logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
minus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
   plus 2003 r.
   plus 2004 r.
   plus 2005 r.
   plus 2006 r.
   plus 2007 r.
   plus 2008 r.
   plus 2009 r.
   plus 2010 r.
   plus 2011 r.
   plus 2012 r.
   plus 2013 r.
   minus 2014 r.
      minus Urząd Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Pracownicy
      minus Rada Miasta Opola
      minus Dyrektorzy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych i UMO
      plus Dyrektorzy jednostek oświatowych
      minus PUP w Opolu
      minus Zarządzcy oraz członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną
   plus 2015 r.
   plus 2016 r.
   plus 2017 r.
   plus 2018 r.
   plus 2019 r.
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2015-01-20 12:19:36 - Janusz Kowalski (480.86 kB)
2015-01-20 12:22:11 - Maciej Wujec - ostatnie (767.25 kB)
2015-01-20 12:23:33 - Maciej Wujec - pierwsze (775.61 kB)
2015-01-20 12:25:37 - Mirosław Pietrucha (727.86 kB)
2015-01-20 12:27:10 - Danuta Wesołowska - ostatnie (693.22 kB)
2015-01-20 12:28:38 - Krzysztof Kawałko - ostatnie (823.40 kB)
2015-01-20 12:30:09 - Anna Jędrzejak (705.38 kB)
2015-01-20 12:34:04 - Anna Sopel - pierwsze (848.67 kB)
2015-01-20 12:36:26 - Joanna Budyłowska - pierwsze (753.49 kB)
2015-02-06 08:54:46 - Renata Ćwirzeń - Szymańska (603.23 kB)
2015-07-07 12:44:59 - Mirosław Pietrucha (2.34 MB)
2015-07-07 12:45:50 - Maciej Wujec (1.99 MB)
2015-07-07 12:47:03 - Janusz Kowalski (1.13 MB)
2015-07-07 12:48:04 - Donata Gajewska 1 (1.84 MB)
2015-07-07 12:49:04 - Donata Gajewska 2 (1.98 MB)
2015-07-07 12:49:53 - Agnieszka Maślak (1.81 MB)
2015-07-07 12:50:36 - Izabela Kowaluk (2.24 MB)
2015-07-07 12:51:21 - Marcin Kaszubski (1.78 MB)
2015-07-07 12:52:19 - Monika Wierzawicka (1.24 MB)
2015-07-07 12:55:19 - Alicja Wideł (1.79 MB)
2015-07-07 12:57:13 - Aleksandra Skrzypnik - Błachowicz (1.02 MB)
2015-07-07 12:58:07 - Anna Proch (1015.22 kB)
2015-07-07 12:59:39 - Teresa Bułgajewska (997.07 kB)
2015-07-07 13:01:10 - Beata Wartenberg (1.63 MB)
2015-07-07 13:01:54 - Beata Wartenberg korekta (1.90 MB)
2015-07-07 13:03:18 - Łukasz Kobacki (1.75 MB)
2015-07-07 13:04:33 - Joanna Stasz (1.81 MB)
2015-07-07 13:05:57 - Grażyna Zakrzewska - Stemplewska (1.90 MB)
2015-07-07 13:07:41 - Grzegorz Marcjasz (1.88 MB)
2015-07-07 13:08:40 - Grzegorz Marcjasz 2 (1.92 MB)
2015-07-07 13:17:20 - Grzegorz Marcjasz 3 (1.84 MB)
2015-07-10 11:53:14 - Aleksander Rogowski 1 (1.68 MB)
2015-07-10 11:54:18 - Aleksander Rogowski 2 (1.81 MB)
2015-07-10 11:55:34 - Aleksander Rogowski 3 (1.88 MB)
2015-07-10 11:56:43 - Dorota Michniewicz-Rybarz (1.83 MB)
2015-07-10 11:57:27 - Dorota Michniewicz-Rybarz 2 (1.91 MB)
2015-07-10 11:58:32 - Dorota Michniewicz-Rybarz 3 (2.02 MB)
2015-07-10 11:59:28 - Jerzy Świczewski (1.96 MB)
2015-07-10 12:00:16 - Małgorzata Rabiega (1.76 MB)
2015-07-10 12:01:08 - Janina Dziadowicz (1.84 MB)
2015-07-10 12:02:05 - Rajmund Dorotnik (2.32 MB)
2015-07-10 12:02:52 - Czesława Dybek (1.94 MB)
2015-07-10 12:03:35 - Anna Plewka (1.71 MB)
2015-07-10 12:04:24 - Aleksander Sienkiewicz (1.72 MB)
2015-07-10 12:05:21 - Danuta Juszczak - Puppel (1.94 MB)
2015-07-10 12:06:30 - Alicja Trychan (1.44 MB)
2015-07-10 12:07:15 - Alicja Trychan 2 (1.63 MB)
2015-07-10 12:08:15 - Grażyna Czapla (1.49 MB)
2015-07-10 12:09:10 - Gerard Żakowski (1.74 MB)
2015-07-10 12:10:10 - Elżbieta Żurakowska (1.80 MB)
2015-07-10 12:18:43 - Grażyna Ficerman (1.05 MB)
2015-07-10 12:19:40 - Krystyna Luchowska (2.35 MB)
2015-07-10 12:20:31 - Irena Cieślik (1.96 MB)
2015-07-10 12:21:21 - Ewa Kuźmin (1.75 MB)
2015-07-10 12:22:12 - Iwona Fedorów (1.90 MB)
2015-07-10 12:23:06 - Janina Gruszka (1.73 MB)
2015-07-10 12:23:52 - Alina Lach (1.72 MB)
2015-07-10 12:25:00 - Katarzyna Stróż (1.98 MB)
2015-07-10 12:25:54 - Izabela Hocheker (2.00 MB)
2015-07-10 12:26:43 - Marta Marcjasz (1.86 MB)
2015-07-10 12:27:26 - Jolanta Kukułka (1.42 MB)
2015-07-10 12:28:34 - Barbara Załubska - Jaskulska (2.09 MB)
2015-07-10 12:29:25 - Renata Rzeszot (1.86 MB)
2015-07-10 12:30:10 - Monika Zamróz (1.75 MB)
2015-07-10 12:34:04 - Andrzej Jadczak (1.87 MB)
2015-07-10 12:34:55 - Andrzej Jadczak 2 (1.78 MB)
2015-07-15 13:58:48 - Jan Całka (1.87 MB)
2015-07-15 14:00:13 - Tomasz Filipkowski (1.85 MB)
2015-07-15 14:01:28 - Violetta Ciesielczuk (1.52 MB)
2015-07-15 14:02:38 - Irena Koszyk (1.95 MB)
2015-07-15 14:04:24 - Agnieszka Radlak 1 (1.90 MB)
2015-07-15 14:05:32 - Agnieszka Radlak 2 (1.74 MB)
2015-07-15 14:06:36 - Agnieszka Radlak 3 (1.70 MB)
2015-07-15 14:08:25 - Agnieszka Wyskwarska (1.74 MB)
2015-07-15 14:14:07 - Katarzyna Wójcik (1.29 MB)
2015-07-15 14:15:59 - Iwona Adamowicz (1.90 MB)
2015-07-15 14:16:54 - Jarosław Starszak (2.11 MB)
2015-07-15 14:17:40 - Ewa Duda (2.11 MB)
2015-07-15 14:19:02 - Ewa Statkiewicz (2.04 MB)
2015-07-15 14:21:22 - Kamil Pikulicki (2.07 MB)
2015-07-15 14:22:43 - Bogumiła Grudzień - Kuligowska (1.63 MB)
2015-07-15 14:24:48 - Katarzyna Kępa - Danek (1.46 MB)
2015-07-15 14:25:59 - Sebastian Smoliński (2.01 MB)
2015-07-15 14:27:00 - Patrycja Pedyńska (1.81 MB)
2015-07-15 14:27:52 - Piotr Peer (1.66 MB)
2015-07-15 14:32:45 - Kamila Wnuk - Skóbel (1.47 MB)
2015-07-15 14:34:28 - Piotr Merta (2.02 MB)
2015-07-15 14:35:59 - Anna Sopel (3.00 MB)
2015-07-15 14:37:00 - Joanna Budyłowska (2.14 MB)
2015-07-15 14:38:20 - Marzena Sedlaczek (2.29 MB)
2015-07-15 14:39:15 - Izabela Chorzewska (1.65 MB)
2016-05-25 13:10:39 - Katarzyna Wójcik korekta 10.05.2016 (325.37 kB)
2017-06-28 10:56:43 - Renata Ćwirzeń - Szymańska 26.04.2017 korekta za 2014 (1.27 MB)
2019-02-11 14:55:39 - Ewa Morawska - Jerye 28.04.2015 (1.83 MB)

Ilość odwiedzin: 5597
Nazwa dokumentu: Pracownicy
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Filipkowski
Data wytworzenia informacji: 2015-01-20 12:15:46
Data udostępnienia informacji: 2015-01-20 12:15:46
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-11 14:56:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner