logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

KWiA-I-1711.00030/2013

              Opole, 18.11.2013 r.

 

PROTOKÓŁ KONTROLI nr  38/13 (uproszczonej)

 

Jednostka kontrolowana

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu Pl. Kopernika 1. 45-040 Opole                      

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

Od 21.10 - 18.11.2013 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Wiesław Pałczyński inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Tadeusz Lech - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Przedmiot kontroli

Prawidłowość realizacji wydatków i rozliczenia dotacji budżetu miasta

Okres objęty kontrolą

2008 - 2013 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Jarosław Wasik – dyrektor

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– główna księgowa

 

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

Jarosław Wasik – dyrektor MPP

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– główna księgowa

Naczelnicy i pracownicy merytoryczni Wydziału Kultury i Sportu oraz Wydziału Inwestycji Miejskich

 

 

Podstawy prawne

 

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr  157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

 

2. Ustawa z dnia 29 września1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z   2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.)

 

  1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej t. j. z 2001 r. (Dz. U. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.).

 

  1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 1997 r. Nr 6, poz. 24 z późn. zm.).

 

Cel kontroli

 

       Celem kontroli było zbadanie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta Opola oraz wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na budowę Muzeum Polskiej Piosenki.

 

Metodyka przeprowadzenia kontroli

 

W zakresie wydatkowania środków otrzymanych w ramach dotacji

 

Na podstawie ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola ustalono  kwotę dotacji  przekazanej do jednostki kontrolowanej na działalność w latach 2009-2013 r. Zapoznano się z danymi wykazanymi w złożonej informacji o wykonaniu planu finansowego, rachunkiem zysków i strat oraz z uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego jednostki. Na podstawie ewidencji księgowej jednostki kontrolowanej ustalono kwoty poszczególnych rodzajów wydatków i dokonano ich analizy ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na zakup środków trwałych.

 

 W zakresie wydatków na budowę Muzeum Polskiej Piosenki

W Wydziale Inwestycji Miejskich ustalono wszystkie umowy dotyczące  budowy Muzeum Polskiej Piosenki. Na podstawie ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola ustalono  kwoty wydatków związanych z w/w budową oraz rodzaje środków trwałych zgłoszonych do ewidencji księgowej. Dokonano analizy porównawczej poniesionych wydatków pod kątem zgodności z zawartymi umowami.

 

Ustalenia kontroli

 

I. W zakresie spraw organizacyjnych

 

       Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu zostało powołane uchwałą Nr XXI/196/07 Rady Miasta z dnia 29.11.2007 roku (akta kontroli tom I s. 4-6). Muzeum posiada osobowość prawną. Jest samorządową instytucją kultury o charakterze dokumentacyjnym, edukacyjnym i popularyzacyjnym. Muzeum działa na podstawie: Statutu Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Polskiej Piosenki oraz innych regulaminów i zarządzeń wewnętrznych. Celem Muzeum jest prowadzenie działalności dokumentacyjnej, wystawienniczej, edukacyjnej, kulturalno-oświatowej i popularyzacyjnej w zakresie polskiej piosenki. Muzeum realizuje cele poprzez:

- gromadzenie, dokumentowanie, archiwizowanie, konserwowanie, digitalizowanie i naukowe opracowywanie zbiorów i materiałów dotyczących polskiej piosenki, w tym: nagrań w formie zapisu fonograficznego, audiowizualnego, nutowego i elektronicznego, fotografii, wspomnień, relacji, wywiadów i pamiątek związanych z twórcami polskiej piosenki, dokumentacji i pamiątek dotyczących Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu,

- inwentaryzowanie i katalogowanie zgromadzonych zbiorów,

- organizowanie wystaw czasowych,

- przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im zachowanie właściwego stanu bezpieczeństwa i magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych i wystawienniczych,

- prowadzenie działalności wydawniczej: publikowanie albumów, katalogów, informatorów, plakatów, wydawnictw popularnonaukowych i okazjonalnych dotyczących problematyki polskiej piosenki,

- prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej,

- współdziałanie z placówkami kulturalnymi w zakresie popularyzacji polskiej piosenki,

- prowadzenie działalności edukacyjnej,

- prowadzenie wirtualnego Muzeum w Internecie.

       W prowadzonym przez Urząd Miasta Opola rejestrze instytucji kultury Muzeum wpisane jest pod nr RIK 5/2012 (akta kontroli tom I s. 7).

Aktualnie siedzibą jednostki jest lokal użytkowy położony w Opolu przy Placu Kopernika 1-2 składający się z 13 pomieszczeń o powierzchni 203,31 m². Umowa najmu tego lokalu została zawarta przez Muzeum z Urzędem Miasta Opola w dniu 20.09.2009 r. (akta kontroli tom I s. 8-10). Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola wynika, że w 2010 r. wydatki na realizowany przez Wydział Lokalowy remont tych pomieszczeń wyniosły 135.188,20 zł (akta kontroli tom I s. 22).

Od 27.05.2013 r. dyrektorem kontrolowanej jednostki jest pan Jarosław Wasik (akta kontroli tom I s. 11 Poprzednio funkcję dyrektora Muzeum pełnili pani Małgorzata Klasicka oraz pan Rafał Poliwoda.(akta kontroli tom I s.12). Głównym księgowym jest pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) zatrudniona na tym stanowisku od 02.03.2009 r., początkowo w wymiarze ¼ etatu, a od 01.04.2009 r. w pełnym wymiarze czasu pracy (akta kontroli tom I s. 15-17).

Na dzień 31.08.2013 r. w jednostce zatrudnionych było 9 osób na 9 etatach (akta kontroli tom I s. 18).

Spisu z natury środków trwałych dokonano w dniach 10-11.01.2013 r. Arkusz spisu z natury zawiera 49 pozycji o łącznej wartości 170.046,86 zł (akta kontroli tom I s. 20-21). Największe pozycje pod względem wartości stanowią:

- sieć komputerowa o wartości 28.008,76 zł,

- regały przesuwane o wartości 29.000,00 zł,

- system alarmowo-monitorujący o wartości 5.875,00 zł,

- telewizor o wartości 5.338,00 zł.

 

II. W zakresie wydatkowania środków otrzymanych w ramach dotacji oraz środków własnych w latach 2009-2013

 

Rok 2009

 

Z układu wykonawczego oraz z ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola wynika, że w 2009 r. wydatki kontrolowanej jednostki ze środków przekazanych w ramach dotacji podmiotowej wyniosły ogółem 550.000,00 zł. Ponadto z ewidencji tej wynika, że w 2009 r. jednostka otrzymała dotację celową w paragrafie 6220 w kwocie 49.999,26 zł (akta kontroli tom I s. 28-29). Otrzymane środki jednostka kontrolowana ujęła w ewidencji księgowej (akta kontroli tom I s. 24, 28).

W dniu 08.01.2010 r. jednostka sporządziła rozliczenie otrzymanych środków i wydatków budżetowych za 2009 r., które przekazała do Wydziału Kultury i Sportu. Z rozliczenia wynika, że wydatki wyniosły ogółem 485.906,81 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 49.999,26 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 435.907,55 zł. Stan środków na koniec roku wynosił 114.092,45 zł (akta kontroli tom I s.   30 ). Stan ten jest zgodny z wyciągiem bankowym  nr 12 z dnia 31.12.2009 – 113.007,79 zł oraz z raportem kasowym  nr RK/KASA/2009/12/0001 za okres 01-31.12.2009 – 1 084,66 zł.

Uchwałą Nr LXIX/713/10 z dnia 24.06.2010 r. Rada Miasta Opola zatwierdziła roczne sprawozdanie finansowe jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r. składające się z bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 158.721,68 zł, z rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 83.653,17 zł (akta kontroli tom I s. 31).

       Z analizy kont księgowych zespołu 400 wynika, że koszty ogółem wyniosły 479.583,29 zł (akta kontroli tom I s. 29). Największe pozycje kosztów dotyczyły:

- wynagrodzeń, składek ZUS i FP – 210.879,77 zł,

  - zakupu rekwizytów, sprzętu i mebli do ekspozycji pamiątek – 45.106,30 zł,

- usług związanych z reklamą i pro

mocją – 27.362,36 zł,

- usług prawnych – 27.500,00 zł,

- zakupu materiałów promocyjnych i reklamowych – 11.490,84 zł,

- pozostałych usług – 18.557,03 zł.

       Na koszty zakupu pozostałych usług składały się między innymi koszty:

-  spotkania rady programowej - 805,00 zł,

-  wernisażu wystawy - 684,70 zł,

-  aranżacja wystawy” Grunt to bunt” – 3.500,18 zł,

- organizacji akcji zbierania pamiątek – 4.494,00 zł,

- wynajmu studia A. Osieckiej w Warszawie – 5.176,08 zł,

- druku papieru firmowego i wizytówek -1.469,49 zł.

 

Rok 2010

 

Z układu wykonawczego oraz z ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola wynika, że w 2010 r. wydatki kontrolowanej jednostki ze środków przekazanych w ramach dotacji podmiotowej wyniosły ogółem 880.000,00 zł (akta kontroli tom I s. 32). Otrzymane środki jednostka kontrolowana ujęła w ewidencji księgowej (akta kontroli tom I s. 34).

W dniu 14.01.2011 r. jednostka sporządziła rozliczenie otrzymanych środków i wydatków budżetowych za 2010 r., które przekazała do Wydziału Kultury i Sportu. Z rozliczenia wynika, że stan środków na początek roku wynosił 114.092,45 zł, a wpływy z innych źródeł wyniosły 20.272,64 zł. Wydatki wyniosły ogółem 759.990,55 zł. Stan środków na koniec roku wynosił 254.374,54 zł (akta kontroli tom I s. 35). Stan ten jest zgodny z wyciągiem bankowym  nr 12/2010 z dnia 31.12.2010 r. – 254 026,28 zł oraz raportem kasowym  nr RK/KASA/2010/12/0001 za okres 01-31.12.2010 r. – 348,26 zł.

Uchwałą Nr XI/155/11 z dnia 30.06.2011 r. Rada Miasta Opola zatwierdziła roczne sprawozdanie finansowe jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r. składające się z bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 395.755,57 zł, z rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 169.411,14 zł (akta kontroli tom I s. 36).

       Z analizy kont księgowych zespołu 400 wynika, że koszty ogółem wyniosły 725.185,87 zł (akta kontroli tom I s. 33). Największe pozycje kosztów dotyczyły:

- wynagrodzeń, składek ZUS i FP – 322.539,80 zł,

- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło – 55.275,36 zł,

- usług związanych z organizacją imprez kulturalnych – 54.815,85 zł,

- usług prawnych – 30.000,00 zł,

- usług związanych z reklamą i promocją  -27.410,36 zł,

- usług artystów, udział w imprezach kulturalnych – 24.000,00 zł,

- zakupu sprzętu i mebli – 22.668,78 zł,

- zakup materiałów promocyjnych i reklamowych – 14.150,65 zł.

 

Koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło dotyczyły 38 umów zawartych na różne imprezy organizowane w ramach działalności statutowej, konkursów na koncepcję ekspozycji stałej, usług informatycznych i prac gospodarczych.

 

Rok 2011

 

Z układu wykonawczego oraz z ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola wynika, że w 2011 r. wydatki kontrolowanej jednostki ze środków przekazanych w ramach dotacji podmiotowej wyniosły ogółem 924.191,00 zł. Otrzymane środki jednostka kontrolowana ujęła w ewidencji księgowej (akta kontroli tom I s. 37).

W dniu 04.01.2012 r. jednostka sporządziła rozliczenie otrzymanych środków i wydatków budżetowych za 2011 r., które przekazała do Wydziału Kultury i Sportu. Z rozliczenia wynika, że dochody własne wyniosły 4.327,72 zł. Wydatki wyniosły ogółem 809.396,05 zł. Stan środków na koniec roku wynosił 373.497,21 zł, a stan zobowiązań 26.370,52 zł (akta kontroli tom I s. 41). Stan ten jest zgodny z wyciągiem bankowym  nr 12/2011 z dnia 31.12.2011 – 370 657,08 zł oraz raportem kasowym nr RK/KASA/2011/12/0001 za okres 01-31.12.2011 – 2 840,13 zł.

Uchwałą Nr XXVIII/423/12 z dnia 28.06.2012 r. Rada Miasta Opola zatwierdziła roczne sprawozdanie finansowe jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r. składające się z bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 595.514,65 zł, z rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 116.360,31 zł (akta kontroli tom I s. 42).

       Z analizy kont księgowych zespołu 400 wynika, że koszty ogółem wyniosły 815.847,13 zł (akta kontroli tom I s. 38). Największe pozycje kosztów dotyczyły:

- wynagrodzeń, składek ZUS i FP – 437.869,57 zł,

- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło – 64.881,99 zł,

- nagród – 40.000,00 zł,

- usług związanych z organizacją imprez kulturalnych – 36.946,25 zł,

- usług prawnych – 30.243,46 zł,

- usług artystów, udział w imprezach kulturalnych – 28.549,00 zł,

- zakupu materiałów promocyjnych i reklamowych – 23.285,11 zł.

Koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło dotyczyły 39 umów zawartych na różne imprezy organizowane w ramach działalności statutowej, konkursów na koncepcję i konsultacje ekspozycji stałej, usług informatycznych i prac gospodarczych, szkoleń bhp oraz kosztów Rady Muzeum.

 

Rok 2012

 

Z układu wykonawczego oraz z ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola wynika, że w 2012 r. wydatki kontrolowanej jednostki ze środków przekazanych w ramach dotacji podmiotowej wyniosły ogółem 824.800,00 zł. Otrzymane środki jednostka kontrolowana ujęła w ewidencji księgowej (akta kontroli tom I s. 43).

W dniu 10.01.2013 r. jednostka sporządziła rozliczenie otrzymanych środków i wydatków budżetowych za 2012 r., które przekazała do Wydziału Kultury i Sportu. Z rozliczenia wynika, że dochody z innych źródeł wyniosły 15.531,91 zł. Wydatki wyniosły ogółem 1.061.551,56 zł. Stan środków na koniec roku wynosił 152.277,56 zł, a stan zobowiązań 34.177,87 zł (akta kontroli tom I s. 47). Stan ten jest zgodny z wyciągiem bankowym  nr 12/2012 z dnia 31.12.2012 – 150 064,83 zł oraz raportem kasowym  nr RK/KASA/2012/12/0001 za okres 01-31.12.2012 – 2 212,73 zł.

Uchwałą Nr XLIII/674/13 z dnia 27.06.2013 r. Rada Miasta Opola zatwierdziła roczne sprawozdanie finansowe jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r. składające się z bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 492.649,92 zł, z rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości 137.376,39 zł (akta kontroli tom I s. 48).

Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że strata ta jest wynikiem nie osiągnięcia przychodów w pozycji dotacja podmiotowa organizatora. Wg przyznanej dotacji  na rok 2012 Muzeum winno otrzymać kwotę 1.094 600,00 zł. a otrzymało tylko 824 800,00 zł. Generowane koszty roku 2012 częściowo pokryte zostały  środkami posiadanymi na koncie w dniu 01.01.2012 r.

 

       Z analizy kont księgowych zespołu 400 wynika, że koszty ogółem wyniosły 978.020,82 zł (akta kontroli tom I s. 44-45). Największe pozycje kosztów dotyczyły:

- wynagrodzeń, składek ZUS i FP – 527.208,16 zł,

- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło – 126.860,51 zł,

- usług związanych z organizacją imprez kulturalnych – 73.605,66 zł,

- usług prawnych – 30.245,88 zł,

- opłat za wynajem pomieszczeń biurowych – 16.898,42 zł.

Koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło dotyczyły 58 umów zawartych na różne imprezy organizowane w ramach działalności statutowej, konsultacji ekspozycji stałej, usług informatycznych, prac gospodarczych, szkoleń bhp, kosztów Rady Muzeum, doradztwa, oceny warunków przechowywania muzealiów oraz umów licencyjnych (prawa autorskie).

 

Rok 2013

 

Z układu wykonawczego oraz z ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola wynika, że wydatki kontrolowanej jednostki ze środków przekazanych w ramach dotacji podmiotowej za okres od stycznia do sierpnia 2013 r. wyniosły ogółem 794.000,00 zł (akta kontroli tom I s. 2-3). Otrzymane środki jednostka kontrolowana ujęła w ewidencji księgowej (akta kontroli tom I s. 49).

W dniu 05.09.2013 r. jednostka sporządziła rozliczenie otrzymanych środków i wydatków budżetowych za osiem miesięcy 2013 r., które przekazała do Wydziału Kultury i Sportu. Z rozliczenia wynika, że dochody z innych źródeł wyniosły 3.107,92 zł. Wydatki wyniosły ogółem 822.987,56 zł, stan środków na koniec okresu wynosił 126.397,92 zł, a zobowiązania 47.203,51 zł (akta kontroli tom I s. 53). Stan środków jest zgodny z wyciągiem bankowym  za okres 01-31.08.2013 – 122.920,84 zł oraz raportem kasowym  nr RK/KASA/2013/08/0001 za ten sam okres– 3.477,08 zł.

       Z analizy kont księgowych zespołu 400 wynika, że koszty ogółem wyniosły 857.508,97 zł (akta kontroli tom I s. 50-56). Największe pozycje kosztów dotyczyły:

- wynagrodzeń, składek ZUS i FP – 425.497,53 zł,

- usług związanych z organizacją imprez kulturalnych – 112.930,17 zł,

- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło – 76.135,67 zł,

  - zakupu rekwizytów, sprzętu i mebli do ekspozycji pamiątek – 27.644,50 zł,

- usług związanych z reklamą i promocją – 18.374,91 zł,

- usług prawnych – 20.162,16 zł,

- ubezpieczeń majątkowych i innych – 19.570,00 zł

- usług artystów, udział w imprezach kulturalnych – 18.000,00 zł.

Koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło dotyczyły 38 umów zawartych na różne imprezy organizowane w ramach działalności statutowej, usług informatycznych, prac gospodarczych, szkoleń bhp, umów licencyjnych (prawa autorskie) oraz wykonania statuetki – „Ikona Festiwalu”.

 

Na okoliczność różnic między wydatkami  wykazanymi w sprawozdaniach do Urzędu Miasta Opole a kosztami zaksięgowanymi na kontach  w latach 2009 r. – 2013 r. główna księgowa złożyła następujące wyjaśnienie:

- faktury księgowane w danym roku, nie zawsze są zapłacone, gdyż termin płatności przypada na styczeń przyszłego roku, są więc w kosztach i zobowiązaniach danego roku  natomiast nie ma ich w wydatkach,

- płatności ujęte w wydatkach danego roku nie zawsze są kosztami danego roku ponieważ przechodzą na dany rok jako zobowiązania z roku ubiegłego,

- zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – jest w wydatkach jeśli faktury są zapłacone, natomiast w kosztach jest tylko część zamortyzowana w danym roku,

- wypłata zaliczki - jest wydatkiem a nie jest kosztem,

- księgowanie faktur usług dotyczących dwóch lub więcej lat jest dokonywane poprzez konto rozliczeń międzyokresowych kosztów, jest w całości wydatkiem danego roku natomiast kosztem w dwóch lub więcej latach.

 

 III. W zakresie zawartych umów i pozostałych wydatków na budowę Muzeum Polskiej Piosenki

 

III.1. Umowa nr Rb/803/2009 z dnia 06.07.2009 r. (akta kontroli tom I s. 57a-60).

 

Zawarta z firmą  (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu w zakresie zmiany projektu budynku obsługi widzów opracowanego w ramach „Utworzenia Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu”. Część I umowy dotyczyła dokumentacji na przebudowę amfiteatru, a II część dotyczyła wykonania projektu architektury wnętrz Muzeum Polskiej Piosenki. Wartość zamówienia wyniosła 305.000,00 zł, po 152.500,00 zł na każdą część. Dokumentację dotycząca części I sporządzono w dniu 12.10.2009 r. Zapłaty kwoty 152.500,00 zł dokonano przelewem w dniu 11.12.2009 r. (akta kontroli tom I s. 66-70).

Po wykonaniu powyższej dokumentacji został ogłoszony przetarg i zawarta umowa nr Rb/730/2009 z dnia 18.06.2009 r. na utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę amfiteatru w terminie do 30.04.2011 r. na łączną kwotę 27.486.200,66 zł.

Natomiast termin wykonania części II dotyczącej dokumentacji muzeum ustalono do 30.11.2010 r. Do części II sporządzono 5 niżej wymienionych aneksów:

- nr 1 z dnia 30.11.2010 r.,

- nr 1/2001 z dnia 29.06.2011 r.,

- nr 1/2012 z dnia 14.02.2012 r.,

- nr 2/2012 z dnia 23.07.2012 r.,

- nr 3/2012 z dnia 10.08.2012 r.

Aneksy dotyczyły między innymi zmiany stawek VAT oraz przesunięcia terminów realizacji zadania (akta kontroli tom I s. 61-65). Z aneksu nr 3/2012 wynika, że ostateczny termin opracowania koncepcji wystawy stałej Muzeum Polskiej Piosenki wyznaczono na dzień 31.10.2012 r. Dokumentację dotycząca części II sporządzono w dniach 28.07.2011 r. i 19.11.2012 r. Zapłaty dokonano przelewami w dniu 22.09.2011 r. – 76.875,00 zł i w dniu 18.12.2012 r. - 76.875,00 zł (akta kontroli tom I s. 73, 78).

Realizatorem obu powyższych zadań budżetowych był Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Opola.

 

III.2. Umowa nr Rb/259/2010 z dnia 10.03.2010 r. (akta kontroli tom I s. 80-81)

 

Powyższa umowa została zawarta w trakcie realizacji umowy nr Rb/730/2009 z dnia 18.06.2009 r. na utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę amfiteatru. Dotyczyła zlecenia temu samemu wykonawcy, w ramach  powyższego zadania wykonania robót dodatkowych pn. „Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu”. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 30.04.2011 r. a wynagrodzenie na kwotę 1.370.000,00 zł. Do umowy sporządzono 2 aneksy: nr 1/2010 z dnia 26.08.2010 r. dotyczący zmiany nazewnictwa oraz nr 1/2011 z dnia 27.01.2011 r. dotyczący zmiany podatku VAT (akta kontroli tom I s. 79). Ostatecznego odbioru robót dokonano w dniu 19.05.2011 r. Ogółem wystawiono 7 faktur.  Łączna wartość robót po zmianie podatku VAT wyniosła 1.377.169,92 zł.

Realizatorem tego zadania budżetowego był Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Opola.

 

III.3. Umowa nr Rb/155/2011 z dnia 04.03.2011 r. (akta kontroli tom I s. 89-91)

 

Powyższa umowa została zawarta na dostawę i montaż sprzętu nagłaśniającego wraz z okablowaniem w ramach zadania pn. „Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu”. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 26.04.2011 r. a wynagrodzenie na kwotę 998.073,66 zł. Ostatecznego odbioru dokonano w dniu 10.05.2011 r. Sprzęt został umieszczony na zewnętrznych ścianach muzeum i w pomieszczeniach amfiteatru oraz ujęty w ewidencji środków trwałych Urzędu Miasta Opola (akta kontroli tom I s. 92). Realizatorem tego zadania budżetowego był Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Opola.

 

III.4. Umowa nr Rb/291/2013 z dnia 15.03.2013 r. (akta kontroli tom I s. 93-95)

 

Powyższa umowa została zawarta na wykonanie inwestycji pn. „Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu”. Termin wykonania zadania ustalono na 6 miesięcy od zawarcia umowy, a wynagrodzenie na kwotę 5.774.575,69 zł. Aneksem nr 1/2013 z dnia 09.09.2013 r. termin wykonania inwestycji ustalono na dzień 16.12.2013 r. (akta kontroli tom I s. 96). Do dnia sporządzenia niniejszego protokołu dokonano 7 odbiorów cząstkowych robót i wystawiono faktury na łączną kwotę 3.007.450,96 zł. W dniu 28.10.2013 r. z tym samym wykonawcą zawarto umowę nr Rb/1256/2013 na wykonanie robót dodatkowych realizowanych w ramach zadania pn. „Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu”, na kwotę 81.733,52 zł. Konieczność wykonania robót dodatkowych wynikała z protokołu konieczności z dnia 14.10.2013 r. Termin wykonania robót dodatkowych ustalono również na dzień 16.12.2013 r. (akta kontroli tom I s. 97-98). Do dnia sporządzenia niniejszego protokołu dokonano 1 odbioru cząstkowego robót i wystawiono fakturę na kwotę 65.386,79 zł.

        Realizatorem tego zadania budżetowego jest Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Opola.

 

III.5. Umowa nr 1/12/2011 z dnia 28.12.2011 r. (akta kontroli tom I s. 99-105)

 

Powyższa umowa została zawarta przez Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu na wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ekspozycji stałej Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 31.12.2012 r., a wynagrodzenie na kwotę 244.770,00 zł.

Dotychczas zadanie nie zostało wykonane i zagwarantowane w budżecie środki nie zostały wydatkowane.

Z notatki sporządzonej przez naczelnika Wydziału Kultury Sportu i Turystyki wynika, że  w dniu 17.10.2013 r. w siedzibie Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu odbyło się spotkanie z wykonawcą zadania. Na spotkaniu Projektantka zadeklarowała, że jest w stanie do końca kwietnia 2014 r. oddać skończony projekt wraz z kosztorysami branżowymi (akta kontroli tom I s. 108-109).

Ponadto z wyjaśnień naczelnika w/w wydziału wynika, że w dniu 30.10.2013 r. w wyniku ustnych uzgodnień z projektantką sporządzony został aneks nr 1/2013 do umowy, który został przesłany do wykonawcy celem jego podpisania (akta kontroli tom I s. 110-114).

 

Niniejszy protokół sporządzono  w dwóch   jednobrzmiących  egzemplarzach, z których   jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

 

Zgodnie z pkt. 42-45 rozdziału III procedur kontroli instytucjonalnej stanowiących załącznik do zarządzenia wewnętrznego nr KWiA-I.0142.00003.2012 Naczelnika Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu z dnia 30 maja  2012 r.: - w uproszczonym postępowaniu kontrolnym  wnoszone uwagi i zastrzeżenia  ujmowane są bezpośrednio w protokole kontroli. Wersja przedstawiona kierownikowi jednostki kontrolowanej jest wersją ostateczną. Naczelnik Wydziału zatwierdza protokół z uproszczonego postępowania kontrolnego i podpisuje go. W uproszczonym postępowaniu kontrolnym nie przygotowuje się wniosków pokontrolnych. Prezydent zapoznaje się z jej wynikami bezpośrednio z protokołu kontroli. Akceptacja wyników kontroli przez Prezydenta stanowi podstawę do sformułowania zaleceń. 

 

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu.

(podpisy)

 

 

 

Data: ........................

Zespół kontrolny (podpisy)

 

 

 

 

 

 

Data: ……………………………….

          

Zatwierdził: (Naczelnik Wydziału)

 

 

 

 

      Data:

 

Akceptuję: (Prezydent)

 

 

 

 

Data:

 

 

          

 

 

 

Ilość odwiedzin: 2785
Nazwa dokumentu: Muzeum Polskiej Piosenki
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Pałczyński, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2015-01-23 13:50:58
Data udostępnienia informacji: 2015-01-23 13:50:58
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-23 13:53:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner