logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. OR.I-0151-700/2005
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Opole oraz przyjętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole na 200
2. OR.I-0151-699/2005
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Opola na 2005 rok.
3. OR.I-0151-698/2005
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok w ramach tego samego działu.
4. OR.I–0151-697/2005
w sprawie ustalenia odpowiedzialności za realizację projektu
5. OR.I-0151-696/2005
w sprawie zmiany oznaczenia najemcy
6. OR.I-0151-695/2005
w sprawie odroczenia terminu płatności oprocentowania rat z tytułu kupna lokalu użytkowego w ratach
7. OR.I-0151-694/2005
w sprawie umorzenia odsetek za nieterminowe wpłaty opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu
8. OR.I-0151-693/ 2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
9. OR.I-0151-692/2005
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie p. n. Sprawowanie zarządu budynkami, budowlami oraz terenami przyległymi zwanymi w dalszej części zasobami, których właścici
10. OR.I-0151- 691/2005
w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do współpracy pomiędzy Gminą Opole a organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie
11. OR.I-0151-690/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
12. OR.I – 0151-689/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
13. OR.I-0151-688/2005
w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu
14. OR.I-0151-687/2005
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.I.- 0151- 68/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 7 lutego 2005 roku w sprawie określenia szczegółowego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowis
15. OR.I-0151-686/2005
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na 2005 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w Ośrodku Adopcyjno-Opieku
16. OR.I-0151-685/2005
w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2005 rok.
17. OR.I-0151-684/2005
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok w ramach tego samego działu.
18. OR.I-0151-683/2005
w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne.
19. OR.I-0151-682/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
20. OR.I-0151-681/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
21. OR.I-0151-680/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
22. OR.I- 0151-679/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
23. OR.I- 0151-678/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego ( garaży położonych w Opolu przy ul.ul. Stokrotek 1, Wrocławskiej 50, Sienkiewicza 34 )
24. OR.I- 0151-677/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
25. OR.I-0151 -676/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
26. OR.I-0151-675/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
27. OR.I-0151-674/2005
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora:
28. OR.I-151- 673/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Agnieszki Odya nauczyciela kontraktowego w Przedszkolu Publicznym Nr 30 w Opolu, ubiegajacego się o awans
29. OR.I-151- 672/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Bartłomieja Działowskiego nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 25 w Opolu, ubiega
30. OR.I-151- 671/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Agnieszki Janickiej nauczyciela kontraktowego w Przedszkolu Publicznym Integracyjnym Nr 38 w Opolu, ubieg
31. OR.I-151- 670/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Violetty Kokoszki nauczyciela kontraktowego w Przedszkolu Publicznym Nr 29 w Opolu, ubiegajacego się o aw
32. OR.I-151- 669/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Beaty Gierczak nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 w Opolu, ubiegajacego się o
33. OR.I-151- 668/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Beaty Hasik nauczyciela kontraktowego w Przedszkolu Publicznym Nr 42 w Opolu, ubiegajacego się o awans na
34. OR.I-151- 667/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Ewy Kryczki nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu, ubiegajacego się o awans na st
35. OR.I-151- 666/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Jolanty Baudisz nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 w Opolu, ubiegajacego się
36. OR.I-151- 665/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Elżbiety Kaflowskiej nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu, ubiegajacego się o aw
37. OR.I-151- 664/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Joanny Bek nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu, ubiegajacego się o awans na sto
38. OR.I-151- 663/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Małgorzaty Bolickiej nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu, ubiegajacego się o aw
39. OR.I-151- 662/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Olgi Siwaszczyk nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnym
40. OR.I-151- 661/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Ewy Szatyńskiej nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu, ubiegajacego się o awans n
41. OR.I-151- 660/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Anety Kowalczyk - Nowickiej nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 8 w Opolu, ubiegajacego s
42. OR.I-151- 659/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Marzeny Kosmaczewskiej nauczyciela kontraktowego w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Opolu, ubiegajacego się o
43. OR.I-151- 658/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Eweliny Lisek nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu, ubiegajacego się o awans n
44. OR.I-151- 657/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Joanny Dobrzyńskiej - Róg nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardy
45. OR.I-151- 656/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Anety Teper - Ćwirko nauczyciela kontraktowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 24 w Opolu, ubiegajaceg
46. OR.I-151- 655/2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Marty Czochary nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 w Opolu, ubiegajacego się o awan
47. OR.I-0151-654/2005
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Opolu.
48. OR.I-0151- 653/2005
w sprawie uchylenia zarządzenia Nr OR.I-0151-641/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Pu
49. OR.I-0151-652/2005
w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
50. OR.I-0151-651/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Sporządzanie wycen nieruchomości dla potrzeb Gminy Opole:

Ilość odwiedzin: 2324
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta
Skrócony opis: Zarządzenia Prezydenta od numeru OR.I-0151-651/2005 do numeru OR.I-0151-700/2005
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2005-11-18 12:32:46
Data udostępnienia informacji: 2005-11-18 12:32:46
Data ostatniej aktualizacji: 2005-11-28 09:29:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner