logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   minus Miejski Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Inwestycji Miejskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      plus PROGRAMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
      plus Nadzór Prezydenta nad organizacjiami pozarządowymi
      plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Sprawozdania
      plus Konkursy
      minus Tryb pozakonkursowy
         minus 2014
            minus oferta pozakonkursowa
            minus oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Opolskiego
            minus oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie Opolskie Lamy
            minus oferta pozakonkursowa - PandaArt
            minus oferta pozakonkursowa - Opolskie Lamy II
            minus oferta pozakonkursowa - PanDa Start
            minus oferta pozakonkursowa - Fundacja Ekologiczna "ARKA"
            minus oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie Kochanowski
            minus Oferta pozakonkursowa- Stowarzyszenie "Ogniwo"
            minus oferta pozakonkursowa - ZPAP
            minus oferta pozakonkursowa - ESPAR 50+
            minus oferta pozakonkursowa - UKS OKAY
            minus oferta pozakonkursowa - PRO
            minus Tryb pozakonkursowy OZK
            minus oferta pozakonkursowa - Fundacja Stolicy Piosenki Polskiej
            minus oferta pozakonkursowa - Piastun
            minus oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
            minus oferta pozakonkursowa - OPAK
            minus oferta pozakonkursowa - Opolski Klub Karate Kyokushin
            minus oferta pozakonkursowa - Muzyka nie zna granic
            minus oferta pozakonkursowa - Opolskie Ukrainie.... - Piastun
            minus oferta pozakonkursowa - Opolskie Bractwo Rycerskie
            minus oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie ... "To człowiek"
            minus oferta pozakonkursowa - Udział w uroczystościach Dni Miasta Ingolstadt ......
            minus oferta pozakonkursowa- Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego "Chciej Chcieć"
            minus Oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
            minus Tryb pozakonkursowy „Polsko-Ukraińskie Spotkanie Młodych”.
            minus Tryb pozakonkursowy - Fundacja Harmonia Życia
            minus tryb pozakonkursowy - TS Gwardia Opole
            minus oferta pozakonkursowa - Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW Opole
            minus oferta pozakonkursowa - Fundacja H2o
            minus oferta pozakonkursowa - Zbickie Słoneczko - Street work..
            minus oferta pozakonkursowa - Zbickie Słoneczko - Hipoterapia....
            minus oferta pozakonkursowa - Zbickie Słoneczko - Młodzieżowy klub...
            minus oferta pozakonkursowa - Fundacja Aktywni Kreatywni
            minus oferta pozakonkursowa - Fundacja "krakOFFska36"
            minus oferta pozakonkursowa- Fundacji Na Rzecz Rozwoju "Zielony Feniks"
            minus oferta pozakonkursowa-Fundacji Instutut Trwałego Rozwoju
            minus oferta pozakonkursowa - TWK - Wigilia osób niepełnosprawnych Opole 2014
            minus oferta pozakonkursowa - OPAK - Kultura w formacjie A2, 2014 c.d.
            minus oferta pozakonkursowa - UKS Trolik
            minus oferta pozakonkursowa - Opolskie Lamy
            minus oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie "Ogniwo"
            minus oferta pozakonkursowa - Opolskie Stowarzyszenie Abstynenckie "Zawsze Razem"
            minus Oferta pozakonkursowa - OPAK
            minus oferta pozakonkursowa - Scorpion
            minus tryb pozakonkursowy - Fundacja PRO LEGE
            minus oferta pozakonkursowa - To Człowiek
            minus Oferta w trybie pozakonkursowym TKKF
            minus oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie "Serce dla Serca" - I Marsz Św. Mikołajów 2014
            minus Tryb pozakonkursowy - Fundacja Aktywni Kreatywni
            minus tryb pozakonkursowy - HAWI RACING TEAM
            minus tryb pozakonkursowy - SMS Opole
            minus Tryb pozakonkursowy - Fundacja Pomoc Pokrzywdzonym VICTIM
            minus Oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie Marin Odrzańskich
            minus oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie "Józef"
         plus 2015
         plus 2016
         plus 2018
         plus 2017
         plus 2019
         plus 2020
      minus Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
      plus Konsultacje społeczne
      plus Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
      plus Konkurs im. Jana Całki za 2018 rok
      plus Budżet Obywatelski
      plus Inicjatywa Lokalna
      minus Rezerwacja sali
      plus Dzielnice Opola (Kadencje 2015-2019 / 2017-2019)
      plus Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024)
      plus Konkurs im. Jana Całki
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
   plus Wydział Kultury Turystyki i Współpracy Zagranicznej
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Prezydent Miasta Opola przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych „Horyzonty” na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) uznając celowość realizacji przez organizację pozarządową zadania publicznego pn. „Polsko-Ukraińskie Spotkanie Młodych”.

Proszę o zgłaszanie uwag dotyczących oferty w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia tj. do dnia 25.06.2014 r. przez:

1)   wysłanie na adres e-mail: ngo@um.opole.pl,

2)   przesłanie listem na adres: Urząd Miasta Opola Rynek - Ratusz, 45 - 015 Opole z dopiskiem uwagi do oferty: „Polsko-Ukraińskie Spotkanie Młodych”,

3)   osobiste dostarczenie do Biura Organizacji Pozarządowych - Opole ul. Żeromskiego 3, I piętro pokój nr 104.

Załączniki do pobrania: 2014-06-18 12:33:45 - Oferta (3.02 MB)

Ilość odwiedzin: 2428
Nazwa dokumentu: Tryb pozakonkursowy „Polsko-Ukraińskie Spotkanie Młodych”.
Skrócony opis: Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych „Horyzonty”
Osoba, która wytworzyła informację: Przemysław Parkitny
Osoba, która odpowiada za treść: Przemysław Parkitny
Osoba, która wprowadzała dane: Przemysław Parkitny
Data wytworzenia informacji: 2014-06-18 12:31:01
Data udostępnienia informacji: 2014-06-18 12:31:01
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-18 12:34:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner