logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KW-I-1711.00021/2014

              Opole, 08.09.2014 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI nr 28/14 (uproszczonej)

Jednostka kontrolowana

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

21.08.2014 r.-05.09.2014 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Jacek Spadło inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Tadeusz Lech - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot kontroli

Prawidłowość postępowania w sprawie spłaty zadłużenia z tytułu najmu (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

Okres objęty kontrolą

2010 r. – 2014 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Zofia TwarduśDyrektor Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

Zofia TwarduśDyrektor Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– Kierownik Referatu Czynszów i Windykacji

Podstawy prawne

1. Uchwała nr LXVI/680/10 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Opole oraz jego jednostkom organizacyjnym.

Cel kontroli

Celem kontroli było ustalenie prawidłowości postępowania w sprawie spłaty zadłużenia z tytułu najmu lokalu(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

Ustalenia szczegółowe kontroli

W związku ze złożonym w dniu 7 sierpnia 2014 r. pismem przez Państwa (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w sprawie prawidłowości postępowania dotyczącego spłaty zadłużenia z tytułu najmu lokalu (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)dokonano analizy dokumentacji źródłowej (akta kontroli tom I s. 1-20). Z akt sprawy udostępnionej przez Panią (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)Kierownika Referatu Czynszów i Windykacji Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych wynika, że;

1. Umowa najmu lokalu mieszkalnego (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w Opolu została zawarta z (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)Podpisując umowę najmu najemca zobowiązał się do regularnego wnoszenia opłat z tytułu jego zajmowania (akta kontroli tom I s. 21-24).

2.  Z uwagi na zaległości w opłatach pismem z dnia 15.12.1998 r. umowa najmu została rozwiązana z dniem 31 stycznia 1999r. i od dnia 1 lutego 1999r. przedmiotowy lokal zajmowany jest bez tytułu prawnego (akta kontroli tom I s. 25).

3. W dniu 27.08.2010 r. Pan (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zwrócił się pismem do Prezydenta Opola z wnioskiem w sprawie spłaty zadłużenia za lokal(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). W odpowiedzi na złożony wniosek pismem z dnia 6 września 2010r. Nr L.RLMU.MP.71435-136/2010 Pan Janusz Kwiatkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Opola wyraził Panu (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) zgodę na spłatę zaległości w kwocie 76. 497,61 ( według stanu na dzień 31 sierpnia 2010r.) w 60 ratach miesięcznych płatnych wraz z opłatami bieżącymi. Należność zawierała odsetki naliczone na dzień 30 września 2008r. w wysokości 22 624,00zł (akta kontroli tom I s. 26).

4. Umowa ratalna o spłatę zadłużenia nie została przez Pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)podpisana, a pod wspomnianą umową figuruje odręczna adnotacja o następującej treści – „W dniu 8.10.2010 r. Pan (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) odmówił podpisania umowy o spłatę zadłużenia argumentując zgodę na spłatę kwoty 54.323,61 zł w 60 ratach – pismo L.RLMU.MP.71435-136/2010 z dnia 29.09.2010 r.” Treść tej adnotacji najprawdopodobniej sporządzona została przez ówczesnego(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Nadmienić również należy, że w opisywanym okresie obowiązywała umowa nr 8/2009 o zarządzanie zasobem komunalnym położonym w tzw. III Rejonie miasta Opola w tym(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), która zawarta została z (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)z dniem 1 marca 2009r. na czas określony do dnia 31 grudnia 2011r.

    (akta kontroli tom I s. 27).

5. W związku z powyższym zgodnie ze złożonymi do protokołu wnioskami przez Pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w dniu 23.08.2010 r. oraz 27.09.2010 r. pismem  Nr L.RLMU.MP.71435-136/2010 dnia 29.09.2010 r. Pan Arkadiusz Karbowiak – Zastępca Prezydenta Miasta wyraził zgodę na spłatę zaległości w kwocie 54 323,61zł w 60 ratach miesięcznych płatnych wraz z opłatami bieżącymi. Kwota nie zawiera odsetek naliczonych na dzień 30 września 2008r. (akta kontroli tom I s. 28).

6. W związku z ww. pismem ówczesny zarządca nieruchomości sporządził umowę z dnia 29.09.2010 r. o spłatę ww. zadłużenia w kwocie 54 323,61zł w 60-ciu równych ratach płatnych do 25 każdego miesiąca wraz należnością bieżącą. Wysokość rat wynosi 905,39zł. Umowa została przez Pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)podpisana dnia 15 listopada 2010r. (akta kontroli tom I s. 29).

7. Pismem z dnia 24 grudnia 2012r. Nr ZZK-CW.7146.1.00060.2012.MP Pan Krzysztof Początek - Zastępca Prezydenta Miasta wyraził zgodę na zawieszenie płatności rat, wynikających z umowy o spłatę zadłużenia zawartej w dniu 29 września 2009r., na okres: grudzień 2012r. – czerwiec 2013r. Zawieszenie spłaty rat związane było ze stanem zdrowia dłużnika i jego trudną sytuacją materialną. Zaznaczyć przy tym należy, iż prolongata nie dotyczyła opłat bieżących (akta kontroli tom I s.30).

8. Ponadto pismo Państwa (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zawiera w swojej treści prośbę (wniosek) o umorzenie odsetek po spłacie zadłużenia. Decyzja taka jest możliwa zgodnie z zapisami Uchwały nr LXVI/680/10 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 2010 r.

         W wyniku weryfikacji kartoteki finansowej lokalu mieszkalnego położonego w Opolu (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)po uwzględnieniu w Zintegrowanym Systemie Wspierającym Zrządzanie „GRANIT” ww. układu ratalnego oraz poprawnym skojarzeniu rozrachunków ustalono, że na dzień 3 września 2014r. saldo konta czynszowego wykazuje zadłużenie w wysokości 23 176,73 zł natomiast saldo konta odsetkowego wynosi 37 923,07 zł (do zapłaty).

W poniższych tabelach zestawiono wysokość należności miesięcznych w okresie obowiązywania zawartej umowy o ratalną spłatę należności oraz wpłat dokonywanych przez Pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

Rok: 2010

Miesiąc:

Naliczenie:

Rata:

Suma do zapłaty:

Wysokość wpłaty:

Stan

zadłużenia

 

B.O:

 

 

 

 

77.480,01 zł

Listopad

532,40 zł

905,39 zł

1.437,79 zł

1.437,79zł

76.574,62 zł

Grudzień

491,53 zł

905,39 zł

1.396,92 zł

1.396,92 zł

75.669,23 zł

 

Rok: 2011

 

Miesiąc:

Naliczenie:

Rata:

Suma do zapłaty:

Wysokość wpłaty:

 

Stan zadłużenia

 

Styczeń

504,82 zł

905,39  zł

1.410,21 zł

905,39 zł

75.268,66 zł

Luty

504,82 zł

905,39 zł

1.410,21 zł

1.015,72 zł

74.757,76 zł

Marzec

524,37 zł

905,39 zł

1.429,76 zł

524,37 zł

74.757,76 zł

Kwiecień

524,37 zł

905,39 zł

1.429,76 zł

905,39 zł

74.376,74 zł

Maj

524,37 zł

905,39 zł

1.429,76 zł

905,39 zł

73.995,72 zł

Czerwiec

537,10 zł

905,39 zł

1.442,49 zł

905,39 zł

73.627,43 zł

Lipiec

537,10 zł

905,39 zł

1.442,49 zł

905,39 zł

73.259,14 zł

Sierpień

537,10 zł

905,39 zł

1.442,49 zł

605,39 zł

73.190,85 zł

Wrzesień

537,10 zł

905,39 zł

1.442,49 zł

2.254,13 zł

71.473,82 zł

Październik

537,10 zł

905,39 zł

1.442,49 zł

2.516,69 zł

69.494,23 zł

Listopad

537,10 zł

905,39 zł

1.442,49 zł

4.321,39 zł

65.709,94 zł

Grudzień

537,10 zł

905,39 zł

1.442,49 zł

537,10 zł

65.709,94 zł

Rok: 2012

 

Miesiąc:

 

Naliczenie:

 

Rata:

 

Suma do zapłaty:


Wysokość wpłaty:

 

Stan

zadłużenia

 

Styczeń

541,49 zł

905,39 zł

1.446,88 zł

905,39 zł

65.346,04 zł

Luty

541,49 zł

905,39 zł

1.446,88 zł

905,39 zł

64.982,14 zł

Marzec

541,49 zł

905,39 zł

1.446,88 zł

1.082,98 zł

64.440,65 zł

Kwiecień

541,49 zł

905,39 zł

1.446,88 zł

905,39 zł

64.076,75 zł

Maj

839,64 zł

905,39 zł

1.745,03 zł

1.446,88 zł

63.469,51 zł

Czerwiec

553,67 zł

905,39 zł

1.459,06 zł

1.446,88 zł

62.576,30 zł

Lipiec

553,67 zł

905,39 zł

1.459,06 zł

1.467,91 zł

61.662,06 zł

Sierpień

553,67 zł

905,39 zł

1.459,06 zł

1.459,06 zł

60.756,67 zł

Wrzesień

553,67 zł

905,39 zł

1.459,06 zł

1.459,06 zł

59.851,28 zł

Październik

553,67 zł

905,39 zł

1.459,06 zł

1.459,06 zł

58.945,89 zł

Listopad

553,67 zł

905,39 zł

1.459,06 zł

1.459,06 zł

58.040,50 zł

Grudzień

553,67 zł

prolongata spłaty

553,67 zł

553,67 zł

58 040,50 zł

Rok: 2013

 

Miesiąc:

 

Naliczenie:

Rata:

Suma do zapłaty:

 

Wysokość wpłaty:

 

Stan

zadłużenia

 

Styczeń

558,12 zł

prolongata spłaty

558,12 zł

554,00 zł

58.044,62 zł

Luty

558,12 zł

prolongata spłaty

558,12 zł

554,00 zł

58.048,74 zł

Marzec

558,12 zł

prolongata spłaty

558,12 zł

558,12 zł

58.048,74 zł

Kwiecień

1 108,78 zł

prolongata spłaty

1.108,78 zł

558,12 zł

58.599,40 zł

Maj

583,02 zł

prolongata spłaty

583,02 zł

835,24 zł

58.347,18 zł

Czerwiec

583,02 zł

prolongata spłaty

583,02 zł

583,02 zł

58.347,18 zł

Lipiec

561,02 zł

905,39 zł

1.466,41 zł

1.488,41 zł

57.419,79 zł

Sierpień

561,02 zł

905,39 zł

1.466,41 zł

1.490,00 zł

56.490,81 zł

Wrzesień

667,97 zł

905,39 zł

1.573,36 zł

1.466,41 zł

55.692,37 zł

Październik

561,02 zł

905,39 zł

1.466,41 zł

1.466,41 zł

54.786,98 zł

Listopad

    30.263,32 zł *

905,39 zł

1.466,41 zł

1.466,41 zł

83.583,89 zł

Grudzień

561,02 zł

905,39 zł

1.466,41 zł

1.466,41 zł

82.678,50 zł

Rok: 2014

 

Miesiąc:

 

Naliczenie:

 

Rata:

 

Suma do zapłaty:

 

Wysokość wpłaty:

 

Stan

Zadłużenia

 

Styczeń

565,78 zł

905,39 zł

1.471,17 zł

1.466,41 zł

81.777,87 zł

Luty

565,78 zł

905,39 zł

1.471,17 zł

1.466,41 zł

80.877,24 zł

Marzec

565,78 zł

905,39 zł

1.471,17 zł

1.471,17 zł

79.971,85 zł

Kwiecień

    -13 864,38 zł *

905,39 zł

1.471,17 zł

1.471,17 zł

64.636,30 zł

Maj

565,78 zł

905,39 zł

1.471,17 zł

1.471,17 zł

63.730,91 zł

Czerwiec

650,84 zł

905,39 zł

1.556,23 zł

1.471,17 zł

62.910,58 zł

Lipiec

565,78 zł

905,39 zł

1.471,17 zł

1.471,17 zł

62.005,19 zł

 

* Dnia 18 listopada 2013r. na kartotekach finansowych użytkowników zasobu komunalnego miasta Opola, w tym na kartotece pana(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), zostały zaksięgowane odsetki od nieterminowych wpłat naliczone na dzień 31 października 2013r. Z uwagi na fakt, iż Pan (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)realizuje zawartą umowę o ratalną spłatę należności oraz biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy uchwały Nr LXVI/680/10 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 2010 r. zgodnie z którymi od należności, której termin spłaty odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek, w rozrachunkach kartoteki finansowej Pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)uwzględniono ww. układ negocjacyjny. Po wprowadzeniu układu negocjacyjnego, ponownym prawidłowym skojarzeniu rozrachunków skorygowano naliczone odsetki o kwotę 14 488,29zł. Powyższa korekta została zaksięgowana na kartotece Pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)dnia 30 kwietnia 2014r.

     Podstawą naliczenia ww. odsetek stanowi art. 481 § 1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz.93 z późn. zm.) oraz umowa najmu lokalu zgodnie
z którą w przypadku, gdy dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. z 2008r., Nr 220 poz.1434) wysokość odsetek ustawowych ustala się na 13% w stosunku rocznym.

Podsumowanie

  1. Po przeanalizowaniu dokumentacji źródłowej sprawy dotyczącej należności figurującej na kartotece finansowej lokalu mieszkalnego położonego (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)ustalono, że na dzień 18 sierpnia 2014 r. saldo konta czynszowego wskazuje zadłużenie w wysokości 24.082,12 zł natomiast saldo konta odsetkowego wynosi 37.923,08 zł (do zapłaty).
  2. Ustalenie stanu faktycznego podczas incydentu opisanego na stronie nr 1 pisma Pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)z dnia 05.08.2014 r., którego uczestnikiem była (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)jest w obecnym czasie niemożliwe. Umowa nr 8/2009 o zarządzanie zasobem komunalnym położonym w tzw. III Rejonie miasta Opola w tym przy (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)została rozwiązana z dniem  31 grudnia 2011 r.
  3. Wniosek Pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)o umorzenie odsetek może zostać zrealizowany zgodnie z zapisami § 3 ust. 1-5 oraz § 4 ust.1 pkt 2 (Uchwały nr LXVI/680/10 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Opole oraz jego jednostkom organizacyjnym) wtedy gdy zostanie przez niego spełniona deklaracja spłaty istniejącego zadłużenia. Wniosek taki w formie pisemnej należy  złożyć do Prezydenta miasta Opola.

 

Zgodnie z pkt. 42-45 rozdziału III procedur kontroli instytucjonalnej stanowiących załącznik do zarządzenia wewnętrznego nr KWiA-I.0142.00003.2012 Naczelnika Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu z dnia 30 maja  2012 r.: - w uproszczonym postępowaniu kontrolnym  wnoszone uwagi i zastrzeżenia  ujmowane są bezpośrednio w protokole kontroli. Wersja przedstawiona kierownikowi jednostki kontrolowanej jest wersją ostateczną. Naczelnik Wydziału zatwierdza protokół z uproszczonego postępowania kontrolnego i podpisuje go. W uproszczonym postępowaniu kontrolnym nie przygotowuje się wniosków pokontrolnych. Prezydent zapoznaje się z jej wynikami bezpośrednio z protokołu kontroli. Akceptacja wyników kontroli przez Prezydenta stanowi podstawę do sformułowania zaleceń.

 

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu.

(podpisy)

Data: ........................

 Zespół kontrolny (podpisy)

 

 

 

Data: ……………………………….

 

Zatwierdził: (Naczelnik Wydziału)

Data:

Akceptuję: (Prezydent)

Data:

 

 

 

Ilość odwiedzin: 2493
Nazwa dokumentu: Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Spadło, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2015-01-30 13:32:08
Data udostępnienia informacji: 2015-01-30 13:32:08
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-30 13:39:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner