logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                      KW.1711.00010.2014

                   Opole,  02 czerwca 2014  r.

PROTOKÓŁ KONTROLI  NR 14/2014

Jednostka kontrolowana

Miejskie Centrum Świadczeń  w Opolu  ul. Ozimska 19.   45-057 Opole

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

od 29 kwietnia do 30 maja  2014 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Wiesław Pałczyński – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Tadeusz Lech - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot kontroli

Prawidłowość gospodarowania ZFŚS i gospodarki kasowej za 2013 rok.

Okres objęty kontrolą

                       2013 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Anna Radlak  – dyrektor

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

Anna Radlak - dyrektor

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- gł. księgowa

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– kadrowa

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– podinspektor

       Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z  2002 r., Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).
 3. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami).
 4. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
 5. Uchwała nr X/143/11 Rady Miasta Opola z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opole pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz.349).

Cel kontroli

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości:

  - gospodarowania ZFŚS,

  - prowadzenia gospodarki kasowej,

  - gospodarowania drukami ścisłego zarachowania.

Metodyka przeprowadzenia kontroli

w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami ZFŚŚ

Zapoznano się z organizacją gospodarki środkami ZFŚŚ oraz z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Sprawdzono prawidłowość poszczególnych zapisów pod kątem ich zgodności  z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Na podstawie ewidencji księgowej (konto135, strona Wn) oraz wyciągów bankowych ustalono źródła i kwoty wszystkich wpływów środków pieniężnych na rachunek funduszu socjalnego. Sprawdzono prawidłowość dokonywania odpisów i terminowość ich przekazywania na rachunek bankowy.

Na podstawie ewidencji księgowej ustalono rodzaje i kwoty poszczególnych wydatków z funduszu (konto135, strona Ma).

Sprawdzono oryginały dokumentów stanowiących podstawę danego rodzaju świadczenia lub innego wydatku oraz porównano je z ewidencją księgową i z przelewami bankowymi.

Dokonano analizy dokumentacji księgowej i innej dotyczącej przyznanych świadczeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem i ustawą, w tym w szczególności w zakresie:

- wymaganej dokumentacji,

- czy dokumenty zostały zatwierdzone do wypłaty i podpisane przez upoważnione osoby,

- kwoty przyznanego świadczenia,

- podpisów kierownika jednostki,

- zgodności przyznanego świadczenia z kwotą wypłaconą i z ewidencją księgową,

- zgodności z przyjętym kryterium,

- zgodności zapisów na koncie 135 Rachunek „ZFŚS” z wyciągiem bankowym.

Kryteria

  1. Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - ustawa określa zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „Funduszem”, i zasady gospodarowania środkami tego Funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przed-szkolnego.

2. Zgodnie z art. 2 pkt. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - działalność socjalna to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

3.  Zgodnie z art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych –

 - Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

 - Wysokość odpisu podstawowego, o którym mowa w ust. 1, wynosi na jednego zatrudnionego, z zastrzeżeniem ust. 2a i 3, 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

-  Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego wynosi  w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2.

-  Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2.

-  Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

-  Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć Fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki.

 4. Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych:

 - przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od  sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

- zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, z uwzględnieniem ust. 1, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych.

5. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

6. Zgodnie z art. 10 ustawy o rachunkowości - Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości.

  7. Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - podstawę naliczania odpisu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zwanej dalej "ustawą", stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).

USTALENIA KONTROLI

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych -zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określił pracodawca w regulaminie ZFŚS stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 4/2011 z dnia 23.09.2011 r. (akta kontroli Nr 14/14/I/13-18). Regulamin został parafowany prze przedstawiciela załogi w dniu 27.09.2011 r.

Określa on m.in. kwoty dofinansowania za wczasy „pod gruszą” zależnie od dochodu przypadającego na osobę, maksymalny procent dopłat do biletów na imprezy kulturalne i sportowe.

Zarządzenie Nr 6/2013 z dnia 25.04.2013 r. doprecyzowuje dotychczasowy regulamin ZFŚS, wprowadzając wzory wniosków na wszystkie rodzaje świadczeń  przy realizacji przyznawanych świadczeń.

Zarządzenie Nr 15/2013 z dnia 6.11.2013 r. jeszcze bardziej doprecyzowuje zasady regulaminu ZFŚS.

Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu Regulamin uzależnia od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Środki Funduszu są gromadzone w Banku millenium SA na odrębnym rachunku bankowym nr 73 1160 2202  0000 0002 1552 1559. Kontrolą objęto 2013 r.

Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że wszystkie wnioski dotyczące poszczególnych świadczeń Z ZFŚS są składane pracownikowi wyznaczonemu przez pracodawcę do prowadzenia spraw socjalnych, który sprawdza poprawność danych na wniosku i prawidłowość załączonych dokumentów oraz jednocześnie określa kwotę dofinansowania danego świadczenia  zgodnie z  regulaminem ZFŚS.

Zgromadzone wnioski przedkładane są do akceptacji  dyrektora. Na ich podstawie sporządzane są listy wypłat odrębne  dla każdego świadczenia (akta kontroli Nr 14/14/I/18).

Dochody funduszu

Z zawiadomienia banku o stanie środków na rachunkach bankowych  z dnia 08.01.2013 r. wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2013 r. wynosił 15.816,86 zł. Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową  (konto 135 – rachunek ZFŚS) (akta kontroli Nr 14/14/I/4). Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że jednostka nie prowadzi obrotu gotówkowego. Wszystkie rozliczenia (wpływy i wydatki) realizowane są poprzez obrót bezgotówkowy .

          W 2013 r. w kontrolowanej jednostce dokonano odpisu środków budżetowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 49.339,89 zł (akta kontroli Nr 14/14/I/11). Kwota odpisu w całości dotyczy  pracowników, w jednostce nie ma emerytów. Ustalono, że planowana przeciętna liczba zatrudnionych wykazanych we wstępnym wyliczeniu odpisu ZFŚS w 2013 r. sporządzonym w lutym 2013 r. wyniosła 44,25 etatu. Faktyczna przeciętna  liczba pracowników po przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 44,77 osób, w tym 2 osoby niepełnosprawne. W dokumentacji znajdują się orzeczenia o stopniu niepełnosprawności tych osób.  Naliczenia odpisu podstawowego oraz od osób niepełnosprawnych dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

             Na podstawie wyciągów bankowych ZFŚS nr 17, 45 oraz 61, ustalono, że środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy funduszu w dniach:

 • 21.05.2013 r. –   36.441,54 zł,
 • 23.09.2013 r. –   12.147,18 zł,
 • 12.12.2013 r. -        751,17 zł (korekta).

Razem:             49.339,89 zł

Powyższa kwota jest zgodna z ewidencją konta 410 – odpis na ZFŚS (strona Wn) oraz sprawozdaniem Rb-28S. (akta kontroli Nr 14/14/I/6).

Z analizy zapisów dokonanych na kontach 851 (strona Ma) i 135 (strona Wn) oraz konta 234 i  wszystkich 65 wyciągów bankowych dotyczących ZFŚS wynika, że w 2013 r. wpływy na rachunek bankowy wyniosły ogółem 92.429,43 zł (akta kontroli Nr 14/7/I/5). Oprócz dokonanych odpisów wpłynęły także środki z tytułu spłat pożyczek w kwocie 27.070,65 zł i z odsetek bankowych w kwocie 2,03 zł. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono. Łączna kwota środków posiadanych do dyspozycji funduszu w 2013 r. wraz ze środkami przeniesionymi z poprzedniego roku wyniosła 92.229,43 zł.  Na konto 135 po stronie Wn w dniu 24.05.2013 r. WB nr 18 wpłynęła kwota 200,00 zł, która dotyczy odpłatności pracowników z tytułu udziału w imprezie zakładowej sportowo-rekreacyjnej.

         Wydatki funduszu

 Z analizy zapisów dokonanych na kontach 851(strona Wn) i 135 (strona Ma) oraz konta 234 i wyciągów bankowych wynika, że zaewidencjonowane wydatki z rachunku bankowego ZFŚS w kontrolowanym okresie wyniosły ogółem 78.739,00 zł. Wydatki dotyczyły ośmiu niżej wymienionych rodzajów świadczeń:

 • dofinansowania do wypoczynku w kwocie 34.800,00 zł,
 • bilety na imprezy kulturalno oświatowe w kwocie 3.929,00 zł,
 • bilety na imprezy sportowo-rekreacyjne w kwocie 1.020,00 zł,
 • imprezy zakładowe sportowo-rekreacyjne w kwocie 2.800,00 zł,
 • dofinansowanie do „wyprawek” szkolnych w kwocie 3.300,00 zł,
 • dofinansowanie do „wyprawek” przedszkolnych w kwocie 1.890,00 zł,
 • pożyczek mieszkaniowych w kwocie 29.500,00 zł,
 • finansowych zapomóg losowych w kwocie 1.500,00 zł.

Saldo konta 135 na dzień 31.12.2013 r. wynosiło 13.490,43 zł i było zgodne z zawiadomieniem banku o stanie środków na rachunkach bankowych  z dnia 09.01.2014 r. (akta kontroli Nr 14/14/I/12). Kwota ta stanowiła różnicę pomiędzy kwotą środków posiadanych do dyspozycji funduszu w 2013 r. a poniesionymi wydatkami.

Wszystkie skontrolowane wydatki posiadały oryginały dokumentacji stanowiącej podstawę przyznania poszczególnych świadczeń i potwierdzającą ich wypłatę. Dokumenty te zostały zatwierdzone do wypłaty i podpisane przez upoważnione osoby. Wydatki dot. świadczeń zostały poniesione zgodnie z Regulaminem ZFŚS i stosownymi w tym zakresie przepisami.

Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń przedstawiają się następująco:

dofinansowania do wypoczynku w kwocie 34.800,00 zł

Dofinansowanie przyznawane jest raz w roku w związku z urlopem wypoczynkowym. W 2013 r. dofinansowanie przyznano 44 osobom, w kwotach od 600,00 zł do 1.000,00 zł. W tym 14 osób po 600,00 zł, 18 osób po 800,00 zł oraz 12 osób po 1.000,00 zł. W każdym przypadku wysokość przyznanego dofinansowania uzależniona była od dochodu osoby uprawnionej ( do 1600,00 zł, od 1601,00 zł do 2500,00 zł i powyżej 2500,00 zł). Podstawą ich przyznania był wniosek pracownika, z potwierdzeniem okresu urlopu wypoczynkowego oraz oświadczenie o dochodach.  Wypłaty świadczeń dokonano w okresie od maja do grudnia 2013 r. na podstawie czternastu list zbiorczych zatwierdzonych przez dyrektora jednostki. Kwoty wypłaconych świadczeń są zgodne z w/w listami. Wyrywkową kontrolą objęto wszystkie świadczenia przyznane w najwyższych kwotach tj. po 1.000,00 zł. Ustalono, że w każdym przypadku świadczenia te przyznano zgodnie z regulaminem tj. osobom o najniższym dochodzie na osobę w rodzinie.

bilety na imprezy kulturalno - oświatowe w kwocie 3.929,00 zł

Zgodnie z regulaminem tego rodzaju świadczenia pieniężne przyznawane są zarówno pracownikom jak i emerytom. W 2013 r. świadczenia przyznano 31 pracownikom. Wysokość świadczeń pracownikom uzależniona była od ich dochodu na członka rodziny  i wynosiła od 20,00 zł do 200,00 zł. W badanej dokumentacji znajdują się wnioski o świadczenia wraz z oryginałami biletów lub fakturami, decyzje dyrektora oraz listy wypłat. Szczegółowe dane dotyczące wypłaconych świadczeń przedstawia poniższa tabela:

L.p

Data przelewu

Ilość świadczeń

Nr WB

Kwota brutto świadczeń w zł.

1.

     27.08.2013 r.

          8

 39

    1.000,00

2.

     07.09.2013 r.

          3

 44

       450,00

3.

     30.09.2013 r.

          6

    47

       721,00

4.

     17.10.2013 r.

          1

    51

       100,00

5.

     05.11.2013 r.

          1

    54

       200,00

6.

     29.11.2013 r.

          6

    57

       800,00

7.

     19.12.2013 r.

          6

    9*-+62

       658,00

 

        Ogółem

         31

 

    3.929,00

Przelewów świadczeń dokonano zgodnie z listami wypłat nr 53, 61, 65, 70, 78, 83 i 91 oraz z wyciągami bankowymi.

bilety na imprezy sportowo - rekreacyjne w kwocie 1.020,00 zł

Zgodnie z regulaminem tego rodzaju świadczenia pieniężne przyznawane są zarówno pracownikom jak i emerytom. Wysokość świadczeń uzależniona jest od dochodu na członka rodziny. W 2013 r. limit roczny wynosił od 100,00 zł do 200,00 zł na osobę. Świadczenia przyznano 8 pracownikom w kwotach po 50,00 zł, 60,00 zł, 80,00 zł, 100,00 zł, 150,00 zł, 180,00 zł oraz dla dwóch osób po 200,00 zł. W badanej dokumentacji znajdują się wnioski o świadczenia wraz z oryginałami biletów lub fakturami, decyzje dyrektora oraz listy wypłat. Wypłaty świadczeń dokonano przelewami w dniach:

- 09.09.2013 r. (WB nr 44 na kwotę 533,00 zł, w tym 1 świadczenie na kwotę 200,00 zł),

- 30.09.2013 r. (WB nr 47 na kwotę 839,00 zł, w tym 2 świadczenia na kwotę 280,00 zł),

- 17.10.2013 r. (WB nr 51 na kwotę 205,00 zł, w tym 1 świadczenie na kwotę 150,00 zł),

- 05.11.2013 r. (WB nr 54 na kwotę 347,00 zł, w tym 1 świadczenie na kwotę 200,00 zł),

- 29.11.2013 r. (WB nr 57 na kwotę 697,00 zł, w tym 1 świadczenie na kwotę 50,00 zł),

- 19.12.2013 r. (WB nr 62 na kwotę 655,00 zł, w tym 2 świadczenia na kwotę 140,00 zł).

Przelewów powyższych świadczeń dokonano zgodnie z listami wypłat nr 61, 65, 70, 78, 83 oraz 91.

imprezy zakładowe sportowo –rekreacyjne w kwocie 2.800,00 zł

W 2013 r. świadczenia przyznano 30 osobom, w kwotach po 90,00 zł i 95,00 zł. Wysokość świadczeń pracownikom uzależniona była od dochodu na 1 osobę.  Kwoty wypłaconych świadczeń są zgodne z wnioskami i decyzjami dyrektora.

Ustalono, że świadczenia przyznano w związku z organizacją przez zakład pracy imprezy sportowo-rekreacyjnej w dniu 25.05.2013 r. Na podstawie faktur ustalono, że łączny koszt imprezy wyniósł 3.000,00 zł w tym catering 2.400,00 zł oraz transport 600,00 zł. Pracownicy dopłacili 200,00 zł.

dofinansowanie do wyprawek szkolnych w kwocie 3.300,00 zł

W 2013 r. świadczenia przyznano 15 pracownikom dla 22 dzieci. Wysokość świadczeń uzależniona była od ich dochodu i wynosiła od 100,00 zł do 540,00 zł w zależności od liczby dzieci, w tym;

- 1 po 100,00 zł,

- 2 po 130,00 zł,

- 6 po 180,00 zł,

- 3 po 200,00 zł,

- 2 po 360,00 zł,

- 1 po 540,00 zł.

dofinansowanie do wyprawek przedszkolnych w kwocie 1.890,00 zł

W 2013 r. świadczenia przyznano 12 pracownikom, dla 15 dzieci, w kwotach po 110,00 zł i 140,00 zł na 1 dziecko. Wypłaty świadczeń dokonano w dniu 17.10.2013 r. na podstawie zbiorczej listy wypłat nr 71, wyciąg bankowy nr 51.  Wysokość świadczeń poszczególnym pracownikom uzależniona była od ich dochodu i wynosiła od 110,00 zł do 280,00 zł. W tym: 5 po 110,00 zł, 4 po 140,00 zł, 1 po 220,00 zł, 2 po 280,00 zł.

Wypłaty obu rodzajów wyprawek netto w łącznej kwocie 4.402,00 zł (wyprawki szkolne i przedszkolne, zbiorcza lista wypłat nr 71) oraz podatku od wypłaconych świadczeń w łącznej kwocie 788,00 zł dokonano w dniu 17.10.2013 r. (wyciąg bankowy nr 51).

Podstawą wypłaty obu rodzajów wyprawek był wniosek pracownika, wykaz liczby dzieci sporządzony przez pracownika ds. kadr oraz zaświadczenie lub umowa zawarta z przedszkolem. W wyniku kontroli ustalono, ze powyższy wykaz liczby dzieci został sporządzony na podstawie danych zawartych w kwestionariuszach osobowych, aktów urodzenia oraz zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego, legitymacji lub zaświadczeń ze szkoły albo uczelni.

pożyczki mieszkaniowe w kwocie 29.500,00 zł.

Udzielono 8 pożyczek pracownikom, w tym:

- 5 pożyczek po 3.500,00 zł, (wyciągi bankowe nr 23 z dnia 20.06.2013 r., nr 49 z dnia 07.10.2013 r., nr 54 z dnia 05.11.2013 r., nr 60 z dnia 11.12.2013 r.)

- 3 pożyczki po 4.000,00 zł (wyciągi bankowe nr 7 z dnia 05.03.2013 r., nr 8 z dnia 08.03.2013 r. i nr 12 z dnia 02.04.2013 r.).

Pożyczki w odpowiednich kwotach każdorazowo zatwierdza dyrektor jednostki i parafuje przedstawiciel załogi ( Komisja Socjalna nie działa w jednostce).

Podstawą przyznania pożyczek były wnioski złożone przez pracowników. W sprawie przyznanych pożyczek każdorazowo sporządzono umowy. Kwoty wypłaconych pożyczek są zgodne z wnioskami, regulaminem i decyzjami dyrektora. Na podstawie konta 234 –rozrachunki z pracownikami (akta kontroli Nr 14/14/I/10) oraz list płac ustalono, że wszystkie pożyczki spłacane są na bieżąco, natomiast odsetki potrącane jednorazowo przy wypłacie.

zapomogi w kwocie 1.500,00 zł

Udzielono (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) (akta kontroli Nr 14/14/I/13).

Na podstawie wyciągów bankowych nr. 16,28,34,42,48,54,59,62,64  ustalono, że łącznie w 2013 r. podatek od osób fizycznych wyniósł 5.209,00 zł. i został w całości przekazany do Urzędu Skarbowego.

Gospodarka kasowa  i druki ścisłego zarachowania

Z wyjaśnień głównej księgowej, opracowanych zasad Polityki Rachunkowości oraz z Zakładowego Planu Kont i ewidencji księgowej (zestawienie obrotów i sald) wynika, że jednostka nie prowadzi operacji gotówkowych i nie posiada druków ścisłego zarachowania.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

          

         Jednostka kontrolowana

 W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu.

(podpisy)

Data: ........................

            Zespół kontrolny

                   (podpisy)

 

 

Data:....................

         

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2015-01-29 13:43:45 - wystąpienie pokontrolne (23.00 kB)

Ilość odwiedzin: 2948
Nazwa dokumentu: Miejskie Centrum Świadczeń
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2015-01-29 13:36:47
Data udostępnienia informacji: 2015-01-29 13:36:47
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-29 13:44:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner