logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KW.1712.00001.2015

        Opole, 9 kwietnia 2015 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI nr  8/2015

Jednostka kontrolowana

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Urzędu Miasta Opola

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

od 20.02.2015 r. do 20.03.2015 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Agnieszka Lisieckagłówny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Tadeusz Lechgłówny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot kontroli

Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej, w tym procedura sprzedaży i podziału działek przy ul. Gen. Andersa 8 w Opolu.

Okres objęty kontrolą

2013 - 2014 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Alicja TrychanNaczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

Agnieszka Radlak -  Zastępca naczelnika wydziału

Podstawy prawne

 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Opola.
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014, poz. 518 ze zmianami).

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 z późniejszymi zmianami).

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004r., nr 207, poz. 2109 ze zmianami).

5. Uchwała Rady Miasta Opola nr LXVII/1004/14 z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zaleceń pokontrolnych.

6. Uchwała Nr LI/486/98 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 1998r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania komunalnych nieruchomości gruntowych oraz zasad ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.

 

Cel kontroli

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości postępowania wydziału w zakresie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

 Kryteria

1. Zgodnie z  § 25 Regulaminu organizacyjnego do zakresu działania Wydziału należy między innymi:

 1. prowadzenie postępowania w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi i powiatowymi, w szczególności zbywanie lub nabywanie nieruchomości, przekazywanie w użytkowanie wieczyste, w użytkowanie, w trwały zarząd, w dzierżawę lub użyczenie.
 2. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 3. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami: Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
 4. Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami:

Protokół z przeprowadzonego przetargu oraz protokół z rokowań przy zbyciu w drodze bezprzetargowej stanowią podstawę do zawarcia umowy.

4. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami: w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

3) jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

5. Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami:

Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli:

1) jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art. 34;

2) zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami;

3) jest zbywana na rzecz osób, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2;

4) zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny;

5) sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego;

6) przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości,

7) ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji;

8) jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie jest położona;

9) przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości;

10) jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej;

11) jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli sprzedaż stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego, a wybór partnera prywatnego nastąpił w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 1 lub 2 powołanej ustawy;

12) jest zbywana na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 61 ust. 1;

13) jest zbywana na rzecz spółki celowej utworzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133, z późn. zm.9)) lub właściwych podmiotów wymienionych w art. 17 ust. 2 tej ustawy, realizujących przedsięwzięcia Euro 2012, w celu ich wykonania, w sytuacji gdy jej nabycie przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego nastąpiło w trybie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012;

14) jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. Nr 135, poz. 789, z 2012 r. poz. 951 oraz z 2014 r. poz. 40);

15) jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie terminalu lub inwestycję towarzyszącą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700, z późn. zm.10)).fundacji.

6. Zgodnie z art. 68 ust.1 pkt. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami: osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.

7. Zgodnie z art. 209 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami:

Jeżeli przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku działkę gruntu niespełniającą wymogów działki budowlanej, właścicielom lokali przysługuje w stosunku do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej, pod warunkiem że roszczenie to zostało zgłoszone łącznie przez właścicieli wszystkich lokali; w razie braku zgody stosuje się przepisy art. 199 Kodeksu cywilnego.

8. Zgodnie z § 1 uchwały z dnia 26 lutego 1998r. Rady Miasta Opola w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania komunalnych nieruchomości gruntowych oraz zasad ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata:

  Pozostawia się do wyłączności Rady Miasta Opola wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie i obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz dzierżawę nieruchomości komunalnych na okres powyżej 3 lat, których wartość rynkowa ustalona przez biegłego przekracza 1.000.000,00 zł.

9. Zgodnie z § 3 uchwały z dnia 26 lutego 1998r. Rady Miasta Opola w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania komunalnych nieruchomości gruntowych oraz zasad ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata:

  Zobowiązuje się Zarząd Miasta do przedstawiania Radzie Miasta pisemnego sprawozdania w okresach półrocznych o sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomościach oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych wydatkach.

Metodyka przeprowadzenia kontroli

w zakresie ustaleń ogólnych

W Referacie Księgowości Dochodów Budżetowych Wydziału Finansowo - Księgowego ustalono wpływy w latach 2013-2014 z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

w zakresie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Na podstawie prowadzonej ewidencji ustalono ilość sprzedaży nieruchomości ogółem, w tym w trybie bezprzetargowym w rozbiciu na kryteria wyszczególnione w art. 37 ust. 2 pkt 1-15. Szczegółową kontrolą objęto 8 losowo wybranych przypadków sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej w latach 2013-2014 z 23 transakcji ogółem. Ponadto kontrolą objęto dwie transakcje oddania nieruchomości w wieczyste użytkowanie, które zrealizowano w I półroczu 2014 r. Sprawdzono czy we wszystkich skontrolowanych przypadkach warunki zbycia nieruchomości bez przetargu zostały ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności sprawdzono:

- czy w każdym przypadku cena sprzedaży została ustalona przez biegłego,

- czy sporządzono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i czy ujęto w nim wszystkie wymagane przepisami informacje,

- czy w każdym przypadku sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej dokonano zgodnie z przepisami określonymi w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,

- czy w każdym przypadku sporządzono właściwą dokumentację ze sprzedaży w tym trybie.

W każdym przypadku badanych spraw dokonano szczegółowej analizy dokumentacji pod kątem zgodności sprzedaży z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

w zakresie sprzedaży i podziału działek przy ul. Gen. Andersa 8 w Opolu.

Zapoznano się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Opola w zakresie zadania: ,, Kontrola sprzedaży przez gminę Opole nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Andersa 8 wraz z działkami przyległymi” oraz ustalono, jakie podjęto działania w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości.

Przyjęto wyjaśnienie od Zastępcy naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

USTALENIA  KONTROLI

I. w zakresie spraw ogólnych

Na podstawie ewidencji prowadzonej przez Referat Księgowości Dochodów Budżetowych Wydziału Finansowo - Księgowego ustalono, że w okresie objętym kontrolą wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły ogółem (akta kontroli Nr 15/8/I/35-36):

 - w 2013r. - 12.972.433,81 zł,

-  w 2014r. - 13.748.870,89 zł.

Na podstawie półrocznych i rocznych sprawozdań o sprzedanych,    nabytych  i obciążonych   nieruchomościach oraz o  uzyskanych z tego tytułu  dochodach i poniesionych wydatkach ustalono następujące dane dotyczące poszczególnych okresów sprawozdawczych:

w okresie od 1 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013r. (akta kontroli Nr 15/8/I/11-16)

sprzedaż lokali użytkowych

Sprzedano na rzecz najemcy 1 lokal użytkowy położony przy: ul. Koraszewskiego 21 (pow. 62,36m2) wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntu.                            

sprzedaż lokali mieszkalnych i innych

Sprzedano ogółem 107 lokali mieszkalnych na rzecz najemców  wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym lub we współwłasności gruntu. W drodze przetargu sprzedano 5 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym lub we współwłasności gruntu.                                                          

sprzedaż działek budowlanych                                           

Ogółem zbyto 17 nieruchomości gruntowych, w tym:

 -  w drodze przetargów sprzedano na własność 4 nieruchomości gruntowe pod   zabudowę mieszkaniową i usługową,

- w drodze przetargu sprzedano 1 prawo wieczystego użytkowania  nieruchomości gruntowej na terenie WSSE „Invest – Park”,

- na poszerzenie już posiadanych działek budowlanych dla poprawienia warunków ich zagospodarowania sprzedano 8 nieruchomości gruntowych, (wyrywkową kontrolą objęto sprzedaż działki o powierzchni  0,0013 ha przy ul. Portowej),

-  na poszerzenie już posiadanej działki budowlanej dla poprawienia warunków jej zagospodarowania oddano w wieczyste użytkowanie 1 nieruchomość gruntową,

-  w drodze adaptacji części wspólnych nieruchomości i ich wyodrębnienia oddano w wieczyste użytkowanie udziały w 3 nieruchomościach gruntowych.                                                                                            

sprzedaż garaży

Sprzedano na rzecz najemcy 1 garaż wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.  

sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego

Dokonano 44 sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych.

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcono 2 nieruchomości gruntowe zabudowane garażami oraz 10 nieruchomości gruntowych.

ustanowienie służebności

Ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe w postaci odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę nr 11/3 z k.m. 71, obręb NWK, na rzecz: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) Ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe w postaci odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki:

- nr 5/47 z k.m. 62, obręb Półwieś,

- nr 100/29 i 103/12, z k.m. 36, obręb Szczepanowice,

- nr 104/29 i 6/10, z k.m. 39, obręb Szczepanowice

  na rzecz Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A.                                                                                           

nabycie nieruchomości       

Nabyto do gminnego zasobu grunty z przeznaczeniem pod: drogi, zieleń urządzoną, zabudowę jednorodzinną, oraz pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi o powierzchni łącznej  1,5381 ha.

darowizny

Przejęto w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomość gruntową zabudowaną położoną przy ul. Wrocławskiej, o powierzchni 0,4293 ha.

aport

Przekazano aportem na rzecz Parku Naukowo – Technologicznego Sp. z o.o. – nieruchomość gruntową przy ul. Wrocławskiej – Północnej, o powierzchni 2,3410 ha.

w okresie od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2013r. (akta kontroli Nr 15/8/I/17-22)                     

sprzedaż lokali mieszkalnych i innych

Sprzedano ogółem 134 lokale mieszkalne na rzecz najemców  wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym lub we współwłasności gruntu.

sprzedaż działek budowlanych

Ogółem zbyto 20 nieruchomości gruntowych, w tym:

-  w drodze przetargów sprzedano na własność 5 nieruchomości pod zabudowę

    mieszkaniową,

-  w drodze przetargu sprzedano prawo własności 1 nieruchomości gruntowej na terenie WSSE położonej przy ul. Wspólnej,

-  na poszerzenie już posiadanych działek budowlanych dla poprawienia warunków ich zagospodarowania sprzedano na własność 4 nieruchomości gruntowe, (wyrywkową kontrolą objęto sprzedaż 2 działek tj. działki o powierzchni  0,0187  ha przy ul. Broniewskiego) oraz sprzedaż działki o powierzchni  0,0138  ha przy ul. Cybisa),

-   w drodze adaptacji części wspólnych nieruchomości i ich wyodrębnienia oddano w wieczyste użytkowanie udziały w 10 nieruchomościach gruntowych,

-  w drodze adaptacji części wspólnych nieruchomości i ich wyodrębnienia oddano  w wieczyste użytkowanie udziały w 3 nieruchomościach gruntowych.                              

sprzedaż garaży

Sprzedano na rzecz najemcy 1 garaż wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.  

sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego

Dokonano sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych 21 nieruchomości gruntowych.

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcono 7 nieruchomości gruntowych wykorzystywanych na cele usługowe bądź mieszkaniowe oraz przekształcono 1 nieruchomość gruntową zabudowaną garażami.

ustanowienie służebności

Ustanowiono odpłatne i nieograniczone w czasie prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu polegającej na prawie przebiegu urządzeń ciepłowniczych oraz możliwości korzystania z nieruchomości w zakresie wykonywania czynności związanych z eksploatacją, remontem i konserwacją urządzeń ciepłowniczych:

– działka nr 94/18 km 47, obręb Opole,

– działka nr 42/3 km 32, obręb Szczepanowice na rzecz Spółki Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA.                                                     

Ustanowiono odpłatne i nieograniczone w czasie prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu polegającej na prawie przebiegu urządzeń ciepłowniczych oraz możliwości korzystania z nieruchomości w zakresie wykonywania czynności związanych z eksploatacją, remontem i konserwacją urządzeń ciepłowniczych:

– działka nr 1/13 i 101/4 km 7, obręb Półwieś,

– działka nr 34/6 km 7, obręb Półwieś na rzecz Spółki Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA.                          

zamiana nieruchomości

Dokonano 3 transakcji zamian  nieruchomości  za  dopłatą  na rzecz  Gminy Opole:

- zamieniono nieruchomość komunalną, stanowiącą działkę nr 28/12, k.m.34, obręb Szczepanowice, o pow.0,2871ha na nieruchomości będące w wieczystym użytkowaniu (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)położone w Opolu, stanowiące działki:

              - nr 26/26, k.m.38, obręb Szczepanowice, o pow. 0,1334ha,

 • nr 153/2 i 156/4, k.m.20 obręb Opole, o łącznej pow. 0,0249ha,
 • nr 360/68, k.m.6 obręb Kolonia Gosławicka, o pow.0,1227ha,

nr 357/21, k.m.6, obręb Kolonia Gosławicka, o pow. 0,0450ha,

 • nr 357/14, k.m.6 obręb Kolonia Gosławicka, o pow. 0,0193ha,
 • nr 360/67, k.m.6 obręb Kolonia Gosławicka, o pow.0,0738ha,

- zamieniono nieruchomość komunalną położoną w Opolu, stanowiącą działkę nr 44/8, k.m. 7 obręb Półwieś, o pow. 0,3025ha na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych, położoną w Opolu, stanowiącą działki nr 42/9, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13 i 42/15 k.m. 7 obręb Półwieś, o łącznej pow.0,4190ha.

- zamieniono nieruchomość komunalną położoną w Opolu, stanowiącą ½ udziału, w działce nr 122/1, k.m.21 obręb Opole, o pow. 0,0678ha oraz nieruchomość stanowiącą działkę nr 122/2, k.m.21 obręb Opole, o pow. 0,0037ha na nieruchomość stanowiącą własność Cementowni „ODRA” SA, położoną w Opolu, stanowiącą ½ udziału, w działce nr 123/1 k.m.21 obręb Opole, o pow.0,0057ha.

zniesienie współwłasności nieruchomości

Dokonano zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Opolu przy ul. Andersa 8, stanowiącej działki nr 128/1 i 128/4, k.m.21, obręb Opole,  o łącznej pow. 0,0845ha, w drodze umowy notarialnej, ze spłatą na rzecz Gminy Opole.

nabycie nieruchomości

Wykupiono do gminnego zasobu nieruchomości gruntowe o łącznej pow. 1,7673ha, z przeznaczeniem  pod: drogi, zieleń urządzoną i przemysł położone w obrębach:

- Groszowice, o pow. 0,0821ha

- Grotowice, o pow. 1,3655ha

- Szczepanowice, o pow. 0,3197ha.                                                  

darowizny

W drodze darowizny przejęto na rzecz Gminy Opole:

 • od Skarbu Państwa prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w Opolu przy ul. Budowlanych oznaczonej nr działek 9/4 k.m.23, o pow.0,2963ha i 40/2 k.m.24, o pow.0,0818ha, obręb Opole.
 • od Politechniki Opolskiej nieruchomość położoną w Opolu, przy ul.Prószkowskiej, oznaczoną nr działek 6/11, 7/1, 7/2, 8/1, 17/2, 20/2 k.m.39, obręb Szczepanowice, o łącznej powierzchni 1,5967ha oraz 23/3 k.m.17 obręb Wójtowa Wieś, o pow. 0,0882ha w udziale wynoszącym 1/5 części.

W drodze darowizny przekazano na rzecz Miasta Opola na prawach powiatu przez Skarb Państwa nieruchomość niezabudowaną – najazd na most gospodarczy, oznaczoną nr działki 17/13 k.m.23 obręb Wójtowa Wieś, o pow.0,1058ha.

w okresie od 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014r. (akta kontroli Nr 15/8/I/23-29)

sprzedaż lokali użytkowych

Sprzedano na rzecz najemcy 1 lokal użytkowy położony przy: ul. Armii Krajowej 10 (pow. 38,53m2) wraz z udziałem we własności gruntu.                        

sprzedaż lokali mieszkalnych i innych

Sprzedano ogółem 93 lokale mieszkalne na rzecz najemców  wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym lub we współwłasności gruntu. W drodze przetargu sprzedano 8 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym lub we współwłasności gruntu. Na poszerzenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej sprzedano 1 budynek mieszkalny wraz z gruntem.                                                                                                                                     

sprzedaż działek budowlanych

Ogółem zbyto 31 nieruchomości gruntowych, w tym na poszerzenie już posiadanych działek budowlanych dla poprawienia warunków ich zagospodarowania sprzedano 5 nieruchomości gruntowych.  Wyrywkową kontrolą objęto sprzedaż działki o powierzchni 0,1144 ha przy ul. Kalinowej oraz sprzedaż działki o powierzchni 0,0434 ha przy ul. Obrońców Stalingradu.

W wyniku realizacji roszczenia wynikającego z art.209a ustawy o gospodarce nieruchomościami sprzedano 2 nieruchomości gruntowe położone przy ul. Kołłątaja i ul. Kościuszki. Sprzedaż tych nieruchomości objęto szczegółową kontrolą.

W  wyniku realizacji roszczenia wynikającego z art.209a ustawy o gospodarce nieruchomościami oddano w wieczyste użytkowanie 2 nieruchomości gruntowe położone przy ul. Jakuba Kani i ul. Reymonta. Oddanie tych nieruchomości w wieczyste użytkowanie objęto szczegółową kontrolą.

W drodze adaptacji części wspólnych nieruchomości i ich wyodrębnienia oddano w wieczyste użytkowanie udziały w 7 nieruchomościach gruntowych.

sprzedaż garaży

Sprzedano na rzecz najemców 3 garaże wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste bądź sprzedażą gruntu.                     

sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego

Dokonano sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych 19 nieruchomości gruntowych.

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcono 11 nieruchomości gruntowych.

ustanowienie służebności

Ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe w postaci:

 -  odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomości

stanowiącej działkę nr 19/1 z k.m. 49, obręb Opole na rzecz Energetyki   Cieplnej Opolszczyzny S.A.,

-   odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomości

stanowiącej działkę nr 6/16 z k.m. 49, obręb Opole na rzecz Energetyki  Cieplnej Opolszczyzny S.A.  

Ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe w postaci:

-   odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomości

stanowiącej działkę nr 78/4 z k.m. 12, obręb Opole na rzecz Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o.

-   odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej przejazdu

    i przechodu na nieruchomości stanowiącej działkę nr 45/3 z k.m. 49, obręb Opole na rzecz (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

zamiana nieruchomości – dochody

Dokonano 3 transakcji zamian  nieruchomości  za  dopłatą  na rzecz  Gminy Opole.

nabycie nieruchomości

Z uwagi na trwające negocjacje dotyczące nabywania nieruchomości do zasobu komunalnego  realizacje wykupów przesunięto na II półrocze 2014 roku.

zamiana nieruchomości – wydatki

Dokonano 1 transakcji zamiany nieruchomości za dopłatą na rzecz osoby fizycznej: zamieniono nieruchomość komunalną położoną w Opolu, stanowiącą działkę nr 36/3, k.m.32 obręb Szczepanowice, o pow. 0,0153ha i wartości 24.300,00zł na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej, położoną w Opolu, stanowiącą działkę nr 35/5 k.m.32 obręb Szczepanowice, o pow.0,0263ha i wartości 28.900,00zł., różnica stanowiąca kwotę 4.600,00 zł została pomniejszona o koszt operatu szacunkowego wykonanego przez Gminę.

zniesienie współwłasności nieruchomości – wydatki

Zniesiono współwłasność pomiędzy osobą fizyczną i Gminą, nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Książąt Opolskich 10 i ul. Staromiejska 12.

darowizny

Przejęto w drodze darowizny na rzecz Gminy Opole od Skarbu Państwa: nieruchomość niezabudowaną położoną w Opolu przy ul. Cmentarnej –Wrocławskiej, nieruchomości niezabudowane położone w Opolu przy ul. Armii Krajowej – Wiadukt Struga nad torami PKP oraz nieruchomości gruntowe położone w Opolu przy ul. ks. A. Ligudy nr 118 – 124, ul. Mikołaja nr 4, 4a, 4b, i pl. Kopernika.

w okresie od 1 lipca 2014r. do 31 grudnia 2014r. (akta kontroli Nr 15/8/I/30-34)

sprzedaż lokali użytkowych

Sprzedano na rzecz najemcy 1 lokal użytkowy położony przy: ul. Dubois 1A10 (pow. 953,07m2) wraz z udziałem we własności gruntu.                            

sprzedaż lokali mieszkalnych i innych

Sprzedano ogółem 97 lokali mieszkalnych na rzecz najemców  wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym lub we współwłasności gruntu. W drodze przetargu sprzedano 3 lokale mieszkalne wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym lub we współwłasności gruntu.

sprzedaż działek budowlanych

Ogółem zbyto 18 nieruchomości gruntowych, w tym na poszerzenie już posiadanych działek budowlanych dla poprawienia warunków ich zagospodarowania sprzedano 4 nieruchomości gruntowe.  Wyrywkową kontrolą objęto sprzedaż działki o powierzchni 0,0066 ha przy ul. Oleskiej.

Oddano w wieczyste użytkowanie, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, 1 nieruchomość gruntową położoną przy położoną przy ul. Oleskiej. W drodze przetargu ograniczonego oddano w wieczyste użytkowanie 1 nieruchomość gruntową położoną przy ul. Ligudy 57. W drodze adaptacji części wspólnych nieruchomości i ich wyodrębnienia oddano w wieczyste użytkowanie udziały w 9 nieruchomościach gruntowych.

sprzedaż garaży

Sprzedano na rzecz najemców 1 garaż wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, oddano w użytkowanie wieczyste grunt pod 11 garażami wraz ze zwrotem garaży wybudowanych ze środków własnych najemców.

sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego

Dokonano sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych 16 nieruchomości gruntowych.

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcono 2 nieruchomości gruntowych.

ustanowienie służebności

Ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe w postaci odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomości na rzecz (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) oraz służebności nadwieszenia oraz posadowienia rampy na rzecz inwestora.

zamiana nieruchomości

Dokonano 2 transakcje zamian  nieruchomości  za  dopłatą  na rzecz  Gminy Opole.

nabycie nieruchomości

Do  gminnego zasobu nieruchomości nabyto grunty przeznaczone pod drogi, zieleń urządzoną, zieleń izolacyjną, zabudowę usługową z mieszkaniami  oraz  ostatnią działkę pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Opolu – Półwsi  o powierzchni łącznej  6,2180 ha, położone  w  obrębach:  

 •  Opole                                  o pow.  3,6368ha
 • Półwieś                                         o pow.  0,7846ha
 • Zakrzów                                  o pow.  0,3799ha
 • Grudzice                              o pow.  1,0000ha 
 • Gosławice                            o pow.  0,0060ha
 • Wróblin                                o pow.  0,4107ha.                                                                     

zamiana nieruchomości

Dokonano następujących transakcji zamiany nieruchomości, w ramach, których pozyskano do zasobu następujące nieruchomości:

 1. ul. Łanowa - dz.  nr 521/2, km 10 Gosławice, o pow. 0,0044ha
 2. ul. Tarnopolska - dz. nr 1291, km 15 Zakrzów
 3. ul. Prudnicka - dz. nr  1117/2, km 15 Zakrzów
 4. ul. Ptasia - dz. nr 1099/2, km 15 Zakrzów
 5. ul. Harcerska - dz. nr 1348/1, km 16 Zakrzów
 6. ul. Rolna - dz. nr 1203, km 16, Zakrzów.

darowizny

Przejęto w drodze darowizny na rzecz Gminy Opole przez Miasto Opole na prawach powiatu własności nieruchomości gruntowych położonych w Opolu przy ul. Dambonia, nr działki 26/1 km 34 obręb Szczepanowice o pow. 0,0064 ha. oraz przy ul. A. Struga, nr działek 10/28, 10/30, 10/32 km 52 obręb Opole o łącznej pow. 0,4888 ha.

Przejęto w drodze darowizny na rzecz Gminy Opole przez Skarb Państwa  własności nieruchomości gruntowych położonych w Opolu przy ul. Obrońców Stalingradu 66, stanowiących drogi wewnętrzne po byłych OZNS w Opolu oznaczone nr działek:

 • 122/30 km 69 obręb NWK o powierzchni 0,5981 ha,
 • 2558/238 km 45 obręb Grudzice o powierzchni 0,0898 ha.

Przejęto od Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mienia we Wrocławiu nieruchomość zabudowaną pawilonem handlowym przy ul. Jodłowej 31, działka nr 425 km 8 obręb Kolonia Gosławicka o pow. 0,2414 ha.

Przejęto w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa  prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Opolu przy ul. Kołłątaja 14-16, oznaczonych nr działek:

 • 13/1 km 49 obręb Opole o powierzchni 0,0294 ha,
 • 13/18 i 13/19 km 49 o łącznej powierzchni 0,0274 ha.

II. W zakresie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

1. Sprawa nr GN-P.6840.1.75.2012AG - sprzedaż działki o powierzchni  0,0013 ha przy ul. Portowej (sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013r.)

Pismem z dnia 07.09.2012 r. właściciele posesji położonej przy ul. Portowej 1 wystąpili z wnioskiem o sprzedaż przyległej działki nr 909/6 o powierzchni 13 m² na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości już posiadanej.  Rzeczoznawca majątkowy wycenił wartość działki na 800,00 zł. Zastępca Prezydenta Miasta Opola Pan Arkadiusz Wiśniewski wyraził zgodę na sprzedaż działki w drodze bezprzetargowej za kwotę 1.000,00 zł plus VAT. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w tym trybie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola na okres 21 dni tj. od 25.10.2012 r. do 15.11.2012 r. Wnioskodawcy wyrazili zgodę na nabycie działki za w/w kwotę. W dniu 04.01.2013 r. został sporządzony akt notarialny nr A-20/2013 r. w sprawie sprzedaży działki za kwotę 1.000,00 zł. Sprzedaży działki w tym trybie dokonano na podstawie art. 25 ust.1, art.28 ust.3 i art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz na podstawie uchwały Nr LI/486/98 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 1998r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania komunalnych nieruchomości gruntowych oraz zasad ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata. Z badanej dokumentacji wynika, że Gmina Opole była jedynym właścicielem w/w działki. Wnioskodawcy byli jedynymi zainteresowanymi kupnem działki.

Z powyższych danych wynika, że zachodziły  przesłanki do sprzedaży działki w drodze bezprzetargowej, a proces jej zbywania odbywał się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

2. Sprawa nr GN-P.6840.1.62.2013.PB - sprzedaż działki o powierzchni  0,0187  ha przy ul. Broniewskiego (sprawozdanie za okres od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2013r.)

Pismem z dnia 16.01.2013 r. wnioskodawcy wystąpili z wnioskiem o sprzedaż działki nr 276/9 km 7 Kolonia Gosławicka stanowiącej własność Gminy Opole. Wnioskowana część działki bezpośrednio przylegała do posiadanych już przez wnioskodawcę nieruchomości i była niezbędna do wykonania planowanej inwestycji. Wystąpiono z prośbą, aby zanim zostaną dokonane prace związane z przygotowaniem gruntu do sprzedaży wyrażono zgodę na przekazanie w dzierżawę w formie bezprzetargowej wnioskowanej części działki 276/9 o powierzchni 191 m².

W dniu 14.03.2013r. Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Geodeta Miejski pani Grażyna Czapla zawiadomiła o wszczęciu postępowania w sprawie podziału działki 276/9 z km 7 obręb Kolonia Gosławicka, stanowiącej własność Gminy Opole.

Następnie w dniu 15.03.2013r. Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Geodeta Miejski pani Grażyna Czapla zawiadomiła o wszczęciu postępowania w sprawie podziału działek 46/2, 48/2, 49/2 z km 7 obręb Kolonia Gosławicka, stanowiących własność Gminy Opole.

Pismem nr UAB.6740.251.2013.KM z dnia 24.04.2013 zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie placu manewrowego, drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem w Opolu przy ul. Wschodniej.

W dniu 21.05.2013 pismem nr UAB.6740.251.2013.KM wydano decyzję nr 300/13 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę inwestycji polegającej na budowie placu manewrowego, drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem w Opolu przy ul. Wschodniej.

Decyzją nr Gik.6831.21.2013.IA z dnia 23.07.2013r. zatwierdzono podział nieruchomości położonej w Opolu, stanowiącej własność Gminy Opole, tj. działki nr 276/9 z km 7 obręb Kolonia Gosławicka na działki nr 276/10 i 276/11.

Rzeczoznawca majątkowy wycenił wartość działki nr 276/10 o pow. 0,0187 ha na 13.200,00 zł. Zastępca Prezydenta Miasta Opola Pan Arkadiusz Wiśniewski wyraził zgodę na sprzedaż działki nr 276/10 w drodze bezprzetargowej za kwotę 13.200,00 zł plus VAT. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w tym trybie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola na okres 21 dni tj. od 01.10.2013 r. do 22.10.2013 r. Wnioskodawcy wyrazili zgodę na nabycie działki za w/w kwotę. W dniu 29.11.2013 r. został sporządzony akt notarialny nr A-9814/2013 r. w sprawie sprzedaży działki za kwotę 16.236,00 zł (w tym należny podatek VAT w kwocie 3.036,00 zł). Sprzedaży działki w tym trybie dokonano na podstawie art. 25 ust.1, art.28 ust.3 i art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz na podstawie uchwały Nr LI/486/98 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 1998r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania komunalnych nieruchomości gruntowych oraz zasad ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata. Z badanej dokumentacji wynika, że Gmina Opole była jedynym właścicielem w/w działki. Wnioskodawcy byli jedynymi zainteresowanymi kupnem działki.

Dla rejonu miasta , w którym znajduje się przedmiotowa działka nie został dotąd sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W ,,Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola” (uchwała nr LXXI/745/10 Rady Miasta Opola z dnia 26.04.2010r.) nieruchomość ta znajduje się w strefie aktywności gospodarczych.

Z powyższych danych wynika, że zachodziły przesłanki do sprzedaży działki w drodze bezprzetargowej, a proces jej zbywania odbywał się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

3. Sprawa nr GN-P.6840.1.93.2012JZ - sprzedaż działki o powierzchni  0,0138  ha przy ul. Cybisa (sprawozdanie za okres od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2013r.)

Pismem z dnia 22.10.2012 r. wnioskodawca zwrócił się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z prośbą o sprzedanie działki nr 681/154 z km 46 obręb Grudzice o pow. 0,0138 ha rozdzielającej dwie jego działki nr 11 i 931/94.

Rzeczoznawca majątkowy wycenił wartość działki na 9.000,00 zł. Zastępca Prezydenta Miasta Opola Pan Arkadiusz Wiśniewski wyraził zgodę na sprzedaż działki w drodze bezprzetargowej za kwotę 9.000,00 zł plus VAT. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w tym trybie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola na okres 21 dni tj. od 14.12.2012 r. do 01.01.2013 r. Wnioskodawcy wyrazili zgodę na nabycie działki za w/w kwotę. W dniu 12.09.2013 r. został sporządzony akt notarialny nr A 9955/2013 r. w sprawie sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działki o nr 681/154 do działek nr 931/94 i 11 za kwotę 11.070,00 zł (w tym 2.070,00 zł podatek VAT). Sprzedaży działki w tym trybie dokonano na podstawie art. 25 ust.1, art.28 ust.3 i art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz na podstawie uchwały Nr LI/486/98 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 1998r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania komunalnych nieruchomości gruntowych oraz zasad ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata. Z badanej dokumentacji wynika, że Gmina Opole była jedynym właścicielem w/w działki. Wnioskodawcy byli jedynymi zainteresowanymi kupnem działki.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów w Opolu – Grudzicach przedmiotowa działka znajduje się w obszarze oznaczonym na rysunku symbolem 40 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej.

Z powyższych danych wynika, że zachodziły  przesłanki do sprzedaży działki w drodze bezprzetargowej, a proces jej zbywania odbywał się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

4. Sprawa nr GN-P.6840.1.44.2012 - sprzedaż działki o powierzchni 0,1144 ha przy ul. Kalinowej (sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014r.)

Pismem z dnia 11.01.2012 r. właściciele posesji położonej przy ul. Kalinowej wystąpili z wnioskiem o sprzedaż pasa zieleni o szerokości 2,00 m na długości ich działki nr 509 o pow. 0,0080 ha na poszerzenie ogrodu przydomowego.  Pas ten stanowił część działki nr 508/1 km 6 obręb Kolonia Gosławicka.

Pismem nr Gik.6831.92.2012.IA z dnia 20.07.2012r. zawiadomiono o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie podziału nieruchomości oznaczonej nr działki 508/1 z km 6 obręb Kolonia Gosławicka, stanowiącej własność Gminy Opole.

Prezydenta Miasta Opola w dniu 24.07.2012r. wydał postanowienie nr UAB.6724.65.2012.JK opiniujące pozytywnie wstępny projekt podziału na trzy części działki nr 508/1 km 6 obręb Kolonia Gosławicka w związku z postępowaniem prowadzonym przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Opola.

Prezydent Miasta Opola w dniu 09.01.2013r. wydał decyzję nr GiK.6831.92.2012.IA zatwierdzającą podział nieruchomości położonej w Opolu stanowiącej własność Gminy Opole, działki nr 508/1 o pow. 0,0635 ha z km 6 obręb Kolonia Gosławicka na działki nr 508/2, 508/3, 508/4.

Rzeczoznawca majątkowy wycenił wartość działki 508/3 na 11.400,00 zł. Zastępca Prezydenta Miasta Opola Pan Arkadiusz Wiśniewski wyraził zgodę na sprzedaż działki w drodze bezprzetargowej za kwotę 11.400,00 zł plus VAT. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w tym trybie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola na okres 21 dni tj. od 10.06.2013 r. do 01.07.2013 r. Wnioskodawcy wyrazili zgodę na nabycie działki za w/w kwotę. W dniu 07.03.2014 r. został sporządzony akt notarialny nr A-1222/2014 r. w sprawie sprzedaży działki za kwotę 14.022,00 zł (w tym 2.622,00 zł VAT). Sprzedaży działki w tym trybie dokonano na podstawie art. 25 ust.1, art.28 ust.3 i art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz na podstawie uchwały Nr LI/486/98 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 1998r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania komunalnych nieruchomości gruntowych oraz zasad ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata. Z badanej dokumentacji wynika, że Gmina Opole była jedynym właścicielem w/w działki. Wnioskodawcy byli jedynymi zainteresowanymi kupnem działki.

Przedmiotowa działka znajdowała się na terenie, na którym brak planu miejscowego.

Z powyższych danych wynika, że zachodziły  przesłanki do sprzedaży działki w drodze bezprzetargowej, a proces jej zbywania odbywał się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

5. Sprawa nr GN-P.6840.6.1.2012.JZ - sprzedaż działki o powierzchni  0,0125 ha przy ul. Kołłątaja (sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014r.)

Pismem z dnia 31.07.2012 r. Wspólnota Mieszkaniowa ,,Kołłątaja” 15 wystąpiła do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z wnioskiem o wykup gruntu pod budynkiem oraz przeniesienie w trybie art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa własności gruntu niezbędnego do funkcjonowania budynku, obejmującego część działki nr 6/14. Zawnioskowano również o udzielenie bonifikaty przy wykupie gruntu. 

Pismem nr GN-P.6840.6.1.2012.JZ z dnia 05.11.2012r. poinformowano Wspólnotę o zleceniu wykonania podziału geodezyjnego przedmiotowej nieruchomości, wykonania operatu szacunkowego oraz przygotowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 80% ceny gruntu.

Pismem nr GiK.6831.26.2013.UM z dnia 19.03.2013r. zawiadomiono o wszczęciu postępowania w sprawie podziału nieruchomości oznaczonej nr działki 6/14 z km 49 obręb Opole, stanowiącej własność Gminy Opole.

Prezydent Miasta Opola w dniu 05.07.2013r. wydał decyzję nr GiK.6831.26.2013.UM zatwierdzającą podział nieruchomości położonej w Opolu stanowiącej własność Gminy Opole, działki nr 6/11 o pow. 0,0643 ha z km 49 obręb Opole na działki nr 6/15, 6/16.

Rzeczoznawca majątkowy wycenił wartość działki 6/16 na 32.800,00 zł. Zastępca Prezydenta Miasta Opola Pani Danuta Wesołowska wyraziła zgodę na sprzedaż działki w drodze bezprzetargowej za kwotę 32.800,00 zł plus VAT. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w tym trybie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola na okres 21 dni tj. od 10.12.2013 r. do 31.12.2013 r. Wnioskodawcy wyrazili zgodę na nabycie działki za w/w kwotę. W dniu 23.06.2014 r. został sporządzony akt notarialny nr A-1498/2014 r. w sprawie sprzedaży działki za kwotę 32.800,00 zł (od tej kwoty zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola z 28.11.2013r. udzielona została bonifikata 80%). Sprzedaży działki w tym trybie dokonano na podstawie art.  209a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Przedmiotowa działka znajdowała się wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście III w Opolu w obszarze oznaczonym symbolem 5 MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

Z powyższych danych wynika, że zachodziły  przesłanki do sprzedaży działki w drodze bezprzetargowej, a proces jej zbywania odbywał się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

6. Sprawa nr GN-P.6840.6.2.2013.JZ - sprzedaż działki o powierzchni 0,0444 ha przy ul. Kościuszki (sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014r.)

Pismem z dnia 12.04.2012 r. właściciele mieszkań w budynku przy ul. Kościuszki 33 w Opolu  wystąpili do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z wnioskiem o przeniesienie w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa własności działek nr 72/5 oraz 72/1 z km 48 obręb Opole. Zawnioskowano również o udzielenie bonifikaty przy wykupie gruntu. 

Pismem nr GN-P.6841.2.8.2012.JZ z dnia 28.08.2012r. poinformowano wnioskodawców o zleceniu wykonania operatu szacunkowego oraz przygotowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 80% ceny gruntu.

Pismem nr GiK.6831.142.2012.IA z dnia 28.11.2012r. zawiadomiono o wszczęciu postępowania w sprawie podziału nieruchomości oznaczonej nr działki 72/5 z km 48 obręb Opole, stanowiącej własność Gminy Opole.

Prezydent Miasta Opola w dniu 16.04.2013r. wydał decyzję nr GiK.6831.35.2013.IA zatwierdzającą podział nieruchomości położonej w Opolu stanowiącej własność Gminy Opole, działki nr 72/5 o pow. 0,0444 ha z km 48 obręb Opole na działki nr 72/9, 72/10.

Rzeczoznawca majątkowy wycenił wartość działki 72/1 oraz 72/5 na 156.300,00 zł. Rzeczoznawca majątkowy wycenił wartość działki 72/1 oraz 72/9 na 121.340,00 zł.

Zastępca Prezydenta Miasta Opola Pan Arkadiusz Wiśniewski wyraził zgodę na sprzedaż działki nr 72/1 i 72/9 w drodze bezprzetargowej za kwotę 121.340,00 zł plus VAT. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w tym trybie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola na okres 21 dni tj. od 12.09.2013 r. do 03.10.2013 r. Wnioskodawcy wyrazili zgodę na nabycie działki za w/w kwotę. W dniu 08.05.2014 r. został sporządzony akt notarialny nr A-1157/2014 r. w sprawie sprzedaży działek 72/1 i 72/9 za kwotę 121.340,00 zł (od tej kwoty zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola z 29.08.2013r. udzielona została bonifikata 80%). Sprzedaży działki w tym trybie dokonano na podstawie art.  209a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Przedmiotowa działka znajdowała się poza terenem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola zatwierdzonym uchwałą nr LXXI/745/10 Rady Miasta Opola z dnia 26.08.2010r. teren, na którym położona jest przedmiotowa działka oznaczony został jako: 3UM – strefa usługowo – mieszkaniowa.

Z powyższych danych wynika, że zachodziły  przesłanki do sprzedaży działki w drodze bezprzetargowej, a proces jej zbywania odbywał się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

7. Sprawa nr GN-P.6841.2.1.2013.JZ - oddanie nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0385 ha przy ul. Reymonta 20 w wieczyste użytkowanie (sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014r.)

Pismem z dnia 26.01.2011 r. Wspólnota Mieszkaniowa ,,Reymonta” 20 wystąpiła do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z wnioskiem o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego przyległej nieruchomości gruntowej, tj. działki nr 47/2 z km 49 obręb Opole stanowiących tzw. ,,podwórko’’ na rzecz właścicieli lokali w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Pismem nr GN-P.JZ.72240-1-1/11 z dnia 23.02.2011r. poinformowano Wspólnotę, iż możliwe jest oddanie w użytkowanie wieczyste na rzecz właścicieli lokali nieruchomości przyległej część powyższej działki, tj. około 6 metrów z uwagi na fakt, iż część działki nr 47/2 przeznaczona jest na publiczny ciąg pieszo-jezdny.

Pismem nr GiK.6831.29.2011.BK z dnia 09.09.2011r. zawiadomiono o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości oznaczonej nr działki 47/2 z km 49 obręb Opole, stanowiącej własność Gminy Opole.

Prezydent Miasta Opola w dniu 14.12.2011r. wydał decyzję nr GiK.6831.29.2011.BK zatwierdzającą podział nieruchomości położonej w Opolu stanowiącej własność Gminy Opole, działki nr 47/2 o pow. 0,0606 ha z km 49 obręb Opole na działki nr 47/3, 47/4 i 47/5.

Rzeczoznawca majątkowy wycenił wartość działki 47/5 na 118.000,00 zł. Zastępca Prezydenta Miasta Opola Pan Arkadiusz Wiśniewski wyraził zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych działki sąsiedniej za kwotę 118.000,00 zł plus VAT. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola na okres 21 dni tj. od 21.05.2012 r. do 11.06.2012 r. Wnioskodawcy wyrazili zgodę na warunki ustanowienia użytkowania wieczystego za w/w kwotę. W dniu 25.02.2014 r. został sporządzony akt notarialny nr A-2454/2014 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 47/1 za kwotę 118.000,00 zł. Przekazania działki w tym trybie dokonano na podstawie art.  209a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Przedmiotowa działka znajdowała się wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście III w Opolu w obszarze oznaczonym symbolem 17 MW/U – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami.

Z powyższych danych wynika, że zachodziły przesłanki, do oddania nieruchomości gruntowej w wieczyste użytkowanie, o których mowa w art.209a ustawy o gospodarce nieruchomościami, a proces jej przekazywania odbywał się zgodnie z zasadami określonymi w w/w ustawie.

8. Sprawa nr GN.P.IZ.72240-1-6/11 - oddanie nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0387 ha przy ul. Jakuba Kani 17 w wieczyste użytkowanie (sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014r.)

Pismem z dnia 20.04.2011 r. Wspólnota Mieszkaniowa ,,Jakuba Kani” 17 wystąpiła do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z wnioskiem o powiększenie gruntu przynależnego do budynku przy ul. Jakuba Kani 17 w celu wykonania miejsc parkingowych. 

Pismem nr GN.P.JZ.72240-1-6/11 z dnia 19.05.2011r. poinformowano Wspólnotę, iż możliwe jest oddanie w użytkowanie wieczyste na rzecz właścicieli lokali na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej części powyższej działki tj. około 12 metrów od granicy budynku.

Prezydent Miasta Opola w dniu 28.02.2011r. wydał decyzję nr GiK.6831.21.2012.IA zatwierdzającą podział nieruchomości położonej w Opolu stanowiącej własność Gminy Opole, działki nr 21/30 o pow. 0,6956 ha z km 55 obręb Opole na działki nr 21/31, 21/32, 21/33 i 21/34.

Rzeczoznawca majątkowy wycenił wartość działki 21/32 i 21/33 na 90.900,00 zł. Zastępca Prezydenta Miasta Opola Pan Arkadiusz Wiśniewski wyraził zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych działki sąsiedniej za kwotę 90.900,00 zł plus VAT. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola na okres 21 dni tj. od 11.06.2012 r. do 02.07.2012 r. Wnioskodawcy wyrazili zgodę na warunki ustanowienia użytkowania wieczystego za w/w kwotę. W dniu 05.02.2014 r. został sporządzony akt notarialny nr A-408/2014 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek nr 21/32 i 21/33 za kwotę 90.900,00 zł. Przekazania działek w tym trybie dokonano na podstawie art.  209a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Przedmiotowa działka znajdowała się poza terenem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Z powyższych danych wynika, że zachodziły przesłanki, do oddania nieruchomości gruntowej w wieczyste użytkowanie, o których mowa w art.209a ustawy o gospodarce nieruchomościami, a proces jej przekazywania odbywał się zgodnie z zasadami określonymi w w/w ustawie.

9. Sprawa nr GN-P.6840.1.21.2013.PB - sprzedaż 3 działek o łącznej powierzchni 0,0434 ha przy ul. Obrońców Stalingradu (sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014r.)

Pismem z dnia 04.04.2013 r. właściciel działki 122/6 z km 69 przy ul. Obrońców Stalingradu w Opolu  wystąpił do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z wnioskiem o wykup dwóch sąsiadujących działek o nr 73/4 i 72/4 należących do Gminy Opole w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.   

Pismem nr GN-P.6840.1.21.2013.PB z dnia 16.05.2013r. poinformowano wnioskodawcę, iż działki o nr 73/4 i 72/4 stanowią własność Gminy Opole i dostęp do niech jest od ul. Gombrowicza poprzez działkę 75/5. Sprzedaż całych ww. działek uniemożliwi dostęp do pozostałych działek. 

Pismem nr GiK.6831.82.2013.UM z dnia 02.07.2013r. zawiadomiono o wszczęciu postępowania w sprawie podziału nieruchomości oznaczonych nr działek 71/4, 72/4, 73/4 z km 69 obręb Nowa Wieś Królewska, stanowiących własność Gminy Opole.

Prezydent Miasta Opola w dniu 12.03.2014r. wydał decyzję nr GiK.6831.145.2013.UM zatwierdzającą podział nieruchomości położonych w Opolu przy ul. Obrońców Stalingradu stanowiących własność Gminy Opole, działek:

- nr 71/4 o pow. 0,0592 ha z km 69 obręb Nowa Wieś Królewska na działki nr 71/7, 71/8,

- nr 72/4 o pow. 0,0344 ha z km 69 obręb Nowa Wieś Królewska na działki nr 72/7, 72/8, 72/9.

- nr 73/4 o pow. 0,0241 ha z km 69 obręb Nowa Wieś Królewska na działki nr 73/7, 73/8.

Rzeczoznawca majątkowy wycenił wartość działek 71/8, 72/8 oraz 73/7 na 44.660,00 zł.

Zastępca Prezydenta Miasta Opola Pani Danuta Wesołowska wyraziła zgodę na sprzedaż działek nr 71/8, 72/8 i 73/7 w drodze bezprzetargowej za kwotę 45.000,00 zł plus VAT. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w tym trybie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola na okres 21 dni tj. od 16.04.2014 r. do 07.05.2014 r. Wnioskodawca wyrazili zgodę na nabycie działki za w/w kwotę. W dniu 04.06.2014 r. został sporządzony akt notarialny nr A-3352/2014 r. w sprawie sprzedaży działek 71/8, 72/8 i 73/7 za kwotę 45.000,00 zł.

Sprzedaży działek w tym trybie dokonano na podstawie art. 25 ust.1, art.28 ust.1 i art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz na podstawie uchwały Nr LI/486/98 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 1998r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania komunalnych nieruchomości gruntowych oraz zasad ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata. Z badanej dokumentacji wynika, że Gmina Opole była jedynym właścicielem w/w działki. Wnioskodawcy byli jedynymi zainteresowanymi kupnem działki. Przedmiotowa działka znajdowała się poza terenem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Z powyższych danych wynika, że zachodziły  przesłanki do sprzedaży działki w drodze bezprzetargowej, a proces jej zbywania odbywał się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

10.Sprawa nr GN-P.6840.1.35.2014.JZ - sprzedaż działki o powierzchni 0,0066 ha przy ul. Oleskiej (sprawozdanie za okres od 1 lipca 2014r. do 31 grudnia 2014r.)

Pismem z dnia 16.05.2014 r. właściciel działki 123/10 z km 19 obręb Opole przy ul. Oleskiej w Opolu wystąpił do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z wnioskiem o sprzedaż działki nr 123/33z km 19 obręb Opole należącej do Gminy Opole w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.   

Pismem nr GN-P.6840.1.35.2014.JZ z dnia 16.06.2014r. poinformowano wnioskodawcę, iż Wydział Gospodarki Nieruchomościami podjął już czynności zmierzające do sprzedaży nieruchomości oraz iż zlecono wykonanie operatu szacunkowego. 

Rzeczoznawca majątkowy wycenił wartość działki 123/33 na 7.300,00 zł.

Zastępca Prezydenta Miasta Opola Pani Danuta Wesołowska wyraziła zgodę na sprzedaż działki nr 123/33 w drodze bezprzetargowej za kwotę 7.300,00 zł plus VAT. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w tym trybie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola na okres 21 dni tj. od 08.07.2014 r. do 29.07.2014 r. Wnioskodawca wyraził zgodę na nabycie działki za w/w kwotę. W dniu 12.09.2014 r. został sporządzony akt notarialny nr A-3773/2014 r. w sprawie sprzedaży działki 123/33 za kwotę 7.300,00 zł.

Sprzedaży działek w tym trybie dokonano na podstawie art. 25 ust.1, art.28 ust.3 i art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz na podstawie uchwały Nr LI/486/98 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 1998r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania komunalnych nieruchomości gruntowych oraz zasad ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata. Z badanej dokumentacji wynika, że Gmina Opole była jedynym właścicielem w/w działki. Wnioskodawca był jedynym zainteresowanym kupnem działki. Przedmiotowa działka znajdowała się poza terenem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość położona jest w obszarze 3UM – Śródmieście. Jest to teren położony w strefie usługowo – mieszkaniowej.

Z powyższych danych wynika, że zachodziły  przesłanki do sprzedaży działki w drodze bezprzetargowej, a proces jej zbywania odbywał się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

III. w zakresie sprzedaży i podziału działek przy ul. Gen. Andersa 8 w Opolu

Zespół radnych w dniach od 22.10.2014r. do 28.10.2014r. przeprowadził kontrolę w zakresie sprzedaży przez Gminę Opole nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Andersa 8 wraz z działkami przyległymi. Kontrola została przeprowadzona na podstawie § 46 ust. 3 statutu miasta Opola stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalania Statutu Miasta Opola. Przedmiotem kontroli było m.in.:

 1. Analiza procedury sprzedaży działki przy ul. Gen. Andersa 8 w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 2. Analiza Decyzji o warunkach zabudowy dla inwestora przy ul. Gen. Andersa 8 z 10.03.2010r. wydana przez Urząd Miasta Opola.
 3. Procedura podziału działki nr 128/2 przy ul. Gen. Andersa 8 na działki o numerach: 128/3 i 128/4.
 4. Procedura sprzedaży działki 128/4 powstałej w wyniku podziału.
 5. Analiza protokołów uzgodnień pomiędzy Gminą Opole a Centrum Innowacji Transferu Technologii oraz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Spółka z o.o.
 6. Analiza operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców.
 7. Analiza zamówień zleconych przez Urząd Miasta Opola dotyczących działek przy ul. Gen. Andersa 8.
 8. Analiza informacji w sprawie sposobu zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Gen. Andersa 8  z dnia 03.08.2010r.
 9. Analiza informacji w sprawie przeniesienia własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 128/4 km 21 obręb Opole na rzecz właściciela lokalu, w udziale procentowym związanym z lokalem.
 10. Zasadność podejmowanych działań przy procesie sprzedaży działek z interesem Gminy Opole.
 11. Efektywne gospodarowanie zasobem gminnym.

Kontrolą objęto dokumentację za rok 2010-2014.

W dniu 06.11.2014r. Rada Miasta Opola uchwałą Nr LXVII/1004/14 przyjęła następujące zalecenia pokontrolne:

1. W związku z niewątpliwym powiązaniem pomiędzy Arkadiuszem Wiśniewskim (ówczesnym Zastępcą Prezydenta Miasta Opola odpowiadającym za sprawy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami), a (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) należy skierować zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z oskarżenia publicznego przez Arkadiusza Wiśniewskiego do Prokuratury Rejonowej w Opolu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

2. Wypracowanie procedur kontroli, które zapobiegną zbywaniu większościowych udziałów Gminy z naruszeniem prawa.

3. Każdorazowo przed podpisaniem protokołu uzgodnień dotyczącego zbycia, sprzedaży nieruchomości, zniesienia udziałów itp. dokonywać oceny operatu szacunkowego, na podstawie którego wyceniono dana nieruchomość, czy w dniu podpisywania protokołu jest zgodny ze stanem faktycznym. Jeżeli wcześniej opracowany operat odbiega od stanu rzeczywistego, należy wykonać nowy operat szacunkowy.

4. Skierować sprawę opisaną w protokole do Najwyższej Izby Kontroli pod katem błędnego trybu realizacji zniesienia udziałów współwłasności.

5. Zbadać poprzez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola całą procedurę sprzedaży i podziału działek przy ul. Gen. Andersa 8.

         Pismem nr OR-I.033.00022.2014 z dnia 04.12.2014r. Z-ca Prezydenta pani Danuta Wesołowska z up. Prezydenta Miasta Opola poinformowała Przewodniczącego Rady Miasta Opola  o realizacji zaleceń pokontrolnych:

 1. W zakresie skierowania zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa z oskarżenia publicznego przez Arkadiusza Wiśniewskiego do Prokuratury Rejonowej w Opolu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego w dniu 05.11.2014r. na wniosek Prokuratury Rejonowej w Opolu przekazano wszystkie posiadane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy. Z uwagi na fakt, iż wniosek Prokuratury wyprzedził postanowienia Rady Miasta Opola, zbędnym było jej powiadamianie po raz kolejny. Do dnia dzisiejszego Centralne Biuro Antykorupcyjne nie wezwało jeszcze Gminy Opole do przedłożenia dokumentów dotyczących nieruchomości położonej przy ul. Andersa 8.
 2. W przedmiocie wypracowania procedur kontroli, które zapobiegałyby zbywaniu większościowych udziałów Gminy opole z naruszeniem prawa – do dnia sporządzenia pisma pomimo wielokrotnych kontroli pracy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami nie stwierdzono żadnego przypadku naruszenia prawa, czy też uchybień przy procedurach zbywania nieruchomości, a zatem nie istnieją podstawy do stworzenia takich procedur.
 3. Realizacja tego zalecenia byłaby sprzeczna z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z treścią art. 35 ww. ustawy właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu. W przedmiotowym wykazie określa się m.in. cenę, która po zdjęciu wykazu nie może ulec żadnym zmianom, ponieważ zgodnie z art. 156 ust. 3 ww. ustawy obowiązuje przez 12 miesięcy, a sporządzenie wykazu jest równoznaczne z wyznaczeniem nieruchomości do sprzedaży. Na tej podstawie sporządza się między innymi protokół uzgodnień, który jest swego rodzaju umową przedwstępną, a tym samym stanowi źródło ewentualnych roszczeń.
 4. Dokumentacja dotycząca sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Andersa 8 w Opolu została przekazana w dniu 20.11.2014r. do Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Opolu.
 5. Procedura sprzedaży i podziału działek przy ul. Andersa 8 została ujęta w planie kontroli Wydziału Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola na 2015 rok.  

Ponadto w trakcie niniejszej kontroli Zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami pani Agnieszka Radlak złożyła na powyższą okoliczność wyjaśnienie następującej treści:

Nieruchomość położona przy ul. Andersa 8, na podstawie decyzji Urzędu Miejskiego z dnia 21.09.1988r. została własnością Skarbu Państwa, a następnie na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 30.09.1991r. została skomunalizowana i stała się własnością Gminy Opole.

W dniu 15 maja 2008r. została wydana decyzja nr 58/08 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wyłączeniu budynku położonego przy ul. Andersa 8 z użytkowania.

         Gmina Opole zwróciła się do właścicieli lokali mieszkalnych nr 1 i 5 położonych w budynku przy ul. Andersa 8 z propozycją nabycia tychże lokali, co związane było z faktem wydania decyzji o wyłączeniu budynku z użytkowania.

Lokal nr 1 został wykupiony aktem notarialnym Rep.A nr 790/2009z dnia 11 marca 2009r. za kwotę 95.055,00zł. w oparciu o operat sporządzony 29.10.2008r.

Drugi z właścicieli, lokalu nr 5, w długich negocjacjach nie przyjmował propozycji Gminy Opole. Nie akceptował wyceny rzeczoznawcy majątkowego, żądając znacznie wyższej kwoty, a także nie przyjmował proponowanych lokali zamiennych, aczkolwiek już wówczas brano pod uwagę „dosprzedanie” części nieruchomości gruntowej stanowiącej ogród. W toku negocjacji stracił ważność operat szacunkowy sporządzony dla potrzeb nabycia przez Gminę Opole lokalu nr 5. Rzeczoznawca majątkowy, któremu zlecono sporządzenie ponownej wyceny, w dniu 21 czerwca 2010r. odmówił sporządzenia operatu przedmiotowego lokalu z uwagi na wyłączenie budynku z użytkowania, co zamknęło drogę do dalszych negocjacji z właścicielem lokalu nr 5. Bez operatu szacunkowego Gmina nie miała możliwości działania. Jak wynikało z powziętych wówczas od właściciela lokalu informacji negocjował on również z innym nabywcą. Wcześniej, bo w dniu 10.03.2010r., na wniosek złożony w dniu 8.12.2009r. wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla nieruchomości położonej przy ul. Andersa 8.

W dniu 3 sierpnia 2010r. wobec faktu braku możliwości nabycia przez Gminę Opole lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Andersa 8, po szczegółowych analizach prawnych, przygotowano informację, która zawierała możliwości rozwiązania przedmiotowej sprawy. W dniu 11 sierpnia 2010r. Prezydent Miasta Opola zaakceptował powyższy dokument, co umożliwiło przystąpienie do realizacji prawnych rozwiązań możliwych do zastosowania w przedmiotowej sprawie. Powyższy dokument wyznaczył swego rodzaju „ścieżkę” działania.   

W dniu 16.09.2010r. Spółka nabyła lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ul. Andersa 8.

W pierwszej kolejności złożony został przez Spółkę(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) wniosek o przekształcenie przysługującego udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 128/1 z km.21 obręb Opole, w prawo własności. Powyższy wniosek opierał się na przepisach ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, na mocy której wieczystym użytkownikom przysługuje roszczenie w stosunku do właściciela gruntu (tutaj Gminy Opole). W dniu 22 grudnia 2010r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Opola o odpłatnym przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w oparciu o operat szacunkowy z dnia 23.11.2010r.

Następnie, w dniu 13 stycznia 2011r. złożony został przez Spółkę wniosek o sprzedaż nieruchomości przyległej w trybie art.209a ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przepis ten stanowi, iż w sytuacji gdy w związku ze sprzedażą lokali w budynku, działka wydzielona do celów tej sprzedaży nie spełnia wymogów działki budowlanej, właścicielom lokali przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności gruntu przyległego w taki sposób aby wraz z działką pod budynkiem stanowiły działkę spełniającą wymogi działki budowlanej. Artykuł 209a u.g.n. daje możliwość przyłączania do nieruchomości wspólnej niebędącej działką budowlaną części (lub całych) działek sąsiednich pod warunkiem, że części te stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste lub w trwały zarząd, a także pod warunkiem że po dokonaniu przyłączenia nieruchomości sąsiednie nadal będą działkami budowlanymi. Jeśli więc w wyniku przyłączenia miałyby one utracić cechy działek budowlanych albo nigdy ich nie posiadały, nie można podejmować działań na podstawie omawianego art. 209a u.g.n.

Działania podjęte w związku ze złożonym wnioskiem były zgodne z wytycznymi nadanymi dokumentem z dnia 3.08.2010r., z którego wynikało bezpośrednio, iż „w związku z brakiem mpzp dla rejonu ul. Andersa, wystąpienie w trybie art. 209a ugn umożliwia dokonanie podziału geodezyjnego, celem powiększenia gruntu przynależnego. Jednakże  powiększenie to nastąpi  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz.690 z późn.zm.), tj. w granicach gruntu faktycznie niezbędnego (odległości budynku od granic, dostęp do drogi), co w rzeczywistości będzie się pokrywało z granicą funkcji MN/U lub MW/U w opracowywanym projekcie MPZP Śródmieście Vb”.

W tym miejscu należy również zauważyć, iż już 26.04.2006r. wydana została opinia urbanistyczna, z której wynikał taki właśnie tok postępowania. Opinia wydana została wówczas, gdyż już wtedy właściciele lokali nr 1 i 5 zwracali się z wnioskiem o nabycie gruntu przyległego, co jednak niemożliwe było do zrealizowania z uwagi na podjętą uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia mpzp, oraz brak na ówczesnym etapie chociażby projektu tegoż mpzp.

W celu realizacji roszczenia oraz wytycznych postępowania w sprawie zlecono podział geodezyjny. Działka przyległa do budynku Andersa 8 miała wówczas powierzchnię 0,1300ha. Z uwagi na jej wielkość, opinię z 2006r. oraz fakt, iż równocześnie w trakcie uzgadniania był projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący m.in. przedmiotowy teren, który to projekt zakładał różne funkcje (MW/U oraz ZP/KDW), a także zawierał nakaz regulacji wg przepisów odrębnych, granic działek niespełniających wymogów działki budowlanej wydzielonych przy wyodrębnianiu własności lokali nieruchomość, tj. działka nr 128/2, została podzielona na działki 128/3 i 128/4.

Powstała w wyniku podziału działka nr 128/4 została wyceniona, a następnie zbyta w trybie roszczenia, na rzecz właściciela lokalu aktem notarialnym Rep. A nr 8232/2012 z dnia 29.06.2012r. z równoczesnym ustanowieniem na niej służebności gruntowej – prawa przejazdu i przechodu do działki nr 128/3, która to działka w czasie późniejszym została przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu.

Kolejnym etapem działań była kwestia zniesienia współwłasności nieruchomości. Na podstawie art. 37 ust.2 pkt 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami współwłaścicielowi nieruchomości przysługuje prawo bezprzetargowego nabycia udziału w nieruchomości wspólnej. Taka była też podstawa złożonego przez właściciela lokalu nr 5 w dniu 10.09.2012r. wniosku.

Zlecona została wycena przedmiotowej nieruchomości. W operacie szacunkowym z dnia 27 listopada 2012r. rzeczoznawca majątkowy określił wartość nieruchomości gruntowej, tj. działek nr 128/1 oraz 128/4, o łącznej pow. 0,0845ha, na kwotę 301 000zł. (wartość 1m2 wyniosła 356,39zł) oraz koszty rozbiórki budynku wyłączonego z użytkowania na kwotę 113 000zł., w związku z czym cenę nieruchomości gruntowej należało pomniejszyć o koszty rozbiórki.

Wartość rynkową nieruchomości zabudowanych budynkami wyłączonymi z użytkowania i przeznaczonymi do rozbiórki określa się zgodnie z art.152 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami cyt. wyżej, w podejściu mieszanym, tj.np. metoda porównywania parami dla określenia wartości gruntu oraz metoda kosztów likwidacji dla budynku wyłączonego z użytkowania. .

Z uwagi na decyzję nr 58/08 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr WIB.AN-4006-8/08 z dnia 15.05.2008r., do wyceny należało zastosować metodę kosztów likwidacji, zgodnie z §17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2109 ze zm.). Z powołanego przepisu wynika wprost konieczność pomniejszenia wartości rynkowej gruntu o koszty likwidacji części składowych tego gruntu.

W tym miejscu warto zauważyć, iż ustalona cena 1m2 gruntu była stosunkowo wysoka, mając na uwadze, iż cena nieruchomości przy ul. Kołłątaja, której sprzedaż powołuje się do porównania opiewała na kwotę 319,15zł.

Zniesienie współwłasności nastąpiło aktem notarialnym z dnia 8 sierpnia 2013r.

Działka wydzielona w trakcie opisywanego wyżej podziału geodezyjnego tj. działka nr 128/3 po określeniu jej wartości (operat szacunkowy z dnia 17.12.2013r.)została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, a jej sprzedaż nastąpiła aktem notarialnym Rep. A nr 5282/2014 z dnia 4.06.2014r. 

Dodatkowo należy wyjaśnić w tym miejscu kwestię miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który został uchwalony dla tego m.in. terenu w dniu 29 listopada 2012r. Uchwałą Rady Miasta Opola nr XXXIV/519/12.

Otóż, mając na uwadze wydaną decyzję o warunkach zabudowy powołaną na wstępie wyjaśniam, iż  zgodnie z art.32 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych Prezydent Miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym m.in. z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i rejestrach decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Aby minimalizować rozbieżności między wydanymi ww. decyzjami (a w ich następstwie decyzjami o pozwoleniach na budowę) a projektami planów miejscowych, co przekłada się także na ocenę aktualności przygotowywanych projektów planów i możliwe roszczenia wynikające z art.36, na bieżąco w trakcie opracowywania projektów analizowane i w miarę możliwości uwzględniane są wydawane decyzje o warunkach zabudowy. Praktyka ta jest stosowana w każdym z opracowywanych planów miejscowych w celu zapobiegania sytuacjom, w których w momencie uchwalenia mpzp mogłoby się okazać, że plan jest nieaktualny, ponieważ nie uwzględnił wydanych decyzji o warunkach.

W powyższej sprawie postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Legnicy oraz Najwyższa Izba Kontroli w Opolu. Wobec powyższego wskazanym jest wstrzymanie działań kontrolnych do czasu ustalenia wyników prowadzonych przez ww. organy czynności w sprawie nieruchomości przy ul. Andersa 8.

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

 

Załączniki do pobrania: 2016-03-11 10:50:20 - wystąpienie pokontrolne (24.50 kB)

Ilość odwiedzin: 3048
Nazwa dokumentu: Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2016-03-11 10:39:35
Data udostępnienia informacji: 2016-03-11 10:39:35
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-11 10:50:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner