logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
KWiA – I –1710.1.2011      
 
Opole, 23 września 2011 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 27/11
 
Jednostka kontrolowana
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
 
Termin przeprowadzenia kontroli
od 9 sierpnia do 9 września 2011 r.
 
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Małgorzata Jóźwin-Mazurek – starszy specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Agnieszka Lisiecka – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Nr 59/11
Nr 60/11
Przedmiot kontroli
Zgodność zawieranych umów o wynajem lokali i obiektów z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Okres objęty kontrolą
2008-2011 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki
Maciej Płuska – Dyrektor Zespołu
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
 (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 - główny księgowy
 (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
– zastępca dyrektora
 
Podstawy prawne
 
1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741)
 
2. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
 
3. Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)
 
4. Uchwała nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r.
w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola
 
5. Uchwała nr LXVI/767/06 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie likwidacji i przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych w Opolu w jednostkę budżetową pn. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.
 
6. Uchwała Nr XXI/210/07 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych, z późn. zm.
 
7. Uchwała nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania
 
8. Uchwała nr VIII/93/11 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania
 
9. Zarządzenie Nr OR.I-0151-272/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Trybu postępowania przygotowującego zabudowane i niezabudowane nieruchomości gruntowe do sprzedaży, najmu i dzierżawy w drodze przetargów i rokowań z późn. zm.
 
10.    Zarządzenie Nr OR.I-0151-305/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości gminnych
 
11.    Zarządzenie Nr OR.I-0151-1786/2010 Prezydenta Miasta Opola z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie bazowych stawek czynszu za najem lokali użytkowych
 
12.     Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu – załącznik do uchwały     Nr LXVI/767/06 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2006 r.
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości zawieranych umów o wynajem lokali i obiektów pod kątem obowiązujących przepisów prawa.
W dniu 8 lipca 2011 r. pismem nr KST 4223.1/1/11 naczelnik Wydziału Kultury Sportu i Turystyki pani Dorota Michniewicz-Witkowska zwróciła się z prośbą o przeprowadzenie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Opolu kontroli zawieranych umów o wynajem lokali i obiektów będących w zarządzie tej jednostki (akta kontroli Nr 11/27/I/1).
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się z organizacją pracy w jednostce. Ustalono przepisy obowiązujące w jednostce przy zawieraniu umów najmu i przeanalizowano czy są prawidłowo stosowane.
Na podstawie wykazu ustalono formę prawną gruntów i budynków zarządzanych przez jednostkę.
Na podstawie planów budynków, rzutów powierzchni oraz zestawienia pomieszczeń poszczególnych obiektów ustalono przeznaczenie wszystkich lokali oraz pomieszczeń. Ustalono wolne lokale nie będące przedmiotem umowy najmu a także ustalono ich aktualne przeznaczenie.
Na podstawie wykazu umów najmu ustalono: ilość wszystkich umów najmu zawartych w okresie od 2008 do 2011 r., ich przedmiot, kwoty na jakie zostały podpisane, nr i datę zawarcia umowy, na jaki okres zostały zawarte, kwoty czynszu najmu oraz opłaty za media, nazwę kontrahentów, tryb ich wyboru, przeznaczenie lokalu oraz jego wielkość.
Na podstawie umów najmu ustalono wysokość stawek czynszu dla poszczególnych lokali i porównano je z odpowiednimi w tym zakresie przepisami. Zbadano tryb i sposób wyboru najemcy.
 Następnie na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych dotyczących wybranych kontrahentów porównano czy kwoty zaksięgowanych naliczeń są zgodne z kwotami wynikającymi z umów oraz z aneksami.
Na podstawie zestawienia obrotów i sald ustalono stan należności na koniec sierpnia 2011 r.
Zbadano przypadki pozaumownego zajmowania lokali. Szczegółowej analizie poddano umowędotyczącą najmulokalu zajmowanego przez (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 który ma największe zaległości.
 
Analiza poprzednich kontroli
 
         W okresie od 26.11.2004 r. do 31.12.2004 r. przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 18/04 w Miejskim Zarządzie Obiektów Rekreacyjnych w Opolu obejmujące następujący zakres tematyczny: organizacja MZOR, polityka cenowa MZOR, wykonanie planu wydatków (kosztów) i dochodów MZOR w Opolu za 10 miesięcy 2004 r., wydatki MZOR, zamówienia publiczne, polityka kadrowa oraz umowy najmu i dzierżawy zawarte przez MZOR.
W dniu 28.02.2005 r. dyrektor jednostki zwrócił się pismem do zespołu kontrolnego o zajęcie dokładnego stanowiska w kwestii m.in. zakresu stosowania przez MZOR zasad zawartych w uchwale nr LVII/562/98 Rady Miasta Opola z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Zespół Kontrolny w odpowiedzi przekazał następujące stanowisko: w kwestii stosowania zasad najmu określonego w uchwale Nr LVII/562/98 Rady Miasta Opola z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz stawek bazowych określonych w zarządzeniu nr OR.I-0151-113/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie tabeli bazowych stawek czynszu za najem lokali użytkowych - MZOR jako jednostka organizacyjna gminy jest zobowiązana stosować prawo miejscowe.
         W dniach od 16 marca do 10 kwietnia 2009 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 11/09 w zakresie: dochodów budżetowych, dochodów własnych oraz składników majątkowych. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Prezydent Miasta Opola w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14.05.2009 r. wydał m.in. następujące zalecenie: mając na uwadze dbałość o przyszłe wyniki ekonomiczne jednostki, nie należy zawierać kolejnych umów z kontrahentami mającymi zaległości w płatnościach i nie posiadającymi środków finansowych gwarantujących wypłacalność. W dniach od 25 do 29 stycznia 2010 r. w jednostce zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne mające na celu sprawdzenie prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych m.in. z 14.05.2009 r.W wyniku przeprowadzonej kontroli dokonano szeregu ustaleń dotyczących m.in. stanu należności budżetowych. Ustalono, że stan ten, w tym zaległości uległ zmniejszeniu. Na dzień 31.03.2009 r. zaległości wynosiły 694.092,20 zł. Natomiast na dzień 31.12.2009 r. zaległości były niższe o 173.384,40 zł. Należności ogółem na koniec 2009 r. wyniosły 589.550,93 zł[1] i dotyczyły:
- należności z tytułu świadczonych usług w kwocie 426.734,05 zł (w tym należności dochodzone na drodze sądowej w kwocie 202.236,01 zł),
- odsetek od niezapłaconych należności w terminie w kwocie 162.816,88 zł (w tym odsetki od należności dochodzonych na drodze sądowej w kwocie 136.254,48 zł[2]).
Należności niewymagalne dotyczą bieżącej działalności MOSiR, natomiast należności wymagalne wynikają z niedotrzymania terminów płatności przez kontrahentów (głównie klubów sportowych). W celu wyegzekwowania należności wysyłane są wezwania do zapłaty. W stosunku do podmiotów zalegających z wnoszeniem opłat czynności windykacyjne odbywają się drogą sądową, a skuteczność windykacji zaległości zależy od działań komornika. W 2009 r. po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego zawarto łącznie 49 różnego rodzaju umów. W dwóch przypadkach umowy zostały zawarte z kontrahentami mającymi zaległości w płatnościach (należności wymagalne). Umowy te zawarto w dniu 01.09.2009 r.Z wyjaśnień dyrektora i głównej księgowej wynika, że z kontrahentami tymi zawarto umowy ze względów społecznych, a ponadto kontrahenci ci posiadają środki na bieżącą realizację zobowiązań wynikających z zawartych umów.
W 2010 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Opolu Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola przeprowadził zadanie audytowe nr 3/10 pn. „Ocena nadzoru nad jednostkami miejskimi w zakresie gospodarki mieniem komunalnym.” Zespół audytorów stwierdził m.in. iż w ramach systemu gospodarowania mieniem komunalnym przekazanym w trwały zarząd miejskim jednostkom organizacyjnym nie funkcjonuje spójny mechanizm określania wysokości obowiązujących stawek najmu /dzierżawy /użyczenia pomieszczeń lub też powierzchni nieruchomości oraz zasad najmu lokali użytkowych. Podstawowy akt określający przedmiotowy obszar tj. Uchwała Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2007r. nr XXI/210/07 w sprawie zasad najmu lokali użytkowych wprowadza w treści § 1 definicje podmiotów, wobec których przedmiotowa uchwała winna być stosowana (…) W opinii zespołu audytowego, stosowanie przez jednostki budżetowe zasad najmu określonych w ww. uchwale oraz tym samym utworzonych na jej podstawie aktów wykonawczych, są bezzasadne, albowiem uchwała ta reguluje stosunki pomiędzy właścicielem mienia tj. gminą, przedsiębiorcą, z którym gmina zawarła umowę na zarządzanie mieniem oraz najemcą. A zatem nie powinna być stosowana przez jednostki budżetowe, które są jednostkami sektora finansów publicznych nie posiadającymi osobowości prawnej, a nie przedsiębiorstwami komercyjnymi.(…) W wyniku przeprowadzonych badań w przedmiotowym obiekcie zespół audytorów stwierdził, że w istniejącej strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Opola brak wypracowanego, spójnego modelu nadzoru nad gospodarowaniem mieniem przez jednostki budżetowe. W przypadku audytowanych wydziałów funkcjonują skrajnie różne ujęcia zagadnienia nadzorowania jednostek. (…) Przeprowadzone przez zespół audytowy, w dalszej kolejności badania wykazały różnorodność w przyjętych do stosowania w jednostkach mechanizmach ustalania wysokości stawek czynszowych za najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości.(…) W subiektywnej ocenie audytorów funkcjonujący system gospodarowania mieniem komunalnym przekazanym w trwały zarząd miejskim jednostkom winien umożliwiać stosowanie sformalizowanej polityki w zakresie określania stawek czynszów pochodzących z tytułu najmu nieruchomości, której realizacja dodatkowo pozwalałaby uzyskać informacje decyzyjne dla właściciela w zakresie gospodarowania przekazanym mieniem. W rezultacie otrzymanych wyników badań audytorzy identyfikują co najmniej dwa rozwiązania umożliwiające wdrożenie polityki określania wysokości stawek czynszów w lokalach objętych trwałym zarządem:
·       umożliwienie dyrektorom jednostek podejmowanie samodzielnych decyzji w wyznaczaniu stawek najmu na zasadach wolnorynkowych,
·       uwzględnienie kwestii wyznaczania stawek za najem w obowiązujących uregulowaniach Gminy Opole.
W nawiązaniu do audytu Zastępca Prezydenta pan Arkadiusz Karbowiak pismem nr KSiT 4122/10/10 z dnia 27.10.2010 r. polecił m.in. opracować zasady i wysokość stawek opłat czynszowych z tytułu najmu, dzierżawy lub użyczenia na podstawie stawek rynkowych oraz przy zawieraniu umów najmu, dzierżawy lub użyczenia stosować się w pełni do obowiązujących przepisów prawnych, a zwłaszcza do zapisów art. 43 ust. 2 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (akta kontroli Nr 11/27/I/5). Zespół kontrolny ustalił, iż jednostka nie opracowała powyższych zasad a także nie stosowała zapisu art. 43 ust. 2 pkt.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W dniu 14.09.11 r. dyrektor złożył pisemne wyjaśnienia z których wynika co następuje (akta kontroli Nr 11/27/I/6):
 
1. Po zapoznaniu się ze wskazaniami audytu zawartymi w protokole pokontrolnym, oraz otrzymaniu wspomnianego pisma KSiT-4122/10/10 dyrektor MOSiR spotkał się z osobami przeprowadzającymi audyt z prośbą o poradę i wskazanie pożądanej ścieżki postępowania w celu uporządkowania dotychczas nie do końca poprawnego (jak wykazał audyt) sposobu najmu, dzierżawy i użyczania. Z rozmowy wynikało m.in., że ustalenia kontrolne odnoszą się nie tylko do naszej jednostki ale zasada stosowania cen rynkowych dotyczyć powinna wszystkich lokali znajdujących się w zasobach miasta.   
Po otrzymaniu wskazań audytu zawartych w protokole kontroli dyrektor MOSiR-u spotkał się w obecności swojego radcy prawnego mecenasa, (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
2.  z z-cą naczelnika Wydziału Kultury Sportu i Turystyki(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), aby ustalić dalszy sposób postępowania w odniesieniu do naszej jednostki. Na spotkaniu tym radca prawny zaproponował konsultacje Wydziałów Urzędu Miasta w celu przedyskutowania sposobu uporządkowania dotychczas obowiązującego prawa miejscowego koniecznego do stosowania stawek regulowanych przez rynek oraz podjęcia jednolitych działań.
3. W trakcie oczekiwania na rezultaty oczekiwanych dyskusji dyrektor MOSiR-u spotkał się z z-cą prezydenta Arkadiuszem Wiśniewskim, któremu podlegają sprawy lokalowe i przedstawił sprawę. Pan Prezydent obiecał zainteresowaniem się sprawą i przedyskutowanie jej na poziomie urzędu oraz rozważenie czy stosowanie gry rynkowej przez Miasto lub występujące w jej imieniu jednostki jest najlepszym rozwiązaniem.
4. Po objęciu stanowiska z-cy prezydenta przez Krzysztofa Kawałko dyrektor MOSiR-u przedstawił mu sprawę wynajmu, dzierżawy i użyczania jako temat nurtujący MOSiR i wymagający zgodnie ze wskazaniami audytu uporządkowania.  
5. W miesiącu sierpniu br. z z-cą naczelnika WKSiT w rozmowie z z-cą prezydenta Krzysztofem Kawałko, ustalono, że MOSiR zwróci się do Prezydenta Ryszarda Zembaczyńskiego z oficjalnym wystąpieniem o uporządkowanie niespójnej prawnie sytuacji. 
 
Powyższe wyjaśnienia zostały potwierdzone ze stanem faktycznym w dniu 15.09.2011 r. w trakcie spotkania kierownika zespołu kontrolnego z naczelnikiem WKSiT panią (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)oraz z jej zastępcą panem(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), z którego została sporządzona notatka służbowa (akta kontroli Nr 11/27/I/7). Zastępca naczelnika wyjaśnił, że zalecenia jakie przesłał do MOSiR zostały opracowane na podstawie audytu jaki odbył się w 2010 r. Ponadto potwierdził wszystko co zostało zawarte w wyjaśnieniach dyrektora Płuski, poza informacjami na temat spotkań z zastępcami prezydenta, gdyż nie był na nich obecny. WKSiT oczekiwał na propozycje stawek do najmu lokali. Po rozmowie w sierpniu z zastępcą naczelnika i zastępcą prezydenta faktycznie zostało ustalone, że MOSiR zwróci się do Prezydenta z oficjalnym wystąpieniem o uporządkowanie sytuacji. W obecnej chwili WKSiT nie ma wiedzy czy takie pismo zostało już złożone.
Co do niedostosowania się do zapisu art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami dyrektor jednostki oraz główna księgowa złożyli ustne wyjaśnienia, z których wynika, że ustawa nie precyzuje w jakich terminach należy zawiadamiać organ nadzorującym - z uwagi na nieznaczną ilość zawierania nowych umów najmu, dzierżawy (1 umowa w 2011 r.) Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji przyjął załażenie, że informację na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami będzie sporządzał 1 raz do roku. W przypadku gdyby ilość zawieranych umów wzrosła, stosowną informację MOSiR będzie sporządzał na bieżąco.
 
USTALENIA KONTROLI
 
1. Podstawa prawna.
 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną.
Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 1 i 3 powyższej ustawy jednostka organizacyjna ma prawo, z zastrzeżeniem ust. 6, korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do:
·       korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania,
·       oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd; zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Zgodnie z art. 43 ust. 4 powyższej ustawy jednostka organizacyjna ma prawo wypowiedzenia, za zgodą organu nadzorującego, każdej umowy najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości lub jej części, obciążających nieruchomość objętą trwałym zarządem, z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.
Zgodnie z art. 43 ust. 5 powyższej ustawy nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa oddaje się w trwały zarząd państwowej jednostce organizacyjnej, a nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego jednostki samorządu terytorialnego – odpowiedniej samorządowej jednostce organizacyjnej, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
Zgodnie z art. 50 powyższej ustawy do trwałego zarządu w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o użytkowaniu.
Zgodnie z paragrafem 3 pkt 1 ppkt 3 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi działalność podstawową o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, rehabilitacji ruchowej, imprez widowiskowych i wystawienniczych, usług hotelarskich i innych, a w szczególności:
udostępnia, dzierżawi i wynajmuje obiekty lub części obiektów na działalność: sportową, rekreacyjną, rehabilitacji ruchowej, widowiskową, wystawienniczą, biurową, handlową i inną”.
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu jest jednostką organizacyjną miasta Opola. Został powołany na mocy uchwały nr LXVI/767/06 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2006 r. w wyniku której przekształcono zakładbudżetowy Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych w jednostkę budżetową - Miejski Ośrodek Sporu i Rekreacji.
 
Zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) „jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego”.
 
Zgodnie z paragrafem 2 pkt 5 uchwały nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola
w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola źródłem
dochodów własnych mogły być: „wpływy z najmu lokali, pomieszczeń, boisk sportowych i terenów rekreacyjnych oraz innych terenów pozostających w dyspozycji jednostki”.
 
Od 1.01.2011 r. nie funkcjonuje już rachunek dochodów własnych tworzony przez państwowe lub samorządowe jednostki budżetowe. Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych jednostki budżetowe odprowadzają w pełni uzyskane przychody i dochody do właściwego budżetu. Likwidacja rachunku dochodów własnych powoduje brak możliwości tworzenia takich rachunków oraz obowiązek zamknięcia już istniejących do końca 2010 r. Od stycznia 2011 r. jednostki budżetowe zobowiązane są osiągnięte dochody odprowadzać do budżetu.
 
Zasada ta nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych działających w sferze oświaty. W dniu 9.11.2010 r. Rada Miasta Opola podjęła uchwałę nr LXXV/813/10 w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania. Określa ona jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Powyższa uchwała została wydana m.in. na podstawie art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności:
1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie
albo użytkowaniu jednostki budżetowej.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi w szczególności:
1) jednostki budżetowe, które gromadzą dochody;
2) źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku;
3) przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie mogą być
przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych;
4) sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi
finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.   
          
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu stosuje zasady i stawki czynszu ustalone w zarządzeniach Prezydenta Miasta Opola oraz uchwale Rady Miasta Opola:
·         w sprawie zasad najmu lokali użytkowych – Uchwała Nr XXI/210/07 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2007 r.,
·         w sprawie zatwierdzaniaTrybu postępowania przygotowującego zabudowane i niezabudowane nieruchomości gruntowe do sprzedaży, najmu i dzierżawy w drodze przetargów i rokowań – Zarządzenie Nr OR.I-0151-272/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 19 czerwca 2006 r.,
·         w sprawie wydzierżawiania nieruchomości gminnych – Zarządzenie Nr OR.I-0151-305/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 17 czerwca 2005 r.,
·         w sprawie bazowych stawek czynszu za najem lokali użytkowych – ostatnie stawki zostały ustalone w oparciu o Zarządzenie Nr OR.I-0151-1786/2010 Prezydenta Miasta Opola z dnia 8 lutego 2010 r.
 
Zgodnie z paragrafem 5 pkt 4 uchwały Nr XXI/210/07 Rady Miasta Opola nie podlegają przetargom wymienionym w ust. 1 lokale biurowe położone poza strefą "0". Lokalizację strefy stanowi załącznik do uchwały. Lokale wynajmowane przez kontrolowaną jednostkę leżą poza strefą „0”. Podziału miasta Opola na strefy dokonano zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości gminnych.
Zgodnie z paragrafem 9 pkt 3 powyższej uchwały Prezydent Miasta Opola określa bazowe stawki czynszu za najem lokali użytkowych.
 
2. Grunty i budynki zarządzane przez jednostkę .
 
Ogółem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu posiada 9 obiektów, tj.: 
 
1. Budynek administracyjno-hotelowy „TOROPOL”
2. Sztuczne Lodowisko „TOROPOL”
3. Kryta Pływalnia „AKWARIUM”
4. Hala Widowiskowo-Sportowa „OKRĄGLAK”
5. Stadion Miejski „ODRA”
6. Tereny Rekreacyjne „BIERKOWICE”
7. Basen Letni „BŁĘKITNA FALA”
8. Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. Opolskich Olimpijczyków
9. Kompleks Boisk „ORLIK 2012”
 
W sierpniu 2011 r. wygasł trwały zarząd na obiekcie Korty Tenisowe „OLESKA”.
 
Ponadto jednostka administruje następującymi obiektami:
 
·       Korty Tenisowe „KATOWICKA”
·       Centrum Sportu
·       Stadion Żużlowy (w zakresie wieży sędziowskiej i trybun)
·       Tereny Rekreacyjne Bierkowice
·       Skate Park (przy HWS)
 
Ponadto jednostka posiada 445 lokali z podziałem w następujących obiektach:
 
·       52 pomieszczenia na Sztucznym Lodowisku „TOROPOL”,
·       88 pomieszczeń w Domu Wycieczkowym „TOROPOL”,
·       69 pomieszczeń na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków,
·       171 pomieszczeń na Krytej Pływalni „AKWARIUM”,
·       65 pomieszczeń w Hali Widowiskowo-Sportowej „OKRĄGLAK”.
 
Na podstawie wykazu ustalono formę prawną gruntów i budynków zarządzanych przez jednostkę (akta kontroli Nr 11/27/I/8-14). W poniższych tabelach umieszczono dane dotyczące wszystkich gruntów i budynków.                


Tabela nr 1 Grunty oddane w trwały zarząd
Lp.
Adres
nr działki / karta mapy / obręb
grunt  pow. w ha
Decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu
data
nr
1.        
Sztuczne Lodowisko, Budynek Administracyjno-Hotelowy
 
Norberta Barlickiego 13
22/3 / 43 / Opole
0,0064
25.10.2002
GNGiK-JO-72244/32/2002
2.        
Sztuczne Lodowisko, Budynek Administracyjno-Hotelowy
 
Norberta Barlickiego 13
20/4, 20/10 / 43 / Opole
0,8465
30.12.2005
GNGiK-JO-72244/72/05
 
3.        
Kryta Pływalnia „AKWARIUM”
 
Ozimska 48b
58/1, 58/2 / 47 / Opole
0,4381
30.12.2005
GNGiK-JO-72244/75/05
 
4.        
Hala Widowiskowo-Sportowa „OKRĄGLAK”
 
Oleska
38/6, 39/13 / 17 / Opole
0,2829
25.10.2002
GNGiK-JO-72244/38/2002
5.        
Hala Widowiskowo-Sportowa „OKRĄGLAK”
 
Oleska
46/2, 46/4 / 17 / Opole
0,1257
29.01.1997
GN-7224c/24/96
6.        
Hala Widowiskowo-Sportowa „OKRĄGLAK”
 
Oleska - Okulickiego
47/11, 47/16 / 17 / Opole
2,1952
26.09.2002
GNGiK-JO-72244/40/2002
 
7.        
Stadion Miejski
 
Oleska
123/23 / 19 / Opole
3,1081
09.02.2004
GNGiK-JO-72244/61/03/04
8.        
Basen Letni „BŁEKITNA FALA”
 
Plac Róż
123/28 / 19 / Opole
1,4255
30.12.2005
GNGiK-JO-72244/76-77/05
9.        
Miejski Stadion Lekkoatletyczny
 
K. Sosnkowskiego – Szarych Szeregów
120/4, 126, 121 / 23 / Gosławice
2,3756
14.06.2005,
 
decyzja
o zmianie opłaty
w związku
z wygaśnięciem trwałego zarządu nieruchomości oznaczonej nr działki 120/3 -km 23 z dnia 23.10.2007
GNGiK-JO-72244/24/05
 
 
GNGiK.I.JO.72244/19/07
 
 
 
 
 
 
 
10.    
Korty Tenisowe „Oleska”
 
Oleska
 
 
08/2011 WYGASZENIE TRWAŁEGO ZARZĄDU
121/2, 123/22 / 19 / Opole
0,7849
09.02.2004
GNGiK-JO-72244/61/03/04 (decyzja obejmuje działki 121/2, 123/22, 123/14, 123/15, 123/21)
 
decyzje o wygaszeniu trwałego zarządu:
GNGiK-7224c/15/2000
 z dnia 18.05.2000 dot. 123/14,
 
GNGiK-7224c/20/2000
z dnia 06.07.2000 dot. 123/15 i 123/21
11.    
Kompleks Boisk Wielofunkcyjnych „ORLIK 2012”
Bielska
133/24,133/38 / 1 / Opole
1,1040
30.07.2010
GNGiK.I.JO.72244-16/10
12.    
Tereny Rekreacyjne Bierkowice
 
Wrocławska 172
566/72 / 11 / Bierkowice
6,4795
 
Uchwała Nr 48/440/95 Zarządu Miasta Opola
z dnia 14.07.1995 r. -nieruchomość przekazana nieodpłatnie w zarząd MZOR
13.    
Korty Tenisowe „Katowicka”
 
Plac Teatralny
 
 
 
 
14.    
Skate Park
 
Oleska
 
 
 
Protokół przekazania
do eksploatacji 08.10.2003 r.
15.    
Stadion Żużlowy Wschodnia
 
 
 
 
 
 
Tabela nr 2 Budynki i budowle oddane w trwały zarząd
Lp.
Rodzaj budynku/budowli
Adres
Charakterystyka
Decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu
Data
Nr
1.        
Sztuczne Lodowisko, Budynek Administracyjno-Hotelowy
Opole, ul. Norberta Barlickiego 13
Budynek murowany + tzw. „obiekty pomocnicze”
 
Sieć wodno-kanalizacyjna
25.10.2002
 
 
30.12.2005
Gngik-JO-72244/32/2002
 
Gngik-JO-72244/72/05
 
2.        
Kryta Pływalnia „AKWARIUM”
Opole, ul. Ozimska 48b
Budynek pływalni + tzw. „obiekty pomocnicze”
(instalacje i węzły)
 
Kanalizacja  + przyłącza sieci
30.12.2005
Gngik-JO-72244/75/05
 
3.        
Hala Widowiskowo-Sportowa „OKRĄGLAK”
Opole, ul. Oleska 70
Hala Widowiskowo-Sportowa + tzw. „obiekty pomocnicze” (ciągi pieszo-jezdne, ogrodzenie, instalacje)
 
Sieci wokół hali, instalacje, oświetlenie terenu
Tarasy wokół hali
25.10.2002
 
 
29.01.1997
 
26.09.2002
Gngik-JO-72244/38/2002
 
GN-7224c/24/96
 
Gngik-JO-72244/40/2002
 
4.        
Stadion Miejski
Opole, ul. Oleska 51
Budynek klubowy, garaże
 
Trybuny, przyłącza, drogi wewnętrzne
09.02.2004
Gngik-JO-72244/61/03/04
5.        
Basen Letni „BŁEKITNA FALA”
Plac Róż
Budynek magazynowy
Budynek zap. Magaz.
Wew. Instalacje, drogi, chodniki, ogrodzenie
 
Boisko do piłki plażowej
Plac zabaw
Basen 50 m
Przepompownia
Brodzik dla dzieci
Basen rekreacyjny B
Fontanna posadz.
Nogomyjki
Wieża ratownicza
Basen rekreacyjny C
Zbiornik
Oświetlenie terenu
30.12.2005
Gngik-JO-72244/76-77/05
6.        
Miejski Stadion Lekkoatletyczny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opole,
ul. K. Sosnkowskiego – Szarych Szeregów
Nawierzchnia tartanowa, bieżnia,
 
Budynek kasowy,
 
Budynek zaplecza socjalno-administracyjny z widownią,
 
Rozbieg do skoku w dal o nawierzchni sportowej CONIPURM z piaskownicą,
 
Bieżnia lekkoatletyczna i zakola o nawierzchni sportowej CONIPURM,
 
Rozbieg do skoku o tyczce o nawierzchni sportowej CONIPRUM z piaskownicą,
 
Rozbieg do skoku o tyczce o nawierzchni sportowej CONIPRUM z piaskownicą,
 
Rzutnia do pchnięcia kulą
 
Rzutnia do rzutu dyskiem i młotem
 
Rozbieg do rzutu oszczepem
 
Nawierzchnia boiska z trawy naturalnej o pow. 7722 m2 z instalacją sys. Nawadniania
 
 
Sieci wodociągowe, kanalizacyjne, sanitarne
 
14.06.2005,
 
Decyzja
o zmianie opłaty
w związku
z wygaśnięciem trwałego zarządu nieruchomości oznaczonej nr działki 120/3 -km 23 z dnia 23.10.2007
Gngik-JO-72244/24/05
 
 
Gngik.I.JO.72244/19/07
 
 
 
 
 
7.        
Skate Park
 
 
Opole, ul. Oleska
Ogrodzenie
Plac betonowy
 
 
8.        
Tereny Rekreacyjne Bierkowice
Wrocławska 172
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Hala aukcyjna
Portiernia
 
Wiata na zwierzęta duże
Szopa magaz.-pasz.
Wiata na zwierzęta małe
Place, drogi, sieci wod.-kan.
 
 
9.        
Korty Tenisowe „Katowicka”
Opole, Plac Teatralny
Korty tenisowe
 
 
10.    
Stadion Żużlowy
Opole, ul. Wschodnia
Wieża i trybuna
 
Sieci zewnętrzne, bariery
 
 
11.    
Kompleks Boisk Wielofunkcyjnych „ORLIK 2012”
Cieszyńska, Bielska, Chełmska
Budynek zaplecza boiska sportowego przy                ul. Bielskiej,
 
Boisko do piłki nożnej przy ul. Bielskiej,
 
Boisko do koszykówki i siatkówki przy ul. Bielskiej,
 
Droga dojazdowa do boiska sportowego przy               ul. Bielskiej,
 
Instalacja oświetleniowa z przyłączami boiska sportowego przy ul. Bielskiej,
 
Ogrodzenie terenu boiska sportowego przy                ul. Bielskiej
 
30.07.2010
Gngik.I.JO.72244-16/10
 
 
 


W wyniku analizy zespół kontrolny ustalił, że poza gruntami od pozycji nr 12 do 15 w tabeli nr 1 przekazanymi w administrowanie, wszystkie pozostałe obiekty zostały oddane w trwały zarząd stosownymi decyzjami. W przypadku pozycji nr 10 dot. kortów tenisowych „Oleska” trwały zarząd został wygaszony na podstawie stosownych decyzji.
 
3. Przeznaczenie i charakter lokali i pomieszczeń.
 
Na podstawie planów budynków, rzutów powierzchni oraz zestawienia pomieszczeń poszczególnych obiektów ustalono przeznaczenie wszystkich lokali oraz pomieszczeń (akta kontroli Nr 11/27/I/15-18). Ustalono wolne lokale nie będące przedmiotem umowy najmu a także ustalono ich aktualne przeznaczenie (akta kontroli Nr 11/27/I/19-24).
Wszystkie obiekty zarządzane (administrowane) przez MOSiR przeznaczone są na prowadzenie działalności rekreacyjno-sportowej (Sztuczne Lodowisko, Kryta Pływalnia, Miejski Stadion Lekkoatletyczny), widowiskowo-wystawienniczej (Hala Widowiskowo-Sportowa). Wyjątek stanowi budynek Administracyjno-Hotelowy. Budynek podzielony jest na dwie części tj. Dom Wycieczkowy świadczący usługi hotelowe (II kondygnacja) oraz budynek administracyjny, w którym mieści się dyrekcja MOSiR, natomiast pozostałe pomieszczenia biurowe są podnajmowane. W budynku administracyjnym znajdują się pomieszczenia biurowe, które w 99% są wynajęte. Obecnie jedno pomieszczenie pozostaje do wynajmu, ogłoszenie o wolnym pomieszczeniu umieszczone jest na stronie internetowej MOSiR.
Budynek Administracyjno-Hotelowy składa się z 88 pomieszczeń - około 20% stanowią pomieszczenia przeznaczone do najmu.
Dokumentacja techniczna nowych obiektów takich jak Kryta Pływalnia, Miejski Stadion Lekkoatletyczny określa przeznaczenie wszystkich pomieszczeń. Na Krytej Pływalni lokale przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej usytuowane są głównie na tarasie przed budynkiem oraz parterze pływalni. Na około 170 pomieszczeń, 9 przeznaczonych jest do najmu. Resztę pomieszczeń stanowią: szatnie, umywalnie, natryski, węzły sanitarne, pomieszczenia energetyczne, wentylatorownie, pomieszczenia biurowe, socjalne, warsztaty. Podobnie jest ze Sztucznym Lodowiskiem: ogółem są tam 52 pomieszczenia w tym 6 wynajętych.
Na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym na 69 pomieszczeń są 3 lokale, w których można prowadzić działalność. Wszystkie są wynajęte.
Hala Widowiskowo-Sportowa to obiekt z lat 60-tych. Przeznaczona była na prowadzenie działalności wystawienniczej. Z uwagi na konstrukcję Hali, wszystkie wynajmowane pomieszczenia znajdują się z tyłu, pod widownią. Wynajętych pomieszczeń jest 10 i z informacji uzyskanych od jednostki kontrolowanej kontrolujący ustalili, że są to lokale w złym stanie technicznym.
 
4. Umowy najmu lokali użytkowych.
 
         Ogółem w okresie objętym kontrolą tj. od 2008 r. zawarto 28 umów najmu, w tym 17 umów dotyczyło najmu lokali użytkowych na cele biurowe (akta kontroli Nr 11/27/I/25-30). Pozostałe umowy dotyczyły:
·       w czterech przypadkach na wynajmu na usługi zdrowotne,
·       w czterech przypadkach dzierżawy gruntu i powierzchni,
·       w dwóch przypadkach dzierżawy pomieszczenia magazynowego,
·       w jednym przypadku dzierżawy korytarza.
 
Umowy na poszczególne lokale sporządzane były przez kierowników tych obiektów i każdorazowo podpisywane przez dyrektora MOSiR-u.
         W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie umowy najmu zawarte w okresie od 2008 do 2011 r., ich przedmiot, kwoty na jakie zostały podpisane, nr i datę zawarcia umowy, na jaki okres zostały zawarte, kwoty czynszu najmu oraz opłaty za media, nazwę kontrahentów, tryb ich wyboru, przeznaczenie lokalu oraz jego wielkość.


 
Tabela nr 3 Umowny najmu zawarte w okresie 2008-2011 r.
 
Data zawarcia umowy
Kontrahent
Forma wyboru kontrahenta
Okres obowiązywania umowy
Charakterystyka lokalu – metraż (m²)
Wartość umowy
stawka netto za m2
opłata eksploatacyjna netto
inne opłaty
Kryta Pływalnia AKWARIUM
1.
2008-01-14
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
przetarg
na czas nieokreślony
na usługi zdrowotne-13,3
8,03
166,11
-
2.
2009-01-30
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
przetarg
na czas nieokreślony
na usługi zdrowotne -153,7
8,37
1686,47
energia z liczników
Budynek administracyjno-hotelowy "TOROPOL"
3.
19.07.2010
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
bez przetargu
na czas nieokreślony
pomieszczenie biurowe- 14,96
3,09
226,05
brak
4.
11.02.2010
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
bez przetargu
na czas nieokreślony
pomieszczenie biurowe- 49
14,93
740,39
brak
5.
01.03.2008
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
bez przetargu
na czas nieokreślony
pomieszczenie biurowe -31,8
14,93
480,5
brak
6.
15.10.2010
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
bez przetargu
na czas nieokreślony
pomieszczenie biurowe -89,6
1,54
617,34
energia elektryczna wg wskazań licznika
7.
01.07.2010
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
bez przetargu
od dnia 01.07.2010 do dnia 30.04.2011
pomieszczenie biurowe -15,6
14,57
235,72
brak
8.
02.06.2008
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
bez przetargu
od dnia 02.06.2008 do dnia 28.02.2010
pomieszczenie biurowe -14,96
14,06
210,34
brak
Sztuczne Lodowisko "TOROPOL"
9.
01.10.2009
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
bez przetargu
na czas nieokreślony
pomieszczenie biurowe- 10,2
14,93
38,05
brak
10.
01.10.2009
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
bez przetargu
na czas nieokreślony
dzierżawa gruntu-21
4,26
brak
energia elektryczna wg wskazań licznika
11.
14.04.2010
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
bez przetargu
od dnia 16.04.2010 do dnia 15.04.2011
dzierżawa powierzchni-18,1
opłata zryczałtowana 424,18/m-c
brak
brak
12.
02.01.2009
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
bez przetargu
na czas nieokreślony
dzierżawa gruntu-15
4,12
brak
brak
Miejski Stadion Lekkoatletyczny
13.
04.05.2010
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
bez przetargu
do 03.09.2011r.
pomieszczenie biurowe-14
7,4
136,64
 
14.
01.10.2010r.
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
bez przetargu
na czas nieokreślony
pomieszczenie biurowe-26,2
7,40
255,71
 
15.
01.09.2010
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
przetarg
na czas nieokreślony
usługi zdrowotne-8,5
7,40
82,96
 
Hala Widowiskowo-Sportowa "OKRĄGLAK"
16.
1.02.2008r.
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
Bez przetargu
na czas nieokreślony
pomieszczenie biurowe -16,8
0,94
174,05
 
17.
1.02.2009r.
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
Bez przetargu
na czas nieokreślony
pomieszczenie biurowe -8,4
0,94
87,36
 
18.
17.11.2009r.
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
Bez przetargu
od 18.11.2009r. do 18.12.2009r.
pomieszczenie biurowe -16m²
10,02
160,32
151,84
19.
13.10.2009r.
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
Bez przetargu
od 13.10.2009r. do 30.06.2010r.
pomieszczenie magazynowe nr 28
Użytkowanie pomieszczenia w celu przechowywania sprzętu sportowego do gry w piłkę siatkową w zamian za korzystanie z niego przez MOSiR Opole
-
 
20.
27.01.2010r.
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
Bez przetargu
na czas nieokreślony
pomieszczenie biurowe - 16m²
umowa użyczenia
-
 
21.
6.04.2010r.
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
Bez przetargu
na czas nieokreślony
2 pomieszczenia biurowe o łącznej pow. 26,28m²
14,93
392,36
 
22.
21.02.11r.
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
Bez przetargu
od 1.03.2010r. do 31.12.2011r.
pomieszczenie magazynowe
dzierżawa
50zł netto
 
23.
30.03.2011r.
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
Bez przetargu
od 1.04.2011r. do
31.12.2011r.
część korytarza -12,50m²
dzierżawa
304,13
 
24.
21.01.2011r.
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
Bez przetargu
od 1.02.2011r. do 31.12.2011r.
pomieszczenia biurowe składające się z 2 pomieszczeń o pow. 73,10m²
0,94
243,88
 
25.
16.06.2009r.
 
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
Bez przetargu
od 16.06.2009r.
do 16.06.2009r.
 
pomieszczenie biurowe - 11m²
 
1,50
99,00
 
26.
1.07.2009r
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
Bez przetargu
od 1.07.2009r.
do 1.07.2010r.
pomieszczenia biurowe w Budynku Klubowy-230,03m²
1,50
300,00
 
27.
1.06.2009r.
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
przetarg
na czas nieokreślony
lokale w Budynku Klubowym na działalność usługi zdrowotne - gabinet odnowy biologicznej -82,83 m²
8,66
693,29
 
28.
1.02.2008r.
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
Bez przetargu
na czas nieokreślony
część pow. masztu oświetleniowego od wys. 28 m do wys. 34m z przeznaczeniem na instalację anten+ pow. gruntu przy podstawie wielkości 10m²
-
miesięczny czynsz – 2900zł netto
odrębna umowa najemcy z Zakładem Energetycznym


         Z treści zawartych umów wynika, że wszystkie umowy zostały zawarte na działalność: biurową, handlową oraz inną, np. usługi zdrowotne tj. działalność statutową. Nie stwierdzono przypadków zawierania umów na działalność nie wymienioną w statucie.
         Nie stwierdzono przypadków stosowania innych stawek niż wynikające z zarządzenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie bazowych stawek czynszu za najem lokali użytkowych.
Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że umowy najmu lokali użytkowych zawierane są w imieniu gminy Opole na wzorze przekazanym przez Urząd Miasta.
W trakcie kontroli nie stwierdzono przypadków oddawania lokali użytkowych w użytkowanie bez zawarcia odpowiedniej umowy.
Zgodnie z paragrafem 5 pkt 4 uchwały Rady Miasta Opola w sprawie zasad najmu lokali użytkowych - nie podlegają przetargom tylko lokale biurowe położone poza strefą "0".
W czterech przypadkach kontrahenci zostali wyłonieni w drodze przetargu. Najem lokali dotyczący tych umów został przeprowadzony w trybie przetargu w związku z przeznaczeniem tych lokali – na usługi zdrowotne.
Na podstawie indywidualnej ewidencji księgowej każdego z najemców wybranych w trybie przetargu ustalono, że w każdym przypadku dokonywano naliczeń czynszów zgodnie z zawartymi umowami (akta kontroli Nr 11/27/I/31-41). Na dzień 31.08.2011 r. w przypadku dwóch najemców występowały zaległości w opłacaniu czynszów na kwoty:
 • (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
- 2.647,49 zł,
 • (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
     – 7.118,87 zł.
 
 
5. Dochody budżetowe 
 
         W sprawozdaniu Rb–27S wykazano, że na dzień 31.08.2011 r. dochody wykonane i otrzymane wyniosły ogółem 2.159.764,49 zł (akta kontroli Nr 11/27/I/42). Kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową Urzędu Miasta. Do dnia 31.08.2011 r. do Urzędu Miasta Opola przekazano kwotę 1.954.313,80 zł. Pozostałe środki w kwocie 205.440,13 zł przekazano do Urzędu Miasta w dniu 5.09.2011 r. (akta kontroli Nr 11/27/I/43-45).
Dochody te uzyskano w trzech niżej wymienionych paragrafach:
- paragraf 075 (dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego), kwota 416.974,31 zł,
- paragraf 0830 (wpływy z usług), kwota 1.535.128,17 zł,
- paragraf 0920 ( pozostałe odsetki), kwota 3.504,87 zł,
- paragraf 0970 (wpływy z różnych dochodów), kwota 73.422,34 zł.
 
Z ewidencji księgowej wynika, że stan należności z tytułu najmu i dzierżawy na dzień 31.08.2011 r. wyniósł 199.493,78 zł (akta kontroli Nr 11/27/I/46-47). Z ewidencji tej wynika, że największa kwota zaległości dotyczy najemcy pana (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 (poz. 5 i 32 Zestawienia obrotów i sald). Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że wśród tych należności znajdują się również należności niespłacone z okresu kiedy funkcjonował rachunek dochodów własnych. Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o finansach publicznych nieściągnięte należności z dochodów własnych przejmuje jednostka budżetowa.
Dokonano także analizy ewidencji księgowej dotyczącej naliczeń i wpłat dotyczących wynajmu pomieszczeń przez niżej wymienione kluby sportowe (akta kontroli Nr 11/27/I/48-60):
·       Stowarzyszenie OKS Odra,
·       Stowarzyszenie OKS ODERKA,
·       Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Piast-Opole”,
·       Uczniowski Integracyjny Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Piruette Opole”,
·       Opolski Międzyszkolny Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Szybkiego,
·       Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” Opole,
oraz wynajmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku Toropolu (akta kontroli Nr 11/27/I/61-107).
         Z analizy ewidencji księgowej na dzień 31.08.2011 r. wynika, że zaległości mają następujące kluby (akta kontroli Nr 11/27/I/46-47):
 • (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) ,
 • (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) ,
 • (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) ,   
 • (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.,)  
 
oraz następujący najemcy:
 • (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 • (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) - (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) ,  
 • (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) 
 • (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) ,  
 • (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). –(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) .
 
6. Pozaumowne zajmowanie lokali.
 
W wyniku badań dokumentacji związanej z najmem lokali kontrolujący ustalili, że w przypadku czterech umów lokale zajmowane są obecnie pozaumownie, tj. po wypowiedzeniu umów najmu (akta kontroli Nr 11/27/I/108). Trzy umowy zostały wypowiedziane w związku ze zwłoką w zapłacie czynszu. Natomiast w jednym przypadku sprawa obecnie jest w sądzie i dotyczy ustalenia prawnej własności działek.
W poniższej tabeli opisano przypadki pozaumownego zajmowania lokali i  działania jakie jednostka podejmowała w celu oddania lokali oraz wyegzekwowanie zaległych opłat za najem lokalu.


Tabela nr 4 Pozaumowne korzystanie z lokalu / dzierżawy placu
 
Lp.
Kontrahent
Data wypowiedzenia umowy
Przyczyna wypowiedzenia umowy
Stan należności za okres pozaumownego korzystania
z lokalu (dzierżawy placu)
Uwagi
1.
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
22.06.2011 wypowiedzenie
 
06.07.2011
potwierdzenie odbioru przesyłki poleconej
zwłoka w zapłacie czynszu
2010
nie dotyczy
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
2011
7.691,78
2.
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
29.12.2009 wypowiedzenie
 
08.01.2010
potwierdzenie odbioru wypowiedzenia
zwłoka w zapłacie czynszu
2010
3.118,04
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
2011
7.717,24
3.
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
01.06.2011 wypowiedzenie
 
08.06.2011
potwierdzenie odbioru wypowiedzenia
zwłoka w zapłacie czynszu, wykraczanie przeciwko zobowiązaniom wynikającym
z umowy
2010
nie dotyczy
 
2011
4.892,63
4.
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
31.01.2007
planowany remont hali, sprawa w sądzie dot. własności działek
2010
2,65
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
 
2011
1.037,00
poz. 1 do 3 – sprawy skierowane na drogę sądową (w tym o zapłatę należności z tytułu pozaumownego korzystania z lokalu)


We wszystkich przypadkach dokonywane są naliczenia za pozaumowne zajmowanie lokalu oraz dzierżawę terenu.
Zespół kontrolny szczegółowej analizie poddał niżej wymienioną dokumentację dotyczącą najmu lokalu – (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
1.       Umowa najmu lokalu z dnia 02.01.04 r. zawarta w miejsce umowy z dnia 30.07.96 r. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2.       Aneks nr 1 z dnia 1.06.04 r.- dotyczy aktualizacji stawek.
3.       Aneks nr 2 z dnia 3.11.05 r. – dotyczy zwiększenia zajmowanej powierzchni oraz aktualizacji stawek.
4.       Aneks nr 3 z dnia 6.01.06 r. – dotyczy aktualizacji stawek.
5.       Aneks nr 4 z dnia 27.03.06 r. - dotyczy aktualizacji stawek.
6.       Umowa dzierżawy tarasu z dnia 28.04.06 r. na okres od 1.05. do 15.09.06 r.
7.       Aneks nr 5 z dnia 31.07.06 r. – sporządzony w związku z przekształceniem zakładu budżetowego MZOR w jednostkę budżetową MOSiR.
8.       Aneks nr 1 z dnia 15.09.06 r. do umowy dzierżawy – przedłużenie okresu dzierżawy do 30.09.06 r. oraz aktualizacja związana z przekształceniem zakładu budżetowego MZOR w jednostkę budżetową MOSiR.
9.       Aneks nr 5 z dnia 19.02.07 r. - dotyczy aktualizacji stawek.
10. Umowa dzierżawy tarasu z dnia 30.04.07 r. na okres od 1.05. do 15.09.07 r.
11. Aneks nr 6 z dnia 25.02.08 r. - dotyczy aktualizacji stawek.
12. Pismo najemcy z dnia 24.06.08 r. do dyrektora MOSiR-u w sprawie zwolnienia z czynszu na okres pleneru rzeźbiarskiego. Pismo zostało przekazane także do wiadomości Prezydenta Miasta.
13. Pismem z dnia 25.06.08 r. dyrektor MOSiR-u odmawia i podaje uzasadnienie.
14. Na kserokopii powyższego pisma Zastępca Prezydenta pan Arkadiusz Karbowiak wyraża zgodę na wnioskowane zwolnienie z czynszu.
15. Aneks nr 7 z dnia 24.02.09 r. - dotyczy aktualizacji stawek. W związku z tym, ze aneks ten nie został oddany przez najemcę po podpisaniu, MOSiR wystosował pismo informujące o zmianie stawek.
16. Aneks nr 8 z dnia 10.03.10 r. - dotyczy aktualizacji stawek.
17. Pismo najemcy z dnia 25.05.10 r., w którym prosi o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty i zobowiązuje się do rozliczenia spłat do dnia 15.10.10 r.
18. Umowa dzierżawy tarasu z dnia 28.05.10 r. zawarta na okres od 1.06. do 15.10.10 r.
19. W odpowiedzi z dnia 6.09.10 r. dyrektor MOSiR-u prosi o przedstawienie harmonogramu planowanych spłat.
20. Najemca w piśmie z dnia 27.06.10 r. podaje terminy i kwoty spłat.
21. W dniu 16.07.10 r. zostaje podpisane porozumienie dot. rozłożenia należności na raty i terminów ich spłaty.
22. Aneks nr 9 z dnia 10.01.11 r. – dotyczy aktualizacji stawek.
23. W dniu 22.06.11 r. MOSiR wypowiedział umowę najemcy uzasadniając je zwłoką w zapłacie czynszu. Do dokumentacji jest załączone potwierdzenie odebrania z dnia 6.07.11 r.
 
Ponadto analizie poddano dokumentację znajdującą się w aktach umowy a dotyczącą wniosku z dnia 14.10.10 r. pana (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
jaki złożył do Prezydenta Miasta Opola o umorzenie zaległości oraz zmniejszenie opłat, do wiadomości dla MOSiR. W dniu 19.10.10 r. na ww. wniosku Prezydent wyraził pisemnie zgodę na częściowe umorzenie zaległości w wysokości 60% i całości odsetek. Po analizie prawnej MOSiR w dniu 20.10.10 r. zwrócił się z prośbą do WKSiT o wszczęcie procedury zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie umorzenia. W dniu 21.10.10 r. zastępca naczelnika wydziału zwrócił się z prośbą do dyrektora MOSR o przygotowanie zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie umorzenia opłat. W dniu 29.11.10 r. MOSiR przesłał projekt zarządzenia w sprawie umorzenia do Prezydenta. W dniu 31.01.11 r. zastępca Prezydenta Miasta pan Arkadiusz Karbowiak pisemnie poinformował pana (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  o braku podstawy prawnej do umorzenia zaległości. 
Z ewidencji księgowej wynika, że w każdym przypadku dokonywano naliczeń zgodnie z umową, a także po wypowiedzeniu umowy (akta kontroli Nr 11/27/I/109-126). Z analizy konta analitycznego wynika, że ww. najemca dokonywał wpłat nieregularnie i w kwotach niższych od ustalonych w umowie.
 
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.
 
             Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

 

         Jednostka kontrolowana
 W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
 
Data:....................

 

           
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 

 

 


[1]Stan należności na 31.08.2011 r. wyniósł ogółem 932.115,14 zł w tym wymagalne 877.066,27 zł
[2]Stan odsetek na 31.08.2011 r. ogółem wyniósł 304.563,88 zł w tym odsetki od należności dochodzonych na drodze sądowej226.116,78 zł

Załączniki do pobrania: 2012-10-03 09:21:23 - wystąpienie MOSiR1 (49.00 kB)
2012-10-03 09:22:26 - wystąpienie MOSiR (42.50 kB)

Ilość odwiedzin: 8456
Nazwa dokumentu: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jóźwin-Mazurek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Marek-Badora
Data wytworzenia informacji: 2012-10-03 09:17:24
Data udostępnienia informacji: 2012-10-03 09:17:24
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-03 09:26:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner