logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                        

KWiA-I.1711.00016.2013

KWiA-I.ZD-00103/13

                    Opole, 28 czerwca 2013 r.

 

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 18/13

 

Jednostka kontrolowana

Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53          „Iskierka

45 – 720  Opole

ul. Sz. Koszyka 21 A

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

24.04.2013-29.05.2013

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Małgorzata Jóźwin-Mazurek – inspektor                   w  Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Tadeusz Lech –główny specjalista w

Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Przedmiot kontroli

Gospodarka finansowa

Okres objęty kontrolą

2012 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Małgorzata Pater– dyrektor przedszkola

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały

Małgorzata Pater– dyrektor przedszkola

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- główna księgowa

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)–specjalista ds. płac

 

I. Podstawy prawne

 

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z  2002 r., Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia      2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami).
 6. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami).
 7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz 177 z późniejszymi zmianami).
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późniejszymi zmianami).
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 38 poz. 861 z późniejszymi zmianami).
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).
 11. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zmianami).
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami).
 13. Uchwała Nr XXXIII/302/04 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ( z późniejszymi zmianami).
 14. Uchwała Nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Opole.
 15. Uchwała Nr XLVII/500/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 16. Uchwała Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
 17. Uchwała Nr VIII/93/11 Rady Miasta Opola z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
 18. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

 

II. Cel kontroli

 

 Celem kontroli było:

- dokonanie oceny prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej,

- sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji dochodów i wydatków,

- sprawdzenie zgodności sporządzanych sprawozdań z ewidencją księgową.

 

III. Metodyka przeprowadzenia kontroli

 

Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych  w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora jednostki. Dane zawarte w sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności z przepisami i planem finansowym.

Szczegółową kontrolą objęto:

-  zgodność z ewidencją otrzymanych i odprowadzonych do Urzędu Miasta dochodów budżetowych,

- zapisy w ewidencji księgowej dotyczące wszystkich wydatków budżetowych przedszkola za grudzień 2012 r.,

-   zgodność ze sprawozdaniem zapisów dotyczących wpływów i wydatków z   dochodów na wydzielonym rachunku w grudniu 2012 r. we wszystkich paragrafach,

-  wpływy i wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2012r.,

-   zgodność z ewidencją księgową stanu zobowiązań i należności.

Sprawdzono czy na koniec roku jednostka dokonała spisu z natury i rozliczenia artykułów żywnościowych znajdujących się w magazynie. W zakresie gospodarki kasowej dane z ewidencji księgowej porównano z raportami kasowymi. W zakresie druków ścisłego zarachowania zapoznano się z zasadami i sposobem postępowania oraz sprawdzono ciągłość numeracji dotychczas wykorzystanych kwitariuszy przychodowych i rozchodowych.

 

Sprawdzono również czy jednostka posiada opracowane na piśmie procedury kontroli zarządczej oraz czy procedury te są dostosowane do specyfiki  jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.

  

IV. Sprawy organizacyjne

 

          Siedzibą przedszkola jest nieruchomość położona w Opolu przy            ul. Koszyka 21A, którą Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 oddała, jako zarządca nieruchomości zabudowanej w Opolu przy ul. Koszyka 21 przekazanej przez Zarząd Miasta Opola decyzją z dnia 18.02.1999 r. ,                      do bezpłatnego użytkowania, zgodnie z umową użyczenia Nr 2/U/2012 r.                            W okresie objętym kontrolą dyrektorem jednostki była pani Małgorzata Pater powołana na to stanowisko przez Prezydenta Miasta Opola z dniem                            1 września 2008 r. na czas określony do 31 sierpnia 2013 r.

Głównym księgowym jednostki jest pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zatrudniona na czas określony w wymiarze 1/4 etatu.

Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dziale klasyfikacji budżetowej 801 rozdział  80105. Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że w 2012 r. jednostka zaewidencjonowała ogółem 3.284 operacji księgowych.

         W kontrolowanej jednostce obowiązują następujące wewnętrzne regulacje prawne dotyczące gospodarki finansowo-księgowej:

 • Instrukcja emisji, obiegu i kontroli dowodów księgowych,
 • Zasady prowadzenia rachunkowości w Przedszkolu Publicznym Specjalnym Nr 53 w Opolu,
 • Zakładowy Plan Kont,
 • System prowadzenia kontroli zarządczej ,
 • Instrukcja Inwentaryzacyjna
 • Regulamin Zamówień Publicznych,
 • Instrukcja klasyfikowania wydatków strukturalnych
 • Regulamin ZFŚS.

W okresie objętym kontrolą przedszkole posiadało wyodrębnione rachunki bankowe dotyczące: budżetu, wydzielonego rachunku dochodów, sum depozytowych oraz funduszu socjalnego.

W kontrolowanej jednostce inwentaryzacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych została przeprowadzona w dniu 31.12.2012r. Była to inwentaryzacja zdawczo – odbiorcza. Inwentaryzacja została sporządzona w na koniec roku 2012.

Zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją z przeprowadzonej inwentaryzacji został sporządzony protokół.

         Szczegółowo stan zatrudnienia w kontrolowanej jednostce na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższa tabela:

 

Tabela nr 1

l.p.

Wyszczególnienie

Ilość osób-umowy

Zatrudnienie

W etatach                                    (stan na 31.12.2012 r.)

1

Pracownicy pedagogiczni

12

10,697

2

   Pracownicy administracyjni

                2

            0,75

3

Pracownicy obsługi

9

            8,5

               RAZEM:

23

 19,947

 

      

W porównaniu do roku ubiegłego stan zatrudnienia uległ zmianie (akta kontroli Nr 13/18/I/1) i zwiększył się łącznie o 2,60 etatu w tym 3 osoby.

Ustalono, że w każdym przypadku przyjęcia do pracy nowych pracowników sporządzone zostały aneksy do arkusza organizacyjnego przedszkola. Ponadto ustalono, że stawka wynagrodzenia zasadniczego dla pracownika pedagogicznego została ustalona z uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego (nauczyciel stażysta) i proporcjonalnie do wymiaru etatu - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie  wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

        

Stan zatrudnienia nauczycieli według stopnia awansu zawodowego na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższa tabela:

 

Tabela nr 2

Lp

Stopień

awansu zawodowego

Zatrudnienie

w osobach

Zatrudnienie

w etatach

1

 Dyplomowani

3,00

 2,722

2

 Mianowani

1,00

 1

3

 Kontraktowi

5,00

 4,579

4

 Stażyści

3,00

 2,396

                   RAZEM:

12,00

10,697

 

 

         Na podstawie ewidencji kontroli ustalono, że w 2012 r. w przedszkolu zostały przeprowadzone łącznie cztery kontrole zewnętrzne: dwie  przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną oraz dwie przez Opolskie Kuratorium Oświaty. Zaleceń nie wydano.

         Na dzień 31.12.2012 r. do przedszkola zapisanych było 21 dzieci.

 

V. Dochody budżetowe w 2012 r.

 

W dniu 31.01.2013 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych przedszkola za 2012 rok (akta kontroli Nr 13/18/I/2).

Ze sprawozdania wynika, że dochody w tym okresie wyniosły 850,59 zł i dotyczyły czterech paragrafów tj. 0870–wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, 0920-pozostałe odsetki, 0970-wpływy z różnych dochodów oraz 2400-wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki. W wyniku kontroli ustalono, że wykazana w sprawozdaniu kwota ogółem była zgodna z ewidencja księgową konto 222 - rozliczenie dochodów budżetowych (akta kontroli Nr 13/18/I/3).

 

W trakcie kontroli ustalono, że wykazana w paragrafie 0920 kwota w wysokości 602,84 zł dotyczyła kapitalizacji odsetek z rachunku bankowego środków budżetowych oraz z rachunku środków depozytowych. Uzyskane z tego tytułu dochody były przekazywane na konto Urzędu Miasta Opola w okresie od 01.01. do 30.06.2012 r. Za II półrocze 2012 r. odsetek nie naliczano, były przekazywane bezpośrednio przez bank na rachunek Urzędu Miasta Opola. Natomiast dochody wykazane w paragrafie 2400 w kwocie 22,27 zł dotyczyły wpłaty pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku bankowym na dzień 31.12.2011 r. - konto 132-02 (akta kontroli Nr 13/18/I/4) a przekazane z tego konta na konto Urzędu Miasta Opola  - wyciąg bankowy WB nr 5 z dnia 02.01.2012 r. (akta kontroli Nr 13/18/I/5).

 

W wyniku kontroli ustalono, że wykazane w poszczególnych paragrafach dochody są zgodne z ewidencją księgową dotyczącą tych paragrafów oraz z klasyfikacją budżetową (akta kontroli Nr 13/18/I/6).

 

VI.  Wydatki budżetowe w 2012 r.

 

W ewidencji księgowej (konto 130) jednostka kontrolowana wykazała, że stan początkowy środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012 r. wynosił 0 (akta kontroli Nr 13/18/I/7). W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z wyciągiem bankowym z dnia 01.01.2012 r. (akta kontroli Nr 13/18/I/8).

 

Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że w 2012 r. zaewidencjonowano ogółem 347 operacji księgowych dotyczących środków budżetowych oraz rachunku depozytów.

 

Ustalono, że w Zakładowym Planie Kont ujęte są konta 980 i 998. W sprawozdaniu RB 28S na koniec 2012 r. dane dotyczące planu zgodne są z ewidencją konta 980 (strona WN), a dane dotyczące zaangażowania są zgodne z ewidencją konta 998 (strona MA).

 

Ze sporządzonego sprawozdania dotyczącego działu 801 rozdział 80105 oraz z dokumentacji księgowej jednostki wynika, że wydatki budżetowe za okres od stycznia do grudnia 2012 r. wyniosły ogółem 924.368,84 zł RB-28S (akta kontroli Nr 13/18/I/9). W 2012 r. wydatki zostały zaewidencjonowane w szesnastu  paragrafach tj.: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4370, 4430, 4440 oraz 4700. Wydatki osobowe wyniosły 844.854,09 zł i dotyczyły: wynagrodzeń, w tym „trzynastki” i pochodnych jak składki ZUS, fundusz pracy, odpisu na fundusz socjalny oraz zapomogi na poratowanie zdrowia.

 

W wyniku kontroli ustalono, że kwoty wydatków ogółem wykazane w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową kontrolowanej jednostki (akta kontroli Nr 13/18/I/10-12).

 

Szczegółową kontrolą objęto wszystkie wydatki dokonane w grudniu 2012r. Z wyciągu bankowego nr 69 oraz ewidencji księgowej konta 130 wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym na dzień 30.11.2012 r. wynosił 80.746,55 zł. Wpływy ogółem na rachunek bieżący jednostki środków budżetowych przekazanych przez Urząd Miasta wyniosły w grudniu 35.162,00 zł (akta kontroli Nr 13/18/I/13-14) wyciąg bankowy 82 (akta kontroli Nr 13/18/I/15) z dnia 29.12.2012 na kwotę 27.062,00 zł, oraz wyciąg bankowy 83 z dnia 31.12.2012 r. na kwotę 8.100,00 zł (akta kontroli Nr 13/18/I/16). Ogółem w grudniu przedszkole posiadało do dyspozycji środki w kwocie 35.162,00 zł.

 

Z analizy sprawozdań za okresy od stycznia do listopada i od stycznia do grudnia wynika, że w grudniu zaewidencjonowano wydatki w szesnastu paragrafach tj. 3020, 4010, 4040, 4110,  4120, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4370, 4430, 4440 oraz 4700 na łączną kwotę 924.368,84 zł (akta kontroli Nr 13/18/I/17).

 

Ponadto z powyższych danych wynika, że wydatki w poszczególnych paragrafach wyniosły:

- § 3020 –        800,00 zł,

- § 4010 –   634.105,74 zł,

- § 4040 –      5.875,49 zł,

- § 4110 –   112.628,04 zł,

- § 4120 -      12.844,82 zł,

- § 4210 -      29.827,07 zł,

- § 4240 -       3.997,19 zł,

- § 4260 -     19.264,36 zł,

- § 4270 -       3.859,39 zł,

- § 4280 -         974,00 zł,

- § 4300 -     15.919,98 zł,

- § 4350 -         774,38 zł,

- § 4370 -         980,39 zł,

- § 4430 -         977,00 zł,

- § 4440 -     38.600,00 zł,

- § 4370 -       2.941,04 zł.

 

Ustalono, że wynikająca z różnicy sprawozdań Rb-28 za listopad i grudzień kwota wydatków ogółem we wszystkich paragrafach jest zgodna z ewidencją konta 130 oraz z wyciągami bankowymi od nr 70 do nr 75.

 

W wyniku kontroli ustalono, że kwoty wydatków w grudniu ogółem były zgodne z ewidencją konta 130. Łączna kwota środków zaewidencjonowanych i posiadanych na wydatki bieżące jednostki w grudniu była wyższa o 263,16 zł od łącznej kwoty wydatków w tych paragrafach.

 

Na podstawie wyciągu bankowego nr 83 ustalono, że powyższą kwotę jako niewykorzystaną jednostka zwróciła do Urzędu Miasta w dniu 31.12.2012 r. (akta kontroli Nr 13/18/I/16).

Na koniec 2012 r. saldo konta 130 wynosiło 0 i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 83 z dnia 31.12.2012 r. Również stan gotówki w kasie na koniec 2012 r. wynosił 0 (akta kontroli Nr 13/18/I/7,16).

 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

 

Z ewidencji księgowej oraz z analizy sprawozdań Rb-28S za listopad i grudzień wynika, że wydatki w grudniu wyniosły 75.462,78 zł (akta kontroli Nr 13/12/I/141).

Na podstawie wszystkich czternastu wyciągów bankowych za okres od 1 do 31.12.2012 r., tj. od numeru 70 do numeru 83 oraz ewidencji kont 130, 225, 229, 231 i 240 (akta kontroli Nr 13/12/I/154,161-167).

 Na powyższą kwotę składają się:

-(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

Przelana kwota jest zgodna z deklaracją DRA za grudzień 2012 r. Łączna kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( paragrafy 4010, 4110, 4120) wyniosła 759.578,60 zł i nie przekroczyła planu wydatków przedszkola na 2012 r., który wynosił 763.720,00 zł.

 

W trakcie kontroli dokonano również analizy wynagrodzeń wszystkich pracowników przedszkola za grudzień 2012 r. Stwierdzono, iż wszystkie kwoty wykazane w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami na sporządzonych listach płac (akta kontroli Nr 13/12/I/161-167). Porównano także wysokość naliczenia poszczególnych składników wynagrodzeń z przepisami prawnymi oraz z dokumentacją stanowiącą podstawę ich naliczeń, w tym z:

 • regulaminem wynagradzania,
 • aktami nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli,
 • umowami o pracę,
 • decyzjami dyrektora dotyczącymi przyznania dodatków motywacyjnych, za wychowawstwo i opiekuna stażu,
 • Uchwałą Rady Miasta Opola.

Rozbieżności w tym zakresie nie stwierdzono.

 

Ustalono, że na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oprócz wynagrodzenia zasadniczego składały się:

-(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

Wydatków budżetowych na wynagrodzenia z innych tytułów nie stwierdzono.

Na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oprócz wynagrodzenia zasadniczego składały się:

-(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Wydatków budżetowych na wynagrodzenia z innych tytułów nie stwierdzono.

 

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne

Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej konta 130 i 229-1 wynika, że wydatki w grudniu wyniosły 19.250,98 zł (akta kontroli Nr 13/12/I/139,162).  Na podstawie zestawienia wydatków dla poszczególnych paragrafów, wyciągów bankowych nr 72, 82 oraz ewidencji kont 130 i 229 ustalono, że na powyższą kwotę składają się  składki ZUS od pracodawcy za listopad w kwocie 9.138,05 oraz za grudzień w kwocie 10.112,93. Przelewu tych składek do ZUS dokonano w dniu 4 i 29.12.2012 r.

 

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej konta 130 i 229 wynika, że wydatki w grudniu wyniosły 2.108,32 zł.  W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota wydatków dotyczyła składek na Fundusz Pracy za listopad i grudzień 2012 r. oraz była zgodna z deklaracjami DRA (akta kontroli Nr 13/12/I/142, 143). Na podstawie tej ewidencji oraz wyciągów bankowych nr 72 i 82 ustalono, że przelewów składek do ZUS dokonano w dniach 4 i 29.12.2012 r.

 

VII. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

Z wyciągu bankowego nr 1 z dnia 09.01.2012 r. wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2012 r. wynosił 8.752,44 zł (akta kontroli Nr 13/18/I/18). Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową  konta 135 – rachunek ZFŚS (akta kontroli Nr 13/18/I/19-25).

          W 2012 r. w kontrolowanej jednostce dokonano odpisu środków budżetowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 38.600,00 zł. Po przeliczeniu w listopadzie zwiększono podstawę naliczenia dla nauczycieli o kwotę 4.300,00 zł. Kwota odpisu 4.300,00 zł była zgodna z naliczeniem Funduszu Socjalnego oraz z Planem dochodów/wydatków ZFŚS na 2012 r. i dokonaną korektą.

            Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach (akta kontroli Nr 13/18/I/26-28):

 • 29.05.2012 r. – 25.725,00 zł,
 • 26.09.2012 r. –   8.575,00 zł,
 • 05.11.2012 r. –   4.300,00 zł

Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników jednostki określił dyrektor w Regulaminie Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Publicznym Specjalnym nr 53 „Iskierka” w Opolu.

Wyżej wymieniony regulamin określa między innymi osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.

Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków.

Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Wn) oraz z wszystkich 43 wyciągów bankowych konta ZFŚS wynika, że na rachunek bankowy oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych środków, wpływały także  odpisy dla emerytów przekazane z Urzędu Miasta w kwocie 2.418,00 w dniu 30.05.2013 r. oraz 1.077,03 w dniu 27.09.2013r. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.  Łączna kwota środków posiadanych na rachunku bankowym funduszu w 2012 r. wyniosła 71.696,82 zł (akta kontroli Nr 13/18/I/19).

          Z analizy strony Ma konta 135, wyciągów bankowych, raportów kasowych oraz ewidencji konta 101- kasa ZFŚS wynika, że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie dotyczyły:

 • dofinansowania do wypoczynku emerytów,  pracowników
 • dofinansowania do zielonych szkół,
 • wypłaty świadczeń urlopowych,
 • wczasów pod gruszą,
 • pomocy materialnej i zapomóg,
 • imprezy rekreacyjno-sportowej,
 • pobranej prowizji bankowej w kwocie 16,00 zł.

 

Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że wydatek dot. prowizji bankowej został potracony bezpośrednio przez bank z tyt. wydania duplikatu wyciągu bankowego.

Saldo konta 135 na dzień 31.12.2012 r. wynosiło 6.603,30 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym (akta kontroli Nr 13/12/I/19,29).

Z ewidencji konta 101 wynika, że stan gotówki w kasie na koniec roku wynosił 0 (akta kontroli Nr 13/18/I/30).

 

VIII. Zobowiązania

 

W sprawozdaniu Rb-28S jednostka kontrolowana wykazała stan zobowiązań budżetowych na dzień 31.12.2012 r. w łącznej kwocie 59.916,98zł (akta kontroli Nr 13/18/I/9). Zobowiązania te dotyczyły paragrafów: 4040, 4110, 4120 oraz 4300 . W wyniku kontroli na podstawie ewidencji księgowej (akta kontroli Nr 13/18/I/31) ustalono, że:

- zobowiązania wykazane w paragrafie 4040 w kwocie 50.302,32 zł dotyczyły  naliczonej trzynastki za 2012 r. (konto 231),

- zobowiązania wykazane w paragrafie 4110 w kwocie 8.601,70 zł dotyczyły  składek ZUS od naliczonej trzynastej pensji (konto 229),

- zobowiązania wykazane w paragrafie 4120 w kwocie 891,57 zł dotyczyły składek na Fundusz Pracy od naliczonej trzynastej pensji (konto 229).

- zobowiązania wykazane w paragrafie 4300 w kwocie 121,39 zł dotyczyły wywozu odpadów komunalnych za mc. grudzień 2012 r. z terminem płatności do 20.01.2013 r. Ustalono, że zapłaty dokonano przelewem w dniu 18.01.2013 r.

W sprawozdaniu Rb-34 (akta kontroli Nr 13/18/I/32) wykazano, iż na dzień 31.12.2012 r. jednostka posiadała zobowiązania w ramach wydzielonego rachunku dochodów na kwotę 315,82 zł.

W wyniku kontroli ustalono, że powyższe dane były zgodne z ewidencją księgową - konto 201,  (akta kontroli Nr 13/18/I/35). Zobowiązania te w kwocie 297,99 zł dotyczyły opłat za przedszkole – wpłat w grudniu 2012r. a dotyczących stycznia 2013 r. oraz nadwyżka środków obrotowych na wydzielonym rachunku jednostki w kwocie 17,83 zł (akta kontroli Nr 13/18/I/34-35).

         Ponadto sprawdzono wszystkie dokumenty za styczeń 2013 r. od numeru 1 do numeru 18. Nie stwierdzono innych faktur dotyczących kosztów i zobowiązań roku poprzedniego.

 

IX. Należności

 

Z ewidencji księgowej wynika, iż na dzień 31.12.2012 r. należności budżetowych nie było.

Natomiast w sprawozdaniu Rb-34 kontrolowana jednostka wykazała stan należności netto w ramach wydzielonego rachunku dochodów w kwocie 336,66 zł oraz kwotę 1,36 zł – odsetki od należności nie zapłaconych w terminie

W wyniku kontroli ustalono, że kwota należności netto dotyczyła nadpłacenia za przedszkole a kwota 1,36 zł dotyczyła odsetek  od nieterminowych opłat za przedszkole (akta kontroli Nr 13/18/I/35).

 

X. Gospodarowanie wydzielonym rachunkiem dochodów 2012 r.

 

 Stan środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów na początek roku 2012 wynosił 22,27 zł i był zgodny ze stanem początkowym wykazanym w sprawozdaniu (akta kontroli (13/18/I/5,34).

Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że w 2012 r. zaewidencjonowano ogółem 243 operacje księgowe dotyczące gospodarowania środkami na wydzielonym rachunku dochodów.

 

X.1. Źródła dochodów na wydzielonym rachunku

 

Ustalono, że w kontrolowanej jednostce środki dot. dochodów były gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34S wynika, że wykonanie dochodów na wydzielonym rachunku dochodów w 2012 r. wyniosło ogółem 30.258,20 zł. Na kwotę tę składały się dochody uzyskane w czterech paragrafach (akta kontroli Nr 13/18/I/34):

 • § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy – 2.983,28 zł,
 • § 0830 – Wpływy z usług – 26.682,60 zł.
 • § 0920 – Pozostałe odsetki – 310,72 zł,
 • § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej –       281,60 zł.

 

       Zespół kontrolny ustalił, że na dochody w poszczególnych paragrafach składały się:

 • § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpłaty za reklamę, która była umieszczona w poprzedniej siedzibie przedszkola przy ul. Niemodlińskiej 40)
 • § 0830 – opłaty za świadczenia przedszkolne (opłata stała i za wyżywienie),
 • § 0920 – odsetki bankowe oraz odsetki od należności z tyt. niezapłaconych świadczeń przedszkolnych,
 • § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

(wpłaty darowizny),  

 • saldo z BO 2012r. w kwocie 22,27zł.

Ogółem środki pieniężne w kwocie 137.122,31zł

 

Wyżej wymienione  rodzaje dochodów były zgodne ze źródłami dochodów określonymi w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz w uchwale Rady Miasta Opola.

 

Wykazane w sprawozdaniu dochody ogółem są zgodne z ewidencją konta 132 oraz 101 (akta kontroli 13/18/I/36-37). Ustalono, że na kwotę dochodów w paragrafie 0830 składały się: opłata stała w wysokości 12.674,28  zł oraz opłaty za wyżywienie w kwocie 14.008,32 zł (akta kontroli Nr 13/18/I/38).

Sprawdzono także zgodność naliczenia opłat z uchwałą Rady Miasta Opola za grudzień 2012 r. (akta kontroli Nr 13/18/I/39-40). Ustalono, że w miesiącu tym do przedszkola uczęszczało 19 dzieci w trzech grupach i zespole rewalidacyjno-wychowawczym. Prowadzono również zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dla 15 dzieci, z tego 3 spoza przedszkola. Opłaty zostały naliczone za wszystkie dzieci. Wysokość miesięcznych opłat za pobyt dzieci w przedszkolu stosownie do ilości godzin została ustalona zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. W szesnastu przypadkach zastosowano zniżki w odpłatności za świadczenia. W każdym przypadku podstawą obniżenia opłat były decyzje wydane przez Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu.

Szczegółową kontrolą objęto dochody uzyskane w grudniu 2012 r.

Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków na wydzielonym rachunku bankowym na dzień 30.11.2012 r. wynosił 6.457,62 zł (akta kontroli Nr 13/18/I/41). Z ewidencji konta 101- Kasa wynika, że stan gotówki w kasie na dzień 30.11.2012 r. wynosił 0 zł i był zgodny z raportem kasowym nr 31/2012 za okres od 21 do 30 listopada 2012 r. (akta kontroli tom 13/18/I/37,42). Łączna kwota środków posiadanych na dzień 30.11.2012 r. wynosiła 6.457,62 zł.

Z ewidencji księgowej wynika, że ogółem w grudniu zaksięgowano dochody w trzech paragrafach na łączną kwotę 2.705,56 zł (akta kontroli Nr 13/18/I/43-44), w tym:

- zaewidencjonowane w paragrafie 0830 - 2.595,98 zł,

- zaewidencjonowane w paragrafie 0920 -      82,98 zł,

- zaewidencjonowane w paragrafie 0960 -      26,60 zł.

Wykazane w ewidencji księgowej dochody ogółem w grudniu 2012 r. w obu paragrafach były zgodne z raportami kasowymi od nr 26 do nr 28 i z wyciągami bankowymi od nr 63 do nr 76.

Z powyższych danych wynika, że w grudniu na wydzielonym rachunku dochodów przedszkole posiadało do dyspozycji środki w łącznej kwocie 2.705,56 zł.

 

X.2. Wydatki dochodów na wydzielonym rachunku

 

          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34S wynika, że wydatki ze środków dochodów własnych w 2012 r. wyniosły ogółem 30.240,37 zł i były niższe o 17,83 zł od dochodów. Wydatki te zaewidencjonowano w ośmiu paragrafach. Kwoty wydatków wykazane w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli 13/18/I/38).

          Z wyciągu bankowego nr 76 wynika, że stan środków pieniężnych w banku na koniec 2012 r. wynosił 17,83 zł (akta kontroli 13/18/I/45) i był zgodny ze stanem środków wykazanym w sprawozdaniu oraz z saldem konta 132 (akta kontroli tom 13/18/I/33). Wyżej wymieniona kwota została przelana na konto Urzędu Miasta w dniu 3.01.2013 r. – WB nr 1. Z ewidencji konta 101- Kasa wynika, że stan gotówki w kasie na koniec 2012 roku wynosił 0 zł i był zgodny z raportem kasowym nr 27/2012 za okres od 16 do 31 grudnia 2012 r. (akta kontroli tom 13/18/I/46).

          Szczegółową kontrolą objęto wszystkie wydatki dokonane w grudniu 2012 r. Ogółem w grudniu wydatki wyniosły 9.145,35 zł.

Wykazane w ewidencji księgowej – Zestawienie wydatków za grudzień 2012 wydatki ogółem w grudniu we wszystkich paragrafach były zgodne z wydatkami ogółem wykazanymi na kontach 101 i 132 (akta kontroli 13/18/I/47-48).

Skontrolowano łącznie 27 dokumentów księgowych dotyczących wydatków w grudniu (faktury, rachunki, raporty kasowe, wyciągi bankowe, dokumenty PK). Wszystkie skontrolowane dokumenty dotyczyły zaewidencjonowanych paragrafów i zostały prawidłowo zaklasyfikowane, zadekretowane, opisane pod względem merytorycznym, formalno- rachunkowym i zatwierdzenia do wypłaty. Ponadto wydatki zostały uregulowane w terminie. Nie stwierdzono wydatków poniesionych na cele inne niż wymienione w ustawie o finansach publicznych i uchwale Rady Miasta Opola.

 

Wydatki w grudniu zaksięgowano w sześciu niżej wymienionych paragrafach:

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

          Wydatki ogółem wyniosły 4.256,58 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 4.211,61 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano ogółem 3 wydatki, które dotyczyły zakupu materiałów do drzwi wejściowych do automatycznego otwierania, materiałów do montażu centrali telefonicznej oraz zakupu odzieży ochronnej.

§ 4220 – Zakup  żywności

          Wydatki ogółem wyniosły 14.231,59 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 1.817,94 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 17 wydatków na zakup żywności.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

          Wydatki ogółem wyniosły 3.500,00 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 3.500,00 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano  wydatek, który dotyczył zakupu pomocy dydaktycznych, tj. zestawu do monachijskiej funkcjonalnej diagnostyki rozwoju.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

          Wydatki ogółem wyniosły 2.696,80 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 300,00 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 1 wydatek, który dotyczył montażu automatycznego otwierania drzwi wejściowych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 

          Wydatki ogółem wyniosły 4.391,25 zł. W grudniu nastąpił zwrot środków na konto w kwocie 29,88 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 1 zwrot  wydatku dot. usługi archiwalnej.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe 

          Wydatki ogółem wyniosły 884,00 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 115,80 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 2 wydatków, które dotyczyły zapłaty za bilety MZK.

 

XI. Gospodarka kasowa

 

Gospodarkę kasową reguluje Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów w Przedszkolu Publicznym Specjalnym Nr 53 „Iskierka” w Opolu. Wszystkie obroty gotówkowe dokumentowane są dowodami kasowymi. Raport kasowy sporządzany jest  dwa razy w miesiącu. Na koniec 2012 r. stan gotówki w kasie wykazany na koncie 101 dot. wydzielonego rachunku dochodów wyniósł 0 (akta kontroli Nr 13/18/I/37) i był zgodny z raportem kasowym nr 27/12/2012 za okres od 16 do 31.12.2012 r. oraz protokołem z uzgodnienia stanu na dzień 31.12.2012 r. w kasie przedszkola (akta kontroli Nr 13/18/I/46). W zakresie gospodarowania wydzielonym rachunkiem dochodów w grudniu 2012 r. sporządzono 2 raporty kasowe.

W miesiącu tym dokonywano operacji gotówkowych w zakresie środków budżetowych - trzy raporty kasowe o numerach 13-15/2012. Nie dokonano żadnych wydatków gotówkowych ze środków funduszu socjalnego.

 

XII. Druki ścisłego zarachowania

 

Zasady postępowania w zakresie druków ścisłego zarachowania reguluje Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów. Osobą odpowiedzialną w tym zakresie jest pracownik zatrudniony na stanowisku intendenta, który prowadzi rejestr tych druków. Bezpośrednią kontrolę nad drukami ścisłego zarachowania sprawuje główna księgowa. Wykorzystane druki przychodowe dotyczyły wpłat odsetek za przedszkole oraz wpłat do kasy gotówki pobranej z banku. Natomiast druki rozchodowe dotyczyły zwrotów opłat za przedszkole i wyżywienie.

 

XIII. Gospodarka magazynowa

 

Komisyjnego spisu z natury stanu magazynu żywnościowego dokonano w dniu 31.12.2012 r. Arkusz spisu z natury zawiera 132 pozycje na łączną kwotę 1.007,11 zł (akta kontroli Nr 13/18/I/49-58). Sporządzono protokół uzgodnienia salda ewidencji ilościowo-wartościowej magazynu. Dane wykazane w arkuszu spisowym są zgodne z saldem końcowym konta 310 – materiały oraz z kartoteką magazynową (akta kontroli Nr 13/18/I/59-60).

 

XIV. Umowy zlecenia i najmu

 

W 2012 r. dyrektor przedszkola nie zawarł żadnych umów najmu.

 

XV. Kontrola zarządcza

 

Zarządzeniem dyrektora nr 6/2010 z dnia 25.11.2010 r. wprowadzono określenie sposobu prowadzenia kontroli zarządczej pierwszego stopnia w przedszkolu. W ramach tych procedur opracowano System prowadzenia kontroli zarządczej oraz Rejestr  ryzyk.

Ponadto z wyjaśnień dyrektora przedszkola wynika, iż w ramach praktycznego stosowania kontroli zarządczej:

- uaktualnienie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników przedszkola,

- kontrola przestrzegania wewnętrznych procedur dot. bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu,

- w ramach prowadzenia prawidłowej gospodarki żywieniowej wprowadzenie zmiany dot. organizacji posiłków dla dzieci.

 

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

 

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

 

 

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu.

(podpisy)

 

 

 

Data: ........................

 

                   Zespół kontrolny

 

 

(podpisy)

 

 

 

Data: ……………………………….

 

         

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:

...........................................................................................

...........................................................................................

......................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2013-12-20 09:05:16 - Wystąpienie pokontrolne (27.00 kB)

Ilość odwiedzin: 4696
Nazwa dokumentu: Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2013-12-20 09:02:28
Data udostępnienia informacji: 2013-12-20 09:02:28
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-20 09:06:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner