logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KWiA-I-1711.00029/2013

              Opole, 03.12.2013 r.

 

PROTOKÓŁ KONTROLI nr  41/13 (uproszczonej)

 

Jednostka kontrolowana

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

19-26.11.2013 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Agnieszka Lisiecka inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Tadeusz Lech - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Przedmiot kontroli

Prawidłowość ustalania i dochodzenia od dłużników należnych odsetek za zwłokę w związku z niespłaceniem w terminie pożyczki udzielonej w dniu 26.06.2003r. w kwocie 30.000,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Okres objęty kontrolą

2003 - 2013 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Antoni Duda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

Antoni Duda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.– radca prawny

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 2. Ustawa  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
 3. Kodeks cywilny.
 4. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.
 5. Uchwała nr XLIII/683/13 Rady Miasta Opola z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu.

Cel kontroli

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości ustalania i dochodzenia od dłużników należnych odsetek za zwłokę w związku z niespłaceniem w terminie pożyczki udzielonej na rozpoczęcie działalności gospodarczej w dniu 26.06.2003r. w kwocie 30.000,00 zł oraz czy opóźnienie w dochodzeniu spłaty należności stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Kryteria

 

 1. Art. 42 ust.5 ustawy o finansach publicznych:[1]

 

Jednostki sektora finansów publicznych są obowiązane do ustalania przypadających im należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania.

 1. Art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

1) Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niepobranie lub niedochodzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo pobranie lub dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia.

2) Niezgodne z przepisami umorzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych, odroczenie jej spłaty lub rozłożenie spłaty na raty albo dopuszczenie do przedawnienia tej należności.

3. Art. 18c ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych, jeżeli miało ono wpływ na uszczuplenie wpływów należnych.

 

 1. Art. 26 ust. 1 i 3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych działanie lub zaniechanie określone w art. 5–16, którego przedmiotem są środki finansowe w wysokości nieprzekraczającej jednorazowo, a w przypadku więcej niż jednego działania lub zaniechania – łącznie w roku budżetowym, kwoty minimalnej.

Kwotą minimalną w rozumieniu ust. 1 jest kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592, 908 i 1456), zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”.

 

 1. Art. 38 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

Karalność naruszenia dyscypliny finansów publicznych ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęły 3 lata. Jeżeli jednak w tym okresie wszczęto postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, karalność ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu.

 

 1. Art. 482 §1 Kodeksu cywilnego:

Od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy.

 1. Art. 118 Kodeksu cywilnego:

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 1. Art. 3 ust. 1 pkt. 12 ustawy o rachunkowości:

Ilekroć w ustawie jest mowa o: aktywach – rozumie się przez to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

 

Należy dodać, że ustawa o finansach publicznych nie definiuje pojęcia należności cywilnoprawnych. W języku potocznym należność to uprawnienie osoby fizycznej lub prawnej do otrzymania w określonym terminie określonego świadczenia rzeczowego lub pieniężnego od innej osoby fizycznej lub prawnej.

 

 Metodyka przeprowadzenia kontroli

Dokonano analizy dokumentacji PUP dotyczącej ustalania i dochodzenia od dłużników należnych odsetek za zwłokę w związku z niespłaceniem w terminie pożyczki udzielonej w dniu 26.06.2003 r. w kwocie 30.000 zł. na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Szczegółową kontrolą objęto całą dokumentację tego postępowania. Zapoznano się z dokumentacją dotyczacą skargi na dyrektora PUP rozpatrywanej przez Radę Miasta Opola. Zapoznano się z obowiązującymi przepisami w zakresie objętym kontrolą. Zapoznano się ze wszystkimi czynnościami wykonywanymi przez PUP na poszczególnych etapach postępowania. Przyjęto wyjaśnienia od dyrektora i radcy prawnego Powiatowego Urzędu Pracy.

Ustalenia szczegółowe kontroli

W zakresie spraw organizacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką budżetową. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Opola nadzór nad działalnością tej jednostki sprawuje Wydział Polityki Społecznej.

W kontrolowanym okresie dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy był pan Antoni Duda powołany na to stanowisko przez Prezydenta Miasta Opola  w dniu 11 marca 2003r. na czas nieokreślony.

W zakresie wniesienia i rozpatrywania skargi

 1. W dniu 29.04.2013r. do Rady Miasta Opola wpłynęła od Wojewody Opolskiego skarga mieszkańca Strzelec Opolskich z dnia 08.04.2013r. na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w kwestii zobowiązania dłużników do spłaty długu wynikającego z naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę w spłacie zaciągniętej pożyczki oraz zaniechania przez okres prawie sześciu lat dochodzenia od wierzycieli odsetek należnych za zwłokę przez Powiatowy Urząd Pracy.
 2. Rada Miasta Opola uchwałą nr XLIII/683/13 z dnia 27 czerwca 2013r. uznała skargę za nieuzasadnioną w części dotyczącej zarzutów w zakresie zobowiązania dłużników do spłaty długu wynikającego z naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę w spłacie zaciągniętej pożyczki.

Natomiast uznała skargę za uzasadnioną w części dotyczącej opóźnienia przez okres prawie sześciu lat w dochodzeniu od dłużników należnych odsetek za zwłokę przez Powiatowy Urząd Pracy Opolu, z tym, że wyżej wskazane opóźnienie nie miało żadnych konsekwencji finansowych dla Skarżącego, gdyż dochodzona kwota pozostała niezmieniona.

3) Następnie Skarżący złożył do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych kolejną skargę  na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy załączając kserokopie ww. uchwały Rady Miasta Opola.

4) W dniu 08.11.2013r. do Urzędu Miasta Opola wpłynęło od Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych pierwszej instancji pismo zobowiązujące Urząd Miasta Opola do przekazania Rzecznikowi informacji o podjętych działaniach w sprawie pisma skarżącego, które zostało załączone do niniejszego pisma pod kątem ewentualnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

5) W dniu 31.10.2013r. Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych również zwrócił się pismem nr ZRD-411-7/2013 do dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zobowiązując go do złożenia informacji o podjętych w tej sprawie działaniach.

6) Skarżący w dniu 10.10.2013r. złożył kolejną skargę do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Regionalna Izba Obrachunkowa w dniu 21.10.2013r. przekazała tę skargę do Rady Miasta Opola celem rozpatrzenia według właściwości.

 

W zakresie ustalania i dochodzenia od dłużników należnych odsetek

 1. W dniu 26.06.2003r. została zawarta umowa pożyczki nr PR-552/9/IB/2003 pomiędzy Prezydentem Miasta Opola, w imieniu którego działał kierownik Powiatowego Urzędu Pracy a panem(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) . Pożyczka została udzielona pożyczkobiorcy ze środków Funduszu Pracy na jego wniosek z dnia 25.03.2003r. w kwocie 30.000,00 zł na podjęcie działalności gospodarczej. Pożyczkobiorca zobowiązał się do rozpczęcia działaności gospodarczej w zakresie stacji paliw LPG w terminie do 31.07.2003r. Zabezpieczeniem pożyczki było poręczenie trzech osób, w tym skarżącego.
 2. W związku z niedotrzymaniem warunków umowy z dniem 07.11.2003r. Powiatowy Urząd Pracy wypowiedział panu (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) umowę ww. pożyczki.
 3. W dniu 03.12.2003r. pożyczkobiorca zwrócił się do Powiatowego Urzędu Pracy z prośbą o rozłożenie pożyczki na raty.
 4. W dniu 20.01.2004r. z pożyczkobiorcą zawarto ugodę na spłatę zadłużenia w wysokości 29.066,11 zł (28.497,00 zł i 569,11 zł odsetek karnych) wraz z należnymi odsetkami ustawowymi za okres od dnia 08.11.2003r. do dnia ostatecznej spłaty pożyczki, powstałego po wypowiedzeniu warunków umowy pożyczki. Pożyczkobiorca zobowiązał się do spłaty pożyczki wraz z odsetkami karnymi w 31 ratach, spłata zadłużenia miała nastąpić do dnia 15.02.2004r. Ostatnia rata miała zostać zapłacona do dnia 15.08.2006r.
 5. W dniu 31.07.2006r.  pożyczkobiorca spłacił należność główną pożyczki wraz z odsetkami karnymi. Pozostały do zapłaty odsetki ustawowe w wysokości 5.622,05 zł.
 6. W dniu 20.03.2012r. (tj. po upływie ponad 5 lat od spłaty należności głównej) dział księgowości przekazał do radcy prawnego Powiatowego Urzędu Pracy dokumenty dotyczące pożyczki w celu windykacji zaległych należności.
 7. W dniu 23.03.2012r. Powiatowy Urząd Pracy wystosował do pożyczkobiorcy oraz dwóch poręczycieli (jeden poręczyciel zmarł w 2004r.) ostateczne wezwania do zapłaty. Do poręczycieli omyłkowo wystosowano wezwania do zapłaty kwoty 5.662,05 zł zamiast 5.622,05 zł
 8. W dniu 04.09.2012r. Powiatowy Urząd Pracy wniósł do Sądu Rejonowego w Opolu pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w trybie art. 498 § 1 kpc kwoty 5.662,05 zł oraz dodatkowych odsetek umownych i ustawowych. Okres, za który należą się odsetki wskazano termin od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Ponadto w pozwie wskazano, iż prawnym zabezpieczeniem zwrotu w całości przyznanych środków wraz z odsetkami jest poręczenie według prawa cywilnego. Jeden z trzech poręczycieli zmarł, a drugi wg ustaleń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jest bezdomny i bezrobotny. Ponadto poinformowano, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, że pozwany i poręczyciel nie spełniają warunków do umorzenia długu. Wezwania do zapłaty pozostają bez odpowiedzi. Pozwany do dnia wniesienia pozwu nie przystąpił do spłaty należności.
 9. W dniu 18.09.2012r. Sąd Rejonowy wydał pozyczkobiorcy i skarżącemu nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym kwoty 5.662,05 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 04.09.2012r. do dnia zapłaty oraz kwotę 1.271,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym 1.200,00 zł kosztów zastępstwa procesowego.

10) W dniu 10.10.2012r. pożyczkobiorca zwrócił się z prośbą o rozłożenie na 12 rat ww. należności.

11) W dniu 19.10.2012r. dyrektor PUP pisemnie wyraził zgodę na ratalną spłatę.

12) W związku z niepłaceniem należnej kwoty przez dłużnika Powiatowy Urząd Pracy w dniu 17.01.2013r. złożył do Komornika wniosek o wszczęcie egzekucji.

13) W dniu 13.02.2013r. skarżący zwrócił się do Powiatowego Urzędu Pracy z z informacją, iż otrzymał zawiadomienie od komornika sądowego o wszczęciu przeciwko niemu egzekucji. Ponadto zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego przez 6 lat zaniechano działań windykacyjnych i teraz od niego – emeryta dochodzone są roszczenia.

14) W dniu 22.02.2013r. skarżący otrzymał odpowiedź Powiatowego Urzędu Pracy na powyższe pismo. W piśmie tym szczegółowo opisano całą chronologię zdarzeń. Poinformowano go, iż otrzymał nakaz zapłaty wydany przez Sąd Cywilny w dniu 18.09.2012r. Zgodnie z procedurami miał możliwość wniesienia sprzeciwu, lecz tego nie uczynił, w związku z czym nakaz zapłaty się uprawomocnił.

Na podstawie kartoteki księgowej ustalono, że obecnie powyższa należność jest systematycznie ściągana. Na dzień 21.11.2013r. do spłaty pozostało 1.810,21 zł.

 Z pisemnych wyjaśnień dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że w każdym przypadku występowania stron o umorzenie należności prowadzone jest postępowanie wyjaśniające zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.

Ponadto w kwestii podnoszonych w skardze zarzutów co  do opóźnienia w dochodzeniu należnych odsetek za zwłokę dyrektor PUP wyjasnił między innymi:

 (…) Faktem pozostaje, iż dopiero pismem z dnia 23.03.2012r. Urząd skierował  zarówno do dłużnika jak i poręczycieli  żądanie zapłaty należności z tytułu odsetek – zgodnie z postanowieniami § 4 umowy stron. Wezwania te zostały pożyczkobiorcy  jak i poręczycielowi skutecznie doręczone. W kwestii podnoszonych w skardze zarzutów co  do opóźnienia w dochodzeniu należnych odsetek za zwłokę, informuję, że odpowiedzialność za tę zwłokę ponosili pracownicy Urzędu. I tak:

- za windykację roszczeń majątkowych odpowiedzialny był w tym czasie(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) , który zakończył pracę w Urzędzie w 2009 r. (w załączeniu: zakres czynności),

-  osobą nadzorująca pracę w/w była w tym czasie (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) , która zmarła w 2010r.

Wobec tych pracowników nie było zatem możliwości wyciągnięcia konsekwencji służbowych.

Obowiązki windykacyjne po (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) przejęła p. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) , a jej pracę nadzorowała p. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) . W stosunku do  w/wymienionych pracowników , a taklże wobec p. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) , a obecnie (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

 (…) Kwota odsetek 5 622,05 zł  pozostawała  kwotą zamkniętą i upływ czasu nie powodował zwiększania się tej kwoty. Z tego też względu moment wystąpienia o zapłatę pozostaje bez znaczenia dla przedmiotowej sprawy, zwlaszcza wobec wyżej podniesionego faktu, iż  kwota roszczenia pozostawala niezmienna.

         Ponadto dochodzenie tej należności przez PUP było  uprawnione albowiem Urząd był zobowiązany przede wszystkim do egzekwowania należności aby nie doprowadzić do przedawnienia roszczenia.

         Niezależnie od powyższego zaznaczyć należy, iż to dłużnik jest zobowiazany do zapłaty swoich zobowiązań i powinien być zainteresowany zaspokojeniem roszczeń  względem wierzyciela.    

         W świetle przepisów prawa, które przedstawiono skarżącemu w piśmie z dnia 22.02.2013r., jest oczywiste, że  poręczając  solidarnie zobowiązanie z tytułu pożyczki udzielonej p. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) miał  świadomość, co oznacza to poręczenie – stał się tak samo zobowiazaną osobą do zwrotu długu, jak pożyczkobiorca w przypadku kiedy ten zobowiązania nie spełni. Z treści umowy poręczenia wynika, iż skarżący przyjął zobowiązanie za terminową spłatę pożyczki oraz za zobowiązania  mogące  powstać w przyszłości z tytułu tej pożyczki, tj. należność główną, oprocentowanie pożyczki, odsetki karne oraz ustawowe. Istotą poręczenia solidarnego jest także fakt możliwości dochodzenia całej kwoty zobowiazania od każdego z poręczycieli.

         Ponadto z § 7 umowy pożyczki, z której treścią był zapoznany skarżący  wynika jednoznacznie, że Urząd miał obowiązek poinformowania  poręczyciela o powstaniu zaległości  w spłacie pożyczki tylko jeden raz, a uczynił to wielokrotnie.

         W konsekwencji działań podjętych przez Urząd sprawa skierowana została do postępowania sądowego i niezrozumiałym jest dlaczego skarżący nie skorzystał
z przysługujacych mu praw skoro miał  odmienną ocenę stanu prawnego niniejszej sprawy.

Skarżący, co należy podkreślić otrzymał bowiem  nakaz zapłaty  z pouczeniem o środkach zaskarżenia i ze względów  nie znanych Urzędowi nie skorzystał ze swoich praw i nie złożył sprzeciwu co spowodowało  uprawomocnienie się orzeczenia. W tej sytuacji skarżący zamknął sobie możliwość do przedstawienia swoich argumentów przez sądem jako jedynie uprawnionym organem do wydania orzeczenia z uwzględnieniem  stanowisk obu stron.

Godzi się podkreślić, że w sytuacji kiedy zobowiązanie do spłaty należności stało się już dla skarżącego niekwestionowane, to miał możliwość ugodowego załatwienia sprawy poprzez dobrowolną jego spłatę. Zauważyć należy, iż skarżący nie zwracał się jednak do Urzędu z żadną propozycją, która mogłaby uczynić zobowiazanie nie tak dotkliwym. Mam tu na uwadze ratalną  spłatę długu, bez dodatkowych kosztów egzekucyjnych, na co Urząd wyraziłby z pewnością zgodę, a nie dochodził przymusowego ściągnięcia w drodze egzekucji co naraziło skarżącego na dodatkowe koszty.

Skarżący wybrał  jednak drogę skargową, która w swej istocie nie jest w stanie zmienić stanu faktycznego sprawy.

Działania podjęte przez Urząd w przedmiotowej sprawie w sposób przejrzysty dowodzą zasadności prowadzonego postępowania.

Aktualnie  prowadzone jest postępowanie egzekucyjne z wniosku  wierzyciela Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu p (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm. ) sygn. akt. II KM 120/13 przeciwko obu dłużnikom. Na dzień 21.11.2013 r. do spłaty pozostała kwota 1810,21 zł.

Nie pozostawia żadnych wątpliwości fakt, iż Urząd ustalił w sposób prawidłowy należności  i  nie dopuszczono do niepobrania  lub niedochodzenia tychże. W tej sytuacji nie może być mowy o naruszeniu dyspozycji  zawartej w art. 5 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 17 grudnia 2004r. ( Dz. U. 2013.168 ).

Podsumowanie

Z dokonanych ustaleń wynika, że w okresie od 01.08.2006 r. do 22.03.2012 r. dyrektor PUP jako kierownik samorządowej jednostki budżetowej nie dochodził należności w kwocie 5.622,05 zł.

W związku z powyższymi ustaleniami proponuje się złożyć zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, ponieważ w opisanym przypadku mogło dojść do naruszenia dyscypliny finansów publicznych polegającej na popełnieniu czynu określonego w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Zgodnie z § 18 pkt.8 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola - Odbiór protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej w uproszczonej kontroli oznacza zapoznanie się z jego treścią i jego przyjęcie.

Zgodnie z § 20 pkt.3 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola - W uproszczonej kontroli kierownik jednostki kontrolowanej zgłasza zastrzeżenia do protokołu przed jego podpisaniem.   

 

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu.

(podpisy)

Data: ........................

 Zespół kontrolny (podpisy)

 

 

 

Data: ……………………………….

         

Zatwierdził: (Naczelnik Wydziału)

Data:

 

Akceptuję: (Prezydent)

Data:

         W dniu 05.06.2014r. Rzecznik dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji pismem nr ZRD-4110-4/2014 umorzył postępowanie wyjaśniające ze względu na przedawnienie karalności naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 

[1] Art. 42 ust. 5 U.f.p. dodany został w wyniku nowelizacji tej ustawy dokonanej przepisem art. 7 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 240, poz. 1429) i obowiązuje od 11 lutego 2012 r. W stanie prawnym obowiązującym do 11 lutego 2012 r. tego rodzaju obowiązek był wyraźnie wyartykułowany wyłącznie w stosunku do państwowych jednostek budżetowych (vide art. 14 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – Dz.U. nr 241, poz. 1616).

Ilość odwiedzin: 3089
Nazwa dokumentu: Powiatowy Urząd Pracy
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2015-01-23 12:35:24
Data udostępnienia informacji: 2015-01-23 12:35:24
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-02 10:23:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner