logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KW-1711.00003.2014

 

                              Opole, 3 kwietnia 2014 r.

 

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 5/2014

 

Jednostka kontrolowana

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Strzelców Bytomskich 1

45-084 Opole

Nazwa organu sprawującego nadzór

           Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

 od 30 stycznia do 28 luty 2014 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Agnieszka Lisiecka – inspektor w  Wydziale

Kontroli Wewnętrznej

Tadeusz Lech –główny specjalista w

Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot kontroli

Realizacja zaleceń pokontrolnych RIO i Urzędu Miasta Opola.

Okres objęty kontrolą

                   2013 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Elżbieta Marciniszyn – dyrektor jednostki

 

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

Elżbieta Marciniszyn – dyrektor jednostki

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– główna księgowa

 

1. Ustawa  z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U z 2012 r. poz. 113),

2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.),

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z  2009 r., Dz. U.  Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 38 poz. 207; ost. zm.; Dz. U. z 2012 r. poz. 421).

7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20 poz.103).

8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

I. Cel kontroli

 

 Celem kontroli było:

-  dokonanie oceny prawidłowości wykonania wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym RIO w Opolu, oraz w wystąpieniu Prezydenta Miasta Opola,

-   sprawdzenie rzetelności realizacji zaleceń,

- sprawdzenie zgodności sporządzanych odpowiedzi ze stanem rzeczywistym wynikającym z prowadzonej dokumentacji.

 

II. Metodyka przeprowadzenia kontroli

 

Zapoznano się z treścią wystąpień pokontrolnych, dokonano szczegółowej analizy treści odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne i porównano zgodność treści odpowiedzi ze stanem rzeczywistym wynikającym z badanej dokumentacji. Kontrolą objęto dokumentację księgową za IV kwartał 2013r.

 

III. Ustalenia kontroli

 

W dniach od 15 do 31 października 2012 r. w jednostce przez Wydział Budżetu Urzędu Miasta Opola została przeprowadzona kontrola finansowa. W dniu 20.12.2012 r. do ustaleń kontroli dyrektor jednostki wniosła zastrzeżenia, które zostały uznane za bezzasadne. W wystąpieniu pokontrolnym wydanych zostało 18 zaleceń z terminem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości: do 15.02.2013 r. oraz na bieżąco. W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne kierownik jednostki kontrolowanej pismem z  dnia 26.02.2013 r. poinformowała o usunięciu wszystkich stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Niezależnie od powyższego Skarbnik Miasta Opola w dniu 21.01.2013 r. poinformowała Prezydenta Miasta Opola o stwierdzonych trzech nieprawidłowościach, które mogą nosić znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz przepisów ustawy o rachunkowości. Prezydent Miasta Opola w dniu 12.04.2013 r. zlecił Wydziałowi Kontroli Wewnętrznej i Audytu przeprowadzenie kontroli w MDK celem weryfikacji wyników kontroli przeprowadzonej przez Wydział Budżetu oraz  ewentualnego wystąpienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. W dniach od 16.04.2013 r. do 31.05.2013 r. Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu przeprowadził kontrolę w tym zakresie. W wyniku tej kontroli potwierdzono wszystkie wyżej wymienione nieprawidłowości. Jednocześnie kontrolujący uznali, że: nieprawidłowości te nie noszą znamion naruszenia dyscypliny finansów publicznych i nie polegały na podawaniu w księgach nierzetelnych danych. W dniach od 8 marca do 17 maja 2013 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przeprowadziła w MDK-u kontrolę problemową gospodarki finansowej za 2012 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2011 i 2013. Z wystąpienia kontrolnego z dnia 4.07.2013 r. wynika, że stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości w działalności jednostki będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa oraz braku odpowiedniego nadzoru ze strony kierownictwa. W celu usunięcia uchybień i nieprawidłowości Regionalna Izba Obrachunkowa wniosła o wykonanie 6 zaleceń. Pismami z dnia 02 i 27 sierpnia 2013 r. dyrektor MDK w Opolu poinformowała RIO w Opolu o wykonaniu zaleceń pokontrolnych. Jednocześnie Zastępca Prezydenta Miasta Opola Pan Krzysztof Początek pismem z dnia 08.08.2013 r. zobowiązał dyrektora MDK-u do podjęcia skutecznych działań w celu wyeliminowania nieprawidłowości oraz zasugerował zmianę na stanowisku głównego księgowego. Odpowiedzi na powyższe pismo dyrektor MDK-u udzieliła pismem z dnia 26.08.2013 r. informując między innymi, że główna księgowa dokonała korekty wszystkich wykazanych w protokole nieprawidłowości księgowań.

 

W zakresie realizacji wniosków pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej

 

1. Treść zalecenia:

Wzmocnić w zdecydowany sposób nadzór w zakresie rachunkowości celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości oraz uporządkowania działalności jednostki w tym zakresie gospodarki finansowej. Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013r., poz. 330) zapewnić wprowadzenie w postaci zapisu do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Doprowadzić do tego, by obrót gotówkowy był dokonywany wyłącznie poprzez wpłaty i wypłaty realizowane przez kasę, stosowanie do postanowień zawartych w obowiązującej instrukcji kasowej. Księgi rachunkowe prowadzić w sposób rzetelny i sprawdzalny stosownie do przepisów  art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ust. 1,2 i 4 cyt. ustawy o rachunkowości. Zapewnić prowadzenie ewidencji wyłącznie na podstawie prawidłowych, rzetelnych i kompletnych dowodów księgowych stosownie do przepisów art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zapewnić dokonywanie kompletnych zapisów księgowych, zawierających co najmniej dane określone w art. 23 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Operacje gospodarcze w zakresie kosztów inwestycji oraz rozrachunków z tytułu wynagrodzeń księgować zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010r. nr 128, poz. 861 z późn. zm.) oraz w zakładowym planie kont. Ewidencję analityczną konta 130 prowadzić w sposób uzgodniony z saldami i zapisami księgi głównej, stosownie do wymogów art. 16 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zapewnić prawidłowe sporządzanie sprawozdania finansowego, stosownie do dyspozycji art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy o rachunkowości.

 

Treść przytoczonych przepisów prawnych:

 

- art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości-

Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.

 

- art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości –

1. Jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

2. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

 

- art. 24 ust. 1,2 i 4  ustawy o rachunkowości-

1. Księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.

2. Księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne, jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.

4. Księgi rachunkowe uznaje się za sprawdzalne, jeżeli umożliwiają stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów (sald) oraz działania stosowanych procedur obliczeniowych, a w szczególności:

1) udokumentowanie zapisów pozwala na identyfikację dowodów i sposobu ich zapisania w księgach rachunkowych na wszystkich etapach przetwarzania danych;

2) zapisy uporządkowane są chronologicznie i systematycznie według kryteriów klasyfikacyjnych umożliwiających sporządzenie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych, sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych;

3) w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera zapewniona jest kontrola kompletności zbiorów systemu rachunkowości oraz parametrów przetwarzania danych;

4) zapewniony jest dostęp do zbiorów danych pozwalających, bez względu na stosowaną technikę, na uzyskanie w dowolnym czasie i za dowolnie wybrany okres sprawozdawczy jasnych i zrozumiałych informacji o treści zapisów dokonanych w księgach rachunkowych.

 

- art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości-

1. Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:

1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego;

2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej;

3) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych;

4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu;

5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów;

6) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

 

- art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości-

Dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne, zawierające co najmniej dane określone w art. 21, oraz wolne od błędów rachunkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek.

 

- w art. 23 ust. 2 ustawy o rachunkowości-

Zapis księgowy powinien zawierać co najmniej:

1) datę dokonania operacji gospodarczej;

2) określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu oraz jego datę, jeżeli różni się ona od daty dokonania operacji;

3) zrozumiały tekst, skrót lub kod opisu operacji, z tym że należy posiadać pisemne objaśnienia treści skrótów lub kodów;

4) kwotę i datę zapisu;

5) oznaczenie kont, których dotyczy.

 

- art. 16 ust. 1 ustawy o rachunkowości-

Konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Prowadzi się je w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek (zbiorów kont), komputerowych zbiorów danych, uzgodniony z saldami i zapisami na kontach księgi głównej.

 

Treść odpowiedzi o realizacji zaleceń:

 

Dla wyeliminowania w przyszłości nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej w zdecydowany sposób wzmocniono nadzór Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu nad funkcjonowaniem działu księgowości w obszarach wykazanych w wyniku kontroli. Podjęto działania zapewniające stosownie do treści art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości wprowadzanie w postaci zapisu  do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.

Zobowiązano pracowników do bezwzględnego przestrzegania obowiązującej w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu instrukcji kasowej, w tym do  dokonywania obrotu gotówkowego wyłącznie poprzez wpłaty i wypłaty realizowane przez kasę.

Zobowiązano Głównego Księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób rzetelny i sprawdzalny stosownie do zapisów art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ust. 1, 2 i 4 cyt. ustawy o rachunkowości oraz do prowadzenia ewidencji wyłącznie na podstawie prawidłowych, rzetelnych i kompletnych dowodów księgowych stosownie do zapisów art.21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Zobowiązano Głównego Księgowego do zapewnienia dokonywania kompletnych zapisów księgowych, zawierających co najmniej dane określone w art. 23 ust.2 ustawy o rachunkowości.

Zobowiązano Głównego Księgowego do przestrzegania zasady, iż operacje gospodarcze w zakresie kosztów inwestycji oraz rozrachunków z tytułu wynagrodzeń księgowane powinny być zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2010 r. nr 128, poz. 861 z późn. zm.) oraz w zakładowym planie kont.

Zobowiązano Głównego Księgowego do prowadzenia ewidencji analitycznej konta 130 w sposób uzgodniony z saldami i zapisami księgi głównej, stosownie do wymogów art. 16 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Zobowiązano Głównego Księgowego do prawidłowego sporządzania sprawozdań finansowych, stosownie do dyspozycji art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy o rachunkowości.

 

Dla pełnego analizowania działalności finansowo - gospodarczej Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu Dyrektor odbywa raz w tygodniu  spotkania z Głównym Księgowym, na których omawiane są bieżące tematy i  szczegółowo analizowana gospodarka finansowa placówki oraz dokonuje na bieżąco kontroli poprawności i zgodności z obowiązującymi przepisami prowadzonej działalności finansowej. 

 

Ustalenia kontroli

W dniu 29.07.2013r. Dyrektor jednostki zobowiązała pisemnie głównego księgowego i dwie księgowe do bezwzględnego przestrzegania obowiązującej w jednostce instrukcji kasowej, w tym do dokonywania obrotu gotówkowego wyłącznie poprzez wpłaty i wypłaty realizowane przez kasę, prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób rzetelny i sprawdzalny stosownie do przepisów  art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ust. 1,2 i 4 ustawy o rachunkowości oraz do prowadzenia ewidencji wyłącznie na podstawie prawidłowych, rzetelnych i kompletnych dowodów księgowych stosownie do zapisów art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zapewnienia dokonywania kompletnych zapisów księgowych, zawierających co najmniej dane określone w art. 23 ust.2 ustawy o rachunkowości, przestrzegania zasady, iż operacje gospodarcze w zakresie kosztów inwestycji oraz rozrachunków z tytułu wynagrodzeń powinny być księgowane zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010r. nr 128, poz. 861 z późn. zm.) oraz w zakładowym planie kont, prowadzenia ewidencji analitycznej konta 130 w sposób uzgodniony z saldami i zapisami księgi głównej, stosownie do wymogów art. 16 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz prawidłowego sporządzania sprawozdań finansowych, stosownie do dyspozycji art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy o rachunkowości (akta kontroli Nr 14/5/I/67-70).

Ponadto ustalono, iż w poniedziałki odbywają spotkania z kierownictwem, na których omawiane są bieżące tematy dotyczące działań programowych, jak i organizacyjnych. Ze spotkań sporządzane są pisemne protokoły. Po kontroli dyrektor wprowadził następujące zarządzenia:

- zarządzenie nr 39/12/13/S z 07.07.2013r. w sprawie przypomnienia zasad postępowania przy planowaniu i realizowaniu zakupów przez pracowników MDK (akta kontroli Nr 14/5/I/4),

-  zarządzenie nr 38/12/13/S z 07.07.2013r. w sprawie powołania Zespołu Kierowniczego, który został powołany do bieżącej analizy funkcjonowania kontroli zarządczej. Do zadań zespołu należy m.in.: monitorowanie, kontrolowanie oraz koordynowanie systemu kontroli zarządczej, bieżące monitorowanie realizacji celów i zadań placówki w zakresie prowadzenia spraw, dokonywanie przeglądu funkcjonowania systemu kontroli zarządczej na powierzonym odcinku pracy.

W trakcie kontroli ustalono, że faktury dotyczące zakupu w okresie objętym kontrolą, tj. wrzesień – grudzień 2013r. nadal ewidencjonowane były z jednakowymi datami dotyczącymi sprzedaży i otrzymania. Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że taki sposób ujmowania wynikał z systemu Vulcan, którego nie można zmienić i dlatego od 01.01.2014r. daty te zostały skorygowane, wprowadzane do systemu są ręcznie i wykazywane są zgodnie z ustawą o rachunkowości. W wyniku wyrywkowej kontroli za miesiąc luty 2014r. informacje te potwierdzono. Na wydruku z ewidencji księgowej widnieją różne daty dotyczące otrzymania faktury, wpisania jej do systemu oraz sprzedaży (akta kontroli Nr 14/5/I/72-83).

 

2. Treść zalecenia:

Podjąć działania, które skutecznie wyeliminują nieprawidłowości polegające na zaciąganiu zobowiązań pieniężnych bez upoważnienia oraz z przekroczeniem zakresu upoważnienia określonego w planie finansowym jednostki. Zapewnić przestrzeganie zakresu upoważnienia określonego w art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn.zm.).

 

Treść przytoczonych przepisów prawnych:

 

- art. 261 ustawy  o finansach publicznych-

Kierownik samorządowej jednostki budżetowej może, w celu realizacji zadań, zaciągać zobowiązania pieniężne do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki.

 

 

 

 

Treść odpowiedzi o realizacji zaleceń

 

 W dniu 21 czerwca 2013 roku Prezydent Miasta Opola udzielił Dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu Elżbiecie Marciniszyn pełnomocnictwa do działania w imieniu gminy Opole w zakresie zaciągania zobowiązań rzeczowych i finansowych wynikających z zakresu działania Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu, w granicach odpowiadających potrzebom oraz możliwościom finansowym określonym w planie, przy czym realizacja zobowiązań nie może przekroczyć planowanego budżetu jednostki. Pełnomocnictwo dotyczy również dysponowania środkami finansowymi zgodnie z uchwałą budżetową na dany rok, w szczegółowości wynikającej z zatwierdzonego planu finansowego budżetu jednostki.

Pełnomocnictwo udzielone zostało na czas powierzenia stanowiska Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu, tj.: do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Z dniem 17 czerwca 2013 roku Prezydent Miasta Opola udzielił Dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu pełnomocnictwa do działania w imieniu Gminy Opole w zakresie zaciągania zobowiązań w związku z bieżącą działalnością Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu ujętą w planie finansowym z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy. Pełnomocnictwo udzielone zostało do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Przed upływem daty obowiązywania pełnomocnictwa Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu wystąpi do Prezydenta Miasta Opola o udzielenie pełnomocnictwa na kolejny rok budżetowy.

 

Ustalenia kontroli

W dniach 28.01.2014r., 14.06.2013r. i 21.06.2013r. Prezydent Miasta Opola udzielił dyrektorowi jednostki stosownych pełnomocnictw w zakresie zaciągania zobowiązań w związku z bieżącą działalnością MDK (akta kontroli Nr 14/5/I/1-3).

 

3. Treść zalecenia:

Wzmocnić nadzór i kontrolę nad realizacją planu finansowego jednostki celem niedopuszczenia do dokonywania wydatków z przekroczeniem granic kwot określonych w planie finansowym. Stosować w tym zakresie przepisy art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późn.zm.).

 

Treść przytoczonych przepisów prawnych:

 

- art. 254 pkt 3 ustawy  o finansach publicznych-

W toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązują następujące zasady gospodarki finansowej:

3) dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

 

Treść odpowiedzi o realizacji zaleceń

 

Dla wzmocnienia nadzoru i kontroli nad realizacją planu finansowego jednostki Zarządzeniem nr 39/12/13/S z dnia 7 lipca 2013 roku Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu przypomniano pracownikom Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu zasady postępowania przy planowaniu i realizowaniu zakupów oraz zobowiązano pracowników Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu realizujących zadania, w wyniku których dokonywane są wydatki ze środków publicznych, do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów. Przy planowaniu i realizowaniu zamówień każdy pracownik Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu zobowiązany jest do stosowania obowiązujących w tym zakresie procedur, w tym: Zasad postępowania przy planowaniu i realizowaniu zakupów przez nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu (Zarządzenie na 8/11/12/S z dnia 20.10.2011 r.), Zasad postępowania przy organizowaniu i realizowaniu imprez, koncertów, spektakli przez zespoły, pracownie działające w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu (Zarządzenie nr 22/09/10/S z dnia 08.03.2010 r.), Regulamin udzielania zamówień publicznych w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu (Zarządzenie nr 16/07/08/S  z dnia 28.11.2007 r.), Zasady wypłaty i rozliczeń zaliczek gotówkowych (Zarządzenie nr 15/09/10/S z dnia 06.01.2010 r.). Za niedopuszczalne uznano zaciąganie zobowiązań finansowych związanych z realizacją zamówień bez pisemnej zgody Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu potwierdzonej przez Główną Księgową w zakresie posiadanych środków. W przypadku braku środków na realizację planowanego zadania Główny Księgowy zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu oraz do przygotowania stosownego wniosku o korektę w planie finansowym. Przedmiotowe zobowiązanie może być zaciągnięte dopiero po otrzymaniu stosownej korekty planu finansowego.

Ponadto  w dniu 19 lipca 2013 roku w oparciu o Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu ogłoszono nabór na wolne stanowisko pracy: starszy księgowy w wymiarze 0,75 etatu określając, jako wymagania niezbędne wykształcenie wyższe ekonomiczne lub wykształcenie średnie ekonomiczne, znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i finansów publicznych, umiejętność prowadzenia księgowości komputerowej, wymagany minimum 2 letni staż pracy. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje m.in.: analizę i rozliczanie kosztowe projektów i zadań, księgowanie wyciągów bankowych i faktur, dekretacja dokumentów księgowych.

Pozyskanie dodatkowego pracownika w dziale księgowości, przy  rozbudowanej działalności finansowo gospodarczej placówki,  w zdecydowany sposób usprawni bieżącą pracę oraz ułatwi dokonywanie szczegółowej i bieżącej analizy wykonania planów finansowych. Termin składania aplikacji upływa 2 sierpnia 2013 roku.

Działania te wzmocnią nadzór i kontrolę nad realizacją planu finansowego jednostki czego wynikiem będzie niedopuszczenie do dokonywania wydatków z przekroczeniem granic kwot określonych w planie finansowym.

 

Ustalenia kontroli

W dniu 19 lipca 2013 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu ogłoszono nabór na wolne stanowisko pracy: starszy księgowy w wymiarze 0,75 etatu określając, jako wymagania niezbędne wykształcenie wyższe ekonomiczne lub wykształcenie średnie ekonomiczne, znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i finansów publicznych, umiejętność prowadzenia księgowości komputerowej, wymagany minimum 2 letni staż pracy. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmował m.in.: analizę i rozliczanie kosztowe projektów i zadań, księgowanie wyciągów bankowych i faktur, dekretacja dokumentów księgowych. Po ponownym ogłoszeniu konkursu z dniem 17.03.2014r. przyjęto do pracy pracownika na stanowisko księgowej na ¾ etatu.

Pozyskanie dodatkowego pracownika w dziale księgowości, w zdecydowany sposób usprawni bieżącą pracę oraz ułatwi dokonywanie szczegółowej i bieżącej analizy wykonania planów finansowych.

Ponadto zarządzeniem nr 39/12/13/S z dnia 07.07.2013r. dyrektor jednostki przypomniał zasady postępowania przy planowaniu i realizowaniu zakupów przez pracowników MDK oraz zobowiązał pracowników do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów w tym zakresie (akta kontroli Nr 14/5/I/4-29).

 

4. Treść zalecenia:

Skorygować błędnie sporządzone sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za 2012r. Dochody wykonane wykazywać w sprawozdaniu Rb-27S na podstawie danych księgowości analitycznej dochodów budżetowych do rachunku bieżącego – subkonto dochodów, stosownie do przepisów § 3 ust. 2 instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowiącej załącznik nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.z 2010r. nr 20, poz. 103).

 

Treść odpowiedzi o realizacji zaleceń

 

W związku z wystąpieniem różnicy między ewidencją księgową konta 130 – odsetki bankowe ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu za 2012 rok Główna Księgowa dokonała stosownych księgowań, tak aby odzwierciedlały one faktyczne wykonanie planu  będące podstawą do sporządzania sprawozdania. Kwota przekazana do Urzędu Miasta Opola jest zgodna z ewidencją księgową.

 

Ustalenia kontroli

W dniu 01.02.2013r. jednostka złożyła do Urzędu Miasta Opola sprawozdanie roczne Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych (akta kontroli Nr 14/5/I/30). Z wydruku z ewidencji księgowej za okres od 01.12.2012 do 31.12.2012r. wynika, że kwota odsetek wyniosła 2.380,83 zł i jest zgodna z kwotą wykazaną w powyższym sprawozdaniu (akta kontroli Nr 14/5/I/71, 356).

 

5. Treść zalecenia:

Zaprzestać dokonywania wydatków ze środków nie będących środkami publicznymi. Przestrzegać norm prawnych obowiązujących samorządową jednostkę budżetową w zakresie pokrywania jej wydatków ze środków publicznych, określonych w art. 11 ust. 1 w związku z art. 5 i art. 6, oraz w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późn.zm.).

 

Treść przytoczonych przepisów prawnych:

 

- art. 11 ust.1 ustawy  o finansach publicznych-

Jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bez-pośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

 

- art. 5 ustawy  o finansach publicznych-

1. Środkami publicznymi są:

1) dochody publiczne;

2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskie-go Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

3) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;

4) przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:

a) ze sprzedaży papierów wartościowych,

b) z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,

c) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,

d) z otrzymanych pożyczek i kredytów,

e) z innych operacji finansowych;

5) przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

2. Dochodami publicznymi są:

1) daniny publiczne, do których zalicza się: podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, a także inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw;

2) inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych należne na podstawie od-rębnych ustaw lub umów międzynarodowych;

3) wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansów publicznych;

4) dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych, do których zalicza się w szczególności:

a) wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze,

b) odsetki od środków na rachunkach bankowych,

c) odsetki od udzielonych pożyczek i od posiadanych papierów wartościowych,

d) dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych;

5) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek sektora finansów publicznych;

6) odszkodowania należne jednostkom sektora finansów publicznych;

7) kwoty uzyskane przez jednostki sektora finansów publicznych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji;

8) dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, niestanowiące przychodów w rozumieniu ust. 1 pkt 4 lit. a i b.

3. Do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się:

1) środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;

2) niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:

a) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014,

b) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014,

c) Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;

3) środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych oraz Programu Środki Przejściowe;

4) środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej:

a) Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja Gwarancji”,

b) Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji na wydatki, o których mowa w:

– art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 209 z 11.08.2005, str. 1),

– art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej,

c) Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich;

5) środki przeznaczone na realizację:

a) programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskie-go Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 1),

b) programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 9.11.2006, str. 1),

c) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004–2009,

d) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004–2009;

6) inne środki.

4. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, środki publiczne niezaliczane do środków, o których mowa w ust. 3 pkt 6, oraz termin, w którym środki te powinny być wydatkowane, uwzględniając źródło ich pochodzenia, przeznaczenie oraz beneficjentów tych środków.

5. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, środki publiczne niezaliczane do środków, o których mowa w ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie, oraz tryb i termin, w którym środki te powinny być wydatkowane, uwzględniając źródło ich pochodzenia, przeznaczenie oraz beneficjentów tych środków.

 

- art. 6 ustawy  o finansach publicznych-

1. Środki publiczne przeznacza się na:

1) wydatki publiczne;

2) rozchody publiczne, w tym na rozchody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

2. Rozchodami publicznymi są:

1) spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów;

2) wykup papierów wartościowych;

3) udzielone pożyczki i kredyty;

4) płatności wynikające z odrębnych ustaw, których źródłem finansowania są przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa;

5) inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością;

6) płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych.

 

- art. 223 ustawy  o finansach publicznych-

1. Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.10)) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności:

1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki bu-dżetowej;

2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi w szczególności:

1) jednostki budżetowe, które gromadzą dochody;

2) źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku;

3) przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych;

4) sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

3. Wydatki z rachunku, o którym mowa w ust. 1, mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego.

4. Środki finansowe pozostające na rachunku, o którym mowa w ust. 1, na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

 

Treść odpowiedzi o realizacji zaleceń

 

Aby uniknąć dokonywania wydatków ze środków nie będących środkami publicznymi Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu pismem nr z dnia 29 lipca 2013 roku przypomniał, że zgodnie z zapisami artykułów 9 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu jako jednostka budżetowa pokrywać może  swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, tj.: ze środków publicznych oraz na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych upoważniony jest do gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów określonych w uchwale przez Radę Miasta Opola i wydatkowania tych środków na cele wskazane przez Radę. Dokonywanie wydatków ze środków nie będących środkami publicznymi jest niedopuszczalne.

Od stycznia 2013 roku nie dokonywane są żadne wydatki ze środków pieniężnych wpłaconych przez przedsiębiorców tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Ustalenia kontroli

Pismem nr MDK.A.0811.13  z dnia 29 lipca 2013 roku Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu przypomniał głównemu księgowemu o konieczności bezwzględnego stosowania przepisów dotyczących zasad gospodarowania środkami nie będącymi środkami publicznymi (akta kontroli Nr 14/5/I/31).

Od stycznia 2013 roku nie dokonywane są żadne wydatki ze środków pieniężnych wpłaconych przez przedsiębiorców tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

6. Treść zalecenia:

Podjąć działania mające na celu zapewnienie skutecznego funkcjonowania kontroli zarządczej, stosownie do przepisów art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późn.zm.).

 

Treść przytoczonych przepisów prawnych:

 

- art. 69 ust.1 pkt 3 ustawy  o finansach publicznych-

1. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków:

3) kierownika jednostki.

 

Treść odpowiedzi o realizacji zaleceń

 

Dla zapewnienia skutecznego funkcjonowania kontroli zarządczej, której celem zgodnie z zapisami art. 68 ustawy o finansach publicznych jest zapewnienie: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,  efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem podjęto następujące działania:

 

Przeanalizowano obowiązujące w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu wewnętrzne procedury dotyczące   kontroli zarządczej. Przeanalizowano zakresy czynności pracowników dokładnie oceniając wynikające z nich obowiązki w zakresie prawidłowej  gospodarki finansowej oraz prawidłowość przestrzegania przez pracowników obowiązujących procedur.

Dokonano aktualizacji obowiązującej polityki rachunkowości w zakresie obiegu dokumentów finansowych wprowadzając zmiany istotne dla wyeliminowania stwierdzonych błędów.

Zarządzeniem Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu Nr 38/12/13/S z dnia 7 lipca 2013 roku wprowadzono do zadań Zespołu Kierowniczego  bieżące monitorowanie, analizowanie oraz koordynowanie systemu kontroli zarządczej, bieżące monitorowanie realizacji celów i zadań placówki w zakresie prowadzonych spraw, dokonywanie przeglądu funkcjonowania systemu kontroli zarządczej na powierzonym odcinku pracy oraz prowadzenie wewnętrznych szkoleń mających na celu  usprawnienie funkcjonowania kontroli zarządczej. Ponadto  opracowano harmonogram kontroli obejmujący comiesięczne w okresie od września 2013 roku  monitorowanie prawidłowości  gospodarki materiałowo finansowej potwierdzone składanymi do Dyrektora comiesięcznymi protokołami kontroli.

Celem skutecznego, prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami finansowymi wykonywania obowiązków przez pracowników zaplanowano systematyczny udział pracowników w szkoleniach podnoszących ich przygotowanie i merytoryczny poziom wiedzy na poszczególnych stanowiskach.

 

Ustalenia kontroli

 

Dokonano aktualizacji obowiązującej polityki rachunkowości w zakresie obiegu dokumentów finansowych wprowadzając zmiany istotne dla wyeliminowania stwierdzonych błędów (akta kontroli Nr 14/5/I/32-70).

Zarządzeniem Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu Nr 38/12/13/S z dnia 7 lipca 2013 roku wprowadzono do zadań Zespołu Kierowniczego  bieżące monitorowanie, analizowanie oraz koordynowanie systemu kontroli zarządczej, bieżące monitorowanie realizacji celów i zadań placówki w zakresie prowadzonych spraw, dokonywanie przeglądu funkcjonowania systemu kontroli zarządczej na powierzonym odcinku pracy oraz prowadzenie wewnętrznych szkoleń mających na celu  usprawnienie funkcjonowania kontroli zarządczej. Zespoły, pracownie, teatry przygotowują preliminarze oraz projekt planu finansowego na cały rok. Przy realizacji działań programowych nauczyciel zobowiązany jest przygotować preliminarz dotyczący imprezy, spektaklu, wyjazdu czy zakupu. Preliminarz jest zatwierdzany przez dyrektora jednostki, główny księgowy potwierdza dostępność środków. Po imprezach dział księgowości przygotowuje zestawienie wpływów i wydatków.

Opracowano harmonogram kontroli wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014. Monitorowanie prawidłowości  gospodarki materiałowo finansowej potwierdzone są  składanymi do Dyrektora comiesięcznymi protokołami kontroli. Obszary kontroli: baza organizacyjno-prawna, gospodarka finansowo- księgowa, dyscyplina pracy, ZFŚS, ochrona przed zagrożeniem, obiekty MDK, fundusz na doskonalenie zawodowe nauczycieli, Zakładowy Fundusz Zdrowotny dla Nauczycieli.

Ponadto zaplanowano systematyczny udział pracowników w szkoleniach podnoszących ich przygotowanie i merytoryczny poziom wiedzy na poszczególnych stanowiskach. Pracownicy odbyli szkolenia z zakresu: rachunkowość budżetowa oświaty 2013, delegacje – znaczące zmiany w 2013r., VAT 2014 – uchwalone zmiany, bieżące problemy, aktualne orzecznictwo, Microsoft Office Word 2010.

 

W zakresie realizacji wniosków pokontrolnych Urzędu Miasta Opola

 

1. Treść zalecenia

Dochody określone w uchwale nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania, z późniejszymi zmianami, gromadzić na jednym rachunku bankowym.

 

Treść odpowiedzi o realizacji zaleceń

Dochody określone w uchwale nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania, z późniejszymi zmianami, gromadzone są na jednym rachunku bankowym.

 

Ustalenia kontroli

Jednostka posiadała dwa odrębne rachunki dotyczące wydzielonych dochodów, tj. dotyczące działalności zespołów tanecznych Pech i Adena oraz rachunek bankowy pozostałych dochodów. Ustalono, że aktualnie zgodnie z zaleceniami jednostka posiada jeden rachunek bankowy dla wszystkich dochodów, natomiast księgowania dokonywane są odrębnie na dwóch kontach analitycznych, tj. konto 132-100 oraz konto 132-100-001.

Ponadto z zawiadomienia z Banku Millenium SA o stanie środków na rachunkach bankowych z dnia 09.01.2014r. wynika, że jednostka posiada sześć następujących rachunków:

- budżet, dochody, depozyt-wadia, ZFŚS, depozyt i środki unijne (akta kontroli Nr 14/5/I/396).

 

2. Treść zalecenia

Klasyfikować wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 4 Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).

 

Treść odpowiedzi o realizacji zaleceń

Dokonano stosownych przeksięgowań na właściwe paragrafy wskazane przez kontrolujących w odniesieniu do zakwestionowanych 28 dokumentów. Na bieżąco wydatki klasyfikowane są zgodnie z załącznikiem Nr 4 Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

 

Ustalenia kontroli

Z dokumentu księgowego z 14.12.2012r. wynika, że dokonano 27 błędnych księgowań (akta kontroli Nr 14/5/I/387-395). Z pisemnego wyjaśnienia głównej księgowej wynika, że zostało przeksięgowanych 27 z 28 zakwestionowanych faktur z nieprawidłowymi paragrafami. Pozycja 19 w protokole nie została zmieniona ponieważ faktury IN 18325 i IN 184248 na kwotę 3.489,00 zł zaklasyfikowane przeze mnie w paragrafie 4300 dotyczyły wykonania na nasze zamówienie pendrivów z grawerowaniem na organizację konferencji zleconą przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola. W planie przedstawionym do Wydziału Oświaty ta pozycja znalazła się w paragrafie 4300 i tam też została rozliczona. Według sugestii kontrolujących powinnam zaksięgować to w paragrafie 4210 z czym się nie zgadzam. Jednak nikt podczas kontroli nie zapytał mnie o wyjaśnienie tej kwestii (akta kontroli Nr 14/5/I/351).

Sprawdzono wyrywkowo ostatnie faktury dotyczące wydatków budżetowych (59 faktur) od nr 700 do nr 758 z miesiąca grudnia 2013r. oraz 53 faktury dochodów własnych od nr 1200 do 1252. Z kontrolowanych dokumentów wynika, że wydatki są prawidłowo klasyfikowane z uwzględnieniem poszczególnych pozycji zawartych w fakturach.

 

3. Treść zalecenia

Księgować operacje gospodarcze na kontach pozabilansowych 980 Plan finansowy wydatków budżetowych oraz 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego, a salda tych kont wykazywać w sprawozdaniach RB-28S.

 

Treść odpowiedzi o realizacji zaleceń

Plan finansowy wydatków budżetowych i dochodów wydzielonego rachunku dochodów na kontach pozabilansowych został uzupełniony. Operacje gospodarcze księgowane są na kontach pozabilansowych 980 Plan finansowy wydatków budżetowych oraz 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych oraz 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego. Salda tych kont wykazywana są w sprawozdaniach RB-28S.

 

Ustalenia kontroli

Na podstawie dokumentów księgowych nr PK-000127/12/2013 i PK-000041/12/2013 z dnia 31.12.2013r. ustalono, że dokonano stosownych przeksięgowań zaangażowania wydatków oraz dochodów budżetowych. Kwota zaangażowania wykazana w sprawozdaniu RB-28S za 2013r. jest zgodna z kwotą wynikającą z ewidencji księgowej (akta kontroli Nr 14/5/I/370-384).

 

4. Treść zalecenia

Dokonywać księgowań zdarzeń gospodarczych zgodnie z ich treścią ekonomiczną, co jest wymagane zapisami art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.).

 

Z protokołu kontroli pracowników Wydziału Budżetu wynika, że w dokumencie WB/106/06/2012 dokonano zapłaty polisy ubezpieczeniowej z tytułu wyjazdu młodzieży w kwocie 328,90 zł i błędnie zaksięgowano ten wydatek. Ponadto niezgodnie z treścią ekonomiczną dokonano również zaksięgowań w dokumencie PK-27/08/2012.  Z powyższego protokołu wynika, że dokonywano zaokrągleń księgowanych kwot w poszczególnych paragrafach do pełnych zł.

 

Treść odpowiedzi o realizacji zaleceń

Zobowiązano głównego księgowego do prawidłowego stosowania wymagane zapisów art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i dokonywania księgowań zdarzeń gospodarczych zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

 

 

 

 

Ustalenia kontroli

Pismem nr MDK.A.0811.13 z dnia 30.01.2013r. zobowiązano głównego księgowego do prawidłowego stosowania zapisów art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości i dokonywania księgowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Ze sprawozdania finansowego Akcji Lato 2013r. za okres lipiec – sierpień oraz z 10 faktur dotyczących zakupu leków (§ 4230) i 6 faktur dotyczących noclegów i wyżywienia (§ 4300) w okresie od czerwca do sierpnia 2013r.  wynika, że nie dokonywano zaokrągleń (akta kontroli Nr 14/5/I/358).

 

5. Treść zalecenia

Wszystkie faktury, które dotyczą danego roku budżetowego i wpłynęły do jednostki do dnia wskazanego na oświadczeniu załączanym do bilansu, księgować jako należności i zobowiązania oraz wykazywać w sprawozdaniach finansowych.

 

Treść odpowiedzi o realizacji zaleceń

 Zobowiązano głównego księgowego do księgowania jako należności i zobowiązania oraz do wykazywania w sprawozdaniach finansowych wszystkich faktur, które dotyczą danego roku budżetowego i wpłynęły do MDK do dnia wskazanego na oświadczeniu załączonym do bilansu.

 

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że wszystkie faktury, które wpłynęły do jednostki w miesiącu grudniu 2013r. zostały zaksięgowane do okresu, którego dotyczą, tj. 2013r. Sprawdzono również ewidencję księgową za miesiąc styczeń 2014r., w tym dokumentację od nr 1 do nr 42 (faktury) dotyczące budżetu oraz dokumentację od nr 1 do nr 58 dotyczące wydzielonego rachunku dochodów. Wszystkie faktury wpłynęły do jednostki w styczniu 2014r. i nie dotyczyły 2013r.

Ponadto na podstawie ewidencji księgowej za grudzień 2013r.  ustalono, że wszystkie zobowiązania wykazane w sprawozdaniach Rb-28S i Rb-34S za 2013r. dotyczyły faktur, które wpłynęły w styczniu 2014r. do dnia zamknięcia ksiąg, tj. do dnia 06.02.2014r. i dotyczyły 2013r.

 

6. Treść zalecenia

Przelewy wynagrodzeń wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostce dokonywać w tym samym terminie, zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania.

 

Treść odpowiedzi o realizacji zaleceń

Zobowiązano głównego księgowego do bezwzględnego dokonywania w tym samym terminie przelewów wynagrodzeń wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w MDK.

 

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli sprawdzono przelewy wynagrodzeń pracowników jednostki za miesiąc grudzień 2013r. Porównano listę płac sporządzoną dla obsługi nr 71 oraz dla administracji nr 70 z wyciągiem bankowym nr 197 z dnia 20.12.2013r. Nie stwierdzono rozbieżności w datach przelewów wynagrodzeń (akta kontroli Nr 14/5/I/401-409).

 

 

 

 

7. Treść zalecenia

Bezwzględnie stosować się do wytycznych Prezydenta Miasta Opola w sprawie gospodarki budżetowej. W sprawozdaniu z podjętych działań przedstawiać rzetelne informacje mające odzwierciedlenie w realizacji planu finansowego jednostki.

 

Z protokołu kontroli pracowników Wydziału Budżetu wynika, że powyższe zalecenie związane było z wypłaceniem pracownikom dodatkowej premii ponad zatwierdzony fundusz premiowy.

 

Treść odpowiedzi o realizacji zaleceń

Nadal w podejmowanych przez siebie decyzjach bezwzględnie kierować się będę wytycznymi Prezydenta Miasta Opola w sprawie gospodarki budżetowej.

   

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że w 2013r. fundusz premiowy wyniósł 116.300,00 zł, kwota wypłaconych premii wyniosła 135.003,27 zł i była wyższa od funduszu premiowego o kwotę 18.703,27 zł. Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że środki na premie pozostały z niewykorzystanych środków na wynagrodzenia zasadnicze w kwocie 43.866,16 zł. Wynagrodzeń tych nie wypłacono pracownikom ze względu na nieobecność z powodu choroby. Zadania nieobecnych pracowników wykonywali pracownicy obecni w pracy, którzy zostali za to wynagrodzeni dodatkowymi premiami. Należy dodać, że wykonanie wydatków ogółem na wynagrodzenia w § 4010 wyniosło 3.040.736,71 zł i było niższe od planu o 126.363,29 zł. Ogółem za 2013r. zwrócono do Urzędu Miasta kwotę 264.587,70 zł tytułem zaoszczędzonych środków. Zgodnie z § 15 ust. 2c Regulaminu wynagradzania pracowników MDK w szczególnie uzasadnionych przypadkach pracownik może otrzymać w danym miesiącu premię w wysokości wyższej niż 20%, jednak nie wyższej niż 80% płacy zasadniczej.

Na podstawie kart zasiłkowych ustalono, że w 2013r. 12 osób przebywało na zwolnieniach chorobowych, w tym dwie osoby były na zwolnieniach ponad dwa miesiące, w tym jedna ponad 6 miesięcy (akta kontroli Nr 14/5/I/110-113, 208).

Na powyższą okoliczność dyrektor MDK złożyła następujące wyjaśnienie:

 

W związku z koniecznością utrzymania ciągłości pracy w czterech obiektach placówki (praca od godziny 7.00 do godziny 22.00) przy zachowaniu w Arkuszu organizacji Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu stałego od trzech lat limitu zatrudnienia, dokonano zamiany 1 etatu pracownika administracyjnego  (referent administracyjny) na 1 etat pracownika obsługi (starsza woźna).

Dokonane zmiany spowodowały konieczność przeorganizowania pracy pracowników administracji i rozdzielenie zadań ze zlikwidowanego stanowiska. Wiąże się to z powierzeniem pracownikom dodatkowych obowiązków. W związku z tym osoby,  którym zostały przydzielone dodatkowe czynności otrzymały w wynagrodzeniu  dodatkowe  środki finansowe .

Jednocześnie pragnę poinformować, że w zakresach obowiązków pracowników administracji Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu ponad  standardowymi obowiązkami wynikającymi z charakterystyki stanowisk znajdują się następujące zadania:

  1. zarządzanie czterema obiektami placówki tj.: siedziba główna MDK ul. Strzelców Bytomskich 1, Filia nr 1 ul. Skautów Opolskich 10, Filia nr 2 ul. Targowa, Filia nr 3 ul. Aleja Przyjaźni 12 w tym bieżące utrzymanie, naprawy, remonty pomieszczeń
  2. utrzymanie terenów zielonych: zabytkowy park i plac zabaw przy obiekcie na ul. Strzelców Bytomskich1, park przy obiekcie na ul. Skautów Opolskich 10, ogród i plac zabaw przy obiekcie na Alei Przyjaźni 12
  3. obsługa kadrowo – finansowa nauczycieli zatrudnionych w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu a realizujących swoje obowiązki w opolskich szkołach wszystkich poziomów edukacyjnych, co daje łącznie obsługę 168 nauczycieli oraz 33 pracowników administracji i obsługi
  4. obsługa finansowa zadań budżetowych zleconych przez gminę Opole w rozdziałach 85412, 80195, 85407 oraz obsługa finansowa dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 Ustawy o Finansach Publicznych.
  5. obsługa finansowa, organizacyjno – programowa oraz techniczna imprez kulturalnych o zasięgu miejskim zleconych przez Prezydenta miasta Opola w odrębnym zadaniu budżetowym ( na  rok 2013 w kwocie 255 000 zł) do których należą miedzy innymi:: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Opolu, Zimowe Spotkania Teatralne – impreza ogólnopolska, Ogólnopolskie Forum Teatrów Dziecięcych Miniatury-impreza ogólnopolska, Festiwal Filmów dla Dzieci Zero Nudy, Międzynarodowe Spotkania Artystyczne, Ogólnopolski Turniej Recytatorski ,, Zapalona Świeca” , Tydzień Kultury Niebanalnej, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Miejskie Obchody Święta 3 Maja, Miejskie Obchody Dnia Dziecka, Dni Opola, Lato w teatrze, Opolski Festiwal Smaków.

 

Ponadto w ciągu roku do Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu zwracają się naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta Opola: Wydziału Kultury, Wydziału Oświaty , Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  Biura Promocji i Współpracy Międzynarodowej, Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Biura Organizacji Pozarządowych, Biura Rady Miasta Opola, dyrektorzy opolskich szkół i przedszkoli  oraz Prezydent Miasta Opola z prośbą o włączenie się placówki i pomoc w organizacji imprez i działań programowych nie znajdujących się w podstawowym zakresie pracy placówki w zakresie przygotowania i realizacji programu artystycznego adresowanego do mieszkańców Opola, prowadzenia imprezy, nagłośnienia i obsługi technicznej imprezy. Na realizację tych zadań ich główni organizatorzy (wymienione wyżej wydziały)  nie przewidują dodatkowych środków dla Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu na wynagrodzenia dla pracowników, stąd zaangażowanie do ich realizacji pracowników MDK w czasie wykraczającym poza harmonogram ich pracy, między innymi w soboty i niedziele,  wymaga dodatkowego wynagrodzenia w formie wypłaty podwyższonej premii z funduszu premiowego MDK. 

Od sierpnia 2013 roku Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu przekazuje na piśmie informację do Naczelnika Wydziału Oświaty w Opolu o zlecanych placówce dodatkowych działaniach programowych (akta kontroli Nr 14/5/I/437-438).

 

8. Treść zalecenia

Wypłatę oraz rozliczenie zaliczek dla pracowników księgować zgodnie z ich treścią ekonomiczną za pomocą konta 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami.

 

Treść odpowiedzi o realizacji zaleceń

Zobowiązano głównego księgowego do bezwzględnego przestrzegania księgowania wypłaty oraz rozliczenia zaliczek dla pracowników za pomocą konta 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami. Począwszy od miesiąca czerwca 2012r. stosowany jest już w naszej jednostce prawidłowy sposób księgowań zaliczek dla pracowników i rozliczeń zaliczek przez konto 234. Uchybienie to zostało dostrzeżone i usunięte przez naszą jednostkę jeszcze przed przedmiotową kontrolą, co świadczy m.in. o prawidłowym działaniu kontroli zarządczej w placówce.  

 

Ustalenia kontroli

W tym zakresie kontroli poddano dokumentację księgową z IV kwartału 2013r.

1) Wniosek o zaliczkę z 30.09.2013r. na kwotę 300,00 zł na zakup pasmanterii dla grupy Pech I. Wyciąg bankowy nr 193 z dnia 01.10.2013r. potwierdzający wypłatę zaliczki. Z dokumentu księgowego nr Wb-000206/10/2013 z dnia 01.10.2013r. wynika, że zaliczkę zaksięgowano za pomocą konta 234. Zaliczkę rozliczono w dniu 10.10.2013r. Wydatkowano łącznie 300,12 zł. Wyciąg bankowy nr 205 z dnia 16.10.2013r. potwierdzający rozliczenie zaliczki na kwotę 0,12 zł.

2) Wniosek o zaliczkę z 13.11.2013r. na kwotę 350,00 zł na zakup włókniny i pasmanterii dla grupy Pech I i II. Wyciąg bankowy nr 226 z dnia 14.11.2013r. potwierdzający wypłatę zaliczki. Z dokumentu księgowego nr Wb-000248/11/2013 z dnia 14.11.2013r. wynika, że zaliczkę zaksięgowano za pomocą konta 234. Zaliczkę rozliczono w dniu 21.11.2013r. Wydatkowano łącznie 350,40 zł. Wyciąg bankowy nr 234 z dnia 26.11.2013r. potwierdzający rozliczenie zaliczki na kwotę 0,40 zł.

3) Wniosek o zaliczkę z 02.12.2013r. na kwotę 1.882,60 zł za udział w Międzynarodowym Turnieju Szachowym w Czechach Koła Szachowego ,,Rodło”. Wyciąg bankowy nr 240 z dnia 03.12.2013r. potwierdzający wypłatę zaliczki. Z dokumentu księgowego nr Wb-000240/12/13 z dnia 03.12.2013r. wynika, że zaliczkę zaksięgowano za pomocą konta 234. Zaliczkę rozliczono w dniu 16.12.2013r. Wydatkowano łącznie 2.360,70 zł. Wyciąg bankowy nr 253 z dnia 20.12.2013r. potwierdzający rozliczenie zaliczki na kwotę 478,19 zł (akta kontroli Nr 14/5/I/152-207).

 

9. Treść zalecenia

Bezwzględnie księgować w dzienniku dokumentów wszystkie operacje gospodarcze występujące w placówce w każdym okresie sprawozdawczym.

 

Treść odpowiedzi o realizacji zaleceń

Zobowiązano głównego księgowego do księgowania w dzienniku dokumentów chronologicznie wszystkich operacji gospodarczych występujących w jednostce. Począwszy od września 2012r. wszystkie zapisy w dzienniku dokumentów są prowadzone w sposób chronologiczny, zgodnie z zapisami art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz zgodnie z zaleceniem kontrolujących wskazane w punkcie 9 Protokołu dokumenty zostały zaksięgowane w dzienniku dokumentów poleceniem księgowania.

 

Ustalenia kontroli

Zapisy w dzienniku dokumentów są prowadzone w sposób chronologiczny, zgodnie z zapisami art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz zgodnie z zaleceniem kontrolujących. Wskazane w punkcie 9 Protokołu dokumenty zostały zaksięgowane w dzienniku dokumentów poleceniem księgowania PK-000042/12/2012 i PK-000043/12/2012 z 14.12.2012r (akta kontroli Nr 14/5/I/314-321).

 

10. Treść zalecenia

Dochody z tytułu odszkodowań przyjmować na wydzielony rachunek dochodów zgodnie z w art. 223 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i wydatkować zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

Treść odpowiedzi o realizacji zaleceń

Zobowiązano głównego księgowego do właściwego księgowania odszkodowania za szkody. Opisane w protokole odszkodowanie za szkody w kwocie 642,76 zł oraz w kwocie 200,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola nr LXXV/813/10 z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nich zmian i ich zatwierdzania, i stosownie do zaleceń Kontrolujących zostało przez naszą jednostkę zastąpione księgowaniem poprawnym. 

 

Ustalenia kontroli

Z wydruku obrotów na koncie 240- Pozostałe rozrachunki za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 wynika, że błędnie zaksięgowano następujące odszkodowania: 110,00 zł, 642,76 zł, 897,57 zł, 738,00 zł, 700,00 zł, 489,00 zł, 200,00 zł, 200,00 zł, 969,85 zł, 369,00 zł. W dniu 31.12.2012r. dokonano poprawnego księgowania wszystkich ww. błędnie zaksięgowanych odszkodowań za szkody w łącznej kwocie 5.316,18 zł. Z wydruku konta 760 za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 wynika, że w 2013r. nie było księgowań z tytułu odszkodowań na tym koncie (akta kontroli Nr 14/5/I/299,301-312).

 

11. Treść zalecenia

Dokonać zwrotu kwoty 1.500,00 zł, która została nienależnie wydatkowana z wydzielonego rachunku dochodów.

 

Treść odpowiedzi o realizacji zaleceń

W dniu 15 lutego 2013 roku na konto wydzielonego rachunku dochodów dokonano zwrotu kwoty 1.500,00 zł tytułem zakwestionowanych przez Kontrolujących wydatków z wydzielonego rachunku dochodów.

 

Ustalenia kontroli

Z wyciągu bankowego nr 33 z dnia 15.02.2013r. wynika, że dokonano zwrotu kwoty 1.500,00 zł (akta kontroli Nr 14/5/I/149).

 

12. Treść zalecenia

Dokonać zwrotu nienależnie wypłaconych kwot w łącznej wysokości 88,87 zł z tytułu rozliczenia dotacji. Rozliczać podróże służbowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz.1990 z późn. zm.).

 

Treść odpowiedzi o realizacji zaleceń

Zobowiązano głównego księgowego do rozliczania podróży służbowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Stwierdzone przez kontrolujących, błędy w sposobie rozliczenia podróży służbowych pracowników MDK wynikające z nieumyślnych, niezamierzonych błędów pisarskich i liczbowych osób rozliczających takie delegacje zostały już naprawione, a dotyczące ich różnice kwotowe w łącznej sumie 88,87 zł zostały w dniu 17 i 19 grudnia 2012r. wpłacone na wydzielony rachunek dochodów. 

 

Ustalenia kontroli

Z wyciągu bankowego nr 136 z dnia 17.12.2012r. i z dnia 19.12.2012r. oraz raportu kasowego nr 000103/12/12 z dnia 14.12.2012r i 000104/12/12. z dnia 18.12.2012r. wynika, że dokonano zwrotu kwoty 88,87 zł

W zakresie rozliczania delegacji kontrolą objęto wydatki w § 4410 – Delegacje za grudzień 2013r. W miesiącu tym dokonano trzech wydatków na łączną kwotę 1.249,84 zł. Wydatki dotyczyły zapłaty delegacji nr 73, 74 i 75/2013. Rozliczenia delegacji dokonano zgodnie z przepisami i prawidłowo naliczono diety.

Poniżej przedstawiono rozliczenie szczegółowe:

 

1. WB 275/12/13 – Polecenie wyjazdu służbowego nr 75/2013 dla nauczyciela do Krakowa w dniach 10-12.12.2013r. Środek transportu – samochód prywatny o poj. 2,0 l., noclegów, obiadów i kolacji  nie zapewniono, śniadania zapewniono.

Rozliczono:

2 X 190 km X 0,8358 zł = 317,60 zł.

3 diety X 75% = 3 X 22,50 zł = 67,50 zł

Ryczałt za nocleg 2 X 150% diety = 2 X 45 zł = 90 zł

Razem wypłacono:  475,10 zł.

 

Delegacja została rozliczona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Diety zostały naliczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

 

2. WB 269/12/13 – Polecenie wyjazdu służbowego nr 74/2013 dla nauczyciela do Rudnik w dniach 7-8.12.2013r. Środek transportu – samochód prywatny o poj. 1,8 l., śniadań, obiadów nie zapewniono, kolacje zapewniono.

Rozliczono:

2 X 79 km X 0,8358 zł = 132,06 zł.

1 dieta X 75% = 1 X 22,50 zł = 22,50 zł

Razem wypłacono:  154,56 zł.

 

Delegacja została rozliczona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Diety zostały naliczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

 

3. WB– Polecenie wyjazdu służbowego nr 73/2013 dla nauczyciela do Brna w dniach 21.11.2013r. od godz. 10.00 do 24.11.2013 godz. 23.00. Środek transportu – samochód prywatny o poj. 1,9 l.,

Śniadania, obiady, kolacje zapewniono. Nocleg zapewniono.

Rozliczono:

2 X 281 km X 0,8358 zł = 469,72 zł.

3,5 diety X 25% X 41 euro= 35,88 euro, 35,88 euro x 4,1933 zł (kurs NBP z dnia 21.11.2013) = 150,46 zł

Razem wypłacono:  620,18 zł.

 

Delegacja została rozliczona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Diety zostały naliczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (akta kontroli Nr 14/5/I/136-148).

 

13. Treść zalecenia

Gospodarkę kasową prowadzić zgodnie z instrukcjami obowiązującymi w placówce. Operacje kasowe księgować zgodnie z załącznikiem Nr 3 rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 z późn. zm.).

 

Z protokołu kontroli pracowników Wydziału Budżetu wynika, że księgowanie operacji odprowadzenia gotówki z kasy do banku księgowane jest z pominięciem konta 141 Środki pieniężne w drodze, natomiast pobranie i wpływ gotówki na rachunek bankowy nie są księgowane w dzienniku dokumentów.

 

Treść odpowiedzi o realizacji zaleceń

Zobowiązano głównego księgowego do szczególnej dbałości o prowadzenie gospodarki kasowej zgodnie z instrukcjami obowiązującymi w MDK w Opolu.

 

Ustalenia kontroli

Kontroli poddano dokumentację kasową z IV kwartału 2013r., z której wynika, że odprowadzenia gotówki z kasy do banku księgowane jest za pomocą konta 141(akta kontroli Nr 14/5/I/133-135).

 

14. Treść zalecenia

Księgować przyznane świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz potrącony podatek poprzez konta rozrachunkowe zespołu 2, zgodnie z załącznikiem Nr 3 rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 z późn. zm.).

 

Treść odpowiedzi o realizacji zaleceń

Zgodnie z zaleceniem Kontrolujących, dotychczasowy sposób księgowania przyznanych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, uznany za wadliwy, został już odpowiednio poprawiony. Zobowiązano głównego księgowego do dokonywania księgowań zgodnie z załącznikiem Nr 3 rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 5 lipca 2010 r. oraz do realizowania przyznanych pracownikom świadczeń bezpośrednio z rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Ustalenia kontroli

Z obrotów na koncie 851 i 135 – ZFŚS za okres od 01.09.2013 do 31.12.2013r. wynika, że świadczenia realizowane są bezpośrednio z rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Z dokumentu księgowego nr 000056/10/10 z 08.10.2013r. wynika, że zapomogi – lista nr 54 są zaksięgowane poprzez konto rozrachunkowe nr 231 (akta kontroli Nr 14/5/I/104-109, 115-119).

 

15. Treść zalecenia

Świadczenia przyznane pracownikom realizować bezpośrednio z rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Treść odpowiedzi o realizacji zaleceń

Zgodnie z zaleceniem Kontrolujących, dotychczasowy sposób księgowania przyznanych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, uznany za wadliwy, został już odpowiednio poprawiony. Zobowiązano głównego księgowego do dokonywania księgowań zgodnie z załącznikiem Nr 3 rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 5 lipca 2010 r. oraz do realizowania przyznanych pracownikom świadczeń bezpośrednio z rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

    

Ustalenia kontroli

Z obrotów na koncie 851 i 135 – ZFŚS za okres od 01.09.2013 do 31.12.2013r. wynika, że świadczenia realizowane są bezpośrednio z rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (akta kontroli Nr 14/5/I/105-109).

 

16. Treść zalecenia

Obce środki pieniężne gromadzone na koncie depozytowym, przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wadia, wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

Treść odpowiedzi o realizacji zaleceń

Obce środki pieniężne gromadzone na koncie depozytowym, przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wadia, wykorzystywane są zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

Ustalenia kontroli

Z wydruku konta 139 za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r. wynika, że saldo końcowe tego konta wyniosło 4.305,25 zł. Na koncie tym ewidencjonowane są wadia oraz odsetki. Saldo końcowe jest zgodne z zawiadomieniem o stanie środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2013r. (akta kontroli Nr 14/5/I/89-91).

 

17. Treść zalecenia

Ustalić wysokość odsetek od środków otrzymanych z Urzędu Miasta Opola na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli i odprowadzić na rachunek Urzędu Miasta Opola, gdyż zgodnie z art. 5 pkt 2 ust. 4b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych stanowią dochody publiczne. Odsetki naliczone w okresie pokontrolnym odprowadzać na bieżąco.

 

 

Treść odpowiedzi o realizacji zaleceń

Ustalano wysokość odsetek od środków otrzymanych z Urzędu Miasta Opola na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli i kwotę 58,41 zł w dniu 27 grudnia 2012r. odprowadzono na rachunek Urzędu Miasta Opola.

 

Ustalenia kontroli

Na podstawie wyciągu bankowego nr 142 z dnia 27.12.2012r. ustalono, iż odsetki za 2012r. od doskonalenia zawodowego w kwocie 58,41 zł przekazano do Urzędu Miasta Opola (akta kontroli Nr 14/5/I/84-88).

 

18. Treść zalecenia

W związku z występującymi błędami wzmocnić kontrolę zarządczą, w celu zapewnienia w szczególności:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

- wiarygodności sprawozdań,

- celowej i oszczędnej gospodarki finansowej .

 

Treść odpowiedzi o realizacji zaleceń

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

 

Ustalenia kontroli

W dniu 30.01.2013r. dyrektor jednostki (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)potwierdzonym wystąpieniem Prezydenta Miasta Opola z dnia 16.01.2013r. do kontroli nr B-SO.1711.16.2012.JK dotyczącej prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i przestrzegania zasad rachunkowości prowadzonej w MDK. Ponadto zobowiązała głównego księgowego do bezwzględnego przestrzegania przepisów w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz zobowiązała do usunięcia stwierdzonych uchybień (akta kontroli Nr 14/5/I/324).

 

 

Termin usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości: 15 lutego 2013r. oraz na bieżąco.

Informację o realizacji zaleceń proszę przedstawić w terminie do dnia 28 lutego 2013r. do Referatu Sprawozdawczości Oświaty Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Opola.

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury przedstawił informację z realizacji zaleceń pokontrolnych Prezydentowi Miasta Opola w dniu 27.02.2013r.

 

 

 

Niniejszy protokół sporządzono  w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach, z których  jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

 

 

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu.

(podpisy)

 

 

Data: ........................

Zespół kontrolny (podpisy)

 

 

 

 

 

Data: ……………………………….

         

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2015-01-28 09:39:49 - wystąpienie pokontrolne (24.50 kB)

Ilość odwiedzin: 3738
Nazwa dokumentu: Młodzieżowy Dom Kultury
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2015-01-28 09:36:54
Data udostępnienia informacji: 2015-01-28 09:36:54
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-28 09:41:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner