logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
minus Prezydent RP
   minus 2015
      plus ZARZĄDZENIE WYBORÓW - KALENDARZ WYBORCZY
      minus PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA - UCHWAŁY, WYJAŚNIENIA
      minus miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
      minus INFORMACJE DLA WYBORCÓW
      minus INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
      plus GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
      minus Dopisywanie do rejestru wyborców
      minus Wykaz KOMITETÓW I KANYDATÓW NA PREZYDENTA RP
      plus OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 27 W OPOLU
      plus OBWODY WYBORCZE - OBWODY GŁOSOWANIA
      plus OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
      minus INFORMACJA O LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
      minus PLAKAT INFORMACYJNY - WYBORY PREZYDENTA RP - 10 MAJA 2015 R.
      minus INFORMACJE DLA WYBORCÓW - PONOWNE GŁOSOWANIE – 24 MAJA 2015 R.
      minus Wizualizacja wyborów - PKW
      minus OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE - PONOWNE GŁOSOWANIE
      minus INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA W PONOWNYM GŁOSOWANIU
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 1. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
   
 2. Prawo wyborcze - informacja PKW

  materiał informacyjny wideo:  https://youtu.be/8J8OD_wzl0I
   
 3. Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
   
 4. Termin wyborów oraz godziny głosowania:
   

  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały zarządzone na dzień 10 maja 2015 r.

  Głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzone w dniu 10 maja 2015 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

  materiał informacyjny wideo: Termin i technika głosowania (I tura) https://youtu.be/rItlXEwV4Tg
   

 5. Głosowanie w kraju- informacja PKW,
   
 6. Głosowanie za granicą- informacja PKW
   
 7. Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych,   


  materiał informacyjny wideo: https://youtu.be/BAA9juvB21k 

  a) Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

  b) Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 8. WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na 10 maja 2015 r.

 9. Głosowanie korespondencyjne

  materiał informacyjny wideo: https://youtu.be/rJumCYjeMW0
   
 10. Dopisywanie do rejestru wyborców
   
 11. Wykaz złożonych zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
   
 12. Wykaz zgłoszonych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
   
 13. Informacja o sposobie głosowania oraz o warunkach ważności głosu

  materiał informacyjny wideo: https://youtu.be/rItlXEwV4Tg
   
 14. Informacja o sposobie głosowania w ponownym głosowaniu oraz o warunkach ważności głosu
   
 15.  Dowóz osób niepełnosprawnych w dniu głosowania:

  1) Miasto Opole posiada 21 lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Wykaz LINK,

  2) Osobie niepełnosprawnej w głosowaniu może pomagać tylko jej opiekun bądź inny wyborca (nie mogą stawiać krzyżyka za niepełnosprawnego). Osobą tą nie może być: członek obwodowej komisji wyborczej, mąż zaufania, wolontariusz.

  3) Osoba niepełnosprawna wraz z opiekunem może skorzystać z transportu, zorganizowanego przez Urząd Miasta Opola w dniu głosowania tj. 10 MAJA 2015 r.  oraz w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2014 r. po telefonicznym zgłoszeniu na nr tel. 609 069 698 oraz 607 733 698  lub  przez Urząd Miasta Opola po nr tel. 077 45 11 954.

 16. Materiały informacyjne wideo:

  a) Termin i technika głosowania (I tura) https://youtu.be/rItlXEwV4Tg

  b)  Uprawnieni do głosowania https://youtu.be/8J8OD_wzl0I

  c) Niepełnosprawni https://youtu.be/BAA9juvB21k

   d) Głosowanie korespondencyjne https://youtu.be/rJumCYjeMW0

  e) komunikaty PKW:  https://www.youtube.com/playlist?list=PLAimbok-fB0qdFtxnOnnwWPXa1_RiiZCu

 17. PONOWNE GŁOSOWANIE – 24 MAJA 2015 R. - INFORMACJE DLA WYBORCÓW

Załączniki do pobrania: 2015-04-29 11:25:04 - Dowóz osób niepełnosprawych w dniach głosowań (63.50 kB)

Ilość odwiedzin: 2586
Nazwa dokumentu: INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Podmiot udostępniający: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Marcjasz - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Marcjasz - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Kwiatkowska-Kazimierska
Data wytworzenia informacji: 2015-02-12 11:00:12
Data udostępnienia informacji: 2015-02-12 11:00:12
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-12 15:50:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner