logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zamówień Publicznych
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
                       

 

KWiA-I.1712.00007.2012
KWiA-I.ZD-00146/12
         Opole, 14 stycznia 2013 r.                    
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 24/12
 
Jednostka kontrolowana
- Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej,
- Biuro Urbanistyczne,
- Wydział Urbanistyki Architektury i Budownictwa,
- Wydział Gospodarki
i Innowacji,
- Wydział ds. Europejskich
i Planowania Rozwoju,
- Biuro Promocji,
- Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
- Wydział Kultury, Sportu
i Turystyki.
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 30 października do 30 listopada 2012 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Małgorzata Jóźwin-Mazurek – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lech – główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Małgorzata Marek-Badora - samodzielny referent w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Przedmiot kontroli
Celowość dokonywania wydatków klasyfikowanych w § 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
Okres objęty kontrolą
2010-2012 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Agnieszka Maślak - naczelnik wydziału
Krzysztof Śliwa - naczelnik wydziału
Beata Wartenberg – naczelnik wydziału
Maciej Wujec – naczelnik wydziału
Danuta Wesołowska – naczelnik wydziału
Ewa Duda – naczelnik wydziału
Małgorzata Rabiega – naczelnik wydziału
Dorota Michniewicz-Witkowska – naczelnik wydziału
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
pracownicy merytoryczni

 

                                                           
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).
 
2.     Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
 
3.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późniejszymi zmianami).
 
4. Zarządzenie nr OR.I-0151-807/08 Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 14 tys. Euro netto w Urzędzie Miasta Opola.
 
Kryteria
 
Zgodnie z art.66 i 67 ustawy o Prawo zamówień publicznych :
- zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą,
- zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co  najmniej jedna z okoliczności wymienionych w ustawie,
- przepisów tych nie stosuje się w przypadkach, których przedmiotem są dostawy i usługi   wymienione w ustawie.
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. ze zmianami:
– w paragrafie 4390 ewidencjonuje się zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji.
 
Zgodnie z zarządzeniem nr OR.I-0151-807/08 Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 maja 2008 r.:
- określenie wartości szacunkowej zamówienia winno nastąpić z zachowaniem zakazu dzielenia zamówień oraz zaniżania wartości zamówień w celu uniknięcia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
- średni kurs złotego w stosunku do EURO, stanowiący podstawę przeliczania wartości     zamówień określa się zgodnie z art. 35 ust. 3 Prawa zamówień publicznych,
- przed realizacją wydatku kierownik komórki organizacyjnej ma obowiązek ustalić, na podstawie centralnego rejestru kwalifikowanych dostawców, prowadzonego w intranecie przez Referat Przetargów i Zamówień Publicznych, czy tożsame zamówienie nie jest realizowane w drodze umowy o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Prawa zamówień publicznych,
- kierownik komórki organizacyjnej może realizować wydatki na podstawie jednostkowych zamówień innego kierownika komórki organizacyjnej niedysponującego środkami finansowymi. Zamówienia dokonywane są na drukach stanowiących załączniki do zarządzenia,
- jednorazowych zamówień powyżej 3000 EURO netto dokonuje się na podstawie zasad wyboru oferty, określonych w załączniku nr 7 do zarządzenia,
- w przypadkach uzasadnionych charakterem zamówienia lub niezwłoczną koniecznością jego udzielenia (np. awaria, zdarzenie losowe), dopuszcza się możliwość dokonywania zamówień powyżej 3000 EURO netto po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta, z pominięciem trybu określonego w powyższym załączniku, udzielenie zamówienia w tym trybie wymaga uzasadnienia potrzeby na piśmie,
- przebieg oraz wyniki postępowania wyboru oferty dokumentuje się w Formularzu wyboru oferty stanowiącym załącznik nr 8 do zarządzenia,                            
- po zakończeniu procedury wyboru oferty kierownik komórki organizacyjnej przygotowuje   projekt dokumentu (np. zlecenie, zamówienie, umowa) dotyczącego realizacji zamówienia,
- dokument (np. zlecenie, zamówienie, umowa) kierowany jest do Skarbnika Miasta lub osoby przez niego upoważnionej, celem wstępnej kontroli w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, zatwierdzenia dokumentu dokonuje Prezydent Miasta lub osoba przez niego upoważniona.
   
Zgodnie z zasadami wyboru oferty, określonymi w załączniku nr 7 do powyższego zarządzenia:
 
- zamówienia dokonywane są przez komórki organizacyjne odpowiedzialne za realizację budżetu w ramach posiadanych środków finansowych. Pozostałe komórki organizacyjne składają, w formie pisemnej, wnioski o realizację zamówienia do tych komórek organizacyjnych, które są dysponentami środków finansowych,
- zaproszenie do składania ofert odbywa się w drodze zapytania ofertowego kierowanego do kontrahentów w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej z podaniem terminu składania ofert,
- kryterium wyboru oferty stanowią: cena, koszty eksploatacji, gwarancje, walory użytkowe, estetyczne i jakościowe,
- liczba ofert winna być nie mniejsza niż 3,
- w przypadku, gdy liczba potencjalnych kontrahentów w danej branży jest mniejsza możliwe jest przeprowadzenie wyboru oferty przy mniejszej liczbie ofert. Uzasadnienie tego typu postępowania znajduje swoje odzwierciedlenie w formularzu,
- zamawiający obowiązany jest rozpatrzyć wszystkie oferty zgłoszone
w wymaganym terminie,
- rozpatrzeniu podlegają także oferty złożone przez kontrahentów, do których nie zostało skierowane zapytanie ofertowe,
- proces wyboru oferty dokumentuje się w Formularzu Wyboru Oferty,
- formularz winien być wypełniony w całości, w sposób czytelny, przez osobę wyznaczoną    przez przełożonego do prowadzenia postępowania.
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli było:
- ocena prawidłowości wyboru wykonawców (zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych),
- ocena realizacji wyboru wykonawców pod kątem zgodności z procedurami określonymi w zarządzeniu nr OR.I-0151-807/08 Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej 14.000 EURO netto w Urzędzie Miasta Opola,
- ocena prawidłowości klasyfikacji budżetowej dokonanych wydatków,
- ocena zasadności i konieczności ponoszenia wydatków na określone cele.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
        
W ramach szczegółowej kontroli:
- zbadano jakie było uzasadnienie wnioskodawcy w kwestii konieczności ponoszenia określonego wydatku,
- dokonano analizy poszczególnych postępowań pod względem zgodności uzasadnienia wnioskodawcy ze stanem faktycznym, zasadności i konieczności ponoszenia wydatków na określone cele w kontekście ich niezbędności oraz możliwości wykonania tych zadań przez pracowników Urzędu Miasta,
- sprawdzono prawidłowość klasyfikowania poszczególnych rodzajów  wydatków,
- ustalono sposób udzielenia poszczególnych zamówień,
- porównano ustalony stan faktyczny z zasadami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w powyższym zarządzeniu Prezydenta Miasta Opola na każdym etapie postępowania.
          Przyjęto ustne i pisemne wyjaśnienia od pracowników merytorycznych kontrolowanych komórek organizacyjnych.
 
USTALENIA KONTROLI
 
Na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej przez Referat Księgowości Wydatków Budżetowych Wydziału Finansowo-Księgowego ustalono, że komórki organizacyjne objęte kontrolą w poszczególnych latach dokonały następujących wydatków zaewidencjonowanych w § 4390 (akta kontroli Nr 12/24/I/2-12):
 
Rok 2010
 
Tabela nr 1

 

Lp.
Nazwa komórki organizacyjnej
Liczba wydatków
Łączna kwota
1.
Biuro Urbanistyczne
13
5.301,76
2.
Wydział Urbanistyki Architektury i Budownictwa
15
14.532,34
3.
Wydział Gospodarki i Innowacji (Wydział Gospodarki i Promocji Miasta)
5
186.507,50
4.
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
10
99.114,60
5.
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
5
26.230,00
6.
Wydział Kultury ,Sportu i Turystyki
1
67.801,00
 
RAZEM
49
399.487,20

 

 
Rok 2011
 
Tabela nr 2

 

Lp.
Nazwa komórki organizacyjnej
Liczba wydatków
Łączna kwota
1.
Biuro Urbanistyczne
12
13.284,00
2.
Wydział Urbanistyki Architektury i Budownictwa
8
7.223,60
3.
Wydział Gospodarki i Innowacji (Wydział Gospodarki i Promocji Miasta)
2
30.403,00
4.
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
12
37.784,90
5.
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
6
6.251,52
 
RAZEM
40
94.947,02

 

 
Rok 2012 od stycznia do września
 
Tabela nr 3

 

Lp.
Nazwa komórki organizacyjnej
Liczba wydatków
Łączna kwota
1.
Biuro Urbanistyczne
9
5.188,14
2.
Wydział Urbanistyki Architektury i Budownictwa
3
2.400,00
3.
Wydział Gospodarki i Innowacji (Wydział Gospodarki i Promocji Miasta)
3
3.075,00
4.
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
6
52.521,00
5.
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
3
23.005,92
6.
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
1
9.052,80
 
RAZEM
25
95.242,86

 

 
Z danych zawartych w powyższych tabelach wynika, że ogółem w latach 2010-2012 w 7 komórkach organizacyjnych objętych niniejszą kontrolą w § 4390 zaewidencjonowano 114 wydatków na łączną kwotę 589.677,08 zł.
Szczegółową kontrolą objęto wybrane wydatki zaewidencjonowane we ww. komórkach organizacyjnych. Do kontroli wytypowano wszystkie postępowania przeprowadzone przez poszczególne komórki organizacyjne na kwoty powyżej 10.000,00 zł brutto każde. Ustalono, że ogółem postępowań takich było 14, w czterech niżej wymienionych wydziałach:
 
Wydział Gospodarki i Innowacji (Wydział Gospodarki i Promocji Miasta)6 wydatków, w tym 5 wydatków dokonanych w 2010 r. i 1 wydatek dokonany w 2011 r.
 
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej5 wydatków, w tym 1 wydatek dokonany w 2010 r., 1 wydatek dokonany w 2011 r. i 3 wydatki dokonane w 2012 r.
 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa2 wydatki w tym 1 w 2010 r. i 1 w 2012 r.
 
Wydział Kultury ,Sportu i Turystyki1 wydatek dokonany w 2010 r.
 
         W pozostałych trzech komórkach organizacyjnych szczegółową kontrolą objęto:
 
w Wydziale ds. Europejskich i Planowania Rozwoju - wydatek dokonany w 2012 r. (1 wydatek),
 
w Biurze Urbanistycznym - wydatek dokonany w 2012 r. na najwyższą kwotę (1 wydatek),
 
w Wydziale Urbanistyki Architektury i Budownictwa - wszystkie wydatki dokonane w 2012 r. (3 wydatki).
 
          Łącznie szczegółową kontrolą objęto 19 wydatków zaewidencjonowanych w 7 niżej wymienionychkomórkach organizacyjnych:
 
Wydział Gospodarki i Innowacji (Wydział Gospodarki i Promocji Miasta)6 niżej wymienionych wydatków:
 
1. Wydatek z dnia 13.12.2010 r. na kwotę  51.240,00 zł dotyczył: wykonania dokumentacji geotechnicznych dla nieruchomości:
- przy ul. Wschodniej w Opolu obejmującej działki nr 92, 63/1, 64/1, 65/1   o łącznej powierzchni 7,9781 ha, km 68, obręb Nowa Wieś Królewska,
- przy ul. Wspólnej w Opolu o łącznej powierzchni 3,1911 ha obejmującej działki nr: 64, 65, 66, 67, 68, 69/1, 69/2, 70/1, 70/2, arkusz mapy 30, obręb Półwieś,
- przy ul. Wspólnej o łącznej powierzchni 12,0754 ha obejmującej działki nr 19, 20, 22/1, 22/2, 26/1, 26/2, 49/1, 49/2, 49/3, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 52/2, 52/3, 52/4, 53/2, 53/3, 54/1, 54/2, 55/1, 55/2, 98/2, arkusz mapy 30, obręb Półwieś.
 
Z badanej dokumentacji oraz z wyjaśnień pracownika merytorycznego wydziału wynika, że uchwałami Nr LXXV/815/10, Nr LXXV/816/10, Nr LXXV/817/10 z dnia 9.11.2010 r. Rada Miasta Opola wyraziła zgodę na objęcie terenów przy ul. Wspólnej i Wschodniej statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Prezydent Miasta Opola złożył stosowny wniosek za pośrednictwem „WSSE Invest – Park” Sp. z o.o. Dokumentacja geotechniczna była jednym z niezbędnych załączników do wniosku o zmianę granic podstrefy (Opole) Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zmiana granic podstrefy następuję w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Wykonanie powyższej dokumentacji objęte było jednym zleceniem. Ofertowanie zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Miasta Opola procedurą przeprowadził Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej. Płatność w wysokości 51.240,00 zł zrealizowana została ze środków przyznanych na realizację zadania Wydziałowi Gospodarki i Promocji Miasta - GiPM/2010/02, dział 710/71095 § 4390 (akta kontroli Nr 12/24/I/16).
Z analizy powyższych danych wynika, że ww. wydatek był uzasadniony i został zaewidencjonowany zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
2-3. Wydatki z dnia 17.12.2010 r. na kwotę 29.280,00 zł oraz z dnia 22.02.2011 r. na kwotę 27.328,00 zł dotyczyły: wykonania analizy prawno – ekonomicznej wariantów realizacji inwestycji.
 
Z badanej dokumentacji oraz z wyjaśnień pracownika merytorycznego wydziału wynika, że uchwałą Nr LXII/648/10 Rady Miasta Opola z dnia 25.02.2010 r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu jako przestrzeni publicznej” poprzez zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przystąpiono do realizacji ww. przedsięwzięcia (akta kontroli Nr 12/24/I/16).
Wartość zamówienia ogółem wyniosła 195.200,00 zł brutto i na taką kwotę została zawarta umowa z wykonawcą. Wykonując ww. uchwałę, w drodze przetargu (w formule negocjacje z ogłoszeniem) wybrana została firma doradcza na realizację kompleksowego doradztwa niezbędnego do przeprowadzenia postępowania dot. wyboru partnera prywatnego do realizacji zadania inwestycyjnego objętego uchwałą. Postępowanie w tej sprawie przeprowadził Wydział Inwestycji Miejskich. Umowa z firmą (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)została podpisana w dniu 7.09.2010 r.
Na podstawie wykonanej przez firmę Analizy prawno – ekonomicznej (studium wykonalności) wariantów realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu jako przestrzeni publicznej” oraz dokumentu „System obsługi parkingowej w Opolu w kontekście realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu jako przestrzeni publicznej” stwierdzono, że przeznaczone przez Gminę Opole na realizację przedsięwzięcia środki w wysokości 5 mln zł jako wkład własny partnera publicznego są niewystarczające dla zapewnienia opłacalności przedsięwzięcia dla partnera prywatnego. Po uzyskaniu powyższych informacji oraz mając na uwadze wydatkowanie środków publicznych w sposób celowy i oszczędny, podjęta została decyzja o rezygnacji z realizacji
przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu jako przestrzeni publicznej” w formule partnerstwa prywatno-publicznego.
Zamawiający odstąpił od umowy nr GiPM.I-6422-2/8/10 z dnia 07.09.2010 r. (RB/947/2010) na wykonanie kompleksowych usług doradczych prawniczych, finansowo-ekonomicznych i technicznych zawartej z (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)pismem nr GiPM.I-6422-2/12/10 z dnia 01.12.2010r. Odstąpienie od umowy, na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, nastąpiło po zrealizowaniu przez Wykonawcę w całości I etapu i częściowo II etapu umowy.
Płatność za I etap w kwocie 29.280,00 zł została dokonana z zadania GiPM/2010/02 z działu 710/71095 § 4390. Płatność za częściowe wykonanie II etapu umowy nastąpiła w roku 2011 w kwocie 27.328,00 zł brutto po uzgodnieniu i podpisaniu protokołu przerwania prac z zadania GiPM/2011/03 z działu 710/71095 § 4390.
Ww. uchwała została uchylona w dniu 27 stycznia 2011 r. uchwałą nr VI/58/11 Rady Miasta Opole w sprawie uchylenia uchwały Nr LXIII/648/10 Rady Miasta Opola z dnia 25 lutego 2010 roku.
         W dniu 18.01.2011 r. została wystawiona faktura nr F/03/a/AP/2011 na kwotę 27.328,00 zł (akta kontroli Nr 12/24/I/18-19) i na taką kwotę dokonano wydatku w dniu 22.02.2011 r. Faktura została opisana przez pracownika merytorycznego, sprawdzona pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty.
 
4. Wydatek z dnia 22.12.2010 r. na kwotę 50.630,00 zł dotyczył: wykonania analizy atrakcyjności Miasta Opola jako docelowej lokalizacji centrów usług wspólnych.
 
         Ustalono, że w wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Sporządzono formularz wyboru oferty podpisany przez członków trzyosobowej komisji złożonej z naczelnika i dwóch pracowników wydziału. Wybrano najtańszą ofertę. Z wyjaśnień naczelnika i pracowników merytorycznych wydziału wynika, ze wydatek ten był już przedmiotem kontroli przez NIK w Opolu w 2011 r. Z wystąpienia pokontrolnego NIK z dnia 21.12.2011 r. wynika, że NIK pozytywnie ocenia działania promocyjne prowadzone przez Miasto w okresie objętym kontrolą. Kontrola dotyczyła działań prowadzonych w latach 2010-2011. NIK pozytywnie ocenia klasyfikowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie środków finansowych na działalność promocyjną w latach 2007-2010, na tę działalność Miasto wydatkowało łącznie 5.616,70 tys. zł.  W związku z powyższym dodatkowo skontrolowano niżej wymieniony wydatek:
 
Wydatek z dnia 13.02.2012 r. na kwotę 3.075,00 zł dotyczył: wykonania dokumentacji geotechnicznej dla nieruchomości położonej w Opolu – Metalchem obejmującej działki nr 2, 3, 4 i 5/1 położonych w Opolu Metalchem
 
Z wyjaśnień pracownika merytorycznego wynika, że realizując uchwałę Nr XXII/338/12 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zgody na objęcie nieruchomości na terenie miasta Opola statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”, Prezydent Miasta Opola złożył wniosek o zmianę granic Strefy poprzez włączenie do jej obszaru nieruchomości w Opolu – Metalchem (akta kontroli Nr 12/24/I/16). Niezbędnym załącznikiem do ww. wniosku była uproszczona opinia geologiczno-inżynierska dla terenów proponowanych do objęcia Strefą. W tym celu zaszła konieczność wykonania wstępnego rozpoznania podłoża budowlanego dla nieruchomości położonej na Metalchemie, dla której złożono wniosek.
         Pismem nr GiPM-I.7324.10.2012 z dnia 31.01.2012 r. zlecono wykonawcy wykonanie odwiertów geologicznych wraz z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej na nieruchomości położonej w Opolu Metalchem za kwotę (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł. W dniu 7.02.2012 r. wykonawca przekazał trzy egzemplarze sporządzonej dokumentacji oraz fakturę na kwotę zgodną ze zleceniem i na taką kwotę dokonano wydatku w dniu 13.02.2012 r.
Z analizy powyższych danych wynika, że ww. wydatek był uzasadniony i został zaewidencjonowany zgodnie z klasyfikacją budżetową.
Dodatkowo ustalono, że w dniu 18.12.2012 r. ogłoszony został przez WSSE „Invest-Park” Sp. z o.o. przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie ww. nieruchomość objętą granicami Strefy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2012r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z dnia 4 grudnia 2012, poz. 1362).
         W dniu 6.02.2012 r. została wystawiona faktura nr FS 18/2/2012 za wykonanie dokumentacji (akta kontroli Nr 12/24/I/20). Faktura została opisana przez pracownika merytorycznego, sprawdzona pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty. Powyższa kwota jest zgodna ze zleceniem i na taką kwotę dokonano wydatku w dniu 13.02.2012 r.
Ze względu na wartość zamówienia, jego udzielenie nie podlegało procedurze określonej w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie zasad wyboru oferty, określonych w załączniku nr 7 do zarządzeniu Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 maja 2008 r.
 
5. Wydatek z dnia 13.10.2010 r. na kwotę 25.620,00 zł dotyczył: Doradztwa ekonomicznego w celu realizacji projektu pn. „Rewitalizacja budynku Hali Widowiskowo-Sportowej "OKRĄGLAK" wraz z przylegającymi nieruchomościami” przy współudziale partnera prywatnego.
 
Uchwałą Nr LXII/648/10 Rady Miasta Opola z dnia 29.10.2009r. w sprawie rewitalizacji, remontu, przebudowy i rozbudowy budynku Hali Widowiskowo - Sportowej "OKRĄGLAK" wraz z przylegającymi nieruchomościami oraz zarządzania i utrzymania Hali i przedmiotowych nieruchomości poprzez zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przystąpiono do realizacji ww. przedsięwzięcia. Działania podjęte w celu realizacji uchwały polegały m.in. na zakupie usługi doradztwa ekonomicznego, w którego zakres zgodnie z przepisami ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym i ustawie o koncesji wchodziło m.in. (akta kontroli Nr 12/24/I/17):
1.     przygotowanie kryteriów finansowo – ekonomicznych oceny ofert,
2.     udział w negocjacjach, o których mowa w art.14 ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi,
3.     przeprowadzenie oceny ofert złożonych przez oferentów,
4.     przygotowanie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty pod względem finansowo – ekonomicznym.
Do wyboru firmy, która świadczyć będzie usługi doradcze w zakresie aspektów ekonomicznych i finansowania przedsięwzięcia oraz wykona analizę finansowo – ekonomiczną zastosowano procedurę do 14 tys. Euro.
Wybrana firma, (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), wykonała m.in. analizę ekonomiczno – finansową, która wraz z „Charakterystyka i wymaganiami w zakresie funkcjonalności HWS "Okrąglak" w Opolu” stanowiła podstawę do sformułowania treści ogłoszenia o koncesji. W dniu 17.06.2010r, poprzez przesłanie i zamieszczenie ogłoszenia o koncesji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U./S S118 z 19/06/10 pod nr 178492-2010-PL) oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Opola, wszczęte zostało postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w zakresie której partner prywatny miał być zobowiązany do rewitalizacji, remontu, przebudowy i rozbudowy budynku Hali Widowiskowo - Sportowej "Okrąglak", ul. Oleska 70, w Opolu, wraz z przylegającymi nieruchomościami oraz zarządzania, utrzymania i eksploatacji hali, nieruchomości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o sporządzoną przez gminę Opole charakterystykę i wymagania w zakresie funkcjonalności HWS "Okrąglak" w Opolu. Do dnia 06.09.2010r. do godz. 15.30 tj. w terminie wskazanym w ogłoszeniu o koncesji jako ostateczny termin składania wniosków o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym, nie wpłynął żaden wniosek, w związku z powyższym postępowanie uznano za nieskuteczne.
Wartość usługi doradztwa ekonomicznego wynikająca z zawartej umowy GiPM.I-6422-22/15/09 (RB/1563/2009) z dnia 09.12.2009r. wynosiła (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł brutto. W związku z podjętą decyzją o uznaniu postępowania za nieskuteczne i odstąpieniem od realizacji przedsięwzięcia w formule wskazanej przez ww. uchwałę Rady Miasta Opola, postanowiono o przerwaniu prac i rozwiązano umowę zawartą z doradcą ekonomicznym. Ostateczna kwota usługi doradztwa ekonomicznego wynikająca z protokołu przerwania prac nr GiPM.I-6422-22/42/10 z dnia 10.09.2010r. z przerwania prac dot. realizacji umowy GiPM.I-6422-22/15/09 (RB/1563/2009) zawartej w dniu 09.12.2009r. zmienionej aneksem nr 1 (RB/824/2010) z dnia 24.08.2010r. wyniosła (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł.
 
6. Wydatek z dnia 20.12.2010 r. na kwotę (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł dotyczył: Kompleksowych usług prawniczych obejmujących doradztwo prawne w procesie wyboru partnera prywatnego do realizacji zadania „Remont budynku Hali Widowiskowo – Sportowej OKRĄGLAK
 
Wykonując uchwałę wymienioną przy opisie wydatku w pkt. 5 zakupiono także usługę doradztwa prawnego w procesie wyboru partnera prywatnego do realizacji zadania „Remont Hali Widowiskowo - Sportowej „Okrąglak”, w którego zakres zgodnie z przepisami ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym i ustawie o koncesji wchodziło m.in. (akta kontroli Nr 12/24/I/17):
1.     Przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji, dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania o wybór partnera prywatnego, które będzie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz.U. z 2009r, Nr 19, poz. 100) oraz ustawy z dnia 9 stycznia 2009r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2009r. Nr 19, poz. 101).
2.     Przygotowanie opisu warunków planowanego partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym treści ogłoszenia o koncesji,
3.     Przygotowanie projektu umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym.
4.     Udział w negocjacjach z Kandydatami w celu uzupełnienia opisu przedmiotu przedsięwzięcia lub warunków umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym. Przygotowywanie wszelkich wymagań, wyjaśnień i informacji, a także dokumentów związanych z negocjacjami.
5.     Przeprowadzenie analizy i oceny ofert pod względem formalno - prawnym.
6.     Przygotowanie ostatecznej wersji umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym, którą Zamawiający podpisze z wybranym na podstawie przeprowadzonego postępowania Partnerem.
7.     Zapewnienie obsługi prawnej w trakcie całego postępowania, nadzór nad zgodnością postępowania z przepisami prawa, zgłaszanie zastrzeżeń i wyjaśnianie wątpliwości z wyłączeniem zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych związanych z przedmiotem umowy.
 
Wartość zamówienia ogółem wyniosła (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł brutto i na taką kwotę została zawarta umowa z wykonawcą. W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 66 w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w dniu 31.07.2010r. zawarto umowę z firmą(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
W ramach realizowanego zadania firma sformułowała treść ogłoszenia o koncesji i w dniu 17.06.2010r, poprzez przesłanie i zamieszczenie ogłoszenia o koncesji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U./S S118 z 19/06/10 pod nr 178492-2010-PL) oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Opola, wszczęte zostało postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w zakresie której partner prywatny miał być zobowiązany do rewitalizacji, remontu, przebudowy i rozbudowy budynku Hali Widowiskowo - Sportowej "Okrąglak", ul. Oleska 70, w Opolu, wraz z przylegającymi nieruchomościami oraz zarządzania, utrzymania i eksploatacji hali, nieruchomości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o sporządzoną przez gminę Opole charakterystykę i wymagania w zakresie funkcjonalności HWS "Okrąglak" w Opolu. Do dnia 06.09.2010r. do godz. 15.30 tj. w terminie wskazanym w ogłoszeniu o koncesji jako ostateczny termin składania wniosków o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym, nie wpłynął żaden wniosek, w związku z powyższym postępowanie uznano za nieskuteczne.
W związku z podjętą decyzją o uznaniu postępowania za nieskuteczne i odstąpieniem od realizacji przedsięwzięcia w formule wskazanej przez ww. uchwałę Rady Miasta Opola, postanowiono o przerwaniu prac i rozwiązano umowę zawartą z doradcą prawnym.
Etap I usługi został wykonany w 2009r. i koszt realizacji wyniósł (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł, Zapłata za wykonanie części prac II etapu umowy GiPM.I-64-22/8/09 (RB/890/2009) z dnia 31.07.2009r. zmienionej aneksem nr 1 RB/890/2009 i nr 2 RB/922/2010 nastąpiła na podstawie Protokołu z przerwania prac nr GiPM.I-6422-22/43/10 z dnia 26.10.2010r., w związku z uznaniem za nieskuteczne postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym do realizacji zadania „Rewitalizacja, remont, przebudowa i rozbudowa budynku Hali Widowiskowo – Sportowej „OKRĄGLAK” wraz z przylegającymi nieruchomościami oraz zarządzania i utrzymania Hali i przedmiotowych nieruchomości. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację części II etapu w protokole przerwania prac ustalono na(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
 
Uchwała Nr LVI/595/09 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2009 roku w sprawie rewitalizacji, remontu, przebudowy i rozbudowy budynku Hali Widowiskowo - Sportowej "OKRĄGLAK" wraz z przylegającymi nieruchomościami oraz zarządzania i utrzymania Hali i przedmiotowych nieruchomości poprzez zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym została uchylona uchwałą nr VI/59/11 Rady Miasta Opola z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/595/09 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2009 roku.
 
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej - 5 niżej wymienionych wydatków:
 
1. Wydatek z dnia 16.07.2010 r. na kwotę (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)EURO netto) dotyczył: analizy biznesowej dostaw ciepła do miasta Opola po roku 2014
 
         Z wyjaśnień naczelnika wydziału wynika, że w związku z trwającymi w latach poprzedzających zlecenie opinii (2007-2010) dyskusjami co do konkurencyjności ciepła jakie może wytwarzać Elektrownia Opole, a także rozbieżnymi opiniami w tym temacie, opracowanymi na zlecenie ECO SA i Elektrowni Opole, Prezydent Miasta Opola postanowił zlecić niezależnej jednostce nie związanej umową z żadną ze stron zainteresowaną sprzedażą ciepła, kompleksową opinię w zakresie opisanym wyżej. Do dokonania tak szerokiej analizy wskazane było zlecenie opinii jednostce neutralnej, która zatrudnia specjalistów z różnych dziedzin, w szczególności w branży ciepłowniczej, elektroenergetycznej i ekonomicznej oraz mającej uznaną renomę wśród firm konsultingowych, spoza Opolszczyzny. Mając na uwadze powyższe założenie, po rozpoznaniu rynku firm konsultingowych działających na polskim rynku, Prezydent podjął decyzję, o zleceniu wykonania ww. opinii firmie(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), ponieważ posiada ona fachowców branżowych mających doświadczenie w wykonywaniu podobnych ocen oraz jest firmą o międzynarodowej renomie będącą partnerem dla międzynarodowych inwestorów reprezentujących różne gałęzie przemysłu (akta kontroli Nr 12/24/I/21).
         Ustalono, że pismem z dnia 18.02.2010 r. naczelnik wydziału zwróciła się do Prezydenta Miasta Opola z wnioskiem o wyrażenie zgody o udzielenie zamówienia powyżej (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) EURO z pominięciem zasady wyboru ofert (akta kontroli Nr 12/24/I/22-23). W tym samym dniu Prezydent wyraził zgodę. Pismem z dnia 22.02.2010 r. Prezydent Miasta Opola zwrócił się do firmy (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)z zapytaniem czy eksperci tej firmy mogą na zlecenie miasta Opola opracować wnikliwą i całkowicie obiektywną ocenę w tym zakresie (akta kontroli Nr 12/24/I/24).
W dniu 29.03.2010 r. z wykonawcą została zawarta umowa nr RB/295 na kwotę (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł i na taką kwotę dokonano wydatku w dniu 16.07.2010r.
        Z wyjaśnień pracownika merytorycznego wydziału wynika, że powyższe opracowanie zostanie wykorzystane przy ocenie wariantowych skutków cenowych dla odbiorców ciepła w Opolu z włączeniem i bez włączenia do miejskiego systemu dostaw ciepła z bloku Elektrowni Opole.
        Z analizy powyższych danych wynika, że ww. wydatek był uzasadniony i został zaewidencjonowany zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
2. Wydatek z dnia 5.03.2012 r. na kwotę (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł dotyczył: wykonania operatu wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków opadowych z terenu Metalchem do Odry km 142-060
 
         Z wyjaśnień pracownika merytorycznego wydziału wynika, że konieczność wykonania operatu związana była z obowiązkiem wydania przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa nowej decyzji – pozwolenie wodnoprawne. Obowiązek taki wynika z wcześniejszej decyzji wydanej na czas określony. Ustalono, że pismem nr ITGK.RGK.7021.2.21/11 z dnia 19.12.2011r. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej zaprosił cztery firmy do złożenia oferty cenowej na wykonanie ww. zadania. W piśmie tym poinformowano wykonawców, że o wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie cena wykonania dokumentacji. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 28.12.2011 r. do godz. 10:00. Na podstawie zbadanej dokumentacji ustalono, że w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Sporządzono formularz wyboru oferty podpisany przez członków trzyosobowej komisji złożonej z pracowników wydziału. W dniu 23.01.2012 r. z wykonawcą została zawarta umowa nr RB/48/2012 na kwotę zgodną ze złożoną ofertą. W dniu 20.02.2012 r. została wystawiona faktura nr 01/02/2012 za wykonanie operatu. Faktura została opisana przez pracownika merytorycznego, sprawdzona pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty. Powyższa kwota jest zgodna z umową i na taką kwotę dokonano wydatku w dniu 5.03.2012r.
         Z analizy powyższych danych wynika, że ww. wydatek był uzasadniony i został zaewidencjonowany zgodnie z klasyfikacją budżetową.
Ze względu na wartość zamówienia, jego udzielenie nie podlegało procedurze określonej w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie zasad wyboru oferty, określonych w załączniku nr 7 do zarządzeniu Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 maja 2008 r.
 
3. Wydatek z dnia 21.03.2011 r. na kwotę (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł dotyczył: wykonania operatu wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych z obwodnicy północnej Miasta Opola na odc. od ul. Luboszyckiej – Opolskiej do ul. Oleskiej
 
         Z wyjaśnień pracownika merytorycznego wydziału wynika, że konieczność wykonania operatu związana była z obowiązkiem wydania przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa nowej decyzji – pozwolenie wodnoprawne. Obowiązek taki wynika z wcześniejszej decyzji wydanej na czas określony. Ustalono, że pismem nr ITGK-RGK-70341-116/10 z dnia 20.12.2010r. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej zaprosił siedem firm do złożenia oferty cenowej na wykonanie ww. zadania. W piśmie tym poinformowano wykonawców, że o wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie cena wykonania dokumentacji. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 30.12.2010 r. Na podstawie zbadanej dokumentacji ustalono, że w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Sporządzono formularz wyboru oferty podpisany przez członków trzyosobowej komisji złożonej z pracowników wydziału. W dniu 11.01.2011 r. z wykonawcą zostało podpisane zlecenie nr ITGK.RGK-2222-2/2011 na wykonanie operatu na kwotę zgodną ze złożoną ofertą. W dniu 8.03.2011 r. została wystawiona faktura nr 01/03/2011 za wykonanie operatu. Faktura została opisana przez pracownika merytorycznego, sprawdzona pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty. Powyższa kwota jest zgodna ze zleceniem i na taką kwotę dokonano wydatku w dniu 21.03.2012 r.
         Z analizy powyższych danych wynika, że ww. wydatek był uzasadniony i został zaewidencjonowany zgodnie z klasyfikacją budżetową.
Ze względu na wartość zamówienia, jego udzielenie nie podlegało procedurze określonej w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie zasad wyboru oferty, określonych w załączniku nr 7 do zarządzeniu Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 maja 2008 r.
 
4. Wydatek z dnia 14.05.2012 r. na kwotę (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) dotyczył: wykonania operatu wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków opadowych.
 
         Z wyjaśnień pracownika merytorycznego wydziału wynika, że konieczność wykonania operatu związana była z obowiązkiem wydania przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa nowej decyzji – pozwolenie wodnoprawne. Obowiązek taki wynika z wcześniejszej decyzji nr OŚR.III.6210/22-3/2002 z dnia 29.07.2002 r. wydanej na okres 10 lat. Ustalono, że pismem nr ITGK.RGK.7021.2.6.2012 z dnia 16.01.2012 r. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej zaprosił cztery firmy do złożenia oferty cenowej na wykonanie ww. zadania. W piśmie tym poinformowano wykonawców, że o wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie cena wykonania dokumentacji. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 23.01.2012 r. do godz. 10:00. Na podstawie zbadanej dokumentacji ustalono, że w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta na kwotę 21.525,00 zł. Sporządzono formularz wyboru oferty podpisany przez członków trzyosobowej komisji złożonej z pracowników wydziału. Wybrana oferta została zaakceptowana przez kierownika Referatu Dróg i Oświetlenia. W dniu 23.01.2012 r. z wykonawcą została zawarta umowa nr RB/95/2012 na kwotę zgodną ze złożoną ofertą i na taką kwotę dokonano wydatku w dniu 14.05.2012 r.
         Z analizy powyższych danych wynika, że ww. wydatek był uzasadniony i został zaewidencjonowany zgodnie z klasyfikacją budżetową.
Ze względu na wartość zamówienia, jego udzielenie nie podlegało procedurze określonej w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 
5. Wydatek z dnia 22.08.2012 r. na kwotę (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) dotyczył: wykonania operatu wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków deszczowych do rzeki Odry km 152+660 wylotem kanalizacji deszczowej O1500 zlokalizowanym w rejonie ul. Budowlanych (Straż Pożarna)
 
         Z wyjaśnień pracownika merytorycznego wydziału wynika, że konieczność wykonania operatu związana była z obowiązkiem wydania przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa nowych decyzji – pozwolenia wodnoprawne. Obowiązek taki wynika z wcześniejszych decyzji wydanych na czas określony. Ustalono, że pismem nr ITGK.RGK.7021.2.23.2012 z dnia 16.03.2012 r. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej zaprosił siedem firm do złożenia oferty cenowej na wykonanie ww. zadania. W piśmie tym poinformowano wykonawców, że o wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie cena wykonania dokumentacji. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 2.04.2012 r. do godz. 10:00. Na podstawie zbadanej dokumentacji ustalono, że w wyznaczonym terminie wpłynęło pięć ofert. Sporządzono formularz wyboru oferty podpisany przez członków trzyosobowej komisji złożonej z pracowników wydziału. W dniu 24.04.2011 r. z wykonawcą zostało podpisane zlecenie na wykonanie operatu na kwotę zgodną ze złożoną ofertą. W dniu 31.07.2012 r. została wystawiona faktura nr 585121/344/12 za wykonanie operatu. Faktura została opisana przez pracownika merytorycznego, sprawdzona pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty. Powyższa kwota jest zgodna ze zleceniem i na taką kwotę dokonano wydatku w dniu 22.08.2012r.
         Z analizy powyższych danych wynika, że ww. wydatek był uzasadniony i został zaewidencjonowany zgodnie z klasyfikacją budżetową.
Ze względu na wartość zamówienia, jego udzielenie nie podlegało procedurze określonej w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie zasad wyboru oferty, określonych w załączniku nr 7 do zarządzeniu Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 maja 2008 r.
 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa - 2niżej wymienione wydatki:
 
1. Wydatek z dnia 23.12.2010 r. na kwotę (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) dotyczył:ekspertyzy w zakresie sporządzenia opinii technicznej pn. Urządzenia wodne i budowle zlokalizowane na terenie parku miejskiego pn. „Wyspa Bolko.
 
Z wyjaśnień zastępcy naczelnikawynika, że ekspertyza została zlecona ze względu na to, że w maju 2010 r. była powódź, stan wody w Odrze był bardzo wysoki, a lokalnie rzeka wystąpiła z brzegów (akta kontroli Nr 12/24/I/27) Na Wyspie Bolko w tym czasie wszystkie rowy doprowadzające i odprowadzające wody były nadmiernie wypełnione, a lokalnie również woda wystąpiła z ich brzegów. Ponadto od wielu lat urządzenia wodne, jakie znajdują się na Wyspie Bolko nie były remontowane, z uwagi na brak środków finansowych. Wiele z barierek zamontowanych na mostkach, przepustach uległo uszkodzeniu, w wyniku dewastacji. Teren Parku Bolko został wyznaczony do rewitalizacji, ale tylko w części dotyczącej infrastruktury naziemnej i nadziemnej i drzewostanu. Urządzenia wodne w postaci rowów, przepustów, stawów, itp. nie zostały objęte programem rewitalizacji. W związku z tym po przeanalizowaniu tych wszystkich czynników, podjęto decyzję, aby przeprowadzić ekspertyzę w zakresie budowli i urządzeń zlokalizowanych na Wyspie Bolko, aby ocenić stan techniczny ww. obiektów. Taka opinia stanowiła podstawę do tego, aby w ramach prowadzenia prac związanych z rewitalizacją Wyspy Bolko wykonać również prace modernizacyjne wszystkich urządzeń wodnych. W ten sposób wszystkie obiekty, jakie znajdują się w parku Wyspa Bolko będą zmodernizowane w tym samym czasie, co inne obiekty w ramach rewitalizacji parku Wyspa Bolko.
Ustalono, że pismem nr OŚR.I.BWL.6225/38/10 z dnia 10.06.2010 r. oraz 28.07.2010 r. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zaprosił trzy firmy do złożenia oferty cenowej na wykonanie ww. zadania. W piśmie tym poinformowano wykonawców, że o wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie cena wykonania dokumentacji. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 31.08.2010 r.
Na podstawie zbadanej dokumentacji ustalono, że w wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Sporządzono formularz wyboru oferty podpisany przez członków trzyosobowej komisji złożonej z pracowników wydziału. W wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego został wybrany wykonawca zadania, który zaproponował najniższą cenę. W dniu 6.10.2010r. podpisano umowę nr RB/1007/2010 na opracowanie przedmiotu zamówienia pn. „Opinia techniczna pn. „Urządzenia wodne i budowle zlokalizowane na terenie parku miejskiego pn. „Wyspa Bolko. Umowa została podpisana na kwotę zgodną ze złożoną ofertą i na taką kwotę dokonano wydatku w dniu 23.12.2010 r.
Z analizy powyższych danych wynika, że ww. wydatek był uzasadniony i  został zaewidencjonowany zgodnie z klasyfikacją budżetową.
         Udzielenie zamówienia w tej sprawie nie podlegało procedurze określonej w ustawie Prawo zamówień publicznych ze względu na jego wartość.
Po wykonaniu powyższej opinii zadanie to zostało włączone do przetargu pn. Rewitalizacja zabytkowego parku na Wyspie Bolko w Opolu”.
 
2. Wydatek z dnia 30.08.2012 r. na kwotę (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) dotyczył:wykonania ekspertyzy w zakresie oddziaływania składu opału należącego do (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) na powietrze atmosferyczne wraz
z przeprowadzeniem pomiarów zanieczyszczeń powietrza pyłem zawieszonym PM10w rejonie oddziaływania składu opału”.
 
Ustalono, że konieczność sporządzenia ekspertyzy wynikała z toczącego się od wielu lat postępowania administracyjnego oraz interwencji mieszkańców i Rady Dzielnicy Zakrzów w sprawie uciążliwej działalności składu opału zlokalizowanego w Opolu przy ul. Portowej. Prezydenta Miasta Opola jest w przedmiotowym postępowaniu, organem ochrony środowiska na podstawie art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami).
Z wyjaśnień pracownika merytorycznego wydziału wynika, że wydanie decyzji zobowiązującej podmiot korzystający ze środowiska do ograniczenia oddziaływania na środowisko w trybie art. 362 ustawy jest jak na razie jedynym możliwym narzędziem skutecznego wyegzekwowania od firmy wszystkich obowiązków prowadzących do poprawy stanu środowiska w otoczeniu składu. Konieczne jest też, aby w trakcie postępowania zebrać wystarczająco dużo materiału dowodowego, który będzie stanowił podstawę jej wydania. Konieczne jest też, aby decyzja ta nie została wyeliminowana z obiegu prawnego, ponieważ tylko decyzja ostateczna rodzi skutki prawne. Na podstawie w/w decyzji tutejszy organ będzie mógł egzekwować wykonanie poszczególnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania przedmiotowego składu opału. Ekspertyza w zakresie oddziaływania składu opału na powietrze atmosferyczne, będzie włączona do materiałów dowodowych w sprawie ograniczenia oddziaływania na środowisko składu opału. Po zebraniu i analizie kompletu materiału dowodowego oraz ostatecznym ustaleniu stron postępowania, zostanie wydana sankcyjna decyzja zobowiązująca firmę do przeprowadzenia określonych działań (akta kontroli Nr 12/24/I/28-32).
W 2011 r. Urząd Miasta Opola wystosował zapytanie ofertowe do firm, które prowadzą działalność w zakresie ochrony środowiska. Na zapytanie odpowiedziała jedna firma, lecz jej oferta nie spełniała kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym. Po zabezpieczeniu środków w budżecie miasta w roku 2012 r. ponownie wystąpiono do firm z zapytaniem ofertowym w tej sprawie. Pismem nr OŚR-I.6224.1.2012.VC z dnia 14.06.2012 r. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zaprosił trzy firmy do złożenia oferty cenowej na wykonanie ww. zadania. W piśmie tym poinformowano wykonawców, że w ofercie należy podać cenę netto i brutto realizacji całego zadania oraz spełnić kryterium dot. akredytowania laboratorium przez PCA w zakresie poboru oraz oznaczania stężenia pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu atmosferycznym, zgodnie z PN-EN 12341:2006. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 22.06.2012 r. do godziny 15:30.
Na pytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedziała tylko jedna firma, która spełniła wymogi formalne zapytania ofertowego. Sporządzono formularz wyboru oferty podpisany przez członków trzyosobowej komisji złożonej z pracowników wydziału. W wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego został wybrany wykonawca zadania. W dniu 13.07.2012 r. podpisano umowę nr RB/852/2012 na wykonanie ekspertyzy w zakresie oddziaływania składu opału należącego (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)na powietrze atmosferyczne wraz z przeprowadzeniem pomiarów zanieczyszczeń powietrza pyłem zawieszonym PM10 w rejonie oddziaływania składu opału. Umowa została podpisana na kwotę zgodną ze złożoną ofertą i za pierwszy etap dokonano wydatku w wysokości zgodnej z zapisem z umowy w dniu 16.07.2012 r.
Z analizy powyższych danych wynika, że ww. wydatek był uzasadniony i  został zaewidencjonowany zgodnie z klasyfikacją budżetową.
         Udzielenie zamówienia w tej sprawie nie podlegało procedurze określonej w ustawie Prawo zamówień publicznych ze względu na jego wartość.
 
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki - 1 niżej wymieniony wydatek:
 
1. Wydatek z dnia 23.12.2010 r. na kwotę (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) dotyczył: opracowania dokumentacji konserwatorskiej i analiz z badań ratowniczych, archeologiczno-konserwatorskich materiału wydobytego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu w 2009-2011 r”.
 
          Ustalono, że w dniu 5.08.2009r., w wyniku negocjacji na podstawie art.66 w powiązaniu z art. 67 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa Nr 10/342/2009 pomiędzy Gminą Opole a (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w sprawie wykonania archeologicznych badań ratowniczych w ramach inwestycji pn.: „Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu” (akta kontroli Nr 12/24/I/33-35). W § 2 pkt 3 w/w umowy został zawarty zapis: Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej i analiz z badań zostaną wykonane na podstawie odrębnej umowy zawartej z Miejskim Konserwatorem Zabytków działającym w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Na podstawie tego zapisu w dniu 02.12.2010 r. została zawarta umowa z (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)na wykonanie dokumentacji za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) (akta kontroli Nr 12/24/I/36-38). Termin wykonania zadania ustalono na dzień 15.12.2010 r. i w tym dniu do w/w wydziału wpłynęła opracowana dokumentacja w tej sprawie (akta kontroli Nr 12/24/I/39). W dniu 14.12.2010 r. została wystawiona faktura nr 27/PL/12/2010 na kwotę zgodną z zawartą umową i na taką kwotę dokonano wydatku w dniu 23.12.2010 r.
Z wyjaśnień pracownika merytorycznego wynika, że po wykonaniu i zrealizowaniu umowy dot. archeologicznych badań ratowniczych można było dopiero stwierdzić ile wydobyto materiału archeologicznego i jakie będą koszty konserwacji i wykonania w związku z tym analizy z badań archeologicznych wykonanych prze dana jednostkę.
Z analizy powyższych danych wynika, że w tym przypadku zachodziła przesłanka do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki, wydatek był uzasadniony i  został zaewidencjonowany zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 


 

Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju – 1 niżej wymieniony wydatek:
 
1. Wydatek z dnia 28.08.2012 r. na kwotę (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) dotyczył: opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020
 
Ustalono, że pismem nr EiPR.061.00003.2012.AA z dnia 12.06.2012r. Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju zaprosił pięć firm do złożenia oferty cenowej na wykonanie ww. zadania. W piśmie tym poinformowano wykonawców, że Miasto Opole opracowało projekt Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020. Zostały w niej określone priorytety rozwojowe na najbliższe lata oraz odpowiadające im cele strategiczne, które należy osiągnąć poprzez realizację zaplanowanych działań. Zgodnie z art.46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – dokument ten wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zakres prognozy oddziaływania na środowisko ustalony został z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz z Opolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.
Jednocześnie w piśmie tym poinformowano wykonawców, że o wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą dwa kryteria: cena wykonania dokumentacji w 80% oraz termin wykonania w 20%. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 18.06.2012r.
Na podstawie zbadanej dokumentacji ustalono, że w wyznaczonym terminie wpłynęło pięć ofert. Sporządzono formularz wyboru oferty podpisany przez członków trzyosobowej komisji złożonej z pracowników wydziału. W wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego został wybrany wykonawca zadania, który otrzymał najwyższą liczbę punktów. Jednak jak wynika z notatki służbowej sporządzonej przez pracownika merytorycznego, wybrany wykonawca po zapoznaniu się z warunkami postawionymi przez zamawiającego nie był zainteresowany przyjęciem zlecenia. W związku z tym wybrano wykonawcę, który jako następny uzyskał najwyższą liczbę punktów i spełnił oczekiwania i warunki postawione przez zamawiającego.    
          Ustalono, że w dniu 28.06.2012 r. z wykonawcą została zawarta umowa nr RB/747/2012 na wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020. Pierwsza rata wynagrodzenia za sporządzenie Prognozy wyniosła (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł. W dniu 16.08.2012 r. została wystawiona faktura nr 38/12 za wykonanie ww. Prognozy (akta kontroli Nr 12/24/I/40). Faktura została opisana przez pracownika merytorycznego, sprawdzona pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty. Powyższa kwota jest zgodna z umową i na taką kwotę dokonano wydatku w dniu 28.08.2012 r.
Z analizy powyższych danych wynika, że ww. wydatek był uzasadniony i został zaewidencjonowany zgodnie z klasyfikacją budżetową.
         Ze względu na wartość zamówienia, jego udzielenie nie podlegało procedurze określonej w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie zasad wyboru oferty, określonych w załączniku nr 7 do zarządzeniu Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 maja 2008 r.
 
Biuro Urbanistyczne 1 niżej wymieniony wydatek:
 
1. Wydatek z dnia 12.07.2012 r. na kwotę (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) dotyczył: wykonania opinii architektoniczno-urbanistycznej w ramach prac Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
 
                W dniu 15.02.2012 r. z wykonawcą została zawarta umowa nr RB/218/2012 na wykonanie opinii architektoniczno-urbanistycznej w ramach prac Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (akta kontroli Nr 12/24/I/41). Z zawartej umowy wynika, że wykonawca jest członkiem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Z Zarządzenia nr OR.I-0151-53/11 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2011 r. wynika, że Komisja składa się z siedmiu osób a ww. wykonawca jest jednocześnie przewodniczącym tej Komisji (akta kontroli Nr 12/24/I/42). Wynagrodzenie za sporządzenie jednej opinii wynosi (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)W dniu 30.06.2012 r. została wystawiona faktura nr 13/06/12 za wykonanie dwóch opinii na łączną kwotę (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)(akta kontroli Nr 12/24/I/43). Faktura została opisana przez pracownika merytorycznego, sprawdzona pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty. Powyższa kwota jest zgodna z umową i na taką kwotę dokonano wydatku w dniu 12.07.2012 r. Zgodnie z paragrafem 7 Regulaminu organizacji i trybu działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej udział w posiedzeniach jest wynagradzany na podstawie umów zawartych pomiędzy Prezydentem Miasta a członkiem Komisji (akta kontroli Nr 12/24/I/44). Na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej przez Referat Księgowości Wydatków Budżetowych Wydziału Finansowo-Księgowego ustalono, że członkowie Komisji za wykonanie opinii urbanistycznej oraz udział w posiedzeniach Komisji otrzymywali wynagrodzenie ewidencjonowane w paragrafach: 4170 – wynagrodzenia bezosobowe oraz 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Z powyższej ewidencji wynika, że łączna kwota wydatków zaewidencjonowanych w paragrafie 4170 w 2012 r. wyniosła (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)(akta kontroli Nr 12/24/I/45).
Ze względu na wartość zamówienia, jego udzielenie nie podlegało procedurze określonej w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie zasad wyboru oferty, określonych w załączniku nr 7 do zarządzeniu Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 maja 2008 r.
 
Wydział Urbanistyki Architektury i Budownictwa3 niżej wymienione wydatki:
 
1-3. Wydatki z dnia 18.05.2012 r. na łączną kwotę (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) dotyczyły: wykonania operatu szacunkowego dla trzech działek w celu naliczenia opłaty planistycznej dla właściciela nieruchomości.
         
Z wyjaśnień pracownika merytorycznegowynika, że  obowiązek wykonania operatów wynika z przepisu art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi: jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Ponadto zgodnie z art. 37 ust. 1, cytowanej ustawy - wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustala się na dzień jej sprzedaży. Obniżenie oraz wzrost wartości nieruchomości stanowią różnice między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, obowiązującego przed zmianą tego planu. Stosownie do ust. 4 w związku z ust. 3 tego artykułu, opłata, o której mowa w art. 36. ust 4, może zostać pobrana w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące. W myśl ust.6 art. 37, wójt, burmistrz albo prezydent miasta ustala opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4, w drodze decyzji (akta kontroli Nr 12/24/I/46). Postępowanie to wszczynane jest z urzędu przez organ administracji publicznej. Zasady określenia wartości nieruchomości oraz osoby uprawnione do określenia tej wartości ustalają przepisy o gospodarce nieruchomościami.
Na podstawie pisma UAB.6723.6.2012.GK z dnia 17 stycznia 2012 r. dokonano rozpoznania rynku usług na wykonanie opinii o wzroście wartości nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Opola w okresie od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r. W wyniku rozpoznania rynku usług w zakresie wykonania opinii o wzroście wartości nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Opola wybrano cztery firmy, które proponowały stawki w granicach (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł.
Do tut. Urzędu wpłynęły 3 akty notarialne zawarte w dniach:
·   10.01.2012 r. dot. dz. nr 171/2 k.m. 33 obręb Szczepanowice,
sprawa UAB.6723.7.2012
·   12.01.2012 r. dot. dz. nr 171/4 k.m. 33 obręb Szczepanowice,
sprawa UAB.6723.20.2012
·   12.01.2012 r. dot. dz. nr 171/3 k.m. 33 obręb Szczepanowice,
sprawa UAB.6723.21.2012
Powyższe akty notarialne były podstawą wszczęcia trzech odrębnych postępowań administracyjnych ponieważ na ich podstawie stwierdzono, że:
·   zbycie działek nastąpiło w okresie pięciu lat
·   w wyniku uchwalenia obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego nastąpiła zmiana przeznaczenia
·   ustalona została stawka procentowa w wysokości 10%.
          Ustalono, że w dniu 9.03.2012 r. z wybranym wykonawcą została zawarta umowa nr RB/288/2012 na wykonanie operatu szacunkowego dla trzech działek w celu naliczenia opłaty planistycznej dla właściciela nieruchomości. Wynagrodzenie za sporządzenie jednego operatu wynosi (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł. W dniu 7.05.2012 r. zostały wystawione trzy faktury o numerach: 21, 22 oraz 23/05/12 na łączną kwotę (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł. Faktury zostały opisane przez pracownika merytorycznego, sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty. Powyższe kwoty są zgodne z umową i na takie kwoty dokonano wydatku w dniu 18.05.2012r.
Z analizy powyższych danych wynika, że ww. wydatki były uzasadnione i zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową. Ze względu na wartość zamówień, ich udzielenie nie podlegało procedurze określonej w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie zasad wyboru oferty, określonych w załączniku nr 7 do zarządzeniu Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 maja 2008 r.
 
         Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono naczelnikom kontrolowanych komórek organizacyjnych.
Zgodnie z § 20 ust.1-2 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu
 

 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu.
(podpisy)
 
 
 
 
 
 
Data: ........................
Zespół kontrolny
(podpisy)
 
 
 
 
 
 
 
Data: ……………………………….

 

 

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
.................................................................................................
.................................................................................................
 

 

 
 

Załączniki do pobrania: 2013-07-12 10:11:12 - Wystąpienia pokontrolne (100.50 kB)

Ilość odwiedzin: 9444
Nazwa dokumentu: Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech, Małgorzata Marek - Badora
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech, Małgorzata Marek - Badora
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2013-07-12 10:05:49
Data udostępnienia informacji: 2013-07-12 10:05:49
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-12 10:13:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner