logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Miejski Rzecznik Konsumentów
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Zadania zrealizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich w 2013 r.
      minus Zadania zrealizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich w 2014 r.
      minus Zadania zrealizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich w 2015 r.
      minus Zadania zrealizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich w 2016 r.
      minus Zadania ujęte w budżecie miasta w 2017 r. do realizacji przez Wydział Inwestycji Miejskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   plus Centrum Dialogu Obywatelskiego
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zadania zrealizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich w 2015 r.

 1. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi – część południowa (w zakresie dokumentacji).
 2. Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu.
 3. Przebudowa Placu Jana Pawła II.
 4. Likwidacja kolizji dotyczącej odcinka napowietrznej linii 15 kV relacji „Zakrzów – Niemodlin” z odgałęzieniem do stacji SN/nN „Sławice Ferma”.
 5. Zakup i montaż małej architektury na Małym Rynku.
 6. Rewitalizacja terenu rekreacyjno – sportowego przy ul. Dambonia.
 7. Opracowanie dokumentacji dotyczącej skweru rekreacyjnego na gruncie gminnym w kwadracie Piotrkowska-Koszalińska-Piotrkowska.
 8. Przebudowa rowów I, Ia, Ib - opracowanie dokumentacji.
 9. Przełożenie linii 15 kV przy ul. Tarnopolskiej - opracowanie dokumentacji technicznej.
 10. Uzbrojenie terenów przy ul. Lwowskiej - opracowanie dokumentacji technicznej.
 11. Uzbrojenie terenów przy ul. Cybisa-Wierzyńskiego - opracowanie dokumentacji technicznej.
 12. Uzbrojenie terenów przy ul. Złotej - opracowanie dokumentacji technicznej.
 13. Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej ul. Kredytowej z odtworzeniem drogi do stanu pierwotnego.
 14. Zagospodarowanie terenów zielonych w obrębie Grotowice.
 15. Montaż ławek i koszy - ustawione we wskazanych miejscach w obrębie Grotowice.
 16. Urządzenie na boisku placu zabaw oraz siłowni na świeżym powietrzu przy ul. Oświęcimskiej.
 17. Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Dambonia.
 18. Budowa windy w SP ZOZ "Zaodrze".
 19. Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem do koszykówki w Bierkowicach.
 20. Rewitalizacja boiska do gry w piłkę nożną przy ul. Gminnej.
 21. Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Franciszka Poliwody oraz Jana Kwoczka.
 22. Żłobek Nr 4 - remont ogrodzenia i bramy.
 23. Przebudowa stacji trafo na Placu Daszyńskiego (w zakresie dokumentacji).
 24. Remont dróg dojazdowych do kąpielisk Malina i Silesia.
 25. Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej.
 26. Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ "Śródmieście" - opracowanie dokumentacji.
 27. Zagospodarowanie terenu przy OSP Bierkowice na cele sportowo-rekreacyjne - budowa alejek i ścianki wspinaczkowej.
 28. Budowa dojść pieszych do boisk przy ul. Złotej.

Ilość odwiedzin: 4853
Nazwa dokumentu: Zadania zrealizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich w 2015 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Bożena Bożanowska
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Bożanowska
Osoba, która wprowadzała dane: Bożena Bożanowska
Data wytworzenia informacji: 2015-01-09 13:18:51
Data udostępnienia informacji: 2015-01-09 13:18:51
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-05 13:03:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner