logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KWiA.I–0913/9/10
                            Opole, 16.08.2010 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 37/10
 
Jednostka kontrolowana
1. Wydział Budżetu
2. Wydział Administracyjno-Gospodarczy
3. Wydział Lokalowy
4. Wydział Infrastruktury Technicznej i
     Gospodarki Komunalnej
5. Wydział Finansowo-Księgowy
6. Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
7. Wydział Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii
8. Wydział Inwestycji Miejskich
9. Miejski Zarząd Dróg
10. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
05 - 23.07.2010 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Monika Pijanka - inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lech – główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 77/2010
nr 78/2010
Przedmiot kontroli
Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta za 2008 r. oraz wybranych zagadnień za lata 2003 do 2008 oraz I półrocze 2009 r.
Okres objęty kontrolą
2010 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Tomasz Filipkowski – naczelnik WB
Danuta Juszczak-Puppel – naczelnik WAG
Zofia Lechowicz – naczelnik WL
Agnieszka Maślak – naczelnik WITGK
Anna Plewka – naczelnik WFK
Maciej Wujec – naczelnik WGiPM
Alicja Trychan – naczelnik WGNGiK
Stanisław Tyka – dyrektor MZD
Maciej Płuska – dyrektor MOSiR
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– kierownik Referatu Wymiaru Podatków
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– podinspektor Referatu Eksploatacji Zasobów Gminnych
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główny księgowy MOSiR
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– kierownik Referatu Księgowości Wydatków Budżetowych
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główny księgowy MZD
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– naczelnik WGNGiK
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– kierownik Referatu Działalności Gospodarczej
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– inspektor w AG

I. Cel kontroli
 
Celem kontroli jest ocena prawidłowości realizacji wniosków pokontrolnych wydanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową po przeprowadzonej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta za 2008 r. oraz wybranych zagadnień za lata 2003 do 2008 oraz I półrocze 2009 r.
 
II. Kryteria
 
         Kryteriami w postępowaniu kontrolnym są wnioski pokontrolne wydane przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
 
       III. Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się z protokołem kontroli oraz wystąpieniem pokontrolnym z dnia 25 stycznia 2010 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta za 2008 r. oraz wybranych zagadnień za lata 2003 do 2008 oraz I półrocze 2009 r.
Pobrano pisemne i ustne wyjaśnienia od pracowników poszczególnych wydziałów merytorycznych.
 
IV. Ustalenia
 
Wystąpieniem pokontrolnym nr NKO-401/9/09 z 25 stycznia 2010 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), wniosła o pełne wykorzystanie ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o podjęcie skutecznych działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w szczególności o realizację wniosków.  
Decyzją Nr OR.I-0153-60/10 Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie realizacji wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta za 2008 r. oraz wybranych zagadnień za lata 2003 do 2008 oraz I półrocze 2009 r., Prezydent zobowiązał niżej wymienione osoby do wykonania wniosków pokontrolnych.
Pismem nr OR.I-0114-9/10 z dnia 26 lutego 2010 r. Prezydent Miasta Opola poinformował RIO o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych. 
Zespół kontrolny sprawdził sposób realizacji wniosków przez poszczególne wydziały wskazane w decyzji Prezydenta. 
 
 
Wniosek pokontrolny nr 1
 
Przeprowadzać co roku kontrolę gospodarki finansowej w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których gmina jest podmiotem sprawującym nadzór w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, stosownie do przepisów § 7 w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 199 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097)
 
Osoby odpowiedzialne wskazane w decyzji nr OR.I-0153-60/10 z dnia 2 lutego 2010 r.
 
Zastępca Prezydenta Miasta
 
Koordynator realizacji wniosku pokontrolnego wskazany w decyzji nr OR.I 0153-60/10 z dnia 2 lutego 2010 r.
 
Janusz Kwiatkowski – Zastępca Prezydenta Miasta
 
Sposób realizacji wniosków wg ustaleń zespołu kontrolnego WKWiA
 
W grudniu 2009 r., na wniosek Wydziału Polityki Społecznej, Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu przeprowadził postępowania kontrolne w trzech zakładach opieki zdrowotnej: SP ZOZ Zaodrze, SP ZOZ Centrum, SP ZOZ Śródmieście.
W bieżącym roku WKWiA przeprowadził postępowania kontrolne w:
- SP ZOZ Zaodrze – 3-15.03.2010 r.
- SP ZOZ Centrum – 19-30.04.2010 r. 
W dniach 13-28.09.2010 r. będą przeprowadzone czynności kontrolne w SP ZOZ Śródmieście.
Czynności kontrolne każdorazowo przeprowadzane są z udziałem pracowników Wydziału Polityki Społecznej.
 
Wniosek pokontrolny nr 2
 
Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie rachunkowości. Przestrzegać zasad rachunkowości wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn.zm.). Zapewnić zgodność numerów identyfikacyjnych dowodów źródłowych dokumentujących obrót kasowy z zapisami dokonywanymi w księgach rachunkowych stosownie do przepisów art. 24 ust. 4 pkt 1 cyt. ustawy.
Terminowo rozliczać i przyjmować na stan środków trwałych zakończone zadania inwestycyjne. Skorygować zaniżoną wartość zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Opolu ul. Szarych Szeregów”.
 
Osoby odpowiedzialne wskazane w decyzji nr OR.I-0153-60/10 z dnia 2 lutego 2010 r.
 
1. Naczelnik Wydziału Budżetu
2. Kierownik Referatu Księgowości Wydatków Budżetowych w Wydziale Finansowo-Księgowym
3. Główny Specjalista ds. Inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji
4. Inspektor w Referacie Przygotowania i Rozliczania Inwestycji w Wydziale Inwestycji Miejskich
 
Koordynator realizacji wniosku pokontrolnego wskazany w decyzji nr OR.I 0153-60/10 z dnia 2 lutego 2010 r.
 
Anna Jędrzejak – Skarbnik Miasta Opola
 
Sposób realizacji wniosków wg ustaleń zespołu kontrolnego WKWiA
 
         Ustalono, że do zbiorczych dowodów kasowych załączane są dowody zastępcze, na których każdorazowo umieszczana jest adnotacja o numerze porządkowym i miejscu położenia dowodów źródłowych w zbiorach dokumentów. Szczegółowej kontroli poddano Listę wypłat świadczeń rodzinnych numer 19/05/2010 za miesiąc maj 2010 z dnia 28.05.2010 r. Zespół kontrolny stwierdził, że na ww. dokumencie umieszczona jest pieczątka o treści: Dowód zastępczy. Dowód źródłowy znajduje się w rejestrze: DOW/JWUM-2010,5/SR/96. Dokument jest potwierdzony za zgodność odpisu z oryginałem (akta kontroli nr 10/37/I/78).
         W zakresie terminowego rozliczania i przyjmowania na stan środków trwałych zakończonych zadań inwestycyjnych z ustnych wyjaśnień kierownika Referatu Księgowości Wydatków Budżetowych, wynika, że nadal trwają międzywydziałowe konsultacje dotyczące procedury wewnętrznej w sprawie realizowania i rozliczania inwestycji w Urzędzie Miasta Opola i w podległych miejskich jednostkach organizacyjnych. Zgodnie z § 6 projektu procedury przekazanej Wydziałom do konsultacji:
1.      Inwestycje przyjmowane będą do ewidencji księgowej na stan środków trwałych jednostki realizującej po całkowitym ich rozliczeniu i zamknięciu. Przejęcie inwestycji na stan środków trwałych powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od terminu zapłaty ostatniej faktury dotyczącej zadania inwestycyjnego.
2.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach – na wniosek wydziału realizującego inwestycję, wydziału merytorycznego lub Wydziału Finansowo-Księgowego - Prezydent Miasta Opola mógłby wyrazić zgodę na wydłużenie terminu określonego w pkt. 1.
3.      Przed rozliczeniem inwestycji wydział realizujący inwestycję musi uzgodnić z Wydziałem Finansowo-Księgowym wysokość i źródła kosztów inwestycyjnych, w tym odsetek od obcych źródeł finansowania, celem prawidłowego określenia wartości środków trwałych przekazywanego do ewidencji księgowej.
4.      Podstawą przyjęcia na stan ewidencyjny jednostki wraz przekazaniem zakończonej inwestycji z wydziału realizującego zadanie do wydziału merytorycznego odpowiedzialnego za wytworzone środki trwałe będzie dokument „OT” – „przyjęcie środka trwałego do użytkowania”. Dokument „OT” wystawiany będzie przez wydział realizujący w 3 egzemplarzach – jeden dla Wydziału Finansowo-Księgowego, jeden dla wydziału realizującego i jeden dla wydziału merytorycznego przyjmującego odpowiedzialność za wytworzone środki trwałe.
6.      W przypadku gdy środki trwałe stanowiące efekt inwestycji będą  przeznaczone na potrzeby innej jednostki równocześnie z rozliczeniem inwestycji winno nastąpić jej przekazanie na stan ewidencyjny jednostki docelowej.
W zakresie skorygowania zaniżonej wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Opolu, ul. Szarych Szeregów” na podstawie wydruku pobranego z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, dotyczącego ewidencji analitycznej do konta 011-01 – środki trwałe, zespół kontrolny ustalił, że dokumentem PK nr 217/2010/B z dnia 16.02.2010 r. na kwotę 145.790,00 zł dokonano korekty wartości środka trwałego przekazanego dokumentem PT nr 08/KST/2010 (akta kontroli nr 10/37/I/34-35).
 
Wniosek pokontrolny nr 3
 
Wzmocnić nadzór nad gospodarką kasową Urzędu Miasta. Ściśle przestrzegać uregulowań w zakresie wypłat środków pieniężnych z kasy, określonych w przepisach wewnętrznych obowiązujących w jednostce.
 
Osoby odpowiedzialne wskazane w decyzji nr OR.I-0153-60/10 z dnia 2 lutego 2010 r.
 
1. Kierownik Referatu Rozliczeń Budżetowych w Wydziale Finansowo-Księgowym
2. Kasjer w Wydziale Finansowo-Księgowym
Koordynator realizacji wniosku pokontrolnego wskazany w decyzji nr OR.I 0153-60/10 z dnia 2 lutego 2010 r.
 
Anna Jędrzejak – Skarbnik Miasta Opola
 
Sposób realizacji wniosków wg ustaleń zespołu kontrolnego WKWiA
 
Instrukcja opracowana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 129, poz. 858 z późn. zm.) a także zarządzeniem Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 sierpnia 1989 r. w sprawie zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych (M.P.1989. 32.255 z późn. zm.) (akta kontroli nr 10/37/I/83).
Do sprawdzenia przedłożono protokół ze spotkania w dniu 25 stycznia 2010 r. (akta kontroli nr 10/37/I/85).W spotkaniu udział wzięło dziewięć osób. Spotkanie poświęcone było omówieniu nieprawidłowości w prowadzeniu gospodarki kasowej. Omówiono zasady ujęte w nowej Instrukcji Kasowej Urzędu Miasta Opola wprowadzonej zarządzeniem Prezydenta w dniu 18 września 2009 r. Zastępca skarbnika zobowiązała kasjerów oraz osoby zastępujące kasjerów do bezwzględnego przestrzegania powyższych zasad, pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej. Kasjerzy i osoby zastępujące kasjerów złożyły oświadczenie, w którym zobowiązały się do przestrzegania zapisów Instrukcji Kasowej.
 
Wniosek pokontrolny nr 4
 
Podjąć niezbędne działania celem doprowadzenia do zwrotu pobranych od wykonawców robót zabezpieczeń należytego wykonania umów, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
Wdrożyć procedury i mechanizmy, które zapewnią bieżącą i systematyczną analizę przyjętych depozytów i terminowy ich zwrot.  Przekazać na dochody budżetu kwotę w wysokości 3.773,34 zł zgodnie z dyspozycją art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 88, poz. 539).
 
Osoby odpowiedzialne wskazane w decyzji nr OR.I-0153-60/10 z dnia 2 lutego 2010 r.
 
1. Zastępca Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
2. Naczelnik Wydziału Lokalowego
3. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
 
Koordynator realizacji wniosku pokontrolnego wskazany w decyzji nr OR.I 0153-60/10 z dnia 2 lutego 2010 r.
 
Janusz Kwiatkowski – Zastępca Prezydenta Miasta
 
Sposób realizacji wniosków wg ustaleń zespołu kontrolnego WKWiA
 
Wydział Lokalowy w piśmie z dnia 26.02.2010 r. dotyczącym sposobu realizacji wniosków pokontrolnych poinformował, że nie dokonano zwrotu pobranego zabezpieczenia od firmy(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), ponieważ z posiadanych przez Wydział dokumentów wynikało, że zabezpieczenie w kwocie 16.364,53 zł zostało wpłacone na pokrycie kosztów usunięcia usterek. W okresie gwarancji usterki zostały usunięte przez innego wykonawcę.
W związku z powyższym podjęto z ówczesnym zarządcą „TURHAND-RET” próbę ustalenia, czy zwrot zabezpieczenia firmie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))był zasadny.
Zespół kontrolny ustalił, że z pisma nr LS.REZG.XII-71400-22/03 z dnia 21.10.2003 r. wynika, że zgodnie z protokołami przeglądów gwarancyjnych zarządca nieruchomości dokonał usunięcia nieprawidłowości, ujawnionych w okresie gwarancji, ze środków pochodzących z kaucji gwarancyjnej. Zgodnie z umową wykonawca robót udzielił zamawiającemu gwarancji jakości wykonanego przedmiotu umowy na okres 1 roku. Ujawniane w trakcie użytkowania usterki usuwane były przez zarządcę na bieżąco (akta kontroli nr 10/37/I/119-121).
W dniu 11.08.2010 r. przekazano zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 16.364,53 zł na dochody budżetu Miasta Opola (akta kontroli nr 10/37/I/122)
Z pisemnych wyjaśnień naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego wynika, że w dniu 05.10.2009 r. dokonano przelewu na rachunek bankowy przedsiębiorstwa (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) na kwotę 6.000,45 zł + odsetki 1.402,44 zł (akta kontroli nr 10/37/I/16-17).
Ponadto ustalono, że Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej dokonał zwrotu pobranych od wykonawców zabezpieczeń należytego wykonania umów zgodnie z warunkami określonymi w umowach. Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli nr 1.
 
Tabela nr 1

Lp.
Nazwa przedsiębiorstwa
Kwota (zł)
Akta kontroli
Data przelewu
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
156,85
(akta kontroli nr 10/37/I/118)
10/09/2009
2
7.529,33
(akta kontroli nr 10/37/I/117)
10/09/2009
3
1.085,62
(akta kontroli nr 10/37/I/114)
10/09/2009
4
609,75
(akta kontroli nr 10/37/I/115)
10/09/2009
5
1.743,53
(akta kontroli nr 10/37/I/113)
10/09/2009
6
1.030,85
(akta kontroli nr 10/37/I/116)
11/09/2009
7
868,07
(akta kontroli nr 10/37/I/111)
09/10/2009
8
712,29
(akta kontroli nr 10/37/I/110)
09/10/2009
9
1.611,67
(akta kontroli nr 10/37/I/112)
10/09/2009
10
2.244,44
(akta kontroli nr 10/37/I/109)
05/10/2009
11
569,03
(akta kontroli nr 10/37/I/108)
25/09/2009
12
7.374,42
(akta kontroli nr 10/37/I/107)
25/09/2009
13
3.626,01
(akta kontroli nr 10/37/I/106)
24/09/2009
14
2.783,95
(akta kontroli nr 10/37/I/101)
22/12/2009
15
1.210,17
(akta kontroli nr 10/37/I/105)
30/12/2009
16
10.118,04
(akta kontroli nr 10/37/I/104)
30/12/2009

W związku z likwidacją firmy (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))Wydział Lokalowy przekazał w dniu 11.02.2010 r. zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 3.773,34 zł na dochody budżetu miasta Opola. 
Ponadto ustalono, że w Wydziałach: Lokalowym, Administracyjno-Gospodarczym oraz Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej założono rejestry wniesionych zabezpieczeń umów wraz z okresami gwarancji, co pozwala na kontrolowanie okresów wpłat zabezpieczeń i terminów zwrotu (akta kontroli nr 10/37/I/88, 99).  
 
Wniosek pokontrolny nr 5
 
Doprowadzić do zgodności z przepisami ustawy o rachunkowości zapisy w Instrukcji Wewnętrznej w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miasta Opola w zakresie metody inwentaryzacji budynków i budowli. Wyniki inwentaryzacji każdorazowo dokumentować i ujmować w księgach rachunkowych roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji zgodnie z dyspozycją art. 27 ust. 1 i 2 cyt. ustawy.
 
Osoby odpowiedzialne wskazane w decyzji nr OR.I-0153-60/10 z dnia 2 lutego 2010 r.
 
1. Skarbnik Miasta
2. Zastępca Skarbnika Miasta
3. Kierownik Referatu Księgowości Wydatków Budżetowych Wydziale Finansowo-Księgowym
4. Inspektor w Referacie Księgowości Wydatków Budżetowych w Wydziale Finansowo-Księgowym
 
Koordynator realizacji wniosku pokontrolnego wskazany w decyzji nr OR.I 0153-60/10 z dnia 2 lutego 2010 r.
 
Anna Jędrzejak – Skarbnik Miasta Opola
 
Sposób realizacji wniosków wg ustaleń zespołu kontrolnego WKWiA
 
Uchwałą Kolegium RIO zastrzeżenie Prezydenta Miasta Opola złożone w dniu 11.02.2010 r. do wniosku nr 5 zostało oddalone. W związku powyższym pismem nr FK.KWB.0114-54/09 z dnia 30.03.2010 r. poinformowano Regionalną Izbę Obrachunkową, że Urząd Miasta dokona zmian w instrukcji wewnętrznej w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie, wprowadzając właściwe zapisy z instrukcji inwentaryzacyjnej w zakresie inwentaryzacji budynków i budowli, w szczególności poprzez określenie spisu z natury jako dominującej metody inwentaryzacji budynków i budowli. Powyższe zmiany planuje się wprowadzić do końca września 2010 r. w związku z koniecznością dokonania konsultacji międzywydziałowych i wewnętrznej reorganizacji pracy wydziałów (akta kontroli nr 10/37/I/0).
 
Wniosek pokontrolny nr 6
 
Określić w zakładowym planie kont zasady funkcjonowania kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 112, poz. 761).
 
Osoby odpowiedzialne wskazane w decyzji nr OR.I-0153-60/10 z dnia 2 lutego 2010 r.
 
1. Skarbnik Miasta
2. Zastępca Skarbnika Miasta
3. Kierownik Referatu Księgowości Podatkowej w Wydziale Finansowo-Księgowym
 
Koordynator realizacji wniosku pokontrolnego wskazany w decyzji nr OR.I 0153-60/10 z dnia 2 lutego 2010 r.
 
Anna Jędrzejak – Skarbnik Miasta Opola
 
Sposób realizacji wniosków wg ustaleń zespołu kontrolnego WKWiA
 
Zarządzeniem Nr OR.I–0152- 606/10 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Opola wprowadzono szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości organu podatkowego w Urzędzie Miasta Opola (załącznik nr 6). Podstawą prawną do wydania ww. zarządzenia jest art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.) (akta kontroli nr 10/37/I/87). Zmiany uwzględniają zalecenia pokontrolne zobowiązujące do określenia w zakładowym planie kont zasad funkcjonowania kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych.
 
Wniosek pokontrolny nr 7
 
Uzupełnić ewidencję podatkową nieruchomości o brakujące dane stosownie do przepisów § 5 ust. 1 pkt 1 lit. b i c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz.U. Nr 107, poz. 1138).
 
Osoby odpowiedzialne wskazane w decyzji nr OR.I-0153-60/10 z dnia 2 lutego 2010 r.
 
1. Skarbnik Miasta
2. Zastępca Skarbnika Miasta
3. Naczelnik Wydziału Budżetu
4. Kierownik Referatu Wymiaru Podatków w Wydziale Budżetu
 
Koordynator realizacji wniosku pokontrolnego wskazany w decyzji nr OR.I 0153-60/10 z dnia 2 lutego 2010 r.
 
Anna Jędrzejak – Skarbnik Miasta Opola
 
Sposób realizacji wniosków wg ustaleń zespołu kontrolnego WKWiA
 
W dniu 15.04.2010 r. odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami firmy (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))a pracownikami Wydziału Budżetu w sprawie integracji systemu KSAT z systemem Ewidencji Gruntów i Budynków (akta kontroli nr 10/37/I/62-63)
Z protokołu nr 1/UMO/2010 wynika, że w trakcie spotkania ustalono między innymi algorytm do automatycznego uzupełnienia danych. W kontekście ustalonego algorytmu porównania danych wg numeru PESEL niezbędne jest dostarczenie funkcjonalności umożliwiającej porządkowanie Centralnej Kartoteki Kontrahentów (CKK) na podstawie danych z Ewidencji Ludności (EWD). Funkcjonalność taką firma (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) posiada w swojej ofercie i jest gotowa do jej instalacji. Podczas spotkania poruszono także inne tematy.
Z ww. dokumentu wynika również, że wszystkie omawiane tematy dotyczące systemu KSAT stanowią rozszerzenie funkcjonalne i wymagają zlecenia do (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w celu opracowania oferty dla Urzędu.
Pismem nr B.WP.2104-23/2010 z dnia 07.07.2010 r. zwrócono się do (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) z prośbą o przedstawienie oferty finansowo-rzeczowej w zakresie:
1.           uzupełnienia Ewidencji Opisowej Nieruchomości w systemie KSAT na podstawie danych z Ewidencji Gruntów i Budynków,
2.           dostarczenia funkcjonalności umożliwiającej porządkowanie CKK na podstawie danych z Ewidencji Ludności w zakresie uzupełnienia PESEL (dostęp do modułu o nazwie Informacja Adresowa).
 
Wniosek pokontrolny nr 8
 
Poddawać czynnościom sprawdzającym złożone przez podatników deklaracje podatkowe stosownie do wymogów art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.).
W przypadku podatników będących osobami fizycznymi przypisu podatku od nieruchomości dokonywać po doręczeniu decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego z tego tytułu, stosownie do przepisu 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 112, poz. 761) oraz przepisu art. 21 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa.
Uchylić postanowienia umowy zawartej z inkasentem opłaty targowej ustalające termin wpłaty na rachunek Miasta pobranej opłaty targowej niezgodnie z przepisem art. 47 § 4a ustawy Ordynacja podatkowa.
 
Osoby odpowiedzialne wskazane w decyzji nr OR.I-0153-60/10 z dnia 2 lutego 2010 r.
 
1. Skarbnik Miasta
2. Zastępca Skarbnika Miasta
3. Naczelnik Wydziału Budżetu
4. Kierownik Referatu Księgowości Podatkowej w Wydziale Finansowo- Księgowym
5. Kierownik Referatu Wymiaru Podatków Wydziale Budżetu
6. Inspektorzy w Referacie Wymiaru Podatków w Wydziale Budżetu.
 
Koordynator realizacji wniosku pokontrolnego wskazany w decyzji nr OR.I 0153-60/10 z dnia 2 lutego 2010 r.
 
Anna Jędrzejak – Skarbnik Miasta Opola
 
Sposób realizacji wniosków wg ustaleń zespołu kontrolnego WKWiA
 
Zespół kontrolny ustalił, że pracownik Referatu Wymiaru Podatków dokonuje czynności sprawdzających, mających na celu:
1) sprawdzenie terminowości:
a) składania deklaracji,
b) wpłacania zadeklarowanych podatków, w tym również pobieranych            przez płatników oraz inkasentów;
2) stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów wymienionych w pkt 1,
3) ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia
     zgodności z przedstawionymi dokumentami.
 
Na dowód wykonania ww. czynności, na deklaracjach na podatek od nieruchomości (DN-1) oraz informacjach w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) pracownika każdorazowo umieszcza informację, że deklarację sprawdzono w zakresie wymienionym w art. 272 Ordynacji podatkowej, datę sprawdzenia oraz podpis i imienną pieczątkę (akta kontroli nr 10/37/I/ 65-66).
Powyższe czynności są opisane w procedurze przyjętej zarządzeniem nr OR.I-0152-607/10 Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia procedur przeprowadzania postępowań podatkowych (akta kontroli nr 10/37/I/ 98).
         Rada Miasta podjęła uchwałę nr LXI/636/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie poboru opłaty targowej na terenie miasta Opola (akta kontroli nr 10/37/I/77)
 
§ 1. W §1 Uchwały Nr LIII/634/01 Rady Miasta Opola z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie poboru opłaty targowej na terenie miasta Opola ( Dz.Urz.Woj. Opolskiego Nr 133, poz. 1332) zmienionej Uchwałą Nr XVIII/154/03 Rady Miasta Opola z dnia 18 września 2003 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/362/04 Rady Miasta Opola z dnia 23 września 2004 r. zmienionej Uchwałą Nr LXXI/841/06 Rady Miasta Opola z dnia 12 października 2006 r. dodaje się:
1)     pkt 4 w brzmieniu: Inkasent sporządza miesięczne rozliczenie pobranych kwot opłaty targowej oraz dostarcza w/w rozliczenie do Urzędu Miasta Opola, Wydziału Finansowo-Księgowego w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
2)     pkt 5 w brzmieniu: Inkasent odprowadza całość pobranej opłaty targowej na rachunek Urzędu Miasta Opola: PKO BP S.A. I O/Opole nr 4310203668000051020 764547 w każdy poniedziałek za miniony tydzień.
 
Wniosek pokontrolny nr 9
 
Zapewnić skuteczny nadzór i kontrolę nad działalnością związaną z ustaleniem podatku od nieruchomości.
Wzruszyć we właściwym trybie wydane z naruszeniem prawa decyzje w sprawie podatku od nieruchomości na lata 2005 - 2008.
Prawidłowo określić wysokość zobowiązania podatkowego stosując w tym zakresie przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn.zm). Wydać decyzje ustalające podatek od nieruchomości wszystkim osobom fizycznym będącym posiadaczami komunalnych lokali użytkowych oraz określić w drodze decyzji wysokość zobowiązania podatkowego osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym, w tym spółkom nieposiadającym osobowości prawnej, stosownie do przepisów art. 3 ust. 1 pkt 4 i art. 6 ust. 7 cyt. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 
Osoby odpowiedzialne wskazane w decyzji nr OR.I-0153-60/10 z dnia 2 lutego 2010 r.
 
1. Zastępca Prezydenta Miasta
2. Naczelnik Wydziału Budżetu
3. Naczelnik Wydziału Lokalowego
4. Kierownik Referatu Wymiaru Podatków w Wydziale Budżetu
5. Pracownicy w Referacie Wymiaru Podatków w Wydziale Budżetu
 
Koordynator realizacji wniosku pokontrolnego wskazany w decyzji nr OR.I 0153-60/10 z dnia 2 lutego 2010 r.
 
Anna Jędrzejak – Skarbnik Miasta Opola
 
Sposób realizacji wniosków wg ustaleń zespołu kontrolnego WKWiA
 
Zarządzeniem nr OR.I-0152-607/10 Prezydenta Miasta Opola z dnia  31 marca  2010 r. w sprawie wprowadzenia procedur przeprowadzania postępowań podatkowych wprowadzono procedury przeprowadzania postępowań podatkowych w Referacie Wymiaru Podatków:
-        procedura w sprawie postępowania podatkowego dotyczącego wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na dany rok podatkowy dla osób fizycznych,
-        procedura w sprawie postępowania podatkowego wobec osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej będących podatnikami,
-        procedura w sprawie postępowania podatkowego w podatku od środków transportowych (akta kontroli nr 10/37/I/98).
Procedury zostały uzupełnione między innymi o metodologię corocznej weryfikacji opodatkowania nieruchomości gminy i Skarbu Państwa, wynajmowanych osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami każdego roku dokonywana będzie weryfikacja na dzień 31 grudnia roku poprzedniego zestawień wynajmowanych nieruchomości z ewidencją podatkową. Wydziały gospodarujące mieniem gminnym i Skarbu Państwa zostały zobowiązane do przedkładania wykazów, a Referat Wymiaru Podatków do ich weryfikacji, sporządzenia Prezydentowi Miasta raportu z dokonanych czynności, i ewentualnego wszczęcia postępowań podatkowych.  
W zakresie wzruszenia decyzji w sprawie podatku od nieruchomości na lata 2005-2008 i prawidłowego określenia wysokości zobowiązania podatkowego zespół kontrolny ustalił, że w dniu 12.07.2010 r. została wydana decyzja nr FK-KP-3328-2/2010/4, w której określono nadpłatę w podatku od nieruchomości w wysokości 3.520,60 zł (akta kontroli nr 10/37/I/67-68).
W zakresie wydania decyzji ustalających podatek od nieruchomości, po dokonaniu weryfikacji wykazów otrzymanych z Wydziałów: Lokalowego, Administracyjno-Gospodarczego, Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii oraz Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa, wydano 164 postanowienia o wszczęciu postępowania. 
 
Wniosek pokontrolny nr 10
 
Skorygować i przesłać do tut. RIO sprawozdania Rb-PDP i Rb- 27S za I półrocze 2008 r., za 2008 r. oraz za I półrocze 2009 r. Przestrzegać zasad sporządzania sprawozdań określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 115, poz.781 z późn.zm.).
 
Osoby odpowiedzialne wskazane w decyzji nr OR.I-0153-60/10 z dnia 2 lutego 2010 r.
 
1. Zastępca Prezydenta Miasta
2. Skarbnik Miasta
3. Zastępca Skarbnika Miasta
4. Naczelnik Wydziału Budżetu
5. Kierownik Referatu Wymiaru Podatków w Wydziale Budżetu
 
Koordynator realizacji wniosku pokontrolnego wskazany w decyzji nr OR.I 0153-60/10 z dnia 2 lutego 2010 r.
 
Anna Jędrzejak – Skarbnik Miasta Opola
Janusz Kwiatkowski – Zastępca Prezydenta Miasta
 
 
Sposób realizacji wniosków wg ustaleń zespołu kontrolnego WKWiA
 
Ustalono, że skorygowane sprawozdania Rb PDP I Rb-27S za I półrocze 2008 r., za 2008 r. i I półrocze 2009 r. przekazano do RIO w dniu 25 lutego 2010 r. (akta kontroli nr 10/37/I/71-76).
 
Wniosek pokontrolny nr 11
 
W przypadku przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych przypisu z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na koncie kontrahenta dokonywać z chwilą wniesienia opłaty. Stosować w tym zakresie przepis art. 111 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn.zm.).
 
Osoby odpowiedzialne wskazane w decyzji nr OR.I-0153-60/10 z dnia 2 lutego 2010 r.
 
1. Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej w Wydziale Gospodarki i Promocji Miasta
2. Podinspektor w Referacie Działalności Gospodarczej W Wydziale Gospodarki i Promocji Miasta
 
Koordynator realizacji wniosku pokontrolnego wskazany w decyzji nr OR.I 0153-60/10 z dnia 2 lutego 2010 r.
 
Janusz Kwiatkowski – Zastępca Prezydenta Miasta
 
Sposób realizacji wniosków wg ustaleń zespołu kontrolnego WKWiA
 
Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w dniach od 19 do 25 czerwca 2010 r. Ustalono, że w powyższym okresie Wydział Gospodarki i Promocji Miasta wydał sześć zezwoleń pięciu przedsiębiorcom (akta kontroli nr 10/37/I/9-14). Zezwolenia wydawane są po uprzednim sprawdzeniu, czy opłata za wydanie zezwolenia została przekazana na rachunek bankowy lub wpłacona do kasy. Wpłaty dokonywane w kasie Urzędu weryfikowane są na podstawie dokumentu Dowód wpłaty. Natomiast wpłaty dokonywane na rachunek bankowy każdorazowo sprawdzane w Wydziale Finansowo-Księgowym.   
 
Tabela nr 2

Lp.
Nr zezwolenia
Data wydania zezwolenia
przez WGiPM
Data odebrania zezwolenia
przez stronę
1
II-486/A-104/2010
17.06.2010
21.06.2010
2
III-33/A-28/2010
08.06.2010
22.06.2010
3
II-493/A-111/2010
22.06.2010
22.06.2010
4
II-492/A-110/2010
22.06.2010
23.06.2010
5
III-41/A-36/2010
24.06.2010
24.06.2010
6
III-42/A-37/2010
24.06.2010
24.06.2010

 
Ustalono, że dokument naliczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przekazano do Wydziału Finansowo-Księgowego w dniu 25 czerwca 2010 r. (akta kontroli nr 10/37/I/15).
 
Wniosek pokontrolny nr 12
 
Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie gospodarowania nieruchomościami. W przypadku postępowań w sprawie opłaty adiacenckiej ustalać czy nastąpił wzrost wartości nieruchomości na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego, zgodnie z dyspozycją art. 146 ust. la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.). Uchylić przepisy załącznika Nr 9 do zarządzenia wewnętrznego nr GNGiK.0147-1/2006 Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii z dnia 12 czerwca 2006 r. dotyczące przypadków decyzji podziałowych, które nie powodują wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej.
 
Przy sprzedaży nieruchomości ściśle przestrzegać przepisów dotyczących sporządzania ogłoszeń o przetargach oraz protokołów z przetargów na zbycie nieruchomości wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.).
 
Osoby odpowiedzialne wskazane w decyzji nr OR.I-0153-60/10 z dnia 2 lutego 2010 r.
 
1. II Zastępca Prezydenta Miasta
2. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii
3. Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
4. I Zastępca Prezydenta Miasta Opola
5. Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich
6. Kierownik Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych
7. Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji Miejskich
8. Przewodniczący Komisji Przetargowej
 
Koordynator realizacji wniosku pokontrolnego wskazany w decyzji nr OR.I 0153-60/10 z dnia 2 lutego 2010 r.
 
Janusz Kwiatkowski – Zastępca Prezydenta Miasta
Arkadiusz Karbowiak – Zastępca Prezydenta Miasta
 
Sposób realizacji wniosków wg ustaleń zespołu kontrolnego WKWiA
 
Zarządzeniem wewnętrznym nr GNGiK.K0147-1/2010 Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii z dnia 18 lutego 2010 r. dokonano zmiany w § 5 pkt 7 zarządzenia wewnętrznego nr GNGiK.0147-1/2006 Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie organizacji pracy Wydziału. Zmieniono treść załącznika nr 9 „Procedura wewnętrzna postępowania przygotowawczego do wydania decyzji ustalającej opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości i wydania decyzji” (akta kontroli nr 10/37/I/44-46).
 
Ustalony tryb postępowania:
Pracownik merytoryczny:
1.            Wszczyna postępowanie poprzez wysłanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania do strony.
2.            Ustala, w porozumieniu z Wydziałem Urbanistyki, Architektury i Budownictwa przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
3.            Występuje do Ewidencji Gruntów i Budynków o wypisy z rejestru gruntów.
4.            Zleca rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie albo wyceny nieruchomości, jeżeli nastąpił wzrost nieruchomości w wyniku jej podziału lub opinię, jeśli nie nastąpił wzrost wartości nieruchomości.
5.            Jeżeli nie nastąpił wzrost wartości nieruchomości pisze decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie.
6.            Jeżeli nastąpił wzrost wartości nieruchomości zawiadamia o tym stronę pismem z pouczeniem, że opłatę można rozłożyć na raty oraz zawiadomieniem, że strona może zapoznać się z dokumentacją w sprawie.
7.            Przygotowuje i wysyła decyzję ustalającą opłatę adiacencką z pouczeniem o możliwości odwołania się od niej w terminie 14 dni od daty otrzymania.
8.            W przypadku złożenia odwołania kompletuje dokumenty oraz przygotowuje pismo wyjaśniającei wysyła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
           
W zakresie sprzedaży nieruchomości zespół kontrolny ustalił, że w ogłoszeniach o przetargach na zbycie nieruchomości umieszczane są informacje o obciążeniach nieruchomości oraz o zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość.
Ponadto w protokołach z przetargów na zbycie nieruchomości umieszczane są informacje o osobach dopuszczonych i nie dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu wraz z uzasadnieniem oraz informacje o obciążeniach nieruchomości i o zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość.
Ustalono, że w ogłoszeniu z dnia 20.04.2010 r. umieszczonym w Gazecie Wyborczej (wydaniu lokalnym) o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Cygana zamieszczono informacje, że „przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią” (akta kontroli nr 10/37/I/94)
Szczegółowej analizie poddano protokół nr IM.3434/4/10 sporządzony w dniu 20 maja 2010 r. z przeprowadzonego w tym dniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w Opolu przy ul. Cygana obejmującej działkę Nr 353 o pow. 0,4795 ha (akta kontroli nr 10/37/I/95-97).
Z ww. dokumentu wynika, że „przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią”.
Ponadto umieszczono informacje, że „w wymaganym terminie, czasie i miejscu na konto bankowe UM wpłacone zostało wadium … przez 2. licytantów: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))”.
 
Wniosek pokontrolny nr 13
 
Dokonać korekty rozliczeń poleceń wyjazdów służbowych na obszarze kraju nr 534/08 oraz nr 535/08. Przy rozliczaniu podróży służbowych przestrzegać zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990 z późn.zm.).
 
Osoby odpowiedzialne wskazane w decyzji nr OR.I-0153-60/10 z dnia 2 lutego 2010 r.
 
1. Pracownicy rozliczający delegację               
2. Pracownicy Wydziału Budżetu sprawdzający delegację pod względem formalno-rachunkowym
 
Koordynator realizacji wniosku pokontrolnego wskazany w decyzji nr OR.I 0153-60/10 z dnia 2 lutego 2010 r.
 
Anna Jędrzejak – Skarbnik Miasta Opola
 
Sposób realizacji wniosków wg ustaleń zespołu kontrolnego WKWiA
 
Zarządzeniem nr OR.I-0152-635/10 Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia procedury delegowania pracowników Urzędu Miasta Opola w podróż służbową krajowa lub zagraniczną, wprowadzono procedurę delegowania pracowników w podróż służbową. Nadzór nad realizacją procedury sprawuje naczelnik Wydziału Organizacyjnego w zakresie rejestracji oraz Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego w zakresie rozliczania (akta kontroli nr 10/37/I/82).
Ponadto ustalono, że skorygowano rozliczenie delegacji nr 534/08 (do wypłaty – 11,50 zł) (akta kontroli nr 10/37/I/80) oraz 535/08 (do wypłaty 102,50 zł) (akta kontroli nr 10/37/I/81).
 
Wniosek pokontrolny nr 14
 
Decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym wydawać w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty złożenia wniosku o zwrot podatku stosownie do przepisu art. 10 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52, poz. 379). Przy dokonywaniu zwrotu podatku przestrzegać terminów określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy.
 
Osoby odpowiedzialne wskazane w decyzji nr OR.I-0153-60/10 z dnia 2 lutego 2010 r.
 
1. Naczelnik Wydziału Budżetu
2. Kierownik Referatu Wymiaru Podatków w Wydziale Budżetu
3. Inspektor w Referacie Wymiaru Podatków w Wydziale Budżetu
4. Samodzielny referent w Referacie Wymiaru Podatków w Wydziale Budżetu
 
Koordynator realizacji wniosku pokontrolnego wskazany w decyzji nr OR.I 0153-60/10 z dnia 2 lutego 2010 r.
 
Anna Jędrzejak – Skarbnik Miasta Opola
 
Sposób realizacji wniosków wg ustaleń zespołu kontrolnego WKWiA
 
Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia 24 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (od nr 49 do 70). Szczegółowe dane przedstawiono w poniżej tabeli.
 
Tabela nr 3

Lp.
Znak sprawy
Data wpływu wniosku
Data wydania decyzji
Termin wydania decyzji
(w dniach)
1
B.WP.M.3023-49/2010
22/03/2010
29/04/2010
38
2
B.WP.M.3023-50/2010
30/03/2010
29/04/2010
30
3
B.WP.M.3023-51/2010
05/03/2010
29/04/2010
55
4
B.WP.M.3023-52/2010
29/03/2010
29/04/2010
31
5
B.WP.M.3023-53/2010
30/03/2010
29/04/2010
30
6
B.WP.M.3023-54/2010
30/03/2010
29/04/2010
30
7
B.WP.M.3023-55/2010
30/03/2010
29/04/2010
30
8
B.WP.M.3023-56/2010
22/03/2010
29/04/2010
38
9
B.WP.M.3023-57/2010
25/03/2010
29/04/2010
35
10
B.WP.M.3023-58/2010
30/03/2010
29/04/2010
30
11
B.WP.M.3023-59/2010
29/03/2010
29/04/2010
31
12
B.WP.M.3023-60/2010
30/03/2010
29/04/2010
30
13
B.WP.M.3023-61/2010
25/03/2010
29/04/2010
35
14
B.WP.M.3023-62/2010
15/03/2010
30/04/2010
46
15
B.WP.M.3023-63/2010
01/03/2010
30/04/2010
60
16
B.WP.M.3023-64/2010
29/03/2010
30/04/2010
31
17
B.WP.M.3023-65/2010
30/03/2010
30/04/2010
30
18
B.WP.M.3023-66/2010
19/03/2010
30/04/2010
42
19
B.WP.M.3023-67/2010
30/03/2010
30/04/2010
30
20
B.WP.M.3023-68/2010
29/03/2010
30/04/2010
31
21
B.WP.M.3023-69/2010
15/03/2010
30/04/2010
46
22
B.WP.M.3023-70/2010
29/03/2010
30/04/2010
31
23
B.WP.M.3023-71/2010
25/03/2010
30/04/2010
35
24
B.WP.M.3023-72/2010
30/03/2010
30/04/2010
30

 
Z powyższego zestawienia wynika, że na 24 wydanych decyzji 15 (62,50%) decyzji było wydanych w terminie dłuższym niż 30 dni.
 
 
         Tabela nr 4
Lp.
Liczba dni
Liczba wydanych decyzji
1
30 dni
9 decyzji
2
31 dni
5 decyzji
3
35 dni
3 decyzje
4
38 dni
2 decyzje
5
42 dni
1 decyzja
6
46 dni
2 decyzje
7
55 dni
1 decyzja
8
60 dni
1 decyzja
 
Najkrótszy termin wydania decyzji wynosił 30 dni (9 decyzji), najdłuższy – 60 dni (1 decyzja).
Z ustnych wyjaśnień kierownika Referatu Wymiaru Podatków wynika, że przyczyną przekroczenia terminów wydania decyzji jest nieprawidłowe funkcjonowanie narzędzi informatycznych, służących wygenerowaniu decyzji. W związku z powyższym w Referacie Wymiaru Podatków został założony rejestr awarii systemu. Umieszczane są w nim informacje dotyczące daty zgłoszenia awarii, opis problemu oraz data i godzina rozwiązania problemu. Z rejestru wynika, że w okresie od 26.03.2010 r. do 24.06.2010 r. odnotowano 15 przypadków awarii, polegających na braku możliwości pracy w systemie KSAT.
 
Wniosek pokontrolny nr 15
 
Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie rachunkowości. Bezwzględnie przestrzegać zasad rachunkowości wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020 z późn.zm.). Wyksięgować z ewidencji konta 249 należności przeterminowane. Ewidencję szczegółową dla konta 221 w zakresie należności z tytułu opłaty dodatkowej prowadzić w podziale na poszczególnych dłużników.
 
Osoby odpowiedzialne wskazane w decyzji nr OR.I-0153-60/10 z dnia 2 lutego 2010 r.
 
Główny Księgowy Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu
 
Koordynator realizacji wniosku pokontrolnego wskazany w decyzji nr OR.I 0153-60/10 z dnia 2 lutego 2010 r.
 
Stanisław Tyka – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu
 
Sposób realizacji wniosków wg ustaleń zespołu kontrolnego WKWiA
 
Miejski Zarząd Dróg zwrócił się pismem z dnia 15.02.2010 r. do autora programu „SystememEG” z prośbą o dostosowanie zasad działania programu do wymogów ustawy o rachunkowości (akta kontroli nr 10/37/I/60).
Następnie dyrektor MZD wydał zarządzenie nr 01/2010 z 18 marca 2010 r. w sprawie powołania zespołu do spraw koordynacji wdrożenia modyfikacji programu dotyczącego Strefy Płatnego parkowania „SystemEG” celem dostosowania do wymogów ustawy o rachunkowości (akta kontroli nr 10/37/I/56). Powołał czteroosobowy zespół do spraw koordynacji wprowadzania zmian w programie. Do zadań zespołu należało:
  1. opracowanie propozycji działań w ww. zakresie,
  2. koordynacja prac nad opracowanymi propozycjami zmian.
  3. Ścisła współpraca działów księgowości i SPP z autorem programu. 
 
         Ponadto do autora programu przekazywana była liczna korespondencja e-mailowa oraz utrzymywany był stały kontakt telefoniczny.
W dniu 23.06.2010 r. zebrał się zespół do spraw koordynacji wprowadzenia zmian w programie „SystemEG” (akta kontroli nr 10/37/I/57). Ustalono, że zostały dokonane następujące zmiany:
-        poprawiono Zestawienie opłat dodatkowych wg daty operacji,
-        poprawiono Zestawienie niezapłaconych wezwań wg daty operacji w pozycjach dotyczących wpłaconych kwot,
-        usprawniono moduł księgowania,
-        stworzono Polecenie księgowania,
-        opracowano wydruki refundacji kosztów komorniczych,
-        dodano możliwość wprowadzania zwrotów,
-        wprowadzono możliwość zaksięgowania podwójnej wpłaty,
-        dodano okienka informacyjne w przypadku podwójnych wpłat i zmiany nazwy przy księgowaniu,
-        usprawniono wyszukiwanie kontrahentów po numerze rejestracyjnym samochodu,
-        zmodyfikowano wydruki dotyczące PK oraz Raportów kasowych.
Zgłoszono następujące problemy, które nie zostały do tej pory rozwiązane:
-        przy księgowaniu wyciągów bankowych, raportów kasowych, poleceń księgowania powinien być numer i suma wprowadzonych kwot,
-        na zestawieniu upomnień powinien być w dodatkowej rubryce numer tytułu wykonawczego,
-        brak wydruku Zestawienie tytułów wykonawczych,
-        brak poprawy w Zestawieniu niezapłaconych wezwań wg dat operacji w pozycjach dotyczących wystawienia i anulowania wezwań,
-        występują błędy w zestawieniu dotyczącym upomnień i w zestawieniu tytułów wykonawczych.
Po raz kolejny wysłano e-maila do p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))w sprawie stworzenia kartoteki analitycznej do konta 221 – Rozrachunki z tytułu dochodów budżetowych, zgodnej z zasadami ustawy o rachunkowości, jak również dostosowania wydruków do wymogów ustawy o rachunkowości (akta kontroli nr 10/37/I/61).
Ponadto z pisemnych wyjaśnień dyrektora MZD wynika, że pomimo wykonania powyższego zakresu prac, niestety nie może potwierdzić, że program został w pełni zmodyfikowany tak, aby mógł spełniać wymogi określone w ustawie o rachunkowości. Prace w dalszym ciągu trwają i według odczucia dyrektora autor programu będzie potrzebował jeszcze kilku miesięcy, aby program spełniał wymagane minimum.
Dodatkowo dyrektor MZD poinformował, że program System EG jest programem unikalnym i nie są znane inne alternatywne programy spełniające wymagania ustaw. Dyrektor sądzi, że niezbędna modyfikacja może zostać dokonana do końca bieżącego roku.   
         Ponadto na podstawie Polecenia księgowania nr 431 wyksięgowano na dzień 31.12.2009 r. należności przedawnione z księgi głównej z konta 249 w wysokości 3.403.491,60 zł, które dotyczyły należności z tytułu braku biletu parkingowego za lata 2001-2003 (akta kontroli nr 10/37/I/54-55).
 
Wniosek pokontrolny nr 16
 
Prowadzić systematyczną kontrolę terminowości zapłaty zobowiązań przez dłużników opłaty dodatkowej oraz podejmować działania windykacyjne w terminach i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. Nr 137, poz. 1541 z późn.zm.).
 
Osoby odpowiedzialne wskazane w decyzji nr OR.I-0153-60/10 z dnia 2 lutego 2010 r.
 
1. Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu
2. Kierownik Strefy Płatnego Parkowania
 
Koordynator realizacji wniosku pokontrolnego wskazany w decyzji nr OR.I 0153-60/10 z dnia 2 lutego 2010 r.
 
Stanisław Tyka – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu
 
Sposób realizacji wniosków wg ustaleń zespołu kontrolnego WKWiA
 
Zespół kontrolny ustalił, że w Miejskim Zarządzie Dróg dokonano zmiany na stanowisku (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli nr 10/37/I/47).
         Od 1 maja 2010 r. na stanowisku kierownika działu Strefy Płatnego Parkowania zatrudniono (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli nr 10/37/I/51).
Szczegółowe dane dotyczące wystawionych, odebranych oraz zapłaconych w 2010 r. upomnień przedstawiono w poniższej tabeli. 
Tabela nr 5

Lp.
Miesiąc
Wygenerowane
(w danym miesiącu)
Odebrane
(również z poprzednich miesięcy)
Zapłacone
(również z poprzednich miesięcy)
1
01/2010
4408
2134
2099
2
02/2010
3595
1903
1491
3
03/2010
2950
561
1410
4
04/2010
4160
856
1851
5
05/2010
3484
0
1066
6
06/2010
3445
0
551
7
07/2010
564
0
0
 
Razem
22606
5454
8468

        
Z ustnych wyjaśnień kierownika Działu Strefy Płatnego Parkowania wynika, że wystawione w tym roku upomnienia dotyczą wszystkich wezwań z 2005 r. Częściowo wysłano już za 2006 oraz 2007 r. Jednocześnie do upomnień wystawiane są tytuły wykonawcze. Szczegółowe dane dotyczące liczby wystawionych, zapłaconych oraz rozliczonych tytułów wykonawczych przedstawiono w tabeli nr 6. 
 
Tabela nr 6

Lp.
Miesiąc
Wystawione
(w danym miesiącu)
Zapłacone
(również z poprzednich miesięcy)
Rozliczone
(również z poprzednich miesięcy)
1
01/2010
1362
958
86
2
02/2010
343
378
22
3
03/2010
1195
502
26
4
04/2010
1492
566
22
5
05/2010
2046
268
9
6
06/2010
1927
17
0
7
1-13.07.2010
895
2
0

 
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono naczelnikom wydziałów oraz dyrektorom jednostek.
 
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ……………………………….

           
 
  Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
   Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
 

 
 

Załączniki do pobrania: 2011-02-08 10:51:33 - wnioski pokontrolne (127.00 kB)
2011-02-08 10:54:39 - zalecenia (40.00 kB)

Ilość odwiedzin: 7355
Nazwa dokumentu: Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Pijanka, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Pijanka, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-02-08 10:46:34
Data udostępnienia informacji: 2011-02-08 10:46:34
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-08 10:56:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner