logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KW.1711.00033.2015

              Opole, 25 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI nr  39/15 (uproszczonej)

Jednostka kontrolowana

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

28.09 - 15.10.2015 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Agnieszka Lisiecka – główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej Tadeusz Lech - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot kontroli

Realizacja planu wydatków na wydzielonym rachunku dochodów.

Okres objęty kontrolą

2014 rok

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Małgorzata Szeląg – dyrektor

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

Małgorzata Szeląg – dyrektor

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922)

– Główna Księgowa

Podstawy prawne

1. Ustawa  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 168).

3. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013, poz.330 z późn. zm.).

4. Ustawa  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 nr 256 poz.2572 z późn. zm.)

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.)

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz.119 z późn. zm.)

7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych   (t.j. Dz.U. z 2015 poz.1542).

8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
(t.j. Dz.U. z 2013 poz.289).

9. Uchwała nr XLIV/691/13 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

10. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola nr OR.I-0151-37/11 z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia procedur w zakresie planowania, dokonywania korekt oraz sprawozdawczości budżetu miasta Opola.

11. Uchwała Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

12. Uchwała Nr VIII/93/11 Rady Miasta Opola z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

13. Uchwała Nr XLVI/709/13 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

14. Uchwała Nr XLVII/722/13 Rady Miasta Opola z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

15. Regulamin Kontroli Urzędu Miasta Opola.

 Cel kontroli

Pismem nr B-SO.3251.28.2015 z dnia 18.09.2015 r. Skarbnik Miasta Opola poinformowała naczelnika Wydziału Kontroli Wewnętrznej o przekroczeniu planu wydatków na wydzielonym rachunku dochodów co może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 11 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Akta kontroli Nr 15/39/I/187).

Celem kontroli było ustalenie czy rzeczywiście doszło naruszenia dyscypliny finansów publicznych poprzez dokonanie wydatków wykazanych w sprawozdaniu Rb-34 za 2014 r. powodujących przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w rocznym planie finansowym.

Kryteria

1. Zgodnie z art. 223 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego,

      2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi w szczególności:

      1)   jednostki budżetowe, które gromadzą dochody;

      2)   źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku;

      3)   przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych;

     4)   sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

     3. Wydatki z rachunku, o którym mowa w ust. 1, mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego.

    4. Środki finansowe pozostające na rachunku, o którym mowa w ust. 1, na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

2. Zgodnie z Załącznikiem nr 4  (Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków) –do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - Wymienione niżej paragrafy łączy się w grupy w następujący sposób: Dotacje i subwencje  200 do 205, 211 do 213, 219 do 233, 236, 237, 239 do 265, 268 do 277, 279 do 294 i296 do 299.

    Świadczenia na rzecz osób fizycznych  302 do 305, 307, 311, 320 do 321 i 324  do 326.    

    Wydatki bieżące jednostek budżetowych  400 do 430, 432 do 434, 436, 438 do 470, 472, 476 do 478, 481, 488 do 491 i 493 do 498.

    Wydatki majątkowe 601 do 602, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 633, 641 do 643, 651 do 658, 661 do 667 i 680.

Paragraf 240 - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

Paragraf ten obejmuje wpłaty do budżetu jednostki samorządu terytorialnego pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy.

3. Zgodnie z § 2 pkt 3 uchwały nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9.11.2010r. - źródłami dochodów, są:

    - wpływy z usług świadczonych na rzecz osób fizycznych i prawnych, a w szczególności ze:

    - sprzedaży materiałów metodycznych,

    - wpływów z realizacji form doskonalenia zawodowego.

4. Zgodnie z § 3 pkt 3 uchwały nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia   9.11.2010r. - dochody, o których mowa w § 2, przeznacza się na:

    1) cele wskazane przez darczyńcę;

    3) sfinansowanie wydatków bieżących związanych z uzyskiwaniem dochodów, o których mowa w § 2 pkt. 3.

5. Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej - Dane w sprawozdaniach wykazuje się:

    1)   w zakresie planu - w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki, po uwzględnieniu zmian dokonanych w trybie ustawy o finansach publicznych;

    2)   w zakresie wykonania - narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego lub, w przypadkach określonych w sprawozdaniach, według stanu na określony dzień.

6. Zgodnie z § 9 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej - Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

7. Zgodnie z § 18 ust.1 Załącznika nr 39 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Rozdział 8 Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)-  Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

8. Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - Plany dochodów i wydatków nimi finansowanych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, ujęte w uchwale budżetowej stanowią prognozę gromadzonych dochodów, a w zakresie wydatków – nieprzekraczalny limit. Ogólną zasadę dokonywania wydatków budżetowych w granicach limitów określonych w planie finansowym wyrażają przepisy zawarte w art. 44 ust. 1 pkt 3, art. 52 ust. 1 pkt 2 i art. 254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

9. Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - Odprowadzenie środków finansowych, o których mowa w art. 223 ust. 4 ustawy, do budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest planowane w dziale i rozdziale właściwym dla rodzaju działalności określonym w przepisach o klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

 10. Zgodnie z art. 44. 1. pkt 3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych.

 11. Zgodnie z art. 52. 1. pkt 2 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - Ujęte w budżecie państwa, budżetach jednostek samorządu             terytorialnego i planach finansowych jednostek budżetowych: wydatki oraz łączne rozchody – stanowią nieprzekraczalny limit.

12. Zgodnie z art. 254 pkt 3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

13. Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Plan Kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)- Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia, Konto 225 - "Rozrachunki z budżetami" służy do ewidencji rozrachunków z budżetami w szczególności z tytułu dotacji, podatków, nadwyżek środków obrotowych, nadpłat w rozliczeniach z budżetami. Wykaz kont Zespołu 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie: 400 -  Amortyzacja, 401 -  Zużycie materiałów i energii, 402 -Usługi obce, 403 -  Podatki i opłaty, 404 -  Wynagrodzenia, 405 -Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 409 -  Pozostałe koszty rodzajowe, 490 -  Rozliczenie kosztów.

14. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Ustawa określa zasady i zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, organy właściwe oraz postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

15. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków.

16.  Zgodnie z art. 18b pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niedokonanie lub nienależyte dokonanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczej lub finansowej z planem finansowym lub kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących takiej operacji, jeżeli miało ono wpływ na dokonanie wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych.

17. Zgodnie z art. 26 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych działanie lub zaniechanie określone w art. 5-16, którego przedmiotem są środki finansowe w wysokości nieprzekraczającej jednorazowo, a w przypadku więcej niż jednego działania lub zaniechania - łącznie w roku budżetowym, kwoty minimalnej.

       Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku działania lub zaniechania określonego w art. 18 pkt 2 oraz art. 18b i 18c.

       Kwotą minimalną w rozumieniu ust. 1 jest kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012r. poz. 592, 908 i 1456), zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem".

18. Zgodnie z art. 28 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Nie dochodzi się odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, którego stopień szkodliwości dla finansów publicznych jest znikomy.

1a. Przy ocenie stopnia szkodliwości dla finansów publicznych naruszenia dyscypliny finansów publicznych uwzględnia się wagę naruszonych obowiązków, sposób i okoliczności ich naruszenia, a także skutki naruszenia.

2. Przy ocenie stopnia szkodliwości dla finansów publicznych naruszenia dyscypliny finansów publicznych wywołującego skutki finansowe bierze się pod uwagę w szczególności wysokość skutku finansowego, w tym:

1)   wysokość uszczuplonych środków publicznych;

2)   kwotę środków publicznych niewpłaconych lub niezwróconych na właściwy rachunek budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych;

3)   kwotę środków publicznych wydatkowanych bez upoważnienia lub z jego przekroczeniem albo niezgodnie z przeznaczeniem;

4)   wysokość zobowiązań zaciągniętych bez upoważnienia lub z jego przekroczeniem;

5)   kwotę zapłaconych odsetek, kar lub opłat albo wypłaconego oprocentowania.

19.  Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2013r. i w drugim półroczu 2013r. wynika, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2013r. wyniosło 3.191,93 zł, a w drugim półroczu 2013r. wyniosło 3.278,14 zł.

  20. Zgodnie z wyjaśnieniem Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu udzielonym w trybie art. 13 pkt. 11 ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych z dnia 21.12.2012r. (Akta kontroli Nr 15/39/I/172).

         – Obowiązek odprowadzania środków pozostających na wyodrębnionym rachunku na 31 grudnia wynika wprost z art. 223 ufp. Oznacza to, że także zrealizowane bez planu dochody zgromadzone na ww. rachunku podlegają przekazaniu do JST. Należy więc przyjąć, że wydatki z tego tytułu mogą być zrealizowane bez planu. W sensie ekonomicznym są one odprowadzeniem części zysku (wyniku finansowego) do budżetu. W tej sytuacji odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny jest nieodprowadzenie środków na rachunek budżetu JST (czyn art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z 223 ust. 4 ufp), a nie realizacja tego typu wydatku bez planu. Za taką interpretacją przepisów dotyczących naruszenia dyscypliny finansów publicznych przemawia m.in. fakt ewidencji rozliczeń z tego tytułu w sposób analogiczny jak podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu JST nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych. JST działają we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, w związku z tym wyjaśnienia Izby nie są wiążące dla wnioskującego o ich udzielenie. Powyższe wyjaśnienie podpisała Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922)

 (Akta kontroli Nr 15/39/I/172-173).

21. Zgodnie z § 24 ust. 2 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola - Przygotowanie zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych  należy do właściwości Wydziału Kontroli Wewnętrznej.

Metodyka przeprowadzenia kontroli

Zapoznano się z sytuacją kadrową w jednostce w 2014 r. oraz z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia spraw ewidencyjno-księgowych w okresie objętym kontrolą

Dane wykazane w sprawozdaniach Rb-34 sporządzonych przez jednostkę kontrolowaną za 2014 r. porównano z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej oraz z wyciągami bankowymi.

     Szczegółowej analizie poddano dochody wykazane w sprawozdaniach w paragrafie 0830 oraz wydatki wykazane w paragrafie 2400. Analizy dokonano pod kątem zgodności danych wykazywanych w sprawozdaniach z planem finansowym, z danymi zawartymi w ewidencji księgowej oraz pod kątem prawidłowości ich zaklasyfikowania i zgodności z uchwałą w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

     Dokonano analizy porównawczej planu wydatków z ewidencją księgową dotyczącą wydatków oraz z operacjami bankowymi figurującymi na ostatnich wyciągach bankowych z 2014 r.

      Na okoliczność poczynionych ustaleń przyjęto ustne i pisemne wyjaśnienia od dyrektora i głównej księgowej  jednostki kontrolowanej.

USTALENIA KONTROLI

I. W zakresie spraw organizacyjno-kadrowych

         Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu funkcjonuje na podstawie uchwały Nr LVIII/700/02 Rady Miasta Opola z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie założenia Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. Organizację Ośrodka określa statut stanowiący załącznik nr 2 do tej uchwały. Siedzibą kontrolowanej jednostki jest budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr I w Opolu przy ul. Powstańców Śl. 19. Budynek jest użytkowany na podstawie Porozumienia z dnia 25.03.2015r. Dyrektorem Ośrodka jest pani Małgorzata Szeląg powołana na to stanowisko przez Prezydenta Miasta Opola na okres od 01 września 2012 r. do 31 sierpnia 2017 r.

         W okresie objętym kontrolą do dnia 14.10.2014r. na stanowisku głównego księgowego na czas nieokreślony zatrudniona była pani(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922). (Akta kontroli Nr 15/39/I/166). W okresie od 10.11.2014r. do 10.01.2015 r. w jednostce zatrudniona była inna główna księgowa na umowę o pracę, na zastępstwo (Akta kontroli Nr 15/39/I/190-193). Od 12.01.2015r. na stanowisku głównego księgowego w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony zatrudniona jest pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) (Akta kontroli Nr 15/39/I/170).   

            W dniu 02.02.2015r. kontrolowana jednostka złożyła w Referacie Sprawozdawczości Oświaty Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Opola sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku za 2014r. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr (Akta kontroli Nr 15/39/I/9).

         W dniu 04.02.2015r. kontrolowana jednostka złożyła w Referacie Sprawozdawczości Oświaty Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Opola korektę tego sprawozdania. Z analizy obu sprawozdań wynika, że korekta dotyczyła stanu środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, dochodów, wydatków oraz zobowiązań. Zarówno sprawozdanie jak i jego korekta  podpisane są jedynie przez kierownika jednostki natomiast nie zostały podpisane przez głównego księgowego (Akta kontroli Nr 15/39/I/15-17).   

         W dniu 23.12.2014 r. kontrolowana jednostka złożyła w Urzędzie Miasta Opola ostatni wniosek w sprawie zmiany planu finansowego jednostki na wydzielonym rachunku na 2014 r. Korekta planu dotyczyła zwiększenia kwoty dochodów i wydatków o 108.000,00 zł.  Z uzasadnienia wniosku wynika, że zwiększenie dochodów związane jest z działalnością jednostki, a zwiększenie wydatków związane jest ze zwiększeniem ilości podróży służbowych, koniecznością zakupu środków czystości oraz wyposażenia koniecznego do zagospodarowania biur i sal wykładowych, oraz koniecznością przystosowania nowej siedziby do realizacji zadań jednostki. Wniosek nie jest podpisany przez głównego księgowego jednostki (Akta kontroli Nr 15/39/I/20).        

Następnie Rada Miasta Opola uchwałą Nr V/19/14 z dnia 30.12.2014r. dokonała korekty budżetu miasta Opola na 2014r. Z uchwały wynika, że plan dochodów jednostki na 2014r. wynosił 490.000,00 zł, a plan wydatków 488.300,00 zł. O powyższym Urząd Miasta Opola poinformował MODN pismem nr B-SO.3054.59.3.2013.JA z dnia 31.12.2014r. Z pisma wynika, że zaktualizowany plan zawierał informacje dotyczące  działu i rozdziału bez wskazywania paragrafów (Akta kontroli Nr 15/39/I/21-22). Na tej podstawie w dniu 31.12.2014r. dyrektor MODN wydała zarządzenie nr 5/2014 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków na wydzielonym rachunku dochodów. Z zarządzenia wynika, że plan wydatków po zmianie wynosił 488.300,00 zł i dotyczył wydatków w sześciu paragrafach od 4170 do 4370. W planie tym nie ujęto wydatków w paragrafie 2400 (Akta kontroli Nr 15/39/I/23-24).              

II.W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego

     II.1.  Dochody

Ze sprawozdania RB-34S złożonego w dniu 02.02.2015r. wynika, że dochody zaewidencjonowano w dwóch paragrafach, tj. 0830 oraz 0920 na łączną kwotę 485.879,68 zł. Na kwotę tą składają się dochody uzyskane w dwóch niżej wymienionych paragrafach:

- paragraf 0830 „wpływy z usług” – kwota 485.303,98 zł (plan - 488.800,00 zł),

- paragraf 0920 „pozostałe odsetki”- kwota 575,70 zł (plan -1.200,00 zł).

Ze sprawozdania wynika, że środki pieniężne na  początek roku sprawozdawczego wynosiły 0,00 zł.    Z powyższych danych wynika, że wykonanie dochodów ogółem było niższe od planu. (Akta kontroli Nr 15/39/I/9).

         Z korekty sprawozdania złożonej w dniu 04.02.2015r. wynika, że dochody zaewidencjonowano w dwóch paragrafach, tj. 0830 oraz 0920 na łączną kwotę 485.879,68 zł.    

Środki pieniężne na  początek roku sprawozdawczego wyniosły 23.209,94 zł. Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 509.089,62 zł.

Dane wykazane w korekcie sprawozdania w obu paragrafach są zgodne z ewidencją księgową. (Akta kontroli Nr 15/39/I/15).

          Z analizy porównawczej obu sprawozdań wynika, że korekta dotyczyła ujęcia stanu środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, którego nie wykazano w pierwotnym sprawozdaniu. Z wyjaśnień dyrektora MODN wynika, że podstawą opracowywania projektu zmiany planu była m.in. ewidencja księgowa. Na tym etapie z ewidencji konta 132 nie wynikało, że w 2014r. środki te zostały przekazane do Urzędu Miasta Opola. Ponadto w tym czasie nie było w jednostce głównej księgowej, (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922), a nowa główna księgowa została zatrudniona dopiero od 12.01.2015r., gdyż nikt nie chciał podjąć się tej pracy pod koniec roku. Ponadto z wyjaśnień dyrektora wynika, że w trakcie roku miała problemy z główną księgową.

         W wyniku kontroli ustalono, że wykazany w korekcie sprawozdania stan środków pieniężnych na  początek roku sprawozdawczego był zgodny ze stanem końcowym roku poprzedniego (wyciąg bankowy nr 218 z dnia 31.12.2013 r.) (Akta kontroli Nr 15/39/I/28). Na podstawie wyciągu bankowego nr 2 ustalono, że środki te zostały zwrócone przelewem do Urzędu Miasta Opola w dniu 07.01.2014r., tj. w pierwszym dniu roboczym po dwóch dniach świątecznych.  (Akta kontroli Nr 15/39/I/32). Zwrot tych środków był wykazywany w kwartalnych sprawozdaniach Rb-34S za okres od stycznia do września 2014r. jako wydatek w § 2400. W sprawozdaniach tych plan wykonania wydatków w tym paragrafie wynosił 0,00 zł (Akta kontroli Nr 15/39/I/7-8). Ponadto w wyniku kontroli ustalono, że na koncie 132-01-801-80142-2400-0 (Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych) do 31.12.2014r. rzeczywiście nie było zaewidencjonowanych żadnych operacji księgowych (Akta kontroli Nr 15/39/I/37). Konto to zawiera dwa zapisy z dnia 31.12.2014r. dotyczące przelewu do Urzędu Miasta Opola kwot: 2.040,01 zł i oraz 23.209,94 zł na łączną kwotę 25.249,95 zł. Na podstawie wyciągu bankowego nr 224 ustalono, że przelewu do Urzędu Miasta kwoty 2.040,01 zł faktycznie dokonano w dniu 31.12.2014r. Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że kwotę tę stanowi pozostałość środków na koniec roku, na dzień 31.12.2014r. Z analizy treści art. 223 ust. 4 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wynika, że kwota ta winna być przekazana nie w dniu 31.12.2014 r. lecz już w następnym roku tj. do dnia 05.01.2015r.      

II.2. Wydatki

         Ze sprawozdania RB-34S wynika, że wydatki ogółem w 2014 r. wyniosły 485.879,68 zł i były niższe od planu o 2.420,32 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w 17 paragrafach, w tym w paragrafie 2400, 3020 oraz w 15 paragrafach od 4110 do 4700. Ze sprawozdania wynika, że wykonanie w § 2400 wyniosło 2.040,01 zł i było wyższe od planu, który wynosił 0,00 zł. W wyniku analizy porównawczej powyższego sprawozdania ze sprawozdaniem RB-34S za III kwartał 2014r. ustalono, że wykazane w tym paragrafie wydatki za 2014r. były niższe o 21.169,93 zł od wydatków wykazanych w sprawozdaniu za trzy kwartały 2014r., które w tym okresie wyniosły 23.209,94 zł. W pozostałych paragrafach wykonanie wydatków za 2014 r. było niższe od planu. Ponadto z analizy obu sprawozdań wynika, że w IV kwartale dokonano wydatków w 8 niżej wymienionych paragrafach: 4170, 4210, 4240, 4260, 4270, 4300, 4410, 4430. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł. W sprawozdaniu wykazano, iż zobowiązania na początek okresu sprawozdawczego wynosiły również 0,00 zł. (Akta kontroli Nr 15/39/I/10).

Z korekty tego sprawozdania wynika natomiast, że wydatki ogółem w 2014 r. wyniosły 509.089,62 zł i były wyższe o 23.209,94 zł od wydatków wykazanych w sprawozdaniu przed korektą. Ponadto wydatki wykazane w sprawozdaniu po korekcie były wyższe o 20.789,62 zł od planu, wyższe o 19.089,62 zł od zaplanowanych dochodów oraz wyższe o 23.209,94 zł od wykonania dochodów wykazanych w sprawozdaniu po korekcie. Wykazane w korekcie sprawozdania wydatki we wszystkich 17 paragrafach są zgodne z ewidencją księgową – Zestawienie obrotów i sald oraz analityką kont. (Akta kontroli Nr 15/39/I/16, 60-61). Natomiast suma obrotów po stronie WN i MA na koncie 132 – Rachunek dochodów jednostek budżetowych była wyższa i wyniosła po obu stronach 527.103,65 zł. Z wyjaśnień obecnej głównej księgowej wynika, że stan obrotów został zawyżony przez obustronne zapisy na kontach. (Akta kontroli Nr 15/39/I/57-59).

Ze sprawozdania wynika, że wydatki w § 2400 wyniosły 25.249,95 zł i były wyższe o 2.040,01 zł od stanu środków na początek okresu sprawozdawczego, który wynosił 23.209,94 zł. Plan wydatków w tym paragrafie wynosił 0,00 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił również 0,00 zł. Natomiast plan tych środków wynosił 1.700,00 zł (Akta kontroli Nr 15/39/I/16).    

Z pisemnego wyjaśnienia dyrektora ośrodka z dnia 19.02.2015r. wynika, że przekroczenie wydatków związane było z bardzo trudną sytuacją Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, wynikającą(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922). Procedura zwolnienia, przeprowadzenia konkursu na stanowisko głównego księgowego oraz mało atrakcyjne dla zgłaszających się warunki wynagrodzenia spowodowały, że dwa i pół miesiąca w placówce nie było księgowej, której zadania wykonywali pracownicy MODN: dyrektor i księgowa do spraw płac (zatrudniona na ½ etatu) oraz księgowa zatrudniona na czas określony do czasu znalezienia nowego głównego księgowego. Dodatkowym utrudnieniem z tym związanym było to, że nie pamiętano o kwocie 23.209,94 zł, która w styczniu (07.01.2015r.) została zwrócona do Urzędu Miasta Opola. Ponadto grudzień jest miesiącem, w którym MODN nie jest w stanie przewidzieć, jakie kwoty szkoły i placówki oświatowe będą chciały wpłacić na WDN (Wewnątrzszkolne Doskonalenia Nauczycieli). (Akta kontroli Nr 15/39/I/160-161).    

Na podstawie analizy sprawozdań kwartalnych RB-34S ustalono, że zwrócone środki w kwocie 23.209,94 zł faktycznie zostały wykazane już w sprawozdaniu za I kwartał 2014r. jako wydatek w paragrafie 2400 (Akta kontroli Nr 15/39/I/6).

Ze sprawozdania Rb-34S za 2013 r. wynika, że kwota ta została wykazana jako zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego. Ponadto na podstawie wydruku komputerowego konta 132-Rachunek dochodów jednostek budżetowych ustalono, że powyższa kwota figuruje jako bilans otwarcia według stanu na dzień 01.01.2014r. Jednak w miesiącu tym nie zaewidencjonowano jako wydatku zwrotu ww. kwoty do Urzędu Miasta w dniu 07.01.2014r. (Akta kontroli Nr 15/39/I/3,42).

Reasumując stwierdzić należy, że ze sprawozdania Rb-34S za 2014 r. wynika, iż wykonanie wydatków nie przekroczyło planu. Natomiast z korekty tego sprawozdania wynika, że wykonanie wydatków przekroczyło plan o 20.789,62 zł i wykonanie to było niższe o 4.460,33 zł od kwoty środków odprowadzonych do Urzędu Miasta, pozostających na rachunku na dzień 31 grudnia 2013 r.- paragraf 2400.

 Celem ustalenia ewentualnego momentu dokonania wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia określonego planem finansowym, o którym mowa w art.11 ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych zespół kontrolny dokonał odejmowania od kwoty wykonania wydatków ogółem (łącznie z kwotą odprowadzoną do Urzędu Miasta pozostającą na rachunku na dzień 31 grudnia 2013 r.- paragraf 2400), tj. od kwoty 509.089,62,00 zł ostatnich wydatków w 2014r. aby wyjść na kwotę i dzień przekroczenia planu. W tym celu dokonano analizy wydatków z dwóch ostatnich wyciągów bankowych nr 224 z 31.12.2014 i nr 223 z 30.12.2014 oraz poleceń księgowania PK nr D-402 i D-403. Wyniki analizy przedstawia poniższa tabela:  

 

Lp.

Plan wydatków

Wykonanie wydatków wg korekty sprawozdania

Data wydatku

Kwota wydatku

Paragraf

Pozostała kwota wydatków

1.

 

488.300,00

 

509.089,62

31.12.2014r.

9.000,00

4010

500.089,62

2.

31.12.2014r.

4.190,00

4210

495.899,62

3.

31.12.2014r.

3.659,48

4210

492.240,14

4.

30.12.2014r.

4.689,31

4300

487.550,83

 

Z powyższej tabeli wynika, że wydatku powodującego przekroczenie planu dokonano w dniu 30.12.2014r. Na podstawie dokumentacji źródłowej ustalono, że wydatek dotyczył zapłaty faktury nr 415/2014 z dnia 29.12.2014r. za druk kwartalnika. Zapłaty dokonano przelewem na podstawie decyzji dyrektora MODN. Opis faktury nie zawiera podpisu głównego księgowego. (Akta kontroli Nr 15/39/I/48).

Pozostałe trzy wydatki dotyczyły zapłaty za zamówione meble, zakupu sprzętu medialnego oraz zwrotu na rachunek budżetu kwoty 9.000,00 zł z tytułu zapłaconych składek ZUS. Wydatki te zostały zaewidencjonowane na koncie 132 – Rachunek dochodów jednostek budżetowych po stronie Ma (Akta kontroli Nr 15/39/I/43-62).

Na okoliczność dokonywania wstępnej kontroli zgodności tych wydatków z planem finansowym nie przyjęto wyjaśnień od ówczesnej głównej księgowej, która z dniem 10.01.2015 r. przestała być pracownikiem jednostki kontrolowanej.   

Z wyjaśnień dyrektora jednostki kontrolowanej wynika natomiast, że w dniu(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922). O zaistniałym fakcie, został powiadomiony w dniu 15.10.2014 r. Skarbnik Miasta Opola oraz Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922).

Mimo natychmiastowego podjęcia działań (procedury konkursowe), zmierzających do pozyskania Głównego Księgowego, proces ten trwał do stycznia 2015 roku. Podczas tego okresu prace księgowe wykonywane były tymczasowo przez osobę nie będącą dotychczas pracownikiem placówki. Osoba ta dokonywała zarówno bieżących, jak i zaległych księgowań dochodów i wydatków budżetowych.  

Koniec roku jest dla MODN szczególnym okresem, charakteryzującym się wzmożonym wpływem na konto bankowe środków przeznaczonych na kursy i szkolenia dla placówek oświatowych , szkół i przedszkoli. Nie można przewidzieć, ile tych środków ostatecznie wpłynie do końca roku ( czyli ile szkół zamówi usługi doskonalenia, a warto podkreślić, że szkoły wydają nadwyżki niewykorzystane z losowych przyczyn kadry pedagogicznej). Krótki czas na wykonanie powyższego zadania i racjonalne wykorzystanie środków decyduje o bardzo intensywnym i pełnym zaangażowania czasie  pracy przez cały zespół Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu ( praca popołudniami oraz w soboty i niedziele).

Rok 2014 był bardzo dobry pod względem uzyskanych dochodów, udało się je wypracować w wysokości 485.879,68 zł, / bez pozostałości środków z poprzedniego roku/.

Na koniec III kwartału 2014 roku, plan dochodów wynosił 282.000,00 zł , a ich wykonanie 210.983,42 zł /bez pozostałości/. Plan wydatków wynosił 270.300,00 zł, natomiast wykonanie wydatków 226.296,35 zł.

W IV kwartale 2014 roku, MODN uzyskał dochody w wysokości 274.896,26 zł, było to więcej niż przewidywał plan wydatków na cały 2014 rok. Należało skorygować plan, czego dokonano pod koniec roku. Nie było to możliwe wcześniej, gdyż dopiero w grudniu udało się ustalić faktyczne obroty placówki za 3 ostatnie miesiące /brak Głównego Księgowego/.

Przy korekcie planu, popełniono jednak nieświadomy błąd, wynikający z tego, iż poprzednia Główna Księgowa nie zaksięgowała obrotów w paragrafie 2400 „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” w wysokości 23.209,94 zł, pochodzących z 2013 roku, które nota bene, były wykazywane w sprawozdaniach finansowych za 3 kwartały 2014 r. Środki te nie zostały wydatkowane w 2013 r. , ze względu na planowaną zmianę siedziby Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu i związane z tym planowanie dokonania niezbędnych wydatków na zagospodarowanie nowego budynku. Gdyby nie powyższe zmiany, wypracowane środki zostałyby spożytkowane na remont placówki przy ul. Wróblewskiego.

Księgowa sporządzająca sprawozdanie Rb-34S, nie będąc świadoma istnienia pozostałości środków z 2013 roku, nie zwiększyła planu pod koniec 2014 roku. Na zaistniały błąd zwrócił uwagę opiekun w Referacie Sprawozdawczości Oświaty Urzędu Miasta Opola, w konsekwencji czego dokonano korekty sprawozdania Rb-34S w dniu 04.02.2015 r., wykazując tym samym nadwyżkę w wydatkach na rachunku wydzielonym. 

         Reasumując, brak danych księgowych w zakresie paragrafu 2400 oraz konieczność zakończenia w ‘awaryjnym’ trybie  roku obrachunkowego 2014, spowodowały nieuwzględnienie w korekcie planu, pozostałości środków przekazanych w dniu 07.01.2014 r. do Urzędu Miasta za 2013 rok i w rezultacie przekroczenie wydatków na rachunku wydzielonym o kwotę 19.089,67 zł.

Zaznaczyć należy, że wykonanie wydatków na pozostałych paragrafach w stosunku do planu jest prawidłowe. (Akta kontroli Nr 15/39/I/164-165).

W wyniku kontroli ustalono, że w maju 2015r. Wydział Budżetu Urzędu Miasta Opola do przedszkoli i jednostek oświatowych, w tym do jednostki kontrolowanej rozesłał maila z następującą treścią: ,,Bardzo proszę o złożenie korekty planu finansowego Wydzielonego Rachunku Dochodów – chodzi o paragraf 2400. Te jednostki, które mają po stronie wykonania ten paragraf winny przesunąć z planu któregoś paragrafu wydatków i wartości paragrafu 2400 (zaokrąglonych do zł) i wykazać po stronie planu. Innymi słowy paragraf 2400 będzie miał plan i wykonanie(Akta kontroli Nr 15/39/I/188).

Podsumowanie

Z dokonanych ustaleń wynika, że faktycznym powodem przekroczenia planu o 20.789,62 zł było odprowadzenie do Urzędu Miasta Opola kwoty 23.209,94 zł pozostającej na rachunku jednostki na dzień 31.12.2013r. Obowiązek zwrotu tych środków wynika z art. 223 ust. 4 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Nieprawidłowością był fakt niezaewidencjonowania tego zwrotu w ewidencji księgowej co skutkowało tym, iż przy dokonywaniu korekty planu wydatków nie uwzględniano zwrotu tych środków. Za nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji księgowej odpowiedzialna była ówczesna główna księgowa, (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922). Fakt niezaewidencjonowania zwrotu tych środków przez główną księgową uniemożliwił prawidłowe zaplanowanie wydatków na koniec 2014r. Zwrot środków do budżetu został ujęty w ewidencji księgowej z dniem 31.12.2014 r. Dane wykazane w korekcie sprawozdania są zgodne z ewidencją księgową.

Powyższe ustalenia wskazują na możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W związku z tym proponuje się w tej sprawie złożyć zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

         Jednocześnie w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, mając na uwadze całokształt ustalonych okoliczności, w tym uwarunkowania organizacyjno-kadrowe jednostki oraz w związku z zaleceniem przekazanym mailem do jednostki kontrolowanej przez Wydział Budżetu Urzędu Miasta Opola odnośnie sposobu postępowania w przyszłości w tym zakresie, proponuje się w wystąpieniu pokontrolnym wydać  dyrektorowi MODN zalecenie dotyczące prawidłowego ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych zachodzących w poszczególnych okresach rozliczeniowych oraz dokonywania wydatków tylko w ramach kwot określonych w planie finansowym.

Zgodnie z § 18 pkt.8 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola - Odbiór protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej w uproszczonej kontroli oznacza zapoznanie się z jego treścią i jego przyjęcie.

Zgodnie z § 20 pkt.3 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola - W uproszczonej kontroli kierownik jednostki kontrolowanej zgłasza zastrzeżenia do protokołu przed jego podpisaniem.   

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 

(podpisy)

Data: ........................

Zespół kontrolny (podpisy)

 

 

 

Data: ……………………………….

          

Zatwierdził: (Naczelnik Wydziału)

 

Data:

Akceptuję: (Prezydent)

 

Data:

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2016-10-13 14:40:38 - wystąpienie pokontrolne (14.51 kB)

Ilość odwiedzin: 1965
Nazwa dokumentu: Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2016-10-13 14:36:24
Data udostępnienia informacji: 2016-10-13 14:36:24
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-13 14:43:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner