logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
minus Wybory do Rad Dzielnic
   minus 2015
      minus Zarządzenia, obwieszczenia Prezydenta Miasta Opola
         minus ZARZĄDZENIE WYBORÓW
         minus OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA- TERMINARZ WYBORÓW
      plus MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA
      minus FORMULARZE
      minus obwodowe komisje wyborcze
      minus OBWIESZCZENIE MKW O KANDYDATACH NA RADNYCH W WYBORACH DO RAD DZIELNIC
      minus OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA O OBWODACH GŁOSOWANIA
      minus INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA
      minus WYNIKI WYBORÓW DO RAD DZIELNIC 2015 - PROTOKÓŁ
   plus 2016
   plus 2017
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA OPOLA
z dnia 10 lutego 2015 r.

 

w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o terminie wyborów do rad dzielnic w Opolu oraz o terminach wykonywania poszczególnych czynności wyborczych.

 

Zgodnie z § 2 i § 3 zarządzenia Nr OR-I.0050.76.2015 Prezydenta MIASTA OPOLA z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad dzielnic w Opolu, wybory do rad zostały zarządzone na dzień:        

12 kwietnia 2015 r.

 

Kalendarz PRAC

związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad dzielnic

w Opolu w dniu 12 kwietnia 2015 r.

 

Data wykonania
czynności wyborczych

Treść czynności wyborczych

do dnia 11 lutego 2015 r.

podanie do wiadomości publicznej przez Prezydenta Miasta
w formie obwieszczenia informacji o terminie wyborów do rad dzielnic

do dnia 26 lutego 2015 r.

powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej

do dnia 13 marca 2015 r. do godz. 18:00

zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej kandydatów do rad dzielnic

do dnia 13 marca 2015 r. do godz. 15:30

zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

do dnia 22 marca 2015 r.*

 

powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą obwodowych komisji wyborczych

do dnia 29 marca 2015 r.*

sporządzenie spisu wyborców i jego udostępnienie

do dnia 05 kwietnia 2015 r.*

podanie do wiadomości publicznej przez Prezydenta Miasta w formie obwieszczenia informacji o granicach obwodów głosowania utworzonych na terenie dzielnic oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do dnia 05 kwietnia 2015 r.*

podanie do wiadomości publicznej w formie obwieszczenia przez Miejską Komisję Wyborczą informacji o kandydatach do rad dzielnic

12 kwietnia  2015 r.
godz. 7.00 - 19.00

głosowanie

 

 

* Ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 z późń. zm.) Art. 9.§ 2. Jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kodeksie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

 

                                                          PREZYDENT MIASTA                                                                      
/-/ Arkadiusz Wiśniewski

Ilość odwiedzin: 1511
Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA- TERMINARZ WYBORÓW
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Marcjasz- Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Marcjasz- Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Kwiatkowska-Kazimierska
Data wytworzenia informacji: 2015-02-10 16:14:14
Data udostępnienia informacji: 2015-02-10 16:14:14
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-12 10:48:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner