logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A AKWiA-I-0913- 2/1/2005

Opole, dnia  15 listopada  2005 roku

 

PROTOKÓŁ KONTROLI nr   14/2005

 

Zakres kontroli:

 

·         WYDAWANIE DECYZJI

·         REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ZIELENI MIEJSKIEJ

·         REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU OCZYSZCZANIA MIASTA

·         SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

  

Jednostka kontrolowana

 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

 2-21 września 2005r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Izabela Gaj

 główny specjalista  w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

kierownik zespołu kontrolnego

Agnieszka Lisiecka

podinspektor  w Wydziale Kontroli

Wewnętrznej i Audytu-

członek zespołu kontrolnego

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Nr    30/2005 z dnia  1.09.2005r.

Nr 31/2005 z dnia  1.09.2005r.

Przedmiot kontroli

1.      Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i innych zadań przypisanych Wydziałowi w drodze władczych aktów administracyjnych.

2.      Realizacja umów o utrzymanie zieleni w mieście.

3.      Realizacja umów o utrzymanie czystości w mieście.

4.      Funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej.

Okres objęty kontrolą

2004 i 2005 rok

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Małgorzata Rabiega  – naczelnik Wydziału

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

 Małgorzata Rabiega  – naczelnik Wydziału

 

I. Techniki zastosowane podczas postępowania

 

Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało na podstawie akt sprawy, pisemnych informacji i wyjaśnień pracowników kontrolowanego Wydziału.

Wymienione dowody zostały przeanalizowane w następującym zakresie:

·         wydawania decyzji,

·         realizacji zadań z zakresu ochrony zieleni miejskiej,

·         realizacji zadań z zakresu oczyszczania miasta,

·        systemu kontroli wewnętrznej.

 

II. KRYTERIA

 

Wydawanie decyzji z zakresu działalności Wydziału.

 

1. Zgodnie z art. 17 ust.1  i 3 oraz art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia  2001r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) -  rada gminy uchwala gminny program ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 14 w związku z art.. 17 ust. 1 in fine ww. ustawy – gminne programy ochrony środowiska obejmują:

-          cele ekologiczne,

-          priorytety ekologiczne,

-          rodzaj i harmonogram  działań proekologicznych,

-          środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekologiczne               i środki finansowe.

 

2. Zgodnie z § 25 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola do zakresu działania Wydziału należy:

 

1)      przeznaczanie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,

2)      wyłączanie gruntów rolnych z produkcji,

3)      orzekanie o przeniesieniu własności działki pod budynkami na rzecz właścicieli tych budynków,

4)      realizacja zadań z zakresu ochrony zwierząt,

5)      wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów uznawanych za agresywne,

6)      wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok z zagranicy,

7)      realizacja zadań z zakresu ochrony zieleni w mieście, w tym prowadzenie zadrzewień na terenie miasta,

8)      wykonywanie zadań w zakresie ochrony przyrody,

9)      wyrażanie zgody na zmianę przeznaczenia terenów, na których znajduje się starodrzew,

10)  wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód, w tym: pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych i podziemnych,

-   wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

-   piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych,

-   korzystanie z wód do celów energetycznych,

-   wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także    wycinanie roślin z wód lub brzegu,

11)  wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody,

12)  wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych,

13)  wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,

14)  wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na piętrzenie wody podziemnej,

15)  wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na odwodnienie obiektów lub wykupów budowlanych oraz zakładów górniczych,

16)  wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,

17)  pozwolenia na wytwarzanie odpadów bezpiecznych i innych niż niebezpieczne,

18)  wydawanie zezwoleń na składowanie odpadów niebezpiecznych na wydzielonych miejskich składowiskach komunalnych,

19)  wydawanie decyzji zatwierdzających programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

20)  udzielanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

21)  udzielanie oraz cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów,

22)  wydawanie decyzji nakazujących posiadaczom odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,

23)  wydawanie decyzji o zamknięciu składowiska odpadów lub jego wydzielonej części,

24)  wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny,

25)  udzielanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

26)  udzielanie pozwoleń zintegrowanych,

27)  udzielanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych,

28)  udzielanie pozwoleń na emitowanie hałasu,

29)  wydawanie decyzji o wygaśnięciu, cofnięciu oraz ograniczeniu pozwoleń z zakresu ochrony środowiska,

30)  przenoszenie praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących instalacji na nabywcę instalacji,

31)  nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia pomiarów emisji,

32)  wydawanie decyzji eksploatacyjnych na emisję gazów i pyłów,

33)  wydawanie decyzji nakładających na prowadzących instalację obowiązków sporządzania przeglądów ekologicznych,

34)  wydawanie decyzji nakładających obowiązek:

-    ograniczania oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia,

-    przywrócenia środowiska do stanu właściwego,

35)  wydawanie decyzji nakładających osobom fizycznym eksploatujących instalacje                     w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatujących urządzenia wykonanie czynności w celu ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

36)  wydawanie i wygaszanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,

37)  zatwierdzanie projektów prac geologicznych,

38)   zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich,

 

System kontroli  wewnętrznej

 

Zgodnie § 3 ust. 2 lit. a  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kontrola funkcjonalna, realizowana przez przełożonych wobec podwładnych i jednostki nadrzędne wobec jednostek podrzędnych, odbywa się na bieżąco, w toku zarządzania, przy zastosowaniu dostępnych procedur i mechanizmów, wbudowanych w system zarządzania.

 

Zgodnie § 3 ust. 3 lit. a  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola  za sprawność                   

i efektywność systemów kontrolnych niższego szczebla, funkcjonujących wewnątrz wydziałów i jednostek, w ramach uprawnień oraz wykonywania nadzoru merytorycznego, odpowiada w urzędzie – naczelnik,  a w jednostkach – kierownik jednostki.

 

Zgodnie § 4   Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola  system kontroli wewnętrznej            w Urzędzie Miasta oraz jednostkach opiera się następujących standardach szczegółowych:

a.       struktura kontroli wewnętrznej oraz wszelkie operacje finansowe i znaczące zdarzenia powinny być dokładnie udokumentowane, a dokumentacja powinna być natychmiast dostępna, jeśli zachodzi potrzeba jej sprawdzenia,

b.       operacje finansowe i znaczące zdarzenia powinny być niezwłocznie zarejestrowane  i prawidłowo sklasyfikowane,

c.       operacje finansowe i znaczące zdarzenia powinny podlegać autoryzacji oraz być wykonywane tylko przez osoby dysponujące odpowiednimi uprawnieniami,

d.       kluczowe obowiązki i odpowiedzialność za udzielanie upoważnień, realizowanie, rejestrowanie oraz sprawdzanie operacji finansowych  i zdarzeń powinny być podzielone między różne osoby,

e.       należy zapewnić kompetentny nadzór dla upewnienia się, że cele postawione przed kontrolą wewnętrzną są realizowane,

f.         dostęp do zasobów i akt powinien być ograniczony tylko do osób upoważnionych, które są odpowiedzialne za dozór nad nimi lub ich wykorzystanie.

Standardy te stanowią kryteria opracowywania systemów kontroli funkcjonalnej   w wydziałach i jednostkach.

 

Zgodnie § 5 ust. 7 i 8  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola  Naczelnicy Wydziałów sprawują bieżącą kontrolę funkcjonalną w stosunku do podległych pracowników, jednostek oraz systemów zarządczych, w zakresie właściwości rzeczowej. Działalność opisana w pkt. 6 i 7 odbywa się na podstawie opracowanych w formie pisemnej procedur kontrolnych, podlegających zatwierdzeniu przez Prezydenta.

 Zgodnie § 5 ust. 12 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola  Naczelnicy Wydziałów do 30 listopada każdego roku zgłaszają do Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu propozycje tematów kontroli do przeprowadzenia przez  wydział w roku następnym.

 Akty prawne:

1.       ustawa z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2.       ustawa z dnia ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

3.       ustawa  z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.),

4.       Komunikat  Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie ogłoszenia

Załączniki do pobrania: 2006-02-14 14:44:24 - Tabela nr 2 (166.50 kB)
2006-02-14 14:46:31 - tabela nr 3 (55.00 kB)
2006-02-14 14:47:47 - tabela nr 4 (63.50 kB)
2006-02-14 14:49:24 - Tabela nr 5 (34.00 kB)
2006-02-14 14:50:54 - tabela nr 6 (34.50 kB)
2006-02-14 14:54:10 - Zastrzeżenia do protokołu (1.15 MB)
2006-02-14 14:55:46 - Stanowisko zespołu kontrolnego (72.50 kB)
2006-02-14 14:57:01 - Wnioski pokontrolne (61.00 kB)
2006-02-14 14:57:56 - wystąpienie pokontrolne (42.00 kB)

Ilość odwiedzin: 36602
Nazwa dokumentu: protokół kontroli ze zmianami
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Dziewulska - Gaj, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Dziewulska - Gaj, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2006-02-14 13:53:23
Data udostępnienia informacji: 2006-02-14 13:53:23
Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-14 14:57:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner