logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

KW.1711.00023.2014

                   Opole, 10 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI nr  32/14 (uproszczona)

Jednostka kontrolowana

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”

ul. Stoińskiego 8. 45-722 Opole

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

10.09.2014r. - 20.10.2014r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Wiesław Pałczyński inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Tadeusz Lech - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot kontroli

Gospodarka finansowa, gospodarka kasowa, ZFŚS

Okres objęty kontrolą

 2014 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Waldemar Maciaszczyk – Dyrektor

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

Waldemar Maciaszczyk – Dyrektor

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– Gł. Księgowa

Podstawy prawne

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.  1240 z późniejszymi zmianami).

  2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z  2013 r., poz. 330).

  3. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 592, z późniejszymi zmianami).

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w   sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43 poz. 349).

Cel kontroli

     Kontrolę przeprowadzono w związku ze skargą podopiecznego z dnia 19.09.2014 r. (akta kontroli Nr 32/14/I/1-2). Celem kontroli było:

         - dokonanie oceny prawidłowości wydatkowania środków budżetowych  otrzymanych z Urzędu Miasta Opola w 2014 r.,

         -  sprawdzenie zgodności sporządzanych sprawozdań z ewidencją księgową w zakresie dochodów i wydatków,

-   sprawdzenie prawidłowości gospodarowania ZFŚS,

-   sprawdzenie prawidłowości prowadzenia gospodarki kasowej,

-   sprawdzenie prawidłowości gospodarowania drukami ścisłego zarachowania.

Kryteria

1. Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w   sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - podstawę naliczania odpisu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zwanej dalej "ustawą", stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).

2. Zgodnie z art. 2 pkt. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - działalność socjalna to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Metodyka przeprowadzenia kontroli.

Na podstawie ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola ustalono kwoty środków przekazanych do jednostki na działalność w 2014 r.  Wykazane w poszczególnych sprawozdaniach kwoty dochodów i wydatków porównano z ewidencją księgową jednostki kontrolowanej, wyciągami bankowymi oraz dowodami źródłowymi. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności z przepisami i planem finansowym.

Szczegółową kontrolą objęto:

     - zgodność z ewidencją i decyzjami MOPR naliczonych, otrzymanych i odprowadzonych do Urzędu Miasta dochodów budżetowych,

    -  zapisy w ewidencji księgowej dotyczące wpływów i wydatków środków otrzymanych z Urzędu Miasta Opola,

     - wpływy i wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W zakresie gospodarki kasowej dane z ewidencji księgowej porównano z raportami kasowymi. W zakresie druków ścisłego zarachowania zapoznano się z zasadami i sposobem postępowania oraz sprawdzono ciągłość numeracji dotychczas wykorzystanych kwitariuszy przychodowych i rozchodowych.

Sprawdzono również czy jednostka posiada opracowane na piśmie procedury kontroli zarządczej oraz czy procedury te są dostosowane do specyfiki  jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.

USTALENIA KONTROLI

W zakresie spraw organizacyjno-kadrowych

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” Magnolia” w Opolu przy ul. Stoińskiego 8 został powołany uchwałą Nr XLVIII/454/97 Rady Miasta Opola  z dnia 20 listopada 1997 r. Siedzibą jednostki jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Stoińskiego 8. Nieruchomość została przez  Zarząd Miasta Opola przekazana nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GN 7224.c/58/97 z dnia 5 listopada 1998 r. Ponadto w budynku dawnego Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Dambonia 3 utworzono filię Środowiskowego Domu. W dniu 01.10.2013 r. pomiędzy dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” Magnolia” w Opolu, a  dyrektorem Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu została zawarta umowa użyczenia części pomieszczeń tego budynku (akta kontroli Nr 32/14/I/5-6).

         Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia”, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej (ośrodkiem wsparcia), prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Realizuje zadania  określone statutem  jako zadania zlecone gminie  przez administrację rządową.

W okresie objętym kontrolą dyrektorem jednostki był pan Waldemar Maciaszczyk powołany na to stanowisko 1 lipca 2003 r.

         Głównym księgowym jest pani(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), która przebywa na urlopie macierzyńskim. Na zastępstwo do czasu powrotu pracownika z urlopu macierzyńskiego zatrudniona jest pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)od dnia 17.02.2014 r. w wymiarze 0,5 etatu (akta kontroli Nr 32/14/I/7-8).

         Z zapisów książki kontroli (akta kontroli Nr 32/14/I/9-14) wynika, że w latach 2013-2014 r. w jednostce przeprowadzone zostały 2 kontrole zewnętrzne przez:

- Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu w zakresie urzędowej kontroli żywności na wniosek strony (październik 2013 r.), bez zaleceń,

-  Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola, w zakresie decyzji kierujących  do Domu oraz w zakresie wydatków bieżących (sierpień 2014 r.) bez zaleceń.

Na dzień 31.12.2013 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy „Magnolia” zatrudnionych było ogółem 18 osób na 13,58 etatach, na następujących stanowiskach: dyrektor, gł. księgowa, pracownik d/s kadr, konserwator, pracownik gospodarczy, główny specjalista psycholog,  terapeuci, instruktor terapii zajęciowej,   główny specjalista psychiatra, pracownik kulturalno -oświatowy, pracownik socjalny (akta kontroli Nr 32/14/I/41). Na dzień 15.10.2014 r. zatrudnionych było 24 osoby na 18,50 etatach (akta kontroli Nr 32/14/I/41).

Jednostka kontrolowana prowadzi 2 rachunki bankowe w Banku Millenium SA w Opolu tj.:

- rachunek podstawowy nr 43 1160 2202 0000 0002 1668 0376,

- rachunek ZFŚŚ nr 74 1160 2202 0000 0002 1668 0400.

W zakresie dochodów

W dniu 08.07.2014 r. jednostka kontrolowana złożyła w Referacie Księgowości Organu Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta Opola kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od stycznia do 30 czerwca 2014 r. (akta kontroli Nr 32/14/I/15). Ze sprawozdania wynika, że dochody wykonane w tym okresie wyniosły ogółem 10.597,09 zł i zostały uzyskane w paragrafie 0830 – wpływy z usług.

         W wyniku kontroli ustalono, że uzyskane dochody są zgodne z ewidencją księgową (konta 130 – 003 - rachunek bieżący dochodów jednostki, 221- należności z tytułu dochodów budżetowych oraz konto 720- przychody z tytułu dochodów budżetowych) (akta kontroli Nr 32/14/I/18-22). Wszystkie dochody dotyczyły opłat za pobyt i usługi uczestników. Przypisów wpłat od podopiecznych w każdym przypadku dokonywano na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Uzyskane dochody w całości zostały odprowadzone na konto Urzędu Miasta Opola (akta kontroli Nr 32/14/I/16-17, 23).

W zakresie wydatków

Z ewidencji księgowej prowadzonej przez Referat Księgowości Organu Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta Opola wynika, że w okresie od stycznia do sierpnia 2014 r. przekazano do jednostki kontrolowanej ogółem 593.638,80 zł (akta kontroli Nr 32/14/I/23-24). W dniu 05.09.2014 r. jednostka kontrolowana złożyła w Referacie Księgowości Organu Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta Opola zbiorcze sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od stycznia do 31 sierpnia 2014 r. (akta kontroli Nr 32/14/I/25). Ze sprawozdania wynika, że kwota wydatków w tym okresie wyniosła ogółem 590.938,80 zł.  Ustalono, że różnica w kwocie 2.700,00 zł dotyczyła mylnie przekazanych środków  i została zwrócona do Urzędu Miasta Opola w dniu 24.07.2014 r. (WB Nr 83).

Na kwotę wydatków składały się wydatki zrealizowane w ramach trzech niżej wymienionych zadań finansowanych ze środków Urzędu Wojewódzkiego w Opolu i Urzędu Miasta Opola rozliczonych odrębnymi sprawozdaniami Rb-28S (akta kontroli Nr 32/14/I/28-35). Szczegółową kontrolą objęto zadania finansowane ze środków Urzędu Miasta Opola:

 Zadanie nr 1- SDS/2014/01 (środki z Urzędu Wojewódzkiego)

Wydatki ogółem wyniosły 533.100,37 zł i zostały zaewidencjonowane w 19 paragrafach dotyczących wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupów na wydatki bieżące. Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-28S jest zgodna z ewidencja księgową (konto 130-10-001).

Zadanie nr 2- SDS/2014/02 (środki z Urzędu Miasta Opola)

Wydatki ogółem wyniosły 27.838,73 zł i zostały zaewidencjonowane w 2 paragrafach dotyczących zakupu energii na kwotę 24.806,73 zł oraz różnych opłat i składki na ubezpieczenie mienia na kwotę 3.032,00 zł (akta kontroli Nr 32/14/I/36-39).

Zadanie nr 4- SDS/2014/04 (środki z Urzędu Miasta Opola)

Wydatki ogółem wyniosły 29.999,70 zł i zostały zaewidencjonowane w 1 paragrafie dotyczącym opłaty za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i technicznej  budynku przy ulicy Stoińskiego w Opolu. Zapłaty dokonano w dniu 30.07.2014 r. (WB Nr 86). Wykonawca został wyłoniony w wyniku zapytania o cenę. Wpłynęły 3 oferty, wybrano ofertę najtańszą. Z wykonawcą zawarto umowę w dniu 03.04.2014 r. na kwotę zgodną z wydatkami. Łączna kwota wykazana w sprawozdaniach Rb-28S dotyczących zadań nr 2 i nr 4 jest zgodna z ewidencją księgową (konto 130-10-02).

Zadanie nr 4- SDS/2014/04 (środki z Urzędu Wojewódzkiego)

Wydatki według sprawozdania Rb 28S wyniosły 0 zł. Do ewidencji tego zadania zostały założone dwa konta tj. konto 223-10-852-85203-6050-01 oraz konto 130 według klasyfikacji rodzajowej tj. paragraf 6050-01. Na kontach tych nie prowadzono ewidencji w związku z nieotrzymaniem środków na to zadanie.

Zadanie nr 5- SDS/2014/05 (środki z Urzędu Wojewódzkiego)

Wydatki według sprawozdania Rb 28S wyniosły 0 zł. Do ewidencji tego zadania zostały założone dwa konta tj. konto 223-10-852-85203-4270-01 oraz konto 130 według klasyfikacji rodzajowej tj. paragraf 4270-02. Na kontach tych nie prowadzono ewidencji w związku z nieotrzymaniem środków na to zadanie.

Zadanie nr 5- SDS/2014/05 (środki z Urzędu Miasta Opola)

Wydatki według sprawozdania Rb 28S wyniosły 0 zł. Do ewidencji tego zadania zostały założone dwa konta tj. konto 223-10-852-85203-4270-02 oraz konto 130 według klasyfikacji rodzajowej tj. paragraf 4270-03. Na kontach tych nie prowadzono ewidencji w związku z nieotrzymaniem środków na to zadanie.

W zakresie ZFŚS

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych -zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określił pracodawca w regulaminie ZFŚS wprowadzonym Zarządzeniem Nr 1/2014 z dnia 17.02. 2014 r. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu Regulamin uzależnia od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. Środki na fundusz socjalny pokrywane są z zadania SDS/2014/01 „Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami”.

Wpływy funduszu

Z wyciągu bankowego nr 1 z dnia 31.01.2014 r. wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2014 r. wynosił 563,67 zł (akta kontroli Nr 14/32/I/40). Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową  (konto 135 – rachunek bankowy ZFŚS oraz konto 851- ZFŚŚ).

          W okresie od stycznia do sierpnia 2014 r. w kontrolowanej jednostce dokonano odpisu środków budżetowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 19.780,00 zł. Z wyjaśnień głównej księgowej jednostki kontrolowanej wynika, że kwota ta została wyliczona na podstawie planowanej liczby zatrudnionych i wytycznych określonych w § 3, pkt. 3, ppkt. b Zarządzenia Nr  OR-I.0050.416.2013 Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie opracowania przez miejskie jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Opola projektów planów finansowo-rzeczowych wraz z objaśnieniami do projektu budżetu miasta Opola na 2014 rok (akta kontroli Nr 14/32/I/43-44).  Wyliczenie to przedstawia się następująco: kwota bazowa - 3.746,00 zł x 37,5% x ilość etatów - 14,08 = 19.778,88 zł, Faktyczna kwota dokonanego odpisu  na dzień 31.08.2014 r. wyniosła 19.780,00 zł  i jest zgodna z kwotą określoną w planie finansowo rzeczowym. Na podstawie ewidencji kont 135-20 i 851-20 oraz wyciągów bankowych ustalono, że środki na rachunek funduszu zostały przekazane w ustawowych terminach tj. w dniach 17.02.2014 r., 28.02.2014 r., 14.04.2014 r., 07.05.2014 r., 02.07.2014 r. oraz 23.07.2014 r.

Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że jednostka nie prowadzi obrotu gotówkowego funduszu socjalnego. Wszystkie rozliczenia (wpływy i wydatki) realizowane są poprzez obrót bezgotówkowy.

Z analizy zapisów dokonanych na kontach księgowych oraz wyciągów bankowych dotyczących ZFŚS wynika, że w okresie od stycznia do sierpnia 2014 r. kwota środków będących w dyspozycji funduszu wyniosła ogółem 20.426,87 zł. Na powyższą kwotę oprócz stanu początkowego i dokonanych odpisów składały się także  wpływy z odsetek bankowych w kwocie 83,20 zł (akta kontroli Nr 14/32/I/45-48). Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.        

Wydatki funduszu

Z analizy zapisów dokonanych na kontach 135 – rachunek bankowy funduszu i 234- Pozostałe rozrachunki z pracownikami wynika, że zaewidencjonowane wydatki z rachunku bankowego ZFŚS w kontrolowanym okresie wyniosły ogółem 17.092,60 zł. Wydatki dotyczyły czterech niżej wymienionych rodzajów świadczeń (akta kontroli Nr 14/32/I/49-50):

  • dofinansowanie do wypoczynku „wczasy pod gruszą” w kwocie 15.267,60 zł,
  • imprezy kulturalno-oświatowe w kwocie 325,00 zł,
  • zapomogi w kwocie 500,00 zł,
  • dofinansowanie do wypoczynku letniego dzieci w kwocie 1.000,00 zł.

Saldo konta 135 na dzień 30.08.2014 r. wynosiło 3.334,27 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 21 (akta kontroli Nr 14/32/I/51). Kwota ta stanowiła różnicę pomiędzy środkami posiadanymi do dyspozycji funduszu a dokonanymi wydatkami.

Wszystkie skontrolowane wydatki posiadały oryginały dokumentacji stanowiącej podstawę przyznania poszczególnych świadczeń i potwierdzającą ich wypłatę. Dokumenty te zostały zatwierdzone do wypłaty i podpisane przez upoważnione osoby. Kwoty wypłaconych świadczeń były zgodne z decyzjami dyrektora. Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń przedstawiają się następująco:

dofinansowania do wypoczynku w kwocie 15.267,60 zł

Dofinansowanie przyznawane jest raz w roku w związku z urlopem wypoczynkowym. W 2014 r. dofinansowanie przyznano 19 osobom, w kwotach od 720,00 zł do 900,00 zł.  W każdym przypadku wysokość przyznanego dofinansowania uzależniona była od dochodu osoby uprawnionej (do 1.500,00 zł, od 1.501,00 zł do 3.300,00 zł i powyżej 3.300,00 zł. Podstawą ich przyznania był wniosek pracownika wraz z kartą urlopową zaakceptowany przez dyrektora.

imprezy kulturalno-oświatowe w kwocie 325,00 zł

Wydatek dotyczył imprezy integracyjnej, w której udział wzięło 13 osób. Wydatek ten został zakwestionowany przez nową główną księgową, gdyż impreza ta nie była działalnością socjalną w rozumieniu ustawy. W trakcie kontroli pracownicy zwrócili koszty imprezy. W dniu 03.10.2014 r. zwrócone środki zostały wpłacone do banku.

zapomogi w kwocie 500,00 zł

 (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

dofinansowanie do wypoczynku letniego dzieci w kwocie 1.000,00 zł.

  Dofinansowanie przyznano 4 pracownikom na ich wniosek po 250,00 zł na 1 dziecko, po złożeniu wniosku i przedłożeniu faktur wystawionych przez uprawnione podmioty.

Pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie kasy w jednostce jest osoba zatrudniona na stanowisku samodzielnego referenta ds. administracyjno finansowych, która złożyła oświadczenie o odpowiedzialności materialnej.     

Gospodarka kasowa  

           Pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie kasy w jednostce jest osoba zatrudniona na stanowisku inspektora do spraw kadr i rozliczeń, która złożyła oświadczenie o odpowiedzialności materialnej. Gospodarkę kasową reguluje Instrukcja kasowa wprowadzona zarządzeniem nr 2/2014 dyrektora z dnia 17.02.2014 r. Pogotowie kasowe w jednostce wynosi 10.000,00 zł. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) Raporty kasowe prowadzone są oddzielnie dla dochodów i wydatków. W okresie objętym kontrolą sporządzono 17 raportów, w tym 8 raportów  dotyczących dochodów i 9 raportów dotyczących wydatków. Szczegółową kontrolą objęto gospodarkę kasową w sierpniu 2014 r.

Wpłaty

Z wydruku konta 101 oraz z raportu kasowego nr 15 z 18.07.2014 r. wynika, że stan gotówki w kasie na koniec lipca 2014 r. wynosił 0 zł. Stan ten był zgodny ze stanem początkowym wykazanym w następnym raporcie kasowym. Ogółem przychody w sierpniu wyniosły 1.946,27 zł. Przychody dotyczyły opłat za pobyt i usługi wniesionych przez 21 osób. Podstawą wpłat były Kwitariusze przychodowe od nr 2862337do nr 2862357.

Wypłaty

Z wydruku konta 101 oraz z raportu kasowego nr 14 z 30.07.2014 r. wynika, że stan gotówki w kasie na koniec lipca 2014 r. wynosił 0 zł. W sierpniu 2014 r. dwukrotnie pobrano gotówkę z banku.

Rozchody w sierpniu 2014 r. wyniosły 3.072,65 zł i były zgodne z kwotą pobraną z banku. Wydatki dotyczyły:

- zakupu żywności na podstawie 39 faktur, na łączną kwotę 2.606,62 zł,

-  różnych innych zakupów na podstawie 9 faktur, na kwotę 466,03 zł.

Z raportu kasowego nr 16 wynika, że stan gotówki w kasie na dzień 29.08.2014 r. wynosił 0 zł.

Druki ścisłego zarachowania

   Jednostka prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania dot.:

- dowodów wpłat KP,

- dowodów wypłat KW,

- Kwitariuszy przychodowych,

- biletów MZK,

- znaczków pocztowych,

- pieczątek.

Druki wydawane są za pokwitowaniem po rozliczeniu się z druków wcześniej pobranych. Szczegółową kontrola objęto druki Kwitariuszy przychodowych opisanych w dziale gospodarka kasowa – wpłaty. Wszystkie dowody zostały dołączone do raportów kasowych i stanowiły podstawę do księgowania. Zachowana jest kolejność numeracji druków.       

W zakresie kontroli zarządczej

         Kontrola zarządcza realizowana jest w oparciu o procedury ogłoszone Zarządzeniem Nr 2/2011 Dyrektora ŚDS ,,Magnolia’’ i realizowana jest poprzez bieżącą kontrolę formalną i merytoryczną dokumentacji finansowej.
Kontrolowane są również składane zapotrzebowania na zakupy rzeczowe wraz z analizą cenową poszczególnych zakupów. Na bieżąco kontrolowane są miesięczne, półroczne oraz roczne sprawozdania finansowe , a także odbywa się codzienna kontrola realizowanych operacji finansowych czynionych drogą elektroniczną. Sprawdzane także na bieżąco są: czynności realizowane przez Inspektora ds. kadr i rozliczeń w ramach przyjmowanych środków finansowych, które są dochodami jednostki. Kontrola przekazywania dochodów jednostki realizowana jest na bieżąco w trakcie zarówno przyjmowania opłat jak też przekazywania ich do Urzędu Miasta Opola. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych kontrolowane są zarówno procedury zamówień jak również przestrzegane ich zasady poprzez wybór możliwie najtańszych ofert. Kontrola funkcjonalna polega na badaniu pod względem merytorycznym jak i finansowym przez Dyrektora jednostki, Głównego księgowego, Inspektora ds. kadr i rozliczeń, Pod względem formalno-prawnym  dokumenty akceptuje radca prawny jednostki. Prowadzone są również kontrole wyrywkowe gdzie sprawdzana jest prawidłowość i terminowość sprawozdań wynagrodzenia, oraz akta osobowe dotyczące zatrudniania i zwalniania pracowników jak też bieżąca kontrola gospodarki kasowej. Na bieżąco kontrolowane i sprawdzane są niezbędne zmiany wynikające ze zmian prawa, zarządzenia, regulaminy oraz inne akta normatywne obowiązujące w jednostkach budżetowych. Kontrole doraźne odbywają się na podstawie planu kontroli wewnętrznych (akta kontroli Nr 14/32/I/52-53).

Podsumowanie

W zakresie dochodów i wydatków budżetowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wydatki z funduszu socjalnego na imprezę integracyjną w kwocie 325,00 zł zostały zwrócone przez pracowników na konto funduszu.

Wysokość podstawowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest zgodna z kwotą określoną w planie finansowo rzeczowym i została wyliczona na podstawie wytycznych określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie opracowania przez miejskie jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Opola projektów planów finansowo-rzeczowych wraz z objaśnieniami do projektu budżetu miasta Opola na 2014 rok. Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej - podstawę naliczania odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych.

W związku z powyższym na  koniec roku należy dokonać korekty odpisu do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych w jednostce.

Sprawozdanie z realizacji zaleceń proszę przekazać do Wydziału Kontroli Wewnętrznej do dnia 30. 01.2015 r.

 

Zgodnie z § 18 pkt.8 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola - Odbiór protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej w uproszczonej kontroli oznacza zapoznanie się z jego treścią i jego przyjęcie.

Zgodnie z § 20 pkt.3 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola - W uproszczonej kontroli kierownik jednostki kontrolowanej zgłasza zastrzeżenia do protokołu przed jego podpisaniem.   

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu.

(podpisy)

Data: ........................

 Zespół kontrolny (podpisy)

 

 

Data: ……………………………….

          

Zatwierdził: (Naczelnik Wydziału)

Data:

Akceptuję: (Prezydent)

Data:

         

 

 

 

Ilość odwiedzin: 2997
Nazwa dokumentu: Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2015-02-02 09:27:23
Data udostępnienia informacji: 2015-02-02 09:27:23
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-02 09:34:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner