logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
                       

KWiA-I-0914/34/10
                   Opole, 6 października 2010 r.                    
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 49/10
 
Jednostka kontrolowana
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu
ul. Wróblewskiego 7
 
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 6 do 17 września 2010 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Małgorzata Jóźwin-Mazurek – starszy specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lech – główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 103/10
nr 104/10
 
Przedmiot kontroli
Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych przez WKWiA po kontroli przeprowadzonej w okresie od 5 – 20.03.2009 r.
Okres objęty kontrolą
2009-2010 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Robert Nawrocki – dyrektor szkoły
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
Robert Nawrocki - dyrektor
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- główny księgowy

                                                   
Ustalenia kontroli
 
I. W zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych z 30.04.2009 r.
                                                                                                                                                                      
         W dniach od 5 do 20 marca 2009 r. na podstawie Zarządzenia Nr OR.I-0152/401/09 z dnia 3 marca 2009 r., w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 9/09 w zakresie: gospodarki finansowej, ewidencji księgowej i sprawozdawczości, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz systemu kontroli wewnętrznej.
         W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Prezydent Miasta Opola w   wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30.04.2009 r. polecił:
 1. Dla wydatków szkoły stosować prawidłową klasyfikacje budżetową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.).
 1. Przestrzegać zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020)
 1. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonywać odpisów w sposób wskazany w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
 1. Przestrzegać wymogów zakładowych regulacji określających zasady i formy przeprowadzania funkcjonalnej kontroli wewnętrznej wydatkowania środków publicznych. Wzmóc nadzór nad sposobem realizacji tej kontroli.
 1. Na koncie 135 dokonywać księgowań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
O realizacji powyższych zaleceń pokontrolnych dyrektor kontrolowanej jednostki poinformował pismem z dnia 16.05.2009 r. (akta kontroli Nr 10/49/I/4-5)
                                                                                                             
W wyniku przeprowadzonej kontroli dokonano następujących ustaleń w tym zakresie:
 
Ad.1
Do kontroli wytypowano dokumentację źródłową dotyczącą wydatków budżetowych oraz z dochodów własnych we wszystkich paragrafach zaewidencjonowanych w grudniu 2009 r. oraz w sierpniu 2010 r. (akta kontroli Nr 10/49/I/6-12)
 
Szczegółowe dane dotyczące powyższych wydatków zawierają tabele nr 1-4:
 
Tabela nr 1 Wydatki budżetowe szkoły w miesiącu grudniu 2009 r.

Lp.
Nr dokumentu w ewidencji księgowej wydatków
Kwota
Tytuł
Paragraf
Nr faktury
Uwagi
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
Lp.
Uwagi
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
Lp.
Uwagi
30
 
31
 
32
 
33
 
34
 
35
 
36
 
37
 
38
 
39
 
40
 
41
 
42
 
43
 
44
 
45
 
46
 
47
 
48
 
49
 
50
 
51
 
52
 
53
 
54
 
55
 
56
 
57
 
58
 
59
 
60
 
Lp.
Nr dokumentu w ewidencji księgowej wydatków
Kwota
Tytuł
Paragraf
Nr faktury
Uwagi
61
1300155
53,50
zwrot kosztów delegacji
4410
delegacja
 
62
1300156
150,00
Abonament PKO
4300
wb-156
 
63
1300156
30,00
Abonament miesięczny
4300
wb-156
 
64
1300156
135,00
Niedopłata od VII
4300
wb-156
 
65
1300157
108,00
prenumerata Dyrektora
4210
09-fvs/6813
 
66
1300157
25,00
prenumerata
4210
05402/09/fk
 
67
1300157
-1,00
rozliczenie zaliczki
4210
dok. księg.-rozliczenie zaliczki
 
68
1300158
97,50
toner do ksero
4210
771/p/09
 
69
1300158
8600,00
energia cieplna
4260
f-ra zaliczkowa
 
70
1300158
1314,85
energia elektryczna
4260
f-ra zaliczkowa
 
71
1300158
68,52
pzu
4010
dok. księg.uzgod.
 
72
1300158
4,50
pzu
4010
dok. księg.uzgod.
 
73
1300158
1104,36
ZUS-FP 12.2009
4120
PK-lista
 
74
1300158
4210,46
NFZ-12.2009
4010
PK-lista
 
75
1300158
7399,55
ZUS-prac. 12.2009
4010
PK-lista
 
76
1300158
7998,17
ZUS-zakład 12.2009
4110
PK-lista
 
77
1300158
3230,70
podatek 12.2009
4010
PK-lista
 
78
1300158
27,30
podatek od zasiłku 12.2009
4110
PK-lista
 
79
1300158
389,48
wywóz śmieci
4300
Rozliczenie zaliczki
 
80
1300158
172,32
woda
4260
95879/2009
 
81
1300158
208,33
ścieki
4300
95879/2009
 
 
suma
96520,86
 
 
 
 

 
Tabela nr 2 Wydatki budżetowe świetlicy w miesiącu grudniu 2009 r.

Lp.
Nr dokumentu w ewidencji księgowej wydatków
Kwota
Tytuł
Paragraf
Nr faktury
Uwagi
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
Lp.
Nr dokumentu w ewidencji księgowej wydatków
Kwota
Tytuł
Paragraf
Nr faktury
Uwagi
8
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
 
 

 
Tabela nr 3 Wydatki budżetowe szkoły w miesiącu sierpniu 2010 r.

Lp.
Nr dokumentu w ewidencji ksiegowej wydatków
Kwota
Tytuł
Paragraf
Nr faktury
Uwagi
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
Lp.
Nr dokumentu w ewidencji ksiegowej wydatków
Kwota
Tytuł
Paragraf
Nr faktury
Uwagi
21
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
32
 
33
 
34
 
35
 
36
 
37
 
38
 
39
 
40
 
41
 
42
 
43
 
44
 
45
 
46
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tabela nr 4 Wydatki budżetowe świetlicy w miesiącu sierpniu 2010 r.

Lp.
Nr dokumentu w ewidencji ksiegowej wydatków
Kwota
Tytuł
Paragraf
Nr faktury
Uwagi
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
2
 
3
 
4
 
5
 
7
 
8
 
10
 
11
 
12
 
 
 

 
 
Tabela nr 5 Wydatki z dochodów własnych szkoły w miesiącu grudniu 2009 r.

Lp.
Nr dokumentu w ewidencji ksiegowej wydatków
Kwota
Tytuł
Paragraf
Nr faktury
Uwagi
1
1320058
15,03
program antywirusowy Kasperski
4750
245/12/2009
 
2
1320061
139,01
naprawa szyby
4270
49/11/2009
 
 
suma
154,04
 
 
 
 

 
 
Z powyższych danych wynika, że wszystkie wydatki zostały zaewidencjonowane na właściwych paragrafach. Ponadto zespół kontrolny sprawdził sposób księgowania, opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. Ustalono, że wszystkie faktury zostały prawidłowo opisane i zadekretowane.
Ponadto wszystkie ww. wydatki zewidencjonowane w ewidencji księgowej sprawdzono z wyciągami bankowymi oraz raportami kasowymi. Dodatkowo wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych porównano z listami płac oraz kartami wynagrodzeń. Rozbieżności w tym zakresie nie stwierdzono.
 
Ad.2
Do kontroli wytypowano sprawozdania Rb-27, Rb-28 oraz Rb-34 za grudzień 2009 r. oraz za sierpień 2010 r., które porównano z ewidencją księgową dotyczącą wydatków w tych okresach (akta kontroli Nr 10/49/I/13-29).
Wydatki za badane miesiące wykazane w powyższych sprawozdaniach w poszczególnych paragrafach były zgodne z ewidencją księgową. Dokumenty w ewidencji księgowej dotyczące badanego okresu posiadały numery identyfikacyjne i zawierały opisy dot. tytułu wydatków (akta kontroli Nr 10/49/I/30-50).
 
Ad.3
Terminy i kwoty przelewów naliczonych odpisów wraz z dokonaną na koniec 2009 roku korektą przedstawia poniższa tabela (akta kontroli Nr 10/49/I/51-59):                  
      
          Tabela nr 6 Odpisy w 2009 r. na ZFŚS – szkoła
Data
Kwota zaksięgowana na koncie „135”
Kwota przelewu bankowego
%
21.05.2009r.
16.800,00 zł
16.800,00 zł
 33,27
22.06.2009r.
21.075,00 zł
21.075,00 zł
 41,73
29.09.2009r.
12.625,00 zł
12.625,00 zł
 25,00
09.11.2009r.
 -6.800,00 zł
-6.800,00 zł
korekta
Razem:
43.700,00 zł
43.700,00 zł
 100,00
 
          Tabela nr 7 Odpisy w 2009 r. na ZFŚS – świetlica
Data
Kwota zaksięgowana na koncie „135”
Kwota przelewu bankowego
%
27.05.2009 r.
 2.250,00 zł
  2.250,00 zł
 75,00
30.09.2009 r.
    750,00 zł
    750,00 zł
 25,00
Razem:
 3.000,00 zł
 3.000,00 zł
 100,00
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie do 30.05.2009 r. na rachunek bankowy funduszu powinno być przekazane łącznie 37.875, 00 zł (75%). W kontrolowanej jednostce zaniżono przelew o 21.075,00 zł. W dniu 10.06.2009 r. dyrektor szkoły złożył w Wydziale Budżetu w powyższym zakresie pisemne wyjaśnienie (akta kontroli Nr 10/49/I/60). W dniu 22.06.2009 r. uzupełniono odpis o brakującą kwotę. Pozostała kwota została przekazana do dnia 30.09.2009 r.
Zespół kontrolny ustalił, że w 2010 r. z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano dwóch przelewów:
 • w dniu 25.05.2010 r. kwoty 33.225,00 zł-dotyczy szkoły,
 • w dniu 25.05.21010 r. 1.875,00 zł-dotyczy świetlicy.
       W wyniku kontroli ustalono, że kwoty te są zgodne z ewidencją księgową dotyczącą tych wydatków. Wykazana w sprawozdaniu kwota faktycznie przekazana została z rachunku podstawowego jednostki na rachunek bankowy funduszu w ustawowych terminach w obydwu przypadkach w wysokości 75% planowanego odpisu (akta kontroli Nr 10/49/I/61-63). Pozostała kwota powinna być przekazana do dnia 30.09.2010 r.
 
Ad.4
 
Kontrola wewnętrzna odbywa się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu m.in. w oparciu o Zarządzenia Dyrektora szkoły:
 • w sprawie zasad przeprowadzania kontroli wewnętrznej;
 • w sprawie ustalenia zakładowego planu kont;
 • w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej;
 • w sprawie instrukcji obiegu dokumentów;
 • w sprawie regulaminu zamówień publicznych;
 • w sprawie zasad polityki rachunkowej;
 • w sprawie procedur rozliczania zużycia zakupionych środków czystości, prowadzenia magazynu środków czystości;
 • w sprawie regulaminu organizacyjnego PSP 10 w Opolu;
 • w sprawie regulaminu ZFŚS;
 • w sprawie wprowadzenia procedury ewidencji księgowej;
 • w sprawie regulaminu pracy;
 • inne (w sprawie racjonalnego i oszczędnego zakupu środków czystości, w sprawie zakupu materiałów biurowych, w sprawie oszczędnego i celowego gospodarowania finansami szkoły).
Bieżącą kontrolę wydatkowania środków publicznych przeprowadza główny księgowy oraz dyrektor. Okresowe kontrole odbywają się zgodnie z harmonogramem lub są przeprowadzane zgodnie z potrzebami przez dyrektora szkoły lub osoby upoważnione.
W przypadku kontroli okresowych, po ich przeprowadzeniu sporządzany jest protokół pokontrolny z ustaleniami stanu faktycznego na podstawie dokumentów, dowodów rzeczowych, oględzin, pisemnych wyjaśnień i oświadczeń. Jeżeli jest taka potrzeba, w protokole ujęte są również zalecenia pokontrolne.
W okresie od 01.09.2009 r. dyrektor oraz osoby odpowiedzialne (lub upoważnione) przeprowadziły kontrole zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie kontroli wewnętrznej.
Kontrole bieżące polegają m.in. na:
·         rejestrowaniu pism przychodzących i wychodzących;
·         odbiorze pism do załatwienia za pokwitowaniem odbioru przez podpis;      
·         kontroli zgodność ze stanem faktycznym naliczania godzin ponadwymiarowych i płatnych zastępstw nauczycieli (m.in. porównywanie wpisów w dzienniku zajęć i w księdze zastępstw oraz z listą płac);
·         kontroli wysokości wykazanych w listach płac składników wynagrodzeń;
·         kontroli naliczania dodatków motywacyjnych, premii, dodatków stażowych i innych;
·         kontroli czasu pracy pracowników;
·         zgodność zamierzonych wydatków na poszczególnych paragrafach z zatwierdzonymi planami (a wcześniej również na kontroli zasadności uwzględniania w planach poszczególnych wydatków oraz bieżącej analizie wykonania budżetu );
·         sprawdzaniu celowości i zasadności dokonywania wydatków (zakupy dokonywane są w szkole na podstawie weryfikowanych przez głównego księgowego i dyrektora zamówień, wyłącznie przez upoważnione przez dyrektora osoby);
·         kontroli prawidłowości wyboru najlepszej oferty;
·         kontroli systematyczności i sposobu dokumentowania operacji finansowych;
·         zabezpieczaniu dokumentacji księgowej przed dostępem osób trzecich. Dokumentacja księgowa znajduje się na terenie jednostki w pokoju głównej księgowej. Dostęp do dokumentów osobom niepowołanym jest ograniczony. Zasoby komputerowe chronione są indywidualnymi hasłami dostępu. Dyrektor szkoły ma ograniczony dostęp do dokumentacji księgowej przechowywanej w komputerach (możliwości podglądu bez możliwości modyfikacji danych);
·         aktualizowaniu arkuszy organizacyjnych w związku ze zmianami w ciągu roku szkolnego.
Bieżące kontrole potwierdzone są podpisami na dokumentach osób odpowiedzialnych za wykonanie oraz osób sprawdzających i zatwierdzających. Protokoły z okresowych kontroli wewnętrznych znajdują się w aktach.
Ad.5
 
Sprawdzono saldo konta 135 - rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia (akta kontroli Nr 10/49/I/72-73).i porównano je z wyciągami bankowymi.Saldo konta na dzień 01.01.2010 r. wynosiło 6.736,12 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 1. Natomiast saldo na dzień 31.08.2010 r. wynosiło 10.036,83 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 52
   
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

        Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu (podpis)
 
 
Data: ........................
 
 
               Zespół kontrolny
                    (podpisy)
 
 
 
 
 
Data:................

  
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2011-02-23 10:08:26 - wnioski pokontrolne (71.00 kB)
2011-02-23 10:11:10 - wystąpienie pokontrolne (23.50 kB)

Ilość odwiedzin: 6233
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-02-23 10:03:09
Data udostępnienia informacji: 2011-02-23 10:03:09
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-23 10:13:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner