logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
minus Zapytania ofertowe
   plus 2015
   minus 2016
      minus Druk magazynu „Opole i kropka” nr 2/2016
      minus Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Złotej i ul. Metalowej na odcinku od ul. Złotej do ul. Oświęcimskiej + skrzyżowanie oraz ulicy dojazdowej do dworca PKP Opole Grotowice + parking w Opolu
      minus Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sobieskiego w Opolu na odcinku od ul. Powstańców Warszawskich do ul. Gościnnej
      minus Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kalinowej w Opolu
      minus Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wróblewskiego w Opolu na odcinku od kładki PKP do ul. Wojska Polskiego
      minus Druk magazynu „Opole i kropka” nr 3/2016 (marzec 2016)
      minus Zapytanie ofertowe w zakresie opracowania kompleksowej dokumentacji w postaci projektu funkcjonalno-użytkowego, dla systemu pn. „Opole+”
      minus Zapytanie ofertowe w zakresie wykonania i dostawy materiałów promocyjnych miasta Opola
      plus zapytanie ofertowe dot. opracowania bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o przeprowadzenie obszarowej inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta Opola.
      minus Zapytanie ofertowe w sprawie opracowania Lokalnego programu rewitalizacji Opola do 2023 roku wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
      minus Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Niemodlińskiej w Opolu na odcinku od ul. Hallera do Jednostki Wojskowej.
      minus Druk magazynu „Opole i kropka”, od nr 4 do 12 (kwiecień - grudzień 2016)
      minus Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Oleskiej w Opolu na odcinku od „Solarisa” do ul. Batalionów Chłopskich
      minus Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Popiełuszki od ul. Małej w kierunku Groszowic, ul. Oświęcimskiej do GPZ oraz ul. Gorzołki w Opolu
      minus Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Reymonta za wiaduktem, ul. Struga do ul. Walecki 2 w Opolu
      minus Zapytanie ofertowe na stworzenie aplikacji mobilnej "Klik Opole"
      minus Zapytanie ofertowe na grupowe ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników oraz członków rodzin pracowników Urzędu Miasta Opola
      minus Organizacja wydarzenia okołofestiwalowego pn. „Kawiarenka z gwiazdami" na Rynku w Opolu
      minus Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jakuba Kani oraz ul.Ozimskiej na odcinku do wjazdu do sądu w Opolu wraz z wystąpieniem do właściwego organu z wnioskiem o pozwolenie na budowę/ zgłoszenie
      minus Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Dambonia w Opolu wraz z wystąpieniem do właściwego organu z wnioskiem o pozwolenie na budowę/ zgłoszenie
      minus Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Horoszkiewicza oraz na ul.Ozimskiej do ul.Małopolskiej (jedna strona) w Opolu wraz z wystąpieniem do właściwego organu z wnioskiem o pozwolenie na budowę/ zgł
      minus Zakup i dostawa urn wyborczych
      minus Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Kośnego od ul.Żeromskiego do końca nieruchomości przy ul.Kośnego 55 w Opolu wraz z wystąpieniem do właściwego organu z wnioskiem o pozwolenie na budowę/ z
      minus Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Wrocławskiej odcinek pomiędzy Rondem Kuklińskiego a Rondem Rozwadowskiego w Opolu wraz z wystąpieniem do właściwego organu z wnioskiem o pozwolenie na budowę
      minus Budowa oświetlenia ulicznego ul.Wrocławskiej od ul.Nysy Łużyckiej do ul.Spychalskiego oraz Plac Piłsudskiego i ul.Piastowska do ul.Katedralnej w Opolu wraz z wystąpieniem do właściwego organu
      minus Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Obrońców Stalingradu od ul.Londzina do ul.Mieszka I w Opolu wraz z wystąpieniem do właściwego organu z wnioskiem o pozwolenie na budowę/ zgłoszenie
      minus Opracowanie Strategii Promocji Marki Opole na lata 2017 – 2022 - zapytanie nierozstrzygnięte
      minus Wykonanie czterech wolnostojących znaków informacyjnych zgodnie ze specyfikacją określoną w załączniku nr 1 do zapytania wraz z ich montażem
      minus Zapytanie ofertowe w zakresie wykonania i dostawy materiałów promujących obchody 800 lat miasta Opola
      minus Opracowanie Strategii Promocji Marki Opole na lata 2017 – 2022
      minus Zapytanie ofertowe na stworzenie aplikacji mobilnej umożliwiającej mieszkańcom miasta Opola zgłaszanie on-line najpilniejszych potrzeb
      minus Dostawa oraz montaż 9 szt. CITYLIGHT-ów
      minus Zakup i dostawa proporców masztowych oraz flag
      minus w sprawie opracowania aplikacji Mapa potrzeb Opola
      minus Druk magazynu „Opole i kropka”, od nr 1 do 6
      minus Przygotowanie Studium Wykonalności dla projektu systemu Opole+
   plus 2017
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Druk magazynu „Opole i kropka” nr 2/2016
2. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Złotej i ul. Metalowej na odcinku od ul. Złotej do ul. Oświęcimskiej + skrzyżowanie oraz ulicy dojazdowej do dworca PKP Opole Grotowice + parking w Opolu
3. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sobieskiego w Opolu na odcinku od ul. Powstańców Warszawskich do ul. Gościnnej
4. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kalinowej w Opolu
5. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wróblewskiego w Opolu na odcinku od kładki PKP do ul. Wojska Polskiego
6. Druk magazynu „Opole i kropka” nr 3/2016 (marzec 2016)
7. Zapytanie ofertowe w zakresie opracowania kompleksowej dokumentacji w postaci projektu funkcjonalno-użytkowego, dla systemu pn. „Opole+”
8. Zapytanie ofertowe w zakresie wykonania i dostawy materiałów promocyjnych miasta Opola
9. zapytanie ofertowe dot. opracowania bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o przeprowadzenie obszarowej inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta Opola.
10. Zapytanie ofertowe w sprawie opracowania Lokalnego programu rewitalizacji Opola do 2023 roku wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
11. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Niemodlińskiej w Opolu na odcinku od ul. Hallera do Jednostki Wojskowej.
12. Druk magazynu „Opole i kropka”, od nr 4 do 12 (kwiecień - grudzień 2016)
13. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Oleskiej w Opolu na odcinku od „Solarisa” do ul. Batalionów Chłopskich
14. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Popiełuszki od ul. Małej w kierunku Groszowic, ul. Oświęcimskiej do GPZ oraz ul. Gorzołki w Opolu
15. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Reymonta za wiaduktem, ul. Struga do ul. Walecki 2 w Opolu
16. Zapytanie ofertowe na stworzenie aplikacji mobilnej "Klik Opole"
17. Zapytanie ofertowe na grupowe ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników oraz członków rodzin pracowników Urzędu Miasta Opola
18. Organizacja wydarzenia okołofestiwalowego pn. „Kawiarenka z gwiazdami" na Rynku w Opolu
19. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jakuba Kani oraz ul.Ozimskiej na odcinku do wjazdu do sądu w Opolu wraz z wystąpieniem do właściwego organu z wnioskiem o pozwolenie na budowę/ zgłoszenie
20. Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Dambonia w Opolu wraz z wystąpieniem do właściwego organu z wnioskiem o pozwolenie na budowę/ zgłoszenie
21. Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Horoszkiewicza oraz na ul.Ozimskiej do ul.Małopolskiej (jedna strona) w Opolu wraz z wystąpieniem do właściwego organu z wnioskiem o pozwolenie na budowę/ zgł
22. Zakup i dostawa urn wyborczych
23. Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Kośnego od ul.Żeromskiego do końca nieruchomości przy ul.Kośnego 55 w Opolu wraz z wystąpieniem do właściwego organu z wnioskiem o pozwolenie na budowę/ z
24. Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Wrocławskiej odcinek pomiędzy Rondem Kuklińskiego a Rondem Rozwadowskiego w Opolu wraz z wystąpieniem do właściwego organu z wnioskiem o pozwolenie na budowę
25. Budowa oświetlenia ulicznego ul.Wrocławskiej od ul.Nysy Łużyckiej do ul.Spychalskiego oraz Plac Piłsudskiego i ul.Piastowska do ul.Katedralnej w Opolu wraz z wystąpieniem do właściwego organu
26. Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Obrońców Stalingradu od ul.Londzina do ul.Mieszka I w Opolu wraz z wystąpieniem do właściwego organu z wnioskiem o pozwolenie na budowę/ zgłoszenie
27. Opracowanie Strategii Promocji Marki Opole na lata 2017 – 2022 - zapytanie nierozstrzygnięte
28. Wykonanie czterech wolnostojących znaków informacyjnych zgodnie ze specyfikacją określoną w załączniku nr 1 do zapytania wraz z ich montażem
29. Zapytanie ofertowe w zakresie wykonania i dostawy materiałów promujących obchody 800 lat miasta Opola
30. Opracowanie Strategii Promocji Marki Opole na lata 2017 – 2022
31. Zapytanie ofertowe na stworzenie aplikacji mobilnej umożliwiającej mieszkańcom miasta Opola zgłaszanie on-line najpilniejszych potrzeb
32. Dostawa oraz montaż 9 szt. CITYLIGHT-ów
Dostawa oraz montaż 9 szt. CITYLIGHT-ów, w postaci dwustronnych podświetlanych tablic ogłoszeniowych, umieszczanych w najbardziej uczęszczanych miejscach miast Opola, w miejscach wskazanych przez
33. Zakup i dostawa proporców masztowych oraz flag
34. w sprawie opracowania aplikacji Mapa potrzeb Opola
w sprawie opracowania aplikacji Mapa potrzeb Opola- rozstrzygnięcie
35. Druk magazynu „Opole i kropka”, od nr 1 do 6
Druk magazynu „Opole i kropka”, od nr 1 do 6 (styczeń-czerwiec 2017) - w sumie 6 numerów magazynu
36. Przygotowanie Studium Wykonalności dla projektu systemu Opole+
W związku z planowanym przygotowaniem projektu w ramach poddziałania 10.3 E-usługi Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Miasto Opole zaprasza do złożenia oferty na wyk

Ilość odwiedzin: 37040
Nazwa dokumentu: 2016
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Osoba, która wytworzyła informację: Urząd Miasta Opola
Osoba, która odpowiada za treść: Urząd Miasta Opola
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Mroczek
Data wytworzenia informacji: 2016-01-11 14:47:44
Data udostępnienia informacji: 2016-01-11 14:47:44
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-11 15:02:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner