logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus Zgromadzenia
   minus Jak zgłosić zgromadzenie
      minus Postępowanie zwykłe
      minus Postępowanie uproszczone
   plus Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym
   minus Decyzja o zakazie zgromadzenia
   plus Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Postępowanie zwykłe
2. Postępowanie uproszczone

Zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631 z późn. zm) organ gminy udostępnia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o adresie poczty elektronicznej oraz numerze faksu, na które kieruje się zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w tzw. postępowaniu zwykłym. Informacje w tym zakresie znajduję się w zakładce "Postępowanie zwykłe".

Stosownie do art. 22 ust. 4 ww. ustawy organ gminy udostępnia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o numerze telefonu oraz adresie poczty elektronicznej, na które kieruje się zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w postępowaniu uproszczonym. Informacje w tym zakresie znajdują się w zakładce "Postępowanie uproszczone".

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI ZGROMADZEŃ W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 z późn. zm.):

Do dnia 28 lutego 2021 r. zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1 albo decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym:

1) maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 5;

2) odległość pomiędzy zgromadzeniami nie możebyć mniejsza niż 100 m (§28 ust. 1).

Uczestnicy zgromadzenia obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z § 27 ust. 1 ww. rozporządzenia (§28 ust. 2).

Organ gminy informuje państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego o organizowanych zgromadzeniach (§28 ust. 3).

Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może przedstawić organowi gminy opinię w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzenia i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tej gminie. Opinia ta jest publikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Opola w zakładce „Zgromadzenia” – „Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym” oraz przekazywana organizatorowi zgromadzenia (§28 ust. 4).

Organizator zgromadzenia obowiązany jest poinformować uczestników zgromadzenia o zasadach udziału w zgromadzeniu, wynikających z § 28 ust. 1 i 2 oraz o treści opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego (§28 ust. 5).

Na wniosek właściwego komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, organ gminy wyznacza swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu (§28 ust. 6).

Przedstawiciel organu gminy, w przypadku zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, przy podejmowaniu działań określonych w art. 20 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (rozwiązanie zgromadzenia), obowiązany jest do uwzględnienia wymogów określonych w §28  ust. 1 i 2, oraz uwarunkowań wynikających z opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego (§28 ust. 7).

Ilość odwiedzin: 3672
Nazwa dokumentu: Jak zgłosić zgromadzenie
Podmiot udostępniający: Wydział Zarządzania Kryzysowego
Osoba, która wytworzyła informację: Bogumiła Grudzień-Kuligowska - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Grudzień-Kuligowska - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Zaprzał
Data wytworzenia informacji: 2015-10-30 09:02:47
Data udostępnienia informacji: 2015-10-30 09:02:47
Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-04 13:14:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner