logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   minus Zamówienia publiczne
      plus 2004
      minus 2003
         minus MZOR
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Izba Wytrzeźwień
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
         minus SPZOZ "Śródmieście" w Opolu,
         minus PSP Nr 24 w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MOPR
         minus MZD w Opolu
         minus PUP
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MOPR
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus SP ZOZ "Śródmieście"
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Publiczne Gimnazjum nr 6
         minus MOPR
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezyent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Zespół Szkół
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
   plus Komunikaty
   plus Obwieszczenia
   plus Przetargi - nieruchomości
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. MZOR
2. MZD w Opolu
zakup i dostawę koszy ulicznych do ustawienia przy ulicach na terenie miasta Opola
3. MZD w Opolu
Projektu budowlano – wykonawczego modernizacji ul. Niedziałkowskiego w Opolu, odcinek od ul. Księcia Jana Dobrego do ul. Strzelców Bytomskich wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
4. Prezydent Miasta Opola
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic posesji w ul. M. C. Skłodowskiej w Opolu
5. Prezydent Miasta Opola
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic posesji w ulicy Sąsiedzkiej w Opolu
6. Prezydent Miasta Opola
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic posesji w ulicy Dobisa w Opolu
7. Prezydent Miasta Opola
Modernizacja kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 16 w Opolu ul. Z. Nałkowskiej 16
8. Prezydent Miasta Opola
stałe świadczenie usług konserwacyjno-remontowych w zakresie robót dekarskich w zasobach administrowanych przez Spółkę Feroma
9. Prezydent Miasta Opola
ozbudowę strażnicy OSP Grudzice w Opolu - II etap stan wykończeniowy z instalacjami
10. Prezydent Miasta Opola
prace remontowo-konserwacyjne ogólnobudowlane tj. murarskie, stolarskie, ślusarskie, ciesielskie w zasobach administrowanych przez Spółkę Feroma.
11. MZD
Badania i ekspertyza techniczna wiaduktu drogowego , stalowego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Solskiego w Opolu
12. Prezydent Miasta Opola
budowę drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych wraz z odwodnieniem przy ul. Zielonogórskiej i Wieluńskiej w Opolu - II etap ul. Wieluńska - odwodnienie
13. Prezydent Miasta Opola
budowę boiska piłkarskiego Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego RODŁO w Opolu przy ul. Jaworowej - II etap budowa murawy boiska i części ogrodzenia
14. Prezydent Miasta Opola
modernizacja ul. X Dywizji Zmechanizowanej w Opolu
15. Prezydent Miasta Opola
roboty przyłączeniowe i zagospodarowanie terenu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu ul. Torowa 7
16. Prezydent Miasta Opola
budowę sieci wodociągowej i odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Bolka II w Opolu.
17. MZD
Projektu budowlano-wykonawczego remontu wspornika chodnikowego mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej w Opolu
18. Prezydent Miasta Opola
remont budynku Zespołu Szkół Specjalnych ul. Ks. Opolskich 21
19. Prezydent Miasta Opola
modernizacja ewidencji gruntów
20. Izba Wytrzeźwień
przebudowa kotłowni gazowej w budynku Izby Wytrzeźwień ul. Ks. J. Popiełuszki
21. Prezydent Miasta Opola
wykonanie dokumentacji technicznej - modernizacji rozbudowy budynku sali gimnastycznej
22. Prezydent Miasta Opola
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic posesji oraz kanalizacji deszczowej w ul. Wiśniowej (od ul. Gleńskiej do ul. Głowackiego) w Opolu.
23. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
Remont sanitariatów uczniowskich Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu ul. Grudzicka 48
24. SPZOZ "Śródmieście" w Opolu,
na dostawy szczepionek przeciw grypie
25. PSP Nr 24 w Opolu
Remont dachu - wymiana pokrycia dachowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 24 Opolu ul. Gorzolki 4
26. Prezydent Miasta Opola
Rozbudowa Cmentarza Komunalnego - Półwieś - etap I
27. Prezydent Miasta Opola
Remont SP ZOZ Śródmieście.
28. Prezydent Miasta Opola
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie obwodnicy północnej, ul. Partyzanckiej - Północnej w Opolu ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p
29. Prezydent Miasta Opola
Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb wykonania projektów miejscowych planów zagospodarowania przesteznnego dla 7 obszarów
30. Prezydent Miasta Opola
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztowej na zadanie - budowa budynku zaplecza technicznego i sali prób - dla Opolskiego Teatru Lalki i Aktora
31. Prezydent Miasta Opola
Zakup i instalacja kamer do monitorowania miasta oraz dodatkowe wyposażenie centrum w urządzemnia do obserwacji i rejestracji obrazu
32. Prezydent Miasta Opola
Przebudowa oświetlenia ul. Żwirki i Wigury w Opolu
33. Prezydent Miasta Opola
Ubezpieczenie latarń ulicznych będących na majątku Gminy Opole
34. Prezydent Miasta Opola
Budowa II etapu oświetlenia ulic: Obrońców Stalingradu - Strzeleckiej w Opolu ma odcinku od ul. Tuwima do wiaduktu na przejazdem PKP
35. Prezydent Miasta Opola
Montaż latarń na ul. Minorytów w Opolu
36. Prezydent Miasta Opola
Wykonanie projektu budowlano-wykończeniowego ekranów akustycznych na obwodnicy północnej miasta Opola w rejonie ul. Gminnej
37. Prezydent Miasta Opola
Rozbudowa strażnicy OSP Grudzice w Opolu - II etap stan wykończeniowy z instalacjami
38. Prezydent Miasta Opola
Wykonanie dokumentacji technicznej - modernizacji rozbudowy budynku sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Opolu przy ul. Katowickiej 35
39. MOPR
40. MZD w Opolu
41. PUP
42. Prezydent Miasta Opola
Rekonstrukcja nawierzchni drogowej w ulicy Żwirki i Wigury w Opolu
43. Prezydent Miasta Opola
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy oświetlenia wraz z przebudową ciągów pieszo-jezdnych i małej architektury bulawaru im. Karola Musioła ul. Spacerowej i ul. Parkowej w Opolu
44. MZD w Opolu
45. Prezydent Miasta Opola
Budowa odwodnienia i oświatlenia ul. Niklowej w Opolu.
46. Prezydent Miasta Opola
Stałe utrzymanie czystości budynków i otoczenia w zasobach administrowanych przez Spółkę Feroma Sp. z o.o.
47. Prezydent Miasta Opola
Budowa sygnalizacji świetlenjej i korekty skrzyżowania ulicy Niemodlińskiej z ulicą Spychalskiego w Opolu
48. Prezydent Miasta Opola
Wykonanie placów zabaw: - przy ul. Dambonia 6-8,- przy ul. Drzymały 2-8, Plebiscytowa 9-17, Maja 111, przy ul. Nałkowskiej 16 Publiczna Szkoła Nr 16 Nowa Wieś Królewska
49. Prezydent Miasta Opola
Budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych na ul. Chabrów w Opolu
50. Prezydent Miasta Opola
Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu Ks. Opolskich 21 - modernizacja budynku
51. MOPR
REMONT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W OŚRODKU READAPTACJI SPOŁECZNEJ "SZANSA"
52. Prezydent Miasta Opola
Opracowanie dokumentu pt."Program Ochrony Środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Opola"
53. Prezydent Miasta Opola
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztowej na zadanie - budowa budynku zaplecza technicznego i sali prób - dla Opolskiego Teatru Lalki i Aktora
54. Prezydent Miasta Opola
Świadczenie usług konserwacyjnych w zakresie POGOTOWIA TECHNICZNEGO polegajacego na usuwaniu awarii i instalacjach wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych, centralnego ogrzewania i ciepłej wody
55. MZD w Opolu
Podziału geodezyjnego dla wydzielenia projektowanej przebudowy węzła drogowego skrzyżowania ul. Niemodlińskiej z linią kolejową w Opolu
56. Prezydent Miasta Opola
Bieżące utrzymanie drzewostanu przydrożnego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie miasta Opola
57. Prezydent Miasta Opola
Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół zawodowych im. St. Staszica w Opolu ul. Struga 16
58. Prezydent Miasta Opola
Sporządzenie dokumentacji ekofizjograficznej dla potrzeb wykonania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 3 rejonów Opola.
59. Prezydent Miasta Opola
Remont dachu w Pracowni Międzyszkolnej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu ul. Torowa 10
60. Prezydent Miasta Opola
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego ekranów akustycznych na obwodnicy północnej m. Opola w rejonie ul. Gminnej
61. SP ZOZ "Śródmieście"
dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do laboratorium analitycznego
62. Prezydent Miasta Opola
Zakup sprzętu komputerowego
63. Prezydent Miasta Opola
Wykonanie placów zabaw przy ul. Dambonia 6-8, przy ul. Drzymały 2-8, Plebiscytowa 9-17, przy ul. 111, przy ul. Nałkowskiej 16 Publiczna Szkoła Nr 16 Nowa Wieś Królewska w Opolu
64. Prezydent Miasta Opola
Obsługa prawna Gminy Opole
65. Prezydent Miasta Opola
Modernizacja obiektu byłej Pracowni Mędzyszkolnej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu ul. Torowa 10
66. Prezydent Miasta Opola
Wymiana stolarki okienej w mieszkaniach komunalnych w rejonie II.
67. Prezydent Miasta Opola
Opracowanie dokumentacji technicznej i realizację robót w zakresie technologii i akp kotłowni o mocy 110 kW z podłączeniem do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody modernizowanej sali gimna
68. Prezydent Miasta Opola
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy oświetlenia wraz z przebudową ciągów pieszo-jezdnych i małej architektury bulwaru im. Karola Musioła , ul. Spacerowej i ul. Parkowej w Opolu
69. Prezydent Miasta Opola
Opracowanie projektu adaptacji pomieszczenia w budynku gospodarczym na sanitariaty dla zawodników stadionu żużlowego "Kolejarz" w Opolu
70. Prezydent Miasta Opola
Uporządkowanie i wywiezienie dzikiego wysypiska znajdującego się na działce nr 123, km 68, obręb Nowa Wieś Królewska przy ul. Batorego 6 w Opolu
71. Prezydent Miasta Opola
Ochrona budynków Urzędu Miasta Opola przy ulicach: Rynke - Ratusz, Pl. Wolności 7/8, Sienkiewicza 4 - 6, Budowlanych 4, Żeromskiego 3, Sempołowskiej 3
72. Prezydent Miasta Opola
Obsługa bankowa budżetu miasta Opola
73. Prezydent Miasta Opola
Dostawa 8 kserokopiarek cyfrowych czarno-białych oraz 10 zestawów komputerowych i 1 skanera.
74. Prezydent Miasta Opola
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Opola - na drogach krajowych, wojewódzkich , powiatowych, gminnych w okresie od lutego 2004r. do 31 stycznia 2006 r.
75. Prezydent Miasta Opola
Ubezpieczenie latarń ulicznych będących na majątku Gminy Opole
76. Publiczne Gimnazjum nr 6
Remont boiska szkolnego i budynku gospodarczego przy Publicznym Gimnazjum nr 6 w Opolu ul.Powstańców Śl. 19
77. MOPR
Wymiana stolarki okiennej w ośrodku readaptacji społecznej "Szansa" w Opolu ul. Małopolska 20a
78. Prezydent Miasta Opola
Wykonanie odwodnienia jezdni ściekami na Obwodnicy Północnej miasta Opola na odcinku od ul. Oleskiej do ul. Częstochowskiej
79. Prezydent Miasta Opola
Opracowanie dokumentacji technicznej i realizację robót w zakresie technilogii i akp kotłowni o mocy 110 kW z podłączeniem do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody modernizowanej sali gimna
80. Prezydent Miasta Opola
Uporządkowanie i wywiezienie dzikiego wysypiska znajdującego się na działce nr 123, km 68 obręb Nowa Wieś Królewska przy ul. Batorego 6 w Opolu
81. Prezyent Miasta Opola
Modernizacja obiektu byłej Pracowni Miedzyszkolnej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu ul. Torowa 10
82. MZD w Opolu
Aktualizację mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 wraz z informacją terenowo-prawną dla celów projektowych zadania "Budowa Obwodnicy Piastowskiej miasta Opola od Obwodnicy Północnej do ul. Kr
83. Prezydent Miasta Opola
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy północnej ul. Północnej w Opolu
84. Prezydent Miasta Opola
Wykonanie robót budowlanych- Centrum Kształcenia Specjalnego-adaptacja obiektu przy ul. Bytnara Rudego 7 w Opolu
85. Zespół Szkół
wykonanie wymiany ogrodzenia terenu, w obiekcie Zespołu Szkół w Opolu ul. Kościuszki 14
86. MZD w Opolu
o przetargu nieograniczonym do 30 000 EURO
87. MZD w Opolu
Aktualizację mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 wraz z informacją terenowo-prawną dla celów projektowych zadania "Budowa Obwodnicy Piastowskiej miasta Opola od Obwodnicy Północnej do ul. Kr
88. MZD w Opolu
Wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu w zakresie: - podział nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych - rozgraniczenie nieruchomości - uaktualnienie
89. MZD w Opolu
Studium Wykonalności dla zadania inwestycyjnego "Budowa węzła komunikacyjnego - ul. Niemodlińska – Opole"
90. Prezydent Miasta Opola
"Opracowanie dokumentu pt.: Program Ochrony Środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Opola"
91. Prezydent Miasta Opola
Sporządzenie wycen nieruchomości dla potrzeb Gminy Opole w zakresie :wycen nier. gr. niezabudowanych, wycena nier. gr. zabudowanych
92. Prezydent Miasta Opola
Sporządzenie wycen nieruchomości dla potrzeb Gminy Opole w zakresie: wycen poj. lokali użytkowych wraz z przyn. gruntem, wycen poj. garaży wraz z przyn. gruntem
93. Prezydent Miasta Opola
Wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb Gminy Opole w zakresie: podziałów nier. gr. zabudowanych, okazania granic i wznowienie gr. nieruchomości
94. Prezydent Miasta Opola
95. Prezydent Miasta Opola
"Sporządzenie wycen nieruchomości dla potrzeb Gminy Opole w zakresie: - wyceny nieruchomości gruntowych dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, - wyceny nieruchomości gruntow
96. Prezydent Miasta Opola
"Sporządzenie wycen nieruchomości dla potrzeb Gminy Opole w zakresie: - wyceny pojedynczych lokali mieszkalnych wraz z przynależnym gruntem, - wyceny pojedynczych lokali adaptowanych ze strychów lub
97. Prezydent Miasta Opola
Rozbiórka budynku przy ul. Ozimskiej 59 oficyna usytuowanego na działce Nr 36/8 km 47 obręb Opole
98. Prezydent Miasta Opola
Sporządzenie dokumentacji ekofizjograficznych dla zadań:dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie: I - dworca PKP i PKS, ul. Struga oraz m. planu zag. przestrz. ul. Armii
99. MZD w Opolu
usunięcie drzew przy ulicach Krapkowicka, Bończyka, Chabrów , Mały Rynek, Cmentarna, Katowicka w Opolu

Ilość odwiedzin: 32813
Nazwa dokumentu: Zamówienia publiczne w 2003 roku
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Mroczek
Data wytworzenia informacji: 2003-07-01 11:11:38
Data udostępnienia informacji: 2003-07-01 11:11:38
Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-24 12:07:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner