logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KWiA-I.1711.00010.2013

 

                    Opole, 26 kwietnia 2013 r.

 

PROTOKÓŁ KONTROLI NR  14/13

 

Jednostka kontrolowana

Przedszkole Publiczne nr 3

im. J. Brzechwy

ul. Strzelców Bytomskich 19

45-084 Opole

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

 Od 4 do 25 kwietnia 2013 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Wiesław Pałczyński – inspektor w  Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Tadeusz Lech –główny specjalista w

Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Przedmiot kontroli

Gospodarka finansowa

Okres objęty kontrolą

2012 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Jolanta Gajos-Babiak – dyrektor przedszkola

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały

Jolanta Gajos-Babiak – dyrektor przedszkola

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- główna księgowa

 

I. Podstawy prawne

 

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z  2002 r., Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia      2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz 177 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 38 poz. 861 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).

 

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Uchwała Nr XXXIII/302/04 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ( z późniejszymi zmianami).

 

 1. Uchwała Nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Opole.

 

 1. Uchwała Nr XLVII/500/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 

 1. Uchwała Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

 

 1. Uchwała Nr VIII/93/11 Rady Miasta Opola z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

 

 1. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

 

II. Cel kontroli

 

 Celem kontroli było:

- dokonanie oceny prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej,

- sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji dochodów i wydatków,

- sprawdzenie zgodności sporządzanych sprawozdań z ewidencją księgową.

 

III. Metodyka przeprowadzenia kontroli

 

Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych  w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora jednostki. Dane zawarte w sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności z przepisami i planem finansowym.

Szczegółową kontrolą objęto:

-   zgodność z ewidencją księgową danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S dotyczących planu, zaangażowania, wydatków oraz zobowiązań,

- zgodność z ewidencją i sprawozdaniem Rb-27S otrzymanych i odprowadzonych do Urzędu Miasta dochodów budżetowych,

-  zapisy w ewidencji księgowej dotyczące wszystkich wydatków budżetowych przedszkola za grudzień 2012 r.,

-   zgodność ze sprawozdaniem zapisów dotyczących wpływów i wydatków z   dochodów na wydzielonym rachunku w grudniu 2012 r. we wszystkich paragrafach,

-  wpływy i wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2012r.,

-   zgodność z ewidencją księgową stanu zobowiązań i należności,

-   realizacja zobowiązań w styczniu 2012 r.,

-  zgodność z uchwałą Rady Miasta Opola naliczenia opłat za grudzień 2012 r.

    Sprawdzono czy na koniec roku jednostka dokonała spisu z natury i rozliczenia artykułów żywnościowych znajdujących się w magazynie. W zakresie gospodarki kasowej dane z ewidencji księgowej porównano z raportami kasowymi. W zakresie druków ścisłego zarachowania zapoznano

się z zasadami i sposobem postępowania oraz sprawdzono ciągłość numeracji dotychczas wykorzystanych kwitariuszy przychodowych i rozchodowych.

Sprawdzono również czy jednostka posiada opracowane na piśmie procedury kontroli zarządczej oraz czy procedury te są dostosowane do specyfiki  jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.

                                              

IV. Sprawy organizacyjne  

 

         Siedzibą przedszkola jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 19, którą Zarząd Miasta Opola przekazał jednostce nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GN-7224c/59/98 z dnia 18.11.1998r. Na powyższą nieruchomość utworzono księgę wieczystą KW nr 95465.

W okresie objętym kontrolą dyrektorem jednostki była pani Jolanta Gajos-Babiak powołana na to stanowisko przez Prezydenta Miasta Opola z dniem 1 września 2010 r. na czas określony do 31 sierpnia 2015 r. (akta kontroli Nr 13/14//I/1).

Głównym księgowym jednostki jest pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zatrudniona na czas nieokreślony w wymiarze 1/2 etatu od 01. 09.2008 r.

Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dziale klasyfikacji budżetowej 801 rozdział 80104. Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że w 2012 r. jednostka zaewidencjonowała ogółem 7.353 operacji księgowych.

         W kontrolowanej jednostce obowiązują następujące wewnętrzne regulacje prawne dotyczące gospodarki finansowo-księgowej:

 • Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów,
 • Zasady (polityka) rachunkowości w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Opolu,
 • Zakładowy Plan Kont,
 • Kontrola zarządcza,
 • Instrukcja wewnętrzna w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych,
 • Regulamin Zamówień Publicznych,
 • Regulamin ZFŚS.

W okresie objętym kontrolą przedszkole posiadało wyodrębnione rachunki bankowe dotyczące: budżetu, wydzielonego rachunku dochodów, sum depozytowych oraz funduszu socjalnego.

W kontrolowanej jednostce inwentaryzacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych została przeprowadzona grudniu 2011 r. Zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją z przeprowadzonej inwentaryzacji został sporządzony protokół (akta kontroli Nr 13/14/I/68).

 

         Szczegółowo stan zatrudnienia w kontrolowanej jednostce na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższa tabela:

 

Tabela nr 1

l.p.

Wyszczególnienie

Ilość osób-umowy

Zatrudnienie

w etatach (stan na 31.12.2011 r.)

1

Pracownicy pedagogiczni

11

10,84

2

   Pracownicy administracyjni

 4

  2,00

3

Pracownicy obsługi

 9

8,62

               RAZEM:

24

 21,46 

 

 

         W porównaniu do analogicznego roku ubiegłego stan zatrudnienia   zmniejszyło się o 1 osobę, również zatrudnienie w etatach zmniejszyło się o 1 etat. Zmniejszenie zatrudnienia dotyczyło nauczycieli dyplomowanych pracowników (akta kontroli Nr 13/14//I/27).

             

Stan zatrudnienia nauczycieli według stopnia awansu zawodowego na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższa tabela:

 

Tabela nr 2

Lp

Stopień

awansu zawodowego

Zatrudnienie

w osobach

Zatrudnienie

w etatach

1

 Dyplomowani

 8

 7,84

2

 Mianowani

  0

 0

3

 Kontraktowi

  3

 3,00

4

 Stażyści

  1

 0,67

                   RAZEM:

12,00

11,51

 

 

         Na podstawie ewidencji kontroli ustalono, że w 2012 r. w przedszkolu zostały przeprowadzona jedna kontrola zewnętrzna przez:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu. Uwag i zaleceń nie wydano.

         Na dzień 31.12.2012 r. do przedszkola zapisanych było 123 dzieci, tj. 6 dzieci więcej niż na dzień 31.12.2011 r.

 

V. Dochody budżetowe w 2012 r.

 

W dniu 7.01.2013 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych przedszkola za 2012 rok.

Ze sprawozdania wynika, że dochody w tym okresie wyniosły 37.926,16 zł. W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota jest zgodna kontami księgowymi:130-01-03- rachunek bieżący oraz 221 – należności z tytułu dochodów budżetowych.

Natomiast dochody wykazane w paragrafie 0920 w kwocie 1.111,40 zł dotyczyły  kapitalizacji odsetek ze wszystkich rachunków bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat na dzień 31.12.2012 r.

W wyniku kontroli ustalono, że dochody te są zgodne z ewidencją księgową kontrolowanej jednostki (akta kontroli Nr 13/14/I/31-30). Powyższe środki w całości zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

 

VI.  Wydatki budżetowe w 2012 r.

 

W ewidencji księgowej (konto 130) jednostka kontrolowana wykazała, że stan początkowy środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012 r. wynosił 0. W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z wyciągiem bankowym nr 1 z dnia 3.01.2012 r. (akta kontroli Nr 13/14/I/35).

Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że w 2012 r. zaewidencjonowano ogółem 1.614 operacje księgowe dotyczące środków budżetowych oraz 6 operacji księgowych dotyczących rachunku depozytów (akta kontroli Nr 13/4/I/23).

Ze sporządzonego sprawozdania dotyczącego działu 801 rozdział 80104 oraz z dokumentacji księgowej jednostki wynika, że wydatki budżetowe za okres od stycznia do grudnia 2012 r. wyniosły ogółem 1.091.458,07 zł (akta kontroli Nr 13/14/I/9). Kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową Urzędu Miasta Opola dotyczącą przekazanych środków do jednostki na działalność w 2012 r. (akta kontroli Nr 13/14/I/10). Na podstawie analizy sprawozdań za lata 2011 -2012 ustalono, że wydatki w 2012 r. były wyższe o 150.250,57 zł od wydatków poniesionych w analogicznym okresie roku ubiegłego (akta kontroli Nr 13/14/I/27).

W 2012 r. wydatki zostały zaewidencjonowane w ośmiu paragrafach tj.: 3020, 4010, 6050 4040, 4110, 4120, 4270 oraz 4440. Wydatki dotyczyły wydatków osobowych tj.: wynagrodzeń, w tym „trzynastki” oraz pochodnych jak składki ZUS, fundusz pracy, odpisu na fundusz socjalny. W wyniku kontroli ustalono, że kwoty wydatków ogółem wykazane w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową kontrolowanej jednostki (akta kontroli Nr 13/14/I/7). Ponadto ustalono, że wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące planu oraz zaangażowania są zgodne z kontami pozabilansowymi 980 i 998. Konta te ujęte są w Zakładowym Planie Kont.

Szczegółową kontrolą objęto wszystkie wydatki dokonane w grudniu 2012r. Z wyciągu bankowego nr 46 wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym na dzień 01.12.2012 r. wynosił 65.725,66 zł. Wpływy ogółem na rachunek bieżący jednostki środków budżetowych przekazanych przez Urząd Miasta wyniosły w grudniu 45.263,63 zł. Z analizy sprawozdań za okresy od stycznia do listopada i od stycznia do grudnia oraz z ewidencji księgowej wynika, że w grudniu zaewidencjonowano wydatki w trzech paragrafach tj. 4010, 4110 i 4120 na łączną kwotę 110.989,29 zł.

 Ponadto z powyższych danych wynika, że wydatki w poszczególnych paragrafach wyniosły:

 

- § 4010 – 86.738,21 zł,

- § 4110 -  21.291,33 zł,

- § 4120 -   2.959,75 zł.

 

W wyniku kontroli ustalono, że kwoty wydatków w grudniu ogółem oraz w poszczególnych paragrafach były zgodne z ewidencją konta 130. Łączna kwota środków zaewidencjonowanych i posiadanych na wydatki bieżące jednostki w grudniu wynosiła 110.988,29 zł.

Na podstawie ewidencji księgowej oraz wyciągów bankowych nr 46, 47,48,49,50 ustalono, że na powyższą kwotę oprócz wydatków zrealizowanych według podziałek klasyfikacji budżetowych i zwrotu do Urzędu Miasta niewykorzystanych środków składały się także przelewy do Urzędu Miasta dochodów budżetowych z tytułu odsetek w łącznej kwocie 1.111,40 zł.

Na koniec 2012 r. saldo konta 130 wynosiło 0 i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 64 z dnia 31.12.2012 r. (akta kontroli Nr 12/3/I/77-79). Również stan gotówki w kasie na koniec 2012 r. wynosił 0.

 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

 

Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej wynika, że wydatki w grudniu wyniosły 34.954,49 zł. Na podstawie zestawienia wydatków dla poszczególnych paragrafów, wyciągów bankowych nr 93- 99 za okres od 1 do 29.12.2012 r. oraz ewidencji kont 130, 225, 229 i 240 (akta kontroli Nr 12/3/I/56-57) ustalono, że na powyższą kwotę składają się między innymi:

- (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

Ponadto na kwotę tych wydatków składają się potracone z wynagrodzeń składki ZUS od pracowników, składki ubezpieczeniowe PZU, składki ZNP, potracone pożyczki mieszkaniowe oraz podatek od wynagrodzeń.

W trakcie kontroli dokonano również analizy wynagrodzeń za grudzień wszystkich pracowników przedszkola. Stwierdzono, iż wszystkie kwoty wykazane w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami na sporządzonych listach płac (akta kontroli Nr 13/14/I/17-18). Porównano także wysokość naliczenia poszczególnych składników wynagrodzeń z przepisami prawnymi oraz z dokumentacją stanowiącą podstawę ich naliczeń, w tym z:

 • regulaminem wynagradzania wraz załącznikami,
 • aktami nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli,
 • umowami o pracę,
 • decyzjami dyrektora dotyczącymi przyznania dodatków motywacyjnych, za wychowawstwo, opiekuna stażu, za specjalizację, w sprawie zmiany wynagrodzeń,
 • wydrukami komputerowymi dotyczącymi dodatku za wysługę.

 

Rozbieżności w tym zakresie nie stwierdzono.

Ustalono, że na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oprócz wynagrodzenia zasadniczego, chorobowego i dodatków za wysługę, składały się (akta kontroli Nr 13/14/I/17):

-(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

Wydatków budżetowych na wynagrodzenia z innych tytułów nie stwierdzono.

Na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oprócz wynagrodzenia zasadniczego i dodatków za wysługę składały się:

-(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

Ponadto pracownikowi obsługi wypłacono (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

 Wydatków budżetowych na wynagrodzenia z innych tytułów nie stwierdzono.

 

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne

 

Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej konta -130 i 229 wynika, że wydatki w grudniu wyniosły 21.568,53 zł.  W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota wydatków dotyczyła składek ZUS za listopad i grudzień 2012r. oraz była zgodna z deklaracjami DRA (akta kontroli Nr 13/14/I/19). Na podstawie zestawienia wydatków dla poszczególnych paragrafów, wyciągów bankowych nr 76, 82  oraz ewidencji kont 130 i 229 ustalono, że na powyższą kwotę składają się:

- składki ZUS od pracodawcy za listopad w kwocie  11.027,98 zł,

- składki ZUS od pracodawcy za grudzień w kwocie 10.540,55 zł.

Przelewu składek do ZUS dokonano w dniach 01 i 28.12.2012 r.

 

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

 

Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej – konta 130 i 229 wynika, że wydatki w grudniu wyniosły 2.682,55 zł.  W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota wydatków dotyczyła składek na Fundusz Pracy za listopad i grudzień 2012r. oraz była zgodna z deklaracjami DRA (akta kontroli Nr13/14/I/19). Na podstawie tej ewidencji oraz wyciągów bankowych nr 76 i 82 ustalono, że przelewów składek do ZUS dokonano w dniach 01 i 28.12.2012 r.

 

VII. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

Z wyciągu bankowego nr 1 z dnia 03.01,2012 r. wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2012 r. wynosił 29.994,93 zł (akta kontroli Nr 13/14/I/43). Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową  (konto 135 – rachunek ZFŚS (akta kontroli Nr 13/14/I/44). Z raportu kasowego (nr 1/2012/ZFŚS – 1.800,00 zł – wczasy pod gruszą dla 4 osób, nr 2/2012 – 101,25 zł – tort na imprezę integracyjną - Dzień Nauczyciela, nr 3/2012 (akta kontroli Nr 13/14/I/71-72), 1.200,00 zł – zapomoga materialna dla 4 emerytów).  Stan początkowy gotówki w kasie wynosił 0 (akta kontroli Nr 13/14/I/45).

          W 2012 r. w kontrolowanej jednostce dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 44.300,00 zł (akta kontroli Nr 13/14/I/44). Kwota odpisu była zgodna z naliczeniem Funduszu Socjalnego oraz z Planem dochodów/wydatków ZFŚS na 2012 r. (akta kontroli Nr 12/3/I/32).

            Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach:

 • 30.05.2012 r. – 31.050,00 zł  -  WB nr 20,
 • 26.09.2012 r. – 10.350,00 zł  -  WB nr 17,
 • 21.11.2012 r. -    2.900,00 zł  -  WB nr 25. (korekta)

Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników jednostki określił dyrektor w Regulaminie Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Opolu.

Wyżej wymieniony regulamin określa między innymi osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.

Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków (akta kontroli Nr 13/14/I/).

Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Wn) oraz wyciągów bankowych konta ZFŚS wynika, że na rachunek bankowy oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych środków, wpływały także spłaty pożyczek mieszkaniowych oraz odpis dla emerytów przekazany z Urzędu Miasta (akta kontroli Nr 13/14/I/39). Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.  Łączna kwota środków posiadanych na rachunku bankowym funduszu w 2012 r. wyniosła 12.706,19.

          Z analizy strony Ma konta 135 i konta 101-03 - kasa ZFŚS wynika, że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie dotyczyły:

 • dofinansowania do wypoczynku,
 • pożyczek mieszkaniowych,
 • wypłaty świadczeń urlopowych,
 • pomocy materialnej i zapomóg,
 • dofinansowania do biletów.

Wszystkie skontrolowane wydatki posiadały dokumentację potwierdzającą przyznanie ww. świadczeń. Dokumenty te zostały zatwierdzone do wypłaty i podpisane przez upoważnione osoby. Wydatki dot. świadczeń zostały poniesione zgodnie z Regulaminem ZFŚS i stosownymi w tym zakresie przepisami.

Saldo konta 135 na dzień 31.12.2012 r. wynosiło 12.706,19 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 34 (akta kontroli Nr 13/14/I/34). Z ewidencji konta 101 wynika, że stan gotówki w kasie na koniec roku wynosił 0 i był zgodny z raportem kasowym nr 30/2011-4/ZFŚS za okres od 11 do 20.12.2012 r. (akta kontroli Nr 13/14/I/35).

 Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że w 2012 r. zaewidencjonowano ogółem 96 operacji księgowych dotyczących funduszu socjalnego (akta kontroli Nr 13/14/I/39).

 

VIII. Zobowiązania

 

W sprawozdaniu Rb-34S jednostka kontrolowana wykazała stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. w łącznej kwocie 6.866,13 zł. Ustalono, że w kwocie tej znajdują się także zobowiązania z tytułu nadpłat za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 1.002,80 zł (akta kontroli Nr 13/14/I/43) Stan zobowiązań ogółem był zgodny z ewidencją konta 201. Sprawdzono płatności zobowiązań dokonane w styczniu 2012 r. Na podstawie ewidencji konta 201-10-801 oraz dokumentacji źródłowej ustalono, że w miesiącu tym uregulowano 6 faktur, które jednostka otrzymała w grudniu 2011 r. Dotyczyły one paragrafów 4220, 4260, 4300 oraz 4370. Ustalono, że wszystkie otrzymane w tym miesiącu faktury zostały ujęte w zobowiązaniach za 2012 r.

W sprawozdaniu Rb-28S jednostka kontrolowana wykazała stan zobowiązań budżetowych na dzień 31.12.2012 r. w łącznej kwocie 68.411,02 zł. Zobowiązania te dotyczyły paragrafów: 4040, 4110 oraz 4120. W wyniku kontroli na podstawie ewidencji księgowej (akta kontroli Nr 13/14/I/42) ustalono, że:

- zobowiązania wykazane w paragrafie 4040 w kwocie 57.284,88 zł dotyczyły  naliczonej trzynastki za 2012 r. (konto 231),

- zobowiązania wykazane w paragrafie 4110 w kwocie 9.956,50 zł dotyczyły  składek ZUS od naliczonej trzynastej pensji (konto 229),

- zobowiązania wykazane w paragrafie 4120 w kwocie 1.169,99 zł dotyczyły składek na Fundusz Pracy od naliczonej trzynastej pensji (konto 229).

W sprawozdaniu Rb-34 wykazano, iż na dzień 31.12.2012 r. jednostka  posiadała zobowiązania w ramach dochodów własnych w kwocie 513,04 zł.. W wyniku kontroli ustalono, że powyższe dane były zgodne z ewidencją księgową - konto 201.

 

IX. Należności

 

Z ewidencji księgowej wynika, iż na dzień 31.12.2012 r. należności budżetowych nie było. Natomiast w sprawozdaniu Rb-34 kontrolowana jednostka wykazała stan należności w ramach dochodów własnych w kwocie 5.935,83 zł. Powyższą kwotę wykazano w pozycji należności od dzieci.

W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota w całości dotyczyła naliczonych i nie zapłaconych opłat za przedszkole w kwocie 5.935,83 zł .

           

X. Gospodarowanie wydzielonym rachunkiem dochodów 2011 r.

 

Z wyciągu bankowego nr 1 z dnia 01.01.2012 r. wynika, że stan środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów na początek roku 2012 wynosił 7.397,48 zł WB 4 z 15.01.2013 r. i był zgodny ze stanem początkowym wykazanym w sprawozdaniu (akta kontroli (13/14/51,44).

Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że w 2012 r. zaewidencjonowano ogółem 5.739 operacji księgowych dotyczących gospodarowania środkami na wydzielonym rachunku dochodów (akta kontroli Nr 13/14/I/).

 

X.1. Źródła dochodów na wydzielonym rachunku

 

Ustalono, że w kontrolowanej jednostce środki dot. dochodów były gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34S wynika, że wykonanie dochodów na wydzielonym rachunku dochodów w 2012 r. wyniosło ogółem 314.918,01 zł.

    Na kwotę tę składały się dochody uzyskane w dwóch paragrafach:

 

 • § 0830 – Wpływy z usług – 312.252,01 zł,
 • § 0920 – Pozostałe odsetki –   2.666,00 zł,

 

 Zespół kontrolny ustalił, że na dochody w poszczególnych paragrafach składały się:

 • § 0830 – opłaty za świadczenia przedszkolne (opłata stała i za wyżywienie),
 • § 0920 – odsetki bankowe oraz odsetki od należności z tyt. niezapłaconych świadczeń przedszkolnych,

Wyżej wymienione  rodzaje dochodów były zgodne ze źródłami dochodów określonymi w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz w uchwale Rady Miasta Opola.

 

Wykazane w sprawozdaniu dochody są zgodne z ewidencją konta 132 (akta kontroli 13/14/I/28-31). Ustalono, że na kwotę dochodów w paragrafie 830 składały się opłata stała w wysokości 229.437,48 zł oraz opłaty za wyżywienie w kwocie 814,53 zł.

Przypisu opłat za grudzień dokonano dla wszystkich 123 dzieci zapisanych w tym czasie do przedszkola.

Wysokość miesięcznych opłat za pobyt dzieci w przedszkolu stosownie do ilości godzin została ustalona zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2012 r. (akta kontroli 13/14/I/17).      

W roku szkolnym 2012/2013 za okres czterech miesięcy tj. od września do  grudnia 2012 r. opłata podstawowa wyniosła 116.301,55 zł. Natomiast kwota naliczonych zwrotów opłaty stałej za ten okres wyniosła 17.007,50 zł, co stanowiło 14,62 % naliczonej opłaty ogółem (akta kontroli 13/14/I/29). O powyższą kwotę zostały potrącone przyszłe należności za świadczenia za miesiąc następny.

Sprawdzono także zgodność naliczenia opłat z uchwałą Rady Miasta Opola za grudzień 2012 r. Ustalono, że w miesiącu tym do przedszkola uczęszczało 123 dzieci w pięciu grupach. Opłaty zostały naliczone za wszystkie dzieci. Wysokość miesięcznych opłat za pobyt dzieci w przedszkolu stosownie do ilości godzin została ustalona zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. W pięciu przypadkach zastosowano zniżki w odpłatności za świadczenia. W każdym przypadku podstawą obniżenia opłat były decyzje wydane przez Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu, Prezydenta Miasta Opola oraz Burmistrza Miasta Wojcieszów (akta kontroli 13/14/I/59-63).

 

X.2. Wydatki dochodów na wydzielonym rachunku

 

          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34S wynika, że wydatki ze środków dochodów własnych w 2012 r. wyniosły ogółem 314.918,01 zł, natomiast w roku 2011 wyniosły 324.339,88 a więc były niższe  o 9.4421,87 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w siedemnastu paragrafach. Kwoty wydatków wykazane w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli 13/14/I/35).

          Z wyciągu bankowego nr 109 wynika, ze stan środków pieniężnych w banku na koniec 2012r. wynosił 7.397,48 zł (akta kontroli 13/14/I/34-36) i był zgodny z saldem konta 132. Z ewidencji konta   101-02 - Kasa wynika, że stan gotówki w kasie na koniec 2012 roku wynosił  zł i był zgodny z raportem kasowym nr 26/2012 (akta kontroli 13/14/I/27).

          Szczegółową kontrolą objęto wszystkie wydatki dokonane w grudniu 2012r. Ogółem w grudniu zaksięgowano wydatki na łączną kwotę 57.908,13 zł (akta kontroli 13/14/I/48).

Wykazane w ewidencji księgowej – Zestawienie paragrafów wydatków za grudzień 2012  wydatki ogółem w grudniu we wszystkich paragrafach były zgodne z wydatkami ogółem wykazanymi na kontach 101 i 132.

Skontrolowano łącznie 104 dokumenty źródłowe dotyczące wydatków w grudniu. Wszystkie skontrolowane dokumenty dotyczyły zaewidencjonowanych paragrafów i zostały prawidłowo zaklasyfikowane, zadekretowane, opisane pod względem merytorycznym, formalno rachunkowym i zatwierdzenia do wypłaty. Ponadto wydatki zostały uregulowane w terminie. Nie stwierdzono wydatków poniesionych na cele inne niż wymienione w ustawie o finansach publicznych i uchwale Rady Miasta Opola. Zespół kontrolny ustalił także że wszystkie płatności zostały przekazane na właściwe konta kontrahentów.

Wydatki w grudniu zaksięgowano w trzynastu niżej wymienionych paragrafach:

 

Rozdział 80104 § 2400 – Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych

Zwrócono o Urzędu Miasta niewykorzystane środki na kwotę 36.814,76 zł. WB nr 04/501.2012 r.

 

Rozdział 80104 § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

          Wydatki ogółem wyniosły 4.625,99 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 795,49 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 9 wydatków, które dotyczyły zakupu odzieży  (akta kontroli tom 13/14/I/50-51).

 

Rozdział 80104 § 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe

           Wydatki ogółem wyniosły 2.628,00 zł. Wydatków w grudniu brak.

 

Rozdział 80104 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

          Wydatki ogółem wyniosły 82.814,53 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 26.617,18 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano ogółem 20 wydatki, które dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, tuszu do drukarek oraz papieru ksero, prasy i materiałów szkoleniowych, materiałów dla konserwatora mini wieży, miksera kuchennego, wyposażenia kuchni, wykładziny dywanowej oraz komputera (akta kontroli tom 13/14/I/51).

 

Rozdział 80104 § 4220 – Zakup  żywności

          Wydatki ogółem wyniosły 86.342,47 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 6.737,61 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 29 wydatki na zakup żywności (akta kontroli tom 13/14/I/51).

 

Rozdział 80104 § 4240 – Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

          Wydatki ogółem wyniosły 6.835,24 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 199,90 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 1 wydatek, który dotyczył zakupu woreczków gimnastycznych dla podopiecznych ( akta kontroli 13/14/I/51).

 

Rozdział 80104 § 4260 – Zakup energii 

          Wydatki ogółem wyniosły 53.178,13 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 7.889,99 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano wydatki  dotyczyły zapłaty za energię cieplną, gaz i energię elektryczną (akta kontroli tom 13/14/I/48).

 

Rozdział 80104 § 4270 – Zakup usług remontowych

          Wydatki ogółem wyniosły 12.705,00 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 5.104,50 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowane wydatki dotyczyły  remontu bramy, renowacja szafy na pościel, naprawa instalacji w piwnicy (akta kontroli tom 13/14/I/31).

 

Rozdział 80104 § 4280 – Zakup usług zdrowotnych

          Wydatki ogółem wyniosły 639,00 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 70,00 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowane wydatki  dotyczyły pracowniczych badań lekarskich (akta kontroli tom 13/14/I/28).

 

Rozdział 80104 § 4300 – Zakup usług pozostałych 

          Wydatki ogółem wyniosły 35.544,13 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 5.060,98 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 9 wydatków i dotyczyły one usług informatycznych, wywozu  ścieków, deratyzacji piwnic. (akta kontroli tom 13/14/I/30).

 

Rozdział 80104 § 4350 – Opłaty za usługi internetowe 

          Wydatki ogółem wyniosły 1.281,12 zł. Wydatków  w grudniu nie poniesiono.

Rozdział 80104 § 4370 – Zakup usług telefonii stacjonarnej 

          Wydatki ogółem wyniosły 1.565,21 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 34,92 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 1 wydatek, który dotyczył zapłaty za usługę telekomunikacyjną (akta kontroli 13/14/I/31-32).

 

Rozdział 80104 § 4410 – Podróże służbowe krajowe 

          Wydatki ogółem wyniosły 543,80 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 77,60 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 1 wydatek, który dotyczył zakupu biletów  dla dzieci (akta kontroli 13/14/I/31).

 

Rozdział 80104 § 4430 – Różne opłaty i składki

          Wydatki ogółem wyniosły 1.174,00 zł. Wydatki dotyczyły zapłaty za ubezpieczenia. Wydatków w grudniu nie stwierdzono.

 

Rozdział 80104 § 4700 – Koszty szkolenia pracowników

          Wydatki ogółem wyniosły 2.542,44 zł. Wydatki w grudniu wyniosły

 250.00 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 1 wydatek, który dotyczył zapłaty za szkolenie pracowników obsługi tablicy interaktywnej. Zapłaty dokonano przelewem w dniu 7.12.2012 r. (akta kontroli tom 13/14/I/29).

 

Rozdział 80104 § 6060 – zakup środka trwałego

          Wydatki ogółem wyniosły 14.992,40 ł. Wydatki w grudniu wyniosły 4.070,00 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 1 wydatek, który dotyczył zakupu projektora. Zapłaty dokonano przelewem w dniu 7.12.2012 r. WB 95(akta kontroli tom 13/14/I/29).

 

XI. Gospodarka kasowa

 

Gospodarkę kasową reguluje Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Opolu. Wartości pieniężne przechowywane są w biurku w sejfie. Wszystkie obroty gotówkowe są dokumentowane dowodami kasowymi. Raport kasowy sporządzany jest 2 razy w miesiącu. Ewidencja księgowa konta 101 prowadzona jest oddzielnie dla budżetu - konto 101-01, wydzielonego rachunku – konto 101-02 oraz funduszu socjalnego – konto 101-03. Na koniec 2012 r. stany gotówki w kasie wykazane na poszczególnych kontach wynosiły 0 (akta kontroli Nr 13/14/I/29). i były zgodne z raportami kasowymi nr 26/2012 za okres od 11 do 21.12.2012 r. dot. wydzielonego rachunku (akta kontroli Nr 13/14/I/11) oraz z raportem kasowym nr 3/2012-4/ZFŚS za okres od 11 do 20.12.2012 r. dot. funduszu socjalnego (akta kontroli Nr 13/14/I/36).

 

XII. Druki ścisłego zarachowania

 

Zasady postępowania w zakresie druków ścisłego zarachowania reguluje Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych. Osobą odpowiedzialną w tym zakresie jest pracownik zatrudniony na stanowisku intendenta, który prowadzi rejestr tych druków. Bezpośrednią kontrolę nad drukami ścisłego zarachowania sprawuje główna księgowa. Sprawdzono aktualnie wykorzystywany bloczek kwitariusza przychodowego od nr 6217157/12 do nr 6217188/1w. Wykorzystane druki dotyczyły wpłat zaległości za przedszkole oraz wpłat do kasy gotówki pobranej z banku. Stwierdzono ciągłość numeracji dotychczas wykorzystanych kwitariuszy przychodowych i rozchodowych.

 

XIII. Gospodarka magazynowa

 

Komisyjnego spisu z natury stanu magazynu żywnościowego dokonano w dniu 28.12.2012 r. Z arkusza spisowego wynika, że na stanie magazynu były artykuły żywnościowe  o wartości 4.506,02 zł (akta kontroli Nr 13/14/I/69). Dane wykazane w arkuszu spisowym są zgodne z saldem końcowym konta 310 – materiały.

 

XIV. Umowy zlecenia i najmu

 

W 2012 r. dyrektor przedszkola zawarł dwie umowy zlecenia m.in. odśnieżanie i założenie strony internetowej.

 

XV. Kontrola zarządcza

 

Zarządzeniem dyrektora nr 10/2010 z dnia 1.12.2010 r. wprowadzono Regulamin kontroli zarządczej. Pracownicy zostali zapoznani z obowiązkami wynikającymi z wprowadzenia  kontroli oraz zaakceptowali i podpisali oświadczenia o zapoznaniu  się i stosowaniu zasad etyki w przedszkolu. W Przedszkolu obowiązuje niżej wymieniona dokumentacja kontroli zarządczej:

 

 1. Regulamin kontroli zarządczej.
 2. Procedura wyznaczania celów i mierników ich realizacji oraz identyfikacji, analizy i reakcji na ryzyko.
 3. Procedura monitorowania i samooceny.
 4. Kodeks etyki nauczycieli.
 5. Kodeks etyki pracowników.
 6. Regulamin okresowej oceny pracowników samorządowych.
 7. Regulamin oceny nauczyciela.
 8. Polityka rachunkowości.
 9. Zakładowy plan kont.
 10. Instrukcja  obiegu i kontroli dokumentów.
 11. Instrukcja kasowa.
 12. Instrukcja kontroli wewnętrznej.
 13. Instrukcja wewnętrzna w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych.
 14. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
 15. Polityka bezpieczeństwa informatycznego.

 

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

 

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

 

 

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu (podpisy)

 

 

 

Data: ........................

 

Zespół kontrolny  (podpisy)

 

 

 

 

 

 

 Data: ……………………………….

 

 

 

  

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:

.............................................................................................................

.............................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2013-12-20 08:39:42 - Wystąpienie pokontrolne (27.00 kB)

Ilość odwiedzin: 4859
Nazwa dokumentu: Przedszkole Publiczne nr 3
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2013-12-20 08:36:03
Data udostępnienia informacji: 2013-12-20 08:36:03
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-20 08:40:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner