logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                                     

 

KWiA.I–1710.00002.2011
                    Opole, 23 stycznia 2012 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 34/11
 
Jednostka kontrolowana
Przedszkole Publiczne nr 25   
w Opolu
ul. Plac Teatralny 14
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
6-30 grudnia 2011 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Wiesław Pałczyński – st. specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lech – główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 72/11
nr 73/11
Przedmiot kontroli
Gospodarka finansowa
Okres objęty kontrolą
2010 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Ewa Dęga – dyrektor przedszkola
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.- główna księgowa
 

 

   
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
5.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
6.     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz 177 z późn. zm.)
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 38 poz. 861 z późn. zm.).
10.                       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).
11.                       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).
12.                       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późn. zm.).
  1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
  2. Uchwała Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
  3. Uchwała Nr LXIX/798/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu z późn. zm.
  4. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Załącznik do komunikatu poz. 84).
     
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej, sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji dochodów i wydatków oraz sprawdzenie zgodności sporządzanych sprawozdań z ewidencją księgową.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia spraw ewidencyjno-księgowych i gospodarki żywnościowej.
Dane zawarte w sporządzonych sprawozdaniach porównano z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej, wyciągach bankowych oraz w innych badanych dokumentach. Na podstawie sprawozdań oraz zapisów dokonywanych w ewidencji księgowej ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych.         Przeprowadzono analizę tych wydatków pod kątem zgodności danych ewidencyjnych z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach.
Szczegółową kontrolą objęto:
- zgodność z ewidencją otrzymanych i odprowadzonych do Urzędu Miasta dochodów budżetowych,
- zapisy w ewidencji księgowej dotyczące wszystkich wydatków budżetowych    przedszkola za grudzień 2010 r.,
- zgodność ze sprawozdaniem zapisów dotyczących wpływów i wydatków z dochodów własnych w 2010 r. we wszystkich paragrafach,
- wpływy i wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w grudniu 2010 r.,
-   zgodność z ewidencją księgową stanu zobowiązań i należności.
                                                      
Ponadto sprawdzono czy na koniec roku jednostka dokonała spisu z natury i rozliczenia artykułów żywnościowych znajdujących się w magazynie. Sprawdzono również czy jednostka posiada opracowane na piśmie procedury kontroli zarządczej oraz czy procedury te są dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie spraw organizacyjno-kadrowych
 
      Siedzibą przedszkola jest nieruchomość zabudowana, którą Zarząd Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GN-7224c/17/98 z dnia 25.02.1999 r. (akta kontroli Nr 11/34/I/30).
         W okresie objętym kontrolą dyrektorem przedszkola była pani Ewa Dęga powołana na to stanowisko z dniem 01.09.2007 r. na okres do 31.08.2012 r. (akta kontroli Nr 11/34/I/32-34). Na stanowiskugłównego księgowego zatrudniona jest pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.w wymiarze 1/2 etatu od 01 lutego 2002 r. (akta kontroli Nr 11/34/I/35).
         Ogółem na dzień 31.12.2010 r. w przedszkolu zatrudnionych było 21 pracowników na 17,76 etatach, w tym 9 pracowników pedagogicznych na 8,13 etatach (akta kontroli Nr 11/34/I/28-29, 36-37). Pozostałych 12 pracowników zatrudnionych było na 9,63 etatach na stanowiskach niepedagogicznych w tym:
- 8 osób to pracownicy obsługi: kucharka, pomoc kuchenna, woźne, konserwator,
- 4 osoby to pracownicy administracji: główny księgowy, specjalista ds. kadr, specjalista ds. płac oraz intendent.
         W 2010 roku do pracy przyjęto 1 pracownika obsługiw wymiarze 0,63 etatu, na stanowisku robotnika gospodarczego, za wynagrodzeniem 750,00 zł brutto obliczonego proporcjonalnie od pełnego wymiaru tj. kwoty 1190,00 zł  wg II kategorii zaszeregowania (akta kontroli Nr 11/34/I/27). Ustalono, że kategoria zaszeregowania oraz stawka wynagrodzenia zasadniczego jest zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03. 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz z Regulaminem Wynagradzania pracowników przedszkola. Zgodnie z powyższymi przepisami w/w stanowisko zaliczone jest II-V kategorii zaszeregowania za wynagrodzeniem zasadniczym od 1.120,00 zł do 1.840,00 zł.
         Na podstawie ewidencji kontroli ustalono, że w 2010 r. w przedszkolu zostały przeprowadzone cztery kontrole zewnętrzne, w tym: dwie przez Kuratorium Oświaty w Opolu oraz po jednej przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu i przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu. W zakresie poszczególnych kontroli uwag nie było i zaleceń nie wydano.                            
         Kontrolowana jednostka posiada w PKO Bank Polski następujące rachunki bankowe;
42 1020 3668 0000 5402 0159 3698 – rachunek budżetowy
87 1020 3668 0000 5102 0159 3714 – rachunek ZFŚS
82 1020 3668 0000 5302 0159 3706 – rachunek dochodów własnych
40 1020 3668 0000 5102 0160 1350 – rachunek depozytowy
         Z konta 139 oraz wyciągu bankowego nr 21 wynika, że na koncie depozytowym stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 r. wynosił – 0 (akta kontroli Nr 11/34/I/08).            
 
          Księgi rachunkowe w przedszkolu prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego firmy Promik & Agropin wersja 2000.00.
         Z budżetem gminy przedszkole rozlicza się w dziale 801 rozdział 80104. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
 
II. W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
II.1. Dochody budżetowe
 
         W dniu 31.01.2011 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych przedszkola za rok 2010 r. (akta kontroli Nr 11/34/I/13).    
Ze sprawozdania wynika, że dochody w tym okresie wyniosły 229,32 zł. W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota jest zgodna kontem księgowym 222 – rozliczenie dochodów budżetowych i dotyczy kapitalizacji odsetek naliczanych i sukcesywnie przekazywanych przez bank bezpośrednio do Urzędu Miasta Opola (akta kontroli Nr 11/34/I/124,169). Ostatniego przelewu na kwotę 22,85 zł dokonano w dniu 31.12.2010 r. – wyciąg bankowy nr 73.
 
 II.2. Wydatki budżetowe
 
         Z pisemnej informacji banku wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym przedszkola na dzień 31.12.2009 r. wynosił – „0” (akta kontroli Nr 11/34/I/06).             
         W dniu 02.03.2011 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola korektę sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych przedszkola za rok 2010 r. (akta kontroli Nr 11/34/I/03).
         Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota wykorzystanych środków budżetowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na działalność przedszkola w tym okresie wynosiła 768.898,29 zł (akta kontroli Nr 11/34/I/02). Z ewidencji tej wynika, że kontrolowana jednostka dokonała zwrotu niewykorzystanych środków budżetowych w kwocie 174,71 zł.W wyniku kontroli ustalono, że wszystkie środki pieniężne, które wpłynęły na rachunek bankowy przedszkola zostały zaewidencjonowane na koncie 130 – rachunek bieżący jednostki. Ze sprawozdania wynika, że w 2010 r. wydatki ogółem wyniosły 768.898,29 zł. Ustalono, że wynikająca z ewidencji księgowej Urzędu Miasta kwota przekazanych środków pieniężnych jest zgodna z wydatkami wykazanymi w sprawozdaniu rocznym i w ewidencji księgowej jednostki kontrolowanej. Wydatki te zaewidencjonowano w pięciu niżej wymienionych paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120, oraz 4440. Wszystkie ww. wydatki dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych jak składki ZUS, fundusz pracy, „trzynastki” oraz odpis na fundusz socjalny.
W wyniku kontroli ustalono, że wszystkie wydatki budżetowe dokonywane były z rachunku bieżącego. Nie było wydatków gotówkowych. Stwierdzono, że wykazana w sprawozdaniu łączna kwota wydatków w poszczególnych paragrafach jest niższa o 252,00 zł od łącznej kwoty wydatków wykazanych w ewidencji księgowej – obroty na koncie 130 (akta kontroli Nr 11/34/I/16, 90). Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, iżróżnica ta dotyczypodatku od zapomóg wypłaconych z funduszu socjalnego. Początkowo podatek ten zaksięgowano na koncie budżetowym, a następnie dokonano przeksięgowania na konto funduszu socjalnego. W ten sposób operacje te zwiększyły zapisy obrotów po obu stronach konta 130.    W wyniku kontroli na podstawie wyciągu bankowego nr 63 oraz analizy zapisów na koncie 130 ustalono, iż księgowania refundacji środków funduszu socjalnego dokonano w dniu 16.11.2010 r. (akta kontroli Nr 11/34/I/12).             
Z pisemnej informacji banku wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym przedszkola na dzień 31.12.2010 r. wynosił – „0” (akta kontroli Nr 07/34/I/08).             
         Szczegółową kontrolą objęto wszystkie wydatki budżetowe zaewidencjonowane w grudniu 2010 r. W sprawozdaniu Rb-28S jednostka kontrolowana wykazała, że wydatki w okresie od stycznia do listopada wyniosły ogółem 712.639,94 zł (akta kontroli Nr 11/34/I/04). Z wyciągu bankowego nr 67 wynika, że stan środków pieniężnych na dzień 01.12.2010 r. wynosił 31.783,06 zł i był zgodny z ewidencją księgową – konto 130. Z analizy sprawozdań Rb-28S za listopad i grudzień wynika, że wydatki w grudniu wyniosły ogółem 56.258,35 zł.   W wyniku kontroli ustalono, że zaewidencjonowane po stronie Ma konta-130 wydatki w grudniu były wyższe o 197,56 zł i wyniosły ogółem 56.455,91 zł (akta kontroli Nr 11/34/I/24). Ustalono, że na powyższą kwotę oprócz wydatków zrealizowanych według podziałek klasyfikacji budżetowych składały się także:
- kwota zwrotu do Urzędu Miasta niewykorzystanych środków w wysokości 174,71 zł,
- kapitalizacja odsetek w wysokości 22,85 zł, które zostały przekazane do Urzędu Miasta Opola bezpośrednio przez bank jako dochody budżetowe – wyciąg bankowy nr 73 z dnia 31.12.2010 r. 
 
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
 
Ze sprawozdań RB - 28S wynika, że wydatki za okres od stycznia do grudnia 2010r. wyniosły ogółem 587.562,90  zł i były niższe o 252,00 zł od łącznej kwoty wydatków wykazanych w ewidencji księgowej – obroty na koncie 130 (akta kontroli Nr 11/34/I/16). Przyczyny stwierdzonych rozbieżności zostały opisane powyżej. Natomiast wydatki za okres od stycznia do listopada wyniosły 539.660,85 zł (akta kontroli Nr 11/34/I/03-04). Z powyższych danych wynika, że wydatki w grudniu wyniosły 47.902,05 zł. Kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 11/34/I/24). Z ewidencji księgowej wynika, że na powyższą kwotę wydatków składały się:
- wynagrodzenia netto nauczycieli – 20.808,71 zł,
- wynagrodzenie netto pracowników obsługi i administracji – 12.232,91 zł,
- składki zdrowotne za grudzień – 3.746,83 zł,
- składki ZUS pracowników za grudzień – 6.614,56 zł,
- składki ZNP za grudzień – 60,01 zł,
- składki ubezpieczeniowe PZU – 555,00 zł,
- potrącone pożyczki mieszkaniowe – 784,03 zł
- podatek do Urzędu Skarbowego za grudzień – 3.100,00 zł.
Dane wykazane w ewidencji księgowej porównano ze wszystkimi wyciągami bankowymi dotyczącymi grudnia 2010r., tj. od nr 68 z dnia 01.12.2010 r. do nr 73 z dnia 31.12.2010 r. (łącznie 6 wyciągów). Stwierdzono, że dane dotyczące wynagrodzeń netto nauczycieli są zgodne z wyciągiem nr 68 z dnia 01.12.2010 r. Natomiast dane dotyczące wynagrodzeń netto pracowników administracji i obsługi są zgodne z wyciągiem bankowym nr 70 z dnia 27.12.2010 r. W pozostałych wyciągach bankowych nie stwierdzono żadnych innych przelewów dokonanych na konta pracowników. Wykazane w listach płac za grudzień 2010r. kwoty przelewów wynagrodzeń netto wszystkich pracowników są zgodne z kwotami przelewów figurującymi w wyciągach bankowych. Ogółem w grudniu 2010 r. zatrudnionych było 21 pracowników, w tym 9 nauczycieli i 12 pracowników administracji i obsługi. Na podstawie list obecności ustalono, że w grudniu 2010r.wszyscy pracownicy pedagogiczni oraz obsługi i administracji byli obecni w pracy lub na kilkudniowych urlopach wypoczynkowych.
Wykazana w ewidencji kwota składek zdrowotnych oraz kwota składek ZUS od pracowników jest zgodna z deklaracją DRA z dnia 30.12.2010 r. oraz z wyciągiem bankowym nr 72 z dnia 30.12.2010 r. (akta kontroli Nr 11/34/I/87, 98).
Kwota składek ZNP za grudzień jest zgodna z wyciągiem bankowym nr 68 z dnia 01.12.2010r.
Kwoty składek PZU są zgodne z wyciągami bankowymi nr 68 z dnia 01.12.2010r. – 333,00 zł oraz nr 71 z dnia 28.12.2010 r. – 222,00 zł.
Kwoty pożyczek mieszkaniowych są zgodne z wyciągami bankowymi nr 68 z dnia 01.12.2010r. – 147,33 zł i nr 71 z dnia 28.12.2010r. – 636,70 zł.
Kwota podatku do Urzędu Skarbowego jest zgodna z ewidencją konta 225, wyciągiem bankowym nr 72 z dnia 30.12.2010r. oraz z deklaracją PIT-4 za grudzień 2010 r. (akta kontroli Nr 11/34/I/88-89, 91, 97).
W trakcie kontroli dokonano również analizy wynagrodzeń oraz przelewów sześciu wybranych pracowników przedszkola, w tym: głównej księgowej, specjalisty ds. kadr, dwóch pracowników obsługi oraz dwóch nauczycieli dyplomowanych (akta kontroli Nr 11/34/I/43-86).
 Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń z indywidualnych kartotek wynagrodzeń ze sporządzonymi listami płac za czerwiec, wrzesień i grudzień 2010 r. Porównano także kwoty wynagrodzeń netto „do wypłaty” figurujące w listach płac z dokonanymi przelewami.
Stwierdzono, iż wszystkie kwoty wykazane w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami na sporządzonych listach płac. Zachodzi także pełna zgodność pomiędzy danymi zawartymi w listach płac z danymi z wyciągów bankowych.
 
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
 
Ze sprawozdań RB - 28S wynika, że wydatki za okres od stycznia do grudnia 2010r. wyniosły ogółem 43.114,87 zł i były takie same jak wydatki za okres od stycznia do listopada. W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota wydatków dotyczyła wypłaty pracownikom trzynastej pensji za 2009 r. i jest zgodna z ewidencją księgową – konta 130 i  231/003 (akta kontroli Nr 11/34/I/93-94). Na podstawie ewidencji księgowej - konto 130 oraz wyciągów bankowych nr 13 i 17 ustalono, że wypłaty tego wynagrodzenia netto w kwocie 30.039,48 zł dokonano przelewem w dniu 02.03.2011 r., natomiast w dniu 06.04.2011 r. dokonano przelewów składek do ZUS w kwocie 9.259,39 zł i podatku od tych wynagrodzeń do Urzędu Skarbowego w kwocie 3.816,00 zł.
 
 § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne
 
Ze sprawozdań RB - 28S wynika, że wydatki za okres od stycznia do grudnia 2010r. wyniosły ogółem 92.621,20 zł. Kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową –konto 130 (akta kontroli Nr 11/34/I/16). Natomiast wydatki za okres od stycznia do listopada wyniosły 85.336,03 zł Z powyższych danych wynika, że wydatki w grudniu wyniosły 7.285,17 zł. W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota wydatków jest zgodna deklaracją DRA z dnia 30.12.2010 r. oraz z ewidencją księgową – konta 130 i 229 (akta kontroli Nr 11/34/I/24, 87, 92). Na podstawie tej ewidencji oraz wyciągu bankowego nr 72 ustalono, że przelewu składek do ZUS dokonano w dniu 30.12.2010 r.
 
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
 
Ze sprawozdań RB - 28S wynika, że wydatki za okres od stycznia do grudnia 2010r. wyniosły ogółem 13.599,32 zł. Kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową –konto 130 (akta kontroli Nr 11/34/I/16). Natomiast wydatki za okres od stycznia do listopada wyniosły 12.528,19 zł. Z powyższych danych wynika, że wydatki w grudniu wyniosły 1.071,13 zł. W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota wydatków jest zgodna z deklaracją DRA z dnia 30.12.2010 r. oraz z ewidencją księgową – konta 130 i 229 (akta kontroli Nr 11/34/I/24,87,92). Na podstawie tej ewidencji oraz wyciągu bankowego nr 72 ustalono, że przelewu składek do ZUS dokonano w dniu 30.12.2010 r.
 
 § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
Ze sprawozdania Rb-28S wynika, że wykazane w tym paragrafie wydatki budżetowe przedszkola wyniosły 32.000,00zł. W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową – konto 130 i w całości dotyczyła odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (akta kontroli Nr 11/34/I/16). Na podstawie wyciągów bankowych nr 26 i 52 (akta kontroli Nr 11/34/I/148-149) ustalono, że kwoty te faktycznie przekazane zostały na rachunek bankowy funduszu w ustawowych terminach, tj. w dniach:
- 31.05.2010 r., kwota 24.000,00 zł – wyciąg bankowy nr 26
- 29.09.2010 r., kwota 8.000,00 zł – wyciąg bankowy nr 52.
 
II.3. Dochody własne
 
Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie dochodów własnych w 2010 r. wyniosło ogółem 359.408,72 zł (akta kontroli Nr 11/34/I/106). Na kwotę tą składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 53.594,75 zł,
Ø      dochody z różnych tytułów w łącznej kwocie 305.813,97 zł.
Powyższe dochody uzyskano w trzech niżej wymienionych paragrafach tj.:
Ø      paragraf 0830 „Wpływy z usług”- kwota 303.652,65 zł,
Ø      paragraf 0920 „Pozostałe odsetki” – kwota 2.126,38 zł
Ø      paragraf 0970 „Wpływy z różnych dochodów ”- kwota 34.94 zł.
 
W wyniku kontroli ustalono, że wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na początek roku sprawozdawczego był zgodny ze stanem początkowym środków pieniężnych wykazanym w ewidencji księgowej na koncie 132 (akta kontroli Nr 11/34/I/10) oraz ze stanem wykazanym w pisemnej informacji banku na koniec roku poprzedniego tj. 31.12.2009 r. (akta kontroli Nr 11/34/I/06).
Na podstawie ewidencji księgowej (konta 101/003 i 132) ustalono, że na dochody w paragrafie 0830 składały się opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu (opłata stała i za wyżywienie), które dokonywane były zarówno na rachunek bankowy jak i bezpośrednio do kasy (akta kontroli Nr 11/34/I/164, 170).
Ustalono, że wykazana w sprawozdaniu kwota dochodów w tym paragrafie nie jest zgodna z danymi księgowości analitycznej prowadzonej dla tych kont. Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że sprawozdanie w zakresie uzyskanych dochodów sporządzono na podstawie zapisów kont zespołu – 7. Od wykazanego na koncie 700 salda w kwocie 302.237,68 zł należało odjąć kwotę 16.659,11 zł - zobowiązania dot.2009 r., plus 18.358,22 zł – zobowiązania dot.2010 r., plus 987,32 zł- należności dot.2009 r., minus 1.271,46 zł- należności dot.2010 r. (akta kontroli Nr 11/34/I/164)
Na podstawie ewidencji księgowej (konto 750) ustalono, że na dochody w paragrafie 0920 składały się odsetki bankowe w kwocie 1.553,37 zł oraz odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 573,01 zł (akta kontroli Nr 11/34/I/164). Na podstawie ewidencji księgowej (konto 760) ustalono, że kwota dochodów w paragrafie 097 dotyczyła wpłaty do kasy brakującej gotówki dokonanej przez intendentkę w dniu 31.12.2010 r. (akta kontroli Nr 11/34/I/164).
 
II.4. Wydatki dochodów własnych
 
         Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2010 r. wyniosły ogółem 337.032,38 zł, a stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 22.376,34 zł.
         W wyniku kontroli ustalono, że wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych był zgodny z saldem na koncie księgowym 132 (akta kontroli Nr 11/34/I/112, 128) i wykazanym w pisemnej informacji banku (akta kontroli Nr 11/34/I/07). Z raportu kasowego nr 11 (akta kontroli Nr 11/34/I/117) wynika, że stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2010 r. wynosił 0 i był zgodny z ewidencją księgową –konto 101/3 – kasa (akta kontroli Nr 11/34/I/118).
 
         Wydatki zostały zaewidencjonowane w piętnastu niżej wymienionych paragrafach (akta kontroli Nr 11/34/I/164-170):
 
Paragraf 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
W sprawozdaniu wykazano wydatki w kwocie 1.829,14 zł. Ustalono, że jest to suma wydatków zaewidencjonowanych na koncie 101-kasa w kwocie 920,59 zł oraz na koncie 132- rachunek bankowy w kwocie 908,55 zł. Ponadto kwota ta jest zgodna z saldem konta analitycznego - 420. W okresie objętym kontrolą konto to nie było ujęte w Zakładowym Planie Kont (akta kontroli Nr 11/34/I/164-171-172).
 
Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
W sprawozdaniu wykazano wydatki w kwocie 49.711,15 zł. Ustalono, że jest to suma wydatków zaewidencjonowanych na koncie 101-kasa w kwocie 10.080,38 zł oraz na koncie 132- rachunek bankowy w kwocie 39.630,77 zł. Ponadto kwota ta jest zgodna z saldem konta 403.
 
 
Paragraf 4220 – środki żywnościowe
     Z badanej dokumentacji oraz z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że w 2010 r. nie była prowadzona ewidencja analityczna tego paragrafu do kont 101 i 132. W sprawozdaniu wykazano wydatki w kwocie 72.715,26 zł. Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że sprawozdanie w zakresie wydatków w tym paragrafie sporządzono na podstawie zapisów kont zespołu 4 – koszty według rodzajów. Od wykazanego na koncie 432 salda w kwocie 72.671,05 zł należało odjąć kwotę 542,70 zł – stan magazynowy na koniec 2009 r., plus 86,52 zł – zobowiązania dot.2009 r., plus 560,80 zł - stan magazynowy na koniec 2010 r., minus 60,41 zł - zobowiązania dot.2010 r. (akta kontroli Nr 07/34/I/11)
 
Paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 
W sprawozdaniu wykazano wydatki w kwocie 13.362,90 zł. Ustalono, że jest to suma wydatków zaewidencjonowanych na koncie 101-kasa w kwocie 387,14 zł oraz na koncie 132- rachunek bankowy w kwocie 12.975,76 zł. Ponadto kwota ta jest zgodna z saldem konta 408.
                               
Paragraf 4260 – zakup energii
W sprawozdaniu wykazano wydatki w kwocie 43.975,16 zł. Ustalono, że kwota ta jest zgodna z kontem 132- rachunek bankowy oraz z saldem konta 405.
 
Paragraf 4270 – usługi remontowe
W sprawozdaniu wykazano wydatki w kwocie 101.530,02 zł. Ustalono, że jest to suma wydatków zaewidencjonowanych na koncie 101- kasa w kwocie 1.230,00 zł oraz na koncie 132- rachunek bankowy w kwocie 100.300,02 zł. Ponadto kwota ta jest zgodna z saldem konta 406.
            
Paragraf 4280 – usługi zdrowotne
W sprawozdaniu wykazano wydatki w kwocie 785,00 zł. Ustalono, że jest to suma wydatków zaewidencjonowanych na koncie 101-kasa w kwocie 75,00 zł oraz na koncie 132- rachunek bankowy w kwocie 710,00 zł. Ponadto kwota ta jest zgodna z saldem konta 428. W okresie objętym kontrolą konto to nie było ujęte w Zakładowym Planie Kont (akta kontroli Nr 11/34/I/164-171-172).
 
Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych
W sprawozdaniu wykazano wydatki w kwocie 45.969,29 zł. Ustalono, że jest to suma wydatków zaewidencjonowanych na koncie 101-kasa w kwocie 3.363,51 zł oraz na koncie 132- rachunek bankowy w kwocie 42.658,78 zł. Ponadto kwota ta jest zgodna z saldem konta 407.
 
Paragraf 4350 – zakup usług dostępu do sieci
W sprawozdaniu wykazano wydatki w kwocie 13.362,90 zł. Ustalono, że jest to suma wydatków zaewidencjonowanych na koncie 101-kasa w kwocie 387,14 zł oraz na koncie 132- rachunek bankowy w kwocie 12.975,76 zł. Ponadto kwota ta jest zgodna z saldem konta 408.
 
Paragraf 4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
W sprawozdaniu wykazano wydatki w kwocie 1.670,91 zł. Ustalono, że kwota ta jest zgodna z kontem 132- rachunek bankowy oraz z saldem konta 437.
 
 
 
Paragraf 4410 – podróże służbowe krajowe
W sprawozdaniu wykazano wydatki w kwocie 1.594,39 zł. Ustalono, że jest to suma wydatków zaewidencjonowanych na koncie 101-kasa. Ponadto kwota ta jest zgodna z saldem konta 404.
 
Paragraf 4430 – różne opłaty i składki
W sprawozdaniu wykazano wydatki w kwocie 512,00 zł. Ustalono, że jest to suma wydatków zaewidencjonowanych na koncie 132- rachunek bankowy. Ponadto kwota ta jest zgodna z saldem konta 410.
                                         
Paragraf 4700 – szkolenia pracowników
W sprawozdaniu wykazano wydatki w kwocie 2.158,00 zł. Ustalono, że kwota ta jest zgodna z kontem 132- rachunek bankowy oraz z saldem konta 470. W okresie objętym kontrolą konto to nie było ujęte w Zakładowym Planie Kont (akta kontroli Nr 11/34/I/164-171-172).
 
Paragraf 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
W sprawozdaniu wykazano wydatki w kwocie 69,54 zł. Ustalono, że kwota ta jest zgodna z kontem 132- rachunek bankowy oraz z saldem konta 474. W okresie objętym kontrolą konto to nie było ujęte w Zakładowym Planie Kont (akta kontroli Nr 11/34/I/164-171-172).
 
Paragraf 4750 – zakup akcesoriów komputerowych
W sprawozdaniu wykazano wydatki w kwocie 447,00 zł. Ustalono, że kwota ta jest zgodna z kontem 132- rachunek bankowy oraz z saldem konta 475. W okresie objętym kontrolą konto to nie było ujęte w Zakładowym Planie Kont (akta kontroli Nr 11/34/I/164-171-172).
 
III. Zobowiązania
 
W sprawozdaniu Rb-28S jednostka kontrolowana wykazała stan zobowiązań budżetowych na dzień 31.12.2010 r. w łącznej kwocie 57.562,73 zł. Zobowiązania te dotyczyły paragrafów: 4010, 4040, 4110 oraz 4120. W wyniku kontroli ustalono, że zobowiązania wykazane w paragrafie 4010 w łącznej kwocie 3.298,00 zł dotyczyły podatku od wynagrodzeń za listopad w kwocie 3290,00 zł (konto 225) (akta kontroli Nr 11/34/I/91) oraz składki ZNP w kwocie 8,00 zł (konto 240/5) (akta kontroli Nr 11/34/I/95). Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, iż nie dokonano zapłaty podatku za listopad 2010 r. w wyniku przeoczenia. Zobowiązanie to zostało wykazane w bilansie rocznym i sprawa ta została wyjaśniona w Referacie Sprawozdawczości Oświaty. Ustalono, że z powodu tego opóźnienia nie zapłacono odsetek.
Zobowiązania wykazane w paragrafie 4040 w kwocie 46.258,70 zł   dotyczyły  naliczonej trzynastki za 2010 r. (konto 231) (akta kontroli Nr 11/34/I/94).
Zobowiązania wykazane w paragrafie 4110 w kwocie 6.985,06 zł dotyczyły  składek ZUS od naliczonej trzynastej pensji (konto 229) (akta kontroli Nr 11/34/I/92).
Zobowiązania wykazane w paragrafie 4120 w kwocie 1.020,97 zł dotyczyły składek na Fundusz Pracy od naliczonej trzynastej pensji (konto 229).
 
W sprawozdaniu Rb-34 wykazano stan zobowiązań w ramach dochodów własnych w łącznej kwocie 18.418,63 zł. Na podstawie ewidencji księgowej - konto 201 ustalono, że były to zobowiązania dotyczące nadpłat za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 18.358,22 zł oraz zobowiązanie dotyczące faktury z grudnia 2010 r. za dostawę mleka na kwotę 60,41 zł (akta kontroli Nr 11/34/I/119-120,128).
 
IV. Należności
 
Z ewidencji księgowej wynika, iż na dzień 31.12.2010 r. należności budżetowych nie było. W sprawozdaniu Rb-34 kontrolowana jednostka wykazała stan należności w ramach dochodów własnych w kwocie 1.271,46 zł. W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota w całości dotyczyła naliczonych opłat za przedszkole. Ponadto z ewidencji księgowej wynika, że należności z tytułu odsetek od należności niezapłaconych w terminie wyniosły 91,56 zł (akta kontroli Nr 11/34/I/125, 127).
W dniu 31.01.2011 r. w Referacie Sprawozdawczości Oświaty Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Opola kontrolowana jednostka złożyła sprawozdanie Rb-34 za 2010 r. Z ewidencji księgowej oraz z wyjaśnień głównej księgowej wynika, iż w sprawozdaniu tym powyższą kwotę wykazano w pozycji odpis aktualizujący należności.
                       
V. Inwentaryzacja magazynu żywności
 
W dniu 20.12.2010 r. dyrektor przedszkola wydała zarządzenie nr 12/10 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w formie spisu z natury: inwentarz specjalny, wyposażenie ilościowe, magazyn żywnościowy, kasa, druki ścisłego zarachowania (akta kontroli Nr 11/34/I/141).
 Kontrolą objęto realizację zarządzenia w części dotyczącej magazynu żywnościowego. Ustalono, że komisyjnego spisu z natury stanu magazynu żywnościowego dokonano w dniu 31.12.2010 r. Arkusz spisowy zawiera 29 pozycji artykułów żywnościowych o łącznej wartości 560,80 zł. Dane wykazane w arkuszu spisowym są zgodne z kartoteką magazynową. Ponadto łączna wartość artykułów znajdujących się w magazynie była zgodna z saldem końcowym konta 310 - materiały (akta kontroli Nr 11/34/I/129-138).
 
VI. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 
Z pisemnej informacji banku wynika, że na dzień 31.12.2009 r. stan środków na rachunku bankowym wynosił 2.956,82 zł i był zgodny z ewidencją księgową – konto 135 (akta kontroli Nr 11/34/I/10).
Kontrolą objęto wpływy i wydatki funduszu w grudniu 2010 r. Na podstawie zapisów konta 135 ustalono, że wpływy ogółem w tym miesiącu wyniosły 1.008,95 zł i pochodziły ze spłat pożyczek w kwocie 991,03 zł oraz kapitalizacji odsetek bankowych w kwocie 17,92 zł. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono (akta kontroli Nr 11/34/I/142).
Zespół kontrolny sprawdził także wszystkie wydatki z ZFŚS poniesione w miesiącu grudniu 2010r. Wydatki ujęte w ewidencji księgowej porównano z dokumentacją źródłową. Ustalono, że wydatki dotyczyły:
- zapomóg dla 20 pracowników i 16 emerytów na łączną kwotę 7.760,00 zł,
- pożyczek mieszkaniowych dla dwóch pracowników na łączna kwotę 4.000,00 zł. Powyższe świadczenia zostały wypłacone zgodnie z protokołem nr 6/2010 z dnia 29.11.2010 r. komisji ZFŚS (akta kontroli Nr 11/34/I/163).
Z pisemnej informacji banku wynika, że na dzień 31.12.2010 r. stan środków na rachunku bankowym wynosił 7.899,92 zł i był zgodny z ewidencją księgową – konto 135 (akta kontroli Nr 11/34/I/07, 142).
 
VII. System kontroli zarządczej
  
Przedszkole posiada opracowany Regulamin Kontroli Zarządczej oraz Kodeks Etyki nauczycieli i Kodeks Etyki pracowników samorządowych. Powyższa dokumentacja została wprowadzona Zarządzeniem dyrektora nr 10/2010 z dnia 30.11.2010 r. Z wyjaśnień dyrektora przedszkola wynika, iż dotychczas dokonano przeglądu obowiązujących procedur i regulaminów, które uaktualniono i dostosowano do obowiązujących przepisów. Przy współudziale pracowników dokonano aktualizacji ryzyka zawodowego na każdym stanowisku pracy. Ponadto w trakcie uaktualniania zawartych umów dotyczących między innymi usług komunalnych, telekomunikacyjnych i monitoringu wynegocjonowano korzystniejsze warunki cenowe.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany, doręczono dyrektorowi Przedszkola.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

 

        Jednostka kontrolowana
 
   W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
                 (podpis)
 
 
Data: ........................
               Zespół kontrolny
                    (podpisy)
 
 
 
 
 
Data:................

 

                                                    
Podpis Głównego Specjalisty:
 
                                            
Podpis Naczelnika Wydziału:
 

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
 

 

 
 

Załączniki do pobrania: 2012-10-02 11:48:59 - wystąpienie pokontrolne (31.00 kB)

Ilość odwiedzin: 5985
Nazwa dokumentu: Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Pałczyński
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Marek-Badora
Data wytworzenia informacji: 2012-10-02 11:45:42
Data udostępnienia informacji: 2012-10-02 11:45:42
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-02 11:50:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner