logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Miejski Rzecznik Konsumentów
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Zadania zrealizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich w 2013 r.
      minus Zadania zrealizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich w 2014 r.
      minus Zadania zrealizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich w 2015 r.
      minus Zadania zrealizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich w 2016 r.
      minus Zadania ujęte w budżecie miasta w 2017 r. do realizacji przez Wydział Inwestycji Miejskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   plus Centrum Dialogu Obywatelskiego
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zadania zrealizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich w 2014 r.

 1. Termomodernizacja budynku Żłobka Pomnik Matki Polki – etap I – wymiana stolarki okiennej. Wykonano uaktualnienie dokumentacji w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej, na podstawie której dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej z PCV oraz stolarki aluminiowej w całym obiekcie, łącznie 601,06m2 wraz z podniesieniem nadproża drzwi zewnętrznych.
 2. Remont pomieszczeń w Żłobku Nr 9 wraz z wymianą instalacji. Wykonano dokumentacje projektową na remont pomieszczeń żłobka i wymianę instalacji. Zrealizowano przebudowę sanitariatów polegającą na wydzieleniu nowych pomieszczeń w.c. i gospodarczych; dokonano wymiany instalacji elektrycznej, wody, c.o. i klimatyzacji.
 3. Zagospodarowanie placu przy OSP Bierkowice – piłkochwyty, oświetlenie, ogrodzenie – etap III. Wykonano kompleksową dokumentację techniczną, w oparciu którą wykonano I etap prac, tj.: boisko do gry w tenisa stołowego, piłkochwyty z siatki polipropylenowej, oświetlenie placu, ogrodzenie z paneli, utwardzenie nawierzchni kruszywem przy istn. siłowni.
 4. Rewitalizacja terenów rekreacyjnych przylegających do osiedla Dambonia – opracowanie dokumentacji. Wykonano opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie: przebudowy boiska do piłki nożnej, piłki plażowej, wielofunkcyjnego treningowego kortu tenisowego ze ścianką treningową, miasteczka ruchu drogowego, placów zabaw, alejek spacerowych wraz z oświetleniem, ścieżki zdrowia, placów piknikowych, plcu z grami planszowymi oraz elementami małej architektury.
 5. Rewitalizacja terenu rekreacyjno – sportowego przy ul. Gminnej. Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej oraz I etap robót, wtym: wjazd na bisko z ul. Gminnej z kostki betonowej, chodnik wokół placu zabaw z kostki betonowej, zjazd linowy na placu zabawowym oraz boisko o nawierzchni trawiastej wraz z dwiema bramkami z profilu aluminiowego.
 6. Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu – w zakresie budowy kanalizacji deszczowej. Wykonano 81,66 m  kanalizacji deszczowej w ul. Brzegowej, 3 szt. studzienek wraz z wylotem prefabrykowanym do rzeki Odry; 309,21 m kanalizacji deszczowej w ul. Podbornej wra ze studzienkami i wpustami ulicznymi oraz odtworzeniem nawierzchni asfaltowej ulicy, osadnik betonowy o poj. 5,0 m3, separator betonowy o śr. 1500 mm, przepompownię wód deszczowych ze zbiornikiem betonowym z kompletnym układem hydraulicznymi sterowniczym oraz 2 pompami zatapialnymi i zasilaniem energetycznym, ogrodzenie przepompowni i utwardzenie placu; 383,46 m kanaklizacji deszczowej w ul. Grzesika wraz ze studzienkami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi oraz odtworzeniem nawierzchni asfaltowej ulicy; 511, 18 m kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Brzegowa ul. Podborna wraz ze studzienką odwadniającą i zasuwami.
 7. Przebudowa boiska znajdującego się na dz. 38/2 ob. Grotowice przy ul. Złotej. Wykonano boisko o nawierzchni piaskowej o pow. 503,0 m2 wyposażone w komplet słupków stalowych zamocowanych w tulejach oraz siatkę do siatkówki plażowej, 3 szt. ławek parkowych, 2 szt. koszy na śmieci, 3 szt. wieszków szatniowych.
 8. Opracowanie dokumentacji i adaptacja lokalu dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu. Wykonano adaptację lokalu użytkowego przy ul. Książąt Opolskich 48-50 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II, w tym: wymianę stolarki okiennej oraz stalowej fasady wejściowej na aluminiową typu "Schuco"; lokal wyposażono w instalację elektryczną i słaboprądową, wodociągową, ppoż., wentylację mechaniczną klimatyzację oraz schodołaz na kółkach typu "YACK" do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach.
 9. Przebudowa Małego Rynku. Wykonano plac o nawierzchni z płyt betonowych o powierzchni 1.497,50 m2, utwardzenie z otoczaków o pow. 214 m2, i kamienia wapiennego o pow. 98,50 m2 , ciąg pieszo - jezdny z kostki kamiennej w ul. Zwierzynieckiej, ul. Havla i ul. Staromiejskiej; zrealizowano oświetlenie, monitoring, optyczną sieć teleinformatyczną oraz zasilenie energią elektryczną imprez plenerowych; zamontowano stojaki rowerowe, kwietniki oraz kosze; nasadzono drzewa (42 szt.).
 10. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dalekiej. Wykonano 189,09 m kanalizacji deszczowej  wraz z wpustami ulicznymi.
 11. Budowa windy w SP ZOZ „Zaodrze” – opracowanie dokumentacji. Wykonano opracowanie dokumentacji technicznej.
 12. Dokumentacja przyszłościowa – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej Likwidacji kolizji dotyczącej odcinka napowietrznej linii 15 kV relacji „Zakrzów-Niemodlin” z odgałęzieniem do stacji SN/NN „Sławice  Ferma”. Wykonano opracowanie dokumentacji technicznej.

Ponadto zadanie pn. "Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym", którego realizacja rozpoczęła się w 2014 roku będzie kontynuowane w roku 2015.

Ilość odwiedzin: 3163
Nazwa dokumentu: Zadania zrealizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich w 2014 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Bożena Bożanowska
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Bożanowska
Osoba, która wprowadzała dane: Bożena Bożanowska
Data wytworzenia informacji: 2014-12-16 09:42:47
Data udostępnienia informacji: 2014-12-16 09:42:47
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-05 15:18:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner