logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   minus Miejski Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Inwestycji Miejskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      plus PROGRAMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
      plus Nadzór Prezydenta nad organizacjiami pozarządowymi
      plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Sprawozdania
      plus Konkursy
      minus Tryb pozakonkursowy
         plus 2014
         minus 2015
            minus TS Gwardia
            minus Opolski Klub Taekwon-do
            minus oferta pozakonkursowa - Pracownia Rozwoju Osobistego
            minus oferta pozakonkursowa - PRO LEGE w Opolu
            minus oferta pozakonkursowa - Wojewódzkie Towarzystwo Waki z Kalectwem
            minus oferta pozakonkursowa - KS Gwardia Opole
            minus oferta pozakonkursowa - PRO - Szkolenie ...
            minus Oferta w trybie pozakonkursowym - Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki
            minus oferta pozakonkursowa - Fundacja "krakOFFska36"
            minus oferta pozakonkursowa - Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW Opole
            minus oferta pozakonkursowa - Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW Opole
            minus oferta pozakonkursowa - PRODESTE - Mam .......
            minus oferta pozakonkursowa - Fundacja ..CZAS...
            minus oferta pozakonkursowa - UKS OKAY - Upowszechnianie działalności ....
            minus oferta pozakonkursowa - Fundacja "Aktywni - Kreatywni"
            minus O0ferta pozakonkursowa - Fundacja Jakuba Błaszczykowskiego "LUDZKI GEST"
            minus Oferta pozakonkursowa Instytut Trwałego Rozwoju
            minus Oferta poazakonkursowa Stowarzyszenia Labolatorium Zmiany "Startup Mixer..."
            minus Oferta pozakonkursowa Fundacji im. Mieczysława Dumnickiego „Polsko-Ukraińskie Spotkanie Młodych”.
            minus Oferta pozakonkursowa |Towarzystwa Sportowego "Gwardia "Opole : "Udział w Międzynarodowym Turnieju Judo oraz konsultacji treningowej w dniach 27.08-01.09.2015 w mieście Alytus (Litwa)".
            minus Oferta pozakonkursowa Fundacji na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki "Zielony Feniks"
            minus Fundacja Instytut Rozwoju INFINITAS
            minus oferta pozakonkursowa - Fundacja "Senior Polski" w Opolu - Organizacja I Targów Opole Senior Expo
            minus oferta pozakonkursowa - Fundacja "Senior Polski" w Opolu - Wydanie Informatora Senior w Opolu
            minus oferta pozakonkursowa - Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji Neurologicznej i funkcjonalnej
            minus Oferta pozakonkursowa Fundacji Aktywni-Kreatywni - "Święto Lata"
            minus Oferta pozakonkursowa - OTK
            minus oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie Strategia
            minus Oferta pozakonkursowa Budowlani Opole
            minus Oferta pozakonkursowa UKS START Opole
            minus oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych "To Człowiek"
            plus Tryb pozakonkursowy
            minus Oferta pozakonkursowa Zakon Braci Mniejszych (Franciszkanów) Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce, Dom Zakonny w Opolu
            minus Oferta pozakonkursowa- Stowarzyszenie Opolskie Lamy
            minus „Senior na Jarmarku Bożonarodzeniowym”
            minus Oferta pozakonkursowa - MUKS Orlik Opole
         plus 2016
         plus 2018
         plus 2017
         plus 2019
         plus 2020
      minus Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
      plus Konsultacje społeczne
      plus Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
      plus Konkurs im. Jana Całki za 2018 rok
      plus Budżet Obywatelski
      plus Inicjatywa Lokalna
      minus Rezerwacja sali
      plus Dzielnice Opola (Kadencje 2015-2019 / 2017-2019)
      plus Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024)
      plus Konkurs im. Jana Całki
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
   plus Wydział Kultury Turystyki i Współpracy Zagranicznej
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Prezydent Miasta Opola przedstawia ofertę złożoną przez Fundację na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks” na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) uznając celowość realizacji przez organizację pozarządową zadania publicznego pn. Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Odnawialne źródła energii teoria i praktyka”

Proszę o zgłaszanie uwag dotyczących oferty w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia tj.  08.07.2015 r. do dnia 14.07.2015 r. przez:

1)   wysłanie na adres e-mail: ngo@um.opole.pl,

2)   przesłanie listem na adres: Urząd Miasta Opola Rynek - Ratusz, 45 - 015 Opole z dopiskiem uwagi do oferty: Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Odnawialne źródła energii teoria i praktyka”

3)   osobiste dostarczenie do Biura Organizacji Pozarządowych - Opole ul. Koraszewskiego 7-9 , pokój nr 1.

Ilość odwiedzin: 1588
Nazwa dokumentu: Oferta pozakonkursowa Fundacji na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki "Zielony Feniks"
Podmiot udostępniający: Biuro Organizacji Pozarządowych
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Nowacka
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Nowacka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Nowacka
Data wytworzenia informacji: 2015-07-07 11:54:32
Data udostępnienia informacji: 2015-07-07 11:54:32
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-07 12:04:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner