logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KWiA-I.1711.00031.2013

 

                    Opole,  10 grudnia 2013 r.

 

PROTOKÓŁ KONTROLI NR  35/13

 

Jednostka kontrolowana

Przedszkole Publiczne nr 8

ul. Nysy Łużyckiej 1

45-454 Opole

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

 od 09.10.2013 r. do 31.10.2013 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Jacek Spadło – inspektor w  Wydziale

Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Tadeusz Lech –główny specjalista w

Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Przedmiot kontroli

Gospodarka finansowa

Okres objęty kontrolą

I półrocze 2013 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

 Brygida Starba – dyrektor przedszkola

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały

 Brygida Starba – dyrektor przedszkola

 (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- główna księgowa

 

 

Podstawy prawne

 

 

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z  2002 r., Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia      2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń  socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz 177 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 38 poz. 861 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).

 

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Uchwała Nr XXXIII/302/04 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ( z późniejszymi zmianami).

 

 1. Uchwała Nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Opole.

 

 1. Uchwała Nr XLVII/500/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 

 1. Uchwała Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

 

 1. Uchwała Nr VIII/93/11 Rady Miasta Opola z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

 

 1. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

 

Cel kontroli

 

 

 Celem kontroli było:

- dokonanie oceny prawidłowości wydatkowania środków budżetowych,

- sprawdzenie rzetelności gospodarowania mieniem,

- sprawdzenie zgodności sporządzanych sprawozdań z ewidencją księgową.

 

Metodyka przeprowadzenia kontroli

 

 

Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych  w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora jednostki. Dane zawarte w sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności z przepisami i planem finansowym.

Szczegółową kontrolą objęto:

     - zgodność z ewidencją otrzymanych i odprowadzonych do Urzędu Miasta dochodów budżetowych,

    -   zapisy w ewidencji księgowej dotyczące wszystkich wydatków budżetowych,

    -   wpływy i wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za I półrocze 2013 r.,

    -   zgodność z ewidencją księgową stanu zobowiązań i należności.

Sprawdzono czy na koniec roku jednostka dokonała spisu z natury i rozliczenia artykułów żywnościowych znajdujących się w magazynie. W zakresie gospodarki kasowej dane z ewidencji księgowej porównano z raportami kasowymi. W zakresie druków ścisłego zarachowania zapoznano się z zasadami i sposobem postępowania oraz sprawdzono ciągłość numeracji dotychczas wykorzystanych kwitariuszy przychodowych i rozchodowych.

Sprawdzono również czy jednostka posiada opracowane na piśmie procedury kontroli zarządczej oraz czy procedury te są dostosowane do specyfiki  jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.

 

USTALENIA KONTROLI

 

I. Sprawy organizacyjne  

 

 

         Siedzibą przedszkola jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Nysy Łużyckiej 1 (akta kontroli tom I s. 1-4), którą Zarząd Miasta Opola przekazał jednostce nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GN-7224c/32/96 z dnia 13.11.1997r. oraz na ul. Gminnej 1 decyzją nrGNGiK-JO-72244/11/05/06 z dnia 10.03.2006 r.

W okresie objętym kontrolą dyrektorem jednostki była pani Brygida Starba powołana na to stanowisko przez Prezydenta Miasta Opola z dniem 1.09.1997 r. Z dokumentów okazanych do kontroli wynika również, że powierzenie zajmowanego stanowiska zostało jej przedłużone do 31.08.2017r.

Głównym księgowym jednostki jest pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zatrudniona  w wymiarze 1/2 etatu od 15. 11.2011 r. do nadal.

Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dziale klasyfikacji budżetowej 801 rozdział 80104. Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że w I półroczu 2013 r. jednostka zaewidencjonowała ogółem 2644 dokumentów księgowych dotyczących budżetu, wydzielonego rachunku dochodów, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz depozytów.

         W kontrolowanej jednostce obowiązują następujące wewnętrzne regulacje prawne dotyczące gospodarki finansowo-księgowej:

 • Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów,
 • Zasady (polityka) rachunkowości w Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Opolu,
 • Zakładowy Plan Kont,
 • Kontrola zarządcza,
 • Instrukcja wewnętrzna w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych,
 • Regulamin Zamówień Publicznych,
 • Regulamin ZFŚS.

W okresie objętym kontrolą przedszkole posiadało wyodrębnione rachunki bankowe  dotyczące: budżetu, wydzielonego rachunku dochodów, sum depozytowych oraz funduszu socjalnego. Na dzień 30.06.2013 r. obsługę bankową przedszkola prowadził Bank Milenium zgodnie z zawartą umową z dnia 16.05.2012 r.

W kontrolowanej jednostce inwentaryzacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych została przeprowadzona w 2011 r. Zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją z przeprowadzonej inwentaryzacji został sporządzony protokół.

          Stan zatrudnienia w kontrolowanej jednostce na dzień 30.06.2013 r. przedstawia poniższa tabela:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 1

l.p.

Wyszczególnienie

Ilość osób-umowy

Zatrudnienie

w etatach (stan na 30.06.2013 r.)

1

 Pracownicy pedagogiczni

15

13,30

2

 Pracownicy administracyjni

 4

  2,13

3

 Pracownicy obsługi

15

12.25

               RAZEM:

34

 27,68 

 

 

W 2013 r. przyjęto do pracy  na zastępstwo dwóch nauczycieli stażystów i jednego nauczyciela mianowanego w pełnym wymiarze czasu pracy. Fakt zatrudnienia nauczycieli został ujęty w aneksie nr 1 do arkusza organizacyjnego. W tym okresie pracowników niepedagogicznych nie zatrudniano (akta kontroli tom I s. 5-32).

         Stan zatrudnienia nauczycieli według stopnia awansu zawodowego na dzień 30.06.2013 r. przedstawia poniższa tabela:

 

Tabela nr 2

Lp

Stopień

awansu zawodowego

Zatrudnienie

w osobach

Zatrudnienie

w etatach

1

 Dyplomowani

 8

 8,0

2

 Mianowani

  5

 3,30

3

 Kontraktowi

  1

 1,0

4

 Stażyści

  1

 1,0

                   RAZEM:

15,00

13.30

 

 

         Na podstawie ewidencji kontroli ustalono, że w I półroczu 2013 r. w przedszkolu zostały przeprowadzono trzy kontrole zewnętrzne w tym:

-  dwie przez Sanepid – uwag nie stwierdzono,

- Wydział Budżetu Urząd Miasta Opola w zakresie gospodarki środkami ZFŚS za lata 2010 -2012 r. Na dzień zakończenia czynności kontrolnych Przedszkole nie otrzymało protokołu pokontrolnego.      

Na dzień 30.06.2013 r. do przedszkola zapisanych było 148 dzieci w sześciu oddziałach (akta kontroli tom I s. 33-50).

 

II. Dochody budżetowe w 2012 r. w I półroczu 2013 r.

 

 

         W dniu 09.07.2013 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych przedszkola za I półrocze 2013 rok. Ze sprawozdania wynika, że dochody w tym okresie wyniosły 235,45 zł i zaewidencjonowano je w jednym paragrafie (akta kontroli tom I s. 51-53).

W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota jest zgodna kontami księgowymi:130 - rachunek bieżący oraz 222 – rozliczenie dochodów budżetowych.

Ustalono, że wykazane w sprawozdaniu dochody dotyczyły:

- paragrafu 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwrot przez pracowników    nadpłaconych zasiłków – 111,14 zł, oraz dochody z tytułu wpłat z lat ubiegłych – opłaty z przedszkole  w kwocie 124,31 zł.

    

Ustalono, że otrzymane dochody w całości zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

 

III.  Wydatki budżetowe w I półroczu  2013 r.

 

W ewidencji księgowej (konto 130) jednostka kontrolowana wykazała, że stan początkowy środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013 r. wynosił 0. W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z wyciągiem.

Ze sporządzonego sprawozdania dotyczącego działu 801 rozdział 80104 wynika, że wydatki budżetowe za okres od stycznia do czerwca 2013 r. wyniosły ogółem 673.519,61 zł (akta kontroli tom I s. 54-55). Kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową. W 2013 r. wydatki zostały zaewidencjonowane w ośmiu paragrafach tj.: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4260, 4430 oraz 4440. W wyniku kontroli ustalono, że kwoty wydatków ogółem wykazane w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową kontrolowanej jednostki. Ponadto ustalono, że wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące planu oraz zaangażowania są zgodne z kontami pozabilansowymi 980 i 998 (akta kontroli tom I s. 56-57). Konta te ujęte są w Zakładowym Planie Kont.

Szczegółową kontrolą objęto wszystkie wydatki dokonane w czerwcu 2013r. Z analizy sprawozdań za okresy od stycznia do czerwca  oraz z ewidencji księgowej wynika, że w czerwcu zaewidencjonowano wydatki w czterech paragrafach tj. 4010, 4110, 4120 i 4260 na łączną kwotę 91.334,59 zł. (akta kontroli tom I s. 53).

 Ponadto ze sprawozdań wynika, że wydatki w poszczególnych paragrafach wyniosły:

 

- § 4010 - 77.481,48 zł,

- § 4110 - 12.310,07 zł,

- § 4120 -   1.516,00 zł,

- § 4260 -        27,04 zł

 

Skontrolowano 388 dokumentów księgowych, w tym 6 PK, 0 raportów kasowych, 7 wyciągów bankowych  oraz 1 fakturę. W wyniku kontroli ustalono, że kwoty wydatków w czerwcu 2013 r., ogółem oraz w poszczególnych paragrafach były zgodne z ewidencją konta 130. Na koniec czerwca 2013 r. saldo konta 130 wynosiło 74.528,39 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym. Stan gotówki w kasie na koniec czerwca 2013 r. wynosił 0.

 

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

 

Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej wynika, że wydatki w czerwcu 2013 r. wyniosły 77.481,48 zł (akta kontroli tom I s. 53,54-55,58,59-60,61-69). Na podstawie zestawienia wydatków dla poszczególnych paragrafów, wyciągów bankowych oraz ewidencji kont 130, 225, 229 i 240  ustalono, że na powyższą kwotę składają się między innymi:

- wynagrodzenia netto nauczycieli – 33.022,37 zł,

- wynagrodzenia netto pracowników administracji – 4.479,66 zł,

- wynagrodzenia netto pracowników obsługi – 14.295,76 zł,

- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe -1.166,46 zł,

 - składka zdrowotna – 5.942,09 zł,

- składka ZUS od pracowników za maj – 10.401,07 zł,

- podatek od wynagrodzeń za maj – 5.685,00 zł,

- potrącone pożyczki – 737,00 zł,

- składki ZNP – 26,47 zł,

- składki PZU – 1.444,80 zł,

- potrącenia komornicze 34,72 zł,

- ubezpieczenia w(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– 246,08 zł.

W trakcie kontroli dokonano również analizy wynagrodzeń wszystkich pracowników przedszkola. Stwierdzono, iż wszystkie kwoty wykazane w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami na sporządzonych listach płac. Porównano także wysokość naliczenia poszczególnych składników wynagrodzeń z przepisami prawnymi oraz z dokumentacją stanowiącą podstawę ich naliczeń, w tym z:

 • regulaminem wynagradzania wraz załącznikami,
 • aktami nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli,
 • umowami o pracę,
 • decyzjami dyrektora dotyczącymi przyznania dodatków motywacyjnych, za wychowawstwo, opiekuna stażu, za specjalizację, w sprawie zmiany wynagrodzeń,
 • wydrukami komputerowymi dotyczącymi dodatku za wysługę.

 

Rozbieżności w tym zakresie nie stwierdzono.

Ustalono, że na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oprócz wynagrodzenia zasadniczego składały się:

-(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

Wydatków budżetowych na wynagrodzenia z innych tytułów nie stwierdzono.

Na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oprócz wynagrodzenia zasadniczego składały się:

-(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

 

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne

 

Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej konta -130 i 229 wynika, że wydatki w czerwcu wyniosły 12.310,07 zł.  W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota wydatków dotyczyła składek ZUS za maj w kwocie 13.816,14 zł. Na podstawie wyciągu bankowego nr 38  oraz ewidencji kont 130 i 229 ustalono, że przelewu składek do ZUS dokonano w dniu 04.06.2013 r. (akta kontroli tom I s.70).

 

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

 

Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej – konta 130 i 229 wynika, że wydatki w czerwcu wyniosły 1.516,00 zł.  W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota wydatków dotyczyła składek na Fundusz Pracy za maj 2013r. Na podstawie ewidencji księgowej oraz wyciągu bankowego nr 38 ustalono, że przelewów składek do ZUS dokonano w dniu 04.06.2013 r. (akta kontroli tom I s. 70).

 

§ 4260 - zakup energii – energia cieplna

 

W paragrafie tym w czerwcu 2013 r. zaewidencjonowano wydatek na kwotę 27,04 zł dotyczący zmówionej mocy cieplnej w przedszkolu na ul. Gminnej 1 w miesiącu maju. Na podstawie ewidencji księgowej oraz wyciągu bankowego nr 41 ustalono, że zapłaty dokonano przelewem w dniu 25.06.2013 r. (akta kontroli tom I s. 71).

 

IV. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

Z wyciągu bankowego nr 1 z dnia 02.01.2013 r. wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2013 r. wynosił 5.895,29 zł (akta kontroli tom I s. 72). Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową  (konto 135 – rachunek ZFŚS) (akta kontroli tom I s. 73). Stan początkowy gotówki w kasie wynosił 0.

          W pierwszym półroczu 2013 r. w kontrolowanej jednostce dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 45.075,00 zł (akta kontroli tom I s. 74). Kwota odpisu była zgodna z naliczeniem Funduszu Socjalnego oraz z Planem dochodów/wydatków ZFŚS na 2013 r. (akta kontroli tom I s. 75).

Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w terminach ustawowych tj. w dniach 29 maja 2013 r.

Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników jednostki określił dyrektor w Regulaminie Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Opolu.

Wyżej wymieniony regulamin określa między innymi osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.

Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków.

Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Wn) oraz wyciągów bankowych konta ZFŚS wynika, że na rachunek bankowy oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych środków, wpływały także spłaty pożyczek mieszkaniowych oraz odpis dla emerytów przekazany z Urzędu Miasta (akta kontroli tom I s. 76). Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.  Łączna kwota środków posiadanych na rachunku bankowym funduszu na dzień 30.06.2013 r.  wyniosła 65.514,10 zł.

          Z analizy strony Ma konta 234 i konta 231 - kasa ZFŚS wynika, że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie wyniosły 27.221,27 zł i dotyczyły (akta kontroli tom I s. 77):

 • dofinansowania do wypoczynku dla 17 osób na łączna kwotę 12.981,27 zł,
 • pożyczek mieszkaniowych dla 4 osób na łączną kwotę 11.000,00 zł,
 • zapomóg dla 7 osób na łączną kwotę 3.240,00 zł.

Wszystkie skontrolowane wydatki posiadały dokumentację potwierdzającą przyznanie ww. świadczeń (wnioski pracowników, protokoły posiedzeń komisji socjalnej, umowy pożyczek oraz listy płac). Dokumenty te zostały zatwierdzone do wypłaty i podpisane przez upoważnione osoby. Wydatki dot. świadczeń zostały poniesione zgodnie z Regulaminem ZFŚS i stosownymi w tym zakresie przepisami. Spłaty pożyczek dokonywane są w ratach zgodnie z zawartymi umowami (akta kontroli tom I s. 78).

Saldo konta 135 na dzień 30.06.2013 r. wynosiło 38.292,83 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 30 (akta kontroli tom I s. 79).

Z ewidencji konta 101 wynika, że stan gotówki w kasie na koniec roku wynosił 0.

 

V. Zobowiązania

 

W sprawozdaniu Rb-28S jednostka kontrolowana wykazała stan zobowiązań budżetowych na dzień 30.06.2013 r. w łącznej kwocie 35.946,91 zł. Zobowiązania te dotyczyły paragrafów: 4010, 4110 oraz 4120. W wyniku kontroli ustalono, że wykazane w sprawozdaniu kwoty były zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli tom I s. 54-55). Na podstawie tej ewidencji ustalono, że:

- zobowiązania wykazane w paragrafie 4010 w kwocie 21.461,24 zł dotyczyły  naliczonych składek ZUS (konto 229) oraz podatku (konto 225),

- zobowiązania wykazane w paragrafie 4110 w kwocie 12.901,36 zł dotyczyły  składek ZUS od naliczonej pensji (konto 229),

- zobowiązania wykazane w paragrafie 4120 w kwocie 1.584,31 zł dotyczyły składek na Fundusz Pracy od naliczonej pensji (konto 229).

W sprawozdaniu Rb-34S jednostka kontrolowana wykazała stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. w łącznej kwocie 3.019,17 zł. Ustalono, że wykazany stan zobowiązań ogółem był zgodny z ewidencją konta 201, 229 i 225. W kwocie tej znajdują się zobowiązania z tytułu nadpłat za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 1.727,23 zł, środki z rachunku dochodów w kwocie 1.166,94 zł oraz zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego w kwocie 125,00 zł (akta kontroli tom I s. 80-84).

Sprawdzono także dokumentację dotyczącą wszystkich wydatków dokonanych w styczniu 2013 r. (dokumenty od nr 1 do nr 262). Ustalono, że:

 

F-ra Nr HK/28251/1296/2012 z dnia 31.12.2012 r. na kwotę 913,00 zł za   okres grudnia 2012 r. zapłacona przelewem wpłynęła do przedszkola 07.01.2012 r. – ECO – zużycie ciepła w miesiącu grudniu  2012 r.

 

F-ra Nr HK/28220/1296/2012 z dnia 31.12.2012 r. na kwotę 339,12 zł za okres grudzień 2012 r. zapłacona 17.01.2013 r. przelewem. Wpłynęła do przedszkola 07.01.2013 r. – ECO – zużycie ciepła  w miesiącu grudniu 2012 r.

 

F-ra PRO FORMA 1/2012 z dnia 19.12.2012 r. na kwotę 1.799,98 zł zapłacona 20.12.2012 r. – Faktura rozliczeniowa VAT nr 31/2012 dostarczona do przedszkola w dniu 31.12.2012 r. na kwotę 1.800,00 zł. Zobowiązanie 0,02 zł ujęte w kosztach 2012 r. i zapłacone 22.01.2013 r. przelewem.

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– zakup ręczników do przedszkola dla dzieci.

 

Wszystkie wymienione faktury zostały ujęte w kosztach 2012 r.

 

VI. Należności

 

 

W  sprawozdaniu Rb-34 kontrolowana jednostka wykazała stan należności w ramach wydzielonego rachunku dochodów w łącznej kwocie 7.030,94 zł.

W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota była zgodna z ewidencją księgową konta 201 i dotyczyła naliczonych i nie zapłaconych opłat za przedszkole do końca czerwca 2013 r. oraz odsetek od tych należności (akta kontroli tom I s. 80-84).

     

VII. Gospodarowanie wydzielonym rachunkiem dochodów w I półroczu 2013 r.

 

Wykazany w sprawozdaniu  Rb-34S stan środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów na początek 2013 roku wynosił 11.912,66  zł i był zgodny z wyciągiem bankowym nr 140 z dnia 31.12.2012 r. oraz z ewidencją księgową konta 132. Na podstawie wyciągu bankowego nr 2 ustalono, że środki te zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta Opola w dniu 03.01.2013 r.

 

VII.1. Źródła dochodów na wydzielonym rachunku

 

Ustalono, że w kontrolowanej jednostce środki dot. dochodów były gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34S wynika, że wykonanie dochodów na wydzielonym rachunku dochodów za I półrocze  2013 r. wyniosło ogółem 217.147,54 zł.

    Na kwotę tę składały się dochody uzyskane w dwóch paragrafach:

 

 • § 0830 – Wpływy z usług – 216.071,98 zł,
 • § 0920 – Pozostałe odsetki –   1.075,56 zł.

 

 Zespół kontrolny ustalił, że na dochody w poszczególnych paragrafach składały się:

 • §   0830  – opłaty za świadczenia przedszkolne, w tym za wyżywienie,
 • §  0920 – odsetki bankowe oraz odsetki za nieterminowe wpłaty za przedszkole.

Wyżej wymienione  rodzaje dochodów były zgodne ze źródłami dochodów określonymi w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz w uchwale Rady Miasta Opola z dnia 28.04.2011 r. Nr IX/117/11 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne.

 

Wykazane w sprawozdaniu dochody są zgodne z ewidencją konta 132 (akta kontroli tom I s. 33-50, 85-86). Przypisu opłat za czerwiec 2013 r. dokonano dla wszystkich 148 dzieci zapisanych w tym czasie do przedszkola.

Sprawdzono także zgodność naliczenia opłat z uchwałą Rady Miasta Opola za 2013 r. Ustalono, że opłaty zostały naliczone za wszystkie dzieci. Wysokość miesięcznych opłat za pobyt dzieci w przedszkolu stosownie do ilości godzin została ustalona zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2012 r. W pięciu przypadkach zastosowano zniżki w odpłatności za świadczenia. W 14 przypadkach podstawą obniżenia opłaty były decyzje wydane przez Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu.

 

VIII.2. Wydatki dochodów na wydzielonym rachunku

 

          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34S wynika, że wydatki ze środków dochodów własnych na 30.06.2013 r. wyniosły ogółem 166.924,93 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w 23 paragrafach. Ustalono, że kwoty wydatków wykazane w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową. Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych     na 30.06 2013 r. w kwocie 62.135,27 zł był zgodny z wyciągiem bankowym nr 123 i  saldem konta 132 oraz zgodny z różnicą dochodów i wydatków. Z ewidencji konta   101- Kasa wynika, że stan gotówki w kasie na koniec czerwca 2013 roku wynosił 0 zł i był zgodny z raportem kasowym nr 16/2013.                                     

    Szczegółową kontrolą objęto wszystkie wydatki dokonane w czerwcu 2013r. Stan środków na początek miesiąca wynosił 54.887,20 zł, w tym na rachunku bakowym 54.887,20 zł (WB nr 102 z 31.05.2013 r.). Stan gotówki w kasie na koniec czerwca 2013 roku wynosił 0 zł. Wpływy w czerwcu 2013 r. wyniosły ogółem 36.061,02 zł. Zatem łączna kwota środków posiadanych w czerwcu 2013 r. wyniosła 90.948,22 zł. Zaksięgowane w czerwcu 2013 r. wydatki były niższe od tej kwoty o 62.135,27 zł i wyniosły ogółem 28.812,95 zł.

Skontrolowano dokumenty źródłowe dotyczące wydatków w styczniu 2013 r. Wszystkie skontrolowane dokumenty dotyczyły zaewidencjonowanych paragrafów i zostały prawidłowo zaklasyfikowane, zadekretowane, opisane pod względem merytorycznym, formalno rachunkowym i zatwierdzenia do wypłaty. Ponadto wydatki zostały uregulowane w terminie. Nie stwierdzono wydatków poniesionych na cele inne niż wymienione w ustawie o finansach publicznych i uchwale Rady Miasta Opola. Zespół kontrolny ustalił także że wszystkie płatności zostały przekazane na właściwe konta kontrahentów.  (akta kontroli tom I s. 80-84, 85-86, 87, 88, 89).

       

Na podstawie ewidencji kont 101 i 132 ustalono, że wydatki w czerwcu 2013 r. zaksięgowano w 17 niżej wymienionych paragrafach:

 

Rozdział 80104 § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

          Wydatki ogółem wyniosły 11.912,66 zł. (akta kontroli tom I s. 80-84, 85-86). Na podstawie wyciągu bankowego nr 2 ustalono, że środki te przekazano do Urzędu Miasta Opola w dniu 03.01.2013 r.

 

Rozdział 80104 § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

          Wydatki ogółem wyniosły 1.371,87 zł. Wydatki w czerwcu wyniosły 400,00 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 2 wydatki, które dotyczyły zakupu obuwia i odzieży ochronnej   (akta kontroli tom I s. 80-84, 85-86).

 

Rozdział 80104 § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

           Wydatki ogółem wyniosły (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł. W czerwcu wydatki wyniosły (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł i dotyczyły umowy zlecenia – logopedia zajęcia (akta kontroli tom I s. 80-84, 85-86).

 

Rozdział 80104 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

          Wydatki ogółem wyniosły 17.388,26 zł. Wydatki w czerwcu wyniosły 3.622,83 zł. Wszystkie wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych i tp. (akta kontroli tom I s. 80-84, 85-86).

 

Rozdział 80104 § 4220 – Zakup  żywności

          Wydatki ogółem wyniosły 64.200,35 zł. Wydatki w czerwcu wyniosły11.938,81 zł. Wszystkie wydatki dotyczyły zakupu żywności (akta kontroli tom I s. 80-84, 85-86).

 

Rozdział 80104 § 4240 – Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

          Wydatki ogółem wyniosły 3.226,73 zł. Wydatki w czerwcu wyniosły 254,99 zł. Wszystkie wydatki dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych i edukacyjnych, gier dla dzieci oraz książek ( akta kontroli tom I s. 80-84, 85-86).

 

Rozdział 80104 § 4260 – Zakup energii 

          Wydatki ogółem wyniosły 37.937,62 zł. Wydatki w czerwcu wyniosły 6.562,29 zł. Wszystkie zaewidencjonowane w czerwcu wydatki  dotyczyły zapłaty za energię cieplną, energię elektryczną oraz wodę (akta kontroli tom I s. 80-84, 85-86).

 

Rozdział 80104 § 4270 – Zakup usług remontowych

          Wydatki ogółem wyniosły 4.186,53 zł. Wydatki w czerwcu wyniosły 639,60 zł. W paragrafie tym zaewidencjonowano 2 wydatki, które dotyczyły  konserwacji urządzeń gazowych (akta kontroli tom I s. 80-84, 85-86).

 

Rozdział 80104 § 4280 – Zakup usług zdrowotnych

          Wydatki ogółem wyniosły 373,00 zł. Wydatki w czerwcu wyniosły 0 zł. W paragrafie tym w czerwcu zaewidencjonowane wydatki, które dotyczyły badań okresowych i profilaktycznych pracowników (akta kontroli tom I s. 80-84, 85-86).

 

Rozdział 80104 § 4300 – Zakup usług pozostałych 

          Wydatki ogółem wyniosły 12.630,05 zł. Wydatki w czerwcu wyniosły 4.108,11 zł. Zaewidencjonowane w czerwcu wydatki dotyczyły między innymi wywozu ścieków, monitoringu, opłat pocztowych i wysyłkowych, biletów MZK (akta kontroli tom I s. 80-84, 85-86).

 

Rozdział 80104 § 4350 – Opłaty za usługi dostępu do internetu 

          Wydatki ogółem wyniosły 326,64 zł. W paragrafie tym w czerwcu zaewidencjonowano 1 wydatek na kwotę 54,44 zł, który dotyczył zapłaty faktury za czerwiec 2013 r. (akta kontroli tom I s. 80-84, 85-86).

 

Rozdział 80104 § 4360 – Zakup usług telefonii komórkowej

          Wydatki ogółem wyniosły 554,16 zł. W paragrafie tym w czerwcu zaewidencjonowano 1 wydatek na kwotę 77,49 zł, który dotyczył zapłaty faktury za usługę telekomunikacyjną (akta kontroli tom I s. 80-84, 85-86).

 

Rozdział 80104 § 4370 – Zakup usług telefonii stacjonarnej 

          Wydatki ogółem wyniosły 1.567,17 zł. W paragrafie tym w czerwcu zaewidencjonowano 1 wydatek na kwotę 227,89 zł, który dotyczył zapłaty faktury za usługę telekomunikacyjną (akta kontroli tom I s. 80-84, 85-86).

 

Rozdział 80104 § 4410 – Podróże służbowe krajowe 

          Wydatki ogółem wyniosły 789,09 zł. W paragrafie tym w czerwcu zaewidencjonowano 1 wydatek na kwotę 126,50 zł. (akta kontroli tom I s. 80-84, 85-86).

                                                                                                        

Rozdział 80104 § 4430 – Różne opłaty i składki

          Wydatki ogółem wyniosły 3.440,00 zł. W paragrafie tym zaewidencjonowano wydatek dotyczący ubezpieczenia mienia i osób. (akta kontroli tom I s. 80-84, 85-86).

 

Rozdział 80104 § 4610 – Koszty postępowania sądowego i komorniczego

          Wydatki ogółem wyniosły 55,80 zł. (akta kontroli tom I s. 80-84, 85-86).

 

Rozdział 80104 § 4700 – Szkolenia pracowników

          Wydatki ogółem wyniosły 290,00 zł. (akta kontroli tom I s. 80-84, 85-86).

 

IX. Gospodarka kasowa

 

Zasady gospodarki kasowej opisane są w instrukcji kasowej.  Wszystkie obroty gotówkowe są dokumentowane dowodami kasowymi. Ewidencja księgowa konta 101 prowadzona jest oddzielnie dla budżetu, wydzielonego rachunku oraz funduszu socjalnego. Na koniec czerwca 2013 r. stany gotówki w kasie wykazane na poszczególnych kontach wynosiły 0 i były zgodne z raportami kasowymi (akta kontroli tom I s. 52,73, 88, 90-91).

 

X. Druki ścisłego zarachowania

 

 

W jednostce prowadzona jest książka druków ścisłego zarachowania. Bezpośrednią kontrolę nad drukami ścisłego zarachowania sprawuje główna księgowa. Inwentaryzację druków przeprowadzono w dniu 31.12.2012 r. Prowadzona jest ewidencja bloczków Kp i Kw oraz arkuszy spisu z natury. Stwierdzono ciągłość numeracji dotychczas wykorzystanych kwitariuszy przychodowych i rozchodowych.

 

XI. Gospodarka magazynowa

 

Komisyjnego spisu z natury stanu magazynu żywnościowego dokonano w dniu 28.06.2013 r. Z arkusza spisowego wynika, że na stanie magazynu były artykuły żywnościowe  o wartości 390,61 zł. Ustalono, że dane wykazane w arkuszu spisowym są zgodne z saldem końcowym na dzień 30.06.2013 konta 310 – materiały (akta kontroli tom I s. 92-95).

 

XII. Umowy najmu i dzierżawy

 

W I półroczu 2013  r. jednostka kontrolowana nie zawierała żadnych umów najmu ani umów dzierżawy.

 

XIII. Kontrola Zarządcza

 

       W Przedszkolu Publicznym nr 8 w Opolu Regulamin Kontroli Zarządczej wprowadzono zarządzeniem nr K-20/2012 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 8 w Opolu z dnia 31.12.2012.

        Dyrektor przedszkola jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej organizuje szereg działań dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem w szczególności dla zapewnienia:

-   zgodności działań z obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi procedurami   w placówce;

-   skuteczności i efektywności działania;

 • wiarygodności sprawozdań;
 • ochrony zasobów;
 • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
 • zapewnienia efektywności i skuteczności przepływu informacji;
 • zarządzania ryzykiem.

      W związku z prowadzeniem kontroli zarządczej w placówce obowiązują również:

 • Zarządzenie K-21/2012 z dnia 31.12.2012 w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, zadań,
 • Zarządzenie nr K-22/2012 z dnia 31.12.2012 w sprawie zasad szacowania ryzyk,

Zarządzenie określa organizację i zasady zarządzania ryzykiem w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Opolu. Proces zarządzania ryzykiem obejmuje :

- identyfikację i ocenę ryzyka oraz określenie ich skutków,

- ustalenie funkcjonujących mechanizmów kontrolnych,

- analizę i hierarchizację ryzyk według istotności poziomu ryzyka ,

- ustalenie strategii wobec ryzyka wysokiego,

  - wskazanie osób odpowiedzialnych za podjęcie działań zaradczych oraz  ustalenie daty do której należy podjąć działania,

  - wskazanie dokumentów, w których będzie prowadzone monitorowanie efektywności podjętych działań.

       W badanym okresie dyrektor przedszkola skupiła się na identyfikacji i ocenie ryzyka, ustalenia jego skutków oraz funkcjonujących mechanizmów kontrolnych w zakresie zarządzania finansowego, zarządzania organizacyjno-administracyjnego, oraz efektywności nadzoru pedagogicznego.

-  Zarządzenie nr K-23/2012 z dnia 31.12.2012 w sprawie zasad wydawania i rejestrowania upoważnień,

 • Zarządzenie nr K-24/2012 z dnia 31.12.2012 w sprawie zasad rejestrowania aktów prawa zewnętrznego i wewnętrznego kontroli zarządczej,
 • Zarządzenie nr K-25/2012 z dnia 31.12.2012 w sprawie przyjęcia Kodeksu etyki nauczycieli,
 • Zarządzenie nr K-26/2012 z dnia 31.12.2012 w sprawie przyjęcia Kodeksu etyki pracowników samorządowych,
 • Zarządzenie nr K-27/2012 z dnia 31.12.2012 w sprawie wspólnej odpowiedzialności za środki trwałe w użytkowaniu,
 • Zarządzenie nr K-28/2012 z dnia 31.12.2012 w sprawie wprowadzenia Planu kontroli wewnętrznej  na rok 2013.

W związku z prowadzoną kontrolą wewnętrzną na dany rok kalendarzowy opracowywany jest plan kontroli wewnętrznej określający zakres kontroli, częstotliwość kontroli oraz osoby upoważnione do przeprowadzania kontroli. W przedszkolu obowiązuje Regulamin kontroli wewnętrznej wprowadzony Zarządzeniem  Dyrektora  nr K-15/2011 z dnia 30.12.2011.

       Przedszkole Publiczne nr 8 w Opolu jako placówka publiczna do wytyczenia swojego kierunku pracy jak również w celu określenia jasnych zasad i zadań posiada Statut wprowadzony w życie  Uchwałą nr 3/2000 Rady Pedagogicznej z dnia 18 grudnia 2000r. w sprawie uchwalenia Statutu Przedszkola Publicznego nr 8 w Opolu.       

       W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania placówki we wszystkich obszarach do realizacji przez wszystkich pracowników wprowadzono również szereg regulaminów i procedur, z którymi pracownicy są zapoznawani. Wszystkie działania  prowadzone  w ramach kontroli zarządczej są omawiane z pracownikami. Dyrektor przedszkola wypełniła ankietę do samooceny kontroli zarządczej za rok 2012. Na tej podstawie 30.01.2013 roku napisano oświadczenie o stanie kontroli zarządczej dyrektora Przedszkola Publicznego  nr 8 w Opolu za 2012 rok, w którym stwierdzono, że w minionym roku w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

 

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

 

 

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

 

 

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu (podpisy)

 

 

 

Data……………………………

Zespół kontrolny  (podpisy)

 

 

 

 

 

Data……………………………

  

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:

.....................................................................................................

.....................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2014-01-15 11:28:45 - Wystąpienie pokontrolne (28.00 kB)

Ilość odwiedzin: 5160
Nazwa dokumentu: Przedszkole Publiczne nr 8
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Spadło, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2014-01-15 11:25:55
Data udostępnienia informacji: 2014-01-15 11:25:55
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-15 11:29:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner