logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
minus Jednostki podległe
   plus Szkoły ponadgimnazjalne
   plus Gimnazja
   plus Szkoły podstawowe
   plus Przedszkola
   plus Żłobki
   plus Placówki oświatowe
   minus Ogród Zoologiczny
   minus Galeria Sztuki Współczesnej
   minus Estrada Opolska
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
   minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
   minus Straż Miejska
   minus Muzeum Polskiej Piosenki
   minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
   plus Zakłady Opieki Zdrowotnej
   minus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
   minus Miejski Zarząd Dróg
   minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
   minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
   minus Powiatowy Urząd Pracy
   minus Miejski Ośrodek Kultury
   minus Miejska Biblioteka Publiczna
   minus Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
   minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
   minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
   minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
   minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe w Opolu
   minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Zamówienia publiczne
         plus 2014
         minus 2015
            minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Opole
            minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z remontem nawierzchni drogi wewnętrznej przy budynku na ul. Chabrów 13,15,17 stanowiącego własność Gminy Opole
            minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej w lokalach komunalnych na terenie Gminy Opole
            minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na remoncie dachów budynków komunalnych na terenie Gminy Opole
            minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenów zielonych przeznaczonych na place zabaw, stanowiących własność Gminy Opole.
            minus Przetarg nieograniczony na roboty rozbiórkowe budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z komórkami stanowiących własność Gminy Opole.
            minus Przetarg nieograniczony roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej oraz chodników do budynków stanowiących własność Gminy Opole
            minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na remoncie dachu budynku komunalnego na terenie Gminy Opole
            minus Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych na terenie Gminy Opole
            minus Przetarg nieograniczony na roboty ogólnobudowlane dotyczące remontu lokali socjalnych, stanowiących zasób Gminy Opole
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Ilość odwiedzin: 995
Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony na roboty ogólnobudowlane dotyczące remontu lokali socjalnych, stanowiących zasób Gminy Opole
Skrócony opis: - termin składania ofert 16.10.2015 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Mirosława Krysta
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosława Krysta
Osoba, która wprowadzała dane: Mirosława Krysta
Data wytworzenia informacji: 2015-10-01 14:03:43
Data udostępnienia informacji: 2015-10-01 14:03:43
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-26 13:22:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner