logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KWiA-I-1711.00006/2013
              Opole, 18.03.2013 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 11/13 (uproszczonej)
 
Jednostka kontrolowana
Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
07-14.03.2013 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Agnieszka Lisiecka inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lech - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Przedmiot kontroli
prawidłowości zaciągania zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu Rb – 28 S za 2012r.
 
Okres objęty kontrolą
2012 rok
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Arkadiusz KarbowiakDyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu
 
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
Arkadiusz KarbowiakDyrektor
Mirosław Pietrucha – Z-ca Dyrektora
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– główna księgowa
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- Z-ca głównej księgowej

 
Podstawy prawne
 
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r., Nr 14, poz. 114 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2009 r., Dz.U. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami).
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. nr 38 poz. 207; ost.zm.; Dz.U. z 2012 r. poz. 421).
6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20 poz.103).
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli było:
- ustalenie jakich zobowiązań wymagalnych dotyczyły kwoty wykazane w sprawozdaniu Rb-28S w rozdziale 60015 paragraf 6050 oraz w rozdziale 60016 paragraf 4590,
-  ustalenie na czym polegało zaciągnięcietychzobowiązań przez dyrektora MZD,
-   ustalenie terminów i sposobu ujęcia zobowiązań w ewidencji księgowej,
-   ustalenie terminów powstania oraz realizacji zobowiązań,
- ustalenie czy w miesiącu grudniu jednostka posiadała środki na realizację tych zobowiązań,
- ustalenie kiedy i w jaki sposób jednostka  uzyskała środki na realizację zobowiązań,
- ustalenie czy skutkiem niewykonania w terminie zobowiązań była zapłata odsetek,
-  ustalenie czy zachodzą przesłanki naruszenia dyscypliny finansów publicznych o których mowa w art. 15 i 16 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 
Kryteria
 
1. Zgodnie z art. 46. ustawy o finansach publicznych:
- jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów jednostki, pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, inne składki i opłaty obligatoryjne oraz płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, z zastrzeżeniem art. 136 ust. 4 i art. 153,
- dysponent części budżetowej lub zarząd jednostki samorządu terytorialnego może ustalić dla podległych lub nadzorowanych jednostek dodatkowe ograniczenia zaciągania zobowiązań lub dokonywania wydatków.
 
2. Zgodnie z art. 256 ustawy o finansach publicznych:
-  wydatki nieprzewidziane, których obowiązkowe płatności wynikają z tytułów wykonawczych, wyroków sądowych lub ugód, mogą być dokonywane bez względu na poziom środków finansowych zaplanowanych na ten cel. Odpowiednia zmiana planu wydatków powinna nastąpić w trybie przeniesień wydatków z innych podziałek klasyfikacji wydatków lub z rezerw celowych. 
 
3. Zgodnie z art. 261 ustawy o finansach publicznych:
 - kierownik samorządowej jednostki budżetowej może, w celu realizacji zadań, zaciągać zobowiązania pieniężne do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki. 
 
4. Zgodnie z art. 353 Kodeksu cywilnego:
zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić,
świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu.
 
5. Zgodnie z art. 15 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
-  naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaciągnięcie zobowiązaniabez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących zaciągania zobowiązań przez jednostkę sektora finansów publicznych.
 
6. Zgodnie z art.16 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
- naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, w tym obowiązku zwrotu należności celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat albo oprocentowanie tych należności.
    Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych zaniechanie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące obowiązku zwrotu należności celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zapłata odsetek lub oprocentowanie są związane z czynnościami mającymi na celu ustalenie zasadności zwrotu tych należności.
 
 
7. Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy o rachunkowości:
-  przez zobowiązania – rozumie się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki.
 
8. Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:
-  Dział - 600 - Transport i łączność.
 
9. Zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:
-  Rozdział - 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w  rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne).
-  Rozdział – 60016 - Drogi publiczne gminne.
 
10. Zgodnie z załącznikiem nr 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:
-  § 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.
   Paragraf ten obejmuje między innymi odszkodowania Skarbu Państwa dla osób  niesłusznie represjonowanych oraz wypłaty z tytułu realizacji odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności.
-  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
 
11. Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 1-5 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowiącą załącznik nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej -  sprawozdania sporządza się następująco: 
- w kolumnie „Plan (po zmianach)” wykazuje się dane o planowanych wydatkach; 
-  w kolumnie „Zaangażowanie” wykazuje się dane dotyczące zaangażowania planu wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym; 
- w kolumnie „Wydatki wykonane” wykazuje się zrealizowane wydatki na  podstawie danych księgowości analitycznej do rachunku bieżącego; 
- w kolumnie „Zobowiązania ogółem” wykazuje się wszystkie bezsporne  zobowiązania niespłacone do końca okresu sprawozdawczego; 
-  w kolumnie „Zobowiązania wymagalne” wykazuje się zobowiązania, których termin zapłaty minął przed upływem okresu sprawozdawczego, a nie są ani przedawnione, ani umorzone, z wyróżnieniem zobowiązań powstałych w latach ubiegłych i zobowiązań powstałych w roku bieżącym. 
 
11. Zgodnie z pkt. 1 i 2 Pełnomocnictwa nr OR-III.0052.2.49.2012 z dnia 19.06.2012r. udzielonego dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg, który może działać w imieniu gminy Opole w zakresie:
 - Zaciągania zobowiązań rzeczowych i finansowych wynikających z zakresu działania Miejskiego Zarządu Dróg, w granicach odpowiadających potrzebom oraz możliwościom finansowym, określonym w planie finansowym. Realizacja zobowiązania nie może przekroczyć planu budżetowego jednostki.
-   Dysponowania środkami finansowymi jedynie zgodnie z uchwałą budżetową na dany rok, w szczególności wynikającej z zatwierdzonego układu wykonawczego budżetu jednostki.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Dokonano analizy planów finansowych jednostki za 2012 i 2013 rok. Dokonano analizy sprawozdania rocznego Rb-28S za 2012r. Szczegółową kontrolą objęto dokumentację księgową dotyczącą ewidencjonowania i realizacji zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S w dziale 600, rozdział 60015, § 6050, a także w dziale 600, rozdział 60016, § 4590. Ustalono przebieg postępowań związanych z realizacją poszczególnych decyzji. Przyjęto wyjaśnienia od dyrektora i zastępcy dyrektora jednostki oraz zastępcy głównej księgowej.
 
Ustalenia szczegółowe kontroli
 
W dniu 19.02.2013r. Miejski Zarząd Dróg w Opolu złożył w Referacie Planowania Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Opola korektę rocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 r. (Akta kontroli nr 13/11/I/8-9). Sprawozdanie to zostało podpisane przez dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg Arkadiusza Karbowiaka i główną księgową (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w dniu 19.02.2013r. W sprawozdaniu tym jednostka wykazała zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 112.339,00 zł, w tym:
- w dziale 600, rozdziale 60015 i paragrafie 6050 w kwocie 103.939,00 zł,
- w dziale 600, rozdziale 60016 i paragrafie 4590 w kwocie 8.400,00 zł.
W piśmie nr B-PB.3251.1.2013 z dnia 19.02.2013r. Skarbnik Miasta Opola pani Anna Jędrzejak poinformowała Prezydenta Miasta Opola, iż po analizie sprawozdania Rb-25S z wykonania planu wydatków za 2012r. stwierdzono uchybienia noszące znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W ww. sprawozdaniu w dziale 600, rozdziale 60015, w § 6050, a także w dziale 600, rozdziale 60016 i § 4590 wykazane zostały zobowiązania wymagalne na łączną kwotę 112.339,00 zł, co zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nosi znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Ponadto zobowiązania wykazane w dziale 600, w rozdziale 60016, w § 4590 zaciągnięte zostały bez upoważnienia określonego planem finansowym, co zgodnie z art. 15 ww. ustawy także nosi znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W związku z tym Skarbnik Miasta Opola zwróciła się z prośbą o ewentualne rozpatrzenie skierowania sprawy do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Do powyższego pisma załączone zostały pisemne wyjaśnienia złożone przez kierownika jednostki. Z załączonych wyjaśnień wynika, że ww. zobowiązania dotyczą decyzji w sprawie ustalenia odszkodowań za przejęcie z mocy prawa nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji drogowych (Akta kontroli nr 13/11/I/8-9) .
W dniu 05.03.2013r. Prezydent Miasta Opola pismo to zadekretował do naczelnika Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu celem zbadania czy są podstawy do odpowiedniego wniosku. (Akta kontroli nr 13/11/I/8-9)
Ze sprawozdania wynika, że w rozdziale 60015, § 6050 plan wydatków na 2012r. wynosił 21.711.667,00 zł, a wykonanie ogółem wyniosło 6.947.882,79 zł. Zobowiązania ogółem wyniosły 127.575,00 zł. Łączna kwota wydatków wykonanych wraz z zobowiązaniami ogółem wyniosła 7.075457,79 zł.
Natomiast w rozdziale 60016, § 4590 plan wydatków na 2012r. wynosił 459.000,00 zł, a wykonanie ogółem wyniosło 446.975,50 zł. Zobowiązania ogółem wyniosły 75.162,00 zł. Łączna kwota wydatków wykonanych wraz z zobowiązaniami ogółem wyniosła 522.137,50 zł i była wyższa o 63.137,50 zł. Natomiast łączna kwota wydatków wykonanych wraz z zobowiązaniami wymagalnymi była zgodna z kwotą wykazaną w pozycji Zaangażowanie iwyniosła 455.375,50 oraz była niższa od planu o 3.624,50 zł.
 
 
Z wyjaśnień z-cy głównej księgowej wynika, że w rozdziale 60016 w § 4590 nie doszło do przekroczenia planu, gdyż środki zaangażowane w 2012r. ogółem (wykonanie plus zobowiązania wymagalne) były niższe od planuPozostałe zobowiązania nie były zobowiązaniami wymagalnymi i nie powinny być uwzględniane przy ocenie realizacji wykonania planu za 2012 r. W tym przypadku zobowiązania niewymagalne stanowiły zaangażowanie wydatków roku 2013 i obciążają plan finansowy tego roku.
 
        W trakcie kontroli ustalono, że zobowiązania wykazane w dziale 600, rozdział 60015, paragraf 6050 dotyczyły trzech niżej wymienionych decyzji na łączną kwotę 103.939,00 zł:
 
1. Decyzja nr IN.IV.7570.112.2011.MN z dnia 22.11.2012r. Wojewody Opolskiego ustalająca odszkodowanie w kwocie 49.914,00 zł na rzecz osoby fizycznej za nieruchomość nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Opolskiego z 20.12.2010r. nr IG.V-WL-71111-4-19/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Decyzja wpłynęła do Miejskiego Zarządu Dróg w dniu 27.11.2012r. W punkcie drugim decyzji jest zapis, iż ustalone w niniejszej decyzji odszkodowanie, wypłacone zostanie jednorazowo przez Prezydenta Miasta Opola w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stanie się ostateczna. Na ostatniej stronie decyzji widnieje pieczęć wystawiona przez Opolski Urząd Wojewódzki z informacją, iż Powyższa decyzja stała się ostateczna dnia 8 grudnia 2012r. Opole, dnia 11.12.2012r. Pismem nr MZD-TU-6/144/2012 z dnia 31.12.2012r. Dział Utrzymania Zieleni i Czystości zwrócił się do Działu Księgowości z prośbą o wypłacenie odszkodowania w kwocie 49.914,00 zł osobie fizycznej. Na piśmie tym widnieje pieczątka:
- Wpłynęło do KF – 07.01.2013, godz. 13.30,
- Przelano dnia 09.01.2013r.,
- Sprawdzono pod względem merytorycznym. Wydatek zgodny z planem finansowym i przeprowadzonym przetargiem. Brak daty, brak podpisu.
- Sprawdzono pod względem formalno – rachunkowym. Data 04.01.2013r.  Podpis(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
- Dokonano wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów. Data 09.01.2013r. Podpis głównego księgowego.
- Zatwierdzono do wypłaty środków ze środków budżetowych. Data 09.01.2013r. Podpis głównego księgowego. (Akta kontroli nr 13/11/I/18-22)
W dniu 07.01.2013r. ww. decyzję przekazano do Wydziału Inwestycji Miejskich. Z dziennego wyciągu bankowego nr 1 wynika, że w dniu 08.01.2013r. jednostka kontrolowana otrzymała środki z Urzędu Miasta Opola na ten cel. Natomiast z wyciągu bankowego nr 2 wynika, że zapłaty odszkodowania dokonano w dniu 09.01.2013r. (Akta kontroli nr 13/11/I/49-60) 
 
Poniższe zestawienie przedstawia terminy związane z realizacją poszczególnych etapów decyzji:
 

Data decyzji ostatecznej
Data informacji o decyzji ostatecznej
 
Data przekazania przez MZD dokumentów do UM Opola
Data otrzymania przez MZD środków z UM Opola
Data zapłaty
08.12.2012 r.
11.12.2012 r.
   07.01.2013r.
       08.01.2013r.
09.01.2013r.

 
2. Decyzja nr IN.IV.7570.123.2011.MN z dnia 22.11.2012r. Wojewody Opolskiego ustalająca wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Opolskiego z 20.12.2010r. nr IG.V-WL-71111-4-19/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nieruchomość na rzecz dwóch osób fizycznych za udział w prawie własności nieruchomości w łącznej kwocie 48.338,00 zł. Decyzja wpłynęła do Miejskiego Zarządu Dróg w dniu 27.11.2012r. W punkcie drugim decyzji jest zapis, iż ustalone w niniejszej decyzji odszkodowanie, wypłacone zostanie jednorazowo przez Prezydenta Miasta Opola w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stanie się ostateczna. Na ostatniej stronie decyzji widnieje pieczęć wystawiona przez Opolski Urząd Wojewódzki z informacją, iż Powyższa decyzja stała się ostateczna dnia 11 grudnia 2012r. Opole, dnia 08.01.2013r. Do decyzji podpięte jest pismo Miejskiego Zarządu Dróg nr MZD-TU-6/141/2012 z datą 31.12.2012r. Dział Utrzymania Zieleni i Czystości zwraca się do Działu Księgowości z prośbą o wypłacenie odszkodowania w kwocie 48.338,00 zł na rzecz dwóch osób fizycznych. Na piśmie tym widnieje pieczątka:
- Wpłynęło do KF – 09.01.2013,
- Przelano dnia 14.01.2013r.,
- Sprawdzono pod względem merytorycznym. Wydatek zgodny z planem finansowym i przeprowadzonym przetargiem. Data 09.01.2013r.  Podpis(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
- Sprawdzono pod względem formalno – rachunkowym. Data 09.01.2013r.  Podpis(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
- Dokonano wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów. Data 14.01.2013r. Podpis głównego księgowego.
- Zatwierdzono do wypłaty środków ze środków budżetowych. Data 14.01.2013r. Podpis głównego księgowego. (Akta kontroli nr 13/11/I/14-17)
W dniu 10.01.2013r. ww. decyzję przekazano do Wydziału Inwestycji Miejskich. Z dziennego wyciągu bankowego nr 3 wynika, że w dniu 11.01.2013r. jednostka kontrolowana otrzymała środki z Urzędu Miasta Opola na ten cel. Natomiast z wyciągu bankowego nr 4 wynika, że zapłaty odszkodowania dokonano w dniu 14.01.2013r. (Akta kontroli nr 13/11/I/49-60)
Poniższe zestawienie przedstawia terminy związane z realizacją poszczególnych etapów decyzji:
 

Data decyzji ostatecznej
Data informacji
 o decyzji ostatecznej
 
Data przekazania przez MZD dokumentów do
 UM Opola
Data otrzymania
przez MZD
środków z UM Opola
Data zapłaty
11.12.2012 r.
08.01.2013 r.
  10.01.2013r.
 11.01.2013r.  
 14.01.2013r.

 
3. Decyzja nr IN.IV.7570.129.2011.MN z dnia 26.11.2012r. Wojewody Opolskiego ustalająca wysokość odszkodowania w kwocie 5.687,00 zł. Wojewoda Opolski ustalił odszkodowanie na rzecz spółki (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody z 20.12.2011r. nr IG.V-WL-7111-4-19/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, ustanowionego na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 319/1 o pow. 0,0155 ha, km 6 obręb Zakrzów, gmina Opole. Decyzja wpłynęła do Miejskiego Zarządu Dróg w dniu 01.12.2012r. W punkcie drugim decyzji jest zapis, iż ustalone w niniejszej decyzji odszkodowanie, wypłacone zostanie jednorazowo przez Prezydenta Miasta Opola w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stanie się ostateczna. Na ostatniej stronie decyzji widnieje pieczęć wystawiona przez Opolski Urząd Wojewódzki z informacją, iż Powyższa decyzja stała się ostateczna dnia 14 grudnia 2012r. Opole, dnia 08.01.2013r. Do decyzji podpięte jest pismo Miejskiego Zarządu Dróg nr MZD-TU-6/147/2012 z datą 31.12.2012r. Dział Utrzymania Zieleni i Czystości zwraca się do Działu Księgowości z prośbą o wypłacenie odszkodowania w kwocie 5.687,00 zł na rzecz osoby prawnej. Na piśmie tym widnieje pieczątka:
- Wpłynęło do KF – 09.01.2013 – godz.13.15,
- Przelano dnia 14.01.2013r.,
- Sprawdzono pod względem merytorycznym. Wydatek zgodny z planem finansowym i przeprowadzonym przetargiem. Data 09.01.2013r.  Podpis(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
- Sprawdzono pod względem formalno – rachunkowym. Data 09.01.2013r.  Podpis(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
- Dokonano wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów. Data 14.01.2013r. Podpis głównego księgowego.
- Zatwierdzono do wypłaty środków ze środków budżetowych. Data 14.01.2013r. Podpis głównego księgowego. (Akta kontroli nr 13/11/I/23-27)
W dniu 10.01.2013r. ww. decyzję przekazano do Wydziału Inwestycji Miejskich. Z dziennego wyciągu bankowego nr 3 wynika, że w dniu 11.01.2013r. jednostka kontrolowana otrzymała środki z Urzędu Miasta Opola na ten cel. Natomiast z wyciągu bankowego nr 4 wynika, że zapłaty odszkodowania dokonano w dniu 14.01.2013r.(Akta kontroli nr 13/11/I/49-60)
Poniższe zestawienie przedstawia terminy związane z realizacją poszczególnych etapów decyzji:
 

Data decyzji ostatecznej
Data
 informacji o decyzji ostatecznej
 
Data przekazania przez MZD dokumentów do
UM Opola
 Data otrzymania
przez MZD środków z UM Opola
 Data zapłaty
14.12.2012r.
08.01.2013 r.
10.01.2013r.    
    11.01.2013r. 
 14.01.2013r.

 
Z wyjaśnień dyrektora i z-cy dyrektora jednostki wynika, że wszystkie w/w decyzje wystawione przez Wojewodę Opolskiego najpierw wpłynęły do Miejskiego Zarządu Dróg bez klauzuli, kiedy decyzje stają się ostateczne. W związku z powyższym zostały one ponownie przekazane do Urzędu Wojewódzkiego celem wskazania terminu, kiedy decyzja staje się ostateczna. Z adnotacji na ww. decyzjach wynika, że w dwóch przypadkach informacje o ostateczności decyzji zostały podane w dniu 08.01.2013r., a w jednym przypadku w dniu 11.12.2012r. Brak jest danych dotyczących ponownego odbioru przez Miejski Zarząd Dróg decyzji z powyższymi informacjami.
Z badanej dokumentacji wynika, że wszystkie trzy decyzje dotyczyły budowy węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych – Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji.
Ze zbiorczego planu finansowego budżetu miasta Opola wynika, że w 2013r. zaplanowano środki w tym rozdziale i paragrafie w łącznej kwocie 28.000.000,00 zł. (Akta kontroli nr 13/11/I/29)
 
Natomiast zobowiązania wykazane w dziale 600, rozdział 60016, paragraf 4590 dotyczyły niżej wymienionej decyzji:
 
1. Decyzja nr G.683.2.2012 z dnia 22.11.2012r. Starosty Głubczyckiego ustalająca wysokość odszkodowania w łącznej kwocie 8.400,00 zł. za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Królewska, Gmina Opole, w której jako współwłaściciele w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dróg publicznych zapisane były dwóm osobom fizycznym i którym powyższe odszkodowanie przysługuje. Decyzja wpłynęła do Miejskiego Zarządu Dróg w dniu 28.11.2012r. i 18.12.2012r. W punkcie trzecim decyzji jest zapis, iż odszkodowanie wypłaca Gmina Opola na rzecz niniejszych osób w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna. Na ostatniej stronie decyzji widnieje pieczęć wystawiona przez Opolski Urząd Wojewódzki z informacją, iż Powyższa decyzja stała się ostateczna dnia 13 grudnia 2012r. Do decyzji załączone jest pismo Miejskiego Zarządu Dróg nr MZD-TU-6/108/2012 z datą 31.12.2012r., z którego wynika, że Dział Utrzymania Zieleni i Czystości zwrócił się do Działu Księgowości z prośbą o wypłacenie odszkodowania w kwocie 8.400,00 zł dwóm osobom fizycznym. Na piśmie tym widnieje pieczątka:
- Wpłynęło do KF – 07.01.2013, godz. 13.30,
- Przelano dnia 09.01.2013r.,
- Sprawdzono pod względem merytorycznym. Wydatek zgodny z planem finansowym i przeprowadzonym przetargiem. Data 04.01.2013r., brak podpisu.
- Sprawdzono pod względem formalno – rachunkowym. Data 04.01.2013r.  Podpis(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
- Dokonano wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów. Data 09.01.2013r. Podpis głównego księgowego.
- Zatwierdzono do wypłaty środków ze środków budżetowych. Data 09.01.2013r. Podpis głównego księgowego. (Akta kontroli nr 13/11/I/10-12)
 
Z wyjaśnień dyrektora i z-cy dyrektora jednostki wynika, że w/w decyzja Starosty Głubczyckiego wpłynęła do Miejskiego Zarządu Dróg najpierw w dniu 28.11.2012r., a ponownie w dniu 18.12.2012r. z adnotacją, że stała się ona ostateczna w dniu 13.12.2012r.
W dniu 07.01.2013r. ww. decyzję przekazano do Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej. Z dziennego wyciągu bankowego nr 2 wynika, że w dniu 09.01.2013r. jednostka kontrolowana otrzymała środki z Urzędu Miasta Opola na ten cel i w tym samym dniu dokonano zapłaty odszkodowania. (Akta kontroli nr 13/11/I/49-60)
Z badanej dokumentacji wynika, że ww. decyzja dotyczyła odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomość przejętą na przebudowę drogi gminnej.
Ze zbiorczego planu finansowego budżetu miasta Opola wynika, że w 2013r. zaplanowano środki w tym rozdziale i paragrafie w łącznej kwocie 360.000,00 zł. (Akta kontroli nr 13/11/I/30)
 
Poniższe zestawienie przedstawia terminy związane z realizacją poszczególnych etapów decyzji:
 

Data decyzji ostatecznej
Data
informacji o decyzji ostatecznej
 
Data przekazania przez MZD dokumentów do UM Opola
Data otrzymania przez MZD środków z UM Opola
Data zapłaty
13.12.2012 r.
18.12.2012 r.
07.01.2013 r.
09.01.2013r. 
09.01.2013r.

 
 
Na podstawie ewidencji księgowej (konta 130 i 201) oraz sprawozdania Rb 28-S za luty 2013r. ustalono, że we wszystkich przypadkach zapłaty odszkodowań dokonano w kwotach głównych bez odsetek. Nie stwierdzono, aby strony, które otrzymały odszkodowanie zażądały zapłaty odsetek i takich odsetek w ewidencji księgowej nie naliczono. (Akta kontroli nr 13/11/I/33-34, 39-48)
 
Podsumowanie
Z powyższych ustaleń wynika, że nie zachodzą przesłanki naruszenia dyscypliny finansów publicznych o których mowa w art. 15 i 16 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Zgodnie z art. 15 ustawy - podstawową przesłanką do uznania, ze dany czyn stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest zaciągnięcie zobowiązania.
Ustalono, że wykazane w sprawozdaniu zobowiązania nie powstały w wyniku ich zaciągnięcia (oświadczenia woli), lecz były one skutkiem wydanych decyzji administracyjnych określających odszkodowania, o których mowa w przepisach materialnego prawa administracyjnego. W/w akty administracyjne spowodowały bezpośrednie skutki cywilnoprawne z chwilą gdy decyzje stały się ostateczne. W pierwszych trzech przypadkach decyzje dotyczyły obowiązku zapłaty odszkodowań przez Prezydenta Miasta Opola, a w czwartym przypadku przez Gminę Opole.  
Zgodnie z art.16 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, , którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat albo oprocentowanie tych należności. Ustalono, że skutki takie nie wystąpiły.
 
Zgodnie z pkt. 42-45 rozdziału III procedur kontroli instytucjonalnej stanowiących załącznik do zarządzenia wewnętrznego nr KWiA-I.0142.00003.2012 Naczelnika Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu z dnia 30 maja  2012 r.:- w uproszczonym postępowaniu kontrolnym wnoszone uwagi i zastrzeżenia ujmowane są bezpośrednio w protokole kontroli. Wersja przedstawiona kierownikowi jednostki kontrolowanej jest wersją ostateczną. Naczelnik Wydziału zatwierdza protokół z uproszczonego postępowania kontrolnego i podpisuje go. W uproszczonym postępowaniu kontrolnym nie przygotowuje się wniosków pokontrolnych. Prezydent zapoznaje się z jej wynikami bezpośrednio z protokołu kontroli. Akceptacja wyników kontroli przez Prezydenta stanowi podstawę do sformułowania zaleceń.
 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
 Zespół kontrolny (podpisy)
 
 
 
 
 
 
Data: ……………………………….

           

Zatwierdził: (Naczelnik Wydziału)
 
 
 
 
Data:
 
Akceptuję: (Prezydent)
 
 
 
 
Data:

           
 
 

Ilość odwiedzin: 5645
Nazwa dokumentu: Miejski Zarząd Dróg
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2013-07-12 11:55:07
Data udostępnienia informacji: 2013-07-12 11:55:07
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-12 13:09:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner