logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KWiA.I-1712.00003.2013

        Opole, 11 luty 2013 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI nr  1/13

Jednostka kontrolowana

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

od 18.01.2013 r. do 11.02.2013 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Wiesław Pałczyńskiinspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Tadeusz Lechgłówny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Przedmiot kontroli

 Sprzedaż garaży na rzecz najemcy

 w drodze przetargu,

 wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości gminnych i            powiatowych

Okres objęty kontrolą

2012 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Alicja TrychanNaczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

Alicja TrychanNaczelnik Wydziału

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)-  Kierownik Referatu Prywatyzacji

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami

Pracownicy merytoryczni referatów

 

Podstawy prawne

 

  1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Opola.
  2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 tekst jednolity z dnia 01.01.2012 r.).
  3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 01.142.1591 z późniejszymi zmianami).
  4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).
  5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami).
  6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1994 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30 z późniejszymi zmianami).
  8. Zarządzenie Wewnętrzne Nr GN.2010.1.2012. naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie organizacji pracy Wydziału oraz zasad wykonywania kontroli wewnętrznej.
  9.  Upoważnienie nr OR.III.1115/142/10 z dnia 09 grudnia 2010 r. Prezydenta Miasta Opola dla Zastępcy Prezydenta Pana Arkadiusza Wiśniewskiego.
  10. Cel kontroli

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości działań wydziału w zakresie objętym kontrolą pod kątem zgodności postępowań z przepisami prawa.

 

 Kryteria

 

1. Zgodnie z  § 25 Regulaminu Organizacyjnego do zakresu działania Wydziału należy między innymi: prowadzenie postępowania w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi i powiatowymi, w szczególności zbywanie lub nabywanie nieruchomości, przekazywanie w użytkowanie wieczyste, w użytkowanie, w trwały zarząd, w dzierżawę lub użyczenie.

2. Procedury w sprawie sprzedaży garaży na rzecz najemcy i w drodze przetargu określają  załączniki do Zarządzenia Wewnętrznego Nr GN. 2010.1.2012 naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie organizacji pracy Wydziału oraz zasad wykonywania kontroli wewnętrznej.

  3. Zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości gminnych i powiatowych wydawane są na wniosek. Wydział nie posiada pisemnych procedur. Poszczególne czynności wykonywane są na podstawie wypracowanej dotychczas praktyki  oraz w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

  4. Zgodnie z art.25 ustawy o gospodarce nieruchomościami - gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

5. Zgodnie z upoważnieniem nr OR.III.1115/142/10 z dnia 09 grudnia 2010 r. Prezydenta Miasta Opola dla Zastępcy Prezydenta Pana Arkadiusza Wiśniewskiego - wszelkie dokumenty w sprawach wymienionych w upoważnieniu winny być podpisywane z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola.

 

Metodyka przeprowadzenia kontroli

 

w zakresie sprzedaży garaży na rzecz najemcy i w drodze przetargu

 

Ustalono, że w 2012 r. dokonano 7 sprzedaży garaży, w tym 1 w drodze przetargu. Sprawy prowadzi Referat Prywatyzacji. Do każdej sprzedaży prowadzona jest odrębna dokumentacja. Kontrolą objęto  sprzedaże garaży  dokonane w oparciu o procedury zawarte w zarządzeniu naczelnika wydziału z dnia 28.05.2012 r. Przypadków takich było 4, w tym 1 w drodze przetargu. Postępowania w sprawie sprzedaży pozostałych 3 garaży prowadzone były na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Nr GNGiK.0147-1/2006 naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie organizacji pracy Wydziału.

W każdym przypadku badanych spraw dokonano szczegółowej analizy dokumentacji pod kątem zgodności sprzedaży z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz z procedurami wewnętrznymi. Przyjęto pisemne wyjaśnienia od rzeczoznawcy majątkowego na okoliczność dokonywania wyceny poszczególnych garaży. Wynika z nich, że wyceny nieruchomości dokonywano podejściem porównawczym, metodą średniej ważonej, analizowana była wartość rynkowa, na rynku lokalnym o wartości rynkowej decyduje przede wszystkim lokalizacja, niskie ceny osiągają garaże zblokowane w budynkach wieloboksowych, najwyższe ceny uzyskuje się dla garaży wolnostojących oraz zlokalizowanych w skupiskach domków jednorodzinnych (akta kontroli Nr 13/1/I/3).

 

w zakresie wydawania zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości gminnych i powiatowych

 

Sprawy prowadzi Referat Gospodarki Gruntami. Z otrzymanego wydruku komputerowego wynika, że w 2012 r. zarejestrowano 391 wniosków w tych sprawach. W każdej sprawie zebrana jest odrębna dokumentacja. Do szczegółowej kontroli wytypowano 10 postępowań, wybranych drogą losową w poszczególnych  miesiącach z całego okresu objętego kontrolą. Zapoznano się ze stosowaną procedurą i sposobem postępowania od momentu wpłynięcia i zarejestrowania wniosku do podjęcia decyzji. Szczególną uwagę zwrócono na terminowość załatwiania spraw, rodzaj i kompletność dokumentacji stanowiącej podstawę wydania zezwolenia oraz zasadność jego wydania.

 

USTALENIA  KONTROLI

 

I. w zakresie sprzedaży garaży na rzecz najemcy i w drodze przetargu

 

1.Sprawa nr 1941- (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

 

Umowa najmu garażu została zawarta w dniu 18.03.2010 r. W dniu 24.02.2012 r. do Wydziału Zarządzania Zasobem Komunalnym wpłynął wniosek najemcy o sprzedaż tego garażu. Pismem z dnia 05.04.2012 r. wniosek został przekazany do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami celem załatwienia według kompetencji.

W dniu 23.04.2012 r. przez rzeczoznawcę majątkowego został sporządzony operat szacunkowy na łączną kwotę 12.600,00 zł, w tym wartość garażu na kwotę 3.700,00 zł, a wartość gruntu na kwotę 8.900,00 zł. Z załączników do operatu wynika, że stan techniczny garażu jest średni, a wolnorynkowa średnia cena transakcyjna uzyskana na rynku lokalnym za 1m kw. wyniosła 773,40 zł.  Jednocześnie ze sporządzonego operatu wynika, że cena za 1m kw. sprzedanego garażu wyniosła 779,59 zł. Zamiar sprzedaży garażu został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola na okres od 25.04.2012 r. do 16.05.2012 r. W aktach sprawy znajduje się kompletna dokumentacja niezbędna do dokonania sprzedaży. Czynności techniczne oraz postępowanie przygotowawcze zostały przeprowadzone zgodnie z procedurą wewnętrzną stanowiąca załącznik nr 4 do Zarządzenia Wewnętrznego Naczelnika. W dniu 25.06.2012 r. sporządzono akt notarialny na kwotę zgodną z wyceną.

 

2.Sprawa nr 1942- (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

 

W dniu 20.12.2011 r. do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bytomiu z siedzibą w Opolu wpłynął wniosek najemcy o sprzedaż tego garażu. Z w/w pisma wynika, że wnioskodawca jest najemcą garażu od 30 lat. Pismem z dnia 23.02.2012 r. wniosek został przekazany do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami celem załatwienia według kompetencji. W dniu 26.03.2012 r. przez rzeczoznawcę majątkowego został sporządzony operat szacunkowy na łączną kwotę 17.700,00 zł, w tym wartość garażu na kwotę 12.400,00 zł, a wartość gruntu na kwotę 5.300,00 zł. Z załączników do operatu wynika, że stan techniczny garażu jest średni, a wolnorynkowa średnia cena transakcyjna uzyskana na rynku lokalnym za 1m kw. wyniosła 1.066,03 zł. Jednocześnie ze sporządzonego operatu wynika, że cena za 1m kw. sprzedanego garażu wyniosła 1.091,61 zł. Zamiar sprzedaży garażu został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola na okres od 05.04.2012 r. do 26.04.2012 r. Z pisma Wydziału Zarządzania Zasobem Komunalnym z dnia 24.07.20012 r. wynika, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do zajmowanego garaż u. W dniu 31.07.2012 r. sporządzono akt notarialny na kwotę zgodną z wyceną. W aktach sprawy znajduje się kompletna dokumentacja niezbędna do dokonania sprzedaży. Czynności techniczne oraz postępowanie przygotowawcze zostały przeprowadzone zgodnie z procedurą wewnętrzną stanowiąca załącznik nr 4 do Zarządzenia Wewnętrznego Naczelnika.

 

3.Sprawa nr 1943- (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

 

W dniu 26.03.2012 r. przez rzeczoznawcę majątkowego został sporządzony operat szacunkowy garażu na kwotę 5.500,00 zł. W aktach sprawy znajduje się komplet dokumentacji niezbędnej do dokonania sprzedaży. Czynności techniczne oraz postępowanie przygotowawcze zostały przeprowadzone zgodnie z procedurą wewnętrzną stanowiąca załącznik nr 4 do Zarządzenia Wewnętrznego Naczelnika. Pismem z dnia 03.07.2012 r. akta sprawy przekazano do Wydziału Inwestycji Miejskich celem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Zamiar sprzedaży garażu w drodze przetargu został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola na okres od 22.05.2012 r. do 12.06.2012 r. W dniu 26.09.2012 r. sporządzono protokół z przeprowadzonego przetargu, z którego wynika, że wylicytowana cena wyniosła 15.000,00 zł, w tym cena garażu 7.240,00 zł. Uzyskana cena za 1m kw. sprzedanego garażu wyniosła 765,69 zł. W dniu 17.10.2012 r. sporządzono akt notarialny na kwotę zgodną z ceną wykazaną w protokole z przetargu.

 

4.Sprawa nr 1944- (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

Umowa najmu garażu została zawarta w dniu 23.01.1996 r. W dniu 04.07.2011 r. do Wydziału Zarządzania Zasobem Komunalnym wpłynął wniosek najemcy o sprzedaż tego garażu, który następnie został przekazany do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami celem załatwienia według kompetencji. W dniu 26.03.2012 r. przez rzeczoznawcę majątkowego został sporządzony operat szacunkowy na łączną kwotę 19.100,00 zł, w tym wartość garażu na kwotę 13.200,00 zł, a wartość gruntu na kwotę 5.900,00 zł. Z załączników do operatu wynika, że stan techniczny garażu jest średni, a wolnorynkowa średnia cena transakcyjna uzyskana na rynku lokalnym za 1m kw. wyniosła 1.066,03 zł. Jednocześnie ze sporządzonego operatu wynika, że cena za 1m kw. sprzedanego garażu wyniosła 1.283,50 zł. Zamiar sprzedaży garażu został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola na okres od 22.05.2012 r. do 12.06.2012 r. W aktach sprawy znajduje się kompletna dokumentacja niezbędna do dokonania sprzedaży. Czynności techniczne oraz postępowanie przygotowawcze zostały przeprowadzone zgodnie z procedurą wewnętrzną stanowiąca załącznik nr 4 do Zarządzenia Wewnętrznego Naczelnika. W dniu 25.06.2012 r. sporządzono akt notarialny na kwotę zgodną z wyceną.

 

II. w zakresie wydawania zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości gminnych i powiatowych

 

1. Sprawa nr 7 dot. czasowego zajęcia terenu przy ul. Tęczowej.

W dniu 10.01.2012 r. do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wpłynął wniosek od podmiotu gospodarczego o wydanie zgody na zajęcie terenu położonego w Opolu ul. Tęczowa pod inwestycję związaną z budową przyłączy. Do wniosku dołączono plan trasy przyłączy do budynku. W aktach sprawy znajduje się również pismo z dnia 19.01.2012 r. dyrektora MZD w Opolu w sprawie wyrażenia zgody w powyższej sprawie. Zastępca Prezydenta Miasta Opola Pan Arkadiusz Wiśniewski pismem nr GN-GG.6852.7.2012.HO z dnia 01.02.2012 r. poinformował wnioskodawcę o wydaniu zezwolenia na zajęcie nieruchomości na okres od 06.02.2012 r. do 17.06.2012 r.

 

2. Sprawa nr.40 dot. przyłącza energetycznego do budynku przy ul. Białej 3.

W dniu 09.02.2012 r. do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wpłynął wniosek od osoby fizycznej o wydanie zgody na ułożenie przyłącza elektroenergetycznego dla zasilania budynku mieszkalnego przy ul. Białej 3  Do wniosku dołączono plan trasy przyłącza do budynku. Zastępca Prezydenta Miasta Opola Pan Arkadiusz Wiśniewski pismem nr GN-GG.6852.00040.2012.HO z dnia 27.02.2012 r. poinformował wnioskodawcę o wydaniu zezwolenia na zajęcie nieruchomości na okres od 15.04.2012 r. do 15.09.2012 r.

 

3. Sprawa nr 70 dot. czasowego zajęcia terenu w rejonie Alei Przyjaźni.

W dniu 12.03.2012 r. do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wpłynął wniosek od podmiotu gospodarczego o wydanie zgody na zajęcie terenu położonego w Opolu w rejonie Alei Przyjaźni pod inwestycję związaną z budową telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej. Do wniosku dołączono plan trasy przyłączy. W aktach sprawy znajduje się również pismo z dnia 22.02.2012 r. dyrektora MZD w Opolu w sprawie wyrażenia zgody w powyższej sprawie. Zastępca Prezydenta Miasta Opola Pan Arkadiusz Wiśniewski pismem nr GN-GG.6852.00070.2012.HO z dnia 22.03.2012 r. poinformował wnioskodawcę o wydaniu zezwolenia na zajęcie nieruchomości na okres od 01.04.2012 r. do 31.07.2012 r.

 

4. Sprawa nr 98 dot. czasowego zajęcia terenu przy ul. Wyspiańskiego

W dniu 12.04.12 r. do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wpłynął wniosek od osób fizycznych o wydanie zgody na zajęcie terenu położonego w Opolu ul. Wyspiańskiego pod inwestycję związaną z budową przyłącza energetycznego do budynku mieszkalnego. Do wniosku dołączono plan trasy przyłączy do budynku. W aktach sprawy znajduje się również pismo z dnia 04.04.2012 r. dyrektora MZD w Opolu w sprawie wyrażenia zgody w powyższej sprawie. Zastępca Prezydenta Miasta Opola Pan Arkadiusz Wiśniewski pismem nr GN-GG.6852.00098.2012.HO z dnia 19.04.2012 r. poinformował wnioskodawcę o wydaniu zezwolenia na zajęcie nieruchomości na okres od 23.04.2012 r. do 23.09.2012 r.

 

5. Sprawa nr 120 dot. czasowego zajęcia terenu przy ul. Strzeleckiej i Cybisa.

W dniu 24.04.2012 r. do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wpłynął wniosek od podmiotu gospodarczego o wydanie zgody na zajęcie terenu położonego w Opolu ul. Strzelecka i Cybisa pod inwestycję związaną z budową przyłącza. Do wniosku dołączono plan trasy przyłączy do budynku. W aktach sprawy znajduje się również pismo z dnia 19.04.2012 r. dyrektora MZD w Opolu w sprawie wyrażenia zgody w powyższej sprawie. Zastępca Prezydenta Miasta Opola Pan Arkadiusz Wiśniewski pismem nr GN-GG.6852.00120.2012.HO z dnia 08.05.2012 r. poinformował wnioskodawcę o wydaniu zezwolenia na zajęcie nieruchomości na okres od 01.06.2012 r. do 30.10.2012 r.

 

6. Sprawa nr 186 dot. czasowego zajęcia terenu przy ul. Jasnej.

W dniu 13.06.2012 r. do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wpłynął wniosek od podmiotu gospodarczego o wydanie zgody na zajęcie terenu położonego w Opolu ul. Jasnej pod inwestycję związaną z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe w pasie drogowym. Do wniosku dołączono plan lokalizacji trasy przyłączy. W aktach sprawy znajduje się również pismo z dnia 31.05.2012 r. dyrektora MZD w Opolu w sprawie wyrażenia zgody w powyższej sprawie. Zastępca Prezydenta Miasta Opola Pan Arkadiusz Wiśniewski pismem nr GN-GG.6852.00186.2012.HO z dnia 21.06.2012 r. poinformował wnioskodawcę o wydaniu zezwolenia na zajęcie nieruchomości na okres od 25.06.2012 r. do 31.12.2012 r.

 

7. Sprawa nr 217 dot. czasowego zajęcia terenu przy ul. Stefanii Mazurek.

W dniu 10.07.2012 r. do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wpłynął wniosek od osoby fizycznej o wydanie zgody na zajęcie terenu położonego w Opolu ul. Stefanii Mazurek pod budowę  kablowego przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia do budynku mieszkalnego. Do wniosku dołączono plan trasy przyłącza do budynku. W aktach sprawy znajduje się również pismo z dnia 27.06.2012 r. dyrektora MZD w Opolu w sprawie wyrażenia zgody w powyższej sprawie. Zastępca Prezydenta Miasta Opola Pan Arkadiusz Wiśniewski pismem nr GN-GG.6852.00217.2012.HO z dnia 13.07.2012 r. poinformował wnioskodawcę o wydaniu zezwolenia na zajęcie nieruchomości na okres od 01.08.2012 r. do 30.11.2012 r.

 

8. Sprawa nr 264 dot. czasowego zajęcia terenu przy ul. Buhla 21.

W dniu 27.08.2012 r. do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wpłynął wniosek od osoby fizycznej o wydanie zgody na zajęcie terenu położonego w Opolu ul. Buhla 21 pod inwestycję związaną z budową przyłącza energetycznego do budynku mieszkalnego. Do wniosku dołączono plan trasy przyłącza do budynku. W aktach sprawy znajduje się również pismo z dnia 01.08.2012 r. dyrektora MZD w Opolu w sprawie wyrażenia zgody w powyższej sprawie. Zastępca Prezydenta Miasta Opola Pan Arkadiusz Wiśniewski pismem nr GN-GG.6852.00264.2012.HO z dnia 10.09.2012 r. poinformował wnioskodawcę o wydaniu zezwolenia na zajęcie nieruchomości na okres od 17.09.2012 r. do 31.12.2012 r.

 

9. Sprawa nr 302 dot. czasowego zajęcia terenu przy ul. Barlickiego.

W dniu 26.09.2012 r. do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wpłynął wniosek od podmiotu gospodarczego o wydanie zgody na zajęcie terenu położonego w Opolu ul. Barlickiego pod inwestycję związaną z budową przyłącza sieci energetycznej niskiego napięcia oraz szafek pomiarowych do zasilania parkometrów. Do wniosku dołączono plan trasy przyłączy. W aktach sprawy znajduje się również pismo z dnia 20.09.2012 r. dyrektora MZD w Opolu w sprawie wyrażenia zgody w powyższej sprawie. Zastępca Prezydenta Miasta Opola Pan Arkadiusz Wiśniewski pismem nr GN-GG.6852.00302.2012.HO z dnia 08.10.2012 r. poinformował wnioskodawcę o wydaniu zezwolenia na zajęcie nieruchomości na okres od 01.04.2013 r. do 30.04.2013 r.

 

10. Sprawa nr 373 dot. czasowego zajęcia terenu przy ul. Zabłocie.

W dniu 26.11.2012 r. do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wpłynął wniosek od osoby fizycznej o wydanie zgody na zajęcie terenu położonego w Opolu ul. Zabłocie pod inwestycję związaną z budową przyłącza kablowego do budynku mieszkalnego. Do wniosku dołączono plan trasy przyłączy do budynku. W aktach sprawy znajduje się również pismo z dnia 16.11.2012 r. dyrektora MZD w Opolu w sprawie wyrażenia zgody w powyższej sprawie. Zastępca Prezydenta Miasta Opola Pan Arkadiusz Wiśniewski pismem nr GN-GG.6852.00373.2012.HO z dnia 03.12.2012 r. poinformował wnioskodawcę o wydaniu zezwolenia na zajęcie nieruchomości na okres od 06.02.2012 r. do  31.03.2012 r.

 

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

 

 

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 

(podpisy)

 

Data: ........................

                   Zespół kontrolny

 

 

(podpisy)

 

 

Data: ……………………………….

         

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:

.................................................................................................

.................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2013-12-18 11:58:40 - Wystąpienie pokontrolne (28.50 kB)

Ilość odwiedzin: 4306
Nazwa dokumentu: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Agniszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2013-12-18 11:41:27
Data udostępnienia informacji: 2013-12-18 11:41:27
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-18 12:04:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner