logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
      KWiA – I –0914/10/11 
 
Opole, 4 czerwca 2011 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 16/11
 
Jednostka kontrolowana
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
 
Termin przeprowadzenia kontroli
od 20 kwietnia do 3 czerwca 2011 r.
 
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Małgorzata Jóźwin-Mazurek – starszy specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lech – gł. specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Nr 35/11
Nr 36/11
Przedmiot kontroli
Prawidłowość: gospodarowania środkami finansowymi przy zawieraniu umów cywilnoprawnych w 2010 r., wypłaty wynagrodzeń za godziny lekcyjne, korzystanie z samochodu służbowego oraz z telefonu komórkowego, nadmierna rotacja pracowników.
Okres objęty kontrolą
2010 r.
Imię i nazwisko naczelnika kontrolowanego wydziału
Agnieszka Kasper – Dyrektor Zespołu
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) - główny księgowy
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– st. specjalista ds. kadr i administracji
 
 
Podstawy prawne
 
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
 
 2. Ustawa z dnia 29 września1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.).
 
3.       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 38 poz. 207 z późn. zm.).
 
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
 
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861).
 
6.       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późn. zm.).
 
7.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181 z późn. zm.).
 
8.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 52 poz. 422)
 
9.       Rozporządzenia z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 38 poz. 207 z późn. zm.)
 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania i sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z poźn. zm.)
 
11. Uchwała Nr XLVII/500/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości gospodarowania środkami finansowymi przy zawieraniu umów cywilnoprawnych w 2010 r. Ponadto celem kontroli była weryfikacja zarzutów zawartych w skardze z dnia 29.04.2011 r. dotyczących: pobierania przez panią Kasper – zatrudnionej na stanowisku nauczyciela wiedzy o społeczeństwie i etyki – wynagrodzenia za niezrealizowane godziny lekcyjne, korzystania z samochodu służbowego pomimo pobierania ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, wykorzystywanie telefonu komórkowego do przeprowadzania rozmów prywatnych oraz nadmiernej rotacji pracowników w jednostce.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się z organizacją pracy w jednostce. Na podstawie wykazu umów cywilnoprawnych ustalono: ilość wszystkich umów cywilnoprawnych zawartych w 2010 r., ich przedmiot, kwoty na jakie zostały podpisane, nr i datę zawarcia umowy, na jaki okres zostały zawarte oraz imię i nazwisko stron wykonujących zlecone zadanie w ramach umowy. Następnie na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych dotyczących ww. umów porównano czy kwoty zaksięgowane są zgodne z kwotami wynikającymi z umów. Sprawdzono wyciągi bankowe pod kątem zgodności z zapisami księgowymi wydatków poniesionych na umowy zlecenia.
Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające wykonanie treści umowy (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora jednostki. Dane zawarte w rocznym sprawozdaniu budżetowym dotyczące paragrafu 4170 porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych umów pod kątem ich celowości oraz zgodności z planem finansowym.
Kontrolą objęto wszystkie umowy cywilnoprawne zawarte w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
Ponadto sprawdzono dokumentację kadrową dotyczącą zatrudnienia dyrektora jednostki pani Agnieszki Kasper na stanowisku nauczyciela wos i etyki. Porównano wynagrodzenie z kartoteki zarobkowej z umową o pracę oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wyrywkowej kontroli poddano dzienniki lekcyjne, które następnie porównano z planem lekcji na rok szkolny 2009/2010. Na tej podstawie ustalono faktyczną ilość lekcji przeprowadzanych przez dyrektora i ich zgodność z zawartą umową.
Zespół kontrolny sprawdził dokumentacją dotyczącą użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych. Przeanalizowano dokumentację dotyczącą rozliczeń ryczałtu, ustalono czy jest zgodna z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Następnie pobrano wydruki z ewidencji księgowej paragrafu 4410, z którego wypłacane były koszty ryczałtu. Ustalono czy łączna kwota wypłat nie jest wyższa od kwoty wynikającej z umowy na używanie samochodu. Przeanalizowano wydatki na zakup paliwa do samochodu służbowego. Ustalono osoby upoważnione do korzystania z samochodu.
         Z wydruku ewidencji księgowej ustalono łączne wydatki na telefony komórkowe w 2010 r. Ustalono osoby korzystające z telefonów komórkowych. Przeanalizowano podstawę księgowania wydatków oraz umowy dotyczące telefonów komórkowych.
Przeanalizowano liczbę zwolnionych pracowników oraz formy rozwiązania z nimi umowy w okresie od 1.01. do 31.12.2010 r. Ustalono liczbę nowozatrudnionych osób w 2010 r. oraz liczbę ogółem zatrudnionych w kontrolowanej jednostce na dzień 31.12.2010 r.
 
SPRAWY ORGANIZACYJNE
 
 
         W dniu 8 marca 2011 r. pismem nr PS.I.VB.81111-6-19/11 Zastępca Prezydenta Miasta Opola pan Krzysztof Kawałko zlecił kontrolę doraźną w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu. Kontrola w jednostce miała mieć na celu zweryfikowanie zarzutów zawartych w skardze z dnia 4.03.2011 r. pani(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), dotyczących przeszukania placówki przez Policję we wrześniu 2010 r. oraz niegospodarności dyrektora (umowa zlecenie zawarta z panią (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))w 2010 r.) (akta kontroli Nr 11/16/I/4-5).W dniu 4 maja 2011 r. pismem nr PS.I.VB.8111-6-35/11 Zastępca Prezydenta pan Krzysztof Kawałko zlecił dodatkowo przeprowadzenie kontroli doraźnej w celu zweryfikowania zarzutów zawartych w skardze z dnia 29.04.2011 r. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 11/16/I/6-7). Zarzuty dotyczyły:
·         pobierania przez panią (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – zatrudnionej na stanowisku (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))w Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Pogotowiu Opiekuńczym w Opolu – wynagrodzenia za niezrealizowane godziny lekcyjne,
·         korzystania z samochodu służbowego pomimo pobierania ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
·         wykorzystywanie telefonu komórkowego do przeprowadzania rozmów prywatnych,
·         nadmiernej rotacji pracowników w jednostce.
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie wydatków na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych.
 
                   Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 38 poz. 207 z późn. zm.) w paragrafie 4170 ewidencjonuje się m.in. wydatki na wynagrodzenia z tytułów umów zleceń oraz umów o dzieło. Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że w 2010 r. wydatki budżetowe w tym paragrafie w Pogotowiu wyniosły ogółem 13.667,00 zł (akta kontroli Nr 11/16/I/8-9), natomiast wydatki szkoły wyniosły 3.320,00 zł (akta kontroli Nr 11/16/I/10). Dane wykazane w sprawozdaniach Rb28 są zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 11/16/I/11-15). Na podstawie dokumentacji znajdującej się w Zespole ustalono, że w 2010r. zawarto ogółem 23 umowy cywilno-prawne na łączną kwotę 24.966,00 zł. We wszystkich przypadkach były to umowy zlecenia (akta kontroli Nr 11/16/I/16-17). Ze środków budżetowych sfinansowano osiem umów, ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - cztery umowy, sześć umów - ze środków współfinansowanych przez Europejski Funduszu Społeczny oraz pięć umów finansowanych ze środków programu przeciwdziałania narkomanii (akta kontroli Nr 11/16/I/18). Wykonanie wszystkich zadań realizowanych w ramach poszczególnych umów zostało potwierdzone przez dyrektora jednostki kontrolowanej.
 
W poniższej tabeli umieszczono dane dotyczące wszystkich zawartych umów w 2010 r..
Tabel nr 1 „Zestawienie umów zleceń za 2010 r.”


 

 
 
 
LP
Nr umowy
Data zawarcia
Na czas do
Imię i nazwisko
Kwota
treść umowy
źródło finansowania
Budżet-szkoły lub Pogotowia
1
2
3
 
4
5
6
7
8
1
1/2010
15.02.2010
15.03.2010
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
powielanie dokumentów archiwalnych
środki budżetowe
PO
2
2/2010
31.03.2010
01.04.2010
przeprowadzenie szkolenia dla kadry
środki na doskonalenie zaw.nauczycieli
PSP
3
3/2010
01.04.2010
11.04.2010
wykonanie terminowych sprawozdań finansowych
środki budżetowe
PO
4
4/2010
24.05.2010
26.05.2010
prace instalacyjne i konfoguracyjne, przeniesienie danych na nowy komputer
środki budżetowe
PO
5
5/2010
06.08.2010
10.08.2010
przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego
środki budżetowe
PO
6
6/2010
08.09.2010
30.11.2010
szkolenie kadry pedagogicznej
środki na doskonalenie zaw.nauczycieli
PO
7
7/2010
06.09.2010
30.11.2010
szkolenie kadry pedagogicznej
środki na doskonalenie zaw.nauczycieli
PO
8
8/2010
01.09.2010
08.10.2010
wykonanie usług informatycznych
środki budżetowe
PO
9
9/2010
13.09.2010
22.10.2010
przeprowadzenie zajęć w formie warsztatów i wykładów dla kadry w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień
środki budżetowe -Fundusz: MPPN
PO
10
10/2010
13.09.2010
22.10.2010
przeprowadzenie zajęć w formie warsztatów i wykładów dla kadry w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień
środki budżetowe -Fundusz: MPPN
PO
11
11/2010
01.10.2010
15.11.2010
przeprowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych z dziećmi z programu przeciwdziałania narkomanii
środki budżetowe -Fundusz: MPPN
PO
12
12/2010
01.10.2010
15.11.2010
przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla wychowanków i uczniów z programu przeciwdziałania narkomanii
środki budżetowe -Fundusz: MPPN
PO
13
13/2010
01.10.2010
15.11.2010
przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla wychowanków i uczniów z programu przeciwdziałania narkomanii
środki budżetowe -Fundusz: MPPN
PO
14
14/2010
10.11.2010
25.11.2010
usługi informatyczne-konserwacja sieci internetowej, bieżący przegląd i naprawy
środki budżetowe
PSP
15
15/2010
22.11.2010
08.12.2010
sporządzenie sprawozdań finansowo-księgowych za mc XI 2010
środki budżetowe
PO
16
16/2010
01.12.2010
10.12.2010
szkolenie kadry pedagogicznej
środki na doskonalenie zaw.nauczycieli
PO
17
17/2010
09.12.2010
29.12.2010
sprawozdawczość za 2010, wydatki i zaangażowanie do końca 2010, korekta planu finansowego na 2011 r.
środki budżetowe
PSP
18
I/1/2010
04.11.2010
15.12.2010
umowa w ramach realizowanego projektu "Inwestycja w pierwszy krok…" organizowanie zajęć, prowadzenie dziennika, programu zajęć, dbanie o bezpieczeństwo dzieci
realizacja: projektu POKL, środki BP, EFS
PSP
19
I/2/2010
04.11.2010
15.12.2010
umowa w ramach realizowanego projektu "Inwestycja w pierwszy krok…" organizowanie zajęć, prowadzenie dziennika, programu zajęć, dbanie o bezpieczeństwo dzieci
realizacja: projektu POKL, środki BP, EFS
PSP
20
I/3/2010
04.11.2010
15.12.2010
umowa w ramach realizowanego projektu "Inwestycja w pierwszy krok…" organizowanie zajęć, prowadzenie dziennika, programu zajęć, dbanie o bezpieczeństwo dzieci
realizacja: projektu POKL, środki BP, EFS
PSP
21
I/4/2010
04.11.2010
15.12.2010
umowa w ramach realizowanego projektu "Inwestycja w pierwszy krok…" organizowanie zajęć, prowadzenie dziennika, programu zajęć, dbanie o bezpieczeństwo dzieci
realizacja: projektu POKL, środki BP, EFS
PSP
22
I/5/2010
04.11.2010
15.12.2010
umowa w ramach realizowanego projektu "Inwestycja w pierwszy krok…" organizowanie zajęć, prowadzenie dziennika, programu zajęć, dbanie o bezpieczeństwo dzieci
realizacja: projektu POKL, środki BP, EFS
PSP
23
I/6/2010
04.11.2010
15.12.2010
umowa w ramach realizowanego projektu "Inwestycja w pierwszy krok…" organizowanie zajęć, prowadzenie dziennika, programu zajęć, dbanie o bezpieczeństwo dzieci
realizacja: projektu POKL, środki BP, EFS
PSP
 
 
 
 
RAZEM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
umowy zlecenia finansowane ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli
w tym:                                                                PO -   3 520,00                                        PSP - 1 000,00
 
 
 
 
umowy zlecenia finansowane ze środków budżetowych
w tym:                                                                     PO - 13 457,00                                       PSP - 3 320,00
 
 
 
 
umowy zlecenia finansowane ze środków BP i EFS - projekt POKL
w tym:                                                   PSP - 3 669,00
 
 
 
 
RAZEM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Szczegółową kontrolą objęto umowy finansowane ze środków budżetowych. Poszczególne umowy dotyczyły:
 
  1. Umowa nr 1/2010 z 15.02.2010 r. na łączną kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł brutto.
Z opisu umowy wynika, że przedmiotem zlecenia było powielanie dokumentów archiwalnych Pogotowia z lat 2005-2009. Wykonanie zadania zostało potwierdzone przez dyrektora Pogotowia (akta kontroli Nr 11/16/I/23). Kwota wypłaconego wynagrodzenia nie przekroczyła kwoty zawartej w umowie (akta kontroli Nr 11/16/I/21-22).
Ze względu na zabranie przez Komendę Miejską Policji dokumentacji księgowej dotyczącej okresu od stycznia do końca maja 2010 r. zespół kontrolny nie miał możliwości zbadania przedmiotowych dokumentów.
 
  1. Umowa nr 3/2010 z 1.04.2010 r. na łączną kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł brutto.
Z opisu umowy wynika, że przedmiotem zlecenia było:
wykonanie terminowych sprawozdań księgowych: Rb28S dla Pogotowia oraz dla szkoły, Rb27S, rozliczenie otrzymanych środków i wydatków budżetowych, harmonogramy realizacji dochodów i wydatków, przygotowanie informacji dla SIGMY (sprawozdanie dotyczące szkoły), RbN – informacja o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, Rb-Z-PPP – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań, Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych (akta kontroli Nr 11/16/I/28).
Wykonanie zadania zostało potwierdzone przez dyrektora Pogotowia. Kwota wypłaconego wynagrodzenia nie przekroczyła kwoty zawartej w umowie (akta kontroli Nr 11/16/I/26).
Ze względu na zabranie przez Komendę Miejską Policji dokumentacji bankowej Pogotowia dotyczącej okresu do końca maja 2010 r. zespół kontrolny nie miał możliwości pobrania przedmiotowych dokumentów.
 
  1. Umowa nr 4/2010 z 24.05.2010 r. na łączną kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł brutto.
Z opisu umowy wynika, że przedmiotem zlecenia było wykonanie prac instalacyjnych i konfiguracyjnych oraz przeniesienie danych na nowy komputer w księgowości (akta kontroli Nr 11/16/I/31).
Wykonanie zadania zostało potwierdzone przez dyrektora Pogotowia. Kwota wypłaconego wynagrodzenia nie przekroczyła kwoty zawartej w umowie (akta kontroli Nr 11/16/I/29).
Ze względu na zabranie przez Komendę Miejską Policji dokumentacji bankowej Pogotowia dotyczącej okresu do końca maja 2010 r. zespół kontrolny nie miał możliwości pobrania przedmiotowych dokumentów.
 
  1. Umowa nr 5/2010 z 6.08.2010 r. na łączną kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł brutto.
Z opisu umowy wynika, że przedmiotem zlecenia było przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego (akta kontroli Nr 11/16/I/36).
Wykonanie zadania zostało potwierdzone przez dyrektora Pogotowia. Kwota wypłaconego wynagrodzenia nie przekroczyła kwoty zawartej w umowie (akta kontroli Nr 11/16/I/32).
Na podstawie wyciągu bankowego numer 115 z dnia 12.08.2010 r. ustalono, że kwota przekazana na konto wskazanego zleceniobiorcy była zgodna z ewidencją księgową.
 
  1. Umowa nr 8/2010 z 1.09.2010 r. na łączną kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł brutto.
Z opisu umowy wynika, że przedmiotem zlecenia było wykonanie usług informatycznych dla Pogotowia Opiekuńczego   (akta kontroli Nr 11/16/I/45).
Wykonanie zadania zostało potwierdzone przez dyrektora Pogotowia. Kwota wypłaconego wynagrodzenia nie przekroczyła kwoty zawartej w umowie (akta kontroli Nr 11/16/I/43).
Na podstawie wyciągu bankowego numer 144 z dnia 14.10.2010 r. ustalono, że kwota przekazana na konto wskazanego zleceniobiorcy była zgodna z ewidencją księgową.
 
  1. Umowa nr 14/2010 z 10.11.2010 r. na łączną kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł brutto.
Z opisu umowy wynika, że przedmiotem zlecenia były usługi informatycznych (m.in. konserwacja sieci internetowej, przegląd i bieżące naprawy komputerów) w Publicznej Szkole Podstawowej w Pogotowiu Opiekuńczym (akta kontroli Nr 11/16/I/54).
Wykonanie zadania zostało potwierdzone przez dyrektora Pogotowia. Kwota wypłaconego wynagrodzenia nie przekroczyła kwoty zawartej w umowie (akta kontroli Nr 11/16/I/51).
Na podstawie wyciągu bankowego numer 158 z dnia 18.11.2010 r. ustalono, że kwota przekazana na konto wskazanego zleceniobiorcy była zgodna z ewidencją księgową.
 
  1. Umowa nr 15/2010 z 22.11.2010 r. na łączną kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł brutto.
Z opisu umowy wynika, że przedmiotem zlecenia było: sporządzenie sprawozdań finansowo-księgowych za m-c XI/2010 ( w tym zaangażowanie środków budżetowych m-c XI/2010, wydatki strukturalne, korekta budżetu dot. Środków unijnych, udzielanie instruktażu do programu Vulcan, Sigma) od 22.11.2010 do 08.12.2010 r. (akta kontroli Nr 11/16/I/59).
Wykonanie zadania zostało potwierdzone przez dyrektora Pogotowia. Kwota wypłaconego wynagrodzenia nie przekroczyła kwoty zawartej w umowie (akta kontroli Nr 11/16/I/56).
Na podstawie wyciągu bankowego numer 168 z dnia 7.12.2010 r. ustalono, że kwota przekazana na konto wskazanego zleceniobiorcy była zgodna z ewidencją księgową.
 
  1. Umowa nr 17/2010 z 9.12.2010 r. na łączną kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł brutto.
Z opisu umowy wynika, że przedmiotem zlecenia była: sprawozdawczość za 2010r., wydatki strukturalne i zaangażowanie do końca 2010 r., korekta projektów planu finansowego na 2011 r. (akta kontroli Nr 11/16/I/68).
Wykonanie zadania zostało potwierdzone przez dyrektora Pogotowia. Kwota wypłaconego wynagrodzenia nie przekroczyła kwoty zawartej w umowie (akta kontroli Nr 11/16/I/63-64).
Na podstawie wyciągu bankowego numer 176 z dnia 22.12.2010 r. ustalono, że kwota przekazana na konto wskazanego zleceniobiorcy była zgodna z ewidencją księgową.
 
Z pisemnych wyjaśnień dyrektora jednostki wynika, że zawarcie dwóch powyższych umów w wymienionym zakresie podyktowane zostało sytuacją związaną z niespodziewanym złożeniem dwutygodniowego wypowiedzenia przez główną księgową. Ówczesny Budżet jednostki wynosił 3.600.000,00 zł.               Powyższa sytuacja spowodowała iż, prawidłowe zamknięcie oraz rozliczenie środków budżetowych bez pomocy fachowca w tej dziedzinie stało się niemożliwe. Natychmiast został ogłoszony konkurs na stanowisko gł. księgowego, ale dyrektor nie był w stanie przewidzieć jakim doświadczeniem zawodowym będą legitymowali się kandydaci oraz czy ewentualny wybrany kandydat zdecyduje się rozpocząć tak odpowiedzialną funkcję od m-ca grudnia. Wybrana na powyższe stanowisko Pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))  podjęła się rozpoczęcia pracy od grudnia wyłącznie pod warunkiem pomocy osoby z doświadczeniem w zakresie księgowości w jednostkach samorządowych w tym oświatowych. W związku z powyższym Pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) wykonała w ramach umowy –zlecenia takie prace jak: uzgadnianie kont na koniec m-ca, korektę planów, tworzenie nowych planów na 2011 r., wprowadzanie zaangażowania, tworzenie planu kont do projektu unijnego, wdrożenie do programu księgowego nowych kont unijnych, pełną sprawozdawczość, dekretowanie f-r wg wydatków strukturalnych, umieszczanie sprawozdań w programie sigma. Pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) poza wykonaniem szeregu czynności księgowych w ramach umowy udzielała instruktarzu do dwóch programów kluczowych w systemie księgowości oświatowej.
 
II. W zakresie wynagrodzeń za godziny lekcyjne.
 
         W dniu 1.09.2009 r. została zawarta umowa pomiędzy (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) na czas określony od 1.09.2009 r. do 31.08.2010 r. w wymiarze czasu pracy 9/18 etatu na stanowisku (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 11/16/I/99). Porównano wynagrodzenie wykazane w kartotece zarobkowej (akta kontroli Nr 11/16/I/102-103) z wynagrodzeniem ustalonym w umowie o pracę wraz z dodatkami wynikającymi z Uchwały Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009 r. (akta kontroli Nr 11/16/I/101).Ustalono, że w każdym miesiącu naliczone wynagrodzenie jest zgodne z umową i powyższą uchwałą. Wyrywkowej kontroli poddano dzienniki lekcyjne za rok szkolny 2009/2010 oraz przeanalizowano obowiązujący wówczas plan lekcji (akta kontroli Nr 11/16/I/104-105). Ustalono, że ilość lekcji przeprowadzanych przez dyrektora wyniosła 9 godzin tygodniowo. Ilość ta była zgodna z zawartą umową.
 
III. W zakresie korzystania z samochodu służbowego.
 
         W dniu 29.12.2009 r. pomiędzy dyrektorem Pogotowia Opiekuńczego a Prezydentem Miasta Opola została zawarta umowa o używanie samochodu do celów służbowych, tj. do jazd lokalnych z miesięcznym limitem kilometrów w wysokości 350 kilometrów (akta kontroli Nr 11/16/I/119). Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. Zgodnie z paragrafem 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z poźn. zm.) zwrot kosztów używania pojazdów do celów służbowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu (…) i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne (…) po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu. Oświadczenie to powinno zawierać dane dotyczące pojazdu (pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny) oraz określać ilość dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności, a także ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych. Kwotę ustalonego ryczałtu, o którym mowa w ust. 1, zmniejsza się o jedną dwudziestą drugą za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.
         Ustalono, ze w każdym miesiącu w 2010 r. zostało złożone wymagane oświadczenie (akta kontroli Nr 11/16/I/106-117). Podstawą do wypłaty ryczałtu są comiesięczne listy płac.  Kwota ryczałtu wypłacana jest razem z miesięcznym wynagrodzeniem. Wypłaty ryczałtu są księgowane na paragrafie 4410 - podróże służbowe krajowe. W 2010 r. łączna kwota wydatków w tym paragrafie wyniosła 4.597,50 zł (akta kontroli Nr 11/16/I/120-122). Łączna kwota środków wypłaconych w ramach umowy o używanie samochodu do celów służbowych wyniosła 3.111,36 zł (akta kontroli Nr 11/16/I/118). Pozostała kwota wydatków dotyczyła wyjazdów służbowych pracowników Pogotowia oraz wydatków związanych z parkowaniem samochodu służbowego. Nie stwierdzono przypadku wypłaty ryczałtu w wysokości wyższej od ustalonej w umowie. Łączna kwota wypłaconych środków w ramach ryczałtu w 2010 r. nie przekroczyła kwoty wynikającej z umowy.
         Zarówno umowa jak i ww. rozporządzenie nie zawiera zapisu, że ryczałt za używanie samochodu prywatnego nie będzie wypłacany w przypadku jednoczesnego korzystania z samochodu służbowego.
         W tym samym okresie dokonano zakupu paliwa do samochodu służbowego na łączną kwotę 5.075,66 zł (akta kontroli Nr 11/16/I/123-125). Z ewidencji środków trwałych wynika, że na stanie Pogotowia Opiekuńczego znajduje się jeden samochód marki Renault Kangoo nr rejestracyjny OP 15582 (akta kontroli Nr 11/16/I/126-131). Z wyjaśnień dyrektora Pogotowia wynika, że do korzystania z samochodu służbowego upoważniony jest kierowca oraz każdy pracownik wskazany przez dyrektora jednostki.
 
IV. W zakresie wykorzystywania telefonu komórkowego.
 
         Z wydruku ewidencji księgowej wynika, że łącznie wydatki na telefony komórkowe w 2010 r. wyniosły 3.284,62 zł (akta kontroli Nr 11/16/I/132-134). Z wyjaśnień dyrektora wynika, że wydatki te dotyczyły dwóch telefonów komórkowych: dyrektora oraz kierowcy. Wydatki finansowane były ze środków budżetowych szkoły oraz Pogotowia. Podstawą księgowania wydatków są faktury zbiorcze co miesiąc przesyłane z telefonii komórkowej firmy (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) na podstawie umowy nr 2005/1778 zawartej w dniu 23.12.2005 r. - dotyczącej telefonu dyrektora jednostki oraz umowy nr 03/12/06 z dnia 13.12.2006 r. - dotyczącej kierowcy (akta kontroli Nr 11/16/I/135-139).
 
V. W zakresie nadmiernej rotacji pracowników.
 
         Na podstawie wykazu Ruch kadrowy Pogotowia Opiekuńczego oraz PSP i PG od 1.01.do 31.12.2010 r. (akta kontroli Nr 11/16/I/140-142 ) ustalono, że w Zespole w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r. rozwiązano umowy z 24 pracownikami, w tym: 16 - w Pogotowiu oraz 8 – w szkole. W okresie tym przyjęto do pracy łącznie 14 pracowników, w tym:11 – w Pogotowiu oraz 3 – w szkole. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
 Ustalono także, że w 2010 r. do Pogotowia łącznie przyjęto 14 pracowników: 11- do Pogotowia oraz 3- do szkoły. Ogółem na dzień 31.12.2010 r. w kontrolowanej jednostce zatrudnionych było70 osób.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.
 
             Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

 

         Jednostka kontrolowana
 W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
 
Data:....................

 

           
 
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2011-09-13 09:16:22 - wnioski pokontrolne (59.50 kB)
2011-09-13 09:17:40 - wystąpienie pokontrolne (38.50 kB)

Ilość odwiedzin: 6738
Nazwa dokumentu: Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnetrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóżwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-09-13 09:10:37
Data udostępnienia informacji: 2011-09-13 09:10:37
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-13 09:18:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner