logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Miejski Rzecznik Konsumentów
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   plus Wydział Inwestycji Miejskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      plus Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
      plus Nadzór Prezydenta nad organizacjiami pozarządowymi
      plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Sprawozdania
      minus Konkursy
         plus 2020
         plus 2019
         plus 2018
         plus 2017
         plus 2016
         plus 2015
         plus 2014
         minus Komisje konkursowe
         minus Nabór na członków komisji konkursowych
            minus 2015
               plus Kandydaci do Komisji Konkursowej
            minus Zapraszamy kandydatów na 2019 r. do komisji
            minus Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych na 2020 rok
         minus konkurs ofert na powierzenie w 2019 r. realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie określonym
         minus WYNIKI konkursu na nieodpłatną pomoc prawną prawną i poradnictwo obywatelskie w 2020 r.
      plus Tryb pozakonkursowy
      minus Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
      plus Konsultacje społeczne
      plus Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
      plus Konkurs im. Jana Całki za 2018 rok
      plus Budżet Obywatelski
      plus Inicjatywa Lokalna
      minus Rezerwacja sali
      plus Dzielnice Opola (Kadencje 2015-2019 / 2017-2019)
      plus Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024)
      minus Konkurs im. Jana Całki
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Kandydaci do Komisji Konkursowej
Prezydent Miasta Opola zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH       NA ROK 2015

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XLVIII/739/13 Rady Miasta Opola w sprawie Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2014 Biuro Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Opola ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

 

Kandydatami na członków komisji konkursowych mogą zostać osoby wskazane przez:

a/         organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b/        podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w danym konkursie.

 

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny oraz nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Zgłoszenia należy składać na załączonym formularzu osobiście w Biurze Organizacji Pozarządowych, 45-053 Opole, ul. Żeromskiego 3, I piętro, p.104 (w godz. pracy Urzędu tj. 7.30 – 15.30) lub przesłać drogą elektroniczną na adres ngo@um.opole.pl   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2014 r. do godz. 15.30.

 

Formularz zgłoszeniowy można ponadto pobrać ze strony www.trzecisektor.opole.pl, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola (zakładka „organizacje pozarządowe”), www.opole.pl lub odebrać osobiście w Biurze Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Opola.

 

Zespół Konsultacyjny ds. organizacji pozarządowych, działający przy Prezydencie Miasta Opola, dokona wyboru osób, które wejdą w skład komisji konkursowych w poszczególnych obszarach spośród zgłoszonych kandydatur.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Załączniki do pobrania: 2014-10-01 11:33:11 - formularz zgłoszeniowy (43.50 kB)

Ilość odwiedzin: 2153
Nazwa dokumentu: 2015
Podmiot udostępniający: Biuro Organizacji Pozarządowych
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Kobluk
Osoba, która odpowiada za treść: Jakub Kobluk
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Kulig
Data wytworzenia informacji: 2014-10-01 11:30:28
Data udostępnienia informacji: 2014-10-01 11:30:28
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-11 11:30:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner