logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Komunikaty
   plus Obwieszczenia
   plus Przetargi - nieruchomości
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Prezydent Miasta Opola przedstawia ofertę złożoną przez Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Opolu na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), uznając celowość realizacji przez organizację pozarządową zadania publicznego pn.: „Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, w związku ze zwiększonymi potrzebami w tym zakresie w listopadzie 2017 r., m. in. dla mieszkańców terenów przyłączonych do Opola z dniem 1 stycznia 2017 r.”

Proszę o zgłaszanie uwag dotyczących oferty w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia, tj.  do dnia 03.11.2017 r. przez:

1)   wysłanie na adres e-mail: ps@um.opole.pl,

2)   przesłanie listem na adres: Urząd Miasta Opola Rynek – Ratusz, 45 – 015 Opole,
z dopiskiem: uwagi do oferty pn. „Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, w związku ze zwiększonymi potrzebami w tym zakresie w listopadzie 2017 r., m. in. dla mieszkańców terenów przyłączonych do Opola z dniem 1 stycznia 2017 r.”.

3)   osobiste dostarczenie do Wydziału Zdrowia i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Opola, ul. Budowlanych 4, pok. 5

 

Załączniki do pobrania: 2017-10-27 10:31:24 - Oferta w trybie art. 19a_PCK (70.09 kB)
2017-10-27 10:32:21 - Opinia WZRS i zgoda PMO (89.71 kB)
2017-10-30 08:13:37 - Potwierdzenie złożenia oferty_PCK (55.57 kB)

Ilość odwiedzin: 3555
Nazwa dokumentu: Informacja
Skrócony opis: Informacja o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (PCK)
Podmiot udostępniający: Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Pawlak
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Pawlak
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Pawlak
Data wytworzenia informacji: 2017-10-27 10:25:42
Data udostępnienia informacji: 2017-10-27 10:25:42
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-30 08:14:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner