logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                        KW.1711.00014.2014

                   Opole,  25 czerwca 2014  r.

PROTOKÓŁ KONTROLI  NR 20/2014

Jednostka kontrolowana

Galeria Sztuki Współczesnej  w Opolu  

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

od 2 do 25 czerwca  2014 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Agnieszka Lisiecka – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Tadeusz Lech - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot kontroli

Prawidłowość gospodarowania ZFŚS i gospodarki kasowej za 2013 rok.

Okres objęty kontrolą

                       2013 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Anna Potocka – dyrektor

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

Anna Potocka - dyrektor

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- gł. księgowa

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- starszy referent ds. ekonomicznych

       Podstawy prawne:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
  2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z  2002 r., Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).
  3. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami).
  4. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1991r. Nr 114, poz. 493).
  5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz.349).

Cel kontroli

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości:

  - gospodarowania ZFŚS,

  - prowadzenia gospodarki kasowej,

  - gospodarowania drukami ścisłego zarachowania.

Metodyka przeprowadzenia kontroli

w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami ZFŚS

Zapoznano się z organizacją gospodarki środkami ZFŚS oraz z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Sprawdzono prawidłowość poszczególnych zapisów pod kątem ich zgodności  z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Na podstawie ewidencji księgowej (konto135, strona Wn) oraz wyciągów bankowych ustalono źródła i kwoty wszystkich wpływów środków pieniężnych na rachunek funduszu socjalnego. Sprawdzono prawidłowość dokonywania odpisów i terminowość ich przekazywania na rachunek bankowy.

Na podstawie ewidencji księgowej ustalono rodzaje i kwoty poszczególnych wydatków z funduszu (konto135, strona Ma).

Sprawdzono oryginały dokumentów stanowiących podstawę danego rodzaju świadczenia lub innego wydatku oraz porównano je z ewidencją księgową i z przelewami bankowymi.

Dokonano analizy dokumentacji księgowej i innej dotyczącej przyznanych świadczeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem i ustawą, w tym w szczególności w zakresie:

- wymaganej dokumentacji,

- czy dokumenty zostały zatwierdzone do wypłaty i podpisane przez upoważnione osoby,

- kwoty przyznanego świadczenia,

- podpisów kierownika jednostki,

- zgodności przyznanego świadczenia z kwotą wypłaconą i z ewidencją księgową,

- zgodności z przyjętym kryterium,

- zgodności zapisów na koncie 135 Rachunek „ZFŚS” z wyciągiem bankowym.

Kryteria

1. Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - ustawa określa zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „Funduszem”, i zasady gospodarowania środkami tego Funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przed-szkolnego.

2. Zgodnie z art. 2 pkt. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - działalność socjalna to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

3. Zgodnie z art. 3 ust. 1-3 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych -  Fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą Fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć Fundusz do wysokości i na zasadach określonych w art. 5 lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe, o którym mowa w ust. 4–6.

4.  Zgodnie z art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych –

 - Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

 - Wysokość odpisu podstawowego, o którym mowa w ust. 1, wynosi na jednego zatrudnionego, z zastrzeżeniem ust. 2a i 3, 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

-  Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego wynosi  w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2.

-  Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2.

-  Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

-  Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć Fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki.

5. Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych:

 - przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od  sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

- zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, z uwzględnieniem ust. 1, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych.

6. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

7. Zgodnie z art. 10 ustawy o rachunkowości - Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości.

8. Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - podstawę naliczania odpisu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zwanej dalej "ustawą", stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).

USTALENIA KONTROLI

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych -zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określił pracodawca w regulaminie ZFŚS stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 1/98 z dnia 07.04.1998r.

Regulamin przewiduje przyznawanie następujących świadczeń: dofinansowanie do kosztów wypoczynku, świadczenia rzeczowe, pożyczki na remont jako świadczenie zwrotne oraz zapomogi losowe. Ponadto przyznawanie wszystkich ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu Regulamin uzależnia od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

Aneksem nr 5 z dnia 06.06.2007r. do zarządzenia nr 1/98 z 07.04.1998r. w sprawie Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych Dyrektor Galerii wprowadził następujące zmiany:

,,Wysokość kwot poszczególnych świadczeń ustala się proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.” (akta kontroli Nr 14/20/I/16).

W związku z powyższym należy stwierdzić, że art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie przewiduje żadnych innych kryteriów przyznawania ulgowych usług i świadczeń oraz wysokości dopłat. Również żaden z pozostałych przepisów ustawy nie zezwala pracodawcy na ich rozbudowanie w regulaminie korzystania z funduszu.

Środki Funduszu są gromadzone w Banku Zachodnim WBK SA na odrębnym rachunku bankowym nr 89 1090 2138 0000 0005 5600 0446. Kontrolą objęto 2013 r.

Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że decyzje w sprawie przyznania świadczeń podejmuje dyrektor Galerii na wniosek przedstawicieli załogi ds. socjalnych opiniujących wnioski o pożyczki na cele mieszkaniowe oraz pomocy bezzwrotnej. Dyrektor Galerii zarządzeniem z 02.11.2001r. w sprawie powołania dwóch przedstawicieli załogi ds. socjalnych powołał dwie osoby, do których obowiązków należy:

- opiniowanie wniosków na pożyczki na cele mieszkaniowe oraz o zapomogi finansowe,

- przedkładanie zaopiniowanych wniosków Dyrektorowi za pośrednictwem Zespołu organizacyjno – ekonomicznego.

Dochody funduszu

Z zawiadomienia banku o stanie środków na rachunkach bankowych  z dnia 02.01.2013r. oraz na podstawie wyciągu bankowego nr 2013/001 wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2013r. wynosił 14.941,69 zł. Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową  (konto 135 – rachunek ZFŚS) (akta kontroli Nr 14/20/I/3-4).

          W 2013r. w kontrolowanej jednostce dokonano odpisu środków budżetowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 20.055,38 zł (akta kontroli Nr 14/20/I/5). Kwota odpisu dotyczyła  pracowników oraz 2 emerytów. Ustalono, że:

- przeciętne wynagrodzenie w II półroczu 2010r. wyniosło 2.917,14,

- procent naliczenia na jednego zatrudnionego (37,5%) - 1.093,93,

- zwiększenie naliczenia na uprawnionego emeryta 182,32.

Fundusz naliczono od:

- 18 etatów x 1.093,93 (20 osób) = 19.690,74,

- 2 emerytów x 182,32 = 364,64.

Razem naliczenie = 20.055,38.

Odpis był zgodny ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za 2013r. złożonym w Kancelarii Urzędu Miasta Opola w dniu 28.02.2013r. oraz zgodny z kontem księgowym 444 – Odpis na ZFŚS. Liczba etatów pracowników, od których dokonano odpisu (18 etatów – 16 pełnych etatów i 4 osoby na ½ etatu) jest zgodna z listą płac oraz ewidencją pracowników za miesiąc grudzień 2013r.

Na podstawie ewidencji księgowej konta 135 – rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia ustalono, że środki budżetowe w całości zostały przekazane na rachunek bankowy funduszu w dniu 28.05.2013r.

Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Wn) wynika, że w 2013 r. wpływy na rachunek bankowy wyniosły ogółem 41.801,11 zł (akta kontroli Nr 14/20/I/17-18). Oprócz dokonanego odpisu wpłynęły także środki z tytułu spłat pożyczek w kwocie 21.738,73 zł i zwrotu prowizji w kwocie 7,00 zł. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono. Łączna kwota środków posiadanych do dyspozycji funduszu w 2013r. wraz ze środkami przeniesionymi z poprzedniego roku wyniosła 56.742,80 zł.       

Wydatki funduszu

 Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Ma) wynika, że zaewidencjonowane wydatki z rachunku bankowego ZFŚS w kontrolowanym okresie wyniosły ogółem 41.878,62 zł. Wydatki dotyczyły niżej wymienionych rodzajów świadczeń:

  • dofinansowania do wypoczynku w kwocie 8.275,00 zł,
  • bonów towarowych w kwocie 13.093,82 zł,
  • pożyczek mieszkaniowych w kwocie 20.500,00 zł.

Saldo konta 135 na dzień 31.12.2013 r. wynosiło 14.864,18 zł i było zgodne z zawiadomieniem banku o stanie środków na rachunkach bankowych  z dnia 02.01.2014r.  oraz wyciągiem bankowym nr 2013/037 (akta kontroli Nr 14/20/I/17-18).

Wszystkie skontrolowane wydatki posiadały oryginały dokumentacji stanowiącej podstawę przyznania poszczególnych świadczeń i potwierdzającą ich wypłatę. Dokumenty te zostały zatwierdzone do wypłaty i podpisane przez upoważnione osoby. Wydatki dot. świadczeń zostały poniesione zgodnie z Regulaminem ZFŚS i stosownymi w tym zakresie przepisami.

W 2013r. świadczenia wypłacano tylko pracownikom Galerii, żaden emeryt w tym roku nie złożył wniosku o dofinansowanie. W 2013r. sporządzono 14 protokołów posiedzeń Komisji, wszystkie zostały zaakceptowane przez Dyrektora i członków Komisji.

Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń przedstawiają się następująco:

dofinansowania do wypoczynku w kwocie 8.275,00 zł

Dofinansowanie przyznawane jest raz w roku w związku z urlopem wypoczynkowym co najmniej 10 dniowym. W 2013 r. dofinansowanie przyznano 10 osobom, w kwotach od 850,00 zł do 900,00 zł.  W tym: 1 osobie 850,00 zł, 1 osobie 225,00 zł, 8 osobom po 900,00 zł. W każdym przypadku wysokość przyznanego dofinansowania uzależniona była od dochodu osoby uprawnionej (900 zł – od dochodu w wysokości do 4.500,00 zł oraz 850,00 zł od dochodu powyżej 4.500,00 zł) oraz wymiaru zatrudnienia. Podstawą ich przyznania był wniosek pracownika wraz z kartą urlopową zaakceptowany przez Komisję. Ustalono, że w każdym przypadku świadczenia te przyznano zgodnie z regulaminem tj. osobom o najniższym dochodzie na osobę w rodzinie.

pożyczki mieszkaniowe w kwocie 20.500,00 zł.

Udzielono 10 pożyczek pracownikom, w tym:

- 3 pożyczki po 2.000,00 zł, 2 pożyczki po 1.000,00 zł, 1 pożyczkę w kwocie 500,00 zł, 4 pożyczki na remont domu po 3.000,00 zł.

Podstawą przyznania pożyczek były podania oraz kserokopie aktów notarialnych - w przypadku pożyczek udzielanych na remont domu złożone przez pracowników. W sprawie przyznanych pożyczek każdorazowo sporządzono umowy. Kwoty wypłaconych pożyczek są zgodne z podaniami, regulaminem i decyzjami dyrektora. Na podstawie wydruku konta 240 – pożyczki mieszkaniowe (akta kontroli Nr 14/20/I/15) oraz listy płac za XII.2013r. Ustalono, że wszystkie pożyczki spłacane są na bieżąco, natomiast odsetki potrącane jednorazowo przy wypłacie.

bony towarowe w kwocie 13.093,82 zł

W 2013r. Komisja Socjalna dwukrotnie na posiedzeniach w dniach 08.03.2013r. i 02.12.2013r. postanowiła przydzielić 20 pracownikom bony towarowe. Wartość bonów w marcu wynosiła od 150,00 do 350,00 zł, natomiast w grudniu wynosiła od 160,00 zł do 400,00 zł. Przy przyznawaniu brany pod uwagę był dochód na członka rodziny oraz wymiar etatu.

Na podstawie wyciągów bankowych nr 2013/040, 2013/091, 2013/110, 2013/112, 2013/125, 2013/143, 2013/160, 2013/192, 2013/194 ustalono, że łącznie w 2013 r. podatek od osób fizycznych wyniósł 3.788,00 zł. i został w całości przekazany do Urzędu Skarbowego (akta kontroli Nr 14/20/I/32-51).

Gospodarka kasowa  i druki ścisłego zarachowania

Pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie kasy w jednostce jest osoba zatrudniona na stanowisku starszego referenta ds. ekonomicznych, która złożyła deklarację o odpowiedzialności materialnej. Gospodarkę kasową reguluje Instrukcja gospodarki kasowej wprowadzona zarządzeniem nr 8/2003 dyrektora Galerii w Opolu z dnia 30.12.2003r. Zgodnie z w/w instrukcją pogotowie kasowe w jednostce wynosi 500,00 zł. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) W systemie całodobowym zatrudniona jest ochrona, przez co zapewniona jest należyta ochrona wartości pieniężnych przed zniszczeniem, utratą lub zaginięciem.

         Raporty kasowe oraz konta analityczne konta 101-kasa prowadzone są wg nazwy rachunku, którego dotyczą operacje finansowe tj. koszty i przychody oraz sumy depozytowe. Na koniec 2013r. salda wszystkich kont analitycznych wynosiły 0 i były zgodne z raportem kasowym nr 12/2013/III (akta kontroli Nr 14/20/I/30). Kontrolą objęto gospodarkę kasową kosztów za październik, listopad i grudzień 2013r. W kontrolowanym okresie sporządzono 5 raportów kasowych od nr 10/2013 do nr 12/2013/III. Raporty kasowe numerowane są narastająco. Wszystkie zapisy w raportach kasowych zarówno po stronie przychodów jak i rozchodów są zgodne z zapisami na koncie księgowym 101- „kasa”. Zachowana jest ciągłość sald między kolejnymi raportami kasowymi.  W żadnym dniu stan gotówki w kasie nie przekroczył kwoty stanowiącej pogotowie kasowe. Do wszystkich raportów dołączone są dowody stanowiące podstawę zapisów w tych raportach. Wszystkie obroty gotówkowe dokumentowane są dowodami kasowymi i innymi dowodami księgowymi.

          Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że raporty kasowe sporządzane są co najmniej na koniec miesiąca, a w trakcie danego miesiąca według potrzeb.

          Dokonano analizy dowodów dołączonych do wszystkich pięciu niżej wymienionych raportów kasowych :

Raport kasowy nr 10/2013 od 01.10.13 – 31.10.13 (akta kontroli Nr 14/20/I/26).

Zaewidencjonowano 17 operacji, w tym 9 operacje rozchodowych. Podstawą ewidencji w raporcie poszczególnych operacji rozchodowych były: 6 faktur , 1 rozliczenie zaliczki, 1 rozliczenie delegacji oraz 1 (bankowy dowód wpłaty) – rozliczenie raportu. Faktury dotyczyły opłaty za prasę, zakupu znaczków pocztowych, zakupu rafii do kwiatów, artykułów spożywczych i zakupu wełny drzewnej. 8 operacji przychodowych na KP: 7 przychodów ze sprzedaży biletów wstępu, wydawnictw oraz opłat za kursy prowadzone przez Galerię oraz 1 pobranie czekiem gotówkowym (pogotowie kasowe – rozliczenie raportu).

Raport kasowy nr 11/2013 od 04.11.13 – 29.11.13 (akta kontroli Nr 14/20/I/27).

Zaewidencjonowano 18 operacji, w tym 14 operacje rozchodowych. Podstawą ewidencji w raporcie poszczególnych operacji rozchodowych były: 11 faktur , 2 rozliczenia delegacji. Faktury dotyczyły zakupu prasy codziennej, opłaty geodezyjnej UM, zakupu energizera do wystawy, zakupu znaczków pocztowych, artykułów spożywczych oraz pieczątek. 4 operacje przychodowe: 3 ze sprzedaży biletów i wydawnictw, 1 pobranie czeku gotówkowego do rozliczenia raportu.

Raport kasowy nr 12/2013 od 01.12.13 – 10.12.13 (akta kontroli Nr 14/20/I/28).

Zaewidencjonowano 14 operacji, w tym 4 operacje rozchodowe. Podstawą ewidencji w raporcie poszczególnych operacji były: 2 faktury dotyczące opłaty za prasę, opłaty do Urzędu Miasta Opola za uzgodnienie dokumentacji projektowej, 1 rozliczenie delegacji. 10 operacji przychodowych na podstawie KP – przychody ze sprzedaży biletów wstępu i 1 realizacja czeku gotówkowego.

Raport kasowy nr 12/2013/II od 10.12.13 do 18.12.13 (akta kontroli Nr 14/20/I/29).

Zaewidencjonowano 21 operacji kasowych, w tym 6 operacji rozchodowych: zaliczka na delegację, opłata za polisę ubezpieczeniową do delegacji, zakup znaczków pocztowych, rozliczenie delegacji wpłata do banku – rozliczenie raportu. 15 operacji przychodowych dotyczyły zlecenia płatniczego na zaliczkę do delegacji, przychodów ze sprzedaży biletów wstępu do Galerii, pobranie gotówki czekiem.

Raport kasowy nr 12/2013/III od 19.12.13 do 30.12.13 (akta kontroli Nr 14/20/I/30).

Zaewidencjonowano 12 operacji, w tym 7 operacji rozchodowych: 4 rozliczenia delegacji, opłaty za prasę, wpłaty gotówki wpływu za bilety wstępu i wydawnictwa, wpłaty – rozliczenia raportu kasowego. 5 operacji przychodowych na kwitariuszach: 4 to wpływy ze sprzedaży biletów oraz 1 pobranie czekiem gotówkowym rozliczenie raportu.

We wszystkich przypadkach  operacje zaksięgowano na koncie 140 „Środki pieniężne w drodze” (akta kontroli Nr 14/20/I/52-56).

W 2013 r. główna księgowa przeprowadziła 2 kontrole kasy w dniach: 30.04.2013 r. oraz 31.10.2013r.  W każdym przypadku stan gotówki w kasie był zgodny z raportami kasowymi odpowiednio nr 4/2013 i 10/2013.

          Według konta 101 – „Kasa” stan kasy na dzień 31.12.2013 r. wynosił 0,00 zł i był zgodny z raportem kasowym nr 12/2013/III (akta kontroli Nr 14/20/I/20-22,30).

          W dniu 05.06.2014 r. o godzinie 13,15 przy udziale głównej księgowej oraz w obecności osoby odpowiedzialnej kontrolujący dokonali kontroli gotówki w kasie. Rzeczywisty stan gotówki w kasie wynosił 622,00 zł i był zgodny z raportem kasowym nr 6/2014.

Druki ścisłego zarachowania

Zasady postępowania w zakresie druków ścisłego zarachowania reguluje Instrukcja obiegu dokumentów – § 2 pkt. 2.3.1. Osobą odpowiedzialną w tym zakresie jest pracownik zatrudniony na stanowisku starszego referenta ds. ekonomicznych, który prowadzi rejestr tych druków. Bezpośrednią kontrolę nad drukami ścisłego zarachowania sprawuje główna księgowa. Jednostka prowadzi druki – kwitariusze przychodowe oraz druki czeków gotówkowych.

W dniu 07.01.2014 r. w obecności osoby prowadzącej ewidencję główna księgowa przeprowadziła inwentaryzację druków ścisłego zarachowania. Sporządzono protokół nr 1/2014, z którego wynika, że stwierdzono zgodność stanu faktycznego z prowadzoną ewidencją.

W trakcie kontroli, tj. w dniu 17.06.2014r. sprawdzono posiadane na stanie jednostki kwitariusze przychodowe oraz stan czeków gotówkowych.

Z rejestru wynika, że w dniu 02.09.2013r. zaprzychodowano do księgi druków ścisłego zarachowania czeki gotówkowe:

-od nr 4003425260 do nr 4003425279 (25 szt.).

W 2013r. rozchodowano następujące czeki:

- od nr 4003425260 do nr 4003425266 (7 szt.).

W 2014r. rozchodowano następujące czeki:

- od nr 4003425267 do nr 4003425276 (10 szt.).

Na dzień 17.06.2014r. pozostały czeki od nr 4003425277 do nr 4003425279 (3 szt.).

Ponadto sprawdzono wszystkie anulowane czeki w 2013r. o nr 4003266583 oraz 4003266586.

Ponadto z rejestru wynika, że w dniu 29.04.2013r. zaprzychodowano do księgi druków ścisłego zarachowania kwitariusze przychodowe:

- od nr WA 7389801 do nr 7389900 (100 szt.).

Kontroli poddano kwitariusze wykorzystane w miesiącu grudniu 2013r.

Raporty kasowe – grudzień 2013r.:

- od nr WA 7389850 wystawiony na kwotę 812,00 zł  do nr 7389859 wystawiony na kwotę 548,38 zł (10 szt.) – RK 12/2013/I,

- od nr WA 7389860 wystawiony na kwotę 303,28 zł  do nr 7389874 wystawiony na kwotę 610,00 zł (15 szt.) – RK 12/2013/II,

- od nr WA 7389875 wystawiony na kwotę 1.040,00 zł  do nr 7389879 wystawiony na kwotę 361,02 zł (5 szt.) – RK 12/2013/III.

Ponadto sprawdzono wszystkie anulowane kwitariusze. W 2013r. anulowano 1 szt. o nr WA 2902195.

W kontrolowanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

          

         Jednostka kontrolowana

 W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu.

(podpisy)

Data: ........................

            Zespół kontrolny

                   (podpisy)

 

 

Data:....................

         

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2015-01-30 11:41:43 - wystąpienie pokontrolne (28.00 kB)

Ilość odwiedzin: 2635
Nazwa dokumentu: Galeria Sztuki Współczesnej
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2015-01-30 11:34:48
Data udostępnienia informacji: 2015-01-30 11:34:48
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-30 11:44:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner