logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KWiA-I-1712.00002.2013

 

            Opole, 12.02.2013 r.

               

 

 

PROTOKÓŁ KONTROLI nr  2/13

 

Jednostka kontrolowana

Referat Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miasta Opola

 

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

 

Termin przeprowadzenia kontroli

od 18.01.2013 r. do 11.02.2013 r.

 

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Wiesław Pałczyński starszy specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Tadeusz Lech - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Przedmiot kontroli

 

-oddawania nieruchomości do korzystania w najem i dzierżawę,

-ustalania odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne

Okres objęty kontrolą

2012 rok

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Aleksander RogowskiKierownik Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa

 

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

Aleksander RogowskiKierownik Referatu

Pracownicy merytoryczni Referatu

 

 

Podstawy prawne

 

1.  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r. Nr 115 poz. 741 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194).

3. Zarządzenie wewnętrzne nr 3/2006 Kierownika Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie organizacji pracy Referatu.

 

Cel kontroli

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości działań Referatu w zakresie objętym kontrolą pod kątem zgodności postępowań z przepisami prawa.

 

 

 

 

Kryteria

 

1. Zgodnie z  § 26 Regulaminu Organizacyjnego do zakresu działania Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa należy między innymi:

- prowadzenie spraw związanych z opłatami za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, a także najem oraz użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa z wyłączeniem zasobu lokalowego Skarbu Państwa,

- prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem i ustalaniem odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości oraz zwrotem wywłaszczonych nieruchomości.

 

2. Podstawy prawne w zakresie oddawania nieruchomości do korzystania w najem i dzierżawę:

- art. 659 – 679 Kodeksu cywilnego,

- art. 693 – 707 Kodeksu cywilnego,

- art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 37 ust. 4, ust. 4a, art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. Nr 106, poz. 651, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 37 ust. 4 i ust. 4a,  ustawy o gospodarce nieruchomościami:

 - zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów, 

-   umowy użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zawiera się w drodze bezprzetargowej, jeżeli użytkownikiem, najemcą lub dzierżawcą nieruchomości jest organizacja pożytku publicznego. 

Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

 - jednostka organizacyjna ma prawo, z zastrzeżeniem ust. 6, korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd; zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

 

3. Podstawy prawne dotycząca ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej:

Zgodnie z art. 12 ust. 4a i 4b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 193 poz. 1194):

 - decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości, o których mowa w ust. 4, wydaje  organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 - decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

Zgodnie  z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz U z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) funkcje organów w miastach na prawach powiatu sprawuje rada miasta  i prezydent miasta. Zgodnie  z załącznikiem do rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz U z 1998 r. nr 103, poz. 652) Opole jest miastem na prawach powiatu.

Postępowania w przedmiotowych sprawach dotyczą ustalania i wypłaty odszkodowania za przejęte przez Gminę Opole nieruchomości na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej, należy stwierdzić, iż Gmina Opole posiada przymiot strony w rozumieniu  art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz U z 2000 r. nr 98, poz. 107 ze zm) w przedmiotowych sprawach.

Uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 maja 2003 r., sygn. akt OPS 1/03 (ONSA 2003, nr 4, poz. 115) stwierdziła, ze zgodnie z treścią art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) prezydent miasta kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje  ja na zewnątrz – jest zatem jej przedstawicielem, będącej stroną postępowania – powoduje, iż zachodzi podstawa do wyłączenia określona  w art. 24 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Istniejące  pomiędzy  prezydentem miasta, jako kierownikiem urzędu miasta, a jego pracownikami zależności powodują, że uprawdopodobnione są okoliczności wywołujące wątpliwości co do bezstronności pracowników tego urzędu. Wyłączenie organu od udziału w postępowaniu oznacza odsunięcie od wszystkich czynności, jakie mogą być podjęte, a więc również niemożność udzielenia upoważnienia do wydania decyzji jakiemukolwiek pracownikowi urzędu miasta.

Mając na uwadze fakt, iż Prezydent Miasta Opola, jako organ, który wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej, jest zobowiązany na podstawie  cyt. art. 12 ust. 4 a do wydania  decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, jednocześnie zaś będąc organem wykonawczym Gminy Opole, posiadającej przymiot strony w przedmiotowych postępowaniach, reprezentuje ją w tych postępowaniach, stwierdzić należy, iż zachodzą, określone w art. 24 § 1 ust. 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, przesłanki wyłączenia Prezydenta Miasta Opola z udziału w postępowaniu w sprawach ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabyte pod pas drogowy nieruchomości.       

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 19, poz115 z późn. zm) w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, za wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta, do którego należy zatem - w myśl art. 20 tej ustawy - m.in. pełnienie funkcji inwestora oraz nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych. W oparciu o art. 21. ust. 1. zarządca drogi, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2-4 i ust. 5, może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej odpowiednio przez sejmik województwa, radę powiatu lub radę gminy. W Opolu taką jednostką jest Miejski Zarząd Dróg.

 

Metodyka przeprowadzenia kontroli

 

w zakresie oddawania nieruchomości do korzystania w najem i dzierżawę

 

Oddawanie nieruchomości do korzystania w najem i dzierżawę odbywa się na wniosek. W 2012 r. było 15 postępowań w tych sprawach (akta kontroli Nr 13/2/I/1-2,6-8). Referat nie posiada pisemnych procedur. Poszczególne czynności wykonywane są na podstawie wypracowanej dotychczas praktyki  oraz w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Kontrolą objęto wszystkie postępowania przeprowadzone w 2012 r.  Szczegółowo zapoznano się ze stosowaną procedurą i sposobem postępowania od momentu wpłynięcia i zarejestrowania wniosku do podjęcia decyzji. Dokonano analizy dokumentacji w szczególności pod kątem terminowości załatwiania spraw oraz sprawdzenia czy na każdym etapie dane postępowanie jest zgodne z  przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. W siedmiu przypadkach w badanej dokumentacji znajdowały się umowy dzierżawy zawarte w 2012 r. (tabela nr 1 poz. 2, 3, 8, 10, 12, 13, 14). Ustalono, że stawki czynszów dzierżawnych wykazanych w umowach nie były niższe od minimalnych stawek określonych w załączniku nr 2 do pisma nr NSP AK. 72243-3/2006, NSP.AK.71443-1/2006 z dnia 25.01.2006 r. W czterech przypadkach wyrażono zgodę na oddanie przez państwową jednostkę organizacyjną w najem nieruchomości będącej w trwałym zarządzie (tabela nr 1 poz. 5, 7, 9, 15). W dwóch przypadkach sprawy przekazano do innych wydziałów (tabela nr 1 poz. 1 i 4).W jednym przypadku zawarto umowę użyczenia (tabela nr 1 poz. 11).  W jednym przypadku nie doszło do zawarcia umowy najmu (tabela nr 1 poz. 6).

 

w zakresie ustalania odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne

 

Referat zajmuje się postępowaniami w sprawach odszkodowania za nieruchomości prywatne przejęte pod drogi gminne i powiatowe. W 2012 r. było 11 takich postępowań (akta kontroli Nr 13/2/I/3-5).

Poszczególne czynności wykonywane są na podstawie wypracowanej dotychczas praktyki oraz w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą wszystkich spraw zaewidencjonowanych w 2012 r. Szczegółowo zapoznano się ze stosowaną procedurą i sposobem postępowania w poszczególnych sprawach. Dokonano analizy wykonanych czynności na każdym etapie danego postępowania pod kątem zgodności z  przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ze szczególnym uwzględnieniem terminowości załatwiania spraw.

 

 Ustalenia szczegółowe kontroli

 

I. w zakresie oddawania nieruchomości do korzystania w najem i dzierżawę

 

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw dot. oddawania nieruchomości do korzystania – w tym dzierżawa, najem, rozpatrywanych przez Referat Nieruchomości Skarbu Państwa w 2012 roku.

 

Tabela nr 1

 

Lp.

Nr sprawy z rejestru

Data

wpływu wniosku

Data zawarcia umowy

(data odpowiedzi)

Okres na jaki zawarto umowę

Uwagi

1.

NSP.6845.1.2012.AK

-

05.01.2012

-

Pismo informujące o stanie prawnym działki Nr 87 k.m. 25 obręb Opole, stanowiącej własność Gminy Opole

2.

NSP.6845.2.2012.AK

05.01.2012

27.04.2012

nieokreślony

-

3.

NSP.6845.3.2012.AK

05.03.2012

26.04.2012

01.05.2022

-

4.

NSP.6845.4.2012.ELŚ

02.04.2012

23.05.2012

-

Sprawa przejęta do realizacji przez Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym

5.

NSP.6845.5.2012.ELŚ

20.04.2012

26.04.2012

-

Zgoda na oddanie przez państwową jednostkę organizacyjną do korzystania części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie, w trybie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami

6.

NSP.6845.6.2012.ELŚ

-

15.05.2012

-

Informacja dotycząca nieruchomości lokalowych Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w najem

7.

NSP.6845.7.2012.ELŚ

16.05.2012

17.05.2012

-

Zgoda na oddanie przez państwową jednostkę organizacyjną w najem nieruchomości będącej w trwałym zarządzie, w trybie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami

8.

NSP.6845.8.2012.AK

30.05.2012

28.06.2012

30.06.2015

-

9.

NSP.6845.9.2012.ELŚ

31.05.2012

23.11.2012

04.06.2012

27.11.2012

-

Zgoda na oddanie przez państwową jednostkę organizacyjną w najem nieruchomości będącej w trwałym zarządzie, w trybie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami Oddział we Wrocławiu

10.

NSP.6845.10.2012.AK

06.06.2012

29.06.2012

30.11.2014

              -

11.

NSP.6845.11.2012.ELŚ

29.05.2012

27.06.2012

nieoznaczony

              -

12.

NSP.6845.12.2012.AK

18.06.2012

01.08.2012

31.12.2014

              -

13.

NSP.6845.13.2012.AK

01.08.2012

31.08.2012

31.08.2015

              -

14.

NSP.6845.14.2012.AK

11.10.2012

05.11.2012

31.10.2015

              -

15.

NSP.6845.15.2012.ELŚ

28.11.2012

01.12.2012

01.12.2012

Zgoda na oddanie przez państwową jednostkę organizacyjną w najem nieruchomości będącej w trwałym zarządzie, w trybie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

Uzupełnienie danych zawartych w powyższym zestawieniu dotyczących poszczególnych spraw

 

Ad1. W dniu 14.04.2010 r. została zawarta umowa dzierżawy na czas określony do 31.12.2012 r. W związku z powyższym Kierownik Referatu pismem z dnia 5.01.2012 r. poinformował  dzierżawcę nieruchomości, że termin umowy dzierżawy upływa z dniem 31.12.2012 r. i należy zwrócić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o jej aneksowanie bądź rozwiązanie.

 

Ad 2. Pismem z dnia 17.01.2012 r. zwrócono się do Wojewody Opolskiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na oddanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z wnioskodawcą.  W ślad za w/w pismem przesłano niezbędną dokumentację. Zgodnie z art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zamiar oddania nieruchomości w dzierżawę został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola na okres od 21.03.2012 r. do 11.04.2012 r. Wojewoda Opolski zarządzeniem nr 44/12 z dnia 14.03.2012 r. wyraził zgodę na zawarcie umowy dzierżawy.

 

Ad 3. Pismem z dnia 05.03.2012 r. zwrócono się do Prezydenta Miasta Opola z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym z dnia 30.04.2009 r. i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z wnioskodawcą. W ślad za w/w pismem przesłano niezbędną dokumentację. Zgodnie z art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zamiar oddania nieruchomości w dzierżawę został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola na okres od 05.04.2012 r. do 26.04.2012 r. Wojewoda Opolski zarządzeniem nr 54/12 z dnia 04.04.2012 r. wyraził zgodę na zawarcie umowy dzierżawy. Umowę zawarto w dniu 26.04.2012 r. na okres od 01.05.2012 r. do 01.05.2022 r.

 

Ad 4. Pismem z dnia 02.04.2012 r. zwrócono się do Prezydenta Miasta Opola z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym z dnia 14.04.2010 r. i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z wnioskodawcą. Zgodnie z art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zamiar oddania nieruchomości w dzierżawę został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola na okres od 03.04.2012 r. do 24.04.2012 r. W aktach sprawy znajduje się protokół zdawczo odbiorczy z dnia 23.05.2012 r. na okoliczność przejęcia do zarządzania przez Wydział Zarządzania Zasobami Komunalnymi Urzędu Miasta Opola lokalu użytkowego przy ul. Armii Krajowej 11-13A, stanowiącego własność Skarbu Państwa. W protokole zaznaczono, że z wnioskodawcą należy zawrzeć umowę najmu z dniem 1.06.2012 r. na okres trzech lat.

 

Ad 5. Pismem z dnia 19.04.2012 r. zwrócono się do Prezydenta Miasta Opola z wnioskiem o wyrażenie zgody na użyczenie na czas nieokreślony nieruchomości znajdującej się na nieruchomości oddanej w trwały zarząd na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. Prezydent Miasta Opola w dniu 26.04.2012 r. wyraził zgodę na użyczenie pomieszczeń zgodnie z wnioskiem.

 

Ad 6. W dniu 15.05.2012 r. zamiar oddania dwóch lokali użytkowych Skarbu Państwa w najem został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola na okres 21 dni tj. od 16.05.2012 r. do 06.06.2012 r. W badanych aktach sprawy brak jest dokumentacji dotyczącej dalszego postępowania. Z wyjaśnień pracownika prowadzącego sprawę wynika, że nie doszło do zawarcia umowy najmu ze względu na brak chętnych.

 

Ad 7. Pismem z dnia 08.05.2012 r. zwrócono się do Prezydenta Miasta Opola z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres pięciu lat z wnioskodawcą. W ślad za w/w pismem przesłano kserokopię opinii Dyrektora Departamentu Infrastruktury MON zawartą w piśmie nr 1135/D z dnia 24.04.2012 r. oraz zgodę Zastępcy Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia  na wynajem nieruchomości zawartą w piśmie Ne3250/VIII z dnia 25.04.2012 r. Pismem NSP.c845.7.2012.ELS z dnia 17.05.2012 r. Prezydent Miasta Opola wyraził zgodę na oddanie w najem nieruchomości na okres 5 lat.

 

Ad 8. Pismem z dnia 30.05.2012 r. zwrócono się do Prezydenta Miasta Opola z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres dwudziestu lat z wnioskodawcą. W ślad za w/w pismem przesłano kserokopię informacji o działkach z ewidencji gruntów. Zgodnie z art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zamiar oddania nieruchomości w dzierżawę został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola na okres od 5.06.2012 r. do 26.06.2012 r. W dniu 28.06.2012 r. została zawarta umowa dzierżawy między stronami na okres od 2.07.2012 r. do 30.06.2015 r.

 

Ad 9. Pismem z dnia 30.05.2012 r. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu zwrócił się do Prezydenta Miasta Opola z wnioskiem o wyrażenie zgody na najem na czas nieokreślony podmiotowi pomieszczeń użytkowych na terenie nieruchomości. Pismem  z dnia 4.06.2012 r. Prezydent Miasta Opola wyraził zgodę na oddanie w najem na czas określony wnioskowanych pomieszczeń. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w dniu 23.11.2012 r. wnioskuje pisemnie o zgodę na wynajem pomieszczeń na czas nieokreślony. W aktach sprawy znajduje się ponowne wystąpienie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w powyższej sprawie z dnia 3.01.2013 r. W dniu 09.01.2013 r. Prezydent Miasta Opola wyraził zgodę na oddanie w najem na czas nieokreślony na rzecz wnioskodawcy pomieszczeń użytkowych, znajdujących się w nieruchomości oddanej w trwały zarząd na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu.

 

Ad 10. Pismem z dnia 22.05.2012 r. zwrócono się do Prezydenta Miasta Opola z wnioskiem o wydanie zgody na ustawienie stacji rowerowych we wskazanych przez Miasto lokalizacjach. Do wniosku dołączona została odpowiednia dokumentacja. Zgodnie z art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zamiar oddania nieruchomości w dzierżawę został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola na okres od 6.06.2012 r. do 27.06.2012 r. Umowa dzierżawy została zawarta w dniu 29.06.2012 r. na czas określony od 1.07.2012 r. do 30 11.2014 r.

 

Ad 11. Pismem z dnia 23.05.2012 r. zwrócono się do Prezydenta Miasta Opola z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy użyczenia na czas nieokreślony podmiotowi pomieszczeń użytkowych na terenie nieruchomości. W dniu 27.06.2012 r. została zawarta umowa użyczenia pomiędzy zainteresowanymi stronami na czas nieoznaczony. Pismem  z dnia 2.07.2012 r. Prezydent Miasta Opola przesłał wnioskodawcy trzy egzemplarze umowy użyczenia celem podpisania.

 

Ad.12. Pismem z dnia 18.06.2012 r. zwrócono się do Prezydenta Miasta Opola  z wnioskiem o wyrażenie zgody na oddanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym i zawarcie umowy dzierżawy z wnioskodawcą.  W ślad za w/w pismem przesłano niezbędną dokumentację. Zgodnie z art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zamiar oddania nieruchomości w dzierżawę został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola na okres od 05.07.2012 r. do 26.07.2012 r. Prezydenta Miasta Opola z dniem 01.08.2012 r. zawarł umowę dzierżawy z wnioskodawcą na okres od 01.08.2012 r. do 31.12.2014 r.

Ad.13.  Pismem z dnia 01.08.2012 r. zwrócono się do Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa z wnioskiem o wyrażenie zgody na oddanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym i zawarcie umowy dzierżawy z wnioskodawcą.  W ślad za w/w pismem przesłano niezbędną dokumentację. W aktach sprawy widnieje notatka służbowa z dnia 02.08.2012 r. określająca wysokość stawki czynszu. Zgodnie z art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zamiar oddania nieruchomości w dzierżawę został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola na okres od 06.08.2012 r. do 27.08.2012 r. Prezydent Miasta Opola w dniu 31.08.2012 r. zawarł umowę dzierżawy z wnioskodawcą na okres od 01.09.2012 r. do 31.08.2015 r.

 

Ad. 14. Pismem z dnia 11.10.2012 r. zwrócono się do Prezydenta Miasta Opola z wnioskiem o wyrażenie zgody na oddanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym i zawarcie umowy dzierżawy z wnioskodawcą.  W ślad za w/w pismem przesłano niezbędną dokumentację. W aktach sprawy widnieje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 01.02.2009 r. Zgodnie z art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zamiar oddania nieruchomości w dzierżawę został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola na okres od 12.10.2012 r. do 02.11.2012 r. Prezydent Miasta Opola w dniu 05.11.2012 r. zawarł umowę dzierżawy z wnioskodawcą na okres od 05.11.2012 r. do 31.10.2015 r.

 

Ad.15. Pismem z dnia 28.11.2012 r. zwrócono się do Prezydenta Miasta Opola z wnioskiem o wyrażenie zgody na wynajem na czas nieokreślony pomieszczeń użytkowych w trybie bezprzetargowym i zawarcie umowy dzierżawy z wnioskodawcą.  W aktach sprawy widnieje zgoda  Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii  z dnia 1.12.2012 r. na oddanie w najem rzeczonych pomieszczeń oraz pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z dnia 17.12.2012 r. o zmianę treści wydanej zgody co do lokalizacji pomieszczeń. Pismem z dnia 20.12.2012 r. Prezydent Miasta Opola poinformował wnioskodawcę o wyrażeniu zgody na oddanie wnioskowanych pomieszczeń będących własnością Skarbu Państwa w najem na czas nieokreślony.

 

II. w zakresie ustalania odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne

 

Referat zajmuje się postępowaniami w sprawach odszkodowania za nieruchomości prywatne przejęte pod drogi gminne i powiatowe. W 2012 r. było 11 postępowań w tych sprawach.

Szczegółowej analizie poddano wszystkie sprawy które przedstawiono w poniższym zestawieniu.

 

Tabela nr 2

 

Lp.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji dróg publicznych (numer decyzji, data wydania)

Postanowienie Wojewody Opolskiego o wyłączeniu Prezydenta Miasta Opola (numer decyzji, data wydania)

Uwagi

1.

UAB.IrM.7331/D-384/08 z dnia 01.10.2008 r.

IN.IV.7570.1.3.2012.BG 07.03.2012 r.

Odszkodowanie ustalane na wniosek byłego właściciela nieruchomości

2.

-

-

Przekazanie pisma do Miejskiego Zarządu Dróg wg. kompetencji (dotyczy wykupu pod drogę)

3.

UAB.IrM.7331/D-375/08 z dnia 23.09.2008 r.

IN.IV.7570.1.4.2012.BG 04.04.2012 r.

Odszkodowanie ustalane na wniosek byłego właściciela nieruchomości

4.

UAB.IrM.7331/D-375/08 z dnia 23.09.2008 r.

IN.IV.7570.1.6.2012.MKO 11.04.2012 r.

Odszkodowanie ustalane na wniosek byłego właściciela nieruchomości -

5.

GNGiK.II.BK.74301-21/08/09 z dnia 15.05.2009 r., GiK.IA.74301-115/10/11 z dnia 10.01.2011 r., GiK.6831.45.2011.IA z dnia 24.11.2011 r.

-

Rokowania pomiędzy Gminą Opole a Skarbem Państwa w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami

6.

UAB.6740.113.2012.WK

z dnia 09.05.2012 r.

IN.IV.7570.1.15.2012.MKO 09.07.2012 r.

Ustalenie odszkodowania bez konieczności złożenia wniosków przez byłych właścicieli

7.

UAB.IrM.7331/D-375/08 z dnia 23.09.2008 r.

IN.IV.7570.1.19.2012.MKO

09.07.2012 r.

Odszkodowanie ustalane na wniosek byłego właściciela nieruchomości

8.

UAB.IrM.7331/D-375/08 z dnia 23.09.2008 r.

IN.IV.7570.1.21.2012.BG

29.08.2012 r.

Odszkodowanie ustalane na wniosek byłego właściciela nieruchomości

9.

UAB.IrM.7331/D-375/08 z dnia 23.09.2008 r.

W trakcie rozpatrzenia przez Wojewodę Opolskiego

Odszkodowanie ustalane na wniosek byłego właściciela nieruchomości

10.

IN.IV.7570.117.2011.MN  z dnia 20.11.2012 r., IN.IV.7570.124.2011.MN z dnia 23.11.2012 r., IN.IV.7570.121.2011.MN z dnia 27.11.2012 r., IN.IV.7570.122.2011.MN  z dnia 27.11.2012 r.

-

Przekazanie pisma do Miejskiego Zarządu Dróg wg. kompetencji (MZD wypłaca odszkodowanie działając w imieniu Gminy Opole)

11.

UAB.6740.113.2012.WK

z dnia 09.05.2012 r.

IN.IV.7570.1.15.2012.MKO 09.07.2012 r.

Ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa przez Starostę Kluczborskiego decyzją GG-GN.683.2.2012.BK z dnia 30.11.2010 r. bez konieczności złożenia wniosku o ustalenie wodszkodowania

 

Uzupełnienie danych zawartych w powyższym zestawieniu dotyczących poszczególnych spraw

 

Ad.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji dróg publicznych nr UAB.IrM.7331/D-384/08 z dnia 01.10.2008 r. wydana przez Prezydenta Miasta Opola

 

W dniu 19.01.2012 r. do Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa wpłynął wniosek  od właściciela  nieruchomości o ustalenie wysokości odszkodowania w związku z przejęciem jego nieruchomości przez Gminę Opole. W dniu 25.01.2012 r. akta sprawy przekazano do Wojewody Opolskiego celem wyznaczenia Starosty do prowadzenia postępowania. Postanowieniem nr IN.IV.7570.1.3.2012.BG z dnia 07.03.2012 r. Wojewoda Opolski wyłączył Prezydenta Miasta Opola z postępowania i przekazał sprawę do Starosty Opolskiego.

 

Ad.2. Sprawa NSP.KW-00213/12 o odpłatne przeniesienie własności nieruchomości na Skarb Państwa

 

W dniu 17.02.2012 r. do Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa wpłynął wniosek  od właściciela  nieruchomości o ustalenie wysokości odszkodowania w związku z przejęciem jego nieruchomości przez Gminę Opole. W dniu 23.02.2012 r. Prezydent Miasta Opola wystąpił do Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu o podjęcie stosownych działań celem uregulowania obecnego stanu prawnego. Wojewoda Opolski pismem z dnia 6.03.2012 r. informuje , że organem właściwym w sprawie jest Prezydent Miasta Opola. Prezydent Miasta Opola w odpowiedzi z dnia 26.03.2012 r. prosi o wyznaczenie do prowadzenia postępowania właściwy organ-starostę. Postanowieniem z dnia 04.04.2012 r. Wojewoda Opolski wyznacza Starostę Opolskiego do prowadzenia sprawy. W dniu 24.05.2012 r. dokumentacja w w/w sprawie została przekazana do Starosty Opolskiego.

 

Ad.3. Sprawa NSP.KW-00251/12 o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomość nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa

 

W dniu 15.11.2011 r. do Kancelarii Urzędu Miasta Opola wpłynął wniosek  od właściciela  nieruchomości o ustalenie wysokości odszkodowania w związku z przejęciem jego nieruchomości przez Gminę Opole. Wniosek ten następnie wpłynął do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami a następnie w dniu 16.01.2012 r. do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. Pismem z dnia 18.01.2012 r. MZD w Opolu przekazał wniosek do Wojewody Opolskiego. Pismem IN.IV.7570.1.26.2011.BG z dnia 06.03.2012 r. Wojewoda Opolski przekazuje wniosek wraz z aktami Prezydentowi Miasta Opola celem finalizacji sprawy. W dniu 26.03.2012 r. Prezydent Miasta Opola występuje do Wojewody Opolskiego o wyznaczenie właściwego organu do prowadzenia sprawy. Postanowieniem z dnia 11.04.2012 r. Wojewoda Opolski wyznacza Starostę Opolskiego do prowadzenia sprawy. Dnia 24.05.2012 r. dokumentacja w w/w sprawie została przekazana do Starosty Opolskiego.

 

Ad.4. Sprawa NSP.KW-00252/12 o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomość nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa

 

W dniu 20.03.2011 r. do Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa wpłynął wniosek  od właściciela  nieruchomości o ustalenie wysokości odszkodowania w związku z przejęciem jego nieruchomości przez Gminę Opole. Prezydent Miasta Opola pismem NSP.6833.4.2012.MK z dnia 29.03.2012 r. wystąpił do Wojewody Opolskiego o wyznaczenie odpowiedniego organu do prowadzenia sprawy. Wojewoda Opolski pismem IN.IV.7570.1.6.2012.MKO z dnia 11.04.2012 r. wydał postanowienie wyznaczając Starostę Opolskiego do prowadzenia przedmiotowej sprawy. W dniu 24.05.2012 r. Prezydent Miasta Opola przekazał Staroście Opolskiemu brakującą dokumentację.

 

Ad.5. Sprawa NSP.ZD-00091/12 o przystąpieniu do rokowań ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomość nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa

 

W dniu 18.01.2012 r. do Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa wpłynęła decyzja rkp-5506/12 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.11.2011 r. zatwierdzająca podział nieruchomości ujętej w księdze wieczystej OP10/                                                        00087732/8. Prezydent Miasta Opola  reprezentujący Gminę Opole pismem NSP.6833.5.2012.MK z dnia 15.05.2012 r. wystąpił z wnioskiem o przystąpienie do rokowań w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne na rzecz Gminy Opole. Wydział Gospodarki Nieruchomościami pismem GN-GG.6833.1.2011.GW z dnia 29.05.2012 r. informuje Referat Nieruchomości Skarbu Państwa o braku podstaw prawnych do wypłaty podwójnego odszkodowania, tj. dla właściciela (Skarb Państwa) i użytkownika wieczystego. W odpowiedzi z dnia 6.12.2012r. Prezydent Miasta Opola  informuje, że w przypadku gdy brak uzgodnień co do wysokości odszkodowania  między właścicielem nieruchomości a użytkownikiem wieczystym odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości. Wydział Gospodarki Nieruchomościami pismem z dnia 18.01.2013 r. informuje Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, że po otrzymaniu opinii radców prawnych Urzędu w w/w sprawie powiadomi o dalszym toku postępowania.

 

Ad.6. Sprawa NSP.KW-00447/12 o ustalenie wysokości odszkodowania za zajęcie nieruchomości związanych z realizacją inwestycji drogowej.

 

Pismem z dnia 22.05.2012 r. Prezydent Miasta Opola zwrócił się do Wojewody Opolskiego z wnioskiem o wyznaczenie właściwego organu- starostę do prowadzenia postępowania w celu ustalenia wysokości odszkodowania za przejętą nieruchomość, przekazując jednocześnie w załączeniu akta sprawy. Wojewoda Opolski postanowieniem z dnia 09.07.2012 r. postanowił wyznaczyć do prowadzenia sprawy Starostę Kluczborskiego. W dniu 12.09.2012 r. Prezydent Miasta Opola przekazał do Starosty Kluczborskiego brakujące dokumenty w sprawie. Starosta Kluczborski pismem z dnia 20.09.2012 r. zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie.

 

Ad.7. Sprawa NSP.KW-00308/12 o ustalenie i wypłatę odszkodowania w związku z wydaną decyzją pozwolenia na budowę i decyzją z dnia 23.09.2008 r. nr UAB.IrM.7331/D-375/08 Prezydenta Miasta Opola.

 

W dniu 04.06.2012 r. do Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa wpłynął wniosek  od właściciela  nieruchomości o ustalenie wysokości odszkodowania w związku z przejęciem jego nieruchomości przez Gminę Opole. W dniu 26.06.2012 r. Prezydent Miasta Opola wystąpił do Wojewody Opolskiego o wyznaczenie do prowadzenia sprawy Starosty Opolskiego. Postanowieniem z dnia 09.07.2012 r.

IN.IV.7570.1.19.2012.MKO Wojewoda Opolski wyznaczył do prowadzenia sprawy Starostę Brzeskiego.

 

Ad.8. Sprawa NSP.KW-00363/12 o ustalenie i wypłatę odszkodowania w związku z wydaną decyzją pozwolenia na budowę i decyzją z dnia 23.09.2008 r. nr UAB.IrM.7331/D-375/08 Prezydenta Miasta Opola.

 

W dniu 28.06.2012 r. do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu wpłynął wniosek  od właściciela  nieruchomości o ustalenie wysokości odszkodowania w związku z przejęciem jego nieruchomości przez Gminę Opole. W dniu 29.06.2012 r. wniosek został przekazany Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Opola. Prezydent Miasta Opola wystąpił do Wojewody Opolskiego o wyznaczenie do prowadzenia sprawy właściwego organu-starosty.  Postanowieniem z dnia 29.08.2012 r. IN.IV.7570.1.21.2012.BG Wojewoda Opolski wyznaczył do prowadzenia sprawy Starostę Głubczyckiego.

 

Ad.9. Sprawa NSP.KW-00598/12 o ustalenie i wypłatę odszkodowania w związku z wydaną decyzją pozwolenia na budowę i decyzją z dnia 23.09.2008 r. nr UAB.IrM.7331/D-375/08 Prezydenta Miasta Opola.

 

W dniu 22.11.2012 r. do Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa wpłynął wniosek  od właściciela  nieruchomości o ustalenie wysokości odszkodowania w związku z przejęciem jego nieruchomości przez Gminę Opole. W dniu 26.11.2012 r. Prezydent Miasta Opola wystąpił do Wojewody Opolskiego o wyznaczenie do prowadzenia sprawy właściwego organu-starosty.

 

 

 

Ad.10. Sprawa NSP.KW-00640/12 dot. zastrzeżeń właściciela nieruchomości do sporządzonego operatu szacunkowego w sprawie ustalenie i wypłaty odszkodowania.

 

W dniach 27 i 30.11.2012 r. do Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa wpłynęły kopie 4 pism Wojewody Opolskiego adresowane do wnioskodawcy w sprawie zajęcia stanowiska dot. sporządzonego operatu szacunkowego. Referat Nieruchomości w pismem z dnia 30.11.2012 r. przekazał pisma wg kompetencji do Miejskiego Zarządu Dróg celem zajęcia stanowiska.

 

Ad.11. Sprawa NSP.KW-24/13 o ustalenie wysokości odszkodowania za zajęcie nieruchomości związanych z realizacją inwestycji drogowej.

 

W badanych sprawach znajduje się również dokumentacja, z której wynika, że w dniu 06.12.2012 r. do Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa wpłynęła decyzja Starosty Kluczborskiego z dnia 30.11.2010 r. GG-GN.683.2.2012.BK przyznająca odszkodowanie w wysokości 8.274,00 zł dotychczasowemu właścicielowi przejętej nieruchomości tj. dla Skarbu Państwa. Z decyzji tej wynika, że Gmina Opole wypłaci odszkodowanie  w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. W związku z otrzymaną decyzją Prezydent Miasta Opola pismem nr NSP.6833.11.2012 z dnia 15.01.2013 r. wystąpił do Miejskiego Zarządu Dróg  w Opolu z wnioskiem o przelanie środków na konto „Dochody Skarbu Państwa”.

 

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

 

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu (podpisy)

 

 

 

Data: ........................

                Zespół kontrolny

                     (podpisy)

 

 

 

 

Data: ……………………………….

         

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2013-12-18 13:20:01 - Wystąpienie pokontrolne (28.00 kB)

Ilość odwiedzin: 5095
Nazwa dokumentu: Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2013-12-18 13:01:15
Data udostępnienia informacji: 2013-12-18 13:01:15
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-18 13:26:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner