logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   minus Miejski Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Inwestycji Miejskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      plus PROGRAMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
      plus Inicjatywa lokalna
      plus Nadzór Prezydenta nad organizacjiami pozarządowymi
      plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Sprawozdania
      minus Konkursy
         plus 2022
         plus 2021
         plus 2020
         plus 2019
         plus 2018
         plus 2017
         plus 2016
         minus 2015
            plus konkurs z zakresu sportu
            minus konkurs z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
            minus konkurs z zakresu przeciwdziałania narkomanii
            minus konkurs z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury...
            minus Konkurs z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego
            minus Konkurs z zakresu działalności wspierającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
            minus konkurs ofert „działania na rzecz osób niepełnosprawnych” i „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.
            minus konkurs ofert -Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
            minus konkurs ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
            minus konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
            minus konkurs ofert - Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym „Biały ząbek”.
            minus konkurs ofert z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
            minus konkurs w dziedzinie sportu pn. „Organizacja i prowadzenie systemu szkolenia, przygotowanie do udziału oraz udział opolskiego klubu sportowego w rozgrywkach polskiej ligi żużlowej prowadzonej pr
            minus konkurs ofert z zakresu krajoznawstwa i turystyki
            minus konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Organizacja i przeprowadzenie dwóch otwartych koncertów w ramach cyklu imprez PIASTONALIA 2015 w Opolu
            minus konkurs ofert z zakresu ratownictwa i ochrony ludności
            minus Konkurs dotyczący wyboru dziennych opiekunów
            minus konkurs z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
            minus II konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania narkomanii
            minus Konkurs z zakresu promocji miasta Opola
            plus Konkurs ofert w dziedzinie sportu
            plus Ogłoszenie dla kandydatów na członków do Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
            minus Konkurs z dziedziny sportu
            minus Konkurs z dziedziny sportu.
            minus Konkurs z dziedziny sportu
            minus konkurs z dziedziny sportu
            minus Konkurs z dziedziny sportu
            minus wyniki konkursu na pomoc prawną
            plus Regulamin i ogłoszenie o konkursie na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej
         plus 2014
         minus Komisje konkursowe
         plus Nabór na członków komisji konkursowych
         minus konkurs ofert na powierzenie w 2019 r. realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie określonym
         minus WYNIKI konkursu na nieodpłatną pomoc prawną prawną i poradnictwo obywatelskie w 2020 r.
         minus Termin rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert
      plus Tryb pozakonkursowy
      plus Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
      plus Konsultacje społeczne
      plus Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
      plus Konkurs im. Jana Całki za 2018 rok
      plus Budżet Obywatelski
      minus Rezerwacja sali
      plus Dzielnice Opola (Kadencje 2015-2019 / 2017-2019)
      plus Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024)
      plus Konkurs im. Jana Całki
      minus konkurs im. Jana Całki - 2020
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
   plus Wydział Kultury Turystyki i Współpracy Zagranicznej
   plus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2015 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Termin składania ofert upływa w dniu 2 lutego 2015 r.

Załączniki do pobrania: 2015-01-07 10:13:42 - zarządzenie (31.00 kB)
2015-01-07 10:14:57 - ogłoszenie konkursowe (120.50 kB)
2015-03-03 07:34:19 - Wyniki (35.00 kB)

Ilość odwiedzin: 3066
Nazwa dokumentu: konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Osoba, która wytworzyła informację: Grażyna Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Przemysław Parkitny
Data wytworzenia informacji: 2015-01-07 10:10:19
Data udostępnienia informacji: 2015-01-07 10:10:19
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-03 07:34:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner