logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
KWiA.I-0914/ 40/10
 
 
                  Opole, 22 grudnia 2010 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 60/10
 
Jednostka kontrolowana
Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 16 do 30 listopada 2010 r.
 
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Agnieszka Lisiecka – inspektor Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lech – główny specjalista Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 125/10
nr 126/10
Przedmiot kontroli
Gospodarka finansowa, ewidencja księgowa, sprawozdawczość, ZFŚS, system kontroli wewnętrznej
Okres objęty kontrolą
2009 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Barbara Parvi – Dyrektor
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
Barbara Parvi – Dyrektor
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– Gł. Księgowa
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– Sekretarz Szkoły
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– Kierownik Gospodarczy  

 
Podstawy prawne
 
 1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 29 września1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.).
 
3.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 38 poz. 207 z późn. zm.).
 
   4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
 
   5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861).
 
6.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późn. zm.).
 
7.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181 z późn. zm.).
 
8.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 52 poz. 422).
 
9.     Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ( Dz.U. 241, poz. 1763).
 
10.         Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
11.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
 
12.     Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr15 poz.).
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli jest ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej w szczególności pod kątem celowości wykorzystania posiadanych środków, zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji i sporządzanych sprawozdań.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia spraw ewidencyjno-księgowych w kontrolowanej jednostce oraz z aktami prawnymi dotyczącymi działalności jednostki.
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola uzyskano niezbędne dane dotyczące środków finansowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na cele objęte kontrolą.
         Dane zawarte w sprawozdaniach sporządzonych przez jednostkę kontrolowaną porównano z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej, wyciągach bankowych oraz w innych badanych dokumentach. Przeprowadzono analizę zapisów znajdujących się w ewidencji księgowej dotyczących poszczególnych rodzajów wydatków rzeczowych pod kątem ich celowości i zasadności ich dokonywania oraz pod kątem zgodności danych ewidencyjnych z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach.
         W zakresie wydatków na wynagrodzenia szczegółową kontrolą objęto zapisy w ewidencji księgowej dotyczące wydatków na wynagrodzenia dla dyrektora, głównej księgowej oraz referenta ds. płac za styczeń i grudzień 2009 r. Wykazane w ewidencji kwoty wynagrodzeń przekazane na konta pracowników porównano z wyciągami bankowymi. Ponadto sprawdzono łączne kwoty wynagrodzeń przekazanych na konto pracownikom w grudniu 2009r. w rozbiciu na nauczycieli, administrację i obsługę. Sprawdzono również prawidłowość ewidencjonowania wpływów i wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wyrywkową kontrolą objęto wybrane wydatki zaewidencjonowane w paragrafach 4170, 4210, 4270 i 4300. W zakresie dochodów własnych wyrywkową kontrolą objęto wybrane wydatki za miesiąc styczeń i grudzień 2009r.
         Sprawdzono również przestrzeganie przyjętych zasad regulujących gospodarkę kasową. Zapoznano się z dokumentacją dotyczącą systemu kontroli wewnętrznej oraz z funkcjonowaniem tego systemu w jednostce.
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie spraw organizacyjnych
 
         Od 1 września 2002 r. dyrektorem jednostki jest pani Barbara Parvi. Główną Księgową jest pani(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), zatrudniona na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę od 1 luty 2005r. w pełnym wymiarze czasu pracy.
         Z zapisów prowadzonej książki kontroli wynika, że w 2009 r. w jednostce przeprowadzono 6 kontroli zewnętrznych (akta kontroli 10/60/I/11-15).
         Na dzień 01.01.2009 r. w kontrolowanej jednostce zatrudnionych było 74 pracowników pedagogicznych na 68,46 etatach i 18 pracowników pedagogicznych na 15,50 etatach, a na dzień 31.12.2009r. zatrudnionych było 75 pracowników pedagogicznych na 68,43 etatach i 19 pracowników pedagogicznych na 16,75 etatach (akta kontroli Nr 10/60/I/8-10). W 2009 r. przyjęto 16 pracowników pedagogicznych i 3 pracowników niepedagogicznych (akta kontroli Nr 10/60/I/8).
 
 II.W zakresie wydatków budżetowych
 
         Z dokumentacji bankowej wynika, że stan salda na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2009 r. wynosił „0” (akta kontroli Nr 10/60/I/135). W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z ewidencją księgową – obroty na koncie „130”(akta kontroli Nr 10/60/I/30).
 
          W dniu 11.01.2010 r. jednostka kontrolowana przedłożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych (akta kontroli Nr 10/60/I/25). W sprawozdaniu Rb-28S w rozdziale 80130 wykazano, że w 2009 r. wydatki jednostki kontrolowanej wyniosły ogółem 4.490.064,13 zł. W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota jest zgodna z ewidencją księgową. (akta kontroli Nr 10/60/I/30-32).
 
 
II.1. Wydatki budżetowe na wynagrodzenia (paragraf 4010)
 
Z ewidencji wynika, że największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne.
         W zakresie wydatków na wynagrodzenia szczegółową kontrolą objęto zapisy w ewidencji księgowej dotyczące wydatków na wynagrodzenia dla dyrektora, głównej księgowej oraz referenta ds. płac za styczeń i grudzień 2009 r. Wykazane w ewidencji kwoty wynagrodzeń przekazane na konta pracowników porównano z wyciągami bankowymi dotyczącymi wydatków budżetowych. Stwierdzono, że nie we wszystkich przypadkach kwoty przekazane na konta wykazane w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami figurującymi na wyciągach bankowych (akta kontroli Nr 10/60/I/102-106). Z wyciągów bankowych wynika, że w styczniu referentowi ds. płac wypłacono dodatkowo kwoty: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))ł (akta kontroli Nr 10/60/I/132). W wyniku kontroli ustalono, że kwoty te dotyczyły pobrania gotówki z banku i wpłaty do kasy celem uzupełnienia pogotowia kasowego. Kwoty pobrane z banku faktycznie wpłynęły do kasy w dniach 12 i 27.01.2009 r., tj. w dniach ich pobrania. Ponadto w grudniu na konto pracownika przelano o (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł mniej niż wykazano w karcie wynagrodzeń. Ustalono, że kwota ta dotyczyła zapomogi oraz dopłaty do paczek świątecznych i została przelana z rachunku ZFŚS.
         Z wyciągów bankowych wynika, że w styczniu głównej księgowej wypłacono dodatkowo kwoty: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 10/60/I/123-124). Kwoty pobrane z banku faktycznie wpłynęły do kasy w dniu ich pobrania, tj. 21.01.2009 r. Ponadto w grudniu oprócz wynagrodzenia pracownikowi wypłacono (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 10/60/I/240). W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta dotyczyła pobrania gotówki z banku i wpłaty do kasy celem uzupełnienia pogotowia kasowego. Kwota pobrana z banku faktycznie wpłynęła do kasy w dniu jej pobrania, tj. 01.12.2009 r. Stwierdzono także, że kwota przelana na konto pracownika wynikająca z karty wynagrodzeń jest wyższa o (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł od kwoty figurującej w wyciągu bankowym. Ustalono, że kwota ta dotyczyła wypłaty zapomogi i dopłaty do rekreacji z ZFŚS.
         Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że pobranie gotówki z banku każdorazowo odbywało się na podstawie czeków podpisywanych przez dyrektora i główną księgową. Pobierane kwoty były odpowiednie do poszczególnych rodzajów wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową.
         Z wyciągów bankowych wynika, że na konto dyrektora przelano kwotę o (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))mniejszą od wykazanych w karcie wynagrodzeń. Ustalono, że na kwotę tą składały się zapomogi i dopłaty do paczek świątecznych wypłacone z ZFŚS oraz wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło w kwocie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł wypłacone z rachunku dochodów własnych.
        
         Ponadto sprawdzono łączne kwoty wynagrodzeń przekazanych na konto pracownikom w grudniu 2009r. w rozbiciu na nauczycieli, administrację i obsługę. W okresie tym na konta nauczycieli dokonano 75 przelewów na łączną kwotę ogółem 119.535,94, na konta pracowników obsługi dokonano 10 przelewów na łączną kwotę ogółem (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))natomiast na konta pracowników administracji dokonano 8 przelewów na łączną kwotę ogółem(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
 
Ustalono, że kwoty przekazane ogółem na konta bankowe pracowników według poszczególnych grup zawodowych są zgodne z listami płac 149, 150, 162 i 163 (akta kontroli Nr 10/60/I/98-101).
 
          Ponadto kontrolą objęto wynagrodzenia wszystkich dziewiętnastu osób przyjętych do pracy w 2009 r. w tym szesnaście osób zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela (akta kontroli Nr 10/60/I/98-101). Ustalono, że kategoria zaszeregowania oraz stawka wynagrodzenia zasadniczego trzech pracowników niepedagogicznych objętych kontrolą jest zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz z Regulaminem Wynagradzania. Również stawka wynagrodzenia zasadniczego pracowników pedagogicznych jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
 
II.2. Wydatki budżetowe na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170)
 
Kontrolą objęto wydatki za 2009r. Ustalono, że w badanym okresie wydatki w tym zakresie wyniosły 13.915,00 zł. Zawarte umowy dotyczyły doradztwa kadrowego, sprzątania szkoły i przeprowadzanie zajęć dydaktycznych z przedmiotów medycznych, fizykoterapii, anatomii i fizjologii (akta kontroli Nr 10/60/I/50-52). Sprawdzono rachunki do umów zleceń. Kwoty wynikające z rachunków porównano z ewidencją i ustalono, że są one zgodne. Poszczególne rachunki posiadały dekretację oraz podpisy upoważnionych osób.
 
II.3. Wydatki budżetowe - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (paragraf 4440)
 
       W sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S jednostka wykazała, że w paragrafie 4440 wydatki budżetowe w 2009r. wyniosły 169.400,00 zł.
       W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową dotyczącą tych wydatków. Powyższa kwota wydatków w całości dotyczyła odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
       Wykazana w sprawozdaniu kwota faktycznie przekazana została z rachunku podstawowego jednostki na rachunek bankowy funduszu w ustawowych terminach (akta kontroli Nr 10/60/I/79-86).
 
Terminy przekazania poszczególnych kwot przedstawia poniższa tabela:
 

Data    przelewu
Kwota
przelewu
25.05.2009 r.
132.225,00 zł
22.09.2009 r.
37.175,00 zł
Razem:
169.400,00 zł

 
II.4. Wydatki budżetowe – zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210)
 
         W sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S jednostka wykazała, że w paragrafie 4210 wydatki budżetowe za 2009r. wyniosły 26.990,99 zł.
        W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową dotyczącą tych wydatków (akta kontroli Nr 10/60/I/53).Szczegółową kontrolą objęto wszystkie wydatki dokonane w grudniu 2009 r. tj.: zakup kamery na kwotę 742,98 zł, zakup tonera na kwotę 130,48 zł, zakup stolika i lamp do pracowni kosmetycznej na kwotę 93,35 zł, zakup papieru toaletowego na kwotę 249,95 zł oraz zakup tonera na kwotę 140,30 zł. Wszystkie dowody zakupów zostały zaksięgowane we właściwym paragrafie, faktury zostały zatwierdzone i podpisane przez dyrektora i główną księgową. Wykazane w ewidencji wydatki są zgodne z wyciągami bankowymi.
 
II.5. Wydatki budżetowe – zakup usług remontowych (paragraf 4270)
 
         W sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S jednostka wykazała, że w paragrafie 4270 wydatki budżetowe za 2009r. wyniosły 160.935,49 zł.
        W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową dotyczącą tych wydatków (akta kontroli Nr 10/60/I/35-36).
         Szczegółowej kontroli poddano wszystkie wydatki zewidencjonowane w 2009r. dokonane przelewami bankowymi na łączną kwotę 155.096,49 zł. Faktury, rachunki porównano z zawartymi umowami, protokołami odbioru robót i kosztorysami. Kwoty wynikające z dokumentów księgowych są zgodne z zawartymi umowami. Przeanalizowano szczegółowo konto 201-02-025 Rozrachunki z dostawcami za 2009r. Z zapisu na tym koncie wynika, że jeden kontrahent dokonał następujących remontów:
- 27.03.2009r. – wykonanie przyłącza do budynku głównego szkoły oraz wymiana hydrantów na kwotę 57.443,18 zł brutto,
- 09.09.2009r. – remont korytarza, parter na kwotę 66.124,00 zł brutto, (51.576,72 zł netto),
- 09.09.2009r. – usunięcie awarii drzwi na kwotę 7.320,00 zł brutto, (5.709,60 netto),
- 22.12.2009r. – wymiana rur żeliwnych, awaria na kwotę 12.054,21 zł brutto.
 
Kwoty poszczególnych zamówień nie przekroczyły 14.000 EURO. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 3,8771. Powyższe rozporządzenie obowiązywało do 31.12.2009r. Z powyższego wynika, że łączna wartość zamówień netto udzielonych w dniu 09.09.2009r. wyniosła 57.286,32 zł i przekroczyła 14.000 EURO (54.279,40 zł).
 
Szczegółowo przeanalizowano wydatki zaksięgowane w miesiącu wrześniu.
- Protokół awarii drzwi sporządzono w dniu 08.06.2009r., natomiast umowa została podpisana z dniem 21.08.2009r. Termin wykonania robót: 24.08-01.09.2009r.
- Umowa remontu korytarza została podpisana z dniem 05.08.2009r. Termin wykonania robót: 10-28.08.2009r. Kwoty poszczególnych remontów nie przekraczają kwoty 14.000 euro.
Zespół kontrolny poprosił o wyjaśnienie kwestii, dlaczego dwa zadania nie zostały zawarte w jednej umowie, skoro pierwsza umowa została podpisana później niż druga i posiadano już informację o awarii drzwi. Kierownik gospodarczy wyjaśnił, iż umowa awarii drzwi posiada błędną datę i powinna być podpisana wcześniej. Wyjaśnił również kwestie doboru firmy. Firma wykonała te prace remontowe w jednostce, ponieważ współpraca z tą firmą jest długoletnia i nie było wcześniej zastrzeżeń do jej fachowości.   
Jednostka nie posiada opracowanego Regulamin zakupu do kwoty 14.000 euro.
 
Poniższa tabela zawiera wykaz dokumentów księgowych objętych kontrolą.
 

Lp.
Nr faktury
Tytułem
Kwota brutto
 1.  
S/00158/09
Konserwacja
156,16
 1.  
23/03/2009
Wykonanie przyłącza do budynku, wymiana hydrantów
57.443,18
 1.  
S/00663/09
Konserwacja ksera w sekretariacie
201,30
 1.  
S/01054/09
Naprawa kserokopiarki
90,28
 1.  
5/2009
Montaż przewodów elektrycznych
– awaria
8.048,40
 1.  
37/2009
Naprawa destylarki i wystawianie orzeczeń technicznych
530,70
 1.  
S/01251/09
Konserwacja ksero
201,30
 1.  
411/09/M
Naprawa pralki
170,80
 1.  
80/09/2009
Remont korytarza - parter
66.124,00
 1.  
82/09/2009
Usunięcie awarii drzwi
7.320,00
 1.  
S/02212/09
Konserwacja kserokopiarki
156,16
 1.  
116/11/2009
Wymiana rur - awaria
12.054,21
 1.  
72/2009
Naprawa pieca
2.600,00
Razem
X
X
155.096,49

 
         Z powyższej tabeli wynika, że wszystkie skontrolowane wydatki prawidłowo zaklasyfikowano, również dokumenty księgowe były prawidłowo opisane.
 
II.6. Wydatki budżetowe – zakup usług pozostałych (paragraf 4300)
 
         W sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S jednostka wykazała, że w paragrafie 4300 wydatki budżetowe za 2009r. wyniosły 63.465,71 zł.
        W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową dotyczącą tych wydatków (akta kontroli Nr 10/60/I/37).Kontrolą objęto wydatki dokonane przelewami bankowymi w grudniu 2009 r. na łączną kwotę 5.797,72 zł.    Ustalono, że wszystkie dokumenty dotyczące tych wydatków zostały zaksięgowane we właściwym paragrafie, faktury zostały zatwierdzone i podpisane przez dyrektora i główną księgową. Wykazane w ewidencji wydatki są zgodne z wyciągami bankowymi.
Poniższa tabela zawiera wykaz dokumentów księgowych objętych kontrolą.
 

Lp.
Nr faktury
Tytułem
Kwota brutto
 1.  
5/2009
Rozliczenie praktyk – kursy uczniów
393,78
 1.  
7474/09
Monitoring
97,60
 1.  
7485/09
Instalacja punktu kamery
122,00
 1.  
3161/12/2009
Usługa serwisowa
641,04
 1.  
000226/WODIDZ
Kursy uczniów
1.500,00
 1.  
4392/387/09
Kursy uczniów
331,00
 1.  
18/S/09
Kursy uczniów
300,00
 1.  
4221459671
Wywóz odpadów
690,15
 1.  
4221539282
Wywóz odpadów
690,15
 1.  
111/09
Kursy uczniów
300,00
11.
11029/10/2009
Ogłoszenie w publikacji internetowej
732,00
Razem
X
X
5.797,72

 
III. Dochody własne w 2009 r.
 
          W dniu 26.01.2010 r. Zespół przedłożył w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb-34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych za 2009 r. (akta kontroli Nr 10/60/I/241).
         W wyniku kontroli ustalono, że wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego w kwocie 11.617,24 zł jest zgodny z wyciągiem bankowym nr 1 z 05.01.2009r. oraz z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 10/60/I/305).
         Również wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 4.330,63 zł jest zgodny z wyciągiem bankowym nr 155 z dnia 31.12.2009r. (akta kontroli Nr 10/60/I/286) oraz z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 10/60/I/257).  W sprawozdaniu wykazano dochody ogółem w kwocie 136.579,78 zł. Dochody te uzyskano w paragrafach: 690,750, 830, 920. W wyniku kontroli ustalono, że wykazana w sprawozdaniu kwota ogółem oraz kwoty dochodów w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 10/60/I/253-257). Ustalono, że poszczególne dochody pochodziły z opłat za wydanie świadectw i legitymacji, wynajmu pomieszczeń, opłat za różnego rodzaju egzaminy oraz z odsetek.
                  
 III.1. Wydatki z dochodów własnych
 
 Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2009 r. wyniosły ogółem 143.866,39 zł. Poniesione wydatki zaewidencjonowano w dwudziestu jeden paragrafach. W wyniku kontroli ustalono, że wykazane w sprawozdaniu kwoty wydatków w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową. W trakcie kontroli porównano wydatki zaewidencjonowane w styczniu i grudniu z wyciągami bankowymi dotyczącymi tych okresów. W styczniu zaewidencjonowano 39 operacji, natomiast w grudniu 52 operacje. Rozbieżności nie stwierdzono.
 
IV .ZFŚS
 
Z wyciągu bankowego z dnia 01.01.2009r. wynika, ze stan środków pieniężnych na rachunku funduszu socjalnego jednostki kontrolowanej wynosił 19.963,96 zł i był zgodny z ewidencją księgową konta 135 (akta kontroli Nr 10/60/I/87). Z analizy zapisów na koncie księgowym 851 wynika, że na wpływy składały się dokonane odpisy, środki dla emerytów otrzymane z Urzędu Miasta Opola, spłacone pożyczki i odsetki. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
Z analizy zapisów dokonanych na koncie 851 po stronie Wn wynika, że środki funduszu wydatkowane były na pożyczki dla pracowników, dopłaty do wczasów, świadczenia urlopowe, rekreację, zapomogi, spotkania integracyjne, wycieczki oraz dofinansowanie do zielonej szkoły i sanatorium. Innych wydatków nie stwierdzono.
Wydatki zostały poniesione zgodnie z Regulaminem ZFŚS obowiązującym w jednostce.
         Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. według ewidencji księgowej – konto 135 wynosił 20.207,72 zł (akta kontroli Nr 10/60/I/79-86) i był zgodny z saldem wykazanym w dokumentacji bankowej (akta kontroli Nr 10/60/I/88).
 
V. Gospodarka kasowa
 
          W dniu 31.12.2009 r. w kontrolowanej jednostce przeprowadzono kontrolę gotówki w kasie. Z protokołu kontroli wynika, że stan gotówki w kasie wynosił „0” (zero) zł (akta kontroli Nr 10/60/I/54). W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny ze stanem gotówki wykazanym w raportach kasowych nr 14, 8,4,19, 20, 24. Poszczególne raporty dotyczyły środków budżetowych, depozytu, dochodów własnych, funduszu socjalnego oraz środków otrzymanych na program commenius.
 
W wyniku kontroli raportów kasowych za miesiąc styczeń i grudzień 2009 r. stwierdzono, że:
 
1. Wykazany w raporcie kasowym (Budżet) za okres od 1 do 21 stycznia stan kasy wynosił 500,00 zł (akta kontroli Nr 10/60/I/71). Stan ten odpowiadał stanowi początkowemu gotówki wykazanej w następnym raporcie kasowym sporządzonym za okres od 21 do 31 stycznia (akta kontroli Nr 10/60/I/60).  
 
2. Wykazany w raporcie kasowym (ZFŚS) za okres od 1 do 21 stycznia stan kasy wynosił 0 zł i odpowiadał stanowi początkowemu gotówki wykazanej w następnym raporcie kasowym sporządzonym za okres od 22 do 31 stycznia (akta kontroli Nr 10/60/I/63-66).
 
3. Wykazany w raporcie kasowym (dochody własne) za okres od 1 do 21 stycznia stan gotówki w kasie wynosił 0 zł i odpowiadał stanowi początkowemu gotówki wykazanej w następnym raporcie kasowym sporządzonym za okres od 22 do 31 stycznia (akta kontroli Nr 10/60/I/56-59).
 
         Zespół kontrolny porównał także poszczególne kwoty przychodów i rozchodów ze wszystkich raportów kasowych za miesiąc styczeń i grudzień 2009r. z zapisami na koncie 101- KASA (Budżet, ZFŚS, Depozyt, Dochody własne). Zapisy te są zgodne. Zgodnie z polityką rachunkowości obowiązującą w jednostce, pogotowie kasowe w okresie objętym kontrolą wynosiło 500,00 zł.
 
VI. Inwentaryzacja
 
         Podczas kontroli jednostka była w trakcie przeprowadzania spisu z natury. Dyrektor wydał zarządzenie nr 20/2010 z 20.09.2010r. w sprawie wprowadzenia instrukcji  inwentaryzacji oraz zarządzenie nr 24/2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31.10.2010r. Termin rozpoczęcia wyznaczono na 08.11.2010r., a zakończenia na 26.11.2010r. Powołano komisję w 4 osobowym składzie.
 
VII. W zakresie systemu kontroli wewnętrznej
 
         W wyniku kontroli ustalono, że jednostka posiada opracowany plan kontroli wewnętrznej na rok 2010/2011, który zawiera 40 różnych tematów kontroli. W okresie objętym kontrolą w jednostce obowiązywało 20 regulaminów, instrukcji, ksiąg i ewidencji dotyczących spraw organizacyjnych szkoły. Ponadto jednostka posiada dokumentację procesu przebiegu kształcenia, wychowania i opieki, spraw kadrowych, finansowych oraz bazy i warunków BHP. W 2009r. w Zespole obowiązywało 29 zarządzeń wewnętrznych dyrektora w różnych sprawach. Powyższa dokumentacja ogółem składa się na system kontroli wewnętrznej (akta kontroli Nr 10/60/I/1-7).
 
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.
 
 Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

Jednostka kontrolowana
 
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
 Imię i nazwisko
 Kierownika jednostki kontrolowanej
 
(podpis)
 
Data:......                                             
Zespół kontrolny
 
 
Imię i nazwisko kontrolującego
 
(podpis)
 
Data: .......

 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2011-02-25 11:14:55 - wnioski pokontrolne (51.00 kB)
2011-02-25 11:16:14 - wystąpienie pokontrolne (39.50 kB)

Ilość odwiedzin: 7137
Nazwa dokumentu: Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-02-25 11:09:42
Data udostępnienia informacji: 2011-02-25 11:09:42
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-25 11:17:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner