logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                     

KWiA–I–0914/43/10
        Opole, 27 grudnia 2010 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 64/10
 
Jednostka kontrolowana
Publiczne Przedszkole nr 36
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 3 grudnia do 14 grudnia 2010 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
 
Jacek Spadło – inspektor WKWiA
Agnieszka Lisiecka – inspektor WKWiA
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
 
nr 69/10
nr 70/10
 
Przedmiot kontroli
 
Ø      Gospodarka finansowa
Ø      ZFŚS
Ø      Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 
Okres objęty kontrolą
2009 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Marianna Wrześniewska – Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 36 w Opolu
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główna księgowa
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– specjalista ds. płac
 

 
 
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
 
5.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
 
6.     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz 177 z późn. zm.)
 
  1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
 
9.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. z 2006 r. Nr 116 poz. 783).
 
10.                       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).
 
11.                       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późn. zm.).
 
12.                       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
 
  1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
  1. Uchwała Nr LXIX/798/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu z późn. zm.
 
  1. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości wydatkowania środków budżetowych i gospodarowania środkami dochodów własnych oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji i sporządzania sprawozdań.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi.
Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora przedszkola. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej.
Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości i gospodarności oraz zgodności z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej, oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
 
Sprawy organizacyjne
 
W okresie objętym kontrolą dyrektorem przedszkola była pani Marianna Wrześniewska powołana na to stanowisko na okres od 01.09.2008 r. do 31.08.2013r.(akta kontroli tom I s. 1-2). 
         Głównym księgowym przedszkola jest pani Irena Rutowicz zatrudniona w jednostce na czas nieokreślony od dnia 01.01.2008 r. w wymiarze 0,25 etatu. (akta kontroli tom I s. 3).       
         Z budżetem gminy przedszkole rozliczało się w dziale 801 rozdział 80104. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
         W 2009 r. przedszkole posiadało cztery rachunki bankowe założone w Banku PKO BP S.A. (akta kontroli tom I s. 4):
90 1020 3668 0000 5402 0160 1467 – rachunek socjalny,
85 1020 3668 0000 5602 0160 1459 – rachunek dochody własne,
52 1020 3668 0000 5702 0159 5214 – rachunek podstawowy,
94 1020 3668 0000 5702 0160 1442 – rachunek depozytowy.
         Księgi rachunkowe w przedszkolu prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego firmy Progmar.
    W 2009 r. w kontrolowanej jednostce nie przeprowadzono inwentaryzacji środków trwałych, w drodze spisu z natury. Inwentaryzacja przeprowadzona była natomiast 2008 r. Na dzień 31.12.2009 r. dokonano uzgodnień składników majątkowych według dokumentacji prowadzonej przez pracownika ds. administracyjnych i działu księgowości.
          
         Na dzień 31.12.2009 r. w jednostce kontrolowanej zatrudnionych było ogółem 15 osób na 9,555 etatach w tym 7 nauczycieli na 3,805 etatach. W administracji i obsłudze zatrudnionych było 8 osób na 5,75 etatach.Szczegółowo stan zatrudnienia na dzień 31.12.2009 r. przedstawiono w tabeli nr 1.
 
Tabela nr 1

 
RODZAJE STANOWISK PRACY
 
stan na 01.01.2009 r.
stan na 31.12.2009 r.
 
osoby
 
etaty
 
osoby
 
etaty
 
 Pracownicy pedagogiczni
 
 
8
 
7,085
7
3,805
 
 Pracownicy administracji
 
 
3
 
1,5
3
0,75
 
Pracownicy obsługi
 
 
8
 
6,25
5
5,0
     
Razem:
 
 
19
 
14,835
15
9,555

           
                       
         W 2009 roku do pracy w szkole przyjęto trzech pracowników obsługi a zwolniono pięciu.(akta kontroli tom I s. 5)
         Kategoria zaszeregowania oraz wysokość wynagrodzenia zasadniczego przyjętych do pracy w tym okresie pracowników obsługi jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy z późniejszymi zmianami.
      
         Ustalono, że wszyscy przyjęci pracownicy posiadają założone akta osobowe i aktualne badania lekarskie, co jest udokumentowane zaświadczeniami wystawionymi przez lekarza posiadającego odpowiednie uprawnienia. W aktach osobowych znajdują się również zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie bhp.           
Z zapisów w ewidencji kontroli wynika, że w 2009 r. w jednostce przeprowadzone zostały dwie kontrole zewnętrzne przez (akta kontroli tom I s. 6):
- Wydział Budżetu Urzędu Miasta Opola w terminach 27.01.2009 r., oraz 18.08.2009 r.
 
 
 
W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
Dochody budżetowe w 2009 r.
 
          W 2009 r. przedszkole nie uzyskało dochodów podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu Urzędu Miasta.
 
Wydatki budżetowe w 2009 r.
 
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na działalność przedszkola w 2009 r. wynosiła: 424.900,00 zł. Faktycznie wykorzystano kwotę 412.832,51 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 12.067,49 zł zwrócono do Urzędu Miasta Opola w dniu 27.10.2009 r. (9.320,00 zł) oraz 30.12.2009 r. (2.747,49),(akta kontroli tom I s. 7-10).
W dniu 11.01.2010 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2009 r. (akta kontroli tom I s. 11-12).W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2009 r.
Stan środków budżetowych wykazany w ewidencji księgowej (konto 130) na początek i koniec roku wynosił – „0”. Stan tenbył zgodny z wyciągiem bankowym (akta kontroli tom I s. 13).
Ze sporządzonego sprawozdania  RB 28 S oraz z dokumentacji księgowej przedszkola wynika, że na dzień 31.12.2009 r. dokonywane wydatki budżetowe dotyczące przedszkola zostały zaewidencjonowane w sześciu paragrafach. W wyniku kontroli stwierdzono, że wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące wydatków zaewidencjonowanych we wszystkich paragrafach są zgodne z ewidencją księgową.
          Największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia, , składki na ZUS i Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te zaksięgowano następujących paragrafach: 3020, 4110, 4120 oraz 4140.
Łączna kwota odpisu na fundusz socjalny wyniosła 21,790, 00 zł i taką kwotę przekazano na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Środków Socjalnych.
 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (paragraf 4440)
 
          Z wyciągu bankowego nr 1 rachunku ZFŚS wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2009 r. wynosił 1.667,24.Stan ten jest zgodny z kwotą wykazaną jako bilans otwarcia na koncie księgowym „135”.
          Z wyciągu bankowego rachunku ZFŚS wynika, że stan końcowy środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. wynosił 2.258,90 zł.Stan ten jest zgodny z kwotą wykazaną jako bilans zamknięcia na koncie księgowym „135” (akta kontroli tom I s. 14-15).
          W przedszkolu dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 21.790,00 zł. Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach (akta kontroli tom I s. 16-18):
Ø      05.05.2009 r. – 15.225,00 zł,
Ø      24.09.2009 r. –   5.075,00 zł,
Ø      27.10.2009 r. –   1.490,00 zł.       
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników przedszkola określił dyrektor w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Publicznym Nr 36. Regulamin określa m.in. osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych. Przyznawanie świadczeń osobom uprawnionym uzgadniane było z działającą stałą komisją ZFŚS. Ustalono, że w kontrolowanym okresie środki funduszu przeznaczono na (akta kontroli tom I s. 19-21):
Ø      wypłatę świadczeń urlopowych dla nauczycieli,
Ø      pożyczki mieszkaniowe,
Ø      dofinansowanie dla emerytów,
Ø      bony towarowe,
Ø      organizację imprez kulturalnych,
Ø      pomoc materialną,
Ø      wczasy pod gruszą.
Innych wydatków nie stwierdzono.
 
Wydatki na wynagrodzenia (paragraf 4010)
 
Skontrolowano wynagrodzenia dwóch pracowników jednostki wypłacone w 2009 r. tj.:
- dyrektora oraz głównej księgowej.
Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń z indywidualnych kartotek wynagrodzeń z dokonanymi przelewami (akta kontroli tom I s. 22-26). Zestawienie wynagrodzeń pracowników kontrolowanej jednostki za 12 miesięcy 2009 r. przedstawiono w tabeli nr 2.
 
                                Tabela nr 2
STANOWISKO
DYREKTOR
Gł. KSIĘGOWY
I/2009
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
II/2009
 
III/2009
 
IV/2009
 
V/2009
 
VI/2009
 
VII/2009
 
VIII/2009
 
IX/2009
 
X/2009
 
XI/2009
 
XII/2009
 
 
          Sprawdzono 24 wyciągi bankowe, które porównano z kartoteką zarobkową wg wynagrodzeń za cały 2009 rok. Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, iż zachodzi pełna zgodność pomiędzy danymi zawartymi w kartach wynagrodzeń z danymi z wyciągów bankowych.
 
W wyniku kontroli ustalono, że w 2009 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo:
    - (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))i nie stwierdzono nieprawidłowości przy dokonywaniu wydatków w tym zakresie.
 
Dochody własne w 2009 r.
 
          W dniu 27.01.2010 r. jednostka kontrolowana przedłożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb-34 z wykonania dochodów i wydatków w tym zakresie (akta kontroli tom I s. 36-40).
Wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące:
- należności w kwocie 2.017,34 zł,
- kwoty odpisu aktualizującego należność 76,94 zł,
- zobowiązań w kwocie 7.954,88 zł;
były zgodne z ewidencją księgową (konto 201) (akta kontroli tom I s. 41-43).        
         Z ustnych wyjaśnień głównej księgowej wynika, że zobowiązania dotyczyły  naliczonych i nie dokonanych opłat za wodę i kanalizację oraz zapłaty za zakup materiałów budowlanych w łącznej kwocie 262,22 zł, nadpłat za przedszkole w wysokości 6.559,57 zł oraz z tytułu zobowiązania MOPR w kwocie 1.133,09 zł (akta kontroli tom I s. 44).
Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na początek 2009r. wynosił 30.226,03 zł i jest zgodny z wyciągiem bankowym oraz ewidencją księgową (akta kontroli tom I s. 45).      
Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na koniec 2009 r. wynosił 57.790,04 zł. i jest zgodny z wyciągiem bankowymoraz z ewidencją księgową (akta kontroli tom I s. 46).
 
Przychody dochodów własnych w 2009 r.
 
Ustalono, że środki dochodów własnych były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie przychodów dochodów własnych w 2009 r. wyniosło ogółem 203.729,20 zł.
 
Wymienione przychody uzyskano w trzech paragrafach tj.:
Ø      paragraf 083 „wpływy z usług” - kwota 199736,74 zł,
Ø      paragraf 092 „ odsetki bankowe” - kwota 1.944,46 zł.
Ø      paragraf 097 „różne dochody” - kwota 2.048,00 zł.
W wyniku kontroli ustalono, że na przychody składały się m.in. opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, odsetki, odszkodowanie z PZU oraz prowizje za język angielski.
 
Wydatki z dochodów własnych w 2009 r.
 
Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2009 r. wyniosły ogółem 176.165,19 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w dwunastu paragrafach. W wyniku kontroli stwierdzono, że wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące wydatków zaewidencjonowanych we wszystkich paragrafach są zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli tom I s. 47).
W wyniku przeprowadzonej analizy danych zawartych w sprawozdaniu Rb-34 do kontroli wytypowano dokumentację źródłową dotyczącą wydatków zaewidencjonowanych w paragrafach 4210, 4220 oraz 4260 w miesiącu listopadzie i grudniu 2009 r. (akta kontroli tom I s. 48-57).
   
Rozdział 80104 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli tom I s. 58-68)
 
          Wydatki ogółem w 2009 r. wyniosły 34.178,51 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły m.in. środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, mebli, materiałów do bieżących remontów. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
    Do badania wybrano losowo 5 faktur.
 
 Tabela nr 3 Paragraf 4210 XI-XII/2009
Lp.
NR dokumentu
kwota
 Nr faktury
tytułem
1
193
304,40 zł
36716/09
Zakup środków czystości
2
184
73,59 zł
35672/2009
Zakup folii aluminiowej
3
221
122,00 zł
128/09
Zakup zawieszek
4
209
689,00 zł
64-12
Zakup węgla
5
189
553,31 zł
KF014113/09
Zakup materiałów biurowych
 
SUMA
1.742,30 zł
-
-
 
 
Rozdział 80104 § 4220 – Zakup żywności (akta kontroli tom I s. 69-90)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 65.907,90 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły zakupu żywności do magazynu. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
    Do badania wybrano losowo 11 faktur.
 
 
          Tabela nr 4 Paragraf 4220 XI-XII/2009
Lp.
 
NR dokumentu
 
kwota
Nr faktury
tytułem
1
216
151,03 zł
121129205
zakup żywności
2
184
356,10 zł
1163/09
zakup żywności
3
184
232,07 zł
27102/H
zakup żywności
4
220
334,61 zł
129129211
zakup żywności
5
184
179.61 zł
102129202
zakup
6
204
373,62 zł
29669/h
zakup żywności
7
204
215,29 zł
5199
zakup żywności
8
 
186
37,02 zł
1139/09
zakup żywności
9
187
122,74 zł
1186/09
zakup żywności
10
189
352,15 zł
31767/HF
zakup żywności
11
189
76,72 zł
3120
zakup żywności
 
SUMA
 
2.430,96 zł
-
-
 
 
Rozdział 80104 § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (akta kontroli tom I s. 91-96)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 3.998,00 zł. Wydatki dotyczyły zakupu m.in. zabawek dla dzieci, zakupu książek do nauki języka niemieckiego. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb34.
    Do badania wybrano losowo 3 faktury.
 
              Tabela nr 5 Paragraf 4240
Lp.
 
NR dokumentu
 
kwota
 Nr faktury
tytułem
1
186
1.023,02 zł
129/P/09
zakup zabawek
2
186
695,97 zł
130/P/09
zakup zabawek
3
6
138 zł
841/09/FA
zakup książek do nauki języka niemieckiego
 
SUMA
1.856,99 zł
 
-
-
 
 
Z powyższych danych wynika, że wszystkie wydatki zostały zaewidencjonowane na właściwych paragrafach. Ponadto zespół kontrolny sprawdził sposób księgowania, opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. Ustalono, że wszystkie faktury zostały prawidłowo opisane i zadekretowane.
 
Kontrola gospodarki kasowej
 
            Zespół kontrolny poddał sprawdzeniu prawidłowość sporządzania raportów kasowych z dochodów własnych za II półrocze 2009 r. Odpowiedzialność materialną za prowadzenie kasy ponosi pracownik zatrudniony na stanowisku starszej księgowej. Ustalono, że w kontrolowanym okresie w jednostce sporządzono siedemnaście raportów kasowych. Wszystkie raporty były zamknięte. W każdym przypadku saldo końcowe było saldem początkowym następnego raportu. W żadnym przypadku nie przekroczono ustalonego w wysokości 1.500,00 zł „pogotowia kasowego”. Stwierdzono, iż wszystkie obroty gotówkowe w badanym okresie są udokumentowane dowodami kasowymi. Zapisy w raporcie kasowym są prowadzone w ujęciu chronologicznym w dniu, w którym nastąpił przychód lub rozchód. W tabeli nr 6 przedstawiono raporty kasowe za okres od lipca do grudnia 2009 r. (akta kontroli tom I s. 97-103).
 
Tabela nr 6

Lp.
 
Nr raportu
kasowego
 
Za okres
Przychód
w zł
Rozchód
w zł
Stan kasy
poprzedni
Stan kasy
 obecny
1
 
12
 
01-31.07
2009
1.350,99
1.350,99
-
-
2
 
13
 
1-31.08
2009
2.034,90
1.862,10
-
172,80
3
 
14
 
01-30.09
2009
3.078,73
3.030,19
172,80
221,34
4
 
15
 
01-31.10
2009
2.587,92
2.124,68
221,34
684,58
5
 
16
 
01-30.11
2009
2.353,51
2.335,51
684,58
702,58
6
 
17
 
01-31.12
2009
1685,41
2,387,99
702,58
-

 
 
         W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono:
Ø      do raportów kasowych dołączone były dowody źródłowe, tj.: faktury, rachunki, dowody wewnętrzne Kw-kasa wypłaci, Kp-kasa przyjmie,
Ø      dowody KP były opatrzone podpisami osoby wystawiającej, zatwierdzającej i sprawdzającej,
Ø      zapisy w raportach dokonywane były w sposób chronologiczny.
 
W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających nie stwierdzono, żadnych uchybień bądź nieprawidłowości mających wpływ na funkcjonowanie skontrolowanej jednostki.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi przedszkola.
 
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole
 
 
 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data:

           
 
 
 
 
 
   Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
 
 
 
   Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2011-03-01 10:20:39 - Wnioski pokontrolne (55.50 kB)
2011-03-01 10:22:33 - Wystąpienie pokontrolne (38.00 kB)

Ilość odwiedzin: 6464
Nazwa dokumentu: Przedszkole Publiczne nr 36
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Jacek Spadło, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Spadło, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-03-01 10:13:32
Data udostępnienia informacji: 2011-03-01 10:13:32
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-01 10:23:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner