logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KW-I.1711.00013.2014

               Opole dnia 17 lipca 2014 r.           

PROTOKÓŁ KONTROLI NR  19/14

Jednostka kontrolowana

Przedszkole Publiczne nr 26

ul. Chabrów 56

45-221 Opole

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

 od 29.05.2014 r. do 17.06.2014 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Jacek Spadło – inspektor w  Wydziale

Kontroli Wewnętrznej

Tadeusz Lech –główny specjalista w

Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot kontroli

Gospodarka finansowa

Okres objęty kontrolą

IV kwartał 2013 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Grażyna Wróbel – dyrektor przedszkola

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały

 - dyrektor przedszkola – Grażyna Wróbel

 - główna księgowa – (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

   Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z  2013 r., Dz. U.  poz. 330).
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia      2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami).
 6. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń  socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami).
 7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późniejszymi zmianami).
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 38 poz. 861 z późniejszymi zmianami).
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).
 11. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zmianami).
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami).
 13. Uchwała Nr XXXIII/302/04 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ( z późniejszymi zmianami).
 14. Uchwała Nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Opole.
 15. Uchwała Nr XLVII/500/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 16. Uchwała Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
 17. Uchwała Nr VIII/93/11 Rady Miasta Opola z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
 18. Uchwała Nr XLVI/709/13 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
 19. Uchwała Nr XLVII/722/13 Rady Miasta Opola z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
 20. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
 21. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 18 lipca 2013 r., poz. 827).

Cel kontroli

 Celem kontroli było:

- dokonanie oceny prawidłowości wydatkowania środków budżetowych,

- sprawdzenie rzetelności gospodarowania mieniem,

- sprawdzenie zgodności sporządzanych sprawozdań z ewidencją księgową.

Metodyka przeprowadzenia kontroli

Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych  w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora jednostki. Dane zawarte w sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności z przepisami i planem finansowym.

Szczegółową kontrolą objęto:

     - zgodność z ewidencją otrzymanych i odprowadzonych do Urzędu Miasta dochodów budżetowych,

    -   zapisy w ewidencji księgowej dotyczące wpływów i wydatków budżetowych w grudniu oraz wpływów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów za IV kwartał 2013 r.

     -   zgodność z ewidencją księgową stanu zobowiązań i należności.

Sprawdzono czy na koniec roku jednostka dokonała spisu z natury i rozliczenia artykułów żywnościowych znajdujących się w magazynie. W zakresie gospodarki kasowej dane z ewidencji księgowej porównano z raportami kasowymi. W zakresie druków ścisłego zarachowania zapoznano się z zasadami i sposobem postępowania oraz sprawdzono ciągłość numeracji dotychczas wykorzystanych kwitariuszy przychodowych i rozchodowych.

Sprawdzono również czy jednostka posiada opracowane na piśmie procedury kontroli zarządczej oraz czy procedury te są dostosowane do specyfiki  jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.

USTALENIA KONTROLI

I. Sprawy organizacyjne      

Przedszkole Publiczne 26 w Opolu przy ul. Chabrów 56 funkcjonuje od dnia 19.07.1996 r. na podstawie uchwały nr XXX/280/96 Rady Miasta Opola z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie dostosowania aktów założycielskich publicznych przedszkoli działających na terenie gminy Opole – do obowiązujących przepisów prawa. W okresie objętym kontrolą dyrektorem przedszkola była pani Grażyna Wróbel powołana na to stanowisko na okres od 01 września 2012r. do 31 sierpnia 2017 r.  Głównym księgowym przedszkola jest pani(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), zatrudniona w jednostce od dnia 16 grudnia 1996 r. w wymiarze 0,5 etatu na czas nieokreślony. Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dziale klasyfikacji budżetowej 801 rozdział 80104.

W okresie objętym kontrolą przedszkole posiadało wyodrębnione rachunki bankowe dotyczące: budżetu, wydzielonego rachunku dochodów, sum depozytowych oraz funduszu socjalnego. W okresie objętym kontrolą obsługę bankową przedszkola prowadził Bank Milenium.

W dniu 02.01.2014 r. w kontrolowanej jednostce dokonano inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych, magazynu żywności, znaczków pocztowych i biletów, druków ścisłego zarachowania oraz gotówki w kasie budżetu, funduszu socjalnego i wydzielonego rachunku dochodów na dzień 31.12.2013 r.

      W IV kwartale 2013 r. przyjęto do pracy  dwóch nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy na czas określony do 31.12.2013 r. o do 30.06.2014 r. Fakt zatrudnienia nauczycieli został ujęty w aneksie do arkusza organizacyjnego. Pracowników niepedagogicznych w tym okresie nie zatrudniano (akta kontroli tom I s. 4).

      

 

         Na dzień 31.12.2013 r. do przedszkola zapisanych było 125 dzieci w pięciu oddziałach.

         Na podstawie ewidencji kontroli ustalono, że w 2013 r. w przedszkolu przeprowadzono osiem kontroli zewnętrznych.

II. Dochody budżetowe

         W dniu 31.01.2014 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych przedszkola za 2013 rok. Ze sprawozdania wynika, że dochody w tym okresie wyniosły 31.653,59 zł i zaewidencjonowano je w dwóch paragrafach (akta kontroli tom I s. 25-26).

W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota jest zgodna kontem księgowym 221 -30 – należności z tytułu dochodów budżetowych (akta kontroli tom I s. 24).

Ustalono, że wykazane w sprawozdaniu dochody w poszczególnych paragrafach dotyczyły:

    - paragraf 0830wpływy z usług, w kwocie 31.628,69 zł z tytułu opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu,

    - paragraf 0920 – pozostałe odsetki, w kwocie 24,90 zł z tytułu odsetek za opóźnione opłaty oraz dotyczące konta depozytowego.

                  Na podstawie konta 222- rozliczenie dochodów budżetowych ustalono, że otrzymane dochody w całości zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

III.  Wydatki budżetowe

         W dniu 10.01.2014 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych przedszkola za 2013 rok. Ze sprawozdania wynika, że wydatki ogółem w tym okresie wyniosły 1.078.571,86 zł i zaewidencjonowano je w 19 paragrafach (akta kontroli tom I s. 49).

W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota jest zgodna kontem księgowym 130 – rachunek bieżący (akta kontroli tom I s. 38). Z analizy sprawozdań RB-28 S za listopad i grudzień 2013 r. wynika, że wydatki w grudniu zaewidencjonowano w 17 paragrafach na łączną kwotę 157.060,25 zł. Ustalono, że kwota wydatków jest zgodna ewidencją konta 130 za ten miesiąc. Największa kwota wydatków w grudniu dotyczyła wydatków zaewidencjonowanych w paragrafie 4010 – wynagrodzenia tj. 78.897,91 zł. Wydatki pochodne od wynagrodzeń wyniosły:

- paragraf 4110-skladki ZUS - 19.934,48 zł,

- paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy- 1.924,22 zł.

Łączna kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne w grudniu 2013 r. wyniosła 100.756,61 zł, co stanowi 64,15 % ogółu wydatków w tym miesiącu.

Sprawdzono zgodność sald początkowych i końcowych za IV kwartał 2013 r. wykazanych w ewidencji konta 130 i wyciągach bankowych. Sprawdzono także zgodność z ewidencją księgową wydatków wykazanych w sprawozdaniach za poszczególne miesiące IV kwartału. Rozbieżności nie stwierdzono.

Ponadto ustalono, że przedszkole prowadzi konta pozabilansowe 980 i 998 dotyczące planu i zaangażowania, które ujęte są także w Zakładowym Planie Kont.

         Szczegółową kontrolą objęto wydatki w grudniu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki zaewidencjonowane w paragrafie 4270- usługi remontowe.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Z ewidencji księgowej wynika, że wydatki w grudniu 2013 r. wyniosły 78.891,91 zł  Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy wydatkami wykazanymi w sprawozdaniach RB- 28S za listopad i grudzień. Na podstawie zestawienia wydatków dla poszczególnych paragrafów, wyciągów bankowych nr 99, 100,101, 102, 103, 104, 105, 107 i 109 oraz ewidencji kont 130, 225, 229 i 240  ustalono, że na powyższą kwotę wydatków składają się między innymi:

- wynagrodzenia netto nauczycieli – 26.875,80 zł,

- wynagrodzenia netto pracowników administracji i obsługi – 12.282,68 zł.

Ponadto na wydatki w tym paragrafie składają się składki ZUS od pracowników, podatek PIT, potracenia rat pożyczek i KZP, potrącenia składek PZU i ZNP, potracenia zajęć komorniczych, zasiłki chorobowe, potracenia z listy plac na konto funduszu socjalnego z tytułu odpłatność za wycieczki (akta kontroli tom I s. 51-54).

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne

Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej – konta 130 i 229 wynika, że wydatki ogółem w 2013 r. wyniosły 130.727,01 zł.  Wydatki w grudniu wyniosły 19.934,48 zł. W paragrafie tym zaewidencjonowano 2 wydatki dotyczące składek ZUS za listopad i grudzień 2013r. Na podstawie ewidencji księgowej oraz wyciągów bankowych nr 101 i 109 ustalono, że przelewów składek do ZUS dokonano w dniach 05 i 30.12.2013 r. (akta kontroli tom I s. 50).

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej – konta 130 i 229 wynika, że wydatki ogółem w 2013 r. wyniosły 14.548,10 zł.  Wydatki w grudniu wyniosły 1.924,22 zł. W paragrafie tym zaewidencjonowano 2 wydatki dotyczące składek na Fundusz Pracy za listopad i grudzień 2013r. Na podstawie ewidencji księgowej oraz wyciągów bankowych nr 101 i 109 ustalono, że przelewów składek do ZUS dokonano w dniach 05 i 30.12.2013 r. (akta kontroli tom I s. 50).

§ 4270 – zakup usług remontowych

          Wydatki ogółem wyniosły 37.289,70 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 31.805,04 zł. W paragrafie tym zaewidencjonowano 1 wydatek, który dotyczył remontu jezdni, chodnika oraz miejsc parkingowych obok przedszkola. Wpłynęło 3 oferty. Wybrano ofertę najtańszą. Zapłaty faktury z dnia 13.12.2013 r. dokonano przelewem w dniu 17.12.2013 r. na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, która organizowała remonty w tym rejonie (WB Nr 104) ( akta kontroli tom I s. 55).

IV. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Prawidłowość gospodarowania środkami funduszu za 2012 r. była przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Wydział Budżetu Urzędu Miasta Opola w dniu 06.08.2013 r. Z protokołu kontroli wynika, że nieprawidłowości nie stwierdzono (akta kontroli tom I s. 5).

V. Zobowiązania

            W sprawozdaniu Rb-27S jednostka kontrolowana wykazała stan zobowiązań wobec Urzędu Miasta Opola na dzień 31.12.2013 r. w łącznej kwocie 235,56 zł. Zobowiązania dotyczyły paragrafu 0830- wpływy z usług. W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z ewidencją księgową  (konto 221).  Zobowiązania dotyczyły nadpłat wobec 7 rodziców z tytułu opłaty stałej i zostały rozliczone poprzez obniżenie opłat za pobyt dzieci w następnych miesiącach (akta kontroli tom I s. 25).

W sprawozdaniu Rb-28S jednostka kontrolowana wykazała stan zobowiązań budżetowych na dzień 31.12.2013 r. w łącznej kwocie 70.290,00 zł. Zobowiązania wykazano w trzech paragrafach tj. 4040 – trzynastka, 4110 - składki ZUS oraz 4120 – składki na Fundusz Pracy (akta kontroli tom I s. 49). Dane te były zgodne z ewidencją księgową konta 229  - zobowiązania wobec ZUS oraz 231- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń.

W sprawozdaniu Rb-34S jednostka kontrolowana wykazała stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. w łącznej kwocie 163,38 zł (akta kontroli tom I s. 65). Ustalono, że wykazany stan zobowiązań ogółem był zgodny z ewidencją konta 201. W kwocie tej znajdują się zobowiązania z tytułu nadpłat za wyżywienie 9 dzieci. Nadpłaty rozliczono w następnych miesiącach.

Sprawdzono także dokumentację dotyczącą wszystkich wydatków dokonanych w styczniu 2014 r. (dokumenty od nr 1 do nr 83). Nie stwierdzono faktur, które wypłynęły do jednostki w 2013 r. i dotyczyłyby kosztów 2013 r.

VI. Należności

W sprawozdaniu Rb-27S jednostka kontrolowana wykazała stan należności na dzień 31.12.2013 r. w łącznej kwocie 549,17 zł. Zobowiązania dotyczyły dwóch paragrafów tj.:

- paragraf 0830- wpływy z usług na kwotę 527,45 zł,

- paragraf 0920- pozostałe odsetki na kwotę 21,72 zł.

W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z ewidencją księgową  (konto 221).  Należności dotyczyły niedopłaty 57 rodziców z tytułu opłaty stałej. Na podstawie zestawień analitycznych prowadzonych przez intendenta ustalono, że należności zostały uregulowane przez rodziców i rozliczone w następnych miesiącach (akta kontroli tom I s. 19-23).

W  sprawozdaniu Rb-34 kontrolowana jednostka wykazała na koniec roku stan należności w ramach wydzielonego rachunku dochodów w łącznej kwocie 922,37 zł.

W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota była zgodna z ewidencją księgową konta 201 i dotyczyła naliczonych i nie zapłaconych opłat za wyżywienie 20 dzieci. Ustalono, że należności te zostały uregulowane do końca marca 2014 r. (akta kontroli tom I s. 60-64).

VII. Gospodarowanie wydzielonym rachunkiem dochodów w IV kwartale 2013 r.

Ustalono, że w kontrolowanej jednostce środki dot. w/w dochodów oraz dochodów budżetowych były gromadzone na jednym wydzielonym rachunku bankowym dochodów. W dniu 17.10.2014 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na w/w rachunku za okres od stycznia do września tj. za trzy kwartały 2013 r. (akta kontroli tom I s. 56-57). Ze sprawozdania wynika, że stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 8.396,37 zł. Z wyciągów bankowych nr 169 i 170 oraz ewidencji księgowej (konto 132) wynika, że stan środków wynosił 19.553,27 zł (akta kontroli tom I s. 58-59, 68). Z raportu kasowego nr 21 oraz z ewidencji konta 101-30 wynika, że stan gotówki w kasie dochodów wynosił 800,00 zł (akta kontroli tom I s. 95). Zatem łączny stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.10.2013 r. wynosił 20.353,27 zł i był wyższy o 11.956,90 zł od stanu wykazanego w powyższym sprawozdaniu.

Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że powyższa różnica stanowi kwotę  opłaty za przedszkole będącą dochodem budżetowym. Oplata ta pobierana jest od rodziców łącznie z opłatą za wyżywienie, która stanowi dochód wydzielonego rachunku dochodów. Na podstawie wyciągu bankowego nr 274 ustalono, że w/w kwota opłaty stałej faktycznie została przelana na rachunek bankowy Urzędu Miasta Opola w dniu 08.10.2013 r.

Analiza dochodów, rozchodów i wydatków w październiku 2013 r. (akta kontroli tom I s. 69-71).

Stan początkowy ogółem: 20.353,27 zł (w tym rachunek bankowy- 19.553,27 zł, kasa - 800,00 zł).

Dochody ogółem: 20.802,74 zł (z najmu, za wyżywienie, opłata za przedszkole, odsetki).

Razem stan środków do dyspozycji w miesiącu: 41.156,01 zł.

Rozchody i wydatki ogółem: 24.087,65 zł, w tym:

- wpłata do Urzędu Miasta Opola opłaty pobranej za przedszkole w kwocie11.956,90 zł (dochody budżetowe),

- wydatki z wydzielonego rachunku dochodów w kwocie 12.130,75 zł (na zakup żywności).

Różnica pomiędzy stanem środków posiadanych a rozchodem i wydatkami wynosi 17.068,36 zł. Kwota ta jest zgodna ze stanem środków wykazanych na wyciągu bankowym nr 191 z dnia 31.10.2013 r. (akta kontroli tom I s. 72).

Analiza dochodów, rozchodów i wydatków w listopadzie 2013 r. (akta kontroli tom I s. 72-76).

Stan początkowy ogółem: 17.068,36 zł ( kasa - 0 zł).

Dochody ogółem: 19.274,07 zł (z najmu, za wyżywienie, opłata za przedszkole, odsetki).

Razem stan środków do dyspozycji w miesiącu: 36.342,43 zł.

Rozchody i wydatki ogółem: 18.337,10 zł, w tym:

- wpłata do Urzędu Miasta Opola opłaty pobranej za przedszkole oraz odsetki w kwocie 7.227,04 zł (dochody budżetowe),

- wydatki z wydzielonego rachunku dochodów w kwocie 11.110,06 zł (na zakup żywności).

Różnica pomiędzy stanem środków posiadanych a rozchodem i wydatkami wynosi 18.005,33 zł. Kwota ta jest zgodna ze stanem środków wykazanych na wyciągu bankowym nr 210 z dnia 30.11.2013 r. (akta kontroli tom I s. 76).

Analiza dochodów, rozchodów i wydatków w grudniu 2013 r. (akta kontroli tom I s. 77-84).

Stan początkowy ogółem: 18.005,33 zł (w tym kasa - 0 zł).

Dochody ogółem: 10.844,15 zł (z najmu, za wyżywienie, opłata za przedszkole, odsetki).

Razem stan środków do dyspozycji w miesiącu: 28.849,48 zł.

Rozchody i wydatki ogółem: 28.816,30 zł, w tym:

- wpłata do Urzędu Miasta Opola opłaty pobranej za przedszkole w kwocie 12.469,08 zł (dochody budżetowe),

- wydatki z wydzielonego rachunku dochodów w kwocie 16.347,22 zł (na zakup żywności).

Różnica pomiędzy stanem środków posiadanych a rozchodem i wydatkami wynosiła 33,18 zł. Kwota ta jest zgodna ze stanem środków wykazanych na wyciągu bankowym nr 229 z dnia 31.12.2013 r. oraz ze stanem środków wykazanych w sprawozdaniu  Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków za 2013 r. Sprawozdanie to jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola w dniu 31.01.2014 r. (akta kontroli tom I s. 78).

VIII. Gospodarka kasowa

           Pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie kasy w jednostce jest osoba zatrudniona na stanowisku starszego referenta, która złożyła oświadczenie o odpowiedzialności materialnej. Gospodarkę kasową reguluje Instrukcja kasowa stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 7A dyrektora Przedszkola z dnia 01.08.2012 r. Zgodnie z w/w instrukcją pogotowie kasowe w jednostce wynosi 800,00 zł. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

         Raporty kasowe prowadzone są oddzielnie do rachunku bieżącego, wydzielonego rachunku dochodów oraz funduszu socjalnego. Kontrolą objęto gospodarkę kasową rachunku budżetu oraz wydzielonego rachunku dochodów. Sprawdzono wszystkie raporty kasowe za IV kwartał 2013 r. tj. 6 raportów kasowych dotyczących budżetu od nr 2 nr 7 oraz 5 raportów kasowych wydzielonego rachunku dochodów od nr 22 do nr 26. Raporty kasowe numerowane są narastająco. Wszystkie zapisy w raportach kasowych zarówno po stronie przychodów jak i rozchodów są zgodne z zapisami na koncie księgowym 101- „kasa”. Zachowana jest ciągłość sald między kolejnymi raportami kasowymi.  W żadnym dniu stan gotówki w kasie nie przekroczył kwoty stanowiącej pogotowie kasowe. Do wszystkich raportów dołączone są dowody stanowiące podstawę zapisów w tych raportach. We wszystkich przypadkach  operacje przekazywania gotówki  z rachunku bankowego do kasy zostały zaksięgowano na koncie 141-  „Środki pieniężne w drodze” (akta kontroli tom I s. 102).

Raporty dotyczące budżetu:

Raport kasowy nr 2/B/2013 za okres 01-21.10.2013 r. (akta kontroli tom I s. 88).

Z raportu kasowego nr 1/B/2013 r. wynika, że stan kasy na koniec września 2013 r. wynosił 800,00 zł (akta kontroli tom I s. 88) i był zgodny ze stanem początkowym wykazanym w w/w raporcie kasowym. Zaewidencjonowano 11 operacji, w tym 2 operacje przychodowe (wpłaty do kasy kwoty 1.569,67 zł oraz 9 operacji rozchodowych na łączną kwotę 2.369,67 zł. Na koniec miesiąca stan gotówki w kasie według raportu wynosił 0 zł stanowił różnicę pomiędzy stanem gotówki ogółem – 2.369,67 zł a wydatkami).

Raport kasowy nr 3/B/2013 za okres 04-04.11.2013 r. (akta kontroli tom I s. 89).

Z raportu kasowego wynika, że stan kasy na początek okresu wynosił 0 zł  i był zgodny ze stanem wykazanym w poprzednim raporcie kasowym. Zaewidencjonowano 8 operacji, w tym 1 operacja przychodowa (wpłata do kasy kwoty 532,38 zł oraz 7 operacji rozchodowych na łączną kwotę 532,38 zł. Na koniec miesiąca stan gotówki w kasie według raportu wynosił 0 zł stanowił różnicę pomiędzy stanem gotówki ogółem – 532,38 zł a wydatkami).

Raport kasowy nr 4/B/2013 za okres 20-20.11.2013 r. (akta kontroli tom I s. 90).

Z raportu kasowego wynika, że stan kasy na początek okresu wynosił 0 zł  i był zgodny ze stanem wykazanym w poprzednim raporcie kasowym. Zaewidencjonowano 5 operacji, w tym 1 operacja przychodowa (wpłata do kasy kwoty 298,51 zł oraz 4 operacje rozchodowe na łączną kwotę 298,51 zł. Na koniec miesiąca stan gotówki w kasie według raportu wynosił 0 zł stanowił różnicę pomiędzy stanem gotówki ogółem – 298,51 zł a wydatkami).

Raport kasowy nr 5/B/2013 za okres 29-29.11.2013 r. (akta kontroli tom I s. 91).

Z raportu kasowego wynika, że stan kasy na początek okresu wynosił 0 zł  i był zgodny ze stanem wykazanym w poprzednim raporcie kasowym. Zaewidencjonowano 5 operacji, w tym 1 operacja przychodowa (wpłata do kasy kwoty 230,58 zł oraz 4 operacje rozchodowe na łączną kwotę 230,58 zł. Na koniec miesiąca stan gotówki w kasie według raportu wynosił 0 zł stanowił różnicę pomiędzy stanem gotówki ogółem – 230,58 zł a wydatkami).

Raport kasowy nr 6/B/2013 za okres 10-10.12.2013 r. (akta kontroli tom I s. 92).

Z raportu kasowego wynika, że stan kasy na początek okresu wynosił 0 zł  i był zgodny ze stanem wykazanym w poprzednim raporcie kasowym. Zaewidencjonowano 6 operacji, w tym 1 operacja przychodowa (wpłata do kasy kwoty 361,25 zł oraz 5 operacji rozchodowych na łączną kwotę 361,25 zł. Na koniec miesiąca stan gotówki w kasie według raportu wynosił 0 zł stanowił różnicę pomiędzy stanem gotówki ogółem – 361,25 zł a wydatkami).

Raport kasowy nr 7/B/2013 za okres 23-23.12.2013 r. (akta kontroli tom I s. 93).

Z raportu kasowego wynika, że stan kasy na początek okresu wynosił 0 zł  i był zgodny ze stanem wykazanym w poprzednim raporcie kasowym. Zaewidencjonowano 6 operacji, w tym 2 operacje przychodowe (wpłata do kasy kwoty 972,84 zł oraz 4 operacje rozchodowe na łączną kwotę 972,84 zł. Na koniec miesiąca stan gotówki w kasie według raportu wynosił 0 zł stanowił różnicę pomiędzy stanem gotówki ogółem – 972,84 zł a wydatkami oraz był zgodny ze stanem końcowym wykazanym na koncie księgowym 101-10- kasa budżet) (akta kontroli tom I s. 94).

Raporty dotyczące wydzielonego rachunku dochodów:

Raport kasowy nr 22/2013 za okres 01-21.10.2013 r. (akta kontroli tom I s. 96).

Z raportu kasowego nr 21/2013 r. wynika, że stan kasy na koniec września 2013 r. wynosił 800,00 zł (akta kontroli tom I s. 95) i był zgodny ze stanem początkowym wykazanym w w/w raporcie kasowym

Zaewidencjonowano 9 operacji, w tym 3 operacje przychodowe oraz 6 operacji rozchodowych na łączną kwotę 2.146,46 zł. Wydatki dotyczyły zakupu artykułów spożywczych. Na koniec miesiąca stan gotówki w kasie według raportu wynosił 0 zł stanowił różnicę pomiędzy stanem gotówki ogółem – 2.146,46 zł a wydatkami.

Raport kasowy nr 23/2013 za okres 08-20.12.2013 r. (akta kontroli tom I s. 97).

Z raportu kasowego wynika, że stan kasy na początek okresu wynosił 0 zł  i był zgodny ze stanem wykazanym w poprzednim raporcie kasowym. Zaewidencjonowano 6 operacji, w tym 2  operacje przychodowe (wpłata do kasy kwoty 127,34 zł oraz 4 operacje rozchodowe na łączną kwotę 127,34 zł. Wydatki dotyczyły zakupu artykułów spożywczych. Na koniec miesiąca stan gotówki w kasie według raportu wynosił 0 zł stanowił różnicę pomiędzy stanem gotówki ogółem – 127,34 zł a wydatkami.

Raport kasowy nr 24/2013 za okres 08-20.12.2013 r. (akta kontroli tom I s. 98).

Z raportu kasowego wynika, że stan kasy na początek okresu wynosił 0 zł  i był zgodny ze stanem wykazanym w poprzednim raporcie kasowym. Zaewidencjonowano 5 operacji, w tym 2  operacje przychodowe (wpłata do kasy kwoty 462,68 zł oraz 3 operacje rozchodowe na łączną kwotę 462,68 zł. Wydatki dotyczyły zakupu artykułów spożywczych. Na koniec miesiąca stan gotówki w kasie według raportu wynosił 0 zł stanowił różnicę pomiędzy stanem gotówki ogółem – 462,68 zł a wydatkami.

Raport kasowy nr 25/2013 za okres 03-10.12.2013 r. (akta kontroli tom I s. 99).

Z raportu kasowego wynika, że stan kasy na początek okresu wynosił 0 zł  i był zgodny ze stanem wykazanym w poprzednim raporcie kasowym. Zaewidencjonowano 6 operacji, w tym 3  operacje przychodowe (wpłata do kasy kwoty 189,00 zł oraz 3 operacje rozchodowe na łączną kwotę 189,00 zł. Na koniec miesiąca stan gotówki w kasie według raportu wynosił 0 zł stanowił różnicę pomiędzy stanem gotówki ogółem – 189,00 zł a wydatkami.

Raport kasowy nr 26/2013 za okres 19-23.12.2013 r. (akta kontroli tom I s. 100).

Z raportu kasowego wynika, że stan kasy na początek okresu wynosił 0 zł  i był zgodny ze stanem wykazanym w poprzednim raporcie kasowym. Zaewidencjonowano 2 operacje, w tym 1  operację przychodową (wpłata do kasy kwoty 800,00 zł oraz 1 operację rozchodową na kwotę 800,00 zł (wpłata do banku kwoty 800,00 zł). Na koniec miesiąca stan gotówki w kasie według raportu wynosił 0 zł stanowił różnicę pomiędzy stanem gotówki ogółem – 800,00 zł a wydatkami. oraz był zgodny ze stanem końcowym wykazanym na koncie księgowym 101-30- kasa dochodów (akta kontroli tom I s. 101).

          W dniu 17.06.2014 r. o godzinie 13,30 przy udziale głównej księgowej oraz w obecności osoby odpowiedzialnej kontrolujący dokonali kontroli gotówki w kasie. Stan kasy wynosił „0” i był zgodny z raportem kasowym nr 9/2014 z dnia 17.06.2014 r. (wydzielony rachunek dochodu) oraz raportem kasowym nr 14/B/2014 za okres od 11 do 17.06.2014 (budżet).

IX. Druki ścisłego zarachowania

Zasady postępowania w zakresie druków ścisłego zarachowania reguluje Instrukcja Obiegu i Kontroli Dokumentów. Osobą odpowiedzialną w tym zakresie jest pracownik zatrudniony na stanowisku starszego referenta do spraw księgowości. W dniu 14.01.2014 r. pobrano jeden bloczek. Wykorzystano dowody od nr 1 do nr 7. Kontrolujący sprawdzili wyrywkowo ostatni dowód wpłaty, który znajduje się pod raportem kasowym nr 8 wydzielonego rachunku dochodów. Bezpośrednią kontrolę nad drukami ścisłego zarachowania sprawuje główna księgowa.

W trakcie prowadzonych czynności sprawdzających ustalono, że kontrolowana jednostka prowadzi kwitariusz przychodowy. Ustalono ponadto, iż w dniu 19.12.2013 r. pobrano za potwierdzeniem bloczek kwitariusza przychodowego od nr 252001 do 252100. Do dnia kontroli wykorzystano bloczek do nr 252040. Sprawdzono również wyrywkowo ostatni nr wykorzystanego dowodu 252040, który znajduje się pod raportem kasowym nr 14/B/2014 poz. 3.          

X. Gospodarka magazynowa

Komisyjnego spisu z natury stanu magazynu żywnościowego dokonano w dniu 31.12.2013 r. Arkusz spisowy zawiera 103 pozycje na łączną wartość 3.215,33 zł. Stwierdzono nadwyżkę w stosunku do stanu księgowego (konto310) o 2,21 zł. Z wyjaśnienia magazyniera wynika, że powstała ona wskutek automatycznego zaokrąglenia wartości w przychodach i rozchodach podczas księgowania komputerowego. Decyzją dyrektora przedszkola dokonano korekty – zmniejszenia kosztów z tytułu nadwyżek.

XI. Umowy najmu i dzierżawy

W 2013 r. obowiązywała  1 umowa dotycząca najmu lokalu mieszkalnego. Umowa zawarta została w dniu 1.06.1998 r. (akta kontroli tom I s.1-2).

Do 30.04.2013 r. należność za wynajem mieszkania wynosiła 269,42 zł. Od 1.05.2013 r. należność za wynajem mieszkania wynosi - 280,50 zł miesięcznie (akta kontroli tom I s. 3).

Łączna kwota dochodów z tego tytułu wraz z opłatami za energię wyniosła 3.648,10 zł. Wszystkie dochody z tego tytułu zostały ujęte w ewidencji księgowej wydzielonego rachunku dochodów w paragrafie 0750- dochody z najmu (akta kontroli tom I s. 86).

XII. Kontrola Zarządcza

W Przedszkolu Publicznym nr 26 w Opolu Regulamin Kontroli Zarządczej wprowadzono zarządzeniem nr1/2011 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 26 w Opolu z dnia 2.01.2011.

Dyrektor przedszkola jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej organizuje szereg działań dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działań z obowiązującymi przepisami prawa oraz   obowiązującymi procedurami   w placówce;

-   skuteczności i efektywności działania;

-   wiarygodności sprawozdań;

-   ochrony zasobów;

-   przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;

-   zapewnienia efektywności i skuteczności przepływu informacji;

-   zarządzania ryzykiem.

W związku z prowadzeniem kontroli zarządczej  w przedszkolu obowiązują również:

  - Wprowadzony Zarządzeniem nr 6/2011 z dnia 23.03.2011 Kodeks etyki pracowników Przedszkola  Publicznego nr 26 Opolu, który wyznacza standardy postępowania. Wszyscy pracownicy zapoznali się z        dokumentem.

    -    Zarządzeniem 4/2012 z dnia 15.03.2012 Dyrektora Przedszkola  Publicznego Nr 26 w Opolu wprowadzono "Procedury zarządzania ryzykiem".

W badanym okresie dyrektor przedszkola skupiła się na identyfikacji i ocenie ryzyka, ustalenia jego skutków oraz funkcjonujących mechanizmów kontrolnych w zakresie  zarządzania finansowego, zarządzania organizacyjno-administracyjnego, oraz efektywności nadzoru pedagogicznego.

   -  Regulamin kontroli wewnętrznej w  Przedszkolu  Publicznym nr 26 Opolu, wprowadzony Zarządzeniem nr 8/2011 z dnia 29.10.2011 r.

         W związku z prowadzoną kontrolą wewnętrzną na dany rok kalendarzowy opracowywany jest plan kontroli wewnętrznej określający zakres kontroli, częstotliwość kontroli oraz osoby upoważnione do przeprowadzania kontroli.                      

             Przedszkole Publiczne nr 26 w Opolu jako placówka publiczna  w celu określenia jasnych zasad i zadań posiada Statut wprowadzony w życie  Uchwałą  Nr 2/11/12 Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 2011r  w sprawie uchwalenia Statutu Przedszkola Publicznego nr 26 w Opolu.

        W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania placówki we wszystkich obszarach do realizacji przez wszystkich pracowników wprowadzono również szereg regulaminów i procedur, z którymi pracownicy są zapoznawani.

         Wszystkie działania  prowadzone  w ramach kontroli zarządczej są omawiane z pracownikami. Dyrektor przedszkola wypełniła ankietę do samooceny kontroli zarządczej za rok 2013 . Na tej podstawie 20.02.2014 roku napisano oświadczenie o stanie kontroli zarządczej dyrektora Przedszkola Publicznego nr 26 w Opolu za 2013 rok, w którym stwierdzono, że w minionym roku w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

 

 

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu (podpisy

Data……………………………

Zespół kontrolny  (podpisy)

Data……………………………

  

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:

.....................................................................................................

.....................................................................................................

 

 

Załączniki do pobrania: 2015-01-30 11:33:15 - wystąpienie pokontrolne (28.00 kB)

Ilość odwiedzin: 2725
Nazwa dokumentu: Przedszkole Publiczne nr 26
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Spadło, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2015-01-30 11:23:29
Data udostępnienia informacji: 2015-01-30 11:23:29
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-30 11:34:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner