logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
                         

 

KWiA.I–0914/13/11
                          Opole, 16 czerwca 2011 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 20/11
 
Jednostka kontrolowana
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Łangowskiego  
w Opolu
ul. Cmentarna 7
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
23 maja -10 czerwca 2011 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Małgorzata Jóźwin-Mazurek – starszy specjalista w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Wiesław Pałczyński – starszy specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 45 /11
nr 46/11
Przedmiot kontroli
Gospodarka finansowa
Okres objęty kontrolą
2010 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Teresa Budny – dyrektor szkoły
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- główna księgowa
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– starszy specjalista ds. księgowości
 

 

   
I. Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
 
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
 
5.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
 
6.     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz 177 z późn. zm.)
 
  1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
 
9.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. z 2006 r. Nr 116 poz. 783).
 
10.                       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).
 
11.                       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późn. zm.).
 
  1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
  1. Uchwała Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
 
  1. Uchwała Nr LXIX/798/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu z późn. zm.
 
  1. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Załącznik do komunikatu poz. 84).
 
II. Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków             i sporządzanych sprawozdań.
 
III. Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych                w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora jednostki. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności            z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
 
IV. Sprawy organizacyjne 
 
W dniach od 19 maja do 13 czerwca 2008 r., przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 22/08. Przeprowadzona kontrola obejmowała następujący zakres tematyczny:
·         gospodarka finansowa,
  • zamówienia publiczne,
  • system kontroli wewnętrznej,
  • oszczędności przy dokonywaniu wydatków.                         
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków           i sporządzanych sprawozdań.
 
Podczas kontroli ustalono, że:
 
Ø      Szkoła posiada wewnętrzne regulacje dotyczące rachunkowości w postaci Zakładowego Planu Kont, Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, Instrukcji inwentaryzacyjnej oraz opisane Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości;
Ø      jednostka posiada, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wyodrębnione rachunki bankowe dotyczące dochodów własnych oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
Ø      odpisy na ZFŚS zostały przelane na rachunek bankowy w ustawowych terminach;
Ø      środki ZFŚS były wydatkowane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie ustawą;
Ø      w zakresie prowadzenia raportów kasowych nieprawidłowości nie stwierdzono;
Ø      listy płac sporządzane były odrębnie dla pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli;
Ø      wynagrodzenia były przekazywane w obowiązujących terminach;
Ø      wynagrodzenia pracowników były przekazywane na indywidualne rachunki bankowe w wysokościach wskazanych w kartotekach zarobkowych oraz listach płac;
Ø      stawki poszczególnych składników wynagrodzeń zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
Ø      wszystkie wydatki były klasyfikowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
Ø      wszystkie skontrolowane dokumenty były podpisane pod względem formalnym, rachunkowym oraz merytorycznym oraz zatwierdzone do wypłaty przez dyrektora jednostki;
Ø      nie stwierdzono wydatków, których celowość mogłaby budzić zastrzeżenia. 
 
W dniu 20 czerwca 2008 r. protokół kontroli doręczono dyrektorowi szkoły. Zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli nie wniesiono.
W związku z tym, że w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, odstąpiono od wydawania zaleceń pokontrolnych.   
 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu funkcjonuje od dnia 01.09.1999 r., na podstawie Aktu założycielskiego szkoły publicznej stanowiącego załącznik nr 6 do Uchwały Nr X/150/99 Rady Miasta Opola z dnia 27 maja 1999 r. (akta kontroli Nr 11/20/I/4). Siedzibą szkoły jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Cmentarnej 7, którą Zarząd Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GNGiK-7224c/45/2000 (akta kontroli Nr 11/20/I/5-6,11).
W okresie objętym kontrolą dyrektorem szkoły była pani Teresa Budny powołana na to stanowisko na okres od 1 marca 2007 r. do 31 sierpnia 2011r. (akta kontroli Nr 11/20/I/7).
         Głównym księgowym szkoły jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zatrudniona w jednostce od dnia 01 lipca 2005 r. w wymiarze 0,25 etatu (akta kontroli 11/20/I/8,12).
         Z budżetem gminy szkoła rozlicza się w dziale 801 rozdział 80104. Natomiast świetlica rozliczana jest w dziale 854 rozdział 85401. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
         W kontrolowanym okresie jednostka posiadała sześć rachunków bankowych, założonych w PKO BP S.A. (akta kontroli Nr 11/20/I/9):
-          55 1020 3668 0000 5102 0159 4969 rachunek budżetowy,
-          81 1020 3668 0000 5802 0159 8135 rachunek ZFŚS,
-          52 1020 3668 0000 5102 0159 8127 dochody własne,
-          74 1020 3668 0000 5102 0159 8119 rachunek sum depozytowych,
-          87 1020 3668 0000 5202 0310 1433 Projekt systemowy,
-          77 1020 3668 0000 5702 0313 3378 rachunek pomocniczy do dochodów własnych, oraz funkcjonujący od stycznia 2011 r. wyodrębniony rachunek dochodów jednostki nr 66 1020 3668 0000 5302 0314 1629.
         Wewnętrzne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania gospodarki finansowo-księgowej w kontrolowanej jednostce to:
Ø      Przyjęte zasady rachunkowości, w których określono m.in.:
-        rok obrotowy,
-        okresy sprawozdawcze i rodzaje sprawozdań finansowych,
-        prowadzenie ksiąg rachunkowych
-        system ksiąg rachunkowych
-        opis systemu przetwarzania i ochrony danych
-        zasady wyceny aktywów i pasywów
-        zasady postępowania z dowodami księgowymi
-        ewidencja zaangażowania wydatków
-        ustalenie wyniku finansowego.
Ø      Zakładowy Plan Kont,
Ø      Instrukcja obiegu dokumentów księgowych, w której określono m.in.:
-        dokumenty związane z zatrudnieniem
-        dokumenty płacowe
-        dokumenty księgowe
-        gospodarka majątkiem trwałym
-        gospodarka materiałowa
-        przechowywanie i zabezpieczanie dowodów księgowych.
Ø      Instrukcja inwentaryzacyjna,
Ø      Regulamin ZFŚS.
W kontrolowanej jednostce inwentaryzacja środków trwałych                          i pozostałych środków trwałych została przeprowadzona w 2009 r. Zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją z przeprowadzonej inwentaryzacji został sporządzony protokół.W trakcie czynności nie stwierdzono żadnych różnic (akta kontroli Nr 11/20/I/10) .
         Szczegółowo stan zatrudnienia w kontrolowanej jednostce przedstawiono w tabeli nr 1.
 
Tabela nr 1

 

Lp.
Wyszczególnienie
Zatrudnienie w etatach (stan na 01.01.2010 r.)
Zatrudnienie w etatach (stan na 31.12.2010 r.)
1
Pracownicy pedagogiczni
13,90
15,20
2
Pracownicy administracyjni
2,75
3
3
Pracownicy obsługi
3,75
3,75
RAZEM
20,40
21,95

 

 
 
V. Wydatki budżetowe w 2010 r.
 
Z wyciągu bankowego nr 165 wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 r. wynosił – „0”(akta kontroli Nr 11/20/I/13).
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych jednostce w 2010 r. wynosiła 1.216.810,84 zł. (akta kontroli Nr 11/20/I/14-16).
W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniach RB-28S szkoły i świetlicy jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2010 r. (akta kontroli Nr 11/20/I/17-18). Wydatki szkoły ogółem wyniosły 1.106.320,46 zł, natomiast wydatki świetlicy wyniosły 110.410,38 zł. Niniejszą kontrolą objęto wybrane wydatki szkoły.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 – Szkoły podstawowe
Ze sporządzonego sprawozdania dotyczącego działu 801 rozdział 80110 oraz z dokumentacji księgowej jednostki wynika, że dokonywane wydatki zostały zaewidencjonowane w osiemnastu paragrafach (akta kontroli Nr 11/20/I/19).
 
V.I W zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne
 
          Ustalono, że największą pozycję wydatków budżetowych stanowiły wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 895.684,18 zł, w tym:
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 716.243,90 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52.071,72 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 112.642,05 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 14.726,51 zł.
         Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym (akta kontroli Nr 11/20/I/18).
W wyniku kontroli ustalono, że w 2010 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
         Strona kontrolująca sprawdziła prawidłowość naliczania płac dla trzech pracowników wykazanych w tabeli nr 3.
W jednostce obowiązuje Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Łangowskiego w Opolu, opracowany w oparciu o przepisy określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398).
Podczas czynności kontrolnych sprawdzono czy stawki poszczególnych składników wynagrodzeń zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (akta kontroli Nr 11/20/I/21).
 
Tabela nr 3

 

Lp.
Imię i nazwisko
Kategoria zaszeregowania
Wymiar etatu
Wynagrodzenie zasadnicze
Składniki dodatkowe
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
3

 

         
          Sprawdzono prawidłowość naliczonych poszczególnych składników wynagrodzeń w/w pracowników, w tym wynagrodzenia zasadniczego, premii, dodatków za wysługę, motywacyjnego oraz funkcyjnego. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.
 
Strona kontrolująca dokonała również analizy wynagrodzeń oraz przelewów trzech pracowników jednostki. Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń z indywidualnych kartotek wynagrodzeń ze sporządzonymi listami płac. Następnie porównano wynagrodzenia „do wypłaty” z listy płac z dokonanymi przelewami (akta kontroli Nr 11/20/I/20). W badaniu zastosowano technikę porównania bieżącej informacji z analogiczną informacją z poprzedniego okresu. Sprawdzono 88 kolejnych wyciągów bankowych. Zestawienie wynagrodzeń niżej wymienionych pracowników kontrolowanej jednostki za okres od lipca do grudnia 2010 r. przedstawiono w tabeli nr 4.
 
 
 
 
 
Tabela nr 4

 

Lp
Imię i nazwisko
07.2010
08.2010
09.2010
10.2010
11.2010
12.2010
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
3

 

 
          W trakcie badania stwierdzono, iż wszystkie kwoty wykazane                     w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami na sporządzonych listach płac. Po analizie porównawczej stwierdzono, iż zachodzi pełna zgodność pomiędzy danymi zawartymi w listach płac z danymi                    z wyciągów bankowych.
          Ponadto wyrywkową kontrolą objęto wydatki szkoły zaewidencjonowane w paragrafie 4010 w miesiącu grudniu 2010 r. Podstawą ewidencji tych wydatków były wyciągi bankowe nr: 152, 154, 157, 158 oraz 164. Ogółem w tym miesiącu zaewidencjonowano 15 operacji księgowych na łączna kwotę 77.990,34 zł. Wydatki w tym paragrafie dotyczyły: wypłaty wynagrodzeń, składek ZUS i zdrowotnych od pracownika, podatku dochodowego od wynagrodzeń, składek pracowników na ZNP, PKZP, ubezpieczenie PZU oraz spłaty pożyczek mieszkaniowych potrącanych z list płac (akta kontroli Nr 11/20/I/35). W trakcie kontroli porównano kwoty wydatków zaewidencjonowane w ewidencji księgowej z kwotami figurującymi w wyciągach bankowych. Rozbieżności w tym zakresie nie stwierdzono.
          W zakresie wydatków w paragrafie 4110- składki na ubezpieczenie społeczne sprawdzono wydatki ogółem szkoły za czwarty kwartał 2010 r. Wydatki ogółem w 2010 r., wyniosły 112.642,05 zł, kwota wykazana w sprawozdaniu była zgodna z ewidencją księgową. Wydatki za czwarty kwartał wyniosły 38.307,55 zł (akta kontroli Nr 11/20/I/36). Dane zawarte w ewidencji wydatków i zadekretowane do księgowania w ewidencji księgowej porównano z wyciągami bankowymi nr: 124, 139, 140, 154, 157 oraz 164 i innymi dokumentami dotyczącymi tych wydatków. Rozbieżności w tym zakresie nie stwierdzono.
 
V.II W zakresie wydatków rzeczowych
 
Zespół kontrolny, dokonał sprawdzenia 40 dokumentów księgowych dot. wydatków rzeczowych zaksięgowanych w paragrafach wykazanych w poniższej tabeli w okresie od listopada do grudnia 2010 r., na podstawie których dokonano przelewów ze środków budżetowych. Sprawdzono sposób opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. W tabeli nr 5 przedstawiono dokumenty poddane szczegółowej kontroli. 
 
 
 
 
 
Tabela nr 5

 

Lp.
Nr dokumentu
Kwota
Tytuł
Nr faktury
Data faktury
Paragraf 3020 wydatki w XI.2010 r.
1
F420
250,00
Refundacja zakupu okularów
239/2010
29.11
Paragraf 4210 wydatki w XI.2010 r.
2
F-421
117,12
Szafka na inst. p/poż
113/K/2010
30.11
3
F-399
788,43
Materiały biurowe
642066
24.11
4
F-403
52,64
Materiały biurowe
KF02162/10/M1
29.11
 
suma
958,19
 
 
 
Paragraf 4240 wydatki w XI.2010 r.
5
F-397
114,48
Pomoc dydaktyczna kółka zainteresowań
Fa00152710/10
18.11
6
F-404
105,28
Poradnik dyrektora
Fa00155786/10
29.11
 
suma
219,76
 
 
 
Paragraf 4260 wydatki w XI.2010 r.
7
F-398
6.344,57
C.O
HK/22461/11061/2010
22.11
8
F-401
2.150,12
Energia elektryczna
O677005496
24.11
9
F-408
58,73
woda
084823/2010
24.11
 
Suma
8553,42
 
 
 
Paragraf 4300 wydatki w XI.2010 r.
10
F-397
11,80
Koszt przesyłki
Fa00152710/10
18.11
11
F-402
155,79
Wywóz śmieci
4221980377
25.11
12
F-404
13,70
Koszt przesyłki
Fa00155786/10
29.11
13
F-408
80,01
Ścieki
084823/2010
24.11
14
151
180,00
Prowizja bank
WB-151
31.12
 
suma
441,30
 
 
 
Paragraf 4350 wydatki w XI.2010 r.
15
F-409
64,00
Internet
FOP40555966/011/10
24.11
 
suma
64
 
 
 
Paragraf 4370 wydatki w XI.2010 r.
16
F-409
150,17
usługi telekomunikacyjne
FOP40555966/011/10
24.11
 
suma
150,17
 
 
 
Paragraf 4410 wydatki w XI.2010 r.
17
F-396
286,00
bilety MZK
15F/29/11/2010
12.11 zaliczka
 
suma
286,00
 
 
 
Paragraf 4740 wydatki w XI.2010 r.
18
F-400
99,92
Papier ksero
642086
18.11
 
suma
99,92
 
 
 
Paragraf 4750 wydatki w XI.2010 r.
19
F-380
840,01
Tusze i toner do drukarek
F02567/P/10
18.11
 
suma
840,01
 
 
 
Paragraf 4210 wydatki w XII.2010 r.
20
F-449
269,07
Środki czystości
FA/9166/2010MG
22.121
21
F-448
760,10
Materiały biurowe
647521
22.12
22
F454
106,57
Łopata do śniegu
98/2010
21.12zal
23
F454
10,98
Mat. Do remontu
MG/006607
21.12zal
24
F454
82,45
Sól drogowa
2010-28-075966
21.12zal
 
suma
1.229,17
 
 
 
Paragraf 4260 wydatki w XII.2010 r.
25
F-437
1.640,41
Energia elektryczna
0674036294
22.12
26
F-442
6.249,78
CO
HK/25537/11061/2010
23.12
27
F-453
94,38
woda
093088
24.12
 
suma
7.984,57
 
 
 
Paragraf 4270 wydatki w XII.2010 r.
28
F-465
146,40
Konserwacja kopiarki
F/GŁ/1141/10
28.12
 
suma
146,40
 
 
 
Paragraf 4280 wydatki w XII.2010 r.
29
F-435
30,00
Badania lekarskie
1332/10
17.12
 
suma
30,00
 
 
 
Paragraf 4300 wydatki w XII.2010 r.
30
F-436
14,80
Koszt przesyłki
FA00175775/10
21.12
31
F-439
202,52
Oprawa arkuszy ocen
FS505/2010
23.12
32
F-440
24,40
Koszt przesyłki
551/12/2010SW
15.12
33
F-445
233,69
śmieci
4222020759
24.12
34
F-446
140,06
Ksero dyplomów
924/12/2010
21.12
35
F-453
122,94
ścieki
093088
24.12
36
 
190,97
Prowizja bank
WB-165
 
 
suma
929,38
 
 
 
Paragraf 4350 wydatki w XII.2010 r.
37
F-457
64,00
Internet
FOP40555966/012/10
27.12
 
suma
64,00
 
 
 
Paragraf 4370 wydatki w XII.2010 r.
38
F-457
152,95
usługi telekomunikacyjne
FOP40555966/012/10
27.12
 
suma
152,95
 
 
 
Paragraf 4700 wydatki w XII.2010 r.
39
F-467
350,00
szkolenie
FWT20102827-4C3W
23.12
 
suma
350,00
 
 
 
Paragraf 4750 wydatki w XII.2010 r.
40
F-440
447,18
Program ProgMan
551/12/2010SW
15.12
 
suma
447,18
 
 
 
 
Łączna suma
23.196,42
W tym 11.862,77 – listopad
11.333,65 - grudzień
 
 

 

 
W trakcie powyższego badania zespół kontrolny ustalił, że wszystkie skontrolowane dokumenty były szczegółowo opisane, sprawdzone przez upoważnione osoby pod względem formalnym, rachunkowym oraz merytorycznym. Każdorazowo na fakturach była umieszczona dekretacja, prawidłowa klasyfikacja budżetowa oraz wskazanie miesiąca ujęcia w księgach rachunkowych.
 
VI. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 
Z wyciągu bankowego nr 1 wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2010 r. wynosił 1.174,54 zł (akta kontroli Nr 11/20/I/23). Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową (konto 135 – rachunek ZFŚS (akta kontroli Nr 11/20/I/22)).
          W 2010 r. w kontrolowanej szkole dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 38.500,00 zł. Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach:
Ø      26.05.2010 r. –     28.800 zł
Ø      30.09.2010 r. –       9.600 zł
RAZEM                       38.500 zł 
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników jednostki określił dyrektor w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującym w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Łangowskiego Opolu.
Ww. regulamin określa między innymi osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady                      i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.
Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Wn) wynika, że na rachunek bankowy oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych środków, wpływały także spłaty pożyczek mieszkaniowych, oraz odpis dla emerytów przekazany z Urzędu Miasta w wysokości 13.941,48 zł (w dniu 20.05.2010 r. – 9.573,48 zł oraz w dniu 24.09.2010 r. – 4.368,0 zł). Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono. 
          Z analizy strony Ma wynika, że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie dotyczyły:
Ø      dofinansowania do wypoczynku pracowników oraz ich dzieci,
Ø      pożyczek mieszkaniowych,
Ø      świadczeń urlopowych,
Ø      imprez integracyjno-okolicznościowych,
Ø      pomocy finansowej.
Saldo konta 135 na dzień 31.12.2010 r. wynosiło 6.058,71 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 52 (akta kontroli Nr 11/20/I/24-25).
 
VII. Gospodarowanie dochodami własnymi w 2010 r.
 
Źródła dochodów własnych oraz sposób ich przeznaczenia określone zostały w uchwale nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola oraz w uchwaleLXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania z późniejszymi zmianami. Podstawą gospodarowania dochodami własnymi jest roczny plan sporządzony przez dyrektora jednostki określający przychody i rozchody w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Z wyciągu bankowego nr 1 wynika, że stan środków dochodów własnych na rachunku bankowym na początek roku 2010 wynosił 11.532,61 zł (akta kontroli Nr 11/20/I/28). Saldo jest zgodne ze sprawozdaniem RB-34 (akta kontroli Nr 11/20/I/27).
Wykazany w sprawozdaniu stan należności netto na dzień 01.01.2010r. tj. na początek okresu sprawozdawczego wynosił 40,00 zł i dotyczył opłat z tytułu najmu. Należności w wysokości 40,00 zł zostały uregulowane przez najemców do końca stycznia 2010 r., Kwota należności wykazanych w sprawozdaniu była zgodna z saldem konta 201 na dzień 1.01.2010r.(akta kontroli Nr 11/20/I/29-30).
         Wykazany w sprawozdaniu stan zobowiązań na dzień 01.01.2010 r. wynosił 0,00 zł (akta kontroli Nr 11/20/I/27)
Wykazane w sprawozdaniu dane na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2010 r. dotyczące należności netto w kwocie 0,00 zł były zgodne z ewidencją księgową (konto 201) (akta kontroli Nr 11/20/I/30).
Wykazany w sprawozdaniu stan zobowiązań na dzień 1.01.2010 r. oraz 31.12.2010 r. wynosił 0,00 zł i był zgodny z ewidencją księgową(akta kontroli Nr 11/20/I/31).
 
VII. 1. Źródła dochodów własnych
 
Ustalono, że w kontrolowanej jednostce środki dochodów własnych były gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie przychodów dochodów własnych w 2010 r. wyniosło ogółem 49.843,11 zł.Na kwotę tę składają się środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego 11.532,61 oraz dochody w kwocie – 38.310,50 zł (akta kontroli Nr 11/20/I/27).
Wyżej wymienione dochody uzyskano w czterech paragrafach:
Ø      § 0690 – Wpływy z różnych opłat – 54,00 zł
Ø      § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 35.609,55 zł,
Ø      § 0920 – Pozostałe odsetki – 330,96 zł,
Ø      § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 2.315,99 zł.
W wyniku kontroli ustalono, że na przychody składały się m.in.: odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, opłaty z tytułu najmu pomieszczeń, odszkodowanie oraz duplikatów wydanych dokumentów. Ww. rodzaje dochodów były zgodne z określonymi w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz w uchwale Rady Miasta Opola.
Wykazane w sprawozdaniu dochody są zgodne z ewidencją konta 132 (akta kontroli Nr 11/20/I/32)
 
VII. 2. Wydatki dochodów własnych
 
          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 (akta kontroli Nr 11/20/I/27) wynika, że wydatki ze środków dochodów własnych za 2010 r. wyniosły ogółem 45.076,53 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w ośmiu paragrafach. Wykazane w sprawozdaniu Rb-34 kwoty wydatków są zgodne z ewidencją konta 132 (akta kontroli Nr 11/20/I/32).
          W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionego sprawozdania kontroli poddano dokumentację księgową dotyczącą wydatków we wszystkich paragrafach.
 
Rozdział 80110 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
          Wydatki ogółem wyniosły 8.101,91 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły zakupu strojów sportowych dla uczniów, statuetek, krzeseł, rolety, biurek, krzeseł i stołu oraz tablicy do sali lekcyjnej. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80110 § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych i książek
 Wydatki ogółem wyniosły 242,40 Ustalono, że wydatki dotyczyły zakupu prenumeraty Nowa Szkoła skuteczne zarządzanie w praktyce.
 
Rozdział 80110 § 4260 – Zakup energii 
          Wydatki ogółem wyniosły 1.182,00 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły refundacji części opłat za centralne ogrzewanie i energię elektryczną. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80110 § 4270 – Zakup usług remontowych 
          Wydatki ogółem wyniosły 28.063,02 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły malowania elewacji zewnętrznej budynku, wykonania instalacji elektrycznej w klasach, refundacji malowania sal lekcyjnych oraz wykonania kącików socjalnych w dwóch klasach z malowaniem. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80110 § 4300 – Zakup usług pozostałych
                Wydatki ogółem wyniosły 4.002,20 wydatki dotyczyły między innymi renowacji sztandaru szkolnego, kosztów wysyłki, wykonanie tabliczki okolicznościowej, wykonanie przeglądu budowlanego , oraz opracowanie kosztorysu.
 
Rozdział 80110 § 4430 – Różne opłaty i składki
         Wydatki ogółem wyniosły 2.627,00 zł i dotyczyły zapłatę za polisę ubezpieczeniową szkoły.
 
Rozdział 80110 § 4480 – Podatek od nieruchomości 
          Wydatki ogółem wyniosły 99,00 zł. Ustalono, że wydatek dotyczył zapłaty podatku od nieruchomości. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
 
Rozdział 80110 § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
          Wydatki ogółem wyniosły 759,00 zł. Ustalono, że wydatek dotyczył opłaty za licencję do programu Wyposażenie. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
          Zespół kontrolny, dokonał sprawdzenia 29 dokumentów księgowych dot. wydatków rzeczowych zaksięgowanych w paragrafach wykazanych w poniższej tabeli w okresie od stycznia do grudnia 2010 r., na podstawie których dokonano przelewów ze środków dochodów własnych. Sprawdzono sposób opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. W tabeli nr 6 przedstawiono dokumenty poddane szczegółowej kontroli.
 
 
 
Tabela nr 6

 

Lp.
Nr dokumentu
Kwota
Tytuł
Nr faktury z dnia
Data zapłaty
Paragraf 4210 wydatki w .2010 r.
1
F-25
560,00
Gablota na puchary
FA/00019/01/2010 z dnia 21.01.2010
27.01.2010
2
F-52
469,70
Dekoracje ścienne
21/10 z dnia 15.02.2010
17.02.2010
3
F-64
1.820,00
Tablica
10/2010 z dnia 22.02.2010
04.03.2010
4
F-197
510,70
Zakup strojów dla zespołu szkolnego
03/05/2010z dnia 24.05.2010
04.06.2010
5
F-206
508,74
Ziemia i rośliny rabatowe
34/2010 z dnia 24.05.2010
02.06.2010
6
F-219
140,97
Zakup strojów sportowych dla zespołu szkolnego
2010/06/511/3723 z dnia 09.06.2010
16.06.2010
7
F-236
184,00
Statuetka i tabliczka okolicznościowa
FAS/118/2010 z dnia 21.06.2010
30.06.2010
8
F-284
836,00
krzesła
SFS-774/10/K60 z dnia 12.08.2010
26.08.2010
9
F-285
135,01
Zakup rolet
26/08/2010 z dnia 19.08.2010
26.08.2010
10
F-286
228,99
Biurko
10920/10/GLOF-OP z dnia 24.08.2010
30.08.2010
11
F-315/F-316
2.110,00
Stół i krzesła
FS-665/10/K60 z dnia 19.07.2010
20.09.2010
12
F-332
597,80
tablica
32/25/09 z dnia 24.09.2010
30.09.2010
 
suma
8.101,91
 
 
 
Paragraf 4240 wydatki w 2010 r.
13
F-436
242,40
Pomoc skuteczne zarządzanie w praktyce
00175775/10 z dnia 30.11.2010
21.12.2010
 
suma
242,40
 
 
 
Paragraf 4260 wydatki w 2010 r.
14
F-437
182,00
Energia elektryczna
0674036294 z dnia 01.012.2010
22.12.2010
15
F-442
1.000,00
C.O
HK/25537/11061/2010 z dnia 07.12.2010
23.12.2010
 
Suma
1.182,00
 
 
 
Paragraf 4270 wydatki w 2010 r.
16
F-228
6.851,98
malowanie elewacji budynku
21/6/2010 z dnia 16.06.2010
29.06.2010
17
F-270
8.601,00
Wykonanie instalacji elektrycznej
26/2010 z dnia 21.07.2010
23.07.2010
18
F-313
5.000
Malowanie sal lekcyjnych
55/09/2010 z dna 03.09.2010
16.09.2010
19
f-441
7.610,04
Wykonanie kącików socjalnych w klasach i malowanie
38/12/2010 z dnia 09.12.2010
14.12.2010
 
Suma
28.063,02
 
 
 
Paragraf 4300 wydatki w 2010 r.
20
F-48
2.500
Renowacja sztandaru szkolnego
03/2010 z dnia 10.02.2010
12.02.2010
21
F-196
73,20
Wykonanie lambrekinu
76/10 z dnia 24.05.2010
26.05.2010
22
F-197
12,00
Koszt wysyłki
03/05/2010z dnia 24.05.2010
04.06.2010
23
F-210
75,00
Wykonanie tabliczki okolicznościowej
208 z dnia 27.05.2010
07.06.2010
24
F-263
610,00
Wykonanie przeglądu
00018/2010 z dnia 29.06.2010
15.07.2010
25
F-264
427,00
Opracowanie kosztorysu
66/06/2010 z dnia 30.06.2010
14.07.2010
26
F-322
305,00
Opracowanie kosztorysu
102/09/2010 z dnia 15.09.2010
29.09.2010
 
suma
4.002,20
 
 
 
Paragraf 4430 wydatki w 2010 r.
27
F-57
2.627,00
Ubezpieczenia szkoły
59/2010 z dnia 26.01.2011
15.02.2010
Paragraf 4480 wydatki w 2010 r.
28
WB-2
99,00
Podatek od nieruchomości
Wb-2 z 08.01.2010
08.01.2010
Paragraf 4750 wydatki w 2010 r.
29
F-464
759,00
Licencja na program Wyposażenie
359/12/2010 z dnia 22.12.2010
28.12.2010
 
Łączna suma
45.076,53
 
 
 

 

         
          W trakcie powyższego badania zespół kontrolny ustalił, że wszystkie skontrolowane dokumenty były szczegółowo opisane, sprawdzone przez upoważnione osoby pod względem formalnym, rachunkowym oraz merytorycznym. Każdorazowo na fakturach była umieszczona dekretacja, prawidłowa klasyfikacja budżetowa oraz wskazanie miesiąca ujęcia w księgach rachunkowych. Łączna suma sprawdzonych faktur wyniosła 45.076,53 zł i była zgodna z kwotą wydatków ujętą w sprawozdaniu rocznym RB34.
 
VIII. System kontroli wewnętrznej
 
Na system kontroli wewnętrznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Łangowskiego w Opolu składają się następujące wewnętrzne regulacje:
- Zakładowy Plan Kont,
- Instrukcja obiegu i kontroli dowodów księgowych,
- Instrukcja inwentaryzacyjna,
- Regulamin Kontroli Wewnętrznej,
- Procedura kontroli finansowej,
- Regulamin Wynagradzania,
- Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- Regulamin udzielania zamówień publicznych.
 
Na rok szkolny 2010/2011 zaplanowano następujące tematy kontroli:
Tabela nr 7

 

L.p.
Obszar kontrolny
Zagadnienia i zakres kontroli
Osoby kontrolujące
Termin
Osoby odpowiedzialne i nadzorujące
1
2
3
4
5
6
1.
Organizacja prawna szkoły
Zgodność dokumentacji z aktualnymi wymogami i przepisami prawa
Zgodność stanu rzeczywistego szkoły ze stanem wymaganym(ilość oddziałów, zatrudnienie, kadry, organizacja szkoły, obowiązek szkolny)
dyrektor, główny księgowy, specjalista ds. kadr, sekretarz szkoły
Wg potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku
Dyrektor
2
Ochrona przed zagrożeniem
Kontrola obiektu pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków podczas korzystania z obiektu.
komisja powołana przez dyrektora szkoły-kierownik gospodarczy, Społ.
Inspektor pracy
Sierpień,
 
Dyrektor, Kierownik gospodarczy
 
Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej w szkole, w tym instalacji odgromowej
Kierownik gospodarczy, Społ.
Inspektor pracy
Sierpień,
 
Dyrektor, Kierownik gospodarczy
 
 
Kontrola sprawności technicznej obiektu w szczególności instalacji elektrycznej, co, wodno-kanalizacyjnej,
Konserwator
Na bieżąco
 
Dyrektor, Kierownik gospodarczy
 
 
Kontrola zabezpieczenia obiektu przed włamaniem, zamykanie obiektu
Kierownik gospodarczy, konserwator, woźna
Codziennie, szczególnie przed dniami wolnymi
Dyrektor, Kierownik gospodarczy
 
 
Aktualne instrukcje-zasady postępowania plany ewakuacyjne, alarmowe, itp.
Zabezpieczenia w sprzęt gaśniczy, ochronny, środki łączności i inne,
Harmonogramy ćwiczeń, procedury ewakuacyjne, i inne
Przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły- kontrola znajomości planu ewakuacyjnego przez personel szkoły
Kierownik gospodarczy,
 
 
 
 
Społeczny Inspektor Pracy
Na bieżąco wg potrzeb, ewakuacja próbna do końca października
Dyrektor
 
3
Bezpieczeństwo w szkole
Kontrola stanu higieny szkolnej i stanu sanitarnego szkoły
Pielęgniarka szkolna
 
Co miesiąc,
Dyrektor
 
 
Kontrola warunków pracy i nauki pod względem bhp, analiza wypadków
Kierownik gospod.
na bieżąco
Dyrektor
4
Gospodarowanie finansami i mieniem z uwzględnieniem ZFŚS
Rachunkowość:
Zakres kontroli opiera się o wymogi zawarte w przyjętej polityce rachunkowości, w szczególności – instrukcji obiegu i kontroli dokumentów.
-Funkcjonowanie sekretariatu, kontrola druków ścisłego zarachowania
główny księgowy, pracownik wyznaczony przez dyrektora
 
 
Sekretarz szkoły
 
Na bieżąco
 
 
 
czerwiec
Dyrektor
 
 
Kontrola wyciągów bankowych
główny księgowy,
Luty
Dyrektor
 
Pobieranie i rozliczanie zaliczek
główny księgowy,
Marzec
Dyrektor
Gospodarka finansowa:
- prawidłowe planowanie(zabezpieczanie potrzeb w stosunku do możliwości finansowych)
- wydatkowanie środków zgodnie z planem finansowym
- celowość, oszczędność, gospodarność
Kierownik gospodarczy, główny księgowy
 
 
Na bieżąco i okresowo
Dyrektor, główny księgowy
 
 
 
 
Gospodarka majątkowa:
- poprawność ewidencji majątkowej – środki czystości
- prawidłowa gospodarka materiałowa i kontrola gospodarki materiałowej
- dbałość o prawidłowe wyposażenie i zbiory biblioteczne oraz kontrola zasobów
Kierownik gospodarczy,
 
Kierownik gospodarczy
 
bibliotekarz
Grudzień
 
 
Bieżąco wg potrzeb
 
 
Co najmniej raz w semestrze
Dyrektor, Kierownik gospodarczy
 
 
 
 
Dyrektor, główny księgowy
 
Wynagrodzenia pracowników:
- zakres kontroli obejmuje zagadnienia związane z zatrudnieniem i płacami, w tym dokumentację kadrową i księgową,
- prawidłowość w realizowaniu funduszu płac- finanse szkoły
 
Główna Księgowa
 
 
 
Specjalista ds.płac
Na bieżąco
 
 
 
Na bieżąco
Dyrektor, główny księgowy
 
 
Dyrektor, główny księgowy
 
 
Zamówienia publiczne:
- poprawność przeprowadzonych postępowań o udzielanie zamówień,
-zasady udzielania zamówień
- ewidencjonowanie zamówień
Dokumentacja
 
Kierownik gospodarczy
Marzec
Dyrektor
5.
Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi
- awans zawodowy
 
Sekretarz szkoły,
kwiecień
Dyrektor
- okresowe oceny pracy pracowników
Dyrektor
Główny księgowy
Na bieżąco
Dyrektor
 
- kontrola obowiązkowych badań lekarskich pracowników.
Kierownik gospodarczy
 
Dyrektor szkoły
 
 
- przestrzeganie dyscypliny
    pracy:
a) kontrola zapisów w     dziennikach i innych dokumentach potwierdzających realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 
- efektywność i jakość     pracowników obsługi
- efektywność i jakość      pracowników administracji
 
 
Dyrektor
 
 
 
Kierownik gospodarczy
dyrektor
 
Na bieżąco
 
Październik, grudzień, luty, kwiecień, czerwiec
 
Na bieżąco
 
Na bieżąco
 
Dyrektor szkoły
 
 
 
 
 
Dyrektor szkoły
 
Dyrektor szkoły

 

 
W zakresie dotychczas przeprowadzonych kontroli nie wydano żadnych zaleceń.                 
 
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi jednostki.
 
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
Data: ……………………………….

 

           
 
   Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
   Podpis Naczelnika Wydziału:
 

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
 

 

 
 
 

Załączniki do pobrania: 2011-09-13 09:57:10 - wnioski pokontrolne (57.50 kB)
2011-09-13 09:58:47 - wystąpienie pokontrolne (30.50 kB)

Ilość odwiedzin: 7712
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnetrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Wiesław Pałczyński
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóżwin - Mazurek, Wiesław Pałczyński
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-09-13 09:53:23
Data udostępnienia informacji: 2011-09-13 09:53:23
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-13 10:00:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner