logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KWiA-I.1711.00020.2013

 

                    Opole,  15 października 2013 r.

 

PROTOKÓŁ KONTROLI NR  29/13

 

Jednostka kontrolowana

Przedszkole Publiczne nr 23

ul. Konwalii 4

45-220 Opole

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

 od 21 sierpnia do 22 września 2013 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Wiesław Pałczyński – inspektor w  Wydziale

Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Tadeusz Lech –główny specjalista w

Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Przedmiot kontroli

Gospodarka finansowa

Okres objęty kontrolą

I półrocze 2013 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

 Elżbieta Dąbrowska – dyrektor przedszkola

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały

 Elżbieta Dąbrowska – dyrektor przedszkola

 (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- główna księgowa

 

I. Podstawy prawne

 

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z  2002 r., Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia      2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz 177 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 38 poz. 861 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).

 

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Uchwała Nr XXXIII/302/04 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ( z późniejszymi zmianami).

 

 1. Uchwała Nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Opole.

 

 1. Uchwała Nr XLVII/500/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 

 1. Uchwała Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

 

 1. Uchwała Nr VIII/93/11 Rady Miasta Opola z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

 

 1. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

 

II. Cel kontroli

 

 Celem kontroli było:

- dokonanie oceny prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej,

- sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji dochodów i wydatków,

- sprawdzenie zgodności sporządzanych sprawozdań z ewidencją księgową.

 

III. Metodyka przeprowadzenia kontroli

 

Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych  w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Dane wykazane w sprawozdaniach Rb28S i Rb34S porównano z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej i z dokumentacją źródłową. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje dochodów i wydatków. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora jednostki. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności z przepisami i planem finansowym.

Szczegółową kontrolą objęto:

-  zgodność z ewidencją księgową danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S dotyczących planu, zaangażowania, wydatków oraz zobowiązań,

-   zgodność z ewidencją i sprawozdaniem Rb-27S otrzymanych i odprowadzonych do Urzędu Miasta dochodów budżetowych,

-  zapisy w ewidencji księgowej dotyczące wszystkich wydatków budżetowych przedszkola za czerwiec  2013 r.,

-  zgodność ze sprawozdaniem zapisów dotyczących wpływów i wydatków z   dochodów na wydzielonym rachunku w czerwcu 2013 r. we wszystkich paragrafach,

-   wpływy i wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2013r.,

-   zgodność z ewidencją księgową stanu zobowiązań i należności,

- wydatki zaewidencjonowane w styczniu 2013 r., pod kątem realizacji zobowiązań dotyczących roku poprzedniego,

-   zgodność z uchwałą Rady Miasta Opola naliczenia opłat za czerwiec 2013 r.

    Sprawdzono czy na koniec roku jednostka dokonała spisów z natury i rozliczenia poszczególnych składników, w tym artykułów żywnościowych znajdujących się w magazynie. W zakresie gospodarki kasowej dane z ewidencji księgowej porównano z raportami kasowymi. W zakresie druków ścisłego zarachowania zapoznano się z zasadami i sposobem postępowania oraz sprawdzono ciągłość numeracji dotychczas wykorzystanych kwitariuszy przychodowych i rozchodowych.

Sprawdzono również czy jednostka posiada opracowane na piśmie procedury kontroli zarządczej oraz czy procedury te są dostosowane do specyfiki  jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.

 

 

IV. Sprawy organizacyjne

 

               

przed                                                                       i po remoncie

 

 Publiczne Przedszkole nr 23 im. Juliana Tuwima w Opolu przy ul. Konwalii 4 funkcjonuje od dnia 01.09.1999 r., na podstawie Uchwały Nr XI/166/99 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie odnowienia aktów założycielskich publicznych przedszkoli, dla których miasto Opole jest organem prowadzącym. Siedzibą przedszkola jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Konwalii 4, którą Zarząd Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GN 7224.c/57/98 z dnia 24 listopada 1998 r.

W okresie objętym kontrolą dyrektorem przedszkola była pani Elżbieta Dąbrowska powołana na to stanowisko od 1 września 1995 r. Aktualnie na okres od 01.09.2010 r. do 31.08.2015  r.

Głównym księgowym przedszkola była pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zatrudniona w jednostce od dnia 01.03.2008 r.  

Z budżetem gminy przedszkole rozliczało się w dziale 801 rozdział 80104. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.

W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. przedszkole posiadało cztery rachunki bankowe założone w Banku Millennium S.A.: rachunek budżetowy, rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rachunek dochodów własnych oraz rachunek depozytowy.

Księgi rachunkowe w przedszkolu prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego „Progman”.               

Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że w 2013 r. jednostka zaewidencjonowała ogółem 289 dokumentów księgowych dotyczących budżetu, wydzielonego rachunku dochodów, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz depozytów.

         W kontrolowanej jednostce obowiązują następujące wewnętrzne regulacje prawne dotyczące gospodarki finansowo-księgowej:

 • Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów,
 • Zasady (polityka) rachunkowości w Przedszkolu Publicznym Nr 23 w Opolu,
 • Zakładowy Plan Kont,
 • Kontrola zarządcza,
 • Instrukcja wewnętrzna w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych,
 • Regulamin Zamówień Publicznych,
 • Regulamin ZFŚS.

W okresie objętym kontrolą przedszkole posiadało wyodrębnione rachunki bankowe dotyczące: budżetu, wydzielonego rachunku dochodów, sum depozytowych oraz funduszu socjalnego. Obsługę bankową przedszkola prowadził  Bank Milenium .

W kontrolowanej jednostce inwentaryzacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych została przeprowadzona w dniu 31.12.2012 r. Zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją z przeprowadzonej inwentaryzacji został sporządzony protokół.

         Szczegółowo stan zatrudnienia w kontrolowanej jednostce na dzień 30.06.2013 r. przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 1

l.p.

Wyszczególnienie

   Ilość osób-umowy

Zatrudnienie

w etatach (stan na 31.06.2013 r.)

1

 Pracownicy pedagogiczni

               10

          10,00

2

 Pracownicy administracyjni         

                 5

            3,00

3

 Pracownicy obsługi

                 9

            8,63

               RAZEM:

                24

            21,63

 

 

W 2013 r. przyjęto do pracy  na zastępstwo jednego nauczyciela dyplomowanego i jednego kontraktowego w pełnym wymiarze czasu pracy. Fakt zatrudnienia nauczycieli został ujęty w aneksach nr 1 i 2 do arkusza organizacyjnego. W tym okresie pracowników niepedagogicznych nie zatrudniano (akta kontroli Nr 13/29/I/7).

        Stan zatrudnienia nauczycieli według stopnia awansu zawodowego na dzień 30.06.2013 r. przedstawia poniższa tabela:

 

Tabela nr 2

Lp

Stopień

awansu zawodowego

Zatrudnienie

w osobach

Zatrudnienie

w etatach

1

 Dyplomowani

                  8

                   8

2

 Mianowani

                  1

                   1

3

 Kontraktowi

                  1

                   1

                   RAZEM:

                 10

                   10

 

 

         Na podstawie ewidencji kontroli ustalono, że w 2013 r. w przedszkolu zostały przeprowadzono trzy kontrole zewnętrzne w tym:

-  dwie przez Sanepid – uwag nie stwierdzono,

-  jedna przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu.

Uwag lub zaleceń nie stwierdzono.

Ponadto dokonane zostały oględziny dot. elewacji zewnętrznej budynku przez Kuratorium Oświaty.

         Na dzień 30.06.2013 r. do przedszkola zapisanych było  125  dzieci w pięciu oddziałach.

 

  VI.  Wydatki budżetowe w 2013 r.

   

W ewidencji księgowej (konto 130) jednostka kontrolowana wykazała, że stan końcowy środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013 r. wynosił 57.483,29 zł. W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z wyciągiem Nr 35.

Ze sporządzonego sprawozdania dotyczącego działu 801 rozdział 80104 wynika, że wydatki budżetowe za okres od stycznia do czerwca 2013 r. wyniosły ogółem 542.078,70 zł. Kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową. Wydatki zostały zaewidencjonowane w sześciu paragrafach tj.: 4010, 4040, 4110, 4120, 4270 oraz 4440. W wyniku kontroli ustalono, że kwoty wydatków ogółem wykazane w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową kontrolowanej jednostki. Ponadto ustalono, że wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące planu oraz zaangażowania są zgodne z kontami pozabilansowymi 980 i 998 (akta kontroli Nr 13/29/I/5). Konta te ujęte są w Zakładowym Planie Kont.

Szczegółową kontrolą objęto wszystkie wydatki dokonane w czerwcu 2013r. Z analizy sprawozdań za badany okres oraz z ewidencji księgowej wynika, że w czerwcu zaewidencjonowano wydatki w trzech paragrafach tj. 4010, 4110, 4120  na łączną kwotę 72.6155,69 zł. (akta kontroli Nr 13/29/I/4-5).

 Ponadto z powyższych danych wynika, że wydatki w poszczególnych paragrafach wyniosły:

 

- § 4010 – 363.881,86  zł,                             - § 4040 -  56.826,50 zł,           

- § 4110 -    62.940,01 zł,                             - § 4430 -    1.229,00 zł,

- § 4120 -      8.426,34 zł,                             - § 4440 -  33.075,00 zł.

- § 4270 -    15.700,00 zł,

 

Skontrolowano 95 dokumentów księgowych, w tym 29 PK, 36 wyciągów bankowych  oraz 1 fakturę. W wyniku kontroli ustalono, że kwoty wydatków w czerwcu ogółem oraz w poszczególnych paragrafach były zgodne z ewidencją konta 130.  Stan gotówki w kasie na koniec czerwca 2013 r. wynosił 0.

 

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

 

Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej wynika, że wydatki w czerwcu wyniosły 60.049,76(akta kontroli Nr 13/29/I/6). Na podstawie zestawienia wydatków dla poszczególnych paragrafów, wyciągów bankowych oraz ewidencji kont 130, 225, 229 i 240  ustalono, że na powyższą kwotę składają się między innymi:

- wynagrodzenia netto nauczycieli –  25.740,60 zł,

- wynagrodzenia netto pracowników administracji –  3.880,50 zł,

- wynagrodzenia netto pracowników obsługi – 10.505,00 zł,

- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe -  940,01 zł,

- składka ZUS od pracowników za maj 2013 r. –  8.5232,19 zł,

- podatek od wynagrodzeń za maj –  4.183,00 zł,

- potrącone pożyczki – 463,70 zł,

- składki PZU –  986,10 zł,

- składka zdrowotna – 4.828,00  zł.

 

W trakcie kontroli dokonano również analizy wynagrodzeń za czerwiec wszystkich pracowników przedszkola. Stwierdzono, iż wszystkie kwoty wykazane w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami na sporządzonych listach płac. Porównano także wysokość naliczenia poszczególnych składników wynagrodzeń z przepisami prawnymi oraz z dokumentacją stanowiącą podstawę ich naliczeń, w tym z:

 • regulaminem wynagradzania wraz załącznikami,
 • aktami nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli,
 • umowami o pracę,
 • decyzjami dyrektora dotyczącymi przyznania dodatków motywacyjnych, za wychowawstwo, opiekuna stażu, za specjalizację, w sprawie zmiany wynagrodzeń,
 • wydrukami komputerowymi dotyczącymi dodatku za wysługę.

Rozbieżności w tym zakresie nie stwierdzono.

Ustalono, że na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oprócz wynagrodzenia zasadniczego składały się:

- (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

Wydatków budżetowych na wynagrodzenia z innych tytułów nie stwierdzono.

Na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oprócz wynagrodzenia zasadniczego składały się:

-(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

Podstawą wypłaty premii jest wniosek zatwierdzony przez dyrektora jednostki. Wysokość dodatku funkcyjnego była zgodna z uchwałą Rady Miasta Opola. Wysokość przyznanych premii była zgodna z regulaminem wynagradzania.

 

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne

 

Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej konta -130 i 229 wynika, że wydatki za sześć miesięcy wyniosły 62.940,01 zł. W czerwcu wyniosły 10.942,82 zł.  Na podstawie wyciągu bankowego nr 31 oraz ewidencji kont 130 i 229 ustalono, że przelewu składek do ZUS dokonano w dniu 04.06.2013 r.

 

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

 

Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej – konta 130 i 229 wynika, że wydatki w czerwcu wyniosły 1.523,11.  W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota wydatków dotyczyła składek na Fundusz Pracy za maj 2013r. Na podstawie ewidencji księgowej oraz wyciągu bankowego nr 31 ustalono, że przelewów składek do ZUS dokonano w dniu 04.06.2013 r. (akta kontroli Nr 13/29/I/28).

 

VII. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

Z wyciągu bankowego nr 1 z dnia 02.01.2013 r. wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2013 r. wynosił 4.039,61(akta kontroli Nr 13/29/I/14). Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową  (konto 135 – rachunek ZFŚS (akta kontroli Nr 13/29/I/14-16). Stan początkowy gotówki w kasie wynosił 0.

      W I półroczu 2013 r. w kontrolowanej jednostce dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 33.075,00(akta kontroli Nr 13/29/L/ ). Kwota odpisu była zgodna z naliczeniem Funduszu Socjalnego oraz z Planem dochodów/wydatków ZFŚS na 2013 r. (akta kontroli Nr 13/29/I/15).

Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w terminach ustawowych tj. w dniu 27.05.2013 r. WB Nr 27.

Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników jednostki określił dyrektor w Regulaminie Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Publicznym nr 23 w Opolu.

Wyżej wymieniony regulamin określa między innymi osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.

Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków.

Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Wn) oraz wyciągów bankowych konta ZFŚS wynika, że na rachunek bankowy oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych środków, wpływały także spłaty pożyczek mieszkaniowych oraz odpis dla emerytów przekazany z Urzędu Miasta (akta kontroli Nr 13/29/I/30-31). Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.

          Z analizy strony Ma konta 135 i konta 101-03 - kasa ZFŚS wynika, że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie wyniosły 27.989,30 zł  WB Nr 36/30.06.2013 r.  i dotyczyły (akta kontroli Nr 13/29/I/ 30-31):

 • dofinansowania do wypoczynku dla 37 osób na łączna kwotę 12.819,30          zł,
 • pożyczek mieszkaniowych dla 4 osób na łączną kwotę 7.000,00 zł,
 • zapomogi zdrowotnej dla 1 osoby na kwotę  (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł,
 • zapomogi materialnej na kwotę (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł,
 • świadczenia urlopowe (wczasy pod gruszą) dla 14 osób na łączną kwotę 7.070,00 zł.

Wszystkie skontrolowane wydatki posiadały dokumentację potwierdzającą przyznanie ww. świadczeń (wnioski pracowników, protokoły posiedzeń komisji socjalnej, umowy pożyczek oraz listy płac). Dokumenty te zostały zatwierdzone do wypłaty i podpisane przez upoważnione osoby. Wydatki dot. świadczeń zostały poniesione zgodnie z Regulaminem ZFŚS i stosownymi w tym zakresie przepisami.

Spłaty pożyczek dokonywane są w ratach zgodnie z zawartymi umowami.

Saldo konta 135 na dzień 30.06.2013 r. wynosiło 16.724,85 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 36 (akta kontroli Nr 13/29/I/16). Z ewidencji konta 101 wynika, że stan gotówki wynosił 0 zł.

 

VIII. Zobowiązania

 

W sprawozdaniu Rb-28S jednostka kontrolowana wykazała stan zobowiązań budżetowych na dzień 30.06.2013 r. w łącznej kwocie 27.564,77 zł. Zobowiązania te dotyczyły paragrafów: 4010, 4110 oraz 4120. W wyniku kontroli ustalono, że wykazane w sprawozdaniu kwoty były zgodne z ewidencją księgową. Na podstawie tej ewidencji ustalono, że:

- zobowiązania wykazane w paragrafie 4010 w kwocie 16.574,34 zł dotyczyły  wynagrodzeń (konto 231),

- zobowiązania wykazane w paragrafie 4110 w kwocie 9.668,42 zł dotyczyły  składek ZUS od wynagrodzeń (konto 229),

- zobowiązania wykazane w paragrafie 4120 w kwocie 1.332,01 zł dotyczyły składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń (konto 229).

W sprawozdaniu Rb-34S jednostka kontrolowana wykazała stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. w łącznej kwocie 3.386,53 zł. Ustalono, że wykazany stan zobowiązań ogółem był zgodny z ewidencją konta 201, 225 i 229. W kwocie tej znajdują się zobowiązania z tytułu nadpłat za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie       814,23 zł , zobowiązania wobec dostawców w kwocie 2.509,36 zł oraz podatek od umowy zlecenia na kwotę 27,00 zł i składki ZUS 36,00 zł (akta kontroli Nr 13/29/I/17).

 

IX. Należności

 

W  sprawozdaniu Rb-34 kontrolowana jednostka wykazała stan należności w ramach wydzielonego rachunku dochodów w łącznej kwocie 4.679,44 zł.

W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota była zgodna z ewidencją księgową konta 201 i dotyczyła naliczonych i nie zapłaconych opłat za przedszkole do końca czerwca 2013 r. oraz odsetek od tych należności.

                   

X. Gospodarowanie wydzielonym rachunkiem dochodów w I półroczu 2013 r.

 

Wykazany w sprawozdaniu  Rb-34S stan środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów na początek 2013 roku wynosił 214,16 zł i był zgodny z wyciągiem bankowym nr 149 z dnia 31.12.2012 r. oraz z ewidencją księgową konta 132. Na podstawie wyciągu bankowego nr 2 ustalono, że środki te zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta Opola w dniu 03.01.2013 r.

 

X.1. Źródła dochodów na wydzielonym rachunku

 

Ustalono, że w kontrolowanej jednostce środki dot. dochodów były gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34S wynika, że wykonanie dochodów na wydzielonym rachunku dochodów w 2013 r. wyniosło ogółem 190.402,25 zł.

    Na kwotę tę składały się dochody uzyskane w dwóch paragrafach:

 

 • § 0830 – Wpływy z usług   –   189.831,62 zł,
 • § 0920 – Pozostałe odsetki –         570,63 zł.

 

 Zespół kontrolny ustalił, że na dochody w poszczególnych paragrafach składały się:

 • §   0830  – opłaty za świadczenia przedszkolne, w tym za wyżywienie,
 • § 0920 – odsetki bankowe oraz odsetki za nieterminowe wpłaty za przedszkole.

Wyżej wymienione  rodzaje dochodów były zgodne ze źródłami dochodów określonymi w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz w uchwale Rady Miasta Opola.

Wykazane w sprawozdaniu dochody są zgodne z ewidencją konta 132 (akta kontroli Nr 13/29/I/14-16). Przypisu opłat za czerwiec dokonano dla wszystkich 124 dzieci zapisanych w tym czasie do przedszkola.

Sprawdzono także zgodność naliczenia opłat z uchwałą Rady Miasta Opola za czerwiec 2013 r. Ustalono, że opłaty zostały naliczone za wszystkie dzieci. Wysokość miesięcznych opłat za pobyt dzieci w przedszkolu stosownie do ilości godzin została ustalona zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2012 r. W sześciu  przypadkach zastosowano zniżki w odpłatności za świadczenia. W 1 przypadku podstawą obniżenia opłaty była decyzja Prezydenta Miasta w Bielsku-Białej, a w 5 przypadkach decyzje wydane przez Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu (akta kontroli Nr 13/29/I/22-27).

 

X.2. Wydatki dochodów na wydzielonym rachunku

 

          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34S wynika, że wydatki ze środków dochodów własnych w I półroczu 2013 r. wyniosły ogółem 145.013,09 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w dwunastu paragrafach. Ustalono, że kwoty wydatków wykazane w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową. Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych                   na koniec czerwca 2013 r. w kwocie 45.603,35 zł był zgodny z wyciągiem bankowym nr 122 z 29.06.2013 r., saldem konta 132 oraz zgodny z różnicą dochodów i wydatków. Z ewidencji konta 101- Kasa wynika, że stan gotówki w kasie na koniec czerwca 2013 roku wynosił 0 zł i był zgodny z raportem kasowym nr 6/06/2013.

Szczegółową kontrolą objęto wszystkie wydatki dokonane w czerwcu 2013r. Stan środków na początek miesiąca wynosił 51.67919 zł (WB nr 103 z 30.05.2013 r.)  

Skontrolowano dokumenty źródłowe dotyczące wydatków w czerwcu. Wszystkie skontrolowane dokumenty zostały prawidłowo zaklasyfikowane, zadekretowane, opisane pod względem merytorycznym, formalno rachunkowym i zatwierdzenia do wypłaty. Ponadto wydatki zostały uregulowane w terminie. Nie stwierdzono wydatków poniesionych na cele inne niż wymienione w ustawie o finansach publicznych i uchwale Rady Miasta Opola. Zespół kontrolny ustalił także że wszystkie płatności zostały przekazane na właściwe konta kontrahentów.

       

Na podstawie ewidencji kont 101 i 132 ustalono, że wydatki w czerwcu zaksięgowano w dwunastu niżej wymienionych paragrafach:

 

Rozdział 80104 § 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe

          Wydatki ogółem wyniosły (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł. Wydatki w czerwcu wyniosły 337,00        zł. Wydatek dotyczył umowy zlecenia BHP. (akta kontroli Nr 13/29/).

 

Rozdział 80104 § 4210 – Zakup materiałów wyposażenia

           Wydatki ogółem wyniosły 20.215,67 zł. W czerwcu  wydatki wyniosły 7.829,33  zł i dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych itp. (akta kontroli Nr 13/29/I/).

 

Rozdział 80104 § 4220 – Zakup  żywności

          Wydatki ogółem wyniosły 54.701,95 zł. Wydatki w czerwcu wyniosły 11.361,78  zł. Wszystkie wydatki dotyczyły zakupu żywności (akta kontroli Nr 13/29/I/).

 

Rozdział 80104 § 4240 – Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

          Wydatki ogółem wyniosły 2.101,32 zł. Wydatki w czerwcu wyniosły 78,60      zł. Wszystkie wydatki dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych i edukacyjnych

(akta kontroli Nr 13/29/I/).

 

Rozdział 80104 § 4260 – Zakup energii 

          Wydatki ogółem wyniosły 30.058,21 zł. Wydatki w czerwcu wyniosły 4.775,71 zł. Wszystkie zaewidencjonowane w czerwcu wydatki  dotyczyły zapłaty za energię cieplną, energię elektryczną oraz wodę.

 

Rozdział 80104 § 4270 – Zakup usług remontowych

          Wydatki ogółem wyniosły 31.483,33 zł. Wydatki w czerwcu wyniosły 4.234,28 zł. W paragrafie tym w czerwcu zaewidencjonowano wydatki, które dotyczyły  instalacji odgromowej i  konserwacji windy (akta kontroli Nr 13/29/I/28).

 

Rozdział 80104 § 4280 – Zakup usług zdrowotnych

          Wydatki ogółem wyniosły 142,00 zł. Wydatki w czerwcu wyniosły 71,00         zł. W paragrafie tym w czerwcu zaewidencjonowane 1 wydatek, który dotyczył badań okresowych i profilaktycznych (akta kontroli Nr 13/29/I/28).

 

Rozdział 80104 § 4300 – Zakup usług pozostałych 

          Wydatki ogółem wyniosły 19.388,95 zł. Wydatki w czerwcu wyniosły 4.468,07 zł. Zaewidencjonowane w czerwcu wydatki dotyczyły między innymi usług informatycznych, wywozu ścieków, monitoringu.

 

Rozdział 80104 § 4350 – Opłaty za usługi dostępu do internetu 

          Wydatki ogółem wyniosły 822,65 zł. W paragrafie tym w czerwcu zaewidencjonowano wydatek na kwotę 64,52  zł, który dotyczył zapłaty faktury za czerwiec 2013 r.

 

Rozdział 80104 § 4370 – Zakup usług telefonii stacjonarnej 

          Wydatki ogółem wyniosły 718,23 zł. W paragrafie tym w czerwcu zaewidencjonowano wydatek na kwotę 100,02 zł, który dotyczył zapłaty faktury za usługę telekomunikacyjną .

 

Rozdział 80104 § 4410 – Podróże służbowe krajowe 

          Wydatki ogółem wyniosły 104,00 zł. W paragrafie tym w czerwcu zaewidencjonowano wydatek na kwotę  52,00 zł. który dotyczył kosztu biletu PKP.

 

Rozdział 80104 § 4700 – Szkolenie pracowników nie będących członkami Korpusu Służby Cywilnej

          Wydatki ogółem wyniosły 1.550,00 zł. W paragrafie tym w czerwcu zaewidencjonowano 1 wydatek na kwotę 240,00 zł, który dotyczył zapłaty za szkolenie intendentki.

 

XI. Gospodarka kasowa

 

Zasady gospodarki kasowej opisane są w instrukcji kasowej.  Wszystkie obroty gotówkowe są dokumentowane dowodami kasowymi. Ewidencja księgowa konta 101 prowadzona jest oddzielnie dla budżetu, wydzielonego rachunku oraz funduszu socjalnego. Na koniec I półrocza 2013 r. stany gotówki w kasie wykazane na poszczególnych kontach wynosiły 0 i były zgodne z raportami kasowymi oraz protokołami inwentaryzacji z dnia 30.06.2013 r.

 

XII. Druki ścisłego zarachowania

 

W jednostce prowadzona jest książka druków ścisłego zarachowania. Bezpośrednią kontrolę nad drukami ścisłego zarachowania sprawuje główna księgowa. Inwentaryzację druków przeprowadzono w dniu 30.06.2013 r. Prowadzona jest ewidencja bloczków Kp i Kw oraz arkuszy spisu z natury. Stwierdzono ciągłość numeracji dotychczas wykorzystanych kwitariuszy przychodowych i rozchodowych.

 

XIII. Gospodarka magazynowa

 

Komisyjnego spisu z natury stanu magazynu żywnościowego dokonano w dniu 30.06.2013 r. Z arkusza spisowego wynika, że na stanie magazynu były artykuły żywnościowe  o wartości 2.130,02 zł. Ustalono, że dane wykazane w arkuszu spisowym są zgodne z saldem końcowym konta 310 – materiały (akta kontroli tom Nr 13/29/I/32).

 

XIV. Umowy najmu i dzierżawy

 

W I półroczu 2013 r. jednostka kontrolowana nie zawierała żadnych umów najmu ani umów dzierżawy.

 

XV. Kontrola zarządcza

 

                W Przedszkolu Publicznym Nr 23 w Opolu Regulamin sprawowania kontroli zarządczej wprowadzono Zarządzeniem Nr 1/10 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 23 w Opolu z dnia 02.10.2010 r.

Dyrektor przedszkola jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej organizuje szereg działań dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działań z przepisami prawa oraz obowiązującymi w placówce procedurami;

- skuteczności i efektywności działania;

- wiarygodności sprawozdań;

- ochrony zasobów;

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;

- zarządzania ryzykiem.

 

W związku z prowadzeniem kontroli zarządczej w placówce obowiązują również:

- Regulamin Kontroli wewnętrznej wprowadzony Zarządzeniem Nr 4/02 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 23 w Opolu z dnia 01.12.2002 r.

W związku z prowadzoną kontrolą wewnętrzną w danym roku kalendarzowym opracowywany jest Plan kontroli wewnętrznej określający obszary, zagadnienia i harmonogram kontroli wewnętrznej w Przedszkolu  Publicznym Nr 23 w Opolu. Czynności kontrolne dokumentowane są z wykorzystaniem druku notatki służbowej kontroli wewnętrznej w PP – 23.

W 2012 roku dyrektor przedszkola poddał kontroli następujące obszary:

 • Baza organizacyjno – prawna
 • Gospodarka finansowo – księgowa
 • Dyscyplina pracy
 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • Ochrona przed zagrożeniem

- Procedura zarządzania ryzykiem w Przedszkolu Publicznym Nr 23 w Opolu wprowadzona Zarządzeniem Nr 1/10 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 23 w Opolu z dnia 02.10.2010 r.

Realizacja procedury polega na identyfikacji ryzyka, analizie ryzyka, ocenie ryzyka czego efektem jest utworzenie rejestru występujących ryzyk uwzględniający istotność, prawdopodobieństwo i sposób realizacji ryzyka.

W 2012 roku dokonano określenia ryzyka dla 12 celów po hierarchizacji. Dyrektor przedszkola skupiła się na podniesieniu efektów wychowawczo-dydaktycznych, prawidłowym wykorzystaniu 100% wydatków budżetowych przedszkola, zabezpieczeniu i prawidłowej gospodarce majątkiem, doposażeniu placówki, efektywnej gospodarce dochodami własnymi, zwiększeniem efektów pracy, dobrej gospodarce żywieniowej, szkoleniu pracowników, dobrej atmosferze w pracy oraz zapewnieniu bezpieczeństwa w przedszkolu.

Przedszkole Publiczne Nr 23 w Opolu jako placówka publiczna do wytyczenia swojego kierunku pracy jak również w celu określenia jasnych zasad i zadań posiada Statut wprowadzony w życie Uchwałą Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 23 w Opolu Nr 4/2011 z dnia 31.08.2011 r. Dokument ten zawiera:

1) Cele przedszkola, którymi są:

a) wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej,

b) tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,

c) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym,

d) wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu.

oraz następujące

2) Zadania przedszkola:

a) zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

b) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,

c) organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci,

d) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka,

e) udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej,

f) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno-lokalowymi organizacyjnymi przedszkola,

g) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

h) pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,

i) informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka,

j) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez przedszkole.

W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania placówki we wszystkich obszarach do realizacji przez wszystkich pracowników wprowadzono również szereg regulaminów i procedur, z którymi pracownicy są zapoznawani.

Wszystkie działania prowadzone w tym roku zostały podsumowane na zebraniach z pracownikami, a dyrektor przedszkola wypełniła ankietę do samooceny kontroli zarządczej za rok 2012. Na tej podstawie w dniu 28.01.2013 r. napisano raport o stanie kontroli zarządczej dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 23 w Opolu za rok 2012 w, którym stwierdzono, że w minionym roku w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

 

 

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

 

 

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

 

 

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu (podpisy)

 

 

 

Data: ........................

 

Zespół kontrolny  (podpisy)

 

 

 

 

 

 

 Data: ……………………………….

 

 

  

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:

.............................................................................................................

.............................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2014-01-15 10:26:56 - Wystąpienie pokontrolne (26.00 kB)

Ilość odwiedzin: 5327
Nazwa dokumentu: Przedszkole Publiczne nr 23
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2014-01-15 10:22:47
Data udostępnienia informacji: 2014-01-15 10:22:47
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-15 10:28:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner