logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                  

KWiA.I–0914/14/10
                            Opole, 30.08.2010 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 46/10
 
Jednostka kontrolowana
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
im. Armii Krajowej
ul. Szarych Szeregów 1
45-284 Opole
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
               06.08 - 30.08.2010 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Izabela Dziewulska-Gaj - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Wiesław Pałczyński - starszy specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 98/2010
nr 97/2010
Przedmiot kontroli
Gospodarka finansowa, w tym realizacja zasad wynagradzania pracowników niepedagogicznych
Okres objęty kontrolą
                               2009
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Piotr Sokołowski – dyrektor
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – główna księgowa

   
 
I. Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późn. zm.).
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.).
5.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
6.     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz 177 z późn. zm.)
  1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
9.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. z 2006 r. Nr 116 poz. 783).
10.                       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).
11.                       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
  1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
  2. Uchwała Nr LXIX/798/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu z późn. zm.
  3. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Załącznik do komunikatu poz. 84).
II. Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków             i sporządzanych sprawozdań.
 
III. Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych                w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora jednostki. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
IV. Sprawy organizacyjne 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 im. Armii Krajowej funkcjonuje od dnia 1 października 1996 r., na podstawie Uchwały Nr XXXI/291/96 Rady Miasta Opola z dnia 19 września 1996 r. w sprawie dostosowania aktów założycielskich publicznych szkół podstawowych działających na terenie gminy Opole do obowiązujących przepisów prawa (akta kontroli Nr 10/46/I/20). Siedzibą szkoły jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Szarych Szeregów 1, którą Zarząd Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GN-7224c/58/00/01 (akta kontroli Nr 10/46/I/21-233).
 W okresie objętym kontrolą dyrektorem szkoły był pan Piotr Sokołowski powołany na to stanowisko na okres od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2010 r. (akta kontroli Nr 10/46/I/26-31). Głównym księgowym szkoły jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zatrudniona na tym stanowisku od dnia 23 października 1997 r. w wymiarze pełnego etatu (akta kontroli Nr 10/46/I/25).
         Z budżetem gminy szkoła rozlicza się w trzech niżej wymienionych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
-dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe,
-dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – świetlice szkolne,
- dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80195 – pozostała działalność.  
         Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
Kontrola objęto zapisy w dziale 801.          
W kontrolowanym okresie szkoła posiadała pięć rachunków bankowych, założonych w PKO BP S.A. (akta kontroli Nr 10/46/I/29):
- 86 1020 3668 0000 5502 0159 4894 rachunek budżetowy
- 74 1020 3668 0000 5802 0159 8069 rachunek socjalny
- 32 1020 3668 0000 5102 0159 8051 rachunek dochodów własnych
- 78 1020 3668 0000 5602 0159 8044 rachunek sum depozytowych
 
         Księgi rachunkowe w szkole prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego Księgowość Optivum Vulcan.
Wewnętrzne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania gospodarki finansowo-księgowej w kontrolowanej jednostce to:
Ø      Zakładowy Plan Kont,
Ø      Zasady prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej,
Ø      Instrukcja obiegu dowodów księgowych w zakresie funkcjonowania kasy,
Ø      Instrukcja kontroli wewnętrznej w obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
Ø      Procedura rozliczania polecenia wyjazdu służbowego.
 
W kontrolowanej jednostce inwentaryzacja środków trwałych                          i pozostałych środków trwałych została przeprowadzona w okresie od 03 do 20.11.2009 r. Zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją z przeprowadzonej inwentaryzacji został sporządzony protokół.Różnic inwentaryzacyjnych nie stwierdzono (akta kontroli Nr 10/460/I/33-34).
 
Szczegółowo stan zatrudnienia na dzień 31.12.2009 r. przedstawiono w tabeli.
 
Tabela nr 1

Lp.
Wyszczególnienie
Zatrudnienie w etatach (stan na 01.01.2009 r.)
(akta kontroli Nr 10/46/I/40)
Zatrudnienie w etatach (stan na 31.12.2009 r.)
(akta kontroli Nr 10/46/I/40)
1
Pracownicy pedagogiczni
23,00
25,00
2
Pracownicy administracyjni
7,00
7,00
3
Pracownicy obsługi
22,00
18,00
RAZEM
55,83
48,00

 
V. Wydatki budżetowe w 2009 r.
 
Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009 r. wynosił – „0”(akta kontroli Nr 10/46/I/21).
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na szkołę, świetlicę oraz pozostałą działalność w 2009 r. wynosiła: 2.528.163,20 zł. Faktycznie wykorzystano kwotę 2.528.163,20 zł.
W dniu 14.01.2010 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdania Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych na działalność jednostki za 2009 r.(akta kontroli Nr 10/46/I/25-28). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniach jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2009 r.
 
Ze sporządzonego sprawozdania dotyczącego działu 801 rozdział 80101 oraz z dokumentacji księgowej szkoły wynika, że dokonywane wydatki dotyczące szkoły zostały zaewidencjonowane w dziewiętnastu paragrafach.
  Ustalono, że największą pozycję wydatków budżetowych stanowiły wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 1.928.590,89 zł, w tym:
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.527.702,55 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 120.947,95 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 242.136,95 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 37.803,44 zł.
         Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
W wyniku kontroli ustalono, że w 2009 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo (akta kontroli Nr 10/46/I/39):
 
Ø      (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
 
          Zespół kontrolny sprawdził prawidłowość sporządzania list płac w 2009 r. Ustalono, że listy płac sporządzane są odrębnie dla pracowników administracji oraz nauczycieli. Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole otrzymywali wynagrodzenie w pierwszym dniu roboczym miesiąca, natomiast pracownicy administracyjni otrzymywali wynagrodzenia na koniec miesiąca.
Listy płac są sporządzane przy pomocy programu Vulcan, zawierają okres za jaki dokonano wypłaty, łączną kwotę do wypłaty, nazwisko i imię pracownika, wynagrodzenie brutto każdej osoby z wyszczególnieniem wszystkich składników wynagrodzeń. Listy płac są podpisane zgodnie z obowiązującymi w jednostce regulacjami wewnętrznymi.
Ponadto strona kontrolująca sprawdziła prawidłowość naliczania płac dla sześciu pracowników jednostki w tym; 3 pedagogicznych, 1 administracyjnego  oraz 2 obsługi wykazanych w tabeli nr 2 (akta kontroli Nr 10/46/I/38).
W jednostce obowiązuje Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Opolu, opracowany w oparciu o przepisy określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398).
Strona kontrolująca dokonała analizy wynagrodzeń oraz przelewów sześciu pracowników szkoły. Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń z indywidualnych kartotek wynagrodzeń ze sporządzonymi listami płac. Następnie porównano wynagrodzenia „do wypłaty” z listy płac z dokonanymi przelewami. W badaniu zastosowano technikę porównania bieżącej informacji z analogiczną informacją z poprzedniego okresu. Zestawienie wynagrodzeń niżej wymienionych pracowników kontrolowanej jednostki za m-c czerwiec, wrzesień i grudzień 2009 r. przedstawiono w tabeli (akta kontroli 10/46/I/98-111).
 
 
Tabela nr 2

Imię i nazwisko
czerwiec/2009
 
wrzesień/2009
 
grudzień/2009
Nr listy płac
Kwota do wypłaty
Data i nr wyciągu bankow.
   Nr
   listy
    płac
Kwota do wypłaty
Data i nr
Wyciągu
bankow.
 
Nr listy płac
Kwota do wypłaty
Data i nr wyciągu bankow.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))

 
          W trakcie badania stwierdzono, iż wszystkie kwoty wykazane                     w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami na sporządzonych listach płac. Po analizie porównawczej stwierdzono, iż zachodzi pełna zgodność pomiędzy danymi zawartymi w listach płac z danymi                    z wyciągów bankowych.
 
Rozdział 80101 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
 
                Wydatki ogółem wyniosły 47.261,52 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły zakupu druków, środków czystości, mebli, materiałów biurowych, prenumeraty. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S. Ponadto na podstawie dokumentów źródłowych dokonano sprawdzenia wszystkich wydatków dokonanych w listopadzie i grudniu 2009 r. (akta kontroli 10/46/I/112-114).
Ustalono, że wszystkie skontrolowane dokumenty były sprawdzone pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym. Wszystkie faktury posiadały dekretację oraz wskazanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej. 
 
Tabela nr 3

Lp
Nr i data faktury
Rodzaj wydatku
Kwota do zapłaty
Zapłata – nr wyciągu bankowego, data
1
4918/2009 z 03.11.2009
Druki-polecenia przelewu-wypłata gotówkowa
23,80
Rap.kas.23/2009 03.11.2009
2
162206/8024/2009 z 09.11.2009
Tektura falista- wypłata gotówkowa
22,98
Rap.kas.23/2009 09.11.2009
3
Wniosek o zaliczkę z 10.11.09 Rap.kas 23/2009
Pobranie gotówki do kasy-zakup materiałów do realizacji programu „Podróże na nasze wyspy”
1.400,00
WB 146 z 10.11.2009
4
CKO-5018248/2009 z 08.11.2009
Poradnik „Karta Nauczyciela” -aktualizacja
73,90
WB 148 z 18.11.2009
5
F/63/09 z 09.11.2009
Środki opatrunkowe, leki do apteczek
499,80
WB 149 z 19.11.2009
6
29690/09V z 10.11.2009
Poradnik „Rachunkowość w oświacie”
100,00
WB 150 z 20.11.2009
7
09099230 z 23.11.2009
Poradnik „Rozwój i jakość pracy szkoły”
110,00
WB 154 z 27.11.2009
8
599367 z 25.11.2009
Taśma DYMO
63,34
WB 154 z 27.11.2009
9
63375 z 03.12.2009
Prenumerata- „Biuletyn informacyjny”, „Ubezpieczenia i prawo pracy”
885,00
WB 157 z 03.12.2009
10
FP2009/00191769 z 03.12.2009
Prenumerata „Poradnik rachunkowości budżetowej”
396,00
WB 157 z 03.12.2009
11
60632 z 03.12.2009
Toner do kserokopiarki
207,40
WB 158 z 09.12.2009
12
1482/FV/09 z 02.12.2009
Baterie do mikrofonów
52,52
WB 158 z 09.12.2009
13
600891 z 04.12.2009
Materiały biurowe
517,61
WB 161 z 15.12.2009
14
CKO-8019796/2009 z 08.12.2009
Poradnik „Karta Nauczyciela” -aktualizacja
78,89
WB 163 z 18.12.2009
15
603079 z 17.12.2009
Identyfikatory - zawieszki
8,05
WB 164 z 21.12.2009
16
00196292/09 z 07.12.2009
Prenumerata „Monitor prawny dyrektora szkoły”
273,00
WB 164 z 21.12.2009
17
50734 z 21.12.2009
Tonery do kserokopiarek
414,80
WB 165 z 22.12.2009
18
Rap.kas 26/2009 z 29.12.2009
Wpłata gotówki do banku – zwrot pogotowia kasowego
- 346,85
WB 166 z 29.12.2009
 
 
4.780,24
 

 
 
Rozdział 80101 § 4270 – Zakup usług remontowych
 
                Wydatki ogółem wyniosły 138.628,78 zł. Wykazana w ewidencji kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S. Na przestrzeni 2009 r. w ww. paragrafie zaewidencjonowano 10 faktur. Ustalono, że
 
skontrolowane dokumenty były sprawdzone pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym. Dokumenty posiadały dekretację oraz wskazanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej (akta kontroli 10/46/I/115-118)
 
Tabela nr 4

Lp
Nr i data faktury
Rodzaj wydatku
Kwota do zapłaty
Nr wyciągu bankowego, data
Wydatki powyżej 1.000 zł
1
15/2009 z 15.01.2009
Naprawa pompy zatapialnej
    1.544,52
WB 8 z 26.01.2009
2
3/2009 z 03.02.2009
Roboty malarskie – klatki schodowe segm.D
    6.212,41
WB 15 z 09.02.2009
3
12/07/2009 z 07.07.2009
Sporządzenie materiałów przetargowych – wymiana okien drewnianych na PCV
    2.440,00
WB 91 z 16.07.2009
4
0028/08/2009 z 19.08.2009
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV
 97.687,79
WB 118 z 16.09.2009
5
0050/08/2009 z 31.08.2009
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV
 22.311,60
WB 125 z 28.09.2009
 
 
Razem:
130.196,32
 
Pozostałe wydatki (do 1.000 zł)
6
01/2009 – 12/2009
Konserwacje urządzeń gazowych
 1.891,00
01 – 12/2009
7
01/2009 – 12/2009
Konserwacje instalacji p.poż.
 1.648,86
01 – 12/2009
8
01/2009 – 12/2009
Konserwacje sieci telefonicznej
  1.408,44
01 – 12/2009
9
01/2009 – 12/2009
Konserwacje, naprawy sprzętu szkolnego
 2.602,96
01 – 12/2009
10
01/2009 – 12/2009
Naprawy oświetlenia
     881,20
01 – 12/2009
 
 
Razem:
 8.432,46
 
 
OGÓŁEM:
 
138.628,78
 
 

Rozdział 80101 § 4300 – Usługi pozostałe 
 
                Wydatki ogółem wyniosły 32.174,01 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły zakupu druków, środków czystości, mebli, materiałów biurowych, prenumeraty. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S. Ponadto na podstawie dokumentów źródłowych dokonano sprawdzenia wszystkich wydatków dokonanych w listopadzie i grudniu 2009 r. (akta kontroli 10/46/I/119-121).
Ustalono, że wszystkie skontrolowane dokumenty były sprawdzone pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym. Wszystkie faktury posiadały dekretację oraz wskazanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej. 
 
Tabela Nr 5

Lp
Nr i data faktury
Rodzaj wydatku
Kwota do zapłaty
Zapłata – nr wyciągu bankowego, data
1
CKO-5018248/2009 z 08.11.2009
Opłata pocztowa za wysyłkę wydawnictwa
6,09
WB 148 z 18.11.2009
2
Nota 10/2009 z 17.11.2009
Wpłata PLO Nr VI -60% kosztów odprowadzenia ścieków
- 1.204,52
WB 148 z 18.11.2009
3
Nota 10/2009 z 17.11.2009
Wpłata PLO Nr VI -60% kosztów wywozu odpadów
- 1.192,84
WB 148 z 18.11.2009
4
4221499415 z 05.11.2009
Wywóz odpadów komunalnych
316,75
WB 151 z 23.11.2009
5
4221499416 z 05.11.2009
Wywóz odpadów komunalnych
1.948,06
WB 151 z 23.11.2009
6
081093/2009 z 09.11.2009
Odprowadzenie ścieków
2.007,53
WB 151 z 23.11.2009
7
113/09/P z 05.11.2009
Spektakle teatralne- realizacja programu profilaktycznego „Podróże na nasze wyspy”
1.750,00
WB 154 z 27.11.2009
8
09099230 z 23.11.2009
Opłata pocztowa za wysyłkę wydawnictwa
19,50
WB 154 z 27.11.2009
9
FV00157/09 z 26.11.2009 Rap.kas 24/2009
Pobranie gotówki do kasy – zakup znaczków pocztowych
77,50
WB 155 z 30.11.2009
10
-
Opłaty bankowe za prowadzenie rachunków
180,00
WB 155 z 30.11.2009
11
60632/2009 z 03.12.2009
Koszty dojazdu – do naprawy kserokopiarek
12,20
WB 158 z 09.12.2009
12
Nota 11/2009 z 17.12.2009
Wpłata PLO Nr VI -60% kosztów odprowadzenia ścieków
- 1.479,14
WB 162 z 17.12.2009
13
Nota 11/2009 z 17.12.2009
Wpłata PLO Nr VI -60% kosztów wywozu odpadów
- 980,98
WB 162 z 17.12.2009
14
089495/2009 z 09.12.2009
Odprowadzenie ścieków
2.364,23
WB 163 z 18.12.2009
15
CKO- 8019796/2009 z 08.12.2009
Opłata pocztowa za wysyłkę wydawnictwa
6,09
WB 163 z 18.12.2009
16
00196292/09 z 07.12.2009
Opłata pocztowa za wysyłkę wydawnictwa
51,24
WB 164 z 21.12.2009
17
094068/2009 z 21.12.2009
Odprowadzenie ścieków
1.808,67
WB 165 z 22.12.2009
18
50734/2009 z 21.12.2009
Koszty dojazdu – do naprawy kserokopiarek
12,20
WB 165 z 22.12.2009
19
-
Opłaty bankowe za prowadzenie rachunków
180,00
WB 168 z 31.12.2009
 
5.882,58
 

 
 
 
Rozdział 80101 § 4700 -  Zakup usług szkoleniowych
 
                Wydatki ogółem wyniosły 3.929,60 zł. Wykazana w ewidencji kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S. Na przestrzeni 2009 r. w ww. paragrafie zaewidencjonowano 13 faktur. Ustalono, że skontrolowane dokumenty były sprawdzone pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym. Dokumenty posiadały dekretację oraz wskazanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej (akta kontroli 10/46/I/122-124)
 
Tabela Nr 6

Lp
Nr i data faktury
Rodzaj wydatku
Kwota do zapłaty
Zapłata – nr wyciągu bankowego, data
1
469/01/2009 z 29.01.2009
Szkolenie: „Sprawozdanie Rb WS” 1 osoba -gł. księgowy
220,00
WB 11 z 30.01.2009
2
02/2009/01 z 28.01.2009
Szkolenie okresowe bhp pracowników obsługi – 19 osób
1.197,00
WB 15 z 09.02.2009
3
508/2009 z 03.02.2009
Szkolenie: „Podatek dochodowy od osób fizycznych” 1 osoba – specjalista. d/s płac
   350,00
WB 13 z 03.02.2009
4
136/09 z 19.03.2009
Szkolenie: „Sprawy kadrowe pracowników oświaty” 1 osoba – spec. d/s kadr
 100,00
WB 37 z 25.03.2009
5
991/03/2009 z 18.03.2009
Szkolenie: „Zamówienia publiczne do 14 tys. EURO” 2 osoby – gł. księgowy, kierownik gospodarczy.
 380,00
WB 37 z 25.03.2009
6
09/03/2009 z 23.03.2009
Szkolenie: „System Informacji Oświatowej” 1 osoba – informatyk (prac. obsługi)
 100,00
WB 39 z 27.03.2009
7
000146 z 02.04.2009
Kurs doskonalący: obsługa urządzeń elektrycznych – 1 osoba konserwator
 402,60
WB 44 z 08.04.2009
8
1722/09 z 07.05.2009
Szkolenie: „Finanse w szkołach i placówkach oświatowych” 1 osoba – gł. księgowy
 250,00
WB 59 z 07.05.2009
9
465/05/09 z 25.05.2009
Szkolenie: „Wynagrodzenia i czas pracy w nowej ustawie o pracownikach samorządowych” 1 osoba – specjalista d/s kadr
 200,00
WB 69 z 27.05.2009
10
304/09 z 29.05.2009
Szkolenie: „Obowiązkowe regulaminy w szkole” 1 osoba – spec. d/s socjalnych i bhp
 100,00
WB 74 z 05.06.2009
11
0007/09/02 z 01.06.2009
Szkolenie okresowe bhp pracowników obsługi – 2 osoby
 130,00
WB 75 z 10.06.2009
12
1062/2009 z 21.09.2009
Szkolenie: „Zmiany w ubezpieczeniach społecznych” 1 osoba – spec. d/s płac
 350,00
WB 120 z 21.09.2009
13
1234 z 24.11.2009
Szkolenie: „Realizacja zapisu art. 30a K.N. – 1 osoba – gł. księgowy
 150,00
WB 154 z 27.11.2009
 
OGÓŁEM
 
3.929,60
 

 
 
Rozdział 80101 § 4440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
Z wyciągu bankowego nr 1 wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2009 r. wynosił 16.793,69 zł (akta kontroli Nr 10/46/I/97). Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową (konto 135 – rachunek ZFŚS)(akta kontroli Nr 10/46/I/127-128).
          W 2009 r. w kontrolowanej szkole dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 92.040,00 zł. Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach:
 
Ø      22.05.2009 r. – 67.650,00 zł – WB nr 66 z 22.05.2009 r,
Ø      16.09.2009 r. – 22.550,00 zł – WB nr 116 z 16.09.2009 r,
Ø      26.10.2009 r.    1..840,00 z - (korekta) – WB nr 138 z 26.10.2009 r.
RAZEM                   92.040,00 zł (akta kontroli Nr 10/46/I/131).
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników szkoły określił dyrektor w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Opolu.
Ww. regulamin określa między innymi osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych. Komisja socjalna w roku 2009 odbyła 8 posiedzeń zakończonych protokołami (akta kontroli 10/46/I/132-139).
Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
W wyniku analizy wszystkich wyciągów bankowych ustalono, że na rachunek bankowy oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych środków, wpływały także spłaty pożyczek mieszkaniowych, dopłaty pracowników do wycieczek oraz odpis dla emerytów przekazany z Urzędu Miasta w wysokości 21.162,72 zł (w dniu 27.05.2009 r. – 16.596,00 zł oraz w dniu 25.09.2009 r. – 4.566,72 zł). Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
         Z analizy ww. wyciągów oraz zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Ma) wynika, że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie dotyczyły:
 
Ø      dofinansowania do wypoczynku pracowników - 59 osób na kwotę 42.120,00 zł ,
Ø      świadczeń urlopowych nauczycieli – 31 osób na kwotę 26.321,43 zł ,
Ø      dofinansowania koloni i obozów – 37 osób na kwotę 23.019,00 zł,
Ø      zapomóg materialnych – 7 osób na kwotę 6.150,00 zł ,
Ø      zapomóg losowych – 4 osób na kwotę 2.400,00 zł,
Ø      pożyczek mieszkaniowych – 33 osób na kwotę 71.000,00 zł (akta kontroli Nr 10/40/I/82-93).
Saldo konta 135 na dzień 31.12.2008 r. wynosiło 10.317,90 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 76 (akta kontroli Nr 10/46/I/129).
 
VI. Zobowiązania i należności – środki budżetowe
 
Zespół kontrolny poddał sprawdzeniu salda kont rozrachunkowych środków budżetowych na dzień 31 grudnia 2009 r. występujących w ewidencji badanej jednostki, a także prawidłowość ewidencji operacji na kontach rozrachunkowych (akta kontroli Nr 10/20/I/49-50).
Na dzień 31 grudnia 2009 r. wystąpiły następujące salda na kontach rozrachunkowych:
Ø      konto 201 - Rozrachunki z odbiorcami – saldo wykazywało 16.367,89 zł oznaczające stan zobowiązań badanej jednostki wobec Energetyki Cieplnej na kwotę 15.367,89 zł oraz Firmy „REMODIS” na kwotę 1.281,86 zł. W wyniku kontroli ustalono, że 18 i 19.01.2010 r. WB 5, 4 zobowiązania zostały uregulowane.
Ø      konto 223 - Rozliczenie wydatków budżetowych – saldo wykazywało 0.                                        
Ø      konto 225 - Rozrachunki z budżetami – saldo wykazywało 0.
Ø      konto 229 - Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne po stronie zobowiązań wykazano kwotę 23.130,73 zł i dotyczyły składek ZUS oraz składek na Fundusz Pracy z naliczonego dodatkowego   wynagrodzenia rocznego.
Zespół kontrolny ustalił, że w dniu 03.03.2010 r. – WB 31 zobowiązanie został uregulowane.
Ø      konto 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – po stronie „Ma” wykazano kwotę 131.126,56 zł oznaczającą stan zobowiązań badanej jednostki wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zobowiązania zostały uregulowane w dniu 25.02.2010 r. – WB 27.
Ø      konto 234 - Rozrachunki z pracownikami – saldo wykazywało kwotę 66.602,32 zł i dotyczyło należności z tytułu pożyczek z ZFŚS, wydanych pracownikowi biletów MZK i znaczków pocztowych.  
Ø      konto 240 - Pozostałe rozrachunki – saldo wykazywało 0.
Występujące zobowiązania na koniec 2009 r. zinwentaryzowano                  w drodze weryfikacji salda. Zespół kontrolny do prawidłowości wykazanych sald uwag nie wniósł.
 
VII. Gospodarowanie dochodami własnymi w 2009 r.
 
Źródła dochodów własnych oraz sposób ich przeznaczenia określone zostały w uchwale nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola z późniejszymi zmianami. Podstawą gospodarowania dochodami własnymi jest roczny plan sporządzony przez dyrektora jednostki określający przychody i rozchody w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków dochodów własnych na rachunku bankowym na dzień:
- 01.01.2009 r. wynosił 18.922,52 zł (akta kontroli Nr 10/46/I/5).
- 31.12.2009 r. wynosił 26.031,67 zł (akta kontroli Nr 10/46/I/6).
Salda z wyciągów bankowych są zgodne ze sprawozdaniem RB-34 za 2009 r. (akta kontroli Nr 10/46/I/55-56).
 
VII. 1. Źródła dochodów własnych
 
Ustalono, że w kontrolowanej szkole środki dochodów własnych były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie przychodów dochodów własnych w 2009 r. wyniosło ogółem 56.968,71 zł.Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego – 18.922,52zł,
Ø      dochody – 38.046,19 zł (akta kontroli Nr 10/46/I/56).
W wyniku kontroli ustalono, że na przychody składały się m.in.: odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, opłaty z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych.
Obowiązujące umowy na wynajem pomieszczeń szkoły w 2009 roku przedstawia tabela.
Tabela nr 9

 
Lp
 
Nazwa kontrahenta
 
 
Przedmiot najmu
 
Okres obowiązywania umowy
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
sala nr 10+ szatnie
        15.09.2008 -17.06.2009
         14.09.2009-24.06.2010
2
parkiet segm. D
 15.09.2008-17.06.2009
3
parkiet segm. D
         21.09.2009-23.06.2010
4
hala sportowa
         02.10.2008-30.04.2009
         06.10.2009-25.05.2010
5
hala sportowa
         10.09.2008-17.06.2009
         29.09.2009-22.06.2010
6
hala sportowa
        09.09.2008-19.06.2009
        22.09.2009-24.06.2010
7
hala sportowa
         09.09.2008-18.06.2009
8
hala sportowa
         08.09.2008-15.06.2009
        14.09.2009-21.06.2010
9
hala sportowa
        08.09.2008-15.06.2009
        14.09.2009-21.06.2010
10
sala lekcyjna
        24.04.2009-29.05.2009
11
sala lekcyjna
        29.09.2009-26.02.2010
12
hala sportowa
         02.10.2009-23.04.2010
13
parkiet segm. D
         05.10.2009-21.06.2010
14
hala sportowa
         15.10.2009-29.04.2010
15
hala sportowa
         05.11.2009-09.03.2010
16
kiosk
        01.10.2008-30.09.2011
17
dowóz i wydanie obiadów dla uczniów
01.09.2004 do czasu wyłonienia przez UM Opola najemcy stołówki w drodze przetargu

 
VII. 2. Wydatki dochodów własnych
 
          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 (akta kontroli Nr 10/46/I/42) wynika, że wydatki ze środków dochodów własnych za 2009 r. wyniosły ogółem 30.937,04 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w pięciu paragrafach. W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionego sprawozdania kontroli poddano dokumentację księgową dotyczącą wydatków wszystkich paragrafów.
Rozdział 80101 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
 
          Wydatki ogółem wyniosły 8.259,31 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły materiałów biurowych i druków, materiałów do utrzymania zieleni oraz dla konserwatora, prenumeraty oraz wyposażenia szkoły. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
Rozdział 80101 § 4270 – Zakup usług remontowych 
 
          Wydatki ogółem wyniosły 12.752,67 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły drobnych napraw i konserwacji sprzętu oraz robót malarskich w salach przeznaczonych na przyjęcie sześciolatków do szkoły. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
                             
Rozdział 80101 § 4300 – Zakup usług pozostałych
 
                Wydatki ogółem wyniosły 6.196,17 zł. Dotyczyły one opłat za monitoring, opłat pocztowych, opłat za wywóz nieczystości, przeglądu technicznego budynku. Wykazana w ewidencji kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34. 
 
Rozdział 80101 § 4480 – Podatek od nieruchomości
 
       Wydatki ogółem wyniosły 247,00 zł. Dotyczyły podatku od nieruchomości – kiosku szkolnego wydzierżawionego podmiotowi gospodarczemu. Wykazana kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80101 § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych
 
        Wydatki ogółem wyniosły 3.481,89 zł. Dotyczyły zakupu akcesoriów komputerowych oraz 10 pakietów OFFICE. Wykazana kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sprawozdaniu.
        
VI. System kontroli wewnętrznej
 
Kompleksowy system kontroli wewnętrznej w jednostce określony jest poprzez:
 
Tabela nr 10

Lp.
Przyjęte regulacje prawne
Stan faktyczny
1
Regulamin pracy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 w Opolu
 
Przyjęty w jednostce Regulamin pracy jest aktem ustalającym wewnętrzną organizację i porządek w procesie pracy oraz określającym związane z procesem pracy obowiązki pracodawcy i pracowników w Publicznej szkole Podstawowej w Opolu. Obejmuje on obszary związane z organizacją pracy, porządkiem w pracy, czasem pracy oraz środkami dyscyplinującymi w przypadku naruszenia regulaminu. Zawiera również regulacje związane z urlopami, wynagrodzeniami oraz przepisami BHP
2
Instrukcja kontroli wewnętrznej w obiegu dokumentów finansowo-księgowych w PSP nr 29
W ramach tych regulacji opisana jest kontrola finansowo-księgowa oraz wewnętrzna kontrola merytoryczna obejmująca wszystkie zagadnienia związane z działalnością szkoły.
3
Opis systemu przetwarzania danych 
W kontrolowanej jednostce użytkowane są programy:
Ø       kadry - Optimum
Ø       płace - Progman
Ø       księgowość – Vulcan
Ø       Płatnik - ZUS
Szczegółowy opis użytkowanych programów znajduje się w dokumentacji jednostki.
4
Karty czynności 
Ustalono, że pracownicy jednostki posiadają karty stanowiskowe (czynności). Karty stanowiskowe pracy określają obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia zatrudnionego na danym stanowisku pracownika
5
Zamówienia publiczne
Ustalono, że w szkole jest opracowany i stosowany Regulamin udzielania zamówień o wartości poniżej 14.000,00 euro netto oraz prac komisji przeprowadzającej postępowanie w sprawie wyboru oferty

 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi szkoły.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ……………………………….

           
 
   Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
   Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
 

 

Załączniki do pobrania: 2011-02-22 12:26:31 - wnioski pokontrolne (49.00 kB)
2011-02-22 12:29:08 - wystąpienie pokontrolne (25.50 kB)

Ilość odwiedzin: 6864
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Pałczyński, Izabela Dziewulska - Gaj
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Izabela Dziewulska - Gaj
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-02-22 12:17:19
Data udostępnienia informacji: 2011-02-22 12:17:19
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-22 12:33:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner