logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KWiA – I – 0913/18/1/2005

 

PROTOKÓŁ KONTROLI  NR 02/05

 

Jednostka kontrolowana

                                 

Referat Wymiaru Podatków Wydziału Budżetu Urzędu

Miasta

 

Nazwa organu sprawującego

nadzór

 

Prezydent Miasta Opola

 

     Termin przeprowadzenia kontroli  

od 10 marca do 15 kwietnia 2005 r.

 

      Imię i nazwisko kontrolującego

      - stanowisko służbowe

Tadeusz Lech -  inspektor w Wydziale Kontroli

Wewnętrznej i Audytu

Wiesław Pałczynski - starszy specjalista w Wydziale

 Kontroli Wewnętrznej i Audytu

 

Upoważnienia do

przeprowadzenia kontroli

 

Nr 03/2005 i nr 04/2004 z dnia 01.03..2005 r.

 

Przedmiot kontroli

Prowadzenie spraw związanych ze zbieraniem, dokumentowaniem, ewidencjonowaniem i sprawdzaniem deklaracji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty skarbowej

Okres objęty kontrolą

lata 2003 -2004

 

Imię i nazwisko kierownika

jednostki kontrolowanej

 

Tomasz Filipkowski

 

                                                                                            

   Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

   

1. Naczelnik Wydziału Budżetu       -  Tomasz Filipkowski.

 

2. Kierownik Referatu                      -  (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))  .

 

3. Merytoryczni pracownicy Referatu Wymiaru Podatków.

 

4. Merytoryczni pracownicy innych referatów i wydziałów.

 

Podstawy prawne:

 

1. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami).

 

2.      Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.  U. z 2002 Nr 9, poz.84 z późniejszymi zmianami).

 

3.      Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz.431. z późniejszymi zmianami).

 

4.      Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200,  poz. 1682 z późniejszymi zmianami).

 

5.      Ustawa z dnia 9 września  r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz.2532. z późniejszymi zmianami).

 

6.      Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego                   ( Dz. U. z 1999 r. Nr 50, poz. 511 z późniejszymi zmianami).

 

7.      Uchwała Nr III/15/02 Rady Miasta Opola z dnia 12. grudnia 2002 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na terenie miasta Opola.

 

8.       Uchwała Nr XXI/187/03 Rady Miasta Opola z dnia 10. grudnia 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola.

 

9.      Uchwała Nr LVII/562/98 Rady Miasta Opola z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.

 

10. Uchwała Nr XXXIV/328/04 Rady Miasta Opola z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.

 

11. Zarządzenie Nr OR.II.-0155-280/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie procedury postępowania przy udzielaniu ulg i zwolnień podatkowych.

 Cel kontroli

Celem kontroli była ocena prawidłowości realizacji przez Referat Wymiaru Podatków najistotniejszych zadań określonych w  Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Opola. W szczególności celem kontroli było sprawdzenie czy po zmianie przepisów ustawy o  podatkach i opłatach lokalnych tj. od 01.01.2003 r. - w pełnym zakresie stosowana jest zasada powszechności opodatkowania wszystkich osób fizycznych i prawnych podlegających opodatkowaniu z  mocy prawa.

Z tych też względów  przedmiotem niniejszej kontroli nie były między innymi takie zagadnienia jak:

-         prawidłowość ustalania podstawy opodatkowania,

-         weryfikacja przedkładanych przez podatników deklaracji podatkowych,

-         egzekwowanie od podatników obowiązku terminowego składania deklaracji podatkowych i wykazów nieruchomości.

-   prawidłowość prowadzonych postępowań podatkowych,

-         problematyka dotycząca podatku rolnego i leśnego.

 Metodyka przeprowadzenia kontroli.

 

1.       Dokonano analizy przyjętych rozwiązań organizacyjnych pod kątem ich zgodności z zakresem zadań wymienionych w Regulaminie Organizacyjnym.

2.       Dokonano analizy zakresów obowiązków poszczególnych pracowników pod kątem zgodności przydzielonych w nich zadań z zadaniami faktycznie wykonywanymi.

 3. Wyrywkowo sprawdzono czy nabywcy sprzedanych przez gminę w latach 2003-2004 działek, budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawcy gruntów zostali ujęci w ewidencji podatkowej.

 4. Dokonano analizy stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przekazanych w zarząd spółkom oraz porównano przyjęty sposób postępowania w zakresie naliczania i pobierania podatku, pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami.

5        Dokonano analizy stanu faktycznego i prawnego umów najmu lokali użytkowych zawartych przez Wydział Administracyjno-pod kątem istnienia obowiązku opłacania podatku od nieruchomości przez najemców oraz sprawdzono prawidłowość postępowania w tym zakresie przez Referat Wymiaru Podatków.

6.      Poprzez porównanie danych znajdujących się w ewidencji podatkowej z danymi znajdującymi się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii oraz w Referacie Nieruchomości Skarbu Państwa, dokonano analizy funkcjonującego systemu pod kątem zapewnienia objęcia podatkiem od nieruchomości wszystkich osób fizycznych i prawnych zobowiązanych do płacenia tego podatku.

7.      Czynności kontrolne w pozostałym zakresie polegały na ustaleniu stanu faktycznego, zapoznaniu się z treścią prowadzonej dokumentacji oraz porównaniu danych wynikających z tych ustaleń z obowiązującym stanem prawnym.

8.      Pobrano także ustne i pisemne wyjaśnienia od Naczelnika Wydziału, Kierownika Referatu, pracowników merytorycznych referatu oraz pracowników innych wydziałów i referatów.

 USTALENIA KONTROLI

I. Zarządzenia wewnętrzne, podział zadań i organizacja pracy w Referacie.

 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym do podstawowych zadań Referatu Wymiaru Podatków należy między innymi (akta kontroli 05/02/I/8):

-         zbieranie i przygotowywanie dokumentacji w zakresie podatku od  nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych i prawnych miasta,

-  sprawdzanie pod względem formalnoprawnym wszystkich deklaracji podatkowych, prowadzenie rejestrów wymiarowych oraz rejestrów przypisów i odpisów zobowiązań podatkowych,

-         nanoszenie zmian w ewidencji podatków,

-         zebranie i przygotowanie całej dokumentacji do wniosków podatników w sprawach ulg i zwolnień od podatków, rozkładanie płatności na raty, odraczanie terminów płatności, umarzanie zaległości podatkowych oraz prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów a także zwrotów opłaty skarbowej.

Referat Wymiaru Podatków wchodzi w skład Wydziału Budżetu. Kierownikiem Referatu od 1996 r. jest Pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))  . W 2003 r. w Referacie zatrudnionych było ogółem 8 osób, a od maja 2004 r. 9 osób. Wszyscy pracownicy posiadają  opracowane na piśmie zakresy uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności (akta kontroli 05/02/I/9-19).

Zadania w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych wykonuje pięciu pracowników. Zadania w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonywane są przez jednego pracownika. Dwie osoby wykonują zadania w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości. Jedna osoba prowadzi rejestr przypisów i odpisów oraz dokumentację w sprawie umorzenia i zwrotów opłaty skarbowej.

W okresie od 06.01.2004 r. do 02.04.2004 r. Delegatura NIK w Opolu przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu Miasta Opola za 2003 r. Z ustaleń kontroli wynika, że stwierdzono nieprawidłowości polegające między innymi na przekazywaniu podatnikom decyzji wymiarowych z opóźnieniem. W związku z powyższym, w sporządzonym wystąpieniu pokontrolnym Delegatura NIK wniosła o

Załączniki do pobrania: 2005-09-07 12:14:49 - Stanowisko zespołu kontrolnego (44.00 kB)
2005-09-07 12:16:38 - wystąpienie pokontrolne (59.00 kB)
2005-09-07 12:25:09 - Wnioski pokontrolne (75.50 kB)
2005-09-08 11:13:35 - Zastrzeżenia do protokołu (322.18 kB)
2005-09-08 11:36:28 - Zastrzeżenia do protokołu (328.98 kB)

Ilość odwiedzin: 27340
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Lech, Wiesław Pałczyński
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Lech, Wiesław Pałczyński
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2005-08-29 09:55:47
Data udostępnienia informacji: 2005-08-29 09:55:47
Data ostatniej aktualizacji: 2005-09-08 11:36:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner