logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Miejski Rzecznik Konsumentów
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   plus Wydział Inwestycji Miejskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      plus Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
      plus Nadzór Prezydenta nad organizacjiami pozarządowymi
      plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Sprawozdania
      minus Konkursy
         plus 2019
         plus 2018
         plus 2017
         plus 2016
         plus 2015
         minus 2014
            minus Konkurs - kultura
            minus konkurs - przeciwdziałanie narkomanii 2014
            minus Konkurs Sport 2014
            minus Konkurs Pomoc Społeczna I - 2014
            minus Konkurs Pomoc Społeczna 2014-2016
            minus Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 2014-2015
            minus Porządek i bezpieczeństwo publiczne 2014
            minus Wspomagający rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
            minus Konkursy: „działania na rzecz osób niepełnosprawnych” i „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”
            minus Konkurs z zakresu pomocy społecznej pn. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
            minus Konkurs Ekologia 2014
            minus Konkurs - Prowadzenie oddziału dziennego pobytu 2014
            minus Konkurs Biały Ząbek 2014
            minus Konkurs Współpraca międzynarodowa 2014
            minus Konkurs 2014 z zakresu nauki, oświaty i wychowania.
            minus Konkurs 2014 z zakresu turystyki
            minus otwarty konkurs ofert z zakresu promocji miasta Opola na rok 2014
            minus Konkurs Kultura 2014 - II
            minus Konkurs Ratownictwo wodne 2014
            minus Konkurs Sport II - 2014
            minus otwarty konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
            minus otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej 2014
            minus Otwarty konkurs ofert - sport 2014
         minus Komisje konkursowe
         plus Nabór na członków komisji konkursowych
         minus konkurs ofert na powierzenie w 2019 r. realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie określonym
      plus Tryb pozakonkursowy
      minus Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
      plus Konsultacje społeczne
      plus Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
      plus Konkurs im. Jana Całki za 2018 rok
      plus Budżet Obywatelski
      plus Inicjatywa Lokalna
      minus Rezerwacja sali
      plus Dzielnice Opola (Kadencje 2015-2019 / 2017-2019)
      plus Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024)
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Prezydent Miasta Opola ogłasza  konkurs ofert na realizację zadań publicznych na powierzenie realizacji w 2014 roku organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Termin składania ofert upływa w dniu 7 marca 2014 r.

Załączniki do pobrania: 2013-12-18 14:35:10 - Zarządzenie (31.50 kB)
2013-12-18 14:36:57 - Ogłoszenie (97.50 kB)
2014-03-21 08:25:36 - Wyniki (31.00 kB)

Ilość odwiedzin: 2494
Nazwa dokumentu: Porządek i bezpieczeństwo publiczne 2014
Skrócony opis: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych na powierzenie realizacji w 2014 roku organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Kobluk
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Polak
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Polak
Data wytworzenia informacji: 2013-12-18 14:29:30
Data udostępnienia informacji: 2013-12-18 14:29:30
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-21 08:26:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner