logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KW.1711.00030.2015

              Opole, 14 stycznia 2016 r.

 

PROTOKÓŁ KONTROLI nr  37/15 (uproszczonej)

 

Jednostka kontrolowana

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu

ul. Kośnego 31

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

od 28.09. 2015 r. do 15.10.2015 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Agnieszka Lisiecka – główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej Tadeusz Lech - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot kontroli

Realizacja planu wydatków na wydzielonym rachunku dochodów.

Okres objęty kontrolą

2014 rok

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Lucyna Żukowska – Dyrektor Przedszkola

 

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

Lucyna Żukowska – Dyrektor

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) – Główna Księgowa

 

Podstawy prawne

1. Ustawa  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 168).

3. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013, poz.330).

4. Ustawa  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 nr 256 poz.2572 z późn. zm.)

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.)

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz.119 z późn. zm.)

7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych   (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz.1542).

8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej(tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz.289).

9. Uchwała nr XLIV/691/13 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

10. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola nr OR.I-0151-37/11 z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia procedur w zakresie planowania, dokonywania korekt oraz sprawozdawczości budżetu miasta Opola.

11. Uchwała Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

12. Uchwała Nr VIII/93/11 Rady Miasta Opola z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

13. Uchwała Nr XLVI/709/13 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

14. Uchwała Nr XLVII/722/13 Rady Miasta Opola z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

15. Regulamin Kontroli Urzędu Miasta Opola.

 

 Cel kontroli

Pismem nr B-SO.3251.28.2015 z dnia 18.09.2015 r. Skarbnik Miasta Opola poinformowała naczelnika Wydziału Kontroli Wewnętrznej o przekroczeniu planu wydatków na wydzielonym rachunku dochodów co może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 11 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Celem kontroli było ustalenie czy rzeczywiście doszło naruszenia dyscypliny finansów publicznych poprzez dokonanie wydatków wykazanych w sprawozdaniu Rb-34S za 2014 r. powodujących przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w rocznym planie finansowym.

Kryteria

1. Zgodnie z art. 223 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego,

      2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi w szczególności:

      1)   jednostki budżetowe, które gromadzą dochody;

      2)   źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku;

      3)   przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych;

     4)   sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

     3. Wydatki z rachunku, o którym mowa w ust. 1, mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego.

    4. Środki finansowe pozostające na rachunku, o którym mowa w ust. 1, na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

2. Zgodnie z Załącznikiem nr 4 (Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków)- do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - Wymienione niżej paragrafy łączy się w grupy w następujący sposób: Dotacje i subwencje  200 do 205, 211 do 213, 219 do 233, 236, 237, 239 do 265, 268 do 277, 279 do 294 i296 do 299.

    Świadczenia na rzecz osób fizycznych  302 do 305, 307, 311, 320 do 321 i 324  do 326.    

    Wydatki bieżące jednostek budżetowych  400 do 430, 432 do 434, 436, 438 do 470, 472, 476 do 478, 481, 488 do 491 i 493 do 498.

    Wydatki majątkowe 601 do 602, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 633, 641 do 643, 651 do 658, 661 do 667 i 680.

Paragraf 240 - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

Paragraf ten obejmuje wpłaty do budżetu jednostki samorządu terytorialnego pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy.

3. Zgodnie z § 2 pkt 3 uchwały nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9.11.2010r. - źródłami dochodów, są:

    - wpływy z usług świadczonych na rzecz osób fizycznych i prawnych, a w szczególności ze:

    -odpłatności za wyżywienie.

4. Zgodnie z § 3 pkt 3 uchwały nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia   9.11.2010r. - dochody, o których mowa w § 2, przeznacza się na:

    1) cele wskazane przez darczyńcę;

    3) sfinansowanie wydatków bieżących związanych z uzyskiwaniem dochodów, o których mowa w § 2 pkt

5. Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej - Dane w sprawozdaniach wykazuje się:

    1)   w zakresie planu - w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki, po uwzględnieniu zmian dokonanych w trybie ustawy o finansach publicznych;

    2)   w zakresie wykonania - narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego lub, w przypadkach określonych w sprawozdaniach, według stanu na określony dzień.

6. Zgodnie z § 9 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej - Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

7. Zgodnie z § 18 ust.1 Załącznika nr 39 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Rozdział 8 Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)-  Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

8. Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - Plany dochodów i wydatków nimi finansowanych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, ujęte w uchwale budżetowej stanowią prognozę gromadzonych dochodów, a w zakresie wydatków – nieprzekraczalny limit. Ogólną zasadę dokonywania wydatków budżetowych w granicach limitów określonych w planie finansowym wyrażają przepisy zawarte w art. 44 ust. 1 pkt 3, art. 52 ust. 1 pkt 2 i art. 254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

9. Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - Odprowadzenie środków finansowych, o których mowa w art. 223 ust. 4 ustawy, do budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest planowane w dziale i rozdziale właściwym dla rodzaju działalności określonym w przepisach o klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

 10. Zgodnie z art. 44. 1. pkt 3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych.

 11. Zgodnie z art. 52. 1. pkt 2 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - Ujęte w budżecie państwa, budżetach jednostek samorządu    terytorialnego i planach finansowych jednostek budżetowych: wydatki oraz łączne rozchody – stanowią nieprzekraczalny limit.

12. Zgodnie z art. 254 pkt 3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

13. Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Plan Kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)- Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia, Konto 225 - "Rozrachunki z budżetami" służy do ewidencji rozrachunków z budżetami w szczególności z tytułu dotacji, podatków, nadwyżek środków obrotowych, nadpłat w rozliczeniach z budżetami. Wykaz kont Zespołu 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie: 400 -  Amortyzacja, 401 -  Zużycie materiałów i energii, 402 -Usługi obce, 403 -  Podatki i opłaty, 404 -  Wynagrodzenia, 405 -Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 409 -  Pozostałe koszty rodzajowe, 490 -  Rozliczenie kosztów.

14.  Zgodnie z art. 14 ust.6.ustawy  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - Do ustalania opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego przepisy art. 67a stosuje się odpowiednio.

15.  Zgodnie z art. 67a ustawy  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty –

    1.W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych,

    w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.

     2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.

    3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

16. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków.

17.  Zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania albo wykazanie w tym sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

18.  Zgodnie z art. 18b pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niedokonanie lub nienależyte dokonanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczej lub finansowej z planem finansowym lub kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących takiej operacji, jeżeli miało ono wpływ na dokonanie wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych.

19. Zgodnie z art. 26 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych działanie lub zaniechanie określone w art. 5-16, którego przedmiotem są środki finansowe w wysokości nieprzekraczającej jednorazowo, a w przypadku więcej niż jednego działania lub zaniechania - łącznie w roku budżetowym, kwoty minimalnej.

       Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku działania lub zaniechania określonego w art. 18 pkt 2 oraz art. 18b i 18c.

       Kwotą minimalną w rozumieniu ust. 1 jest kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012r. poz. 592, 908 i 1456), zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem".

20. Zgodnie z art. 28 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Nie dochodzi się odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, którego stopień szkodliwości dla finansów publicznych jest znikomy.

1a. Przy ocenie stopnia szkodliwości dla finansów publicznych naruszenia dyscypliny finansów publicznych uwzględnia się wagę naruszonych obowiązków, sposób i okoliczności ich naruszenia, a także skutki naruszenia.

2. Przy ocenie stopnia szkodliwości dla finansów publicznych naruszenia dyscypliny finansów publicznych wywołującego skutki finansowe bierze się pod uwagę w szczególności wysokość skutku finansowego, w tym:

1)   wysokość uszczuplonych środków publicznych;

2)   kwotę środków publicznych niewpłaconych lub niezwróconych na właściwy rachunek budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych;

3)   kwotę środków publicznych wydatkowanych bez upoważnienia lub z jego przekroczeniem albo niezgodnie z przeznaczeniem;

4)   wysokość zobowiązań zaciągniętych bez upoważnienia lub z jego przekroczeniem;

5)   kwotę zapłaconych odsetek, kar lub opłat albo wypłaconego oprocentowania.

21.  Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2013r. i w drugim półroczu 2013r. wynika, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2013r. wyniosło 3.191,93 zł, a w drugim półroczu 2013r. wyniosło 3.278,14 zł.

  22. Zgodnie z wyjaśnieniem Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu udzielonym w trybie art. 13 pkt. 11 ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych z dnia 21.12.2012r.

         –Obowiązek odprowadzania środków pozostających na wyodrębnionym rachunku na 31 grudnia wynika wprost z art. 223 ufp. Oznacza to, że także zrealizowane bez planu dochody zgromadzone na ww. rachunku podlegają przekazaniu do JST. Należy więc przyjąć, że wydatki z tego tytułu mogą być zrealizowane bez planu. W sensie ekonomicznym są one odprowadzeniem części zysku (wyniku finansowego) do budżetu. W tej sytuacji odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny jest nieodprowadzenie środków na rachunek budżetu JST (czyn art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z 223 ust. 4 ufp), a nie realizacja tego typu wydatku bez planu. Za taką interpretacją przepisów dotyczących naruszenia dyscypliny finansów publicznych przemawia m.in. fakt ewidencji rozliczeń z tego tytułu w sposób analogiczny jak podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu JST nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych. JST działają we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, w związku z tym wyjaśnienia Izby nie są wiążące dla wnioskującego o ich udzielenie. Powyższe wyjaśnienie podpisała Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) (Akta kontroli Nr 15/37/I/49-50).

23. Zgodnie z § 24 ust. Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola - Przygotowanie zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych  należy do właściwości Wydziału Kontroli Wewnętrznej.

Metodyka przeprowadzenia kontroli

Zapoznano się z sytuacją kadrową w jednostce w 2014 r. oraz z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia spraw ewidencyjno-księgowych.

Dane wykazane w sprawozdaniach Rb-34S sporządzonych przez jednostkę kontrolowaną za 2014 r. porównano z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej oraz z wyciągami bankowymi.

     Szczegółowej analizie poddano dochody wykazane w sprawozdaniach w paragrafie 0830 oraz wydatki wykazane w paragrafach 2400 i 4220. Analizy dokonano pod kątem zgodności danych wykazywanych w sprawozdaniach z planem finansowym, z danymi zawartymi w ewidencji księgowej oraz pod kątem prawidłowości ich zaklasyfikowania i zgodności z uchwałą w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

     Dokonano analizy porównawczej planu wydatków z ewidencją księgową oraz z operacjami bankowymi figurującymi na ostatnich wyciągach bankowych z 2014 r.

     Na okoliczność poczynionych ustaleń przyjęto ustne i pisemne wyjaśnienia od dyrektora i głównej księgowej  jednostki kontrolowanej.

Ustalenia szczegółowe kontroli

I. W zakresie spraw organizacyjno-kadrowych

Publiczne Przedszkole nr 2 w Opolu przy ul. Kośnego 31 funkcjonuje od dnia 01.03.2004 r., na podstawie Uchwały Nr XXVI/224/04 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie odnowienia aktów założycielskich publicznych przedszkoli, dla których miasto Opole jest organem prowadzącym. Siedzibą przedszkola jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Kośnego 31, którą Zarząd Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GN 7224.c/16/98 z dnia 20 maja 1998 r.

         Dyrektorem Przedszkola jest pani Lucyna Żukowska powołana na to stanowisko przez Prezydenta Miasta Opola na okres od 01 września 2013 r. do 31 sierpnia 2018r. (Akta kontroli Nr 15/37/I/3).

         W okresie objętym kontrolą od dnia 01.09.2014r. na stanowisku głównego księgowego na czas określony, tj. do 31.12.2015r. zatrudniona została(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922). W poprzednim okresie, tj. od 01.02.2002r. do 31.08.2014r. główną księgową była pani(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) Akta kontroli Nr 15/37/I/4).

         W dniu 29.01.2015r. kontrolowana jednostka złożyła w Referacie Sprawozdawczości Oświaty Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Opola sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku za 2014r. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, Rozdział 80104 - Przedszkola (Akta kontroli Nr 15/37/I/36)

         W dniu 18.11.2013r. Prezydent Miasta Opola pismem B-SO.3020.2.7.2013.AS przekazał jednostce informacje w zakresie wielkości przyjętych do projektu budżetu miasta Opola na 2014r. (Akta kontroli Nr 15/37/I/8-10). Plan dochodów na wydzielonym rachunku wynosił 89.400,00 zł, plan wydatków również 89.400,00 zł. W związku z uchwałą nr LII/776/13 Rady Miasta Opola z dnia 17.12.2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014r. Prezydent Miasta pismem nr B-SO.3054.23.1.2013 z dnia 19.12.2013r. przekazał jednostce informacją na temat wielkości przyjętych do budżetu miasta Opola na 2014r. i zgodnie, z którą plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów wynosił 89.400,00 zł.

W dniu 06.02.2014r. Przedszkole złożyło do Urzędu Miasta Opola Wniosek o dokonanie korekty w planie budżetu miasta  Opola na wydzielonym rachunku dochodów. Zmianie uległy kwoty w planie wydatków w dwóch paragrafach, natomiast ogólna kwota wydatków w wysokości 89.400,00 zł nie uległa zmianie. W dniu 30.12.2014r. jednostka złożyła w Urzędzie Miasta korektę planu wydatków, która również dotyczyła zmiany w paragrafach. W planach tych nie ujęto wydatków w paragrafie 2400 (Akta kontroli Nr 15/37/I/5-7).

 II.W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego

     II.1.  Dochody

Ze sprawozdania wynika, że dochody zaewidencjonowano w dwóch paragrafach, tj. 0830 – wpływy z usług oraz 0920 – pozostałe odsetki na łączną kwotę 91.861,39 zł. Dane wykazane w sprawozdaniu są zgodne z ewidencją księgową – Zestawienie wykonanych dochodów/wydatków (Akta kontroli Nr 15/37/I/12-14,36). Z analizy tego sprawozdania wynika, że dochody ogółem były wyższe o 2.461,39 zł od planu, który wynosił 89.400,00 zł. Wykonanie dochodów w paragrafie 0830 było wyższe o 3.315,62 zł. Natomiast wykonanie dochodów w paragrafie 0920 było niższe o 854,23 zł od planu. Z wyjaśnień dyrektora i głównej księgowej wynika, że wyższe dochody w paragrafie 0830 spowodowane były większymi wpływami z tytułu wysyłanych wezwań do uregulowania zaległości (Akta kontroli Nr 15/37/I/16). W sprawozdaniu wykazano, że stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosił 7.142,34 zł. Natomiast plan tych środków wynosił 0,00 zł. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego był zgodny z kwotą wydatków wykazanych w paragrafie 2400. Ze sprawozdania Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku za 2013r. oraz z ewidencji księgowej konta 132 – wydzielony rachunek dochodów i z wyciągu bankowego nr 1 z 2014r. wynika, że stan środków na koniec okresu sprawozdawczego był wyższy o 3.469,93 zł i wynosił 10.612,27 zł (Akta kontroli Nr 15/37/I/28, 30).

Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że  kwota 3.469,93 zł dotyczyła opłaty stałej, którą przekazano do Urzędu Miasta jako dochody budżetowe wykazane w sprawozdaniu RB-27S, natomiast wykazana w sprawozdaniu RB-34S kwota 7.142,34 zł dotyczyła opłat wniesionych przez rodziców za wyżywienie. Środki te pozostały na koncie, gdyż nie zostały wykorzystane na zakup żywności w 2013 r.   

Na podstawie ewidencji konta 132 oraz wyciągu bankowego nr 1 ustalono, że powyższą kwotę w całości przekazano do Urzędu Miasta Opola przelewem w dniu 03.01.2014 r. tj. w terminie ustawowym (Akta kontroli Nr 15/37/I/28, 33). Ponadto ustalono, że przekazane środki zostały zaksięgowane na koncie 222- Rozliczenie dochodów budżetowych (kwota 3.469,93 zł) oraz na koncie 225- Rozrachunki z budżetem (kwota 7.142,34 zł) (Akta kontroli Nr 15/37/I/29).

II.1.  Wydatki

Ze sprawozdania wynika, że wydatki ogółem wyniosły 98.937,55 zł i zaewidencjonowano je w dwóch paragrafach tj. w paragrafie 2400 - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i w paragrafie 4220 – Zakup środków żywności.

 Z analizy sprawozdania wynika, że wydatki ogółem były wyższe od planu i zaplanowanych dochodów o 9.537,55 zł oraz wyższe o 7.076,16 zł od faktycznego wykonania dochodów.  Ponadto ze sprawozdania wynika, że wydatki w paragrafie 2400 wyniosły 7.142,34 zł i były równe kwocie stanu środków na początek okresu sprawozdawczego. Plan wydatków w tym paragrafie wynosił 0,00 zł. Natomiast wydatki w paragrafie 4220 wyniosły 91.795,21 zł i były wyższe o 3.795,21 zł od planu, który wynosił 88.000,00 zł. Wykazane w tym paragrafie wydatki były zgodne z ewidencją księgową (Akta kontroli Nr 15/37/I/37, 22).

Z wyjaśnień obecnej głównej księgowej wynika, że ewidencja do paragrafu 2400 nie była prowadzona przez poprzednią księgową, a dane w sprawozdaniu rocznym w tym paragrafie wykazywane zostały na podstawie wcześniejszych sprawozdań oraz kont księgowych.

W wyniku kontroli ustalono, że odprowadzone do Urzędu Miasta Opola środki zostały ujęte w ewidencji księgowej (konto 132- wydzielony rachunek dochodów i konto 225- rozliczenie z Urzędem Miasta).  Ponadto na podstawie analizy sprawozdań kwartalnych Rb-34S ustalono, że zwrócone do Urzędu Miasta środki w kwocie 7.142,34 zł faktycznie zostały wykazane już w sprawozdaniu za I kwartał 2014r. jako wydatek w paragrafie 2400 (Akta kontroli Nr 15/37/I/39-40).

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 66,18 zł. Natomiast plan wynosił 0,00 zł.

Ze sprawozdania Rb-34S za III kwartał 2014 r. wynika, że na dzień 30.09.2014 r. wykonanie wydatków (łącznie z odprowadzeniem do Urzędu Miasta środków pozostających na rachunku na dzień 31 grudnia 2013 r.- paragraf 2400) wyniosło ogółem 76.046,98 zł i nie przekroczyło planu (Akta kontroli Nr 15/37/I/42).

Celem ustalenia ewentualnego momentu dokonania wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia określonego planem finansowym, o którym mowa w art.11 ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych zespół kontrolny dokonał odejmowania od kwoty wykonania wydatków, tj. od kwoty 98.937,55 zł ostatnich wydatków w 2014r. aby wyjść na kwotę i dzień przekroczenia planu. W tym celu dokonano analizy wydatków w paragrafie 4220 – Zakup środków żywności. Wyniki analizy przedstawia poniższa tabela:

Plan wydatków

Wykonanie wydatków wg sprawozdania

Data wydatku

wg ewidencji

Kwota wydatku

Pozostała kwota wydatków

Nr  WB/RK

89.400,00

 

98.937,55

 

Wydatki za XII poniesione w § 4220

7.955,57

90.981,98

 

30.11.2014

106,31

90.875,67

WB 209 z 28.11

30.11.2014

358,63

90.517,04

Raport kasowy

27.11.2014

102,58

90.414,46

WB 207 z 26.11

27.11.2014

545,24

89.869,22

WB 207 z 26.11

27.11.2014

504,47

89.364,75

WB 206 z 25.11

Z powyższej tabeli wynika, że przekroczenie planu wydatków według wyciągów bankowych nastąpiło w dniu 25.11.2014r. (Akta kontroli Nr 15/37/I/21-22).   W wyniku kontroli ustalono, że pierwszym z wydatków powodującym przekroczenie planu był wydatek na zakup żywności w kwocie 504,47 zł (faktura VAT 91/MAG/11/2014 z 24.11.2014), który zapłacono przelewem w dniu 25.11.2014r. (WB 206).

Na okoliczność dokonywania wstępnej kontroli zgodności tych wydatków z planem finansowym przyjęto wyjaśnienia od głównej księgowej, która stwierdziła, że każdorazowo na bieżąco dokonywała kontroli wszystkich wydatków. Do tych wydatków nie zaliczała środków odprowadzonych do Urzędu Miasta w styczniu 2014 r.  Ponadto główna księgowa wyjaśniła, że powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez osobę prowadzącą szkolenie w Ratuszu Urzędu Miasta Opola w dniu 01.12.2015 r. na temat „Zakończenie roku budżetowego, sprawozdawczość oraz sprawy bieżące”. Szkolenie prowadziła pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) z Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami kontrolujący dokonali analizy wydatków bez uwzględniania odprowadzonych środków w kwocie 7.142,34 zł.

Pozostała kwota przekroczenia planu wyniosła 2.395,21 zł. (wykonanie wydatków – plan – zwrot środków do UM).

Plan wydatków

Wykonanie wydatków sprawozdania

Data wydatku

wg ewidencji

Kwota wydatku

Pozostała kwota wydatków

Nr  WB/RK

89.400,00

 

98.937,55

 

31.12.2014

611,17

98.326,38

WB 229

30.12.2014

138,88

98.187,50

RK 11

30.12.2014

786,41

97.401,09

WB 228

29.12.2014

675,63

96.725,46

WB 227

19.12.2014

392,32

96.333,14

WB 224

Kwota przekroczenia planu wydatków: 2.395,21

2.604,41

 

 

Z powyższej tabeli wynika, że przekroczenie planu wydatków bez odprowadzonych środków nastąpiło w dniu 19.12.2014 r. Na powyższą okoliczność główna księgowa wyjaśniła, że również i w tym przypadku na bieżąco dokonywała kontroli wszystkich wydatków na żywność. Środki na zakup żywności pochodziły z wpłat rodziców (bieżących i zaległych), a kontrola polegała między innymi na analizie wielkości środków pochodzących ze zwiększonych wpłat pod koniec roku, porównywaniu wydatków z planem finansowym, badaniu możliwości dostosowania planu do przewidywanych koniecznych wydatków oraz na przestrzeganiu dyscypliny finansów publicznych.

Ze sprawozdania Rb-34S wynika, że wykonane dochody ogółem faktycznie były wyższe od planu o 2.461,39 zł. Dochody te pochodziły z wpłat rodziców na żywność oraz z odsetek od tych środków.

Z pisemnego wyjaśnienia dyrektora przedszkola z dnia 09.02.2015r. w kwestii przekroczenia planu wydatków w paragrafach 2400 i 4220 oraz planu dochodów w paragrafie 0830  wynika, że nie zostały dopełnione obowiązki złożenia wniosku o zmianę planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów własnych. Powodem, iż nie został złożony wniosek o zmianę planu finansowego na 2014r. był ogrom pracy związany z zamknięciem roku oraz zmiany organizacyjne. Po dłuższej chorobie odeszła z pracy główna księgowa. Na koniec roku nastąpiły zmiany na stanowisku specjalisty do spraw płac. Objęcie stanowiska głównego księgowego przez nowego pracownika wiązało się z odrobieniem zaległości, wprowadzeniem nowego systemu informatycznego oraz przeprowadzeniu wielu uzgodnień sald, przygotowaniem placówki do zamknięcia roku. Przekroczenie na paragrafie 4220 było konsekwencją większych wpływów w wyniku wezwań do zapłaty. Z opłat za wyżywienie zwrócone zostały tylko 66,18 zł co wiązało się z pilnowaniem i wyliczaniem opłat do ostatniej chwili celem jak najlepszego zaspokojenia potrzeb żywieniowych dzieci. (Akta kontroli Nr 15/37/I/16).   

W wyniku kontroli ustalono ponadto, że w maju 2015r. Wydział Budżetu Urzędu Miasta Opola do przedszkoli (w tym do jednostki kontrolowanej) i jednostek oświatowych rozesłał maila z następującą treścią: ,,Bardzo proszę o złożenie korekty planu finansowego Wydzielonego Rachunku Dochodów – chodzi o paragraf 2400. Te jednostki, które mają po stronie wykonania ten paragraf winny przesunąć z planu któregoś paragrafu wydatków i wartości paragrafu 2400 (zaokrąglonych do zł) i wykazać po stronie planu. Innymi słowy paragraf 2400 będzie miał plan i wykonanie.” (Akta kontroli Nr 15/37/I/45)

Podsumowanie

W wyniku kontroli ustalono, że faktycznie doszło do przekroczenia planu o kwotę przewyższającą kwotę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim.

Z dokonanych ustaleń wynika, że faktycznym powodem przekroczenia planu o 9.537,55 zł było odprowadzenie do Urzędu Miasta Opola kwoty 7.142,34 zł pozostającej na rachunku jednostki na dzień 31.12.2013r. Obowiązek zwrotu tych środków wynika z art. 223 ust. 4 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Zwrotu tych środków do Urzędu Miasta nie zaewidencjonowano jako wydatku w paragrafie 2400. Odprowadzone do Urzędu Miasta Opola środki zostały wykazane na kontach księgowych. Za nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji księgowej odpowiedzialna była ówczesna główna księgowa, (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922).

Pozostała kwota przekroczenia planu tj. 2.395,21 zł  dotyczyła wydatków na zakup żywności dla dzieci. Środki na zakup żywności pochodziły z wpłat dokonanych na ten cel przez rodziców.

Dokonane ustalenia w zakresie przekroczenia planu wydatków mogą świadczyć, iż wystąpiły okoliczności wskazujące na możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W związku z tym proponuje się w tej sprawie złożyć zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Jednocześnie w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami proponuje się w wystąpieniu pokontrolnym wydać dyrektorowi przedszkola zalecenia dotyczące prawidłowego prowadzenia ewidencji paragrafów, ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych zachodzących w poszczególnych okresach rozliczeniowych oraz dokonywania wydatków tylko w ramach kwot określonych w planie finansowym.

 

Zgodnie z § 18 pkt.8 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola - Odbiór protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej w uproszczonej kontroli oznacza zapoznanie się z jego treścią i jego przyjęcie.

Zgodnie z § 20 pkt.3 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola - W uproszczonej kontroli kierownik jednostki kontrolowanej zgłasza zastrzeżenia do protokołu przed jego podpisaniem.   

 

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 

(podpisy)

 

Data: ........................

 Zespół kontrolny (podpisy)

 

 

 

 

Data: ……………………………….

           

 

Zatwierdził: (Naczelnik Wydziału)

 

 

 

 

Data:

Akceptuję: (Prezydent)

 

 

 

 

Data:

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2016-10-13 14:25:15 - wystąpienie pokontrolne (16.29 kB)

Ilość odwiedzin: 2274
Nazwa dokumentu: Przedszkole Publiczne nr 2
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2016-10-13 14:21:41
Data udostępnienia informacji: 2016-10-13 14:21:41
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-13 14:29:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner