logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   minus Komunikaty
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta
      minus Komunikat Prezydenta
      minus Komunikat Prezydenta
      minus Komunikat Prezydenta
      minus Komunikat Prezydenta
      minus komunikat Prezydenta
      plus obwieszczenie
      minus Obwieszczenie
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat
      minus Komunikat
      plus Obwiesczenie Prezydenta Miasta Opola
      minus Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Prezydent M. Opola informuje
      plus Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus obwieszczenie
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      minus Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola
      minus Komunikat Prezydenta Miasta Opola
   plus Obwieszczenia
   plus Przetargi - nieruchomości
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Komunikat Prezydenta Miasta Opola
wniosek o pozwolenie na budowę budynku produkcyjnego Bobovita na terenie zakładu NUTRICIA Polska w Opolu przy ul.Marka z Imielnicy
2. Komunikat Prezydenta Miasta Opola
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
3. Komunikat Prezydenta Miasta Opola
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie obwodnicy północnej ul. Północnej w Opolu
4. Komunikat Prezydenta Miasta Opola
decyzja o warunkach zabudowy dla stacji bazowej telefonii komórkowej na istniejącym kominie w Opolu przy ul.Mikołaja 2
5. Komunikat Prezydenta
pozwolenie na przebudowę i rozbudowę budynku produkcyjego BOBOVITA na terenie Zakładu NUTRICIA Polska Sp z o.o. w Opolu przy ul.Marka z Imielnicy 1
6. Komunikat Prezydenta
wniosek o decyzję ustalającą warunki zabudowy dla stacji paliw przy ul.Sosnkowskiego
7. Komunikat Prezydenta
budowa stacji tankowania propan - butan na istniejacej stacji paliw JET w Opolu przy ul.Wrocławskiej
8. Komunikat Prezydenta
pozowlenie na budowę stacji paliw płynnych na ist. stacji paliw JET w Opolu przy ul.Wrocławskiej
9. Komunikat Prezydenta
przebudowa hali na ocynkownię w opolu na terenie METALCHEMU
10. komunikat Prezydenta
wniosek o pozwolenie na budowę kurnika niosek przy ul. Gawedy w Opolu
11. obwieszczenie
zawiadomienie o wszczęciu postepowania na magistralę wodociagową Południe
12. Obwieszczenie
obwiesczenie o lokalizacji celu publicznego budowy elektoenergetycznej sieci przy ul.Oleskiej
13. Komunikat Prezydenta Miasta Opola
przebudowa , rozbudowa , nadbuudowa Budynku Produkcyjnego Wydziału Odżywek Sypkich wraz z uzbrojeniem terenu na działce nr 57/2 w Opolu przy ul.Marka z Imielnicy 1
14. Komunikat
15. Komunikat
Zamieszczenie w publ. wykazie danych informacji o decyzji Prezydenta Miasta Opola udzielającej pozwolenia na rozbudowę kurnika niosek do 200 DJP w Opolu ul. Gawędy
16. Obwiesczenie Prezydenta Miasta Opola
obwieszczenie o wydanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa transmisji danych TJO Opole przy ul.Armii Krajowej 2
17. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola
obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - stacji nadawczej RS TV.S.A. na kominie Zakładów PETERS Opole , ul.Wschodnia 23
18. Komunikat Prezydenta Miasta Opola
decyzja lokalizacji celu publicznego - bezobsługowej stacji nadawczej RS TV S.A. na kominie Zakładów PETERS w Opolu przy ul.Wschodniej 23
19. Prezydent M. Opola informuje
informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku w spr. zatw. projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Opole, ul. Mikołaja 2
20. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola
wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla kanalizacji sanitranej Groszowice
21. Komunikat Prezydenta Miasta Opola
decyzja nr 277/2004 o pozwoleniu na przebudowę i rozbudowę budynków Wydziału Odżywek Sypkich na terenie zakładu NUTRICIA Polska w Opolu przy ul.Marka z Imielnicy 1
22. obwieszczenie
obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji - przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkownia budynku mieszkalnego przy ul Św. Wojciecha 9 na cele Muzeum Ślązk
23. Komunikat Prezydenta Miasta Opola
decyzja o warunkach zabudowy dla zmiany sposbu użytkowania i przebudowy istniejącej hali na ocynkownię na terenie METALCHEMU w Opolu przy ul.Odrzańskiej 20
24. Komunikat Prezydenta Miasta Opola
wniosek o decyzję w sprawie ustalenis lokalizacji celu publicznego - przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul.Harcerskiej 15 w Opolu
25. Komunikat Prezydenta Miasta Opola
wniosek o decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego - przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Opolu przy ul. Obrońców Stalingradu
26. Komunikat Prezydenta Miasta Opola
wniosek w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego -przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Opolu przy ul.Zwycięstwa 2
27. Komunikat Prezydenta Miasta Opola
wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego - wieza stalowa , system anten , kontener techniczny w Opolu przy ul.Kani
28. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola
wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego - Opole, ul. 1 Maja 9
29. Komunikat Prezydenta Miasta Opola
wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego - budowa masztu antenowego linii radiowej w Opolu przy ul.Oleskiej 64 na terenie Wodociągów i Kanlizacji Sp.z o.o.

Ilość odwiedzin: 20632
Nazwa dokumentu: Komunikaty Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Podmiot udostępniający: Wydział Urbanistyki Architektury i Budownictwa
Osoba, która wprowadzała dane: Danuta Wacławczyk
Data wytworzenia informacji: 2003-07-01 11:47:10
Data udostępnienia informacji: 2003-07-01 11:47:10
Data ostatniej aktualizacji: 2003-09-09 12:05:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner