logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KWiA/I/1711/00005/14            

       KW.1711.00007.2014

                   Opole,  17 marca 2014  r.

 

PROTOKÓŁ KONTROLI  NR 7/14

 

Jednostka kontrolowana

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II  w Opolu  ul. Minorytów 4.     45-017 Opole

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

 

Termin przeprowadzenia kontroli

od 20 lutego do 17 marca 2014 r.

 

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Wiesław Pałczyński – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Tadeusz Lech - główny specjalista w

Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Przedmiot kontroli

Prawidłowość gospodarowania ZFŚS i gospodarki kasowej za 2013 rok.

Okres objęty kontrolą

                       2013 r.

 

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Elżbieta  Kampa – dyrektor biblioteki

 

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

Elżbieta Kampa - dyrektor

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- gł. księgowa

 

     

Podstawy prawne:

 

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z  2002 r., Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

 

Cel kontroli

 

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości:

- gospodarowania ZFŚS,

  prowadzenia gospodarki kasowej,

- gospodarowania drukami ścisłego zarachowania.

 

 

 

Metodyka przeprowadzenia kontroli.

 

w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami ZFŚŚ

 

Zapoznano się z organizacją gospodarki środkami ZFŚŚ oraz z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Sprawdzono prawidłowość poszczególnych zapisów pod kątem ich zgodności  z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Na podstawie ewidencji księgowej (konto135, strona Wn) oraz wyciągów bankowych ustalono źródła i kwoty wszystkich wpływów środków pieniężnych na rachunek funduszu socjalnego. Sprawdzono prawidłowość dokonywania odpisów i terminowość ich przekazywania na rachunek bankowy.

Na podstawie ewidencji księgowej ustalono rodzaje i kwoty poszczególnych wydatków z funduszu (konto135, strona Ma).

Sprawdzono oryginały dokumentów stanowiących podstawę danego rodzaju świadczenia lub innego wydatku oraz porównano je z ewidencją księgową i z przelewami bankowymi.

Dokonano analizy dokumentacji księgowej i innej dotyczącej przyznanych świadczeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem i ustawą, w tym w szczególności w zakresie:

- wymaganej dokumentacji,

- czy dokumenty zostały zatwierdzone do wypłaty i podpisane przez upoważnione osoby,

- kwoty przyznanego świadczenia,

- podpisów kierownika jednostki,

- zgodności przyznanego świadczenia z kwotą wypłaconą i z ewidencją księgową,

- zgodności z przyjętym kryterium,

- zgodności zapisów na koncie 135 Rachunek „ZFŚS” z wyciągiem bankowym.

 

w zakresie prowadzenia gospodarki kasowej

 

Zapoznano się z organizacją gospodarki kasowej. Sprawdzono czy jest wyznaczona osoba odpowiedzialna za prowadzenie kasy i czy złożyła ona oświadczenie o odpowiedzialności materialnej. Ustalono sposób przechowywania gotówki i sprawdzono czy jest zapewniona należyta ochrona wartości pieniężnych przed zniszczeniem, utratą lub zaginięciem.

Sprawdzono czy jednostka posiada opracowane przepisy wewnętrzne regulujące gospodarkę kasową i gospodarkę drukami ścisłego zarachowania oraz czy przepisy te w praktyce są przestrzegane.  W szczególności sprawdzono:

- częstotliwość sporządzania raportów kasowych,

- terminy sporządzania raportów kasowych i przekazywania ich do księgowania,

- ciągłość sald między kolejnymi raportami kasowymi,

- czy środki pieniężne odprowadzane są  na rachunek bankowy lub wpłacane do kasy w tym samym dniu,

- na podstawie jakich dowodów źródłowych dokonywane są wpłaty i wypłaty gotówki,

- zgodność zapisów na raportach z ewidencją księgową i dowodami źródłowymi,

- częstotliwość doraźnych kontroli stanu gotówki w kasie przez głównego księgowego,

- zgodność na koniec danego okresu sprawozdawczego zapisów na koncie 101 „Kasa” z saldem raportów kasowych,

- zgodność ze stanem ewidencyjnym stanu gotówki w kasie w dniu kontroli,

- czy na koniec roku sporządzono inwentaryzację środków pieniężnych,

- czy pobraną z banku lub kasy gotówkę każdorazowo księgowano na koncie środki pieniężne w drodze.

 Kryteria

 

  1. Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - ustawa określa zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „Funduszem”, i zasady gospodarowania środkami tego Funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przed-szkolnego.

 

2. Zgodnie z art. 2 pkt. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - działalność socjalna to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

 

3. Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych:

 - przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od  sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

- zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, z uwzględnieniem ust. 1, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych.

 

4. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

 

5. Zgodnie z art. 10 ustawy o rachunkowości - Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości.

 

USTALENIA KONTROLI

 

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych -zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określił pracodawca w regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 13/2008 z dnia 17.11.2008 r. (akta kontroli Nr 14/7/I/13-18). Regulamin został uzgodniony z organizacją związkową. Regulamin nie zawiera zapisów dotyczących przeznaczania środków Funduszu na cele niezgodne z ustawą. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu Regulamin uzależnia od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej (§ 7 ust.1). Środki Funduszu są gromadzone w Banku Pekao SA na odrębnym rachunku bankowym nr 07 1240 1633 1111 0000 2652 2690. Kontrolą objęto 2013 r. W okresie tym Komisja Socjalna odbyła 9 posiedzeń. Z każdego posiedzenia sporządzono protokoły oraz wykazy osób, którym przyznano określone świadczenia. Następnie na podstawie tych wykazów sporządzane były listy wypłat, które każdorazowo do wypłaty zatwierdzane były przez dyrektora jednostki.

 

Z wyciągu bankowego nr 1 wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2013 r. wynosił 3.133,56 zł. Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową  (konto 135 – rachunek ZFŚS) (akta kontroli Nr 14/7/I/4). Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że jednostka nie prowadzi konta „Kasa” dla funduszu socjalnego.

          W 2013 r. w kontrolowanej jednostce dokonano odpisu środków budżetowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 81.516,00 zł, w tym 79.692,80 zł  na  pracowników i 1.823,20 zł na emerytów (akta kontroli Nr 14/7/I/11).

             Na podstawie wyciągów bankowych nr 5, 12, 17, 26 i 62 ustalono, że środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach:

 

 • 13.03.2013 r. –   15.000,00 zł,
 • 16.04.2013 r. –   30.000,00 zł,
 • 30.04.2013 r. -    10.000,00 zł,
 • 04.06.2013r.  –   10.000,00 zł,
 • 20.09.2013r.  -    16.516,00 zł.

Razem:              81.516,00 zł

 

Powyższa kwota jest zgodna z ewidencją konta 410 – odpis na ZFŚS (strona Wn) (akta kontroli Nr 14/7/I/6). Miejska Biblioteka Publiczna jako jednostka kultury nie składa sprawozdań Rb-28S.

Z analizy zapisów dokonanych na kontach 851 (strona Ma) i 135 (strona Wn) oraz konta 234 i  wszystkich 84 wyciągów bankowych dotyczących ZFŚS wynika, że w 2013 r. wpływy na rachunek bankowy wyniosły ogółem 117.363,51 zł (akta kontroli Nr 14/7/I/5). Oprócz dokonanych odpisów wpłynęły także środki z tytułu spłat pożyczek w kwocie 32.602,00 zł z odsetek w kwocie 325,51 zł oraz z wpłat za wycieczki w kwocie 2.920,00 zł. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono. Łączna kwota środków posiadanych do dyspozycji funduszu w 2013 r. wraz ze środkami przeniesionymi z poprzedniego roku wyniosła 120.497,07 zł.

          Z analizy zapisów dokonanych na kontach 851(strona Wn) i 135 (strona Ma) oraz konta 234 i wyciągów bankowych wynika, że zaewidencjonowane wydatki z rachunku bankowego ZFŚS w kontrolowanym okresie wyniosły ogółem 116.040,50 zł. Wydatki dotyczyły sześciu niżej wymienionych rodzajów świadczeń:

 • dofinansowania do wypoczynku w kwocie 32.330,00 zł,
 • wypłaty innych świadczeń w kwocie 35.460,00 zł,
 • pożyczek mieszkaniowych w kwocie 30.000,00 zł,
 • organizacji wycieczek w kwocie 14.750,50 zł ( w tym 11.830,50 zł ze środków funduszu i 2.920,00 zł z wpłat pracowników)
 • zapomóg finansowych w kwocie 2.400,00 zł,
 • dofinansowania do zakupu przyborów szkolnych  w kwocie 1.100,00 zł.

Saldo konta 135 na dzień 31.12.2013 r. wynosiło 4.456,57 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 84 (akta kontroli Nr 14/7/I/12). Kwota ta stanowiła różnicę pomiędzy kwotą środków posiadanych do dyspozycji funduszu w 2013 r. a poniesionymi wydatkami.

Wszystkie skontrolowane wydatki posiadały oryginały dokumentacji stanowiącej podstawę przyznania poszczególnych świadczeń i potwierdzającą ich wypłatę. Dokumenty te zostały zatwierdzone do wypłaty i podpisane przez upoważnione osoby. Wydatki dot. świadczeń zostały poniesione zgodnie z Regulaminem ZFŚS i stosownymi w tym zakresie przepisami.

Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń przedstawiają się następująco:

 

dofinansowania do wypoczynku w kwocie 32.330,00 zł

 

Dofinansowanie przyznawane jest raz w roku w związku z urlopem wypoczynkowym. W 2013 r. dofinansowanie przyznano 71 osobom, w kwotach od 430,00 zł do 530,00 zł. W każdym przypadku wysokość przyznanego dofinansowania uzależniona była od dochodu osoby uprawnionej ( do 1500,00 zł, od 1501,00 zł do 2000,00 zł i powyżej 2000,00 zł). Podstawą ich przyznania był wniosek pracownika, z potwierdzeniem okresu urlopu wypoczynkowego oraz oświadczenie o dochodach.  Tego rodzaju świadczenia przyznawane są tylko pracownikom.

 

wypłata innych świadczeń w kwocie 35.460,00 zł

 

Tego rodzaju świadczenia pieniężne przyznawane są raz w roku zarówno pracownikom jak i emerytom. W 2013 r. świadczenia przyznano 88 osobom, w tym 75 pracownikom i 13 emerytom. Wysokość świadczeń pracownikom uzależniona była od ich dochodu i wynosiła od 420,00 zł do 520,00 zł. Natomiast w przypadku emerytów kwota dofinansowania była jednakowa i wynosiła 180,00 zł dla wszystkich emerytów. Z badanej dokumentacji nie wynika, aby przy przyznawaniu emerytom tych świadczeń w jednakowej wysokości brano pod uwagę ich sytuację życiową, rodzinną i materialną.  W każdym przypadku podstawą ich przyznania był jedynie złożony wniosek bez oświadczenia o dochodach. Należy dodać, że Regulamin nie zawiera odmiennych zasad przyznawania świadczeń dla emerytów. Z pisma radcy prawnego Pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) złożonego w trakcie kontroli wynika, że różnice w sytuacji materialnej emerytów i rencistów są stosunkowo niewielkie, co nie uzasadnia konieczności precyzyjnego różnicowania ich w odniesieniu do przyznawanego świadczenia (akta kontroli Nr 14/7/I/7).

 

pożyczki mieszkaniowe w kwocie 30.000,00 zł,

 

Udzielono 10 pożyczek, w tym:

- 4 pożyczki po 2.000,00 zł,

- 2 pożyczki po 3.000,00 zł,

- 4 pożyczki po 4.000,00 zł.

Pożyczki w odpowiednich kwotach przyznano na pięciu posiedzeniach Komisji Socjalnej. Sporządzono protokoły posiedzeń Komisji:

- nr 1 (5 pożyczek),

- nr 2 (1 pożyczka),

- nr 3 (1 pożyczka),

- nr 4 (1 pożyczka),

- nr 6 (2 pożyczki).

Każdorazowo podstawą przyznania pożyczek były wnioski złożone przez pracowników i emeryta. W sprawie przyznanych pożyczek każdorazowo sporządzono umowy. Na podstawie konta 234 –rozrachunki z pracownikami (akta kontroli Nr 14/7/I/10) oraz list płac ustalono, że wszystkie pożyczki wraz z odsetkami spłacane są na bieżąco (potrącane z wynagrodzeń). Natomiast emeryt raty pożyczki wraz z odsetkami spłaca gotówką.

 

organizacja wycieczek w kwocie 11.830,50 zł

 

Z dokumentacji (faktury, listy obecności, wydruki konta 135) wynika, że zorganizowano dwie wycieczki tj.:

- do teatru w Krakowie w dniu 12.05.2013 r. dla 49 osób, na łączną kwotę 2.265,00 zł,

- do Bydgoszczy i Torunia, w dniach 29-30.06.2013 r. dla 30 osób na łączną kwotę 9.565,50 zł.

Wysokość dofinansowania dla pracowników uzależniona była od ich dochodów.

 

zapomogi w kwocie 2.400,00 zł

 

Udzielono 3 zapomogi w kwotach:

-    (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

 

dofinansowania do zakupu przyborów szkolnych  w kwocie 1.100,00 zł

 

Świadczenia przyznano na wniosek pracowników. Dofinansowanie przyznano dla 9 dzieci, w kwotach po 100,00 zł, 130,00 zł i 150,00 zł.  W każdym przypadku wysokość przyznanego dofinansowania uzależniona była dochodu. W sprawie przyznanych świadczeń sporządzono protokół posiedzenia Komisji socjalnej nr 7.

 

Gospodarka kasowa

 

           Pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie kasy w jednostce jest osoba zatrudniona na stanowisku referenta do spraw księgowych, która złożyła oświadczenie o odpowiedzialności materialnej. Gospodarkę kasową reguluje Instrukcja kasowa wprowadzona zarządzeniem nr 31/2011 dyrektora MBP w Opolu z dnia 22.12.2011 r. Zgodnie z w/w instrukcją pogotowie kasowe w jednostce wynosi 6.000,00 zł. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) Ponadto w jednostce funkcjonuje całodobowa ochrona fizyczna obiektu, przez co zapewniona jest należyta ochrona wartości pieniężnych przed zniszczeniem, utratą lub zaginięciem.

         Kontrolą objęto gospodarkę kasową w grudniu 2013 r. W kontrolowanym okresie sporządzono 5 raportów kasowych od nr 54/2013 do nr 58/2013.  Raporty kasowe numerowane są narastająco. W miesiącu tym zaewidencjonowano ogółem 181 operacji księgowych. Wszystkie zapisy w raportach kasowych zarówno po stronie przychodów jak i rozchodów są zgodne z zapisami na koncie księgowym 101- „kasa”. Zachowana jest ciągłość sald między kolejnymi raportami kasowymi.  W żadnym dniu stan gotówki w kasie nie przekroczył kwoty stanowiącej pogotowie kasowe. Do wszystkich raportów dołączone są dowody stanowiące podstawę zapisów w tych raportach. W grudniu 2013 r. przychody pochodziły głównie z kar za przetrzymanie książek oraz za usługi ksero. Natomiast rozchody dotyczyły głównie wydatków na honoraria oraz na nagrody dla uczestników konkursów. Wszystkie obroty gotówkowe dokumentowane są dowodami kasowymi.

          Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że raporty kasowe sporządzane są każdorazowo na koniec miesiąca, a w trakcie danego miesiąca według potrzeb w zależności od ilości operacji.

          Dokonano analizy dowodów dołączonych do wszystkich pięciu niżej wymienionych raportów kasowych:

 

Raport kasowy nr 54/2013 za okres 02-05.12.2013 r. (akta kontroli Nr 14/7/I/24,29)

 

Zaewidencjonowano 40 operacji, w tym 10 operacji rozchodowych. Podstawą ewidencji w raporcie poszczególnych operacji były: 30 dowodów wpłat Kp, 5 faktur,  3 rachunki do umowy o dzieło oraz 2 listy płac.  Wpływy dotyczyły wpłat kar od czytelników za przetrzymanie książek, opłat za zagubione karty biblioteczne, za sprzedane cegiełki, usługi kserograficzne, wydruki komputerowe i skany. Wydatki  dotyczyły wynagrodzeń za spotkania autorskie, faktur za zakupy artykułów do zabaw z dziećmi, kwiatów okolicznościowych, ram itp. Listy płac dotyczyły wynagrodzeń pracowników za pracę na II zmianie i w porze nocnej.

 

Raport kasowy nr 55/2013 za okres 06-11.12.2013 r. (akta kontroli Nr 14/7/I/30)

 

Zaewidencjonowano 41 operacji, w tym 13 operacji rozchodowych oraz 1 pobranie gotówki z banku do kasy. Podstawą ewidencji w raporcie poszczególnych operacji były: 28 dowodów wpłat Kp, 6 dowodów wypłat Kw, 3 faktury,  3 rachunki do umowy o dzieło za spotkania autorskie i organizację tych spotkań 1 potwierdzenie wypłaty gotówki z banku. Wypłaty dotyczyły nagród dla laureatów X Ogólnopolskiego Konkursu na Esej.

 

Raport kasowy nr 56/2013 za okres 12-05.17.2013 r. (akta kontroli Nr 14/7/I/31)

 

Zaewidencjonowano 33 operacje, w tym 13 operacji rozchodowych. Podstawą ewidencji w raporcie poszczególnych operacji były: 20 dowodów wpłat Kp, 8 faktur,  2 rachunki do umowy o dzieło za spotkania autorskie i prowadzenie tych spotkań oraz 3 wyjazdy służbowe, które dokumentowane były rozliczeniem delegacji.

 

Raport kasowy nr 57/2013 za okres 18-27.12.2013 r. (akta kontroli Nr 14/7/I/32)

 

Zaewidencjonowano 42 operacje, w tym 12 operacji rozchodowych. Podstawą ewidencji w raporcie poszczególnych operacji były: 30 dowodów wpłat Kp, 11 faktur,  1 rachunek do umowy  o dzieło – catering.

 

 

Raport kasowy nr 58/2013 za okres 30-30.12.2013 r. (akta kontroli Nr 14/7/I/33)

 

Zaewidencjonowano 35 operacji, w tym 7 operacji rozchodowych, w tym 1 wpłatę gotówki do banku. Podstawą ewidencji w raporcie poszczególnych operacji były: 28 dowodów wpłat Kp, 2 faktury, 3 rachunki do umowy zlecenia za prowadzenie zajęć językowych, wykonywanie zadań służby bhp, i sprzątanie filii,  1 umowa sprzedaży książek oraz 1 potwierdzenie wpłaty do banku.

 

Według konta 101 - Kasa stan kasy na dzień 01.12.2013 r. wynosił 2.845,35 zł (akta kontroli Nr 14/7/I/23) i był zgodny z raportem kasowym nr 54/2013 za okres od 2 do 5 grudnia 2013 r.

 

        W grudniu 2013 r. dwukrotnie dokonywano operacji przekazywania gotówki  z kasy na rachunek bankowy i z rachunku bankowego do kasy. W dniu 11.12.2013 r. pobrano gotówkę z banku w kwocie 4.000,00 zł  i w tym samym dniu dokonano wpłaty do kasy. W dniu 30.12.2013 r. dokonano wpłaty gotówki z kasy do banku w kwocie 4.439,54 zł. W obu przypadkach  operacje te zaksięgowano na koncie 141 „Środki pieniężne w drodze” (akta kontroli Nr 14/7/I/27).

Ze sporządzonych protokołów kontroli gotówki w kasie wynika, że w 2013 r. główna księgowa przeprowadziła 4 kontrole kasy w dniach: 08.03.2013 r. (akta kontroli Nr 14/7/I/20), 26.06.2013 r., 09.08.2013 r. oraz 18.11.2013 r.  W każdym przypadku stan gotówki w kasie był zgodny z raportami kasowymi odpowiednio nr Rk10/2013 Rk 25/2013, Rk 33/2013 i Rk 512/2013.

          Według konta 101 – „Kasa” stan kasy na dzień 30.12.2013 r. wynosił 0,00 zł (akta kontroli Nr 14/7/I/22) i był zgodny z raportem kasowym nr 58/2013 (akta kontroli Nr 14/7/I/33).

          W dniu 25.02.2014 r. o godzinie 12,15 przy udziale głównej księgowej oraz w obecności osoby odpowiedzialnej kontrolujący dokonali kontroli gotówki w kasie. Rzeczywisty stan gotówki w kasie wynosił 1.571,73 zł i był zgodny z raportem kasowym nr 9/2014 (akta kontroli Nr 14/7/I/26).

 

Druki ścisłego zarachowania

 

Zasady postępowania w zakresie druków ścisłego zarachowania reguluje Instrukcja kasowa. Osobą odpowiedzialną w tym zakresie jest pracownik zatrudniony na stanowisku referenta do spraw księgowości, który prowadzi rejestr tych druków. Bezpośrednią kontrolę nad drukami ścisłego zarachowania sprawuje główna księgowa. Jednostka prowadzi druki przychodowe Kp oraz druki rozchodowe Kw.

Ustalono, że w dniu 30.12.2013 r. w obecności osoby prowadzącej ewidencję przeprowadzono inwentaryzację druków ścisłego zarachowania. Sporządzono protokół nr 22/2013, z którego wynika, że stwierdzono zgodność stanu faktycznego z prowadzoną ewidencją. Stan druków Kp wynosił 751 sztuk (akta kontroli Nr 14/7/I/28).Wszystkie druki Kp znajdowały się na stanie w18 filiach biblioteki. Filie te nie posiadają druków Kw.

Z wyjaśnień głównej księgowej oraz z prowadzonego rejestru wynika, że na koniec roku na stanie biblioteki również nie było druków Kw. Wykorzystane druki przychodowe dotyczyły głównie z wpłat kar za przetrzymanie książek. Z poszczególnych filii przyjmowane są dowody Kp wraz z gotówką. Następnie przez kasę MBP sporządzany jest druk Kp, który dołączany jest do raportu kasowego.

         W trakcie kontroli tj. w dniu 06.03.2014 r. sprawdzono aktualnie posiadane na stanie kasjerki MBP druki Kp.  Z rejestru wynika, że w dniu 26.02.2014 r. pobrano druki od nr 3070 do nr 3102. Ustalono, że w bloczku znajdują się 24 wykorzystane druczki od nr 3070 do nr 3093, w tym w komplecie jeden druczek anulowany (oryginał i dwie kopie). Wykorzystane 23 druczki są dołączone do raportów kasowych nr 9/14 – 6 sztuk, nr 10/14 - 4 sztuki oraz nr 11/14 – 13 sztuk. Druczki niewykorzystane znajdują się na stanie kasjerki.

         Ponadto biblioteka prowadzi rejestr tzw. ”cegiełek” tj. wpływów pochodzących z dobrowolnych wpłat i wpływów ze sprzedaży  książek używanych.

 

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

 

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

          

 

         Jednostka kontrolowana

 W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu.

(podpisy)

 

 

 

 

 

Data: ........................

            Zespół kontrolny

                   (podpisy)

 

 

 

 

 

Data:....................

            

 

 

       Główna elewacja MBP w Opolu

 

        

 

Załączniki do pobrania: 2015-01-28 09:48:39 - wystąpienie pokontrolne (28.00 kB)

Ilość odwiedzin: 2617
Nazwa dokumentu: Miejska Biblioteka Publiczna
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2015-01-28 09:45:49
Data udostępnienia informacji: 2015-01-28 09:45:49
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-28 09:49:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner