logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   minus Urząd Miasta Opola
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2020 r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020 r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2019
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      minus REGULAMIN NABORU
      minus DRUKI DO POBRANIA
      minus ARCHIWUM NABORÓW
         plus REKRUTACJE 2005 R.
         plus REKRUTACJE 2006 R.
         plus REKRUTACJE 2007 R.
         plus REKRUTACJE 2008 R.
         plus REKRUTACJE 2009 R.
         plus REKRUTACJE 2010 R.
         plus REKRUTACJE 2011 R.
         plus REKRUTACJE 2012 R.
         plus REKRUTACJE 2013 R.
         plus REKRUTACJE 2014 R.
         plus REKRUTACJE 2015 R.
         plus REKRUTACJE 2016 R.
         plus REKRUTACJE 2017 R.
         minus REKRUTACJE 2018 R.
            minus OGŁOSZENIA 2018
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
               minus Biuro Obsługi Inwestorów
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Promocji
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Zamówień Publicznych
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Budżetu
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Biuro Prasowe
               minus Biuro Prasowe
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Biuro Rady Miasta
               minus Wydział Sparw Obywatelskich
               minus Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
               minus Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
               minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Biuro Ochrony Danych
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział inwestycji Miejskich
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Prawny
               minus Biuro Ochrony Danych
               minus Wydział Lokalowy
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Informatyki
               minus Biuro Ochrony Danych
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Biuro Prasowe
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Oświaty
            plus WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2018
         plus REKRUTACJE 2019 R.
         plus REKRUTACJE 2020 R.
   plus Miejskie Jednostki Organizacyjne
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Centrum Dialogu Obywatelskiego
stanowisko ds. partycypacji społecznej
2. Wydział Spraw Obywatelskich
stanowisko ds. rejestracji pojazdów
3. Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
4. Biuro Obsługi Inwestorów
5. Wydział Geodezji i Kartografii
stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków
6. Wydział Promocji
stanowisko ds. promocji internetowej
7. Wydział Budżetu
stanowisko ds. płatności i rozliczeń projektów współfinansowanych z funduszy płacowych
8. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
stanowisko ds. dotacji na ochronę powietrza
9. Wydział Budżetu
stanowisko ds. analiz i monitoringu
10. Wydział Zamówień Publicznych
stanowisko ds. zamówień publicznych
11. Wydział Oświaty
stanowisko asystenta merytorycznego doskonalenia w Klubie Twórczego nauczyciela
12. Wydział Oświaty
stanowisko : specjalista w zakresie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w mieście Opolu
13. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. rozliczeń finansowych 5
14. Biuro Urbanistyczne
stanowisko ds. prognoz i analiz przestrzennych
15. Wydział Budżetu
stanowisko ds. analiz i monitoringu
16. Biuro Urbanistyczne
stanowisko ds administracji GIS
17. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
stanowisko ds.eksploatacji i rozwoju oświetlenia ulicznego
18. Biuro Prasowe
stanowisko ds. obsługi technicznej i multimediów
19. Biuro Prasowe
stanowisko ds. komunikacji społecznej
20. Wydział Oświaty
specjalista w zakresie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w mieście Opolu
21. Wydział Oświaty
Asystent merytorycznego doskonalenia w Klubie Twórczego Nauczyciela
22. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
stanowisko ds. dotacji na ochronę powietrza
23. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
stanowisko ds. eksploatacji i rozwoju oświetlenia ulicznego
24. Biuro Rady Miasta
stanowisko do obsługi przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta Opola
25. Wydział Sparw Obywatelskich
stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
26. Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
stanowisko ds. społecznych nr 9 - koordynator projektu(ów)
27. Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Rozwoju Społecznego
28. Wydział Budżetu
stanowisko ds. płatności i rozliczeń projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych 5
29. Wydział Geodezji i Kartografii
stanowisko do spraw weryfikacji operatów technicznych i przyjmowania dokumentacji do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
30. Wydział Geodezji i Kartografii
stanowisko do spraw aktualizacji mapy numerycznej oraz przygotowania do udostępnienia map ewidencyjnych i zasadniczych
31. Centrum Dialogu Obywatelskiego
stanowisko ds. projektów, dotacji i budżetu
32. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
stanowisko ds. dzierżaw oraz użyczeń i czasowych zajęć nieruchomości nr 2
33. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
stanowisko ds. nabywania nieruchomości do gminnego i powiatowego zasobu nieruchomości nr 4
34. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
stanowisko ds. ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i adaptacji do zmian klimatu
35. Wydział Spraw Obywatelskich
stanowisko ds. rejestracji pojazdów
36. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
stanowisko ds. eksploatacji i rozwoju oświetlenia ulicznego
37. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. zaangażowania budżetowego i rozliczeń finansowych 2
38. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. rozliczeń finansowych 6
39. Biuro Ochrony Danych
stanowisko ds. ochrony danych osobowych
40. Wydział Budżetu
stanowisko ds. rozliczania przedszkoli
41. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
stanowisko ds. dzierżaw oraz użyczeń i czasowych zajęć nieruchomościami nr 3
42. Wydział Spraw Obywatelskich
stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
43. Wydział Budżetu
stanowisko ds. płac, rozliczania umów zleceń i należności osób obcych nr 1
44. Wydział Budżetu
stanowisko ds. płac, rozliczania umów zleceń i należności osób obcych nr 3
45. Wydział Spraw Obywatelskich
stanowisko ds. rejestracji pojazdów
46. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
stanowisko ds. eksploatacji i rozwoju oświetlenia ulicznego
47. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. zaangażowania budżetowego i rozliczeń finansowych 2
48. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. rozliczeń finansowych 6
49. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych 11
50. Wydział inwestycji Miejskich
stanowisko ds. przygotowania i rozliczeń inwestycji
51. Wydział Informatyki
stanowisko: informatyk
52. Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
stanowisko ds. wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych
53. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. ewidencji księgowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
54. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
stanowisko ds. administracyjnych
55. Wydział Spraw Obywatelskich
stanowisko ds. rejestracji pojazdów
56. Wydział Administracyjno-Gospodarczy
stanowisko ds. obsługi Kancelarii Ogólnej
57. Wydział Geodezji i Kartografii
stanowisko do spraw ewidencji gruntów i budynków
58. Wydział Geodezji i Kartografii
stanowisko do spraw aktualizacji mapy numerycznej oraz przygotowania do udostępnienia map ewidencyjnych i zasadniczych
59. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
stanowisko ds.dotacji na ochronę środowiska
60. Wydział Prawny
stanowisko radcy prawnego
61. Biuro Ochrony Danych
stanowisko ds. ochrony danych osobowych
62. Wydział Lokalowy
stanowisko ds. gospodarowania lokalami socjalnymi i eksmisji
63. Wydział Budżetu
stanowisko ds. płac, rozliczania umów zleceń i należności osób obcych nr 1
64. Wydział Informatyki
stanowisko:informatyk/programista aplikacji
65. Wydział Budżetu
stanowisko ds. płac, rozliczania umów zleceń i należności osób obcych nr 1
66. Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
stanowisko ds. ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4
67. Wydział Inwestycji Miejskich
dwa stanowiska ds. dokumentacji i nadzoru inwestorskiego
68. Wydział Geodezji i Kartografii
stanowisko ds. zatwierdzania podziałów nieruchomości na 1/2 etatu
69. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych 7
70. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. ewidencji księgowej należności budżetowych(3)
71. Centrum Dialogu Obywatelskiego
stanowisko ds. projektów i dotacji
72. Wydział Informatyki
stanowisko: informatyk/programista aplikacji
73. Biuro Ochrony Danych
stanowisko ds. ochrony danych osobowych
74. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
stanowisko ds.eksploatacji i rozwoju oświetlenia ulicznego
75. Wydział Budżetu
stanowisko ds. płac, rozliczania umów zleceń i należności osób obcych nr 1
76. Wydział Budżetu
stanowisko ds. płac i rozliczeń z ZUS
77. Wydział Administracyjno-Gospodarczy
na stanowisko archiwisty
78. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
stanowisko ds.ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i pozwoleń emisyjnych
79. Biuro Urbanistyczne
stanowisko ds. komunikacji w wymiarze 0,4 etatu
80. Wydział Administracyjno-Gospodarczy
stanowisko ds.administracyjno-prawnych
81. Biuro Urbanistyczne
stanowisko ds administracji GIS w wymiarze 1,0 etatu
82. Biuro Prasowe
stanowisko ds. komunikacji społecznej
83. Wydział Inwestycji Miejskich
stanowisko ds. nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
84. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. ewidencji mienia Miasta Opola (1)
85. Wydział Informatyki
stanowisko: informatyk/programista aplikacji
86. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
stanowisko ds. zarządzania zielenią miejską
87. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
stanowisko ds. nadzoru nad zielenią miejską
88. Wydział Oświaty
stanowisko ds. ogólnobudowlanych

Ilość odwiedzin: 4483
Nazwa dokumentu: OGŁOSZENIA 2018
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Parobecka
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Parobecka
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Parobecka
Data wytworzenia informacji: 2018-01-16 10:39:08
Data udostępnienia informacji: 2018-01-16 10:39:08
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-16 10:41:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner