logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIASTA OPOLA > Kontrole > kontrole jednostek > Żłobek nr 3

 

 

 

Pieczęć Nagłówkowa

 

 

 

 

 

 


 

KWiA-I.1711.00023.2013

KWiA-I.ZD-00130/13

 

                            Opole, 4.09.2013 r.

 

PROTOKÓŁ KONTROLI nr  32/13

 

Jednostka kontrolowana

Żłobek Nr 3 w Opolu

ul. Górna 50

 

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

 

Termin przeprowadzenia kontroli

 19.08.2013 r. do 4.09.2013 r.

 

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Małgorzata Jóźwin-Mazurekinspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

 

Tadeusz Lechgłówny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

 

Przedmiot kontroli

Gospodarka finansowa

 

Okres objęty kontrolą

  2013 r.

 

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

 

Urszula Lasowska  - dyrektor żłobka

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– główna księgowa

 

 

Podstawy prawne

 

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

 

  1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z  2002 r., Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).

 

  1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami).

 

  1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).

 

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późniejszymi zmianami).

 

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 38 poz. 861 z późniejszymi zmianami).

 

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).

 

  1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zmianami).

 

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami).

 

  10. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2011, Nr 45 poz. 235).

 

 11.  Uchwała nr X/146/11 Rady Miasta Opola z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Miasto Opole, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt.

 

  12. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

 

Cel kontroli

 

Celem kontroli było:

 

- dokonanie oceny prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej,

- sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji księgowej.

- sprawdzenie zgodności sporządzanych sprawozdań z ewidencją księgową.

 

Kryteria

 

1. Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 1-5 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowiącą załącznik nr  39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej -  sprawozdania sporządza się następująco: 
- w kolumnie „Plan (po zmianach)” wykazuje się dane o planowanych wydatkach; 

-  w kolumnie „Zaangażowanie” wykazuje się dane dotyczące zaangażowania planu wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym; 

- w kolumnie „Wydatki wykonane” wykazuje się zrealizowane wydatki na  podstawie danych księgowości analitycznej do rachunku bieżącego; 

- w kolumnie „Zobowiązania ogółem” wykazuje się wszystkie bezsporne  zobowiązania niespłacone do końca okresu sprawozdawczego; 

-  w kolumnie „Zobowiązania wymagalne” wykazuje się zobowiązania, których termin zapłaty minął przed upływem okresu sprawozdawczego, a nie są ani przedawnione, ani umorzone, z wyróżnieniem zobowiązań powstałych w latach ubiegłych i zobowiązań powstałych w roku bieżącym. 

 

2. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej:

- Konto 980 - „Plan finansowy wydatków budżetowych”  służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta środków budżetowych. Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego zmiany. Na stronie Ma konta 980 ujmuje się:  

1) równowartość zrealizowanych wydatków budżetu;  

2) wartość planu niewygasających wydatków budżetu do realizacji w roku następnym; 

3) wartość planu niezrealizowanego i wygasłego. Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego wydatków budżetowych. 

Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda. 

 

-Konto 998 - „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego oraz w planie finansowym niewygasających wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym. 

Na stronie Wn konta 998 ujmuje się:  

 1) równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym;  

 2) równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego. 

Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym. 

Ewidencja szczegółowa do konta 998 jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków. 

Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda. 

 

Metodyka przeprowadzenia kontroli

 

Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych  w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora jednostki.

Dane zawarte w sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności z przepisami i planem finansowym.

Szczegółową kontrolą objęto:

- zgodność z ewidencją księgową danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S dotyczących planu, zaangażowania, wydatków oraz zobowiązań,

- zgodność z ewidencją i sprawozdaniem Rb-27S otrzymanych i odprowadzonych do Urzędu Miasta dochodów budżetowych,

- zapisy w ewidencji księgowej dotyczące wszystkich wydatków budżetowych za lipiec 2013 r.,

- wpływy i wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2013 r.,

- zgodność z ewidencją księgową stanu zobowiązań i należności,

- wydatki zaewidencjonowane w styczniu 2013 r., pod kątem realizacji zobowiązań dotyczących roku poprzedniego,

- zgodność z uchwałą Rady Miasta Opola naliczenia opłat za lipiec 2013 r.

 

Sprawdzono czy na koniec roku jednostka dokonała spisu z natury i rozliczenia artykułów żywnościowych znajdujących się w magazynie. W zakresie gospodarki kasowej dane z ewidencji księgowej porównano z raportami kasowymi. W zakresie druków ścisłego zarachowania zapoznano się z zasadami i sposobem postępowania oraz sprawdzono ciągłość numeracji dotychczas wykorzystanych kwitariuszy przychodowych i rozchodowych.

Sprawdzono również czy jednostka posiada opracowane na piśmie procedury kontroli zarządczej oraz czy procedury te są dostosowane do specyfiki  jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.

  

USTALENIA KONTROLI

 

Sprawy organizacyjne

Żłobek Nr 3 w Opolu jest gminną samorządową jednostką budżetową. Podstawą prawną działalności żłobka jest Ustawa z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.(Dz.U.2011, Nr 45 poz. 235). Żłobek funkcjonuje w oparciu o Statut Żłobka, który został zatwierdzony Uchwałą Nr XXI/315/11 Rady Miasta Opola z dnia 29.12.2011 r. (akta kontroli Nr 13/32/I/1-2)

         Żłobek Nr 3 został wpisany do rejestrów żłobków prowadzonych przez Gminę Opole dnia 13.02.2012 r. pod poz. 11/Ż.

          Siedzibą Żłobka Nr 3 w Opolu jest nieruchomość, położona przy ul. Górnej 50. Budynek Żłobka  Nr 3 w Opolu został oddany do użytku w lutym 2012 r. i w marcu rozpoczął swoją działalność statutową (akta kontroli Nr 13/32/I/3-5).

          W okresie objętym kontrolą dyrektorem jednostki była pani Urszula Lasowska  zatrudniona na to stanowisko od dnia 01 lutego 2012 r. (akta kontroli Nr 13/32/I/6-7) Głównym księgowym jednostki jest pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zatrudniona na tym stanowisku od 01 maja 1999 r. na czas nieokreślony. Zgodnie z §11 i 12 Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Nr 4 - obsługę ekonomiczną i administracyjną środków budżetowych dla wszystkich żłobków prowadzi Żłobek Nr 4 przy ul. Barlickiego 2 (akta kontroli Nr 13/32/I/8). Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dziale klasyfikacji budżetowej 853 rozdział 85305.

W kontrolowanej jednostce w dniu 09.01.2013 r. została przeprowadzona inwentaryzacja zdawczo - odbiorcza, obejmująca wszystkie składniki majątkowe. Z inwentaryzacji został sporządzony protokół (akta kontroli Nr 13/32/I/37).

W okresie objętym kontrolą Żłobek Nr 3 posiadał jeden rachunek bankowy - rachunek bieżący (akta kontroli Nr 13/32/I/9).

Na dzień 31.07.2013 r. w Żłobku Nr 3 w Opolu było zapisanych 58 dzieci w 3 grupach (akta kontroli Nr 13/32/I/12).

         Stan zatrudnienia w kontrolowanej jednostce na dzień 31.07.2013 r. wynosił ogółem 18 osób w wymiarze pełnych etatów (akta kontroli Nr 13/32/I/10-11), w tym:

- opiekunki dziecięce       6

- pielęgniarki                  2

- woźne                         4

- pracownicy obsługi       4

- administracja               2

Pracownicy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

 

Dochody budżetowe

 

Dochody budżetowe w 2013 r.

W dniu 09.08.2013 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych żłobka za okres od początku roku do dnia 31.07.2013 r. (akta kontroli Nr 13/32/I/13)

Ze sprawozdania wynika, że dochody w tym okresie wynosiły ogółem  151.449,35 zł i zaewidencjonowano je w  dwóch  paragrafach. W wyniku kontroli ustalono, że dochody te są zgodne z ewidencją księgową kontrolowanej jednostki.

Ustalono, że wykazane w poszczególnych paragrafach kwoty dochodów dotyczyły:

- paragraf 0830 – opłata za pobyt dzieci                      149.885,20 zł,

- paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów                1. 564,15 zł,

Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku określa Uchwała Rady Miasta Opola Nr X/146/11 z dnia 26 maja 2011 r. Na podstawie w/w uchwały pobierana jest opłata w wysokości 23% minimalnego wynagrodzenia tj. 345,00 zł miesięcznie oraz 4,50 zł dziennej stawki żywieniowej.

Otrzymane dochody w całości zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta (akta kontroli Nr 13/32/I/14-15).

 

Wydatki budżetowe w 2013 r.

W ewidencji księgowej (konto 130) jednostka kontrolowana wykazała, że stan początkowy środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013 r. wynosił 0 (akta kontroli Nr 13/32/I/16). W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z wyciągiem bankowym nr 1 z dnia 02.01.2013 r. (akta kontroli Nr 13/32/I/9)

Ze sporządzonego sprawozdania dotyczącego działu 853 rozdział 85305 oraz z dokumentacji księgowej jednostki wynika, że wydatki budżetowe za okres od stycznia do lipca 2013 r. wyniosły ogółem 516.551,89 zł (akta kontroli Nr 13/32/I/17). Kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową Urzędu Miasta Opola dotyczącą przekazanych środków do jednostki na działalność w 2013 r. (akta kontroli Nr 13/32/I/18) oraz saldem środków na rachunku jednostki (akta kontroli Nr 13/32/I/19). W 2013 r. wydatki zostały zaewidencjonowane w siedemnastu paragrafach. W wyniku kontroli ustalono, że kwoty wydatków ogółem wykazane w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową kontrolowanej jednostki (akta kontroli Nr 13/32/I/20).

Ponadto ustalono, że wykazane w sprawozdaniu za pierwsze półrocze 2013r. dane dotyczące planu są zgodne z kontem pozabilansowym 980 za wyjątkiem dwóch paragrafów: 4300 oraz 4520, w przypadku których dokonano korekty planu zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola z dnia 28.06.2013 r. Ustalono, że wykazane w sprawozdaniu zaangażowanie nie jest zgodne z kontem 998 strona Ma w następujących paragrafach: 4010, 4110, 4112, 4220, 4260, 4300, 4350, 4370 i 4440. Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że zaangażowanie jest księgowane w korespondencji z kontem kosztów. Wykazane paragrafy w których zaangażowanie nie jest zgodne z ewidencją konta 998 dotyczą wydatków na które podpisane są umowy. Umowy te nie są ewidencjonowane na koncie kosztów, a dopiero w momencie faktycznie poniesionego wydatku. W powyższym zakresie prowadzona jest wewnętrzna ewidencja z zakresu zawartych umów na potrzeby sprawozdawczości. Taki system księgowania i prowadzenia ewidencji wynika z systemu komputerowego – Program Finansowo-Ksiegowy Tensoft Opole.

Konta 980 i 998 ujęte są w Zakładowym Planie Kont.

Z wyciągu bankowego nr 113 wynika, że stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.07.2013 r. wynosił 56.138,11 zł (akta kontroli Nr 13/32/I/19), w tym: 55.248,11 zł – stan środków budżetowych (akta kontroli Nr 13/32/I/20) oraz 890,00 zł – stan dochodów budżetowych (akta kontroli Nr 13/32/I/15).

Wpływy ogółem na rachunek bieżący jednostki środków budżetowych przekazanych przez Urząd Miasta wyniosły za okres od stycznia do lipca 2013 r. 571.800,00 zł (akta kontroli Nr 13/32/I/18). Z analizy sprawozdań za okresy od stycznia do lipca oraz z ewidencji księgowej wynika, że  zaewidencjonowano wydatki w siedemnastu paragrafach na łączną kwotę 516.551,89 zł (akta kontroli Nr 13/32/I/17).

W wyniku kontroli ustalono, że kwoty wydatków ogółem oraz w poszczególnych paragrafach były zgodne z ewidencją konta 130 (akta kontroli Nr 13/32/I/20). Stan gotówki w kasie na dzień 31.07.2013 r. wynosił 0 - raport kasowy Nr 13/2013   za okres od 15 do 31.07.2013 r. (akta kontroli Nr 13/32/I/21).

Wydatki za badany okres zaewidencjonowano w siedemnastu  niżej wymienionych paragrafach:

 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki ogółem wyniosły 312.835,88 zł (akta kontroli Nr 13/32/I/17). Na podstawie zestawienia wydatków dla poszczególnych paragrafów, wyciągów bankowych nr 16, 20, 24, 30, 32, 34, 38, 44, 46, 50, 53, 61, 64, 67, 73, 77, 80, 84, 86, 95, 98, 100, 102, 107, 111 za okres od 01 do 31.07.2013 r. oraz ewidencji kont 130, 225, 229, 231, 234, 240 ustalono, że na powyższą kwotę składają się  między innymi (akta kontroli Nr 13/32/I/22):

- wynagrodzenia netto    224.884,77 zł,

- składka zdrowotna         21.687,16 zł,

- składki ZUS pracownika  37.940,94 zł.

Ponadto na kwotę tych wydatków składają się potrącone z wynagrodzeń składki ubezpieczeniowe PZU, potrącone pożyczki PKZP i mieszkaniowe, podatek od wynagrodzeń.

Porównano wysokość naliczenia poszczególnych składników wynagrodzeń z przepisami prawnymi oraz dokumentacją stanowiącą podstawę ich naliczenia, w tym z:

- regulamin wynagradzania,

- regulamin premiowania, 

- umowy o pracę,

- decyzje dyrektora dotyczące przyznania dodatku motywacyjnego,

- wydrukami komputerowymi dotyczącymi dodatków za wysługę lat i dodatek motywacyjny.

W okresie objętym kontrolą na wynagrodzenia oprócz płacy zasadniczej składały się między innymi:

- (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) (akta kontroli Nr 13/32/I/11),

- (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) (akta kontroli Nr 13/32/I/11).                                                                                              

 

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki ogółem wyniosły 40.379,30 zł (akta kontroli Nr 13/32/I/17). Na podstawie zestawienia wydatków dla poszczególnych paragrafów, wyciągów bankowych nr  22, 34, 44 oraz ewidencji kont 130, 229 i 231 ustalono, że na powyższą kwotę składają się (akta kontroli Nr 13/32/I/22):

- wynagrodzenie netto z tyt. ZFN - 28.134,47

- składki ZUS pracownika                5.535,93

- składki na NFZ                             3.135,90

- podatek od wynagrodzeń              3.573,00

 

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki ogółem wyniosły 55.368,77 zł (akta kontroli Nr 13/32/I/17). W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota wydatków dotyczyła składek ZUS za okres od stycznia do czerwca 2013 r. (akta kontroli Nr 13/32/I/22) oraz była zgodna z deklaracjami DRA (akta kontroli Nr 13/32/I/22). Na podstawie zestawienia wydatków dla poszczególnych paragrafów, wyciągów bankowych nr  20, 34, 50, 67, 84, 100 oraz ewidencji kont 130 i 229 ustalono, że składki są odprowadzane zgodnie z naliczeniami oraz w terminie do 05 każdego miesiąca (akta kontroli Nr 13/32/I/22).

 

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

Wydatki ogółem wyniosły 7.418,03 zł (akta kontroli Nr 13/32/I/17). W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota wydatków dotyczy składek na Fundusz Pracy za okres od stycznia do czerwca 2013r. oraz była zgodna z deklaracjami DRA (akta kontroli Nr 13/32/I/22). Na podstawie tej ewidencji oraz wyciągów bankowych nr 20, 34, 50, 67, 84 i 100 ustalono, że przelewów składek do ZUS dokonuje się do 05 każdego miesiąca (akta kontroli Nr 13/32/I/22).

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki ogółem wyniosły 9.352,28 zł (akta kontroli Nr 13/32/I/17). W paragrafie tym za badany okres  zaewidencjonowano ogółem 20 wydatków, które dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do konserwacji i napraw - WB Nr 14, 21, 29, 31, 34, 36, 45, 52, 62, 68, 73, 77, 88, 93, 95, 97, 99, 109, 112, 113 RK 3/2013, RK 4/2013, RK 7/2013, RK 10/2013, RK 11/2013, RK 13/2013 (akta kontroli Nr 13/32/I/22).

 

§ 4220 Zakup środków żywności

Wydatki ogółem wyniosły 24.654,24 zł (akta kontroli Nr 13/32/I/17). W paragrafie tym za badany okres  zaewidencjonowano 20 wydatków (rozliczenia zaliczek stałych) na zakup żywności –  WB 4, 14, 20, 29, 31, 34, 43, 45, 52, 57, 62, 68, 73, 77, 82, 88, 93, 99, 109, 113 i RK 3/2013, RK 8/2013, RK 10/2013, RK 13/2013 (akta kontroli Nr 13/32/I/22) .

 

§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych

Wydatki ogółem wyniosły 174,37 zł (akta kontroli Nr 13/32/I/17). W paragrafie tym zaewidencjonowano 3 wydatki – RK Nr 4/2013, RK Nr 7/2013, RK Nr 10/2013 (akta kontroli Nr 13/32/I/22).

 

§ 4260 Zakup energii

Wydatki ogółem wyniosły 34.681,87 zł (akta kontroli Nr 13/32/I/17). W paragrafie tym zaewidencjonowano 14 wydatków i dotyczyły one zapłaty za gaz, wodę i energię elektryczną – WB 9, 18, 27, 32, 36, 42, 47, 62, 64, 77, 81, 93, 97, 105 (akta kontroli Nr 13/32/I/22).

 

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki ogółem wyniosły 2.983,56 zł (akta kontroli Nr 13/32/I/17). W paragrafie tym zaewidencjonowano 5 wydatków i dotyczyły one zapłaty za konserwacje stałe oraz remonty bieżące –WB 33, 76, 77, 78 (akta kontroli Nr 13/32/I/22).

 

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wydatki ogółem wyniosły 185,00 zł (akta kontroli Nr 13/32/I/17). W paragrafie tym zaewidencjonowano 1 wydatek, które dotyczyły badań okresowych wstępnych - RK 4/2013 (akta kontroli Nr 13/32/I/22).

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki ogółem wyniosły 3.087,24 zł (akta kontroli Nr 13/32/I/17). W paragrafie tym zaewidencjonowano 23 wydatki, które dotyczyły wywozu nieczystości, monitoringu obiektu, podłączenie urządzeń, opłaty za kanalizację – WB 8, 12, 32, 36, 44, 54, 59, 64, 71, 72, 77, 88, 90, 96, 97, 103 i RK 3/2013, RK 11/2013, RK 13/2013 (akta kontroli Nr 13/32/I/22).

 

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej

Wydatki ogółem wyniosły 267,69 zł (akta kontroli Nr 13/32/I/17). W paragrafie tym zaewidencjonowano 7 wydatków, który dotyczyły zapłaty za dostęp do sieci internetowej za grudzień 2012 r. –WB 12, 29, 42, 61, 76, 91, 106 (akta kontroli Nr 13/32/I/22).

 

§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej

Wydatki ogółem wyniosły 888,61 zł (akta kontroli Nr 13/32/I/17). W paragrafie tym zaewidencjonowano 7 wydatków, który dotyczyły zapłaty za usługi telefonii stacjonarnej – WB 12, 29, 42, 61, 76, 91, 106 (akta kontroli Nr 13/32/I/22).

 

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wydatki ogółem wyniosły 8.986,00 zł (akta kontroli Nr 13/32/I/17). W paragrafie tym zaewidencjonowano 1 wydatek, który dotyczyły zapłaty za ubezpieczenie majątku – WB 27 (akta kontroli Nr 13/32/I/22).

 

§ 4440 Odpis na ZFŚS

Wydatki ogółem wyniosły 14.768,05 zł (akta kontroli Nr 13/32/I/17). W paragrafie tym zaewidencjonowano 1 wydatek, który dotyczyły obowiązkowego odpisu na ZFŚS – 75% odpisu rocznego – WB 82 (akta kontroli Nr 13/32/I/22).

 

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- śmieci

Wydatki ogółem wyniosły 201,00 zł (akta kontroli Nr 13/32/I/17). W paragrafie tym zaewidencjonowano 1 wydatek, który dotyczyły opłaty za wywóz odpadów, zgodnie z deklaracją – WB 103 (akta kontroli Nr 13/32/I/22).

 

§ 4700 Szkolenia pracowników

Wydatki ogółem wyniosły 320,00 zł (akta kontroli Nr 13/32/I/17). W paragrafie tym zaewidencjonowano 1 wydatek, który dotyczyły zapłaty za szkolenie BHP pracowników –WB 61 (akta kontroli Nr 13/32/I/22).

 

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Z ewidencji księgowej wynika, że stan początkowy konta 135-01-0003 środków pieniężnych na dzień 01.01.2013 r. wynosił 5.971,23 zł (akta kontroli Nr 13/32/I/24). W 2013 r. w kontrolowanej jednostce dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 14.768,05 zł. Wydatkowana kwota stanowi 75% należnego odpisu za 2013 r. i została przekazana dnia 31.05.2013 r. (akta kontroli Nr 13/32/I/23). Pozostała kwota odpisu tj. 4.922,69 zł zostanie przekazana 20.09.2013 r. Kwota odpisu jest zgodna z naliczeniem Funduszu Socjalnego, sprawozdaniem Rb-28S, ewidencją księgową dotyczącą wydatków 4440 oraz planem dochodów/wydatków ZFŚS na 2013 r. (akta kontroli Nr 13/32/I/17).

Zasady tworzenia i udzielania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników jednostki określił dyrektor w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Żłobka Nr 3 w Opolu. Wyżej wymieniony regulamin określa między innymi osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasad i warunków przyznawania świadczeń socjalnych. Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków.

Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym, który jest utworzony przy  Żłobku Nr 4 w Opolu i prowadzona jest wyodrębniona ewidencja dla każdej jednostki. Niewykorzystane  środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. Z analizy zapisów na koncie 135-01-03 (strona Wn) oraz wyciągów bankowych konta ZFŚS wynika, że na rachunek bankowy oprócz  odpisów oraz częściowego zwrotu przez pracowników  kosztów organizacji wycieczki w wysokości 1.650,00 zł wpływów z innych źródeł nie stwierdzono (akta kontroli Nr 13/32/I/24).

Z analizy konta 135-01-03 i konta 101 kasa ZFŚS wynika, że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie dotyczyły (akta kontroli Nr 13/32/I/24):

-dofinansowania do imprezy rozrywkowo – kulturalnej                  432,00 zł

-wycieczka pracowników                                                          5.279,90 zł

Wyżej wymienione wydatki posiadały dokumentację potwierdzającą przyznanie w/w świadczeń (akta kontroli Nr 13/32/I/26-28). Dokumenty te zostały zatwierdzone do wypłaty i podpisane przez upoważnione osoby. Wydatki dot. świadczeń zostały poniesione zgodnie z Regulaminem ZFŚS i stosownymi w tym zakresie przepisami.

Saldo konta 135-01-03 na dzień 31.07.2013 r. wynosiło 16.677,38 zł (akta kontroli Nr 13/32/I/24). Z ewidencji konta 101 wynika, że stan gotówki w kasie wynosił 0 (akta kontroli Nr 13/32/I/25).

 

Zobowiązania

            W sprawozdaniu Rb-28S jednostka kontrolowana wykazała stan zobowiązań budżetowych na dzień 31.12.2012 r. w łącznej kwocie 52.505,73 zł.
Zobowiązania te dotyczyły paragrafów: 4040, 4110, 4120, 4260 oraz 4300. W wyniku kontroli ustalono, że wykazane w sprawozdaniu kwoty były zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 13/32/I/39). Na podstawie tej ewidencji ustalono, że zobowiązania wykazane w:
- paragrafie 4040 w kwocie 40.379,30 zł dotyczyły naliczonej trzynastki za 2012r. (konto 229, 231, 240-06-05), 
- paragrafie 4110 w kwocie 7.050,21 zł dotyczyły składek ZUS od naliczonej trzynastej pensji (konto 229), 
- paragrafie 4120 w kwocie 989,26 zł dotyczyły składek na Fundusz Pracy od naliczonej trzynastej pensji (konto 229),
- paragrafie 4260 w kwocie 3.884,22 zł dotyczyły energii elektrycznej – data wpływu faktury 11.01.13 r. data zapłaty 14.01.13 r.,  wydatek dotyczył 2012 r.,
- paragrafie 4300 w kwocie 116,64 oraz 86,10 dotyczyły wywozu śmieci oraz ochrony i monitoringu budynku data wpływu 11.01.13 r. oraz 3.01.13 r. data zapłaty 17.01.13 r. oraz 11.01.13 r. wydatek dotyczył 2012 r.
Faktury te zostały ujęte w kosztach i zobowiązaniach na rok 2012.

Ponadto sprawdzono dokumenty źródłowe od nr 1 do nr 39/2013 dotyczące wydatków za miesiąc styczeń 2013 r. Nie stwierdzono innych faktur dotyczących kosztów i zobowiązań roku poprzedniego.

Stan zobowiązań na 31.07.2013 r. wynosił 23.275,54 zł i składały się na niego następujące kwoty (akta kontroli Nr 13/32/I/29-34):

- Urząd Skarbowy – podatek od wynagrodzeń za 07.2013 r.   2.910,00 zł,

- ZUS – składki od wynagrodzeń za 07.2013 r.                    18.749,32 zł,

- (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)-zakup materiałów                                            198,03 zł,

-(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) -ochrona i monitoring budynku                             86,10 zł,

-(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) -za odpady spożywcze i przegląd techniczny             1.170,00 zł,

-(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) – za żywność                                                             162,09 zł.

Wykazane zobowiązania zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności do dnia 9.08.2013 r.

 

Należności

Należności  na dzień 31.07.2013 r. nie stwierdzono (akta kontroli Nr 13/32/I/35).

 

Gospodarka kasowa

W Żłobku Nr 3 w Opolu nie jest prowadzona kasa. Obrót gotówkowy odbywa się na podstawie rozliczenia zaliczki. Na podstawie Zarządzenia dyrektora Nr 1 z dnia 02.01.2013 r. pracownik administracyjny - intendent otrzymuje zaliczkę stałą na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych (akta kontroli Nr 13/32/I/36). Z zaliczki tej pracownik rozlicza się systematycznie, przynajmniej dwa razy w miesiącu. Na podstawie faktur i rachunków (załączników do rozliczenia zaliczki) pobierana jest gotówka z banku i jednocześnie wypłacana intendentowi.

 

Gospodarka magazynowa

W Żłobku Nr 3 w Opolu nieprowadzone są magazyny. Zakupiony towar -art. spożywcze są kupowane na bieżąco i przekazywane do kuchni. Na koniec roku jest przeprowadzany spis z natury niewykorzystanych materiałów i na tej podstawie tworzony zapas magazynowy. Z ewidencji księgowej konta 310 wynika, że łączna wartość składników na dzień 01.01.2013 r. wynosiła 1.779,71zł (akta kontroli Nr 13/32/I/37), zapas magazynowy został przeksięgowany w koszty jednostki w ciągu roku. Spis z natury odbył się dnia 28.12.2012 r. (akta kontroli Nr 13/32/I/38). Dane wykazane w arkuszach spisowych są zgodne z saldem konta 310 - materiały (akta kontroli Nr 13/32/I/37).

 

Druki ścisłego zarachowania

Zasady postępowania w zakresie druków ścisłego zarachowania reguluje Instrukcja w Sprawie Ewidencji i Kontroli Druków Ścisłego Zarachowania. Osobą odpowiedzialną w tym zakresie jest pracownik zatrudniony w obsłudze ekonomiczno - administracyjnej Żłobków (przy Żłobku Nr 4), który prowadzi rejestr tych druków. Bezpośrednią kontrolę nad drukami ścisłego zarachowania prowadzi główna księgowa. Stwierdzono, że w książce druków ścisłego zarachowania prowadzi się ewidencję następujących druków:

- kwitariusz przychodowy,

- arkusze spisu z natury,

- kartoteki ewidencji zakupu, przyjęć i rozchodu artykułów spożywczych.

W 2013r. wykorzystano dwadzieścia cztery arkusze spisu z natury od nr 1 do nr 20 oraz od nr 5 do nr 6, rozchód nastąpił w styczniu 2013 r. Kartoteki ewidencji zakupu i rozchodu w 2013 r. zostały wydane od nr 195 do nr 360 tj.  166 szt.

 

Umowy zlecenie

W 2013r. nie została zawarta umowa zlecenie.

Kontrola zarządcza

W dniu 22 lipca 2013 r. Zarządzeniem Nr 6 Dyrektora Żłobka Nr 3 w Opolu
wprowadzono Kontrolę Zarządczą w Żłobku. W Żłobku Nr 3  w Opolu obowiązuje następująca dokumentacja:   Procedury Kontroli Zarządczej, System Zarządzania Ryzykiem, Kodeks etyki pracowników, Rejestr  celów i ryzyk. Ponadto z wyjaśnień dyrektora Żłobka Nr 3 wynika, iż w ramach praktycznego stosowania kontroli zarządczej: dokonano samooceny w zakresie kontroli zarządczej (ankieta), wszyscy zatrudnieni pracownicy na zebraniu w dniu 22 lipca 2013 r. zostali zapoznani z celami kontroli zarządczej w Żłobku Nr 3 w Opolu, kontrole są odnotowywane w Książce Kontroli Wewnętrznej, zapoznano pracowników z Procedurami Kontroli Zarządczej, zapoznano z Kodeksem Etyki Pracownika Żłobka Nr 3 w Opolu, przedstawiono i omówiono mechanizmy kontrolne w żłobku, przedstawiono System Zarządzania Ryzykiem. Wszyscy zatrudnieni w żłobku potwierdzają podpisem zapoznanie się z zasadami Kontroli Zarządczej Żłobka Nr 3 w Opolu oraz innymi dokumentami obowiązującymi w placówce. Codziennie dyrektor żłobka w ramach kontroli sprawdza: przestrzeganie wartości etycznych przez pracowników, przestrzeganie przepisów BHP, realizację pracy opiekuńczej, wychowawczej z elementami edukacji, obecność dzieci – stan ilościowy, obecność personelu, przestrzeganie dyscypliny pracy, przegląd stanowisk pracy, ilość wydanych produktów spożywczych z magazynu spożywczego do kuchni,  zgodnie z ilością dzieci obecnych i zapisami w raporcie - kosztów żywienia w danym dniu, zasadność zakupów spożywczych i przemysłowych do żłobka. Raz w tygodniu jest sprawdzany: stan zaliczki na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych, osobą upoważnioną jest – intendent, nadzór nad żywieniem dzieci, ocena stanu higienicznego placówki.  Raz w miesiącu jest sprawdzany: plan zajęć i zabaw z elementami edukacji dla dzieci, z przykładowymi zajęciami i zabawami oraz wyznaczonymi celami, pobieranie i przechowywanie próbek żywnościowych, prowadzenie dokumentacji zdrowotnej i metodycznej. Dyrektor żłobka skupia się na działaniach związanych z realizacją zgodnie z prawem, celów i zadań żłobka oraz gospodarowaniu środkami publicznymi przeznaczonymi na utrzymanie placówki w sposób racjonalny i oszczędny. Informacja i komunikacja między dyrektorem i pracownikami realizowana jest na bieżąco, w trakcie codziennych czynności dyrektora. Wielkość placówki i ilość zatrudnionych osób sprzyja skuteczności dostępu do informacji wszystkich zatrudnionych pracowników w żłobku.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

 

 

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

 

 

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 

(podpisy)

 

 

 

Data: ........................

 Zespół kontrolny (podpisy)

 

 

 

 

 

 

 

Data: ……………………………….

         

 

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:

.............................................................................................................

.............................................................................................................

..............................................................................................................

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2014-01-15 11:24:25 - Wystąpienie pokontrolne (30.00 kB)

Ilość odwiedzin: 4767
Nazwa dokumentu: Żłobek nr 3
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2014-01-15 11:21:50
Data udostępnienia informacji: 2014-01-15 11:21:50
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-15 11:25:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner